Page 1

METODISTKIRKEN Sarpsborg Nr. 1 Mars 2014— mai 2014 Årgang 66


METODISTKIRKEN St Marie gate 56, 1706 Sarpsborg Telefon: 99379674(ikke sms) E-post: sarpsborg@metodistkirken.no www.metodistkirken. no/sarpsborg Bankgiro: 3000.19.33449. Organisasjonsnummer: 996 353 745 Menighetsrådsleder Gunnar Lie Telefon: 90694183 Epost:gunnar.lie@nav.no Prest: Torgeir Tveter mobil 472 43 230 E-post: torgeir.tveter@ metodistkirken.no (Telefon systemet mottar ikke skjult nummer) Organist: Paal Schøyen Mob: 95 14 96 06 e-post: paal.schoyen@ gmail.com Vikar organist: Svein Nilsen E-post: svein@hrp.no Barne og ungdoms Arbeidere : Maria T Andersen Mobil: 993 58 923 E-post: maria.therese.andersen @gmail.com Ronny Andersen. Mobil 965 09 138 E-post: ronny.stian.andersen @gmail.com Wesely kapell Fløterveien 7, Eidet. Pastor Niels Jørgen Aarvik Tlf.69 14 72 47/ 909 21 296 E-post: njaarvik@gmail.com Adr.: Utnevn.29, 1719 Greåker Redaksjon menighetsblad Thor-Martin og Ann-Kristin Lundmark. E-post: annkristinlundmark@hotmail.com

Tanker Gjør Gjør Gjør Gjør Gjør

meg oppmerksom på bølgenes skvulping meg oppmerksom på skyenes bevegelser meg oppmerksom på\ gresset som gror meg oppmerksom på hvert sukk i sjelen meg oppmerksom på sammenhenger som jeg må forlate Gjør meg oppmerksom på sammenhenger som jeg må møte Gjør meg oppmerksom på universet inni meg Gjør meg oppmerksom på hjerteslaget ditt. ( C.D. Light )

Kanskje disse tankene kan være til inspirasjon for oss alle utover våren slik at vi kan glede oss over Guds Skaperverk , glede oss over å være til og glede oss over å kunne gjøre en forskjell for hverandre og våre medmennesker der vi ferdes i våre hverdager.


Kirkekalender Biltjenesten bestilles på kjøretelefon 99379674. Innen lørdag kl.17.00

Myldredag består av : Kl.17.00 -18.00: Middagsservering Kl.17.45 : Barnekoret øver. Kl.17.45: Småbarnssang. 1-7 år Kl.18.15 - 19.45: Åpent barneog ungdomsrom "KJELLER'N" fra 8 år Kl.18.30 : Metodistkirkens kor

Søndag 2. Mars Fastelavenssøndag Evangeliseringens dag Kl.11.00 Gudstjeneste T. Tveter taler. Nattverd. Kirkekafe Mandag 3. Mars Kl. 17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver Tirsdag 4. Mars Kl.16.00 Forening Søndag 9. Mars 1. søndag i faste Kl.11.00 Gudstjeneste. Sang ved Monica Foss- Jacobsen og Leif Bråthen. T. Tveter. Kirkekafé Mandag 10. Mars Kl.17.00 Myldredag Kl. 18.30 Koret øver Torsdag 13. Mars Kl.11.00. Formiddagstreff. Svingen Torader spiller Sang og musikk, god bevertning., andakt og utlodning. Søndag 16. Mars 2. søndag i faste Kl.11.00 Gudstjeneste Torgeir Tveter. Sangkoret Prima.

Kirkekafe Mandag 17.Mars Kl. 17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver Tirsdag 18. Mars Kl. 16,00 Forening Lørdag 22. Mars Kl. 17.00 Familiefest Underholdning for store og små, andakt, god bevertning og loddsalg til Våroffer. Søndag 23. Mars 3. søndag i faste Vårofferdag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste T. Tveter og Edgar Bostrøm, Sang av Metodistkirkens kor . Kirkekaffe Mandag 24. Mars Kl.17.00. Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver Tirsdag 25. Mars Kl.16.00 Forening Søndag 30. Mars 4. søndag i faste Kl.11.00. Generasjonsgudstjeneste T. Tveter . Kirkekaffe Kl. 18.45 : Kirkekafe Kl. 19.30 : Sinnsrogudstjeneste T. Tveter. Sanggruppe fra Råde deltar.

