Page 1

videreg책ende skole

Val - valget du ikke angrer!

Elever velger kvalitet 5


Fra rektor Kjartan Åsebø

Velkommen til denne presentasjonen av Val videregående skole! Vi er stolte av skolen vår og ønsker at flere skal få muligheten til å bli kjent med oss. Derfor har vi laget denne avisen, slik at du som kanskje ikke kjenner skolen eller vil vite mer skal få mulighet til å bli litt kjent med oss. Eller som en oppdatering for deg som har fulgt med oss i lengre tid.

Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket

Skolen har fulgt med i utviklingen innen naturbruksnæringene siden starten i 1916. Naturlig nok! I dag tilbyr vi fordypning i hestefag, landbruk og akvakultur. På alle tre områdene har vi egne driftsavdelinger hvor elevene både får lære og praktisere under realistiske forhold. Man kan også få både generell og spesiell studiekompetanse.

Val er en ren naturbruksskole. Vi tror at vi ved å holde fokus på kun et utdanningsprogram, får samlet kreftene til beste for elever og ansatte. Val er en liten videregående skole med elever fra store deler av landet. Når de fleste elevene bor i internatet blir man godt kjent med medelever og med de ansatte. Dette vet vi er viktig for mange av de som går på skolen. Skolen har som motto at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Det er opplagt at vi som skole skal utvikle faglige ferdigheter. Å utvikle seg som menneske er også svært viktig. Men vi har også en annen dimensjon som kristen skole. Vi ønsker å formidle det kristne budskapet gjennom skolen og håper at alle får et positivt møte med den kristne troen i tiden på Val. Jeg håper at du vil ta deg tid til å se på det du finner på de neste sidene og ønsker velkommen til Val!

2

Innhold 4 5 6 7 8

Historiske linjer Elever velger kvalitet Best med hest Hestebiff i Nederland Allsidig, spennende og framtidsrettet

10 12 14 16 18 19 20 21 23

På toppen av verden

24 26 27

Valelevene på UiN

28 31

Glimt fra Val

Glimt fra Val Aktiviteter så det holder Studietilbudet Gjør skolen til hjemme best Internatet fra A til Å Kristen skole åpen for alle 10. klassingene VALfarter Kortreiste og langveisfarende elever Videre yrkesvalg Direkte i jobb, eller åpne nye dører? Søknadsinformasjon

Trykkeri Schibsted Trykkeri Flesland AS Opphavsrett Val videregående skole Grafisk produksjon Lars Eirik Aase (Creo-x AS) Bilder Val vgs, Maria Kjetså og Stian Holmen Journalistisk produksjon Prosesskompetanse AS og Val vgs Opplag ca. 15 000

3


Elever velger

Historiske linjer Det var flere gode grunner for å starte en egen landbruksskole i Ytternamdalen. En viktig grunn som kan hende de færreste tenker over, var den store utvandringen til USA først på 1900 tallet. Selv om en kan si det var en indirekte årsak, var denne situasjonen den direkte årsaken til at selskapet “Ny Jord” ble stiftet i 1908. “Ny Jord” etablerte raskt landets første bureisingsfelt i Bjørndalen, bare noen få km fra Val. Eieren av Val, Åsmund Forfang, ble tilsatt som bestyrer for feltet. Veien til Mære, som var den nærmeste landbruksskolen, var både lang og tungvint. Det ble derfor til at “Ny Jord” og Forfang i fellesskap startet egen skole på Val. Den 2. oktober 1916 skulle bli en merkedag, da skolen startet med 8 elever. Dermed var skolen i gang, og har vært i kontinuerlig drift fram til i dag. Fylket overtok skolen i 1918.

Utover 1960-tallet, sank søkningen til landbruksskolene, og mange skoler ble nedlagt. Dette kunne også blitt resultatet for Val, ettersom fylket valgte å legge ned skoledriften i 1971. Den lykkelige løsningen ble at Norsk Luthersk Misjonssamband overtok skolen og startet opp ny skole allerede samme år. De første årene var undervisningsopplegget begrenset til et ekstra ungdomsskoleår. Dette var ingen varig løsning. Søkertallet var for lavt, og det var vanskelig å få endene til å møtes rent økonomisk. Søkningen til landbruksskolene tok seg opp igjen sist på 1970-tallet, og styret for skolen søkte om godkjenning som landbruksskole. I 1982 var skolen igjen en landbruksskole med offentlig godkjente læreplaner. Denne gangen med Norsk Luthersk Misjonssamband som eier. Dette ble starten på en sammenhengende utbyggingsperiode fram til i dag. Kombinasjonen husdyrbruk og fiske har lange tradisjoner i Ytternamdalen. Dette har preget skolen sitt undervisningsopplegg. Tidlig på 1980 tallet startet arbeidet med å etablere en egen linje for akvakultur. Noe senere kom også egen linje for hestefag. Begge deler har vært viktige for skolen. Dette gjelder ikke minst akvakulturlinjen. Store summer er investert i skoleanlegget ved Laugvågen og akvaanlegget i Hestvika. Skolen framstår i dag som en moderne videregående skole med et bredt fagspekter innen naturbruk. Johannes Sandstad

4

kvalitet Val VGS er ledende på videregående opplæring innen sine spesialfelter. Ikke rart at stadig flere elever velger skolen. I 2009 hadde Val 95 elever og satte seg som mål å øke til 120 elever. I fjor ble målet nådd. Nå er skolen full med 130 elever, og vurderer utvidelser og nye målsettinger. Rektor Kjartan Åsebø vil at den økende interessen skal fortsette. – Vi vil fylle skolen med motiverte og interesserte elever, sier Åsebø. Skolens moderne skolebygg er fra 2003, og de aller fleste internatrom er oppdatert i senere år. Nå planlegger skolen nye investeringer og det jobbes blant annet med utvidelse av kjøkken, matsal og hall. Et nytt fjøs skal stå ferdig i 2014 og en skikkelig gymsal kan stå ferdig innen få år. Rektor Åsebø tror på naturbruk. Skolen underviser i stor grad i matproduksjon, samt stell og bruk av dyr og natur. Val har stort fokus på å holde sine ansatte oppdatert og jobber hele tiden for å utvikle studietilbudet. – Vi ønsker å være ledende innenfor våre fagområder, sier Åsebø, og viser til svært gode erfaringer med å sende elever på praksisopphold i utlandet. Det vil skolen fortsette med. Fra høsten 2013 utvides studietilbudet og det vil være mulig å velge hundehold som valgfag.

5


Et treårig løp vil kunne lede videre mot et veterinærstudium

Hestebiff i Nederland Hestebiff er kanskje ikke det beste å by hesteelever. Studieturen til Nederland har heldigvis mer på menyen.

FAGLÆRER MATTIAS NILSSON

Best med hest I takt med stigende hesteinteresse - særlig blant jenter - har søkningen til hestelinja økt kraftig de siste åra. I fjor (2012) ble det satt foreløpig rekord med 52 elever av totalt 130 ved skolen. Flere søkere måtte dessverre avvises.

Et slikt løp vil kunne gi muligheter for jobb innenfor ulike hestemiljøer, så som avl, veddeløp eller kanskje til og med som lærer?

Naturlig nok for 10. klassinger som søker seg til videregående skole er det noe usikkerhet knytta til hva de ønsker å bli, med andre ord; hva de skal bruke hesteutdanninga til. En stor del ser for seg et veterinærstudium som en mulig fortsettelse.

Hestelinja på Val disponerer sju egne hester, men har plass til over 30 hester i stallen. Dermed er det god plass for de som vil ha med sin egen hest. Men det stilles ikke krav om at elvene må ha egen hest for å søke seg til linja. - Med ridehallen så nært både internatet og stallen blir det et veldig aktivt hestemiljø,

- Mange drømmer om å bli veterinær, men det er mer usikkert hvor mange som ender opp som det, forklarer inspektør Svanhild Øpstad. Valget må tas i løpet av første studieår. Et treårig løp vil kunne lede videre mot et veterinærstudium. Alternativet er et to-pluss-to-løp, det vil si to års skolegang og to års praksis som fagarbeider.

sier Lise Taraldsen som selv underviser mest i dressur og sprang. I stallen er Mattias Nilsson en av flere hestefaglærere som holder både hester og elever «i tømme». Han underviser i stell og «vedlikehold» av hest og stall. Å sørge for at hesten er skikkelig skodd er en viktig oppgave for en hestekar/hestejente. Mattias er også hestetanntekniker og reiser land og strand for å reparere tenner.

Landbruks- og hesteelever på VG2 får møte det kontinentale Europa med gårder med 300 melkekyr og store staller av alle slag, under praksisturen til Nederland. I tillegg får de historie- og kulturopplevelser og anledning til å utforske en av Europas metropoler. De første dagene er nemlig lagt til Amsterdam med besøk i Artis Zoo og kulturhistoriske opplevelser. Elevene blir godt kjent med både den gripende historien til Anne Frank og middelalderens gapestokk i torturmuseet. For noen elever er det nesten like skummelt å finne hestebiff på menyen. – Bedre da å dra på pizzacruise, og få servert kjempegod pizza i herlige omgivelser på kanalene. Amsterdam er helt supert, sier Edel Kristin Haugland.

Det var en stor opplevelse jeg ikke kommer til å glemme

Nederland avvikler melkekvotene sånn at bøndene får produsere så mye de vil. Dermed blir gårdene større. En av praksisgårdene er bygd ut til dobbel besetning, med om lag 300 melkekyr og egen melkestall. Her får man innsyn i effektivisert og mekanisk husdyrhold og jordbruk. Hesteelevene får komme på store sprangstaller, avlsstaller på friserhester, terapistaller, salgsstaller og dressurstaller. En praksisvert driver med frisere. Han har satt opp en karantenestall der han har plass til ikke mindre enn 90 hester. I tillegg er det ridebane, walker og ryttere. Verten er i kontakt med alle som importer eller eksporterer hester i Nederland. – Vi fikk være med på et hingstshow med mange forskjellige fine hingster og føll. Det var en stor opplevelse jeg ikke kommer til å glemme, sier Inger-Johanne Olsen.

MAY LISS WALSTAD MED ”BILLY BOY”

6

7


Våre eiere og ansatte utvikler landbruket sammen.

Allsidig, spennende og framtidsrettet Landbruksnæringen er mer enn gårdbrukere. Den trenger også veterinærer, maskinleverandører, forskere, lærere, rådgivere i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann og departementer... – Landbruksnæringen har stor bredde, mye å by på og trenger kompetanse og flinke folk, sier Kirsten Indgjerd Værdal, landbruksdirektør hos fylkesmannen. Hun peker på at mange gårdbrukere synes det er spennende å være selvstendig næringsdrivende og utvikle sin egen bedrift, produksjon

8

og eiendom. Til tross for sentralisering og urbanisering er det mange ungdommer som velger landbruksnæringen. Stell av dyr tiltrekker ungdom, og fortsatt er det mange som liker praktisk arbeid som de ser umiddelbare resultater av.

Det gir dyktigere gårdbrukere, sier landbruksdirektøren.

– Det er gledelig at ungdom i dag velger landbruk fordi de selv har lyst, og ikke fordi de kjenner press på grunn av odelsretten.

– Derfor trenger vi nye hoder i næringen, med høy kompetanse og vilje til å satse. En grønn videregående skole som Val vil ha stor verdi selv om man ikke blir bonde eller går videre på Ås.

Det er gledelig at ungdom i dag velger landbruk fordi de selv har lyst

Landbruket er framtidsnæringen fremfor noen. Mat må vi ha, og med en stadig voksende befolkning har myndighetene et mål om at matproduksjonen i Norge skal øke med 1% hvert år.

Ta landbruksutdannelse og bli med på laget du også.

9


FØRSTEKLASSES LAKS FRA YTRE NAMDAL Topp kvalitet i alle ledd

Oppdrett av abalone og kråkeboller. Engelsk språk. Irish Stew og kulturopplevelser. På sisteåret akvakultur kan du få fire uker praksis i Irland. Fra 764 meter høye Croagh Patrick legger du Irland for dine føtter. I en måned kan du oppleve irsk mat og kultur, booste engelskkunnskapene dine og – ikke minst – møte en spennende og annerledes oppdrettsverden. I Irland kan du prøve deg på oppdrett av nye arter som østers, blåskjell, kråkeboller og abalone, møte internasjonale forskningsmiljøer og skaffe deg kontakter i ei global næring. – Halvparten av praksismåneden brukte jeg på en forskningsstasjon, mens jeg de to siste ukene jobbet på et røyeoppdrett og på Marine

Institute. Praksisen ga meg innsyn i hvor annerledes oppdrett er i Irland enn her hjemme, og har gitt meg enda mer lyst til å jobbe innen akvakultur i Norge, sier Rebekka Piekut fra Sømna.

VI PRIORITERER Å STYRE HELE VERDIKJEDEN

Det er artig og spennende å jobbe i et annet land og bli kjent med en ny kultur

VÅRE ANLEGG ER I FRONT med det nyeste innen produksjonsmetode og teknologi

fra smolt til ferdig matfisk og foredlet vare

Praksisen betales av EU-programmet Leonardo da Vinci. Du bor på tradisjonelle B&B-hoteller, kommer tett på lokalbefolkningen, besøker irske skoler, spiser Irish Stew og fish’n’chips, blir med på kulturarrangementer og utflukter – også til storbyene Galway og Dublin. Måneden i Irland gir opplevelser og venner for livet. – Fjellturen og besøket på jenteskolen er kanskje det jeg husker best. Samtidig er det artig og spennende å jobbe i et annet land og bli kjent med en ny kultur, og engelsken blir fort bedre når du må snakke og skrive på engelsk en hel måned. Dessuten har jeg fått nye bekjentskaper og venner i Irland, som jeg fortsatt holder kontakten med via Internett, forteller Rebekka.

VI HAR FOKUS PÅ SUNN FISK OG FRISKE FOLK Arbeidsfolket er vår viktigste ressurs. Som en av de første bedriftene i Nord-Trøndelag har vi innført 6-timers dag i turnus. - Folk trives og blir...

VÅRE PRODUKTER HAR GODT RENOMMÉ

NYE TIDER NY TEKNOLOGI

hos kresne kunder i over 60 markeder - verden rundt -

stiller nye krav til utdanning

SinkabergHansen er en offensiv og framtidsrettet havbruksaktør i Ytre Namdal. Midt i Norge – i skjærgården ut mot Atlanterhavet finner vi de beste levevilkårene, med stabilt kaldt og rent havvann. Vi eier og driver hele verdikjeden, fra smoltproduksjon til slakteri og bearbeiding og har dermed full kontroll på kvalitet og matsikkerhet. Rett fra havet sendes ferske fileter ut i verden. Vi har alt som trengs for å tilby en fersk, førsteklasses laks til et kresent internasjonalt marked.

10

Lindseth Reklame, Steinkjer - Foto: Steinar Johansen, Stian Holmen.

På toppen av verden

og kompetanse hos framtidas medarbeidere


12

13


Aktiviteter så det holder Skal du kjede deg på Val? Her er 58 aktiviteter du i så fall må unngå… Hver tirsdag er Cafe Valrossen åpen: Spis så mye vafler du orker for 10 kroner og delta i aktiviteter som lysdypping, film, spill, biljardturnering, bordtennis, bondesjakk, bingo eller quiz. Hver fredag tilbyr en av Vals ansatte hjemmehygge på åpent hus. Mat og aktivitet varierer fra hus til hus; hjemmelaga pizza, kanelsnurrer, godteri eller lapper, fot-

14

ballkamp på TV, konkurranser og spill eller rett og slett prat og kos. Det arrangeres en rekke aktiviteter gjennom året; Nattcup i Nærøyhallen, bilrebus, skolebryllup (rollebryllup), Val’s got talent, smoothiebar, «Vannvittig moro» ved sjøen, vannskikjøring og Ultimate (freesbee-lagspill) er faste innslag. Val legger til rette

for fysisk aktivitet og trening. Hver tirsdagskveld i vinterhalvåret leier vi Nærøyhallen til ballspill. Val har ti spinningsykler, og det kjøres 2-3 spinningtimer i uka med instruktør. Vårt styrkerom har apparater til styrketrening, tredemølle, boksesekk og sykkel, samt en liten klatrevegg. Spill fotball på Vals egen fotballbane, Blautmyra stadion, og fotballaget Val/Abelvær har ofte elever med på kamper i bedriftsserien.

