Page 1

CrystalMotiondisplej Tenký akrylový světelný panel vybavený revoluční animační technologií.

zajímavá kombinace LED a LCD technologie

dynamické řešení umístění samostatně na plochu stolu nebo lze uchytit na zeď

Crystal motion displeje patří do nové řady ultratenkých LED displejů, které mají stejnou technologii rozvodu světla do plochy jako předchozí řada, ale je zde kladen mimořádný důraz na reprezentativnost a design. Crystal motion displeje jsou navíc doplněny revoluční kombinací dvou zobrazovacích technologií, jenž dociluje velice poutavého animačního efektu.

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Tloušťka (mm)

446 x 300

337 x 172

30

428 x 428

345 x 330

30

850 x 493

705 x 330

30


CrystalMotiondisplej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Crystal Motion displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích 15. 9. 2008

David Burkoň


CrystalMotiondisplej Crystal Motion display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features

• Motion crystal displej jsme vyvinuli, abychom změnili pojetí tradičního světelného panelu. Motion Crystal Display was developed to change the concept of traditional light box. • Kombinace LCD a LED technologie. Combination of LCD/LED technology. • Zdrojem světla jsou velmi kvalitní, vysoce-svítivé LED diody. High quality LED light bulbs as the light source. • Úspora 80% nákladů za energii ve srovnání s klasickými světelnými panely. Saving 80% electricity bill compare with tradition light box. • Životnost cca 10.000 hodin – více než 5 let používání. Life-span is about 10.000 hours - more than 5 years. • Možnost umístění na stůl nebo upevněno na zeď. It can lay standalone on the desk or be mounted to the wall.

Instalační instrukce: 1) Vložte či vyměňte poster dle potřeby – viz níže popsaný postup 2) Připevněte či umístěte displej na požadované místo tak, aby nedošlo k pádu či poškození. Dle typu použijte buď uchycení na zeď pomocí vrutů nebo připevněte opěrné nožičky a umístěte volně na vodorovnou plochu.

Installation instructions: 1) Install or change the poster – see the below procedure 2) Mount the display on the required place and take care to keep it undamaged. Use either fixation by screws on a wall or standalone on a horizontal surface. 3) Plug the attached AC/DC converter into the display.

3) Připojte přiložený AC/DC zdroj k displeji.

4) Insert the driver power plug into the wall socket (230V).

4) Převodník zapojte do zásuvky (230V).

How to change poster? Step 1: Loose the screws and open the cover Step 2: Take out the old poster. Step 3: Insert the new poster. Step 4: Close the back cover. Remark: Please cut the transparent sticker into shape and stick to the back light print where you want to emphasize.

Jak vyměnit vizuál? Krok 1: povolte šrouby a odkryjte vrchní plexisklo a fólii Krok 2: odstraňte původní vizuál Krok 3: umístěte nový vizuál Krok 4: překryjte fólií a vrchním plexisklem a zajistěte šrouby poznámka: pro speciální inverzní efekt vyplotrujte tvary z lesklé transparentní samolepicí fólie a aplikujte na tmavou fólii nad vizuálem.

tornado cz, a. s. | Crystal Motion Display  

Crystal Motion Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Crystal Motion Display  

Crystal Motion Display www.tornado.cz

Advertisement