Mandag 31. Mars Kl.17.00 : Myldredagen Kl.18.30 : Koret øver Tirsdag 1. April Kl. 16.00 Forening Søndag 6. April 5. søndag i faste Kl. 11.00 Gudstjeneste. Tveter. Nattverd Kirkekafe.


Kirkekalender / kirkenytt Mandag 7. April Kl .17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver ( Stemmeøvelse) Torsdag 10. April Kl.11.00 Formiddagstreff Underholdning, god bevertning, andakt og utlodning. Søndag 13. April Palmesøndag Kl. 11.00 Gudstjeneste T.Tveter .Sang av Metodistkirkens kor. Kirkekafe Torsdag 17. April Skjærtorsdag Kl. 18.00 Gudstjeneste T.Tveter . Nattverd. Vi samles til et måltid etter gudstjenesten. Fredag 18. April Langfredag Kl. 11.00 Gudstjeneste T. Tveter Søndag 20. April 1. Påskedag Kl. 09.30 Påskefrokost Kl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste. T. Tveter. Kirkekaffe. Tirsdag 22. April Kl .16.00 Forening Søndag 27. April Konfirmasjon Kl. 11.00 Gudstjeneste T. Tveter og konfirmanter deltar.

Søndag 4. Mai Kl. 11.00 Gudstjeneste. Tveter. Nattverd Kirkekafe. Mandag 5. Mai Kl .17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver ( Stemmeøvelse) Tirsdag 6.Mai Kl.16.00 Forening Søndag 11. Mai Kl. 11.00 Gudstjeneste E. Karlsen , sang av Metodistkirkens kor. Kirkekafe Mandag 12. Mai Kl. 17.00 Myldredagen Torsdag 15. Mai Kl. 11.00 Formiddagstreff ”Kom Mai du skjønne milde” God bevertning, andakt og loddsalg. Lørdag 17. Mai Nasjonaldagen Kl. 12.00 Nasjonalfest Søndag 18. Mai Kl. 11.00 Gudstjeneste T. Tveter Mandag 19. Mai Kl .17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver Tirsdag 20. Mai Kl.16.00 Forening

Mandag 28. April Kl .17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Metodistkirkens kor øver

Søndag 25. Mai Skaperverkets søndag Kl. 11.00 Generasjonsgudstje neste T. Tveter. Kirkekafe

Tirsdag 29. April Kl. 16.00 Forening

Kl. 18.45 Kirkekafe Kl. 19.30 Sinnsrogudstjenesten

Torsdag 1.Mai Kl. 18.45 Kirkekafe Kl. 19.30 Sinnsrogudstjeneste

Mandag 26. Mai Kl. 17.00 Myldredagen Kl. 18.30 Koret øver


Kirkenytt Tirsdag 27. Mai Kl. 16.00 Forening

Vi minner også om flg. Arrangement: 7. Mars: Kl. 18.00: Kvinnenes internasjonale bønnedag , i år møtes vi i Frelsesarmeens lokaler i St. Marie gate. Kakeutlodning på Rema i uke 11: 13.—15. mars selger vi lodd , ta gjerne en økt om mulig!!! Tilbakeblikk Vi har siden forrige menighetsblad kom ut, feiret advent og julehøytid. En tid som er fylt med glede og forventning for de aller fleste av oss, men dessverre også for noen med vemod, ensomhet og sorg. Vi håper gudstjenester og samlingene våre på ulike vis har kunnet bidra til at hver enkelt har følt seg så ivaretatt som mulig. Også i år var kirken full på gudstjenesten julaften, det yrte av små og store. Koret Lys sang og framførte julebudskapet. Forventningsfulle gikk store og små hjem hver til sitt for videre julefeiring. Søndag 29. desember var det menighetens julefest. Vi fylte kirkerom og Wesley sal med nærmere 100 mennesker med stort og smått. Koret Lys sang og Paal Skøyen ledet an på flygelet til kjente og kjære julesanger rundt juletreet. Presten

vår Torgeir Tveter holdt andakt, vi koste oss med mat, kaker og kaffe/brus, og som ser hør og bør, kom den berømmelig ”Toten -nisse ” med stor sekk og godteposer til barna. Minneord Thor Leander Hilmersen er født i Sarpsborg 24. April 1946 Thor var en kjent musikere mange band spesielt «The Dynamites» som var populært i Norge og utlandet. Han var også en del år engasjert i vår menighet. Thor engasjement i menigheten gikk på det musikalske. Som musiker var han unik og en stor tilgang for menighetens musikalske liv. Han var også med som bassist og sanger i Sangkoret der han sang tenor. Han var en dyktig arrangør og tekstforfatter og han skrev tekst/melodi til i hvert fall 40 kristne sanger. Flere av disse er utgitt på kassett /CD. Han brukte mye av dette stoffet i sanggruppa «GRUPPE 4» som var i aktivitet på 80-tallet. Thor var en sosial person. Han var omgjengelig og glad i mennesker og en musikalsk multikunstner som elsket å underholde sitt publikum. Metodistkirken i Sarpborg takker for det engasjement han viste og for det musikalske materiale som lever igjen etter ham. Thor døde 06.januar .2014 på Uddevalla sykehus Sverige. Thor ble bisatt fra Tume kirke den. Torgeir Tveter forrettet. Vi lyser fred over Thors gode min


Metodistkirkens kor Korets dirigent gjennom mange år, Ann-Kristin Nilsen, startet i høst på studier for å kunne bli førskolelærer , og i den anledning ytret hun ønske om avløsning fra jobben som korets dirigent. Det er vemodig for kor og menighet at Ann-Kristin nå tar en pause, men vi har full forståelse for at dette er nødvendig både for å kunne gjennomføre studier og ta vare på en stor familie. Lykke til, vi gleder oss til å følge deg på veien. Korets styre har jobbet for å kunne tilsette ny dirigent, og så utrolig heldige—Sigrunn -Elise Solvang sa ja til å påta seg oppgaven å lede koret vårt videre. Vi ønsker Sigrunn hjertlig velkommen til fellesskapet og håper dirigent og kor finner tonen sammen. Kirkens instrumenter Som nok de aller fleste har merket seg, har orgelet vårt plutselig kollapset, til fortvilelse for våre organister og til stillhet og undring for gudstjenestedeltakerne. Nå har vi fått byttet klaviatur, et klaviatur vi har vært så heldig å få låne foreløpig. Dette fungerer svært godt, og Svein og Paal kan ha roligere og mer forutsigbare arbeidsforhold på galleriet. Likedan var flygelet i kirkesalen gammelt og ga ikke alltid gode og rene toner. Etter at en nedsatt arbeidsgruppe både har fått skriftlige tilbud, vært og spilt på de ulike flygel -alternativ og menighetsrådet har fattet vedtak på å anskaffe nytt flygel, står det nå et nytt instrument i kirkerommet som i flg. musikerne er som ”fløyel” å spille på.

Faste og påskehøytid Neste søndag er det fastelavens-søndag og deretter fastetid. Vi mennesker har behov for tradisjoner, og i dagens samfunn er kanskje fastetiden i kirkeåret viktig. Da har vi mulighet til å fokusere på tradisjoner knyttet til en enklere livsstil, på tid til å leve for oss selv og for andre, på tid til å vandre på smertens vei og håpets vei sammen med Jesus. Fastetiden gir muligheter for dette. Behovet for å tro på noe kan gi livet mening, Vi er alle invitert til å vandre livsveien sammen med Jesus, gjennom både glede og sorg, fra stallen i Betlehem fram til hans død på Golgata og Hans oppstandelse og tilstedeværelse i verden i dag. Vandringen fører oss både gjennom fest og glede, smerte og lidelse. Kristus har lovet å være der og vandre denne veien sammen med oss. Dåpsbarn I løpet av årets 2 første måneder har vi som menighet hatt gleden av å døpe 2 barn og dermed fått nye menighetsbarn . Søndag 5. januar bar Hanne og Terje Lorentzen sin datter Julie Elise til dåpen. Storebrødrene Andreas og Magnus var tydelig stolte over sin søster, og vi tenker de vil passe godt på henne.


.

Gaver til menigheten pr. 31.12. 2013 2012 Ukeoffer 61320 75497 Løskollekter 43558 47251 Gaver på bet.term. 2100 5600 Gaver skattefradrag 223550 225900 Våroffer 16500 22800 Høstoffer 26420 26563 Foreningen 47200 47006 Sum

Søndag 23. februar bar Kathie og Gjermund sin sønn Samuel Alexander til dåp. Samuel er så heldig å ha 2 storesøstre, og de viste også tydelig stolthet og omsorg for lillebror.

420648 450617

Som dere ser , er vi også i år under Budsjett, men takk for alt du er med å gi. Et spesielt takk til foreningen som overholder sitt budsjett år etter år! Flott! Fredag 4.—søndag 6. april Landsmøte MBU i Stavanger Fredag 25.—søndag 27. April Landsmøte for Metodistkirkens Kvinneforbund i Trondheim

Jubilanter Eldbjørg Holiløkk 85 år 09.mars. Niels Jørgen Aarvik med 75 år den 9 mai. Vi gratulerer familiene med dåpsdagene, og ønsker Guds Velsignelse over den enkelte familie og hjemmetne deres.

Som menighet gratuler vi og takke for trofas tjenste i Guds rike og menigheten. Vi ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden.


Et rikere liv Hei! Mitt navn er Mari Therese. Jeg ble født 1963 og vokste opp på Ski. Mine foreldre var aktive i den lokale pinsemenigheten. Far var medlem i eldsterådet ved siden av at han var selvstendig næringsdrivende og hadde mange hobbyer som opptok tiden hans. Det ble ikke få kvelder min mor satt alene. Jeg har alltid skjønt at hun hadde en spesiell kontakt oppad. Alltid var bibelen oppslått og lå på kjøkkenbenken. Hun fant sin styrke der. Hun var et menneske som ba mye, og begge mine foreldre fortalte om mange perioder av livet hvor de opplevde å få styrke og hjelp fra Gud. Det er vel noe av denne positive innstillingen og troen som har smittet over på meg. Det at det alltid finnes en utveg og en løsning når man legger ting i Guds hånd. Men kanskje var det mammas smil hver eneste dag under oppveksten som gjorde at hjertet mitt ble nådd, og som ga styrke og tro på Gud. Mamma forlot i hvert fall denne verden (altfor tidlig) mens hun ba i ånden til sin frelser. Dette fortalte pappa oss senere. En trøst var det å vite at hun var hos Gud. Det er vondt å miste moren sin med bare 11år, men den tunge sorgen jeg bar på over tapet av min mor, var faktisk det som gjorde at jeg ble en kristen selv. Min omvendelse Jeg hadde vært mye på søndagsskolen og kjente godt til sangen "Hvilken venn vi har i Jesus." En dag mens jeg var på rommet mitt og tenkte på mamma, gråt og hulket og kjente den vonde smerten i halsen, kom jeg på noen ord fra denne sangen. De ordene som falt meg inn, var "Bring i gleden som i sorgen alle ting til Gud i bønn." Jeg tenkte det var Gud som sa dette til meg, og svarte han umiddelbart tilbake: "Glede har jeg ikke å bringe, Gud, men sorg i massevis. Vær så god, Gud! Her er min sorg!" Jeg står og glaner tomt ut av vinduet. Det skjedde faktisk noe rart. Jeg fortsetter å gråte, men nå av glede. Halsen gjør ikke vondt lenger. En tung