Her er det to miljøarbeidere som legger til rette for aktiviteter på fritiden

– Sammenlignet med andre skoler synes jeg fritidstilbudet på Val er veldig bra. Her er det to miljøarbeidere som legger til rette for aktiviteter på fritiden. Det hadde blitt ganske mye roligere og kjedeligere på internatet hvis det ikke var så godt tilbud, sier Michael Strøm. I naustet vårt er det seks kanoer og to kajakker. I tillegg har elevene tilgang på en aluminiumsbåt med 9,9 HK motor som kan leies for 20 kroner per pers. Val ligger idyllisk til ved Laugvågen som er super for padleturer, bading, fisking og til å nyte sola.

Rundt Val ligger flere gapahuker og gammer som tidligere elever har laget. Dit arrangeres grillturer og overnattingsturer, og du kan ta postløypa. Turstien er flott for den som liker å komme seg litt ut, og nærområdet er lagt til rette for de som liker løping som treningsform. Utmarka rundt Val byr på gode jaktmuligheter. Elever med jegerprøve kan oppbevare våpen i skolens våpenskap, og får være med på rådyrjakt. Det hender at elever får være på elgjakt. Elever kan få prøve seg på leirdueskyting på vår egen bane, og vi har turer til skytterbanen på Kolvereid.

– Jeg går på hestelinja og bruker mye av fritiden på hest og ridning. Det er helt topp, sier Rakel Hansen Kveinå, som legger til at hun også heldigvis får tid til venner utenom hestemiljøet. Val har gode fasiliteter for å trene mye med hest: turområder, stall, ridehall og utendørs ridebane. Elever som liker å jobbe, har mulighet til å være med på praktisk arbeid på gården store deler av året, som våronn, vedarbeid osv. Noen elever leies også inn til arbeid i feriene.

15


Naturbruk VG1

Hest

Landbruk

Akvakultur

VG2

Landbruk og gartnernæring Egne anlegg for drift av • melkeproduksjon • skogbruk • gris • sau

• Fagturer i Norge og Nederland • Aktiv deltakelse • Nytt fjøs under oppføring

Prosjekt til fordypning Algedyrking (for hele VG1)

Hest og hovslagerfag • • • •

Akvakultur

• Helhetsforståelse • Deler av året: ansvar for hele gårdsdriften

Praksis • på eget anlegg • opp til seks uker i Irland • svært tett samarbeid med lokalt næringsliv

Studieforberedende naturbruk • • • • • • •

regnskapsfører leder trener revisor historiker markedsføring journalist

Mulighet for praksis i Nederland

VG3

Landbruk og husdyrhold = Agronom

Generell • sykepleier • politi • lærer • barnevernpedagog • førskolelærer • statsviter

Stall med plass til 34 hester ridebane ute ridehall skolehester for dem uten egen hest

• gir studiespesialisering

Spesiell • veterinær • lege • ernæring • ingeniør • tannlege Typisk flau elev :)

Lærling (2 år) • Hovslager

16

Prosjekt til fordypning Hund (for hele VG2)

• Hestefaglært

• Driftsoperatør i akvakultur

17


Internatet fra A til Å A

nsvar er et nøkkelord for å bo på internatet. Dette gjelder for eksempel lydnivået på kvelden.

Gjør skolen til hjemme best

Det er veldig sosialt å bo slik, og elevene får svært nære vennskap

– Mange er kontaktsøkende, og ungdommene trenger at det er trygge voksne til stede på ettermiddags- og kveldstid. Noen bærer med seg tyngre bagasje enn andre. Da trengs det både kunnskap, tid og evne til innlevelse,

18

forståelse og veiledning, sier internatleder Sissel-Marie Bjerga. Hver ettermiddag og hver natt er det tilsynsvakt tilgjengelig på tunet. De møter elevene på en litt annen måte. Det trengs visdom for å sette grenser, og legge til rette for modning: Livet skal være håndterbart for elevene. – Det er veldig sosialt å bo på internat, man har alltid vennene sine i nærheten. Jeg angrer ikke på at jeg valgte Val. Det var skummelt å komme hit uten å kjenne noen, men jeg hadde mange nye venner allerede den første dagen. Så er det veldig lettvint med internat, har man en fritime så er det kort vei hjem og man slipper å vente på skolen, sier Rakel

ello, spilles av få på Val, men det er fullt mulig!

ubletter, de nyeste rommene på Val der to og to deler felles bad.

E

nerom, 70 av de 112 internatplassene er tilrettelagt for én beboer.

110 Val-elever har skolen som sitt andre hjem. Det er både godt og trygt. Som internatskole tar Val ansvar for elevene både i og utenfor skoletida. Det ansvaret tas på største alvor. Ungdom utfordrer grenser, og Val ønsker å være det lille ekstra i ei viktig tid for ungdommene. Internatet gir skolen muligheten til å vise kristen omsorg i praksis.

B C D

ibel- og samtalegrupper er på mandager.

Holm Olsen, Marie Thorsen og Lotte Lien. Josef Birgersson og Gjertrud Øygard Hienerwadel var miljøarbeidere til 2013. De «gav et år» til Val og elevene her. Arbeidet er på ettermiddag, kveld og helg. Miljøarbeiderne ser elevene, blir kjent med dem og er den viktige andre som eleven kan støtte seg på når livet går opp og ned. – Det er veldig sosialt å bo slik, og elevene får svært nære vennskap. I tillegg modnes mange av elevene i løpet av tida de er her. De tar mer ansvar når de flytter fra foreldrene, sier Josef Birgersson. Miljøarbeiderne bruker også en del tid på det kristne arbeidet, legger til rette for bibel- og samtalegrupper, og arrangerer et par hytteturer i året. Det aller viktigste er likevel den gode praten med enkeltelevene, der de får høre både livserfaringer og utfordringer, og kan være unge frimodige kristne som ungdommene kan se opp til.

F

ellesoppgaver er noe alle internatelevene deltar i. Bare pass på å ha vasket din del til vaskesjekken kommer!

G

renser er man avhengig av med så mange ungdommer på ett sted. Personalet er til stede i internatet både som forbilder og for den gode praten.

H

jem, det er det vi ønsker at internatet på Val skal være for deg. Preget av at vi er en kristen skole!

I

nnetid er 23.00 hver kveld foran skoledag, og 01.00 i helgene.

J K

entene har sine internat, og guttene sine.

lesvask gjør du i vaskeriet. Du kjøper vaskekort av internatansvarlig, og så har du tilgang til skolens vaskemaskiner og tørketromler.

L

ørdag betyr grøt... og handletur til enten Kolvereid eller Rørvik:)

P

risene justeres hvert år, men er mellom 4150,for dobbeltrom og 5000,- for enkeltrom.

Q

-meierienes melk finner du ikke på Val. Vi leverer til Tine:)

R

ommene på internatet inneholder seng, klesskap, søppelbøtte, knagger, nattlampe, skrivebordslampe, skrivepult og bokhylle. De aller fleste rommene har også vask og speil på rommet og sanitæranleggene er i god standard på alle internat.

S

M

tipendet dekker det meste av internatkostnaden, men du må regne med å betale noe utenom dette.

N

ilsyn er en voksenperson som er tilgjengelig utenom skoletid og har alltid vakttelefonen, også på natta.

iljøarbeiderne sørger for aktiviteter og bra miljø og er i miljøet nesten hver dag! ærøyhallen (idrettshall) arrangeres det tur til hver tirsdags kveld.

O

nsdagen er miljøarbeidernes kveld, det er bare å glede seg!

T

U

ke 12 kan bli din vaskeuke i matsalen (ca. en uke i året). Enten etter middagen eller kveldsen.

V

enner for livet er det overhengende fare for at man får i internattiden.

W X

hat to say - it’s awesome!

- den vanskelige bokstaven i alfabetet! Men vi har (eks)tremt bra miljø, (eks) tra reisedager rundt ferier og for (eks)sempel ei diger flytebrygge!

Y

ndlingsretter kan variere, men alle kan ønske sin fra kjøkkenet- kanskje blir det din på tirsdag?

Z

alo trenger du ikke ta med- det er tilgjengelig på alle internatkjøkkenene.

Æ

rlighet varer lengst. For at miljøet skal bli godt er det superviktig når man bor så tett.

Ø

velse i brann= brannøvelse:) Beskrivelse: masse lyd, grytidlig, etterfulgt av årets beste frokost!

Å

pent hus arrangeres hver fredag hjemme hos en av de ansatte på tunet.

19


10. klassingene

VALfarter Kristen skole åpen for alle Val VGS ønsker at elevene skal få et positivt møte med kristen tro og Bibelens budskap. Kristne verdier danner grunnlaget for det trygge og gode hjemmet som skolen tilbyr elevene som bor på internatet. En del foreldre ønsker ungdommene sine til Val VGS. – Vi får tilbakemeldinger fra foreldre som opplever at vi har god struktur på internatarbeidet og som liker at vi har ansatte som har i oppgave å sørge for fritidstilbud og et bra miljø til elevene, sier internatleder Sissel-Marie Bjerga. – Noen elever velger nok Val fordi vi er en kristen skole, og det er vi glade for. Men alle er velkommen på Val, og flesteparten av elevene ser nok ikke på seg selv som kristne. Vi synes det er bra at skolen blir valgt også av andre grunner enn at det er en kristen skole, sier rektor Kjartan Åsebø. Han gjør et poeng av at det skal være full respekt for alle elever, uavhengig av livssyn. Han utfordrer likevel elevene til å ha et bevisst forhold til det kristne budskapet.

20

– Jeg har fått et annet perspektiv på Bibelens budskap og skjønner nå mer hva det er å være kristen, selv om jeg fortsatt ikke er det selv. Og jeg blir respektert av skolen, selv om jeg ikke er kristen selv, sier Ole Johan Rørmark Moe på VG3 Agronom. Ord for dagen og kristendomsundervisning er en integrert del av skolehverdagen. Utover dette kan de som ønsker det få med seg bibel- og samtalegrupper, kristne møter to ganger i uka, hyttetur med kristne samlinger og møteuker med besøk av ungdomsteam. Elever som er kristne når de kommer til Val, finner et miljø der de kan få videreutvikle sin tro. Marie Fagersand Kulseng går VG2 hest- og hovslager. Hun kommer fra et kristen hjem og har alltid sett på seg selv som kristen. – Her på Val er det første gang jeg har venner som også er kristne. Her har troen min og forståelsen av Bibelen fått utvikle seg veldig mye. Hadde jeg gått på en ordinær skole, hadde jeg nok ikke vært kristen i dag.

Her har troen min og forståelsen av Bibelen fått utvikle seg veldig mye

Både Ole og Marie mener at de kristne verdiene er med på å gjøre Val til en bedre skole og et bedre hjem.

Høsten er tida for VALfart: Sjekk ut våre studietilbud og prøv deg i praktisk arbeid hos oss! Rekrutteringa til Val starter på høsten, nesten ett år før skolestart. Etter høstferien starter perioden med hospitering. Ungdomsskoleelever får informasjon om skolen og våre studietilbud, samt prøve seg i praktisk arbeid på gården med f.eks. hestene i stallen.

Det kuleste er vel likevel å overnatte på internatet - langt vekk fra mamma og pappa! Fram til søknadsfristen til videregående skole går ut 1. mars, er et hundretalls 10. klassinger fra Midt-Norge, Nordland og Troms på hospitering på Val. Hestelinja tiltrekker seg desidert flest jenter, og de aller fleste som er på besøk får lyst til å søke om opptak.

– Jeg ville vite litt mer om miljøet ved skolen og om hestene og internatene. Jeg har absolutt fått et godt inntrykk av skolen. Det sier Marie Jacobsen fra Hunstad skole i Bodø. Sammen med tre medelever fra Bodø og to fra Fauske hospiterte hun ved skolen i begynnelsen av februar. Etter to dagers opphold, var alle seks fast bestemt på å søke seg til hestelinja.

Jeg har absolutt fått et godt inntrykk av skolen

21


Kortreiste og langveisfarende elever Val sine elever kommer fra hele landet. Fra Finnmark i nord til Østfold i sør. Flesteparten kommer likevel fra Nordland og Nord-Trøndelag, mange er fra de nærmeste kommunene. Felles for de aller fleste elevene er at de har valgt Val uavhengig av skolens beliggenhet. – Jeg skulle gå landbruksskole og sjekket alternativene. Val var den skolen jeg hadde hørt om fra før og den hadde et godt rykte. Så da ble det Val, da, sier altaværingen Trond Ivar Mikalsen på finnmarksdialekt. Ingvild Elise Bye Melkersens historie ligner. Hun har familie som har gått på skolen tidligere.

Skretting er en av verdens ledende produsenter av fôr til oppdrettsfisk og reker, og er en fremtidsrettet aktør i norsk oppdrettsnæring. Sammen med Val videregående skole bidrar vi til å utvikle utdanningstilbudet, og vi ser frem til et godt samarbeid i fremtiden.

På internatsida blir det lagt til rette for at elevene skal trives, både i ukedager og på helg

– Jeg har ikke angret på valget, sier jenta fra Vesterålen i Nordland. Endre Solstad er vokst opp 20 minutters kjøring fra skolen. Han valgte å bo på internatet, men kjenner elever som bor hjemme. – De som bor hjemme går glipp av veldig mye av det so-

siale som skjer utenom skoletiden, sier han, men syns samtidig det er kjekt at det er enkelt å komme seg hjem i helgene. Elevene som kommer langveisfra synes imidlertid at det er topp å være på skolen i helgene. – Det er som regel 40-50 elever som er igjen her i helgene. Det er masse sosialt som skjer, sier Trond Ivar og Ingvild Elise. Val legger til rette for elever med lang reisevei. Blant annet legges praksisuke sammen med høstferie. Med praksisjobb nært hjemstedet, har eleven mulighet til å være lengre hjemme. I tillegg er det ei langhelg i november hvert skoleår. På internatsida blir det lagt til rette for at elevene skal trives, både i ukedager og på helg. Hver fredagskveld er det en ansatt som bor på Val som inviterer hjem på åpent hus. – Vi har fått mange tilbakemeldinger fra langveisfarende elever som er her store deler av året, at det er så godt å få komme inn i ei stue og i et hjem, sier internatleder Sissel-Marie Bjerga.

23


studer akvakultur ved uin i bodø! Ved Universitetet i Nordland har du en unik mulighet til å ta høyere utdanning innen akvakultur. Flere av våre studenter har bakgrunn fra på Val videregående skole og tar nå en bachelorgrad innen havbruksdrift og ledelse. Vi tar i mot både deg som har generell studiekompetanse eller relevant fagbrev (Y-vei). Bachelor i havBruksdrift og ledelse

Valelevene på UiN

Med Bachelor i havbruksdrift og ledelse får du en tverrfaglig, næringsrettet utdannelse med praksis i havbruksnæringen som en del av studiet! Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om biologi, ledelse og grunnleggende økonomi med sikte på arbeid som mellomleder/leder i sjømatnæringen.

Dette er jo faktisk verdens beste utdanning til det vi skal bli

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller fagbrev i akvakultur, industriell matproduksjon, sjømathandlerfaget eller sjømatproduksjon. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller fagbrev i akvakultur Har du spørsmål, ta kontakt med studieveileder Mats Pedersen (map@uin.no).

Akvautdanningen på Val holder et høyt nivå. Mange går inn i næringen som lærlinger, men andre ønsker i tillegg enda bedre utgangspunkt for utvikling og karriere. Skoleåret 12/13 var hele fem av tolv studenter på studiet ”Havbruksdrift og ledelse” ved Universitetet i Nordland tidligere Valelever!

24

De er enige i at læretid og jobberfaring er bra om man tenker å nå langt. – Er du gira så ta læretida. Da kan valget du tar også bli sikrere, råder Ole Martin. – Det er tross alt snakk om tre til fem år, legger Lars til. – Men det å bo et annet sted, og studietiden i seg selv er jo også en opplevelse.

KAROLINE ROSENBERG VAR IKKE TIL STEDE NÅR BILDENE BLE TATT

Bakgrunnen blant studentene i klassen er forskjellig, men det er liten tvil om at erfaring utgjør en forskjell i å se ”det store bildet”. – All praksisen på Val kommer veldig godt med, sier Ole Martin. Også studiet på UiN

inneholder praksis, spesielt i siste semester. – Jeg ønsker meg til utlandet igjen, sier Henrik som var i Irland som Valelev. – Problemet er jo bare at det er i Norge vi er best på dette! – Dette er jo faktisk verdens beste utdanning til det vi skal bli, føyer Lars til. – Jeg sikter på en ledende stilling etterhvert, men før man løper må man krabbe. Masse erfaring må til! Mitt råd er klart: man må sette seg mål, jobbe hardt og peise på!

FOTO: SVEIN A ERIKSEN

– Akva klaffet godt for meg så jeg ville fortsette på det, sier Ole Martin Løfsnes som er oppvokst i en ”oppdrettsfamilie”. - Men tanken på høyere utdanning kom senere, fortsetter han. - For meg ble UiN en naturlig fortsettelse etter akva på Val, sier Henrik Aune. - Jeg er en praktisk person, men man må jo ha teorien også. Lars Berg- Hansen skyter inn: - Ja, for med spådommen om en seksdobling for næringen innen 2050 er det ikke rakettforskning å si at utdannelsen er viktig!

Dyktige forelesere, godt læremiljø og med alt byen har å by på, har studie ved UiN helt klart svart til forventningene. Tre ukers fadderperiode sammensveiser oss studentene i en tidlig  fase, som bidrar til at jeg trives helt topp!  Havbruksdrift og  ledelse-studiet som jeg går, er helt klart den beste bachelorgraden for den som  ønsker en allsidig akvakulturutdanning. Lars Berg-Hansen (23 år), tidligere elev ved Val videregående skole

fakultet for Biovitenskap og akvakultur tilByr følgende studier: • • • • • • • •

Bachelor i biologi Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor i eksportmarkedsføring Bachelor in Animal Science Master i havbruk Master i marin økologi PhD i akvatisk biovitenskap Etter- og videreutdanning innen havbruk

Fakultet For biovitenskap og akvakultur

www.uin.no/fba Universitetet i Nordland holder til ca 10 km fra Bodø sentrum og har om lag 600 ansatte og 6000 studenter. Vi tilbyr deg et av landets mest moderne campus og mer enn 100 ulike studier. Fakultet for biovitenskap og akvakultur har en egen marin forskningsstasjon 15 minutters gange fra campus.

www.uin.no/fba

25


Direkte i jobb, eller åpne nye dører? Val gir deg mulighet til å jobbe med hester på forskjellig vis, bli gårdbruker eller lakserøkter. Bygger du på med høyskole eller universitet, er mulighetene enda flere.

Videre yrkesvalg

Det begynner å bli noen år siden Karin Søraunet gikk ut agronom fra Val i 1986. Hun kjøpte seg gård to år senere og var bonde frem til 2010. – Kunnskapen jeg fikk med meg fra Val var helt avgjørende for å kunne klare å drive gård, sier hun. Ved siden av gårdsdriften var Karin politiker i mange år, åtte som ordfører i Vikna kommune.

Noen har klare mål for hva de skal gjøre etter videregående. Slik er det ikke for alle. Gjennom veiledning og samtaler ønsker vi at du skal finne veien fram mot ditt framtidige studie- og yrkesvalg. Til deg som ønsker å søke på Val for første gang er det viktig å vite at: 1. På studieretning naturbruk er vi glade i å være ute! Vi jobber mye med dyr, fisker, planter og maskiner. 2. Mye av undervisningen er praktisk ute i driftsavdelingene, men flere av fagene er rene teorifag. I tillegg må du tilegne deg teoretisk kunnskap i de praktisk orienterte programfagene. 3. Du kan få fagkompetanse og/eller studiekompetanse (generell og spesiell). 4. De aller fleste elevene bor på internatet.

trinn, og karakteren blir stående på primærvitnemålet. 6. Lag deg gode, daglige arbeidsrutiner. 7. Arbeid for å nå målene hver dag, hver uke, hvert år. 8. Vi vil gjerne hjelpe deg i gang med refleksjon og orientere deg om de mange karrieremulighetene som finnes. Nyttig informasjon kan være viktig på veien framover. Vi tilrettelegger også for at du kan bli bedre kjent med noen yrker gjennom bedriftsbesøk og hospitering. Hva kan du bli etter endt utdanning på Val:

Til elever som allerede går på Val gir vi gjerne noen av disse rådene: 1. Ta vare på framtidsdrømmene dine! 2. Gled deg over mulighetene du har fått! 3. Begynn tidlig å tenke på framtidig skoleog yrkesvalg. 4. Sett dine egne mål, vær realistisk. 5. De fleste fagene er avsluttende på hvert

26

Ta vare på framtidsdrømmene dine! Gled deg over mulighetene du har fått!

