Page 1

Navigačnítabule Navigační tabule na sloupech trolejového vedení v Hradci Králové.

Ceník navigačních tabulí: cena ročního pronájmu tabule výroba navigační tabule

7990,- Kč 1990,- Kč

Cena výroby zahrnuje grafický návrh, výrobu reklamního polepu, montáž i demontáž tabule Ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují množstevní či agenturní slevy.

Naše společnost je vlastníkem výhradních práv umísťovat na sloupy trolejového vedení v Hradci Králové informační, navigační a reklamní tabule o rozměru 70 x 100 cm. Informační a navigační systém je určen především k informovanosti o sídle společnosti, firmy, podniku, obchodu, skladu, provozovny, apod. Vzhledem ke své velikosti není vhodné na tyto tabule umísťovat detailní informace o firmě, ale především zdůraznit logo společnosti a naváděcí informace (šipka, vzdálenost, název ulice). Tabule Vám nainstalujeme dle Vašeho požadavku, zpravidla do 14 dnů od schválení navigačního systému a jeho grafického návrhu.

tornado cz, a. s. | navigační tabule  

navigacnitabule.cz www.tornado.cz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you