Page 1

WritingBoarddisplay Světelná vícebarevná popisovací tabule s fluorescenčním efektem.

rychlá instalace

snadná změna sdělení pomocí přiloženého fixu

možnost přepnutí barvy či nastavení automatického prolínání barev Writing board displej je ideální do méně osvětlených prostor jako jsou noční kluby a bary. Základní vlastností je rozsvícení ručně napsaného textu pomocí speciální fixy, přičemž po zaschnutí je možné tabuli očistit a popsat novým sdělením. Napsaný text může svítit 7-mi různými barvami nebo tyto barvy plynule automaticky prolínat. Součástí tabule je také řetízek pro snadné zavěšení.

Rozměr displeje (mm)

Napětí

Tloušťka (mm)

440 x 430

AC110 - 230 V

5

482 x 609

AC110 - 230 V

5


WritingBoarddisplej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Writing Board displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích 1. 10. 2008

David Burkoň


WritingBoarddisplej Wriring Board display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features

• Writing board displej umí rozsvítit text ručně napsaný speciální fixou. Writing board display can light up a handwriting message. • Možnost výběru barvy světla včetně automatického prolínání. Option of switch light colours – manually / automatically. • Zdrojem světla jsou velmi kvalitní LED diody. High quality LED light bulbs as the light source.. • Nízké energetické nároky. Low energetic costs.

Instalační instrukce: 1) Připněte přiložený řetízek a zavěste na požadované místo.

Installation instructions: 1) Hitch the attached chainlet and hang it on the required place.

2) Připojte přiložený AC/DC zdroj k displeji a zapojte do zásuvky (230V).

2) Plug the attached AC/DC converter into the display and insert the driver power plug into the wall socket (230V).

3) Napište na displej váš text přiloženým fixem.

3) Write your message on the surface of the board by the attached writing tool.

4) Bočním tlačítkem navolte vyhovující barvu světla.

4) Choose the light colour by pressing the button on the side of the display.

tornado cz, a. s. | Writing Board Display  

Writing Board Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Writing Board Display  

Writing Board Display www.tornado.cz

Advertisement