Page 1

Multicolordisplej Světelný displej s proměnlivou barvou podsvětlení a aluminiovým klaprámem pro snadnou výměnu posterů.

plynulé přechody barev

elegantní design

jednostranné i oboustranné provedení

Multicolor displej je světelný panel, jenž na sebe poutá pozornost změnou barvy podsvícení. Zdroj světla obsahuje tři základní barvy – červenou, zelenou a modrou, přičemž je plynule prolíná a tím vzniká široká škála barev. Tento typ displeje možná vyžaduje zvláštní přístup během tvorby grafického návrhu, ale za to přináší něco neobvyklého do dnešního přehlceného trhu. Displeje dodáváme v jednostranné i oboustranné verzi.

Typ, model

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Rozměr vizuálu (mm)

Tloušťka (mm)

MC1

600 x 840

522 x 760

538 x 776

28

MC2D

600 x 420

498 x 320

514 x 336

44


MULTICOLOR displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Multicolor displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


MULTICOLOR displej MULTICOLOR display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Automatická a plynulá změna barvy LED podsvícení.. Automatic and fluent changing of a backlighting colour • Nabízí možnost výměny reklamních posterů. It enables the change of advertising posters. • Možnost uchycení na zeď nebo i do prostoru v závislosti na typu displeje. It can be mounted on a wall or even hung into the space according to the type of the display..

Multicolor displej Instalační instrukce: 1) Připevněte multicolor displej na požadované místo tak, aby nedošlo k pádu či poškození. 2) Připojte přiložený AC/DC zdroj k displeji 3) Převodník zapojte do zásuvky (230V). 4) Displej se rozsvítí a automaticky spustí sekvenci plynulých změn barvy podsvícení.

Multicolor display Installation instructions: 1) Mount the multicolor display on the required place and take care to keep it undamaged. 2) Plug the attached AC/DC converter into the display 3) Insert the driver power plug into the wall socket (230V) . 4) he display will light up and automatically runs sequence of fluent changing of backlighting colour.

tornado cz, a. s. | Multicolor Display  

Multicolor Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Multicolor Display  

Multicolor Display www.tornado.cz

Advertisement