Du kan få fagbrev i akvakultur, hestefaget eller hovslagerfaget. Eller du kan få yrkeskompetanse i landbruksfag som agronom. Du kan få generell studiekompetanse, som er nøkkelen til de fleste høgskole- eller universitetsutdanninger.

Det er også mulig å få spesiell studiekompetanse, som åpner for flere høgskole og universitetsutdannelser (blant annet veterinærstudiet). Fordypningsfagene vi nå tilbyr er: Matte R1, Kj1, Kj2, og Bio 1. Dersom en elev ønsker å ta flere fag, er det mulig å melde seg opp som privatist og få dette påført primærvitnemålet. Forutsetningen er at faget fullføres innenfor normert studietid. Det vil si før man avslutter Vg3 SF. Svært mange av våre tidligere elever jobber innenfor naturbruksnæringene - i tilknytning til akvakulturnæringen, i landbruket, i hestefaget eller som hovslagere. Mange velger også å ta en høyere utdanning innen disse fagene (ulike master-/bachelostudier i landbruks- og akvakulturfag, fiskehelsebiolog, veterinær, mm). Mens andre tar høyskole- eller universitetsutdanning innen helt andre fag. Her er spekteret veldig stort. Alt fra helserelaterte fag som sykepleie, medisin, farmasi, fysioterapi og sosionom til ulike lærerutdanninger som mange tar. Petter Stevik, rådgiver

– Val lærte meg mye som jeg har hatt direkte utbytte av i politikken og livet ellers. Å bo tett, som på en internatskole, gir en sosial kompetanse som kan brukes i de fleste arbeidssituasjoner. Val har vært viktig for mitt arbeidsliv og jeg hadde definitivt valgt Val igjen om skulle velge på nytt, skryter Karin og legger til at sønnen hennes også gikk på Val. Arne Guttvik gikk ut fra Val som både agronom og akvatekniker i 1991. Etterpå jobbet han både med fiskeoppdrett og på ringnotbåt, før han valgte å studere fiskehelse i Tromsø. Siden har Arne jobbet både som forsøksleder og avdelingsleder for Veso Vikan, vært produktutvikler i Biomar før han ble fagsjef for fiskehelse i oppdrettsselskapet Salmar. – Jeg hadde to artige og faglig givende år på Val og ble så absolutt mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Jeg hadde nok ikke vært i sjømatnæringen i dag hvis jeg ikke hadde gått på Val, sier Arne.

27


28

29


Søke til Val Før 1. mars: Kom på hospitering Mange av de som begynner som elever på Val har allerede vært på besøk i enten niende- eller tiendeklasse. I løpet av noen dager får man oppleve skolen, fagene, lærerne, elevene og internatet på nært hold. Ta kontakt med oss om du ønsker å komme på hospitering så ordner vi det!

1. februar: Søknadsfrist på særskilt grunnlag går ut Er man søker på særskilt grunnlag må man søke før 1. februar, også til Val.

1. mars: Søknadsfristen går ut Mai: Du får svar på søknaden din Et privilegium med å være friskole er at vi kan svare på søknadene ganske raskt- praktisk for alle parter.

Midten av juni: Du får masse viktig informasjon fra oss sammen med informasjon om internatet Dette innebærer blant annet utstyrsliste, skoleruta, informasjon om lånekassens ordninger, ordensreglement for skolen og internatet og du kan komme med ønsker for boplass på internatet.

ANBEFALT AV BARN

Søk om skoleplass på vigo.no. Velg Nord- Trøndelag som fylke og deretter Val vgs som skole. Du kan godt merke av hvilket programfag du ønsker på vg1, enten akvakultur, hest eller landbruk.

!

Husk at man kan søke til Val uansett hvilket fylke man kommer fra!

Midten av august: Din kommende basislærer ønsker deg velkommen! Dette skjer oftest en uke før skolen begynner.

Rundt 20. august: Velkommen til åpningsfest! Vi er i gang!

Havets skattkiste er en slager blant de yngste Mange sier barn ikke liker fisk. Det tror vi ikke noe på. Alt avhenger av hvordan du serverer den. Som en liten hjelp på veien har vi samlet 7 retter barna liker på godfisk.no/barn Prøv deg frem og finn deres favoritt!

Du kan også laste ned godfisk-appen til iPhone eller android.

De aller fleste spørsmål om søknad, inntak, frister og slikt er det inspektør Svanhild Øpstad som har kontrollen på. Som regel er det derfor best å ta direkte kontakt med henne om slike ting.

Svanhild Øpstad, sopstad@val.vgs.no, 906 82 936

31


Avsender Val videreg책ende skole Val 7970 Kolvereid

videreg책ende skole

Vi utruster fremtidens forvaltere val.vgs.no

Valavisa2013  

ELEVER VELGER KVALITET: Val - valget du ikke angrer! Profileringsavis for Val videregående skole, 7970 Kolvereid. www.val.vgs.no

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you