Page 1

MovingImagedisplej Nejhladší řešení, jak dostat více reklamních sdělení na jednu reklamní plochu, nabízejí právě naše moving image displeje.

efektivita využití plochy více obrazů na jednom posteru plynulá změna obrazů

Ovladač k jednoduchému seřízení displeje

Moderní produkt, který nabízí prezentaci až 4 různých obrazů s programovatelným intervalem zobrazování. Vyrábí se od formátu A5 až po max. rozměr 300 x 150 cm. Výhodou těchto produktů je jednorázová investice do displeje s možností výměny posteru. Jednotlivé motivy (fotografie) jsou vždy vytištěny jen na jeden poster!

Typ, model

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Rozměr vizuálu (mm)

Tloušťka (mm)

A1

782 x 914

664 x 775

698 x 813

100

A2

725 x 550

607 x 411

641 x 449

60

A3

400 x 500

282 x 361

316 x 399

60


MOVING IMAGE displej

VĚC : Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Moving Image Displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Světelný displej s možnosti vyměny posteru. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


ANIMAČNÍ REKLAMNÍ panel MOVING IMAGE display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Na jednom posteru až tři obrazy. As much as three pictures on one poster. • Střídání obrazů v nastavené sekvenci. Changing of pictures in pre - set sequence. • Plynulá změna obrazů. Fluent changing of the pictures.

Animační reklamní panel s prezentací až 3 různých obrazů s programovatelným intervalem zobrazení – MID

Moving Image display with presentation of 3 different pictures with programmable interval of view - MID

Ovládací manuál:

Installation instructions:

Vždy nejdříve zmáčknout F, pak následující krok: F - M/A = doladění jednotlivých obrazů F - A = nastavení jednotlivých obrazů F - T = nastavení časové prodlevy mezi jednotlivými obrazy F= funkce přepínání dvou nebo tří obrazů

Zapnout / Vypnout ON/OFF

F

Potvrdit Confirm

A

Obraz posun nahoru Picture up

Postup: a) seřízení obrazu 1) připojte ovladač k displeji a zmáčkněte tlačítko F a následně A, poster se automaticky posune dolů na počáteční pozici, vždy uslyšíte zvukový signál. 2) zmáčkněte tlačítko dokud první obraz není správně viditelný, poté potvrďte tlačítkem A. Stejným postupem nastavíte druhý a třetí obraz, kdy každý potvrzujete tlačítkem A. Po seřízení všech tří obrazů potvrdíte nastavení tlačítkem F. b) seřízení časování změny obrazu Zmáčkněte tlačítko F a následně T, pak dle potřeby (tím zvýšíte / snížíte časovou prodlevu), na konci potvrdíte tlačítkem F. c) změna dvou / tří obrazů zmáčkněte tlačítko F - - A = změna tří obrazů zmáčkněte tlačítko F - - M/A = změna dvou obrazů

M

A

T

Pozice jednotlivých obrazů Pic position adjust Časování Time adjust Obraz posun dolů Picture down

First Push F Button, Then Next Step: Button F - M/A = Adjust single picture Button F - A = Adjust picture Button F - T = Adjust time Button F = 2 pics / 3 pics choose

Procedure: a) Picture Adjustment 1) First, link the contact of control board and the entrance of bottom of back, then press Button F and A, image will automatically back to the beginning, you'll have a „Beep“. 2) Long Press button (up) until the first picture is clearest, then loose it, press button A (confirm). Then the second picture and the third picture make the same procedure. Press F to confirm settings. b) Time Adjustment Press F and T, then press (pic staying time prolong / shorten), then press F. c) 2 - pic / 3 pic choose press F - - A = 3 - pic changing press F - - M/A = 2 - pic changing

tornado cz, a. s. | Moving Image Display  

Moving Image Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Moving Image Display  

Moving Image Display www.tornado.cz

Advertisement