bør var borte fra skuldrene. Dette må ha vært dagen da jeg ble født på nytt. 12 år gammel Vi hadde en fin ungdomstid jeg og min tvillingsøster og tjente Jesus i en kaffebar som vi hadde i menigheten den gang. Ellers sang på både gata og på møter. Å synge og spille piano er noe jeg fortsatte med, og ville derfor utdanne meg innen musikk i midten av åttiåra for å bli enda bedre i tjenesten for Gud. Etter to år med musikkstudium og en del år senere bachelor i tysk og KRL i lærerutdanninga, jobber jeg nå som lærer ved Buen Kristne Skole i Moss. Der kan jeg dele den kristne tro med elevene, og ser det som både en jobb og en tjeneste for Gud. Det er en velsignelse å ha kristne kollegaer som en kan be sammen med. Jeg har fått tre flotte barn som nå er 13, 20 og 21 år. En jente og to gutter. Det var viktig for meg å få en mann som trodde på Gud og som elsket musikken like høyt som jeg. Denne mannen måtte jeg til Tyskland for å finne. Sønn av en pastor i Bielefeld ventet også på ei skandinavisk jente, og slik ble det oss to. Etter 14 år i Tyskland, flyttet jeg tilbake til Norge med en familie på 4 på slep. Jeg er nå glad for å være en del av fellesskapet i metodistkirken i Sarpsborg der jeg føler med varmt tatt i mot. Noe av det som gjorde denne kirken spesielt attraktiv for meg, var at her kunne jeg tilbe Gud i et estetisk vakkert kirkerom. Her var det mye rom for stillhet og hjertens sang fra den sangskatten av salmer og sanger som jeg alltid har satt sånn pris på. Jeg setter også pris på en liturgi som har sine røtter tilbake til urkristendommen. Det bekrefter at bibelens ord er noe uforanderlig og at Gud er en fast klippe gjennom alle tider. Jeg håper at jeg kan være med å bygge Guds rike sammen med dere i menigheten. Min drøm og mitt ønske er at jeg kan bidra til at Guds nærvær kommer ned og at mennesker kan bli berørt til hele mennesket. Mari Therese Müller-Bohn 20.2.14


Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg Tlf. 69 15 14 69

sarpsborg@bokogmedia.no ”En annerledes bokhandel”

Trenger du underholdning til festen? Vi skaffer det du trenger. *DJ* Karaoke* sangere* PA-anlegg Til brylluper , bursdager, firmafester o-l Tlf 908 28 569 stine@lydsentralen.no

Vi kan borettslag www.sobbl.no 69 13 10 00

Hagastuveien 67 1734 Hafslundsøy Tlf: 926 19 267

Jernbanegata 13 Tlf.69 15 27 60

post@b-h.no

Støtt våre annonsører de støtter oss


Nytt bad? Her er totalløsningen Rørlegger Konsulenttjenester Snekkerarbeid Flislegging A Vestby Rør og Vaktmesterservice Kruses gate 1, 1723 Sarpsborg Telefon:69 15 18 04

Strandstredet 1. Postboks 91, 1751 Halden tel. 69 17 63 40,

Ønsker Menighetsblad i papir utgave Ønsker Menighetsblad i elektronisk utgave Ønsker informasjon på e-post ( ca en i uken) Ønsker kontakt med prest Endring av adresse Registrere e-postadresse

Sarpsborg menighet

Navn : …………………………………………………………………………………………. Adresse: …………………………………………………………………………………………………….. Postnr: ………………Poststed…….…………………… Telefon/ Mobil:……………………………………………………………………………. E– post:………………………………………………………………………………………..


Returadresse: Metodistkirken Sarpsborg. St Marie gate 56 1706 Sarpsborg

Fra jul til påske

Unge tale

Faste 2014

Julaften opptreden med koret Lys

Juletrefest 29. desember 2013

Biskopen på Jubileums-besøk i Fredrikstad

www.metodistkirken.no/sarpsborg

Mb sarp nr 1 2014 12 sider  

Menighetsblad for Metodistkirken Sarpsborg

Mb sarp nr 1 2014 12 sider  

Menighetsblad for Metodistkirken Sarpsborg

Advertisement