Page 32

Årets handledare:

Barnortoped i Lund bara bäst MSF:s och Läkarförbundets gemensamma pris till handledare av läkarstudenter gick till Marie Enekvist, barnortoped i Lund. Marie Enekvist får priset för sina insatser som handledare i både det vardagliga och organisatoriska perspektivet. Av Karin Bernhoff

B

ra handledare är naturligtvis otroligt viktiga för den personliga utvecklingen under tiden fram till färdig specialist. Med våra handledarpriser vill vi uppmärksamma alla våra duktiga handledare runt om i landet, säger Marie Wedin, ordförande för Sveriges läkarförbund. Ortopediskt Magasin har intervjuat pristagaren. Grundutbildningens tid på ortopeden känns som den blir kortare och kortare. Hur hinner man med att delge kandidaterna allt de måste kunna i ämnet? –Vi har bara 4 veckor på oss vilket egentligen är alldeles för kort tid. Vi planerar studenternas tid så att de går en vecka på vår utbildningsavdelning där de tränar sig i rondarbete och får ansvar för egna ortopedpatienter (Många studenter utvecklas fantastiskt på dessa få dagar!). De övriga tre veckorna får studenten en KAL (=kandidatansvarig läkare) som de följer på operation, under mottagningsarbete osv. Intresserade kollegor en förutsättning –Detta förutsätter intresserade läkarkollegor vilket jag som tur är har på ortopeden, SUS Lund! Vi varvar också med föreläsningar och placering på akuten vissa kvällar och helger. Det är alltså en ganska arbetsintensiv period för studenterna, som också förväntas plugga in fakta parallellt. I praktisk hektisk vardag, vad har du för tips att ge oss andra som handleder? Hur sysselsätter man kandidater en hel dag? Ibland har vi ju möten, administration, telefontid, vad gör kandisarna då?

32 Ortopediskt Magasin 4/2011

Av Karin Bernhoff

att utvecklas, både under utbildningen och senare i arbetet på kliniken. Hur hade du det som kandidat? Har dina egna erfarenheter gett dig inspiration? –Det var ju mycket länge sedan men jag minns väl det positiva mötet med klinisk verksamhet på ortopeden i Malmö. Jag upplevde att det var mycket roligare att lära sig nytt om man blev väl mottagen. Det varierade stort mellan klinikerna. Inga läxförhör

Marie Enekvist.

–Jag börjar varje måndag med att gå igenom vårt schema för hela veckan; om jag har telefontid eller administration ber jag studenten att aktivera sig själv genom att gå ner på akuten, läsa på eller följa med på en annan mottagning t.ex. Behöver man formell handledarutbildning eller kan man köra på naturlig talang? –Jag får tyvärr erkänna att jag inte har någon formell handledarutbildning, men det är givetvis att föredra. Jag tror att det är viktigt att se varje student som en blivande kollega och visa engagemang. De flesta studenter är väl motiverade och intresserade och det är roligt att diskutera och få dem att komma fram till egna beslut och lösningar. Kan dina kandidat-handedningsknep direkt användas på ex. AT/ST? (Alla våra läsare har ju inte turen att få undervisa blivande kolleger på grundutbildningen). –Givetvis! Alla behöver ett ”bollplank” för

Vad ställer du för krav på kandidaterna? Förhör? Läxor? Annat? –Man får inte vara helt kravlös i diskussioner givetvis men det går inte att tvinga fram ett lärande; man måste se studenterna som de vuxna personer de är med ett eget ansvar för att inhämta faktakunskaper. Föreläsningar och klinisk verksamhet kan aldrig vara heltäckande utan studenterna måste läsa hemma, gå igenom målbeskrivningar m.m. Alla studenter är fullt medvetna om slut-tentamen med både skriftlig och praktisk del. Används de som resurs i ditt vardagsjobb? Hur mycket kan/får man använda kandidater i arbetet innan det räknas som gratisarbete? –Nej, nej, inte alls!! Även om studenterna rondar så står amanuensen bredvid och rättar eventuella fel, hjälper till och stöttar. Studentens KAL eller amanuens är alltid helt ansvarig för de medicinska besluten. Studenten utför inget ”obevakat” arbete och allt kontrolleras och signeras av ansvarig läkare.

Karin Bernhoff

specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy