Page 1

k jæ r e g j e s t På Wallmans er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Hver minste detalj er finjustert slik at din opplevelse blir unik. Fra du kommer ut av drosjen, blir møtt av våre verter og artister, til bakgrunnsmusikk, mat, show, serviceprofil, interiør og farger. Dette gjør at du kan komme tilbake gang på gang og alltid få opplevelser du ikke fikk med deg sist du var her! På gjensyn!

Gunnar Wester Operations Manager Wallmans Salonger Oslo

Wa l l m a n s s a l o n g e r

23

23  

Gunnar Wester Operations Manager Wallmans Salonger Oslo På Wallmans er ingenting overlatt til til- feldighetene. Hver minste detalj er finju...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you