Page 1

Ultra-tenkýLEDdisplej Velmi tenký světelný panel v hliníkovém rámu s rovnoměrně podsvícenou plochou.

možnost zavěšení do prostoru

elegantní design

úsporné LED světlo

Na první pohled obyčejný světelný panel, který však je nezvykle tenký (méně jak 2 cm). Je to způsobeno tím, že v displeji nejsou klasické světelné trubice, ale zdrojem světla je soubor LED diod v kombinaci se speciální buňkovou technologií rovnoměrného rozvedení světla po celé ploše displeje. Tyto displeje jsou dodávány v jednostranné i oboustranné verzi, přičemž součástí oboustranného displeje jsou závěsná lanka pro uchycení do prostoru.

Typ, model

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Rozměr vizuálu (mm)

Tloušťka (mm)

A3

300 x 420

252 x 352

262 x 362

18

A2

420 x 600

372 x 533

382 x 543

18

A2D

420 x 600

372 x 533

382 x 543

18

A1

600 x 840

552 x 773

562 x 783

18

A1D

600 x 840

552 x 773

562 x 783

18


ULTRA-tenký LED displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Ultra-tenký LED displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


ULTRA-TENKÝ displej ULTRA-THIN display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Ultratenký. Jednostranně či oboustranně prosvícený LED displej. The ultra - thin. One - sided or double - sided backlit LED display. • Nabízí možnost výměny reklamních posterů. It enables the change of advertising posters. • Možnost uchycení na zeď nebo i do prostoru pomocí speciálních nerezových lanek. It can be atached to the wall or even hung into the space with the help of special stainless wires.

Ultra-tenký světelný LED displej

Ultra-thin LED display

Instalační instrukce:

Installation instructions:

a) zavěšení na lanka (oboustranná verze)

a) hanging by stranded wires (double side type)

1) Připevněte 2 ks podložky (A) na strop pomocí 4 ks vrutů (D) (případně použijte 4 ks hmoždinek (E) – dle materiálu stropu). Dbejte na dodržení správného rozmezí dle typu displeje. Nejběžnější A2 verze má rozmezí lanek 255 mm.

1) Mount 2 pcs of (A) on ceiling by (D) (eventually use 4 pcs of (E) – depending on ceiling material). Please be sure to keep the right distance of it. The most common A2 display distance is 255 mm.

2) Provlékněte obě lanka skrz kónickou krytku se šroubením (B) a zajistěte je pomocí šroubku (C).

2) Interlace both wires through (B) and lock them by (C). 3) Screw both the (B) on the (A).

3) Našroubujte obě krytky (B) na podložky (A).

4) Press the gripping plug on the top of display and push the end of the wire in. Do the same with the second wire.

4) Na displeji stiskněte uchycovací patent směrem dovnitř a zasuňte volný konec lanka , po uvolnění udělejte totéž s druhým lankem.

5) Join the AC/DC inverter to the display by top connector and then insert the pover plug into the wall socket (230 V).

5) Připojte displej k dodanému převodníku AC/DC pomocí konektoru, poté převodník připojte do sítě elektrické energie (230 V) (A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A) (C) (B)

(D)

(E)

b) zavěšení na zeď (jednostranná verze)

b) hanging on the wall (one side type)

1) Zavěste displej na 2 ks vrutů (D), které musí být odborně uchyceny ve zdi dle materiálu.

1) Hang the display on the wall by 2 pcs of (D). The (D) have to be mounted expertly, with regard to the wall material.

2) Připojte displej k dodanému převodníku AC/DC pomocí konektoru, poté převodník připojte do sítě elektrické energie (230 V).

2) Join the AC/DC inverter to the display by top connector and then insert the power plug into the wall socket (230 V).

tornado cz, a. s. | Ultra-thin LED display  

Ultra-thin LED display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Ultra-thin LED display  

Ultra-thin LED display www.tornado.cz

Advertisement