Page 49

tivt billigt och ”kostnadseffektivt” vapen. Fattiga länders regeringar och gerillagrupper med dålig ekonomi fann i de små minorna ett billigt vapen som var lätt att sprida och enkelt att komma över. Minorna användes som ett ”strategiskt” vapen som kom att riktas mot civilbefolkningen genom minering av risfält, åkrar, betesmarker, vägar och stigar. För 14 år sedan skrevs det s.k. Ottawa-avtalet som förbjöd all tillverkning av antipersonella-landminor. Bofors bakom många minor Sveriges roll: Sverige har via Bofors tillverkat och exporterat antipersonella minor samt komponenter till sådana alltsedan 1950-talet. Men Bofors såg sig under 1993 tvingad att göra något åt denna uppenbara badwill man riskerade att råka ut för om företaget skulle bli ordentligt förknippat med tillverkning och export av antipersonella minor. Företaget lät meddela att man då skulle upphöra med all tillverkning av antipersonella minor. Men företaget fortsätter att tillverka sprängämnen till minor för export, och dessutom hade man samarbete med andra tillverkare utomlands på minområdet långt fram på 90-talet. FN beräknade att under 90-talet dödades cirka 10 000 människor av minor varje år. Antalet amputationer som förorsakats av minor är förfärande många. Enbart i Angola var amputationsfrekvensen under denna period; 1 per 470 invånare, jämfört med cirka 20 per 100 000 i Sverige. Än i dag utgör landminorna stor fara för befolkningen på landsbygden och företagen som låg bakom försäljningen låtsas som inget har hänt och att någon annan får ta ansvaret. Hjälp från Island Fakta: OK Prosthetics är ett isländskt ickevinstdrivande företag som hjälper amputerade i låginkomstländer runt om i världen. I Rundu har företaget, under tre besök, protesförsörjt 70 amputerade och utbildat tekniker samt lämnat material för ytterligare 30 amputerade. Finansieringen av projekten kommer från välgörenhet och privata donationer. Ortopedingenjörerna på den senaste resan som genomfördes i slutet av september var Johan Snyders från Sydafrika och undertecknad. OK Prosthetics använder en revolutionerande metod som ger den amputerade möjlighet att bli protesförsörjd och gående vid ett och samma besök. Detta uppnås genom att tillverka

Egentillverkad protes.

protesen direkt på patienten i stället för att använda en traditionell handavgjutning. Mer än häften av de amputerade som protesförsörjdes hade mist benet p.g.a. landminor. Antalet dödade av minor i Angola har ökat de senaste åren p.g.a. minskade anslag för minröjning. Område som var farliga innan har glömts bort som riskabla och den fattiga befolkningen tar chansen att trafikera dessa områden eller beta sina djur där. Sedan 2008 har anslagen minskat med 50%. Under 2010 har 80 personer skadats av minor jämfört med 28 året innan. Samarbete med centralsjukhus På denna resa till Rundu samarbetade vi med ett centralsjukhus och den ortopedteknisk verkstad som fanns där. Den kubanske kirurgen Mario Marin Luque och sjukgymnasten

Frans Namboga var kontaktpersonerna i början och initierade att vi fick gå vidare med projektet. Vid tidigare besök protesförsörjdes cirka 20 patienter på fyra dagar och nästan lika många vid nästa besök plus ytterligare sex patienter som fick proteser på den angolanska sidan av gränsen. Mellan dessa besök har personalen på den ortopedtekniska verkstaden provat att använda tekniken själva. Gammal ”svenskmark” Vid detta tredje besök i området ligger fokus på svårare fall och hur man kan lösa dessa. 13 patienter var inbokade och tillverkningen skede under fyra dagar. Annonser hade tidigare gått ut via radio om att vi skulle komma och det administrativa arbetet utfördes av det lokala sjukhusets ortopedtekniska avdelning. Intressant i sammanhanget är att under

Ortopediskt Magasin 4/2011 49

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement