Page 13

Teknologi för mobilitet • Harmonisk avrullning tack vare interaktivt fjädersystem • Sidspecifik framfotsform för förlängning av den verksamma fotlängden • Delad framfot för stabilitet och kontroll på olika underlag • Enkel anpassning till patienten med hälkilar • Val mellan smal eller normal fotkosmetik, båda med abducerad stortå

Max. 100 kg Storlek 21– 24 cm

Max. 150 kg Storlek 25 – 30 cm

Max. 125 kg Storlek 25 – 30 cm

Ett liv i rörelse 1 C 6 0 Tr i t o n p r o t e s f o t Nya 1C60 Triton utvecklades i samarbete mellan tekniker och amputerade patienter. Detta samarbete ledde till en protesfot som ger stöd både i vardagen och vid fritidsaktiviteter. Den enkla och snabba anpassningen efter brukarens individuella behov möjliggör aktiviteter på hög nivå – för ett aktivt och självständigt liv. www.yourlife-youradventure.com

Otto Bock Scandinavia AB Koppargatan 3 · Box 623 · S–60114 Norrköping · Tel. +46 11 280600 · Fax +46 11 312005 · info@ottobock.se · www.ottobock.se Ortopediskt Magasin 4/2011 13

Ortopediskt Magasin 4 2011  

Swedish magazine on orthopedy