Page 1

CrystalUltra-tenkýdisplej Velmi tenký světelný panel v akrylovém transparentním rámu.

impozantní a reprezentativní řešení komplexní provedení nenápadné napájení skrz závěsná lanka

Crystal ultra-tenký displej je nová řada ultratenkých LED displejů, které mají stejnou technologii rozvodu světla do plochy jako předchozí řada, ale je zde kladen mimořádný důraz na reprezentativnost a design. Předchozí řada ultratenkých displejů bude určitě stále nacházet své využití díky vyšší odolnosti, ale ve spoustě případů nové Crystal displeje určitě nahradí své předchůdce. Tyto displeje jsou dodávány v jednostranné i oboustranné verzi, přičemž součástí oboustranného displeje jsou závěsná lanka pro uchycení do prostoru.

Typ, model

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Rozměr vizuálu (mm)

Tloušťka (mm)

A2-D

450 x 590

329 x 470

370 x 518

30

A2

740 x 566

420 x 594

617 x 443

35

A3

397 x 520

297 x 420

312 x 435

35

B4

330 x 280

192 x 242

260 x 210

24


CRYSTAL ultra-tenký LED displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Crystal ultra-tenký LED displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


CRYSTAL ultra-tenký displej CRYSTAL ultra-thin display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Ultratenký. Jednostranně či oboustranně prosvícený LED displej. The ultra - thin. One - sided or double - sided backlit LED display. • Nabízí možnost výměny reklamních posterů. It enables the change of advertising posters. • Možnost uchycení na zeď nebo i do prostoru pomocí speciálních nerezových lanek. It can be atached to the wall or even hung into the space with the help of special stainless wires.

Crystal ultra-tenký displej Instalační instrukce: 1) Vložte či vyměňte poster dle potřeby. Operace se provádí uvolněním čtyřech chromových šroubů v rozích displeje. 2) Připevněte crystal displej na požadované místo tak, aby nedošlo k pádu či poškození. Dle typu použijte buď zavěšení na ocelová lanka, uchycení na zeď pomocí vrutů nebo připevněte opěrné nožičky a umístěte volně na vodorovnou plochu. 3) Připojte přiložený AC/DC zdroj k displeji. 4) Převodník zapojte do zásuvky (230V). Crystal ultra-thn display Installation instructions: 1) Install or change the poster by screw off the four chrome screws in the corners of the display. 2) Mount the Crystal display on the required place and take care to keep it undamaged. Use either hanging on wires or fixation by screws on a wall or standalone on a horizontal surface according to type of the display. 3) Plug the attached AC/DC converter into the display. . 4) Insert the driver power plug into the wall socket (230V).

tornado cz, a. s. | Crystal Ultra-thin Display  

Crystal Ultra-thin Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Crystal Ultra-thin Display  

Crystal Ultra-thin Display www.tornado.cz

Advertisement