Page 1

ELfólie Elektroluminiscenční fólie se schopností emitace světla v předem určených oblastech a v předprogramovaném pořadí. ohebná flexibilní velmi tenká

Elektroluminiscenční fólii tvoří zapouzdřené mikročástice ZnS – sirníku zinku, které jsou umístěny mezi dvěma elektrodami oddělenými dielektrikem, z nichž jedna je vždy transparentní. Po přivedení střídavého napětí na elektrody se mezi nimi generuje proměnlivé elektrické pole, které způsobí, že mikročástice začnou emitovat světlo. Tyto práškové směsi jsou navrženy tak, aby emitovaly světlo v určité vlnové délce. Jako napájecí zdroj se používá invertor. Invertor je měnič stejnosměrného napětí na střídavé, který generuje potřebné napětí 80 až 120 V o frekvenci 50 až 1 000 Hz pro napájení elektroluminiscenční fólie. Elektroluminiscenční fólie pracují spolehlivě v teplotním rozmezí – 30 °C až + 85 °C a vyznačují se velmi nízkou spotřebou energie (např. fólie rozměru A4 má spotřebu přibližně 2 W). Jas je udáván v rozmezí 10 až 100 cd/m2.


ELECTROLUMINISCENČNÍ fólie

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : EL fólie, EL inverter Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


ELECTROLUMINISCENČNÍ fólie ELECTROLUMINISCENT foil Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Široký pozorovací úhel, rovnoměrné podsvícení. Wide visual angle, uniform surface illumination of complex shapes. • Super tenký a ohebný. Lehký. Nárazuvzdorný a otřesuvzdorný. Super thin and flexible. Light weight. Vibration and impact resist. • Může být ohýbáno, přičemž může svítit během ohýbání (poloměr ohybu až 5 mm). Can be bent and deliver light while bending (radius 5 mm). • Přizpůsobí se většině povrchů. Conforms to most surfaces. • Perfektní viditelnost v šeru či mlhavu. Svítí jemně, rovnoměrně a neoslňuje. Superior visibility in dim light or foggy situations. Soft, even and completely non-glare. • Nízké náklady na údržbu. Snadná instalace či výměna. Nízká spotřeba energie. Low maintenance costs. Easy to install or replace. Low power consumption. • Studený světelný zdroj - není tepelný nárůst během svícení, žádné ultrafialové záření během svícení. Cold light source, no temperature raise while lighting, no ultraviolet raise while lighting. • Dlouhá životnost (až 10 000 hodin). Long life (Over 10 000 hours). • Snadno upoutává pozornost světelnou animací. Easy eye-catching with animation pictures.

Tenká elektroluminiscenční flexibilní fólie s lokálním prosvětlením – EL panel Instalační instrukce: 1) Připevněte EL panel na požadované místo tak, aby nedošlo k pádu či poškození. 2) Připojte kabel EL panelu k příslušnému převodníku. 3) Převodník zapojte do zásuvky (230V). 4) Vypínačem na převodníku zapněte EL panel. Thin electroluminescent flexible foil locally backlighted – EL panel Installation instructions: 1) Mount the EL display on the required place and take care to keep it undamaged. 2) Plug the backlight panel cable into the controller box. 3) Insert the driver power plug into the wall socket (230V). 4) Flick on the on/off button.

tornado cz, a. s. | Electroluminiscent Foil  

Electroluminiscent Foil www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Electroluminiscent Foil  

Electroluminiscent Foil www.tornado.cz

Advertisement