Page 44

Här inne sitter man säkert som ”pat

ient”...

Patientsäkerhet:

Bättre när vi är som bäst, eller bättre när vi är sämst? 2010 inträffade ett totalhaveri per 1 600 000 trafikflygningar med flygbolag anslutna till IATA, den lägsta siffran någonsin, och en halvering på 10 år. Hur många av 1 600 000 påbörjade elektiva ortopediska operationer slutade i totalhaveri och med dödsfall som följd? Ingen vet, men vi vågar sätta varsin månadslön på att det var fler än en.

D

Av Pelle Gustafson, Göran Magyar och Göran Modin

et finns många förklaringar till flygets häpnadsväckande goda resultat. En av de viktigaste är att anställda i flygbranschen sedan länge insett vikten av att följa överenskomna och fastställda rutiner var-

44 Ortopediskt Magasin 4/2011

je gång, och inte bara då och då. Vi kan sucka lite förstrött över ”flygvärdinnornas lilla parad med flytvästar och syrgasmasker inför start” och undra varför de fortsätter med detta, eller undra om det verkligen behövs checklistor för

att få upp ett flygplan i luften, men demonstrationerna hålls och checklistorna följs. Frasen ”Cabin crew, close doors, arm slides, crosscheck and report” (”stäng dörrarna, aktivera glidbanorna, dubbelkolla, och meddela kapten

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy

Advertisement