Page 36

Kongress i Malmö:

Barnortopedi är framtiden Svensk barnortopedisk förening har drygt 100 medlemmar och årsmötesträffen är en miniatyr av ortopediveckan med instruktionskurser, föreläsningar, fallpresentationer, utställare och mycket social interaktion. Under tre vackra höstdagar träffades nyligen två tredjedelar av Sveriges barnortopeder i Malmö. Av Mattias Anderson

I

nstruktionskurserna inleddes av Henrik Düppe som berättade om neonatal höftledsinstabilitet. Det råder fortfarande en viss olikhet i behandlingstraditioner över nationen. Oavsett val av behandling är tidig diagnos en framgångsfaktor. Vi har sannolikt ett av världens bästa system för tidig upptäckt av höftluxationer med duktiga barnläkare i första ledet. Utan väl genomförda BBundersökningar skulle antalet sent upptäckta luxationer vara tio gånger större än de 10-12 som upptäcks per år i Sverige. Henrik Wehtje hade tagit på sig uppgiften att berätta om etiologi, diagnostik behandling och sena komplikationer av Mb Perthes. Vi fick en välavvägd genomgång inkluderande falldiskussioner och exempel på vårdprogram som används i sydöstra sjukvårdsregionen. Ingen tvekan råder att Perthes är en sjukdom som fortfarande är lite av ett mysterium vars prognos och behandling framförallt är avhängigt åldern vid symtomdebut. Instruktionskurser Instruktionskurserna avslutades av Carl-Johan Tiderius som gav oss en inblick i lite nymodigheter. Femuro Acetabulär Impingement (FAI) är en diagnos som sannolikt är vanligare än vi anar. Antalet ungdomar med besvär av s.k. CAM impingement dominerar och vissa av dessa kan man hjälpa via höftartroskopi men exempelvis Pertheshöfter med impingement är oftast enklare att hjälpa via Safe Surgical Dislocation (SSD). Operationsmetoden är inte helt ny men har tidigare inte haft så stor spridning i Sverige. Tekniken har flera användningsområden bl. a. öppen reposition av höftfyseolyser med stor

36 Ortopediskt Magasin 4/2011

Nyblivne hedersmedlemmen Göran Hansson har just emottagit sin utmärkelse av Hanne Hedin och Lennart Landin.

glidning. MR med kontast s.k. dGEMRIC är en metod som kan ge möjligheter att värdera kvalitet på ledbrosk långt innan förändringar kan ses via artroskop eller på vanlig röntgen. Huvudmötet bevistades av nästan 75 barn­ ortopediskt intresserade kollegor. Vi välkomnades av SBOF:s ordförande Lennart Landin och klinikchef Magnus Eneroth på ortopedkliniken, SUS. Sveriges första professor i barnortopedi Gunnar Hägglund gav en inspirerande start på mötet med budskapet att Sverige har ett ”sällsynt gynnsamt klimat för barnortopedisk forskning”. Vår nation har världsunik möjlig-

het till forskning med stora material och långa uppföljningstider. Under flera mötespunkter diskuterades också de goda forskningsmöjligheter som våra nationella kvalitetsregister ger. Tips om klumpfot Arne Johansson från Skövde gav en spännande inblick i hur vanlig och atypisk klumpfot kan bedömas med ultraljudet. Han delade med sig av egna behandlingstips och en kongressrapport från ett PEVA möte i samband med SICOT i Prag tidigare i år. Moderator Göran Hansson hade lagt ner

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy