__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DESIGNMANUAL F O R B E L LO NA

1


FORORD / INNHOLDSFORTEGNELSE

Bellona fyller 25 år i år, og er en viktig kandidat for å bekjempe miljøkriminalitet i verden. Bellona ble etablert 16. Juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse, ikke en medlemsorganisasjon. Stiftelsen får ikke statsstøtte, men får sin støtte fra næringslivet.

For en organisasjon som har suksess med sin designinnsats, er en langsiktig bedriftsfilosofi den sterkeste suksessfaktor, så med det nye uttrykket til Bellona er det noe av det vil komme til å oppnå, de vil bli mer synlige og viser en riktigere identitet utad.

Bellonas kjerneverdier er:

Denne designmanualen skalrettlede for bruken av det visuelle identitetsprogrammet, fra symbol til femte-elementet. Konsistens og konsekvens er to nøkkelord som betegner de viktigste virkemidlene for å fremføre en visuell identitet på den sterkeste måten.

• • •

kunnskapsrik seriøs internasjonal

Bellonas varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for miljø- og klimaarbeid. Bellona er internasjonalt og har kontorer i Oslo, Brussel, Washington DC, St. Petersburg og Murmansk. Bellona har utviklet seg og deres visuelle identitet må følge utviklingskurven. Den visuelle identiteten Bellona hadde frem til nå identifiserte ikke lenger hva de står for. Derfor har de nå fått en visuell identitet som står i samsvar med deres personlighet. En Grafisk profil som de kan identifisere seg med og være stolte av!

Kjennetegnene som er beskrevet i denne manualen er de eneste man skal bruke. Dette er kjernen i en sterk identitet. Den visuelle identiteten er utviklet slik at man ikke skal behøve å gjøre bildet av Bellona uklart. Alt du trenger for å fremføre Bellona sin visuelle identitet på en konsistent og konsekvent måte befinner seg i denne boken.

GRAFISK ELEMENT.................................... 4 Symbol................................................................ 5 Hovedlogo .........................................................6 Sort/Hvit hoved logo ......................................... 7 Fargepallett .......................................................8

TYPOGRAFI................................................. 9 Typografi........................................................... 10 Bruk av typografi............................................... 11

BILDESTIL.................................................. 12

Bildestil ..................................................... 13

FEMTE ELEMENT.......................................14 .Design element.................................................15 Plassering og bruk............................................ 16

POSTALIA.................................................. 17

Visittkort........................................................... 18 Brevark.............................................................. 19 Fax..................................................................... 20 Konvolutter.......................................................21 Mappeomslag................................................... 22

TRYKKSAKER............................................ 23

Brosjyrer........................................................... 24 Plakater............................................................. 25 Stillingsannonse............................................... 26

WEB.......................................................... 27

Websider........................................................... 28

TILLEGG.................................................... 29

Powerpoint mal................................................30 El bil....................................................................31 Skilt .................................................................. 32 Klær................................................................... 33 Bildene i manualen er tatt av Toril Kristensen. Designmanualen er utviklet og desinet av Toril Kristensen, GRAF 2.1 C , NKF 2011, 36032741.


GRAFISKE ELEMENT


SYMBOL

GRAFISKE ELEMENT

Her er hovedsymbolet til Bellona. Det danner kjernen i den visuelle profilen. Navnet Bellona stammer fra krigsgudinnen Bellona fra den romerske mytologien. I kunsten fremstilles hun med hjelm, sverd, spyd og fakkel. Symbolet til Bellona er en fakkel som symboliserer Bellonas kamp mot miljøkriminalitet, deres opplysende aktivitet i form av miljøinformasjon og den makten de har opparbeidet seg i verden. De står fortsatt med fakkelen i hånden, de har bare byttet ut kjeledressen med dress og slips. Det er viktig at Bellona symbolet fremstår klart og tydelig. Det er laget et regelverk om minimumsavstand rundt symbolet for bla. å forhindre: - forveksling med andre signaturende, logoer og grafiske elementer. - for liten avstand mellom symbolet og ytterkanter på evt. formater. Minimumsavstanden tar utgangspunkt i mellomrommet og symbolet og ordet Bellona. Andre logoer, signaturer eller markante grafiske elementer skal ikke plasseres nermere symbolet enn de ytterste grå linjene.

7


HOVEDLOGO

GRAFISKE ELEMENT

Bellonas hovedlogo består av et symbol og et navnetrekk. Dette skal ikke endres på noen måter, det vil si de skal holde sin grafiske form slik det blir presentert i profilen. Minimumsavstanden rundt logoen er laget får bla. forhindre: - forveksling med andre signaturer, logoer og andre grafiske elementer. - for liten avstand mellom logoen og ytterkanter på aktuelle formater. Minimumsavstanden tar utgangspunkt i mellomrommet mellom symbol og navntegn. Mellomrommet er målt som vist ved siden. Andre signaturer eller grafiske elementer skal ikke plasseres nermere logoen enn de ytterste grå linjene.

Hovedlogoen sin minimumsstørrelse er 30 mm i lengden. Den skal ikke på noe tidspunkt vises i nindre størrelse. Dette fordi logoen da kan virke uklar.

30 mm

9


SORT/HVIT HOVEDLOGO

GRAFISKE ELEMENT

Hovedlogo i sort på hvitt blir laget til eksempel bruk av fax. Beskyttelsesområde er det samme som vist på forrige side.

Hovedlogo i hvit på sort blir laget til eksempel bruk av fax. Beskyttelsesområde er det samme som vist på forrige side.

11


FARGEPALETT

Her er Bellonas fargepalett. Bellona skal kjennetegnes med rene klare farger. I logoen er det kun Pantone 281c på logotekst og Pantone 1815c1 på symbol som skal brukes i 100%. Ut i fra paletten er det utviklet seks hoved farger, som igjenn har hver sine to prosent graderte tilhengere. Til høyere for hver fargeprøve er farge kodene for Pantone, CMYK,RGB og #, som forteller fargekoden for web. CMYK-fargene benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til tr ykksaker som inneholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Key color (sort kontrast), og er navnet på de fire trykk fargene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. Derav utrykket “4- fargetrykk“. RGB-farger benyttes til skjermbruk, for eksempel Power Point, Internett, Word, Exel, osv. RGB er et lysfargesystem som består av rødt, grønnt og blått lys. RGB systemet benyttes også i andre sammenhenger der farger lages med lys, så som teater og konsertsener, TV-studio digitalkameraer m.m. NB! RGB farger kan ikke trykkes.

GRAFISKE ELEMENT

PANTONE 7533c CMYK: 0,22,85,85 RGB: 75, 57, 0 # 4B3900

PANTONE 7533c 75%

PANTONE 7533c 35%

PANTONE 281c CMYK: 100,72,0,32 RGB: 0,62,126 # 003e7e

PANTONE 281c 75%

PANTONE 281c 35%

PANTONE 342c CMYK: 100,0,71,43 RGB: 0,111,81 # 006f51

PANTONE 342c 75%

PANTONE 342c 35%

PANTONE 306c CMYK: 75,0,7,0 RGB: 0,188,228 # 00bce4

PANTONE 306c 75%

PANTONE 306c 35%

PANTONE 2617c CMYK: 79,100,0,15 RGB:82,36,127 # 52247f

PANTONE 2617c 75%

PANTONE 2617c 35%

PANTONE 1815c1 CMYK: 0,90,100,51 RGB: 138,31,3 # 8a1f03

PANTONE 1815c1 75%

PANTONE 1815c1 35%

13


TYPOGRAFI


TYPOGRAFI

Candara er tittel og mellomtittelfonten til Bellona. Både Candara regular og bold skal brukes. Denne fonten skal være en samlende faktor gjennom alt matriell.

Calisto MT regular er brødtekst -og ingressfonten til Bellona. Calisto MT regular skal brukes til brødtekst , Calisto MT bold skal brukes til ingress.

Myriad Pro er Bellonas web font. Myriad Pro regular er den som skal brukes i brød tekst på websiden, Myriad Pro bold skal brukes til overskrifter.

TYPOGRAFI

Candara regular/bold

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzæøå 1234567890$%&” (,.;:#!?) fi fl

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzæøå 1234567890$%&” (,.;:#!?) fi fl

Calisto MT regular/bold

ABCDEFGHIJKLMNOP

ABCDEFGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZÆØ

QRSTUVWXYZÆØ

abcdefghijklmnop

abcdefghijklmnop

qrstuvwxyzæøå

qrstuvwxyzæøå

1234567890$%&”

1234567890$%&”

(,.;:#!?) fi fl

(,.;:#!?) fi fl

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzæøå 1234567890$%&” (,.;:#!?) fi fl

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÆØ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzæøå 1234567890$%&” (,.;:#!?) fi fl

aA aA aA Myriad Pro regular/bold

17


TYPOGRAFI

BRUK AV TYPOGRAFI

1 Overskrift. Teksten settes i versaler, og veksler mellom Candara regular og bold, 11 pkt. 2 Mellomtittel. Teksten settes i versaler. Den settes i Candara regular og bold, 10 pkt størrelse. 3 Mellomtittel. Her bolder man den første setnimgen i brødteksten. Teksten settes i Candara bold, minuskler,10 pkt. 4 Ingress. Teksten settes i Calisto MT regular, 10 pkt. 5 Brødtekst. Teksten settes i Calisto MT regular, venstrejustert, 9/11 pkt. 6 Webfont. Både overskrift og brødtekst settes i Myriad Pro. Overskrifter settes til bold 10 pkt, og brødtekst settes til regular 9 pkt. 7 Typografi på plakater. Overskrifter på plakater settes i Calisto MT. 20 bold. Man kan velge om typografien skal skrives i versaler eller minuskler. Mellomtittel settes i Candara regular. Om man skal ha mer typografisk informasjon settes teksten i Calisto MT regular.

1 BELLONA FYLLER 25 ÅR OG ØNSKER AT DU SKAL VÆRE MED PÅ FEIRINGEN. BELLONA FYLLER 25 ÅR OG ØNSKER AT DU SKAL VÆRE MED PÅ FEIRINGEN. 2 MELLOMTITTEL Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry 3 Mellomtittel Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat. 4 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

5 There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

6

Bellona; utviklingen fra kjeledress til dress og slips.

Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

7

Bellona bekjemper miljø kriminalitet! MELLOMTITTEL Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary.

19


BILDESTIL


BILDESTIL

BILDESTIL

Bildestilen til Bellona skal ha natur i fokus. Det skal være en følese av renhet, frihet og ikke minst trygghet i bildene. Gi oss en følelse av hvor deilig ren natur er!

Her er noen eksempler som kan brukes. Disse bildene er høyoppløslig, så de kan blåses opp uten å miste kvaliteten.

23


FEMTE ELEMENT


FEMTE ELEMENT

FEMTE ELEMENT

Bellona har et femte element. Det er utviklet med bakgrunn i Belonahuset som er svært miljøvennlig. Dette elementet skal tas i bruk på flater som er nært knyttet til stiftelsen Bellona. Dette kan være på baksiden av visittkort, mappeomslag o.l. Fargebruken i dette elementet begrenser seg til 100% fargene i Bellonas fargepallet. Historien om Bellona huset. Norges mest energieffektive kontorbygg. Et bygg foe fremtiden,Bellona viser vei.Eiendom er en storforbruker av miljøet. Den norske bygningsmassen står for rundt 40 prosent av det totale energiforbruket her til lands. Vi har et stort potensial når det gjelder å redusere dette enorme forbruket. Først og fremst gjennom energieffektivisering, som er et viktig tiltak i kampen mot global oppvarming. Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at 54 prosent av de nødvendige kuttene av klimagassutslipp frem mot 2030 må gjøres gjennom energieffektivisering.

27


FEMTE ELEMENT

PLASSERING

Når man skal plassere Bellonas femte element skal det alltid gjøres på en av følgende fremgangsmåter; Første element: enten 10 mm ut fra sidekant og bunnlinje i venstre hjørne, eller at mønteret dekker hele flaten. Andre element: enten 10 mm ut fra sidekant og bunnlinje i høyre hjørne, eller at mønteret dekker hele flaten. Elementet skal aldri forsvinne ut av bruksområdet, dvs. utfallende effekter er ikke tillatt. Andre element skal ikke overlappe bygningene ved full flate, som vist på eksempelet. Elementene skal aldri vises i mindre enn 20 mm i bredden, se eksempel til høyre.

Første element:

Første element:

20 mm

Andre element:

Andre element:

20 mm

29


POSTALIA


VISITTKORT

POSTALIA

Det er designet et to-siders visittkort til de ansatte hos Bellona. Femte elementet er tatt i bruk på baksiden. Det skal alltid være i samme størrelse som på dette eksempelet.

4 mm 10 mm

På fremsiden finner man logoen til Bellona som er satt i minimumsstørrelse 30 mm., og kontakt person med kontaktopplysninger. Her er alt skrevet i Candara bold unntatt tittelen på kontaktpersonen som er skrevet i Calisto MT italic. Se forøvrig marger og plassering på eksempelet til høyre.

11 mm

6 mm

Fredrik Hauge Daglig Leder

T: 2323 4600 F: 2238 3862 E: fredrik@bellona.no For din støtte: Bank: 6045 05 32579 Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

12 mm

Web: www.bellona.no

Mål for marger på visittkort er vist med grå streker. Det anmodes til at disse rettningslinjer følges nøye. Fredrik Hauge Daglig Leder

T: 2323 4600 F: 2238 3862 E: fredrik@bellona.no For din støtte: Bank: 6045 05 32579 Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

Web: www.bellona.no

33


BREVARK

Her er brevarket til Bellona i A4 format. Her vises det eksemler på brevark side 1 og 2 med og uten eksempel-tekst og oppmerket marg. De postale trykksakene er utformet med et ryddig layout som gir logoen en fremtredende plass. Typografien som skal brukes i brevener er Caliato MT regular 9/11 pkt. Om man skal ha noen form for overskrift i teksten skrives den i Candara bold 11/11pkt. Brevarket har, i tillegg til logoen, som alltid skal være der, en adresselinje i bunn. de linjene er skrevet i Candara bold 9/11 pkt.

POSTALIA

12 mm

12 mm

30 mm

40 mm

42 mm 23 mm 12 mm

12 mm 16 mm

58 mm

Oslo 10.september 2011

Pia Sawa Kostebakken 15 1324 Ski

Lessitatquos pro officiis esti il ipsam doluptio. Piendande et ipsae plique pro qui volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci occupitia qui te volo blam, aut omnimi, con parupicia et, offictus aspera que pel mo bearupt atustrunt in con eumquis eumqui re corrorr oreptur am volupta denistia que lab ium fugia quame ipsandant eos unt, eum et et ut dolo doloriost parum, quatetume 35 mm voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus.

12 mm 24 mm

volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. , consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus.

AD: En veldig viktig lesning til deg! Lessitatquos pro officiis esti il ipsam doluptio. Piendande et ipsae plique pro qui volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci occupitia qui te volo blam, aut omnimi, con parupicia et, offictus aspera que pel mo bearupt atustrunt in con eumquis eumqui re corrorr oreptur am volupta denistia que lab ium fugia quame ipsandant eos unt, eum et et ut dolo doloriost parum, quatetume voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. , consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus.

Med vennlig hilsen

Fredrik Hauge Daglig Leder

32 mm 33 mm

Mail: fredrick.h@bellona.no Web: www.bellona.no

Tlf: 2323 4600 Fax: 2238 3862

Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

For din støtte: Bank: 6045 05 32579

21 mm

Mail: fredrick.h@bellona.no Web: www.bellona.no

Tlf: 2323 4600 Fax: 2238 3862

Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

For din støtte: Bank: 6045 05 32579

20 mm

Mål for marger, er merket opp med grå streker. Det er svært viktig å følge disse rettningslinjene for marger. Se eksemplene til høyre.

12 mm

Mail: fredrick.h@bellona.no Web: www.bellona.no

Tlf: 2323 4600 Fax: 2238 3862

Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

For din støtte: Bank: 6045 05 32579

Mail: fredrick.h@bellona.no Web: www.bellona.no

Tlf: 2323 4600 Fax: 2238 3862

Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

For din støtte: Bank: 6045 05 32579

35


FAX

POSTALIA

Dette er fax malen til Bellona i A4 format. Det vises et ark med eksempel-tekst, og oppmerket marg og et uten.

12 mm

40 mm 23 mm

Typografien som skal brukes til fax er Calisto MT regular, 9/11 pkt. Om man skal ha med en form for overskrift, skal den skrives i Candara bold 11/11 pkt. Faxen til Bellona har i tilegg til den sorte logoen, som alltid skal være der, en adresselinje i bunnn. Den linjen er skrevet i Candara bold 9/10 pkt.

12 mm 58 mm

Oslo 10.september 2011

Pia Sawa Kostebakken 15 1324 Ski AD: En veldig viktig lesning til deg! Lessitatquos pro officiis esti il ipsam doluptio. Piendande et ipsae plique pro qui volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci occupitia qui te volo blam, aut omnimi, con parupicia et, offictus aspera que pel mo bearupt atustrunt in con eumquis eumqui re corrorr oreptur am volupta denistia que lab ium fugia quame ipsandant eos unt, eum et et ut dolo doloriost parum, quatetume voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. , consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus. volenduciet, serum aut la non cume repudi cusdam volor sinus, secturia acessus ma con eatis adiam id molorem fugia net quibus. Uriberspit dolesequam, sint lam nobitatquis invel illessitia doluptia evelest iisquia conseque nectas exceste sitius di delicidus es expe sust acearunt vella sitiae lam, sinci voluptaes volupta tquam, consenduntor ma peribus. aut volecus si dolorem dias rempero voles nitia nimil esedictisqui si samus rest eaquundel magnit volo omnis as ni ut ea veleni ipsandusam re nonecer orposto il fugiam esci debitiis quam, comnis ente neseque nus erundi volora iundemp orrorpo resecum qui volorehent plantibus.

Mål for marger, er merket opp med grå streker. Det er svært viktig å følge disse rettningslinjene for marger. Se eksemplene til høyre.

33 mm

Mail: fredrick.h@bellona.no Web: www.bellona.no 20 mm

Tlf: 2323 4600 Fax: 2238 3862

Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

For din støtte: Bank: 6045 05 32579 Mail: fredrick.h@bellona.no Web: www.bellona.no

Tlf: 2323 4600 Fax: 2238 3862

Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

For din støtte: Bank: 6045 05 32579

12 mm

37


POSTALIA

KONVOLUTT

Konvoluttene deler samme oppsett uavhengig av størrelse. Her er Bellona logoen satt 10 mm opp fra bunnkant, og 10 mm fra sidekant, som vist på eksemelet.

AVS. BELLONA Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo

Adressen står som returadresse på flippen som blir limt igjen på baksiden av konvolutten. Returadressen er satt i Candara bold 11pkt. Konvoluttene som skal brukes i Bellonas profil er C4, C5 og E65format. AVS. BELLONA Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo 10 mm

10 mm

39


MAPPEOMSLAG

Her vises mappomslag for Bellona. Den øverste fiser fremside og bakside av mappeomslaget. Fremsiden har Logo i minimumsmål 30mm, plassert som på konvoluttene med 10mm til bunnkant, og 10 mm til sidekant. Nettadressen til Bellona er palssert midtstillt, nede på siden i versaler Candara bold, 10 pkt. Baksiden er i Bellonas turkise farge, pantone 306C i 35%. Den nederste viser innsiden av mappeomslaget, utbrettet. Her benyttes Bellonas brunfarge, pantone 7533c , også denne i 35%. Turkisfargen fra baksiden kommer tilbake i klaffen i utbrettet. Den turkise og brune nedtonede faren skaper en dus og harmoniskt ton i ton effekt, sammen med den hvite på forsiden som skaper kontrast og macher med de hvite arkene som skal legge i dette mappeomslaget. I klaffen er det skåret to snitt slik at det skal plasseres et visittkort fra Bellona der.

POSTALIA

WWW.BELLONA.NO

Fredrik Hauge Daglig Leder

T: 2323 4600 F: 2238 3862 E: fredrik@bellona.no For din støtte: Bank: 6045 05 32579 Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Besøk: Maridalsveien 17B

Web: www.bellona.no

41


TRYKKSAKER


BROSJYRE

TRYKKSAKER

Her vises en brosjyre for Bellona sitt 25 års jubileum. Layout og tekstformatering kan brukes som utgangspunkt for nye utgivelser. Farger og bildebruk vil variere fra brosjyre til brosjyre, men innenfor de rammer som er satt i i forhold til bruk av farger, bilder og typografi, se kapitlene som omhandler dette i denne designmanualen.

BELLONA FYLLER 25 ÅR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Vi har makten og kunnskapen, vi tør å bruke den!

WWW.BELLONA.NO

Formatet er seks siders vindusfals. Øverst vises innsidene av brosjyren, åpnet Nederst vises utsidene, utbrettet.

45


PLAKATER

TRYKKSAKER

Stående plakat for Bellona blir laget for kampanje bruk o.l. Logoen er plassert i venstre hjørne med hvit beskyttelsesområde rundt, dette for at logoen skal komme tydeligere frem når den er plassert oppå et bilde. Den typografiske innformasjonen er sort. Om man velger sort eller hvit typografi på plakater må man se an etter hva farger som ligger bak. Her blir typografien liggende over et veldig lyst område, noe som resulterer i sort typografi. Utenom dette skal man følge typografiske regler som er omtalt i delen om typografi. Overskriften er skrevet i Candara bold, versaler. Mellomtittel er skrevet i Candara bold. Om man skal ha med mer informasjon, som vist her, skal det være skrevet i Calisto MT regular. Internettadressen www.bellona.no er skrevet i versaler i Candara bold.

BELLONA FYLLER 25 ÅR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. WWW.BELLONA.NO

47


STILLINGSANNONSER

TRYKKSAKER

Maler for stillingsannonser, hvor begge bruker venstrejustert tekst. Dette er en naturlig konsekvens av formatens forskjeller og gir god flyt og kobling mellom navnetrekk og øverig tekst. Målene til annonsene her er tatt fra modulkart for tabloidaviser med seksspaltet rubrikkside. Stående annonse er modul nr. 23, liggende annonse er modul nr. 13.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Lonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

____RESEPSJONIST ____REGNSKAPSLEDER ____SEKRETÆR FOR MER INFORMASJON OG FULL UTLYSNING, BESØK WWW.BELLONA.NO/OM_BELLONA/LEDIGE_STILLINGER

BELLONA SØKER ______RESEPSJONIST ______REGNSKAPSLEDER ______SEKRETÆR FOR MER INFORMASJON OG FULL UTLYSNING, BESØK WWW.BELLONA.NO/OM_BELLONA/LEDIGE_STILLINGER

49


WEB


WEBSIDEN

WEB

Websiden til Bellona skal være et ryddig og oversiktlig nettsted, hvor det er enkelt å finne frem til det man leter etter. Her vises hoved siden ved det store bildet, og ved de to mindre bildene under, to oppslag. Det er valgt å bruke logoen i sort for at den skal komme fint frem sammen med valgte bakgrunnsfarge. Når det gjelder Bellonas støtte spillere nederst på siden, står de samme fem og fem som går i en loup med tidsintervall.

53


TILLEGG


POWER POINT MAL

TILLEGG

En Power Point mal er utviklet med ferdig formatert oppsett for en rekke ulike behov. Fra toppen til venstre: startside, deretter tittelside, hvileside, temaforside med kombinasjonen tekst/ bilde, forskjellige temaer som skal taes opp innen for et tema, så første tema som skal diskuteres.

BELLONA 25 ÅR

HER KOMMER TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

Fra miljøaktivist til premisslevrandør......

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

HER SKAL FØRSTE TEMA STÅ.

57


EL BIL

TILLEGG

Bellonas kjøretøy blir merket med logo og femte element. Det er satt opp slik at det brukes hovedlogo i ordinær farger på begge frontdørene, og på panseret. Femte element på stolpen mellom frontruten og døren, som vis på eksempelet. Bellona kjører miljøvennlig, og skal bruke de Buddy som er en flott El-Bil. Forøvrig gjelder regler for bruk av logo, symbol og femte element også her.

59


SKILT

TILLEGG

Bellonas skilt er utviklet i et rent format med hovedlogoen i sort. Det er brukt en grå bakgrunn og en hvit ramme dor å få dybde og få logoen bedre frem. Her vis i to forskjellige str. Forøvrig gjelder regler for bruk av logo også her.

61


KLÆR

TILLEGG

Klær med Bellona logo. Her vises eksemler på en dunjakke og en enkel t-shirt med Bellonas hovedlogo i farger. Forøvrig gjelder regler for bruk av logo også her.

63


Profile for Toril Kristensen

Designmanual Bellona  

Skoleoppgave. Lag designmanual for den redesignede visuelle identiteten du har laget til Bellona.

Designmanual Bellona  

Skoleoppgave. Lag designmanual for den redesignede visuelle identiteten du har laget til Bellona.

Advertisement