Page 1

Ă…rsredovisning 2007


Drogfri  verksamhet

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, är både en del av Svenska Scoutrådet och ett av förbunden i IOGT-NTO-rörelsen. Detta innebär två stadiga ben att stå på. En av förbundets starka sidor är arbetet för drogfrihet och det personliga ställningstagandet. Vilket innebär att man som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund inte använder någon form av droger. Vid 12 års ålder avlägger scouten dessut o m ett nykterhetslöfte. Droger definierar vi som medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. Det är i första hand de sociala och politiska effekterna av drogbruket som ligger till grund för vårt engagemang. Tobaken ger medicinska effekter medan de sociala effekterna är mindre. Därför har NSF valt att inte likställa tobak med alkohol och narkotika i nykterhetslöftet. NSF förbjuder ingen att använda tobak, men ingen ska heller i samband med förbundets verksamhet påverkas att börja använda tobak. Därför är all verksamhet i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund tobaksfri. NSF är politiskt och religiöst obundet. Man får ha vilken tro man vill, tycka vad man vill så länge man tror på det som scouting representerar: medmänsklighet, demokrati och inter-nationell förståelse. Scouting är en metod med ett klart syfte, att utveckla engagerade samhällsmedborgare. Scoutings metod består av delarna patrullsystemet, lag och löfte, learning by doing, lokalt och globalt samhällsengagemang, friluftsliv, symboler och ceremonier, lyssnande och stödjande ledarskap och personlig helnykterhet. Drogfrågan är i fokus, eftersom det är viktigt att barn och ungdomar får en drogfri uppväxt. Scouter och

ledare i NSF är viktiga förebilder i ett samhälle där acceptansen för alkohol och andra droger blir allt större. NSF ger medlemmarna en stimulerande sysselsättning för ett meningsfullt liv genom att förmedla kunskap och värderingar, spännande äventyr samt gemensamma upplevelser i en garanterat drogfri miljö. Genom internationella kontakter ges barn och ungdomar praktiska möjligheter att förstå människor från andra kulturer och religioner. Metoden learning by doing är ett av scoutings viktigaste arbetssätt. Att effektivt arbeta i patrullen, den lilla gruppen, och gemensamt lösa problem som leder till målet är erkänt som ett av de mest effektiva arbetssätten i samhället. Via scouting förmedlas värderingar såsom ärlighet, hjälpsamhet och respekt för individen. Scoutrörelsen har ca 38 miljoner medlemmar över hela världen och är en av de största miljö- och fredsorganisationerna i världen.

1


Förbundsordförande har ordet

Jiing, jiing, jiingi, jiingijamborii På spårvagnen, i stan, på lunchrestaurangen och till och med i omklädningsrummet på Friskis. Överallt hörs jiingimelodin från någons ficka eller jacka. Jag tittar mig omkring, lite diskret. Vem är det? Spanar och försöker identifiera någon som ser scoutaktig ut. Och aldrig gissar jag rätt. Att känna igen en scout utan ledtrådar är svårare än man tror. Vi ser faktiskt ut precis som alla andra. När jag hör jiingimelodin från någons mobil eller ser en person som jag förstår är scout får jag lust att ropa ”hallå, här är jag, jag är också scout!”. En känsla av identitet och samhörighet infinner sig hos mig men inte hos den andre för hur ska han eller hon veta att jag också är scout. Under 2007 blev vi fler scouter som är med i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och det är jätteroligt. Ju fler vi är desto fler finns det att känna samhörighet med. Om vi vill! Och om vi har en möjlighet att se varandra! Jag tror att identitet och samhörighet är viktigt för scoutings fortsättning och utveckling så ta

2

på dig eller ta med dig små ledtrådar så kanske någon annan som känner samhörighet med dig ger dig ett extra brett leende. Birgitta Persson


Förbundsstyrelsens årsredovisning över verksamheten inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund under tiden 1 januari–31 december 2007


Årsredovisning

Förbundsstyrelsen efter förbundsmötet i Borås.

Förvaltningsberättelse Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen hade fram till förbundsmötet i Borås följande sammansättning: Ordförande Birgitta Persson, Göteborg V ordförande Helena Johansson, Hjärnarp Sekreterare Sven Nilsson, Mölndal Kassör Fredrik Persson, Garphyttan Ledamöter Fredrik Astvall, Åseda Katarina Funning, Sundsvall Jenny Lindberg, Hässelby Eleonor Skoog, Åby Per Södergren, Landvetter

4

Efter förbundsmötet i Borås har förbundsstyrelsen bestått av följande ledamöter: Valda till och med FM Ordförande Birgitta Persson, Göteborg

08

V ordförande Per Södergren, Landvetter

08

Sekreterare Marie Cronskär, Hisings Backa

08

Kassör Fredrik Persson, Garphyttan

09

Ledamöter Jessica Andersson, Eskilstuna Fredrik Astvall, Åseda Niklas Blomqvist, Södertälje Niklas Johansson, Finspång Emelie Jonsson, Grythyttan Jenny Lindberg, Hässelby Sven Nilsson, Mölndal

09 08 09 09 08 08 09


Förbundsstyrelse och personal

Personal och förbundskansli

Informationssekreterare Kerstin Bergsten, tjänstledig under året

Förbundssekreterare Mikael Premberg

Förbundssekreteraren, programsekreteraren och informationssekreteraren har varit placerade på förbundskansliet. Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen i Stockholm. Scoutsekreteraren har sin utgångspunkt från Stora Levene men arbetar på kansliet några dagar i veckan. Kansliet är beläget på samma plan som de andra ungdomsförbunden inom IOGTNTO-rörelsen. Svenska Scoutrådet och Svenska Scoutförbundet finns numera också i samma hus på Stora Essingen. I samband med anställningen av programsekreterare och konsulentsamordnare bildades det en kansliledningsgrupp bestående av förbunds-, scout-, informations-, pro­­gram­­­sekreteraren och konsulentsamordnaren.

Scoutsekreterare Sigbritt Andersson Informationssekreterare Caroline Spångberg, vikariat under året Programsekreterare Lisa Lannergård, fr o m 07-09-01 Konsulentsamordnare Jenny Kindgren, fr o m 07-08-01 Projektledare Fredrik Torberger, tjänstledig fr o m 07-11-01 Scoutkonsulent er Susann Myrenhammar Cariina Sundström Anders Andersson Towe Bengtsson Märta Ehn Ellen Eklund Sandra Karlsson Elin Örheden Josefine Larsson Tillträtt tjänst under hösten

Scoutkonsulent Ola Garnwall Erik Hansen Linn Karlén Johan Persson Evelina Sundberg Slutat sin tjänst under året

Scoutkonsulent Patrick Hassel-Zein Eniz Gigovic Linda Nordstrand Kim Isaksson Emma Damgaard Tjänstledig under året

Scoutkonsulenter Maria Kleber, tjänstledig större delen av året Mija Gustafsson, tjänstledig t o m 07-08-01 därefter avslutat tjänsten

Scoutkonsulenternas huvudsakliga arbete har varit att rekrytera medlemmar. Deras placerings­orter har varit Borås, Falkenberg, Göteborg, Luleå, Stockholm, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund. Förutom servicefunktioner såsom telefonväxel, IT-support, vaktmästeri och städning har ekonomi­ tjänster köpts av IOGT-NTO. I direkt anslutning till förbundskansliet har förbundet lokaler för närarkiv och förrådsändamål. Förbundet disponerar även kursmaterialförråd på Kungshol samt arkivlokal på Ransbergs Herrgård.

Revisorer Ordinarie Anne Wiklund, Sköndal Rolf Lindström, Färjestaden, t o m FM i Borås Robert Rapakko, Mönsterås, fr o m FM i Borås Magnus Thimgren, Stockholm, t o m mars (auktoriserad revisor, utsedd av IOGT-NTO-rörelsens revisorer) Jonas Grahn, Stockholm, fr o m april, (auktoriserad revisor, utsedd av IOGT-NTO-rörelsens revisorer) Suppleanter Anders Glemfelt, Borgstena Mikael Lindström, Östersund

5


Årsredovisning

Förhandlingar under förbundsmötet i Borås.

Förbundsmöte

Förbundsstyrelsemöten

Förbundsmötet var förlagt till Borås. Antal deltagare var drygt 400 varav 162 ombud. Delar av årets förbundsmöte hade påverkanstorg som mötesform med målet att göra FM till en kreativ mötesplats där många ges möjlighet att delta i diskussionerna. Diskussionerna inleddes på hemsidan direkt efter att möteshandlingarna skickats ut och ända fram till att förbundsmötet tog vid.

Förbundsstyrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden under året. Förbundssekreteraren har varit adjungerad till förbundsstyrelsen i egenskap av verkställande tjänsteman. Förbundsstyrelsen har fördelat arbetet i ansvarsområdena: Arbetsutskott (AU), Seniorscout kommitté (SScK), Internationella kommittén (IK), Informationskommittén (INFO), Program och Utbildning (LÄR). Medlemsutveckling (VÄX) och Efter FM i Borås tillsattes även ett ansvarsområde som har sitt fokus på strategiska frågor i förbundet och kallas, Strategiska kommittén (TÄNK).

Påverkanstorget pågick under lördag eftermiddag. På de olika torgpunkterna fanns moderatorer som höll ihop diskussionerna och samlade in förslag och yttranden. På söndagen fattades besluten kring frågorna som debatterats under påverkanstorgen på lördagseftermiddagen.

6


Årsredovisning

Rekryteringsarbete..

Medlemsutveckling Scoutkonsulenterna jobbade under våren hårt för att öka medlemsantalet. De hittade nya arbets­former och rekryterade barn och ungdomar genom bland annat sportlovsläger, cam­ping­scouting, kollo på läger och scouting på fritids­hem.

Kommittéer och projektgrupper Förbundsmötet har haft ett beredningsutskott vars arbetsuppgifter varit att yttra sig över före­lagda förbundsmötesfrågor. Förbunds­styrelsen har tillsatt kommittéer och projektgrupper för att genomföra beslut, enligt arbetsplan, som antagits på FM. Se förteckning över ledamöterna i kommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper i särtryck.

Det gynnsamma ekonomiska läget gjorde att antalet konsulenter kunde utökas till femton och det tillsattes en tjänst som konsulentsamordnare från och med augusti månad. Under hösten förändrades dessut o m konsu­lenternas arbete till att vara 50 procent långsiktig verksamhet och 50 procent kortsiktig. Kon­su­lenternas kraftfulla rekryteringsarbete gav vid årets slut en medlemsökning på närmare 15 procent. Konsulenterna har under hösten använt drygt hälften av sin tid åt att försöka hitta nya former att bedriva scoutverksamhet, som en komplettering till

7


Årsredovisning

redan befintlig verksamhet. Konsulent­sam­ord­naren och konsulenterna har försökt att hålla sig uppdaterade på sam­hällets ungdomstrender gällande ideellt föreningsengagemang. De har försökt hitta nya attraktiva verksamhetsformer för att komplettera kårverksamheten. De jobbade för att hitta fler sätt att attrahera barn, ungdomar och vuxna till ideellt engagemang. En del nya projekt gick riktigt bra och många barn och ung­domar fick tillfälle att utöva scouting. Andra projekt gick inte riktigt enligt planerna men det är så det måste få vara när man testar och utvecklar nya verksamhetsformer. 46 kårer deltog i Poängjakten Bli Fler som startade under 2006 och avslutades i juni. Många kårer jobbade hårt med att öka sitt medlemsantal och hitta nya verksamhetsformer. Som följd av detta arbete nådde 16 kårer högsta poäng och fick möjlighet att skicka sina ledare till Riga under första helgen i juni. 104 ledare deltog i resan. Sju kårer premierades med presentkort på Ticnet att an­vän­das till exempelvis ett gemensamt teaterbesök. Patrullscoutsatsningen, även denna i form av en poängjakt, hade också fokus på medlems­rek­r ytering. 42 patrullscoutavdelningar deltog. Patrullscouterna uppmanades bland annat till annor­lunda verksamhet och erbjöds en heldag på BodaBorg i närheten av deras bostadsorter. 130 patrull­scouter från 15 kårer deltog i FriluftsGreppet på Ransberg i april. 26 patrullscoutavdelningar nådde höga poäng i poängjakten och premierades med scoutkläder ur den nya scoutkollektionen. Nya kårer har, under året, startats i Lund, Jönköping och Björksta, Umeå. Även i år har förbundet premierat kårer som ökat sitt medlemsantal, med 500 kronor, för varje ökad medlem mellan 7 och 18 år, i jämförelse med snittet på de två föregående årens antal. Totalt har 1 miljon kronor fördelats på kårer som ökat sitt medlemsantal och haft verksamhet. Dess­ut o m har en extra bonus utbetalats till de kårer som ökat sina aktivitetstillfällen jämfört med 2006. Kårer, distrikt och regioner som hittat nya verksamhetsformer och alternativa arbetssätt har kunnat ansöka om utvecklingspengar för dessa projekt. Ungefär hälften av förbundets kårer deltog i den gemensamma rekryteringskampanjen i Svenska

8


Årsredovisning

Scoutrådet. Östersunds NSF stod för scoutrörelsens största procentuella medlemsökning, plus 67 procent. Konsulentsamordnaren fick under hösten många förfrågningar från kårer om hjälp med rekry­te­ring. Förfrågningarna delades ut till konsulenterna och alla kårer som bett o m hjälp har fått det. Eftersom nästan alla vill ha hjälp samtidigt så har kårerna fått hjälp i tur och ordning. En del har fått vänta längre än andra. Konsulentsamordnaren har suttit med i en förbundsgemensam medlemsstrategigrupp som letts av SSR. Gruppens uppgifter har varit att ta fram strategier för medlemsökning samt vara styr­grupp till den gemensamma Rekryteringskampanjen. I maj samlades förbundets kursteam, kommittéer, arbetsgrupper, FS och personal på Ransberg där deltagarna under helgen arbetade med att tillsammans komma vidare med det fortsätta arbetet med förbundets arbetsplan och Svenska Scoutrådets Färdplan. Deltagarna startade dessut o m upp arbetet med krisplaner för varje enskilt arrangemang och kurs på förbundsplan.

Ledarskap Förbundet har tagit aktiv del i SSRs framtagande av gemensamma ramar, en ny struktur för förbundens ledarskapsutbildningar och nya former för stöd till kursledare. Ramverket var klart under hösten och antogs då av SSRs styrelse. I projektgruppen ”Uppdraget mot övergrepp” har vi arbetat tillsammans med de andra scout­förbunden och ”Vi Unga” för att skapa trygga miljöer för barn och unga. Under året har många NSFare deltagit aktivt i projektet. Av de 12 kursledare som utbildats var sju från NSF. Dessa sju är nu beredda att i sin tur utbilda utifrån önskemål från kårer och distrikt. I november deltog fem NSFare i utvecklingsdagar för projektet som i slutskedet bytt namn från Uppdraget mot övergrepp till Trygga möten. Under de tre dagarna jobbade man bland annat fram strategier för hur arbetet med Trygga möten ska fortsätta i respektive förbund. Fyra av LÄRs ledamöter deltog i NOPOLK, Nordiskt program- och ledarutbildningskonferens, på Färöarna.

Förbundet fick 30 nyrekryterade medlemmar på IOGT-NTOs kongress i Uppsala.

9


Årsredovisning

Program

Kommunikation och information I samband med att alla scoutförbunden fick en ny scoutdräkt tog förbundet fram ett nytt för­bunds­ märke och en ny förbundshalsduk. Förbundet fick en grafisk profil med regler för hur logotypen får användas, typsnitt och komple­ mentfärger. Det togs även fram designelement för att underlätta layoutarbete. Det satsades lite extra på att stötta medlemmarna i att skapa en plats i den mediala världen och ut­nyttja scoutings hundraårsjubileum på ett bra sätt. Under Jiingijamborii fanns möjlighet att uppdatera kårhemsidorna. Vi fortsatte arbetet med att stärka och utveckla vår profil såväl inom, som med hjälp av, scout­rörelsen och IOGT-NTO-rörelsen. Nya profilprodukter togs fram under året. Bland annat en necessär, plåsterask, bläckpenna, ny flagga, reflexväst, ledartröja och jacka. Arbetet med en ny hemsida påbörjades under året. Under 2007 har scoutförbunden tillsammans gett ut fyra nummer av den förbundsgemensamma tidningen ”Scouten” som vänder sig till scouter mellan 7 och 13 år. Scoutförbunden har även gett ut fem nummer av tidningen ”Scoutmagasinet” som vänder sig till alla scouter från 13 år och uppåt. I decembernumret fanns kurs- och arrangemangskatalogen ”Upplev” inbladad. Sex nummer av Scouting Spirit har skickats hem direkt i brevlådan till våra medlemmar. Ett nytt rekryteringsmaterial med fokus på vår profil togs fram lagom till höstens rekrytering. Förbundet deltog, under Internationella Institutets ledning, i Bok- & biblioteksmässan. Många besökte utställningen i form av ett lyckohjul som handlade om att alla kan göra en insats för världen.

10

Scoutförbundens gemensamma programöversyn har kommit igång under året. Förbundet har inte haft någon representant i projektgruppen men en av våra medlemmar har varit tätt knuten till arbetet med att ta fram förslag till ny åldersfördelning som nästan var klart vid årets slut. Miljögruppen jobbade under året med att ta fram ett miljömaterial som ska användas av kårerna i kår- och avdelningsarbetet. Vid årets slut var materialet på väg ut på remiss. Ingen kår eller avdelning hade ansökt o m årets Miljöpris. Drogfriryggsäcken som översattes till engelska under hösten 2006 trycktes i början av året i häften för att kunna användas internationellt. Antalet deltagare från förbundet på Jiingijamborii var lika stort som på SCOUT 2001 trots att med­ lems­antalet minskat. NSF-scouternas lägeravgift subventionerades med 355 kr. NSF-scouterna fick nya förbundshalsdukar under lägret och scouting 100 år firades. Tillsammans med Junis arrangerades Juniorpumpen. 20 scoutavdelningar deltog tillsammans med 20 juniorföreningar. Ett av lagen var mixat med både scouter och Junismedlemmar. I vuxen­pumpen tävlade 131 lag varav 15 från NSF. Förbundet genomförde under november och december kampanjen Vit Jul tillsammans med Junis, UNF och IOGTNTO. Syftet med kampanjen var att alla barn har rätt till julfirande utan alkohol. Föräldrar och vuxna i närheten av barn uppmanades att skriva på kontrakt där de förband sig till att vara nyktra den 24, 25 och 26 december. Drygt 11 000 personer skrev på kontraktet. Det ordnades även aktiviteter under julledigheten för barn till missbrukare. Runt o m i Sverige hölls ett hundratal aktiviteter.


Årsredovisning

Seniorscouting Året både började och slutade med den årligt återkommande nyårsbalen på Ransberg Herrgård men med lite mindre snö det här året. Två veckor efter bar det iväg till Göteborg och Westcoast Winter och där höll deltagarna på att blåsa bort i stormen Per. Framåt vårkanten var det många senior- och roverscouter som åkte till Ransberg för att välkomna våren och hjälpta till att hålla Ransberg i topptrim Årets Rixhajk gick i Bockstensmannentema då Varberg var värdar för arrangemanget. Skånes SSVSR stod som värdar för årets Midsommarfirande på Kungshol. Drogfriaktiviteten sporrade scouterna till att ta kort på vad de tyckte symboliserade Midsommarfylla och fram mot småtimmarna badades det i både Rättviks fontän och Kungshols badtunna. Så kom sommarens höjdpunkt, det vi väntat på sedan förra året och som alla laddat inför, Jiingi­jamborii! Vi ordnade Gurkguden på Rosen, vi skrek oss hesa under både konserter och karaoke­kvällar. Årets ting var förlagt till Hornsögården, Mönsterås.

Efter detta skulle en gäng tappra seniorscouter ut i Emåns forsar under Spirit of canoeing och kämpa mot elementen i isande kyla. Under Nobelhajken var seniorscouterna tillbaka på Hornsögården och där tävlades det o m nobelmedaljer för både det ena och det andra.

Roverscouting På FM i Borås redovisades en rapport som kommit till utifrån en enkätundersökning som gjorts på uppdrag av LÄR. Slutsatsen i rapporten är att roverscouting är den logiska fortsättningen efter seniorscouting att gå från grupp till individ. Roverscoutingen ska vara fokuserad på individen, vem och vilka man scoutar tillsammans med är inte det viktiga. Åldern på roverscouterna är från 18-19 år, lite beroende på när man lämnar seniorscouttiden. Den övre åldersgränsen är flytande men målgruppen för arrangemangen är 19-26 år. Programmets syfte är i första hand ledarvård för att ge befintliga ledare inspiration att fortsätta sitt ledarskap och att behålla inaktiva ledare. Men grenen ska inte ha något utformat program. Däremot bör det tas fram ett dokument som behandlar vad roverscouting är och dess syfte. Detta tillsammans med en reflektionsmall ska tillfredställa behovet för att grenen ska kunna fungera.

11


Årsredovisning

I oktober arrangerades en styrelsekurs tillsammans med övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen. Scoutkonsulenterna har i sitt arbete arrangerat grundläggande ledarutbildningar. Värdebaserat ledarskap, som genomfördes av Svenska Scoutrådet och svenskt näringsliv, fanns NSFare med som kursledare och deltagare.

ANT-projektledar­-utbildningen Förbundet fortsatte samarbetet med övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen ett aktivt arbete med att forma ANTprojektledarutbildningen på Wendelsbergs folkhögskola. Syftet med utbildningen är bland annat att det den ska vara en grund fwör att kunna jobba i nykterhetsrörelsen, utveckla och pröva metoder för det lokala arbetet, genomföra utbildningsinsatser och genomföra kampanjer. Förbundet har haft en representant i utbildningens styrgrupp och eleverna har gjort praktik som scoutledare i närliggande kårer.

Utbildning 14 ledare utnyttjade utbildningsbidraget för aktiva avdelningsledare som utbildar sig. Ett fåtal av dessa sökte för andra utbildningar än förbundets egna, vilket egentligen är huvudsyftet med bidraget. TG Kombi, en tredelad Treklöver-Gilwellkurs, som arrangerade av Nykterhetsrörelsens Scout­för­bund och Svenska Scoutförbundet genomförde sin sista del i början av året. I februari samlades 150 ledare och seniorscouter till Avdelningsledarhelg, ALH, på Tollare. Deltagarna bjöds på varierande seminarium med ledarskap som grund.

Struktur

Idékursen genomfördes i januari på Kungshol med 24 deltagare.

Förbundets tre anläggningar, Ransbergs Herrgård i Ransäter, Kungshols kurs- och lägergård utan­för Rättvik och NSF-scouternas fjällstugor i Storvallen, förvaltas och drivs i stiftelseform. De avger därför egna årsredovisningar.

En Grenenkurs genomfördes i september i Småland. På kursen deltog, förut o m medlemmar, elever från ANT-projektledarutbildningen på Wendelsberg.

12

Anläggningsstiftelserna


Årsredovisning

Internationella institutet

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

För att utvärdera vår insats i det internationella projektet som vi tillsammans med IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut bedriver, genomförde förbundsstyrelsen under början av året en studieresa till Tanzania. Under året planerades även en ledarresa för 2008.

NSF är direkt medlem i bildningsförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).

Medlemmar kan söka medel ur våra fonder för internationella scoutupplevelser. Pengar delades bland annat ut till deltagare på Explorer Belt IOGT International

Förbundet har direkt medlemskap i världsorganisationen IOGT International och tillhör, som en följd av detta, också Active och Nordens Godtemplarungdomsråd, NORDGU. IOGT-NTO-rörelsen

Fyra förbund utgör tillsammans IOGT-NTO-rörelsen. Dessa är IOGT-NTO, Ungdomens Nykter­hetsförbund (UNF), IOGT-NTOs Juniorförbund (JUNIS) och Nykterhetsrörelsens Scout­förbund (NSF).

Scoutköp

Scoutköpsförsäljningen har skötts på entreprenad av GetOut AB i Bodafors, samma företag som sköter försäljningen för tre av de andra scoutförbunden. Avtalet med GetOut ger även alla med­lemmar och scoutkårer rabatt på övrigt sortiment av friluftsutrustning. Under året har kårerna och enskilda medlemmar fått god service från GetOut. Svenska Scoutrådet

Sveriges fem scoutförbund samverkar i Svenska Scoutrådet, SSR. NSF har under verksamhetsåret varit representerat i SSRs styrelse, arrangemangsgruppen och i andra grupper som har en mer tidsbegränsad karaktär. NSFs medlemskap i SSR medför att förbundet är medlem i World Organization of the Scout Movement, WOSM, samt World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS, scoutrörelsens två världsförbund.

13


Årsredovisning

Medlemskap i andra organisationer

Förbundet är även anslutet till följande organisationer: • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN • Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU • Föreningen Fruktdrycker • Riksföreningen Våra Gårdar • Världsnaturfonden, WWF Vänner • Arbetsgivaralliansen • Nykterhetsrörelsens Landsförbund • Nätverket för barnkonventionen • FRISAM • Kandersteg International Scout Centre Association • Friends of scouting in Europe • Friends of Europe Region WAGGGS Internationellt

Förbundet hade sex delegater med på Europakonferensen i Slovenien under maj månad. Där höll NSF:arna två workshops om alkohol och tobak samt delade ut den engelska versionen av drogfriryggsäcken till båda europakontoren och båda världskontoren.

14

Arbetet med den engelska versionen av drogfriryggsäcken och fram­tagandet av ett sober scout märke har stått i fokus för Internationella kommittén under året. Linda Fröström nominerades till LSUs plats som Sveriges ungdoms representant i FN.


Årsredovisning

Under våren deltog Ulrika Koch på nätverksmöte med Overture Network och på höstens nätverksmöte fanns både Ulrika Koch och Carl Berggren med.

Lotteribyrå i Mölnlycke. Under året har det gjorts en rättvisare fördelning av ungdomslotteripengarna som gagnar vårt förbund.

I december var Simon Svensson på seminariet ”Scouting in inner city areas” i Frankrike.

Förbundets intäkter har även detta år ökat. Förbundets gynnsamma ekonomiska utveckling beror i första hand på att utfallet från Miljonlotteriet överträffat budget med drygt två miljoner kronor. Utvecklingen för Miljonlotteriet är för närvarande stabil och står för en stor del av våra totala intäkter. För att ha en beredskap för framtiden är det viktigt att ha en buffert som kan möta eventuellt minskade intäkter.

Ekonomi UNF, JUNIS och NSF står i samverkan bakom Ungdomslotteriet. Lotteriet är årligen åter­kom­ mande och administreras av IOGT-NTO-rörelsens

15


Resultaträkning

Resultaträkning Verksamhetsintäkter

Not

2007

Förbundsavgifter 282 406 Lotteriintäkter 18 325 118 Bidrag och anslag 1 1 965 247 Övriga intäkter 2 281 404 Summa verksamhetsintäkter 20 854 175

2006 272 670 12 123 047 2 055 962 604 701 15 056 380

Verksamhetskostnader Förbundsledning 3 861 881 Förbundskansli 3, 4 2 566 478 Verksamhetskostnader 3 13 952 150 Informationskostnader 3 1 084 043 Summa verksamhetskostnader 18 464 552 Verksamhetsresultat 2 389 623

726 029 2 244 680 11 128 929 886 360 14 985 998 70 382

Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

419 523 -22 854 2 786 292

16

199 082 -14 377 255 087


Balansräkning

Balansräkning Tillgångar

Not

2007-12-31

2006-12-31

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 123 328 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 5 3 550 Långfristiga fordringar 6 2 922 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 925 550 Summa anläggningstillgångar 3 048 878

207 249

2 325 2 962 000 2 964 325 3 171 574

Omsättningstillgångar Varulager Varulager 502 970 Fordringar Kundfordringar 29 691 Övriga fordringar 170 956 Förutbet. kostn. och upplupna intäkt. 485 322 Summa fordringar 685 969 Kassa och Bank 7 16 435 544 Summa omsättningstillgångar 17 624 483

Summa tillgångar

20 673 361

490 109

36 762 8 561 107 376 152 699 14 565 900 15 208 708

18 380 282

17


Balansräkning

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Not

2007-12-31

Eget kapital 8 Ändamålsbestämda medel 9 7 065 633 Balanserat resultat 8 215 887 Årets resultat 2 786 292 Summa eget kapital 18 067 812 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 897 542 Övriga kortfristiga skulder 262 230 Upplupna kostn. o förutbet. intäkter 10 1 445 777 Summa kortfristiga skulder 2 605 549

Summa eget kapital och skulder

20 673 361

2006-12-31

7 080 057 7 960 800 255 087 15 295 944

674 424 240 091 2 169 823 3 084 338

18 380 282

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Ställda panter

18

Inga Inga

Inga Inga


Tilläggsupplysningar

Noter till NSF:s resultat- och balansräkning 2007-12-31

Redovisningsprinciper

Aktier och andelar

Föreningens redovisnings- och värderings­principer överensstämmer med års­redo­visnings­lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oföränd rade i jämförelse med föregående år.

Akter och andelar värderas till det lägsta av anskaff­ ningsvärdet och verkligt värde (marknads­värde). Långfristiga innehav värderas till anskaffnings­ värdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Värderingsprinciper Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid leverans. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genom­förd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Gåvor av pengar och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisa­tioner intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Lager av handelsvaror Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaff­nings­ värdet och nettoförsäljningsvärdet på balans­dagen.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter indivi­ duell prövning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskriv ningar enligt plan. Avskrivning görs syste­matiskt över den bedömda nyttjande­perioden. Härvid tillämpas följande avskrivnings­tider: • Datorer, 3 år • Inventarier, 5 år

19


Tilläggsupplysningar

Not 1. Bidrag och anslag Ungdomsstyrelsen Svenska Spel

755 864 1 209 383 1 965 427

Not 2. Övriga intäkter Deltagaravgifter Försäljning Övrigt

87 368 173 296 20 740 281 404

Not 3. Medeltal anställda, löner och andra erstättningar Medelantal anställda Kvinnor Män Totalt

2007 12,5 5,0 17,5

2006 6,9 4,1 11,0

Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelsen Pensionskostnader anställda Övriga sociala kostnader

4 030 518 34 413 284 830 1 519 418

3 076 794 8 935 299 914 1 056 173

Verksamheten i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på kår-, distriktsoch förbundsnivå är i huvudsak baserad på ideella arbetsinsatser.

Not 4. Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden 2007-12-31 2006-12-31 Ingående anskaffningsvärde 914 624 704 377 Årets inköp 89 995 210 247 Årets försäljning/utrangering -28 966 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 975 653 914 624 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan  -707 376  -557 907 Årets avskrivningar enligt plan -159 604 -149 468 Årets försäljning/utrangering 14 655 Utgående avskrivningar enligt plan -852 325 -707 376 Utgående planenligt restvärde 123 328 207 248

20


Tilläggsupplysningar

Not 5. Långfristiga värdepappersinnehav Eldsjäl Gåvofond Antal Ingående anskaffningsvärde 12,9641 Köp/gåva 4,2204 Utdelning 0,1467 Utgående anskaffningsvärde 17,3312 Marknadsvärde 2007-12-31

2007-12-31 2325 1189 36 3550 4046

2006-12-31 1343 958 24 2325 3321

1 887 000 400 000 535 000 100 000 2 922 000

1 887 000 440 000 535 000 100 000 2 962 222

Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Ingående belopp 7 080 057 7 960 800 Disposition av årets resultat 255 087 Årets resultat Utdelning från Framtidsfonden - 27 000 Förändring av Minnesfonden 12 576 Utgående belopp 7 065 633 8 215 887

Årets resultat 255 087 - 255 087 2 786 292

Not 6. Långfristiga fordringar Stiftelsen Ransbergs herrgård Stiftelsen Kungshols kursgård Stiftelsen NSFs fjällstugor i Storvallen SSR

Not 7. Kassa och Bank Varav 16 213 864 kr avser fordran på koncernkontohavare IOGT-NTO

Not 8. Eget kapital

2 786 292

Not 9. Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel Reserv för framtida utvecklingsarbete Reserv för framtida lägerkostnader Reserv för projekt i anläggningsstiftelserna Framtidsfonden Minnesfonden

2007-12-31 5 370 500 500 000 50 341 483 998 660 794 7 065 633

Årets förändring 0 0 0 - 27 000 12 576 - 14 424

2006-12-31 5 370 500 500 000 50 341 510 998 648 218 7 080 057

2007-12-31 121 718 800 040 394 083 129 936 1 445 777

2006-12-31 118 846 591 363 1 333 082 126 533 2 169 82

Not 10. Upplupna kostnader Upplupna löner inklusive sociala avgifter Semesterlöner inklusive sociala avgifter Övriga interimsskulder Avsättning för löneskatt

21


Årsredovisning

Stockholm 2008-08-17

Birgitta Persson

Per Södergren

Marie Cronskär

Fredrik Persson

Jessica Andersson

Fredrik Astvall

Niklas Blomqvist

Niklas Johansson

Jenny Lindberg

Sven Nilsson

Emelie Johnsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2008-08-19

Anne Wiklund Robert Rapakko

22

Jonas Grahn Auktoriserad revisor


Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Org nr 802006-1001

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningarna och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utfört i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i scoutförbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med redovisningens övriga delar Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att

balansräkningen fastställs samt

att

förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 augusti 2008 september 11

Anne Wiklund Robert Rapakko

Jonas Grahn Auktoriserad revisor

23


Specifikation över intäkter/kostnader

Specifikation över intäkter/kostnader Intäkter Förbundsavgifter Statliga bidrag not 1 Ungdomslotteri Upplösning av lägerreserv Övriga anslag Övriga intäkter not 2 Summa intäkter

Utfall 2007

År 2007

Utfall 2006

282 406 1 965 247 18 325 118 0 0 281 404 20 854 175

347 000 2 000 000 16 000 000 500 000 40 000 40 000 18 927 000

272 670 kr 2 055 962 kr 12 123 047 kr 0 kr 0 kr 604 701 kr 15 056 380 kr

Kostnader Förbundskansliet 2 566 478 2 360 500 2 166 988 kr Förbundsmöte 337 498 265 000 291 415 kr Ordförandesamling 14 366 5 000 92 751 kr Team- & kommittésamling 0 0 71 716 kr Förbundsstyrelsen 478 416 523 000 249 727 kr Samarbetsorgan 508 425 597 700 565 657 kr Scoutköp 142 959 125 000 344 946 kr Information 1 483 232 1 801 800 936 360 kr Aktivitetsstöd 1 034 532 1 000 000 1 317 366 Mångfaldsarbete 0 50 000 19 591 kr Stöd till kårer och distrikt 8 164 180 7 907 200 4 472 777 Internationell verksamhet 879 945 1 055 000 1 012 265 Kurser 1 207 212 1 151 000 975 831 kr Läger 8 850 10 000 20 955 kr Programutveckling 217 019 510 800 84 993 kr Seniorscoutverksamhet 213 596 300 000 530 297 kr Kostnader för stiftelserna 961 600 720 000 1 336 204 Patrullscoutsatsning 208 136 375 000 152 573 kr Kolloverksamhet 197 712 170 000 194 118 kr Summa kostnader 18 624 156 18 927 000 14 836 530 kr Resultat före avskrivningar 2 230 019 219 850 Avskrivningar -159 604 149 468 Resultat efter avskrivningar 2 389 623 70 382

Finansiella intäkter och kostnader Utdelning värdepapper Ränteintäkter 419 523 Räntekostnader -22 854 Finansiella kostnader S:a Finansnetto 396 669 Avsättning till reserver Upplösning av reserver Årets resultat 2 786 292

24

199 082 -14 377 184 705

255 087


Förtjänstmärken

Förtjänstmärken Brons

Silver

Ove Bjurkull, Vagnhärad Karl Gustavsson, Mönsterås Anders Hultqvist, Värend, Växjö Stefan Ivarsson, Vallentuna Björn Lagrén, Finspång Erika Lindholm, Åby Linda Nordstrand, Vallentuna Joakim Quist, Vagnhärad Anna Rapakko, Mönsterås Robert Rapakko, Mönsterås Johan Tildemyr, Horn

Karin Wester, Skövde-Skultorp

Guld Görgen Bergkvist, Spejaren, Klippan Per-Anders Wester, Skövde-Skultorp

Silvervargen Göran Hägerdal, Täby

25


Medlemssiffror

Medlemssiffror

Svea Kår

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Medl-07 Medl-06

Utv

Botkyrka Fagersta H-hammar Nacka-Boo Swedish Mekteb Täby Uppsala Vallentuna Vårbyfjärden Västerås Ägnö

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 0 3 0 16 44 0 0 2

0 0 8 27 7 0 6 16 0 0 0

0 0 5 13 6 3 6 21 0 0 4

0 0 1 0 5 3 8 4 0 0 12

6 0 2 1 1 1 3 4 0 0 5

11 12 17 18 5 14 14 10 2 13 10

17 12 46 59 27 21 53 99 2 13 33

17 12 50 35 25 21 51 90 2 14 30

0 0 -4 24 2 0 2 9 0 -1 3

Summa

1

77

64

58

33

23

126

382

347

35

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Eskilstuna Flen Mariefred Stigtomta-Nyköping Vagnhärad

0 0 0 0 0

14 21 0 13 0

4 16 0 14 5

26 9 0 4 5

3 6 0 0 0

8 6 4 1 0

16 18 9 21 9

71 76 13 53 19

66 67 13 40 26

5 9 0 13 -7

Summa

0

48

39

44

9

19

73

232

212

20

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Finspång Horn Linköping Åby

0 13 0 0

12 11 16 27

0 16 14 18

4 14 2 15

0 3 0 12

4 2 1 3

15 10 17 17

35 69 50 92

41 73 32 92

-6 -4 18 0

Summa

13

66

48

35

15

10

59

246

238

8

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

H-Eksjö Reftele

0 0

0 14

0 8

0 11

0 2

3 3

13 16

16 54

17 33

-1 21

Summa

0

14

8

11

2

6

29

70

50

20

Sörmland Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Östergötland Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Jönköping Kår

26

Medl-07 Medl-06

Utv


Aktiviteter/Pinnar

Aktiviteter/Pinnar

Svea Kår Botkyrka Fagersta H-hammar Nacka-Boo Swedish Mekteb Täby Uppsala Vallentuna Vårbyfjärden Västerås Ägnö

Summa

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

0 0 160 46 96 64 66 460 0 0 0

0 0 126 52 59 0 46 472 0 0 0

0 0 34 -6 37 64 20 -12 0 0 0

0 0 0 0 984 856 341 329 577 459 201 644 446 2784 2744 0 0 0 0 0 0

0 0 128 12 118 201 198 40 0 0 0

892

755

137

Akt 07

Akt 06

394 168 0 70 85

5531

4834

697

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

229 140 0 67 131

165 28 0 3 -46

1614 1121 0 674 395

1220 1142 0 545 604

394 -21 0 129 -209

717

567

150

3804

3511

293

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

Sörmland Kår Eskilstuna Flen Mariefred Stigtomta-Nyköping Vagnhärad

Summa

Östergötland Kår Finspång Horn Linköping Åby

91 150 87 195

53 178 53 162

38 -28 34 33

481 1466 527 1832

356 1456 287 1594

125 10 240 238

Summa

523

446

77

4306

3693

613

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

H-Eksjö Reftele

0 41

0 26

0 15

0 481

0 365

0 116

Summa

41

26

15

481

365

116

Jönköping Kår

27


Medlemssiffror

Kronoberg-Blekinge Kår

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Medl-07 Medl-06

Utv

Berg Eneryda Moheda Växjö Ronneby

0 0 2 0 0

7 7 35 152 0

10 6 31 8 0

11 18 27 3 5

7 6 10 0 5

9 5 5 5 4

35 17 40 10 10

79 59 150 178 24

98 67 158 118 15

-19 -8 -8 60 9

Summa

2

201

55

64

28

28

112

490

456

34

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Figeholm Färjestaden Hummelstad Kristdala Lönneberga Mönsterås Vena Västervik

0 0 0 0 0 0 2 0

1 21 9 18 19 0 6 6

5 16 8 14 2 16 4 7

2 14 11 18 3 0 4 4

0 7 2 5 4 10 2 1

0 0 6 5 4 8 7 3

10 9 16 26 24 23 0 27

18 67 52 86 56 57 25 48

12 91 57 72 61 42 31 56

6 -24 -5 14 -5 15 -6 -8

Summa

2

80

72

56

31

33

135

409

422

-13

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Bjärnum Ekeby Fleninge-Ödåkra Hästveda Klippan Knäred Landskrona Lund Malmö Scoutflauterna Sösdala

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 13 13 21 0 26 5 17 0 14

0 20 17 6 9 0 34 9 14 0 19

0 16 15 9 11 0 24 8 6 0 10

0 0 9 1 4 0 7 4 0 0 1

2 2 5 4 3 0 9 4 7 8 1

18 16 17 11 14 22 18 13 17 2 21

20 68 76 44 62 22 118 43 61 10 66

30 58 92 14 74 22 94 41 68 0 60

-10 10 -16 30 -12 0 24 2 -7 10 6

Summa

0

123

128

99

26

45

169

590

553

37

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Jonsered Knippla Kållered-Lindome Mölnlycke Utby Varberg Ätran

0 0 0 0 5 0 0

22 0 14 23 102 19 24

7 0 0 19 69 14 24

13 0 0 22 52 22 5

1 0 0 1 25 4 0

0 0 0 11 19 8 0

8 3 7 25 30 18 2

51 3 21 101 302 85 55

49 3 20 151 248 106 18

2 0 1 -50 54 -21 37

Summa

5

204

133

114

31

38

93

618

595

23

Kalmar Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Skåne Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Västkusten Kår

28

Medl-07 Medl-06

Utv


Aktiviteter/Pinnar

Kronoberg-Blekinge Kår

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

Berg Eneryda Moheda Växjö Ronneby

91 128 198 133 0

94 132 221 115 0

-3 -4 -23 18 0

590 1010 2684 1118 0

618 802 2861 1066 0

-28 208 -177 52 0

Summa

550

562

-12

5402

5347

55

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

18 157 161 125 36 74 35 61

9 163 191 105 60 12 44 52

9 -6 -30 20 -24 62 -9 9

96 1504 848 959 264 663 191 438

97 1562 1567 703 324 94 250 439

-1 -58 -719 256 -60 569 -59 -1

667

636

31

4963

5036

-73

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

0 279 172 49 163 0 219 67 104 20 124

18 219 184 0 239 0 210 97 152 0 114

-18 60 -12 49 -76 0 9 -30 -48 20 10

0 968 1554 346 1523 0 1524 454 906 76 1062

196 941 1925 0 1577 0 1637 601 734 0 825

-196 27 -371 346 -54 0 -113 -147 172 76 237

1197

1233

-36

8413

8436

-23

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

Kalmar Kår Figeholm Färjestaden Hummelstad Kristdala Lönneberga Mönsterås Vena Västervik

Summa

Skåne Kår Bjärnum Ekeby Fleninge-Ödåkra Hästveda Klippan Knäred Landskrona Lund Malmö ScoutFlauterna Sösdala

Summa

Västkusten Kår Jonsered Knippla Kållered-Lindome Mölnlycke Utby Varberg Ätran

Summa

Akt 07

Akt 06

169 0 29 224 539 157 48

87 0 33 327 555 212 38

82 0 -4 -103 -16 -55 10

845 0 198 1387 5812 1630 611

513 0 228 2040 5825 1864 281

332 0 -30 -653 -13 -234 330

1166

1252

-86

10483

10751

-268

29


Medlemssiffror

Älvsborg Kår

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Medl-07 Medl-06

Utv

Alingsås Borås Dals-Ed Kinnarumma Trollhättan

0 0 1 1 0

0 1 11 1 11

0 7 10 8 15

0 13 12 10 5

0 0 0 0 0

0 2 1 5 2

2 10 9 9 3

2 33 44 34 36

2 64 48 44 24

0 -31 -4 -10 12

Summa

2

24

40

40

0

10

33

149

182

-33

Bsc 0

Msc 0

Jsc 4

Psc 3

Ssc 2

19–25 4

26- 3

Nossebro Skarstad-Hällum Skövde-Skultorp Stora Levene Timmersdala

13 8 0 0 0

20 8 21 44 18

20 13 4 30 17

16 14 11 27 38

8 5 2 3 5

0 9 6 4 2

9 14 23 18 9

86 71 67 126 89

74 80 59 119 86

12 -9 8 7 3

Summa

21

111

88

109

25

25

76

455

438

17

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Forshaga Grava Karlstad Lesjöfors Norra Råda Ransberg Skattkärr Sunne

0 0 0 0 2 0 0 0

15 12 0 0 15 2 91 0

37 7 0 26 2 0 32 0

43 4 6 0 9 2 25 0

21 9 3 0 0 1 18 0

13 2 1 0 0 2 0 0

16 31 8 18 1 6 32 0

145 65 18 44 29 13 198 0

144 64 13 15 29 4 196 4

1 1 5 29 0 9 2 -4

Summa

2

135

104

89

52

18

112

512

469

43

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Askersund Framtidskåren Karlskoga Nora Örebro

0 0 0 0 2

0 62 37 21 29

0 74 46 20 77

0 13 18 12 72

0 5 8 0 5

0 15 10 3 9

5 8 2 0 36

5 177 121 56 230

5 28 83 30 241

0 149 38 26 -11

Summa

2

149

217

115

18

37

51

589

387

202

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Falukåren Garpenberg

1 2

1 2

0 3

1 5

0 2

0 2

10 16

13 32

11 20

2 12

Summa

3

3

3

6

2

2

26

45

31

14

Skaraborg Kår Axevalla

Medl-07 Medl-06 16 20

Utv -4

Värmland Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Örebro Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Dalarna Kår

30

Medl-07 Medl-06

Utv


Aktiviteter/Pinnar

Älvsborg Kår Alingsås Borås Dals-Ed Kinnarumma Trollhättan

Summa

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

0 47 121 81 116

0 83 98 75 82

0 -36 23 6 34

0 273 643 399 611

0 686 513 537 490

0 -413 130 -138 121

365

338

27

1926

2226

-300

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

0 359 115 96 763 173

49 277 116 107 547 135

-49 82 -1 -11 216 38

0 1466 563 743 2790 1668

252 1190 639 623 2850 1674

-252 276 -76 120 -60 -6

1506

1231

275

7230

7228

2

Skaraborg Kår Axevalla Nossebro Skarstad-Hällum Skövde-Skultorp Stora Levene Timmersdala

Summa

Värmland Kår Forshaga Grava Karlstad Lesjöfors Norra Råda Ransberg Skattkärr Sunne

Summa

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

311 100 0 34 66 0 305 0

369 122 45 0 80 0 226 0

-58 -22 -45 34 -14 0 79 0

2202 511 0 168 501 0 2202 0

2511 543 235 0 704 0 1462 0

-309 -32 -235 168 -203 0 740 0

816

842

-26

5584

5455

129

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

0 0 28 30 474

0 0 4 13 352

0 0 24 17 122

0 0 201 355 1778

0 0 36 197 1890

0 0 165 158 -112

532

369

163

2334

2123

211

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

Örebro Kår Askersund Framtidskåren Karlskoga Nora Örebro

Summa

Dalarna Kår Falukåren Garpenberg

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Summa

0

0

0

0

0

0

31


Medlemssiffror

Gävleborg Kår

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Medl-07 Medl-06

Utv

Gävle Hudiksvall Sandviken

0 0 0

0 0 0

0 0 4

0 0 9

1 1 0

4 1 0

19 11 10

24 13 23

25 13 29

-1 0 -6

Summa

0

0

4

9

2

5

40

60

67

-7

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Björksta Byske Hissjö Järved Lule Skellefteå Umeå Ånäset Örnsköldsvik

0 0 0 0 14 0 0 0 0

3 0 5 0 15 0 0 0 7

7 0 4 7 76 0 0 0 4

13 0 0 0 29 0 0 10 0

5 0 0 3 9 0 0 8 0

0 0 0 0 7 0 1 1 1

6 0 2 0 9 13 7 16 0

34 0 11 10 159 13 8 35 12

0 5 11 24 57 13 8 41 13

34 -5 0 -14 102 0 0 -6 -1

Summa

14

30

98

52

25

10

53

282

172

110

Bsc

Msc

Jsc

Psc

Ssc

19–25

26-

Sundsvall Östersund Förbundskåren

8 0 33

20 5 133

7 28 53

7 17 13

8 5 1

5 9 9

9 18 24

64 82 266

31 30 83

33 52 183

Summa

41

158

88

37

14

23

51

412

144

268

108

1423

1189

938

313

332

1238

5541

4763

778

Norra Norrland Kår

Medl-07 Medl-06

Utv

Övriga Kår

Totalt antal

32

Medl-07 Medl-06

Utv


Aktiviteter/Pinnar

Gävleborg Kår

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

Gävle Hudiksvall Sandviken

0 0 18

0 0 32

0 0 -14

0 0 175

0 0 304

0 0 -129

Summa

18

32

-14

175

304

-129

Norra Norrland Kår Björksta Byske Hissjö Järved Lule Skellefteå Umeå Ånäset Örnsköldsvik

Summa

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

21 0 0 20 108 0 0 61 45

0 0 0 57 89 0 0 53 7

21 0 0 -37 19 0 0 8 38

210 0 0 151 643 0 0 300 263

0 0 0 313 558 0 0 328 33

210 0 0 -162 85 0 0 -28 230

255

206

49

1567

1232

335

0

0

Övriga Kår Sundsvall Östersund

Summa

Totalt

Akt 07

Akt 06

Utv

Pin 07

Pin 06

Utv

102 73

99 69

3 4

659 378

468 217

191 161

175

168

7

1037

685

352

9420

8663

757

63236

61226

2010

33


Medlemsantal i SSR/IOGT-NTO

Medlemsantal i Svenska Scoutrådet Kategori

Förbund FA

K/M

NSF

SMU

SSF

Summa

61

448

108

-

1541

2158

2135

Miniorscout

128

1521

1423

4257

9590

16919

18094

Juniorscout

145

1696

1189

7554

10691

21275

22655

Patrullscout

181

1962

938

1177

9557

13815

14140

Seniorscout

84

512

313

125

4671

5705

5645

514

3066

1570

3530

19412

28092

29497

1113

9205

5541

16643

55462

87964

92166

FA

31

K/M

204

NSF

94

SMU

363

SSF

614

Bäver

Ledare och funktionär Totalt

Antal kårer

Medlemsantal i IOGT-NTO-rörelsen IOGT-NTO UNF JUNIS NSF

34

2007

2006

47 664

41 434

3 955

3 820

14 930

18 023

5 541

4 763

Jfr 2006


Kommittéer och grupper

Kommittéerarbetsoch projektgrupper 2007 Förbundsmötesvalda kommittéer Beredningsutskott inför FM 2007

Kim Hockum, Helsingborg, sammankallande Monika Holmberg, Östersund Jonas Moberg, Skene Anna Rapakko, Mönsterås Ylva Timner, Luleå Kristoffer Holmström, Karlstad, suppleant Björn Wester, Hallstahammar, suppleant Beredningsutskott inför FM 2008

Ylva Timner, Umeå, sammankallande Gunnel Johansson, Skövde Emilia Sandgren, Helsingborg Kim Hockum, Helsingborg Kristoffer Holmström, Karlstad Magnus Myrenhammar, Orrviken, suppleant Björn Lindgren, Frösön, suppleant Valutskott inför FM 2007

Adam Hansson, Göteborg Niklas Lundberg, Moheda Magnus Myrenhammar, Östersund Eva-Lotta Persson, Göteborg Robert Rapakko, Mönsterås, sammankallande Marie Fransson, Lund Anna Leek, Eneryda Valutskott inför FM 2008

Adam Hansson, Göteborg, sammankallande Marie Fransson, Lund Bodil Hansen ,Eneryda Eva-Lena Asplund ,Mölnlycke Monica Andersson ,Landskrona Rasmus Lindberg, Hjärnarp

Arbetsutskott, AU,

Marie Cronskär, Hisings Backa, fr o m nov Helena Lindberg, Hjärnarp, t o m nov Sven Nilsson, Mölndal, t o m nov Birgitta Persson, Göteborg Fredrik Persson, Garphyttan Per Södergren, Landvetter, fr o m nov Mikael Premberg, Tollarp (adj) Arbetsgrupp LÄR

Fredrik Astvall, Åseda, fr o m nov Niklas Johansson, Finspång, fr o m nov Sven Nilsson, Mölndal, t o m nov Robert Rapakko, Mönsterås Per Södergren, Landvetter Ann-Sofi Wester, Hallstahammar Sigbritt Andersson, Stora Levene (adj) Lisa Lannergård, Stockholm (adj) fr o m sept Arbetsgrupp TÄNK

Jessica Andersson, Eskilstuna Sven Nilsson, Mölndal, Fredrik Persson, Garphyttan Arbetsgrupp VÄX

Fredrik Astvall, Åseda t o m nov Marie Cronskär, Hisings Backa, fr o m nov Emelie Jonsson, Grythyttan, fr o m nov Helena Lindberg, Hjärnarp, t o m nov Jenny Lindberg, Hässelby Fredrik Persson, Garphyttan, t o m nov Jenny Kindgren, Vreta Kloster, (adj) fr o m nov Mikael Premberg, Tollarp, (adj) t o m nov

Arbetsgrupper och kommittéer

35


Kommittéer och grupper

Informationskommittén

Niklas Blomqvist, Södertälje, fr o m nov Hilda Brodén, Göteborg t o m sept Katarina Funning, Sundsvall dec Kim Hockum, Helsingborg Kim Isaksson, Göteborg Annika Olsson, Landskrona, t o m sept Eleonor Skoog, Skövde t o m okt Caroline Spångberg, Eskilstuna (adj) Internationella kommittén

Ulrika Beckman, Göteborg Linda Fröström, Arvika Ulrika Koch, Furulund Hanna Landquist, Göteborg Charlotte Nylander, Rönninge Björn Wester, Hallstahammar, t o m maj Seniorscoutkommittén, SScK

Valda fram till seniorscouttinget 07-09-10 Daniel Gustafsson, Bjärnum Ellen Holm, Mönsterås Björn Lindgren, Östersund Johan Persson, Göteborg Annie Roos, Moheda Emilia Sandgren, Ödåkra Valda fr o m seniorscouttinget 07-09-09 Ellen Holm, Mönsterås Nisse Karlsson, Utby Björn Lindgren, Östersund Mattias Rydberg, Täby Annie Roos, Moheda Kristin Svensson, Ödåkra Svenska Scoutrådet, SSR

Styrelsen Helena Lindberg, Hjärnarp Sven Nilsson, Mölndal Annika Olsson, Landskrona, suppleant Fredrik Astvall, Ankarsrum, suppleant Arrangemangsgruppen Björn Wester, Hallstahammar Kommunikation Caroline Spångberg, Eskilstuna

36

Ledarskapsstrategi Sigbritt Andersson, Stora Levene Medlemsutveckling Fredrik Torberger, Skövde Jenny Kindgren, Vreta Kloster Overture Network Carl Berggren, Landskrona Ulrika Koch, Lund Uppdraget mot övergrepp Sigbritt Andersson, Stora Levene Valberedningen Anna Löfgren, Bjärred Kungens Insamlingsstiftelse Karl-Erik Nilsson, Nacka Boo IOGT-NTO-rörelsen

Riksstyrelsen Fredrik Persson, Garphyttan Jenny Lindberg, Hässelby Birgitta Persson, Göteborg, suppleant Eleonor Skoog, Skövde, suppleant IOGT- NTOs stadgegrupp Fredrik PerssonGarphyttan Internationella institutet Fredrik Krantz, Furulund Mia Södergren, Göteborg ANT-projektledarutbildning Mikael Premberg, Tollarp Jenny Kindgren, Vreta Kloster

Övriga organisationer – representation i styrelser Stiftelsen Mogens Backs minne Rolf Andersson, Landskrona Christer Ipsonius, Ekeby, suppleant


Nykterhetsrรถrelsens Scoutfรถrbund, Box 12825, 112 97 Stockholm www.nsf.scout.se

Arsredovisning  

Nykterhetsrorelsens Scoutforbund

Advertisement