Page 1

e g a t s k c Ba

. og sjonering 4 la o k n te li n det med e kostymeprø le , n g in in r t e f le a b r m g , foto s a!-ense nnomlesning var det klart for året lig for Voil je m g s a u s n a te s m r ø tt F eta et le samlet ble det for mber var d te gang alle b p e te s s . e 3 5. juni. Her N . g g a de, men uranttrenin erede torsd milie til ste a f g ver og resta om startet 27. juli. All o r e n rer, n e, s ndiser, ve e svette, tå je y k m d n e e m m e t, prøveperiod r g ie r gallaprem de tilbakela ing, klatring, etc... klart for sto hektisk femukers perio , klipp en ering, sying m m a r g o r før det var p g, ing, byggin latter, syng

Toyboys

Linda og Elaine ingsnumn p å r ø f e k Li ralprøven e n e g å p t e mer Anna-Sara og Karoline legger siste hånd på verket.

16

voila!

” ”Bli bra ig jen!

Bruno!

Varmekrøller gjør susen, og holder frisyren hele kvelden! Karoline

16  

latter, synging, bygging, programmering, Linda og Elaine sying, klipping, klatring, etc... Bruno! ing, fotografering, kostymeprø- Varmekrøll...

16  

latter, synging, bygging, programmering, Linda og Elaine sying, klipping, klatring, etc... Bruno! ing, fotografering, kostymeprø- Varmekrøll...

Advertisement