Page 1

Mirrordisplej Světelný displej zobrazuje nainstalovaný poster a při zaznamenaném pohybu přepíná na zrcadlo.

inovativní praktický zajímavý

IR sensor Mirror displej je světelný panel s vyměnitelným motivem, který se umí přepnout do režimu zrcadla, jakmile zaznamená pohyb v bezprostřední blízkosti. Dodávané typy mohou mít buď levnější ultrazvukový senzor nebo dražší infračervený. Rozdíly mezi těmito variantami jsou následující. Infračervený senzor má dvě základní funkce přepínatelné vnitřním skrytým tlačítkem. První funkce přepíná z reklamy na zrcadlo a druhá funkce naopak. Detekce pohybu u tohoto modelu může být nastavena v rozmezí 20 - 200 cm, přičemž senzor reaguje na příchod/odchod osoby okamžitě. Zato ultrazvukový senzor umí přepínat jen z reklamy na režim zrcadlo a po továrně nastavené prodlevě se navrátí do původního stavu. V tomto případě je detekce pohybu v rozmezí vzdálenosti 30 - 100 cm.

Typ, model

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Rozměr vizuálu (mm)

Tloušťka (mm)

12W – A3

351 x 502

265 x 415

290 x 440

42

20W – A2

430 x 582

343 x 493

370 x 520

42

22W – A1

580 x 780

493 x 691

520 x 720

42

20W_IR – 58 x 68

576 x 675

492 x 591

508 x 608

35

22W_IR – 100 x 70

1000 x 700

916 x 616

933 x 633

35


MIRROR displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Mirror displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


MIRROR displej MIRROR dislay Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Snímací technologie - ultrazvukový senzor a infračervený senzor. Sensor type - Ultrasonic sensor and infrared senzor. • Dva provozní režimy: reklama / zrcadlo. Two functions: backlight advertising / mirror. • Displej je vybaven pohybovým senzorem, který reaguje na pohyb předmětů a to tak, že trvale svítící reklamní sdělení se přemění na 100% zrcadlo v momentě, kdy se objekt přiblíží k displeji na vzdálenost cca 2 metrů. The display contains a motion sensor that can detect any object approaching the mirror and display a backlit full colour advertisement.

MIRROR displej

MIRROR display

Instalační instrukce:

Installation instructions:

1) Zavěste MIRROR displej na stěnu či jinou pevnou příčku pomocí vrutů. Na zadní straně MIRROR displeje jsou pro tento účel připraveny závěsné otvory.

1) Hang the Mirror dispay on the wall.

2) Zapojte vidlici elektrického napájení k elektrické síti (230V / 50Hz). 3) Odstupte od ultrazvukového senzoru a v řádu několika vteřin se zrcadlo přepne do režimu zobrazení prosvětlené reklamy. Po přiblížení se k ultrazvukovému senzoru se displej automaticky přepíná do režimu zrcadlo.

2) Push a side all the clamps located at back side of the mirror. 3) Carefully open the mirror, take out the poster inside. 4) Insert the new advertisement poster. 5) Close the mirror and plug it to electricity.

4) V případě, že v MIRROR displeji není instalován poster, v zavěšené poloze rukou pootočením uvolněte uzavírací pojistku a displej otevřete. Reklamní poster se aplikuje zevnitř na otevřenou část (ke sklu) a připevní se pomocí samolepicích lišt o šířce cca 5mm rámujících sklo – je tedy nutné nejprve odstranit ochranné proužky silikonového papíru.

6) Power on / connected with electricity. It will automatically

5) Dbejte prosím na to, aby nedošlo k překrytí otvoru pro senzor

8) When something moves away, it will take around

vlepovaným posterem a tudíž zamezení funkčnosti automatického přepínání.

6) Je důležité, aby výměna či aplikace nových posterů probíhala v zavěšené poloze aby nedošlo k poškození otočných závěsů, které nejsou připraveny na úplné otevření v ležící poloze (např. na stole). V případě, že se rozhodnete z jakýchkoliv důvodů aplikovat poster do displeje v nezavěšené poloze, doporučujeme tuto činnost provádět za asistence druhé osoby a s vysokou opatrností.

show a colorful poster.

7) When it detects something moves within 2 m, it would change to a mirror immediately.

10 seconds to change back to a poster.

tornado cz, a. s. | Mirror Display  

Mirror Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Mirror Display  

Mirror Display www.tornado.cz

Advertisement