Page 1

Clingdisplej Elektroluminiscenční technologie podsvětluje backlitové postery.

elektrostaticky přilnavý možnost výměny posteru šetrný k životnímu prostředí

Cling displeje jsou založeny na elektroluminiscenční technologii. Poster lze vyměnit, ale efekt světelné animace zde bohužel není možný, jako u klasických EL fólií. Cling displej v podstatě slouží jako zadní podsvětlení reklamního sdělení s možností přerušovaného podsvícení. Velice podstatnou vlastností Cling displeje je elektrostatická přilnavost ke sklu díky speciální transparentní kapse. Tudíž je možné tento produkt snadno a rychle připevnit např. na výlohu, aniž bychom použili jakékoliv lepidlo či oboustrannou lepicí pásku.

Typ, model

Rozměr displeje (mm)

Viditelná plocha (mm)

Rozměr vizuálu (mm)

Tloušťka (mm)

A3

316 x 445

297 x 420

297 x 420

2

A2

452 x 627

434 x 608

434 x 608

2

A1

860 x 618

840 x 600

840 x 600

2


CLING displej

VĚC Prohlášení o shodě

Dodavatel: tornado cz, a. s. Výrobek : Cling displej Popis a určení funkce výrobku : Zařízení je určeno k reklamním účelům, prezentaci výrobků v oblasti in-store. Prohlašujeme na svou výhradní vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda všech výrobků výše uvedeného typu a značky uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených nařízení vlády, která se na výrobek vztahují a s požadavky technických předpisů.

V Pardubicích

David Burkoň


CLING displej CLING display Ovládací manuál User manual

Vlastnosti Product Features • Ultra tenký, tloušťka je jen 2 mm. Super thin, the thickness only 2 mm. • Vysoká kvalita světelného panelu, vysoký jas, rovnoměrné rozložení světla. Use the high quality light panel, Brightness is high, Uniform source of light. • Uchycení ke sklu díky speciálnímu materiálu, není potřeba lepidlo. Cling to the window by special material, no need glue. • Úspora energie šetří životní prostředí, oproti klasickému světelnému panelu má Cling displej o 30 % menší příkon. Energy conservation environmental protection, The power consumption 30% less than is the ordinary light box 30 %. • Veškeré materiály Cling displeje jsou recyklovatelné. The complete material is recyclable.

Elektrostaticky přilnavý světelný panel s výměnným posterem – CLING displej

Static window cling backlight panel with changeable poster – CLING display

Instalační instrukce:

Installation instructions:

1) Očistěte povrch elektrostatické kapsy vlhkým hadrem na straně, která bude směrem ke sklu, aby byl zcela zbaven prachu.

1) Wipe the poster jacket surface that will be applied unto the glass window with a damp cloth until it is free of dust.

2) To samé udělejte s povrchem skla, na které bude CLING displej aplikován. 3) Umístěte poster do elektrostatické kapsy a přitiskněte naplocho k povrchu skla, přičemž se snažte, aby mezi kapsou a sklem zůstalo minimum vzduchových bublin.

2) Do the same with the glass window surface which the poster jacket will be applied unto. 3) Apply the poster jacket and press it flat unto the glass window surface pushing out as much of the air bubbles between the jacket and glass window surface as possible. 4) Plug the backlight panel cable into the controller box.

4) Připojte kabel světelného panelu k příslušnému převodníku.

5) Insert the driver power plug into the wall socket (230V).

5) Převodník zapojte do zásuvky (230V).

6) Flick on the on/off button.

6) Vypínačem na převodníku zapněte světelný panel. 7) Otočným regulátorem na převodníku si nastavte požadovaný jas.

7) Adjust brightness accordingly.

8) Tlačítkem lze přepínat mezi dvěma stavy – blikání či jen statické prosvícení.

8) Set to flash or static lighting mode as per preference.

tornado cz, a. s. | Cling Display  

Cling Display www.tornado.cz

tornado cz, a. s. | Cling Display  

Cling Display www.tornado.cz

Advertisement