Page 18

EPIPHYSEN

En översikt av innehållet i avhandlingsarbetet: funktion, anatomi och välbefinnande.

Avhandling:

Spelar rörelsemönstret roll? Den nedsatta neurologiska kontrollen vid cerebral pares (CP) påverkar rörelsemönstret och gångförmågan med uttalad individuell variation. Identifieringen och tolkningen av olika rörelse- och gångmönster kan vara mycket svår.

M

ovement pattern, power generation and well-being in children and young adults with spastic unilateral cerebral palsy” är titeln på min avhandling som påvisar samband mellan rörelsemönster, muskelarbete, muskelvolym och välbefinnande hos denna klart

18 Ortopediskt Magasin 4/2011

Av Jacques Riad avvikande men relativt högfungerande, sällan undersökta patientgrupp. Den nedsatta neurologiska kontrollen vid cerebral pares (CP) påverkar rörelsemönstret och gångförmågan med uttalad individuell variation. Identifieringen och tolkningen av olika rörelse- och gångmönster kan vara

mycket svår. Vid ortopedisk kirurgisk behandling av rörelseapparaten hos gångare är målet att inrikta sig på de primära konsekvenserna av hjärnskadan. Den statiska hjärnskadan i sig, kan inte behandlas. I idealfallet undviks utvecklingen av sekundära felställningar, vilka i sig skulle kunna kräva behandling. Inte säl-

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy