Page 1

GIDEON BLADET NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

Les om Ivar Lyster sin reise til

Albania


GIDEON BLADET Ansvarlig redaktør: Tore Sandring Trykk: Kristiansand Trykkeri

Landsformann Kåre Mathiassen 5420 RUBBESTADNESET Tlf. priv: 53 42 03 75 Regionleder/nestformann: Johan Haugen Håkonskastet 3 1453 BJØRNEMYR Tlf. mobil: 92 01 59 15 Regionleder/nestformann: Geir Møller Eldsbakkane 24 5253 SANDSLI Tlf. priv: 55 99 00 62 Mobil: 45 47 69 96 Landsøkonom: Lars Petter Østeby Kyrre Greppsvei 26 N-4770 Høvåg Tlf.priv: 67 90 29 03 Mobil: 93 85 03 91 Landstilsynsmann: Aadne Fossnes Klomreheia 38 4885 GRIMSTAD Tlf. priv: 37 04 71 14 Mobil: 90 54 00 07 Rep. i internasjonale hovedstyre: Per Inge Langeland Sanddal Terasse 11 4022 STAVANGER Tlf. mobil: 92 21 50 90

UTGITT AV NORSK GIDEON BIBELMISJON Tilsluttet The Gideons International

Baker Østbys vei 5 Postboks 17, 1309 Rud Telefon 67 13 95 20 Telefax 67 13 99 91 E-mail: post@gideon.no Hjemmeside: www.gideon.no Kontonummer: 8200.01.39935

Damearbeid (Aux.) Landsformann Oddbjørg Rott Ura 22 4056 STAVANGER Tlf. priv: 51 69 00 69 Nestleder Gudveig Balchen Knarrevegen 23 5411 STORD Tlf. priv: 53 41 21 61 Sekretær Aud Jekteberg Nordpoll Håvik 6717 FLATRAKET Tlf. priv: 57 85 83 80 Mobil: 95 86 60 91 Tilsynskvinne Emmy Fossnes Klomreheia 38 4885 GRIMSTAD Tlf. priv: 37 04 71 14 Ansatte: Kontorleder: Kjersti Graatrud Aronsen Tlf. kontor: 67 13 95 20 E-post: post@gideon.no Generalsekretær: Tore Sandring Tlf. kontor: 67 13 95 20 E-post: tsandring@gideon.no


landsformann Kåre Mathiassen

Jesus kjem til den eine... Det internasjonale Gideon er verdas største misjonsorganisasjon. Den spede starten var i Amerika i 1898, og i løpet av 113 år har organisasjonen utvikla seg til å ha avdelingar og medlemmer i 194 land.

menighetsbesøk enn forrige år. Om alle kunne greie dette ville det gje stort utslag i auke i inntekter, i utdelte testament, i bønneaktivitet og kanskje også i nye medlemmer.

Dette viser at arbeidet er velsigna og velsett av Gud. Norge er eit av få land som har økonomi til å dekka meir enn sitt eige forbruk av testamente. Vi sender ut betydelige midlar til det Internasjonale arbeidet. Desse midlane vert brukt til å trykka nye testament, og sende dei til utdeling i land som ikkje har økonomi til å kjøpa sine eigne. Det er stor etterspurnad etter testament verda rundt. Mange land har medlemmer nok til å ta utdelingar, men manglar resursar til å skaffe nok testament. Slik er det eit stort behov etter Guds Ord, men økonomien tillet ikkje å koma dette behovet i møte.

Det er lett å tenke at styret har ansvar for om avdelinga når sine mål. Eg vil oppfordre det enskilde medlem til å ta ansvar for utviklinga i si avdeling. Å tenke kva eg kan gjere? Utan å gå inn konkret i Visjon 2020, minner eg om at auke i forsamlingsbesøk også er eit middel til å nå dette målet.

Menigheter/forsamlinger

Det er nok enno menigheter/forsamlingar i Norge som ikkje har hatt besøk av folk frå Norsk Gideon. Difor veit dei heller ikkje om det store misjons arbeidet me gjer, med utdeling av testament. Det er eit stort ansvar for dei enskilde avdelingane å få kontakt med, og komme inn i ulike kristne grupper. Å bygge relasjoner til ulike forsamlingar i sitt nærmiljø er (bør vere) ei stor utfordring for alle Gideonitter/Auxiliarys. Også Venner av Gideon kan skapa slik kontakt. Det er frå dei kristne forsamlingane me kan få nye medlemmer, nye VaG, informere om arbeidet, be om bønnetjeneste, og få offer/kollekt. Det kan vere god investering av tid å gå på besøk til andre forsamlingar, også utanom dei gongene me tar initativ og spør etter å få informere om, eller få offer til Norsk Gideon. Dette arbeidsåret har landsstyret sett som mål for den einskilde avdeling å gjennomføre tre fleire NR. 4– 2011 – 80. ÅRG

Styrets ansvar?

Ein snakkar ofte om at i Gideonbevegelsen er det møte med den eine, som er det viktige. Sjølv når ein har masseutdelingar, som når Jan Inge Nilsen var med på Fillipinane, er det ei personlig utdeling frå eit menneske til eit anna menneske. I haust var eg så heldig at eg kunne ha ein heil månad i Spania. Eg hadde med meg spanske nytestament og fekk gje dei til ulike menneske. Ein kveld spiste vi på ein kinesisk restaurant. Det var tydelig ein familierestaurant, med sønn og datter som kelnere. Etter måltidet spurde vi guten om me kunne gje han ei gåve. Han gav ikkje noko inntrykk av at han visste kva Guds Ord var, men han tok begge bøkene med seg inn, og (tenkte vi) viste dei til søstera og foreldra. Han kom ut igjen og sa at han var jo kineser, men snakka sjølvsagt også spansk.Det verka som han argumenterte for seg sjølv om dette var noko for han. Så strauk han fint over boka, smilte glad, og stakk ho i lomma,”Ja, eg vil ha ho”. Vi ber ofte for denne kinesiske ungdommen og søstera hans, og kanskje foreldra også ser i testamenta …… Jesus kjem til den eine…. Eg ynskjer alle Gideonitter, Auxiliarys og Venner av Gideon ei velsigna julehelg. 3


Vitnesbyrd Fikk

oppleve

Guds

kraft i sitt liv

Tok imot Jesus M

in historie begynner med verset i Hebreerbrevet 4, 12:

For Guds ord er levende og kraftig...

Jeg kan i sannhet si at jeg leste Ordet og det opplevdes som en kraft i mitt liv.

J

eg vokste opp som en jødisk jente i en liten bydel i Detroit, Michican og alle jeg kjente var jøder. Jeg kjente meg spesiell ved å være jøde og ble sett på som en jødisk prinsesse.

D

a jeg var åtte år gammel flyttet vi til en større bydel hvor mange ikke var jøder. Det var ikke så godt å være jøde mer og jeg opplevde det vanskelig og ønsket å skjule at jeg var jøde. Likevel visste jeg at det fantes en Gud og jeg fryktet ham. Jeg kjente ham ikke som en kjærlig Gud, men så på ham som en Gud som straffet meg om jeg gjorde noe galt.

P

å slutten av tenårene og tidlig på tyvetallet forsøkte jeg å holde borte angst, depresjon og selvforakt ved hjelp av alkohol og begynte å se etter en mann som kunne elske meg så mye at jeg kunne begynne å elske meg selv. Gud ga meg en gave og introduserte meg til min nåværende mann, som elsket meg høyt. Men det går an å bli elsket mye og likevel ikke føle seg elsket.

V

i fikk to sønner og jeg tenkte at det var svaret. Babyene mine elsket meg betingelsesløst, men heller ikke det hjalp. Kjærligheten som jeg behøvde var noe jeg ikke visste hvordan jeg skulle få tak i. Det er faktisk mulig å ha en familie som elsker deg mye og likevel føle deg alene og ikke elsket.

S

å, i mars 1992 møtte Gud meg på en leges venteværelse. Der lå det et prevensjonsblad og en Gideonbibel. Jeg hadde egentlig aldri lest i et Nytestamente, så jeg åpnet det opp og be4

gynte å lese. Da jeg leste at det var jøder som sa: Korsfest ham, korsfest ham, stoppet jeg opp. Jeg hadde lært at Jesus var en god mann, en profet, og at romerne hadde drept ham.

J

eg ringte en kristen veninne og lånte et Gideontestamente hun hadde fått på skolen. Jeg hadde bare ett ønske - å finne ut mer om Gud. Jeg hadde Nytestamentet åpent i pasasjersetet på bilen slik at jeg kunne lese om jeg måtte stoppe et øyeblikk. Jeg leste mens jeg laget mat og jeg leste midt på natten. Når min mann spurte hvorfor jeg alltid leste, svarte jeg:

Jeg kan bare ikke stoppe å lese for jeg har en følelse av at noen elsker meg i denne boken. Jeg begynner å kjenne meg litt annerledes.

G

uds ord gjorde at jeg for første gang i mitt liv opplevde at Gud elsket meg - ikke bare slik han ønsket jeg skulle være, men akkurat slik jeg var. Den personen jeg selv hatet, elsket han. Jeg begynte å erfare den største frihet fra byrder jeg noensinne hadde opplevd. Det var som å miste hundrevis av kilo.

G

ud åpenbarte sin sannhet til meg gjennom sitt ord, jeg overga mitt liv til ham og ble døpt sammen med mine sønner. Det tok litt lenger tid for min mann, men han ble også frelst og døpt. Mine foreldre begynte å gå i en messiansk menighet og ikke lenge etterpå ble de frelst og døpt. Flere andre i min familie ga også sine liv til Jesus.

D

et var bare EN Bibel på legens venterom den dagen, og bare ETT menneske som ble berørt, men ringvirkningene bare fortsetter.

V

ær så snill, fortsett å legge ut Biblene, for mennesker som meg tar dem opp og leser Guds ord for første gang. Carol Harrison NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Vitnesbyrd Tusen

Frelst i et takk, gideonitter

fengsel

Nylig mottok Gideon i Finland følgende vitnesbyrd fra en 12-år gammel gutt: Jeg går i sjette klasse i grunnskolen. Den 16. mars 2011 fikk jeg et Ny-Testamente av læreren min. Grunnen var at Gideonittene hadde vært på skolen min og delt ut Testamenter til elevene dagen før, men da kunne jeg ikke være til stede. Jeg begynte å lese i Testamentet mitt straks etter at jeg hadde fått det. Senere den samme dagen besøkte jeg Misjonskirken. Der hørte vi på lovsanger og andre ting. Om kvelden var det “Gospel night”Gudstjeneste. Der kjente jeg klart at Jesus kalte på meg, og jeg gav livet mitt til Ham, og han kom inn i hjertet mitt. Jeg skriver dette brevet fordi jeg så gjerne vil takke dere for at dere deler ut Ny-Testamenter til skoleelever. PS: Sammen med en venn leser jeg høyt fra Markus-evangeliet i hvert eneste friminutt. Vi er alt godt i gang med det femte kapitlet. Vennlig hilsen Tomi, 12 år

En

i Ukraina

Navnet mitt er Anatoly, og jeg har tilbragt mesteparten av livet mitt, ca. 20 år, i fengsel. Tatoveringene mine viser at jeg hadde en svært høy posisjon i det kriminelle hierarkiet. Men livet mitt ble forandret på grunn av et NyTestamente fra Gideon. Da jeg begynte å lese i det, rørte ordet fra Gud hjertet mitt, og jeg forstod hvor høyt Han elsket meg på tross av hvem jeg var. Denne erkjennelsen har forandret livet mitt fullstendig. Nå er jeg blitt medlem av en lokal menighet som støtter arbeidet som Gideonittene driver. De støtter arbeidet fordi de ser at det er så nødvendig at mennesker som meg kan få motta et eksemplar av Ny-Testamentet som vi kan få lese i og gjennom det få møte vår Frelser. Takk skal dere ha, gideonitter!

terrorist - et skur og

Guds ord

Mukhtiar ønsket å få mer kunnskap om Gud. Men faren hans var stadig etter ham fordi han bar på seg et Ny-Testamente som han hadde fått på skolen. Han kalte det “boken for kjettere” og kastet det til slutt i et skur bakom huset.

hans tørstet etter Gud og han begynte å drikke av det Levende Vann som ble tilbudt ham i Romerbrevets kapittel 5, versene 6-10. Og så, mens han knelte der ute i skuret, fikk han motta Jesus Kristus som sin personlige Frelser.

Mange år senere var Mukhtiar i gang med sin opptrening til å bli terrorist. Da han var blitt gammel nok, fikk han som oppgave å assistere en gruppe som skulle organisere en serie bombeangrep. Ikke lenge etter ble det utstedt arrestordre på ham, og han gikk i dekning i det samme skuret bak huset hvor faren hadde kastet NyTestamentet hans for mange år siden. Der fant han Testamentet igjen og begynte å lese. Sjelen

Drevet av anklagene fra Den Hellige Ånd, overgav han seg selv til det lokale politiet.

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

Men Gud var nådig mot ham, og etter noen få år i fangenskap ble han på mirakuløst vis satt fri. Etter at han ble en fri mann, begynte han å studere teologi, og han tjener i dag sin Herre som pastor i en kristen menighet. 5


Et hotelltestamente har et potensiale til å kunne nå 2.300 i sitt estimerte 6 årige liv i et hotellrom før det blir skiftet ut.

Hotellbibelen blir regnet med

Leser folk denne boken som vi i Gideon legger ut på hotellrommene i alle de landene som vi er organisert i?

Kjære dere,

Ja, i følge en internasjonal undersøkelse gjort av hotellbransjen leser 25% av gjestene Bi-

Det er 09 på morgenen og jeg har vært oppe i 24 timer før jeg nettopp kom inn på mitt hotellrom. Jeg har kun gjort 5 drikkeserveringer og 2 måltidsserveringer på veien fra Miami til London og min første tanke da jeg kom inn på hotellrommet mitt var: « Er det en Gideonbibel i nattbordskuffen min?»

belen som ligger på rommet. Det er en bok man regner med er til stede. I Norge har vi akkurat trykket en ny ladning hotelltestamenter. Denne gang er hjelpesidene helt nye og utvidede. Vi har tro for at det vil hjelpe hotellgjestene til å kunne fordype seg enda mer i Guds ord og kunne bruke Bibelen enda mer effektivt under hotelloppholdet. I tillegg til Det Nye Testamente og Salmenes bok er nå også Ordspråksboken tatt med og teksten er nå fra Bibelforlaget. Folk som besøker et hotell regner med å finne boken som vi deler ut. Da er det viktig at vi tar kontakt med alle hotellene hvert eneste år for å følge opp om de behøver påfylling. La det ikke stå på oss at noen ikke finner boken de tror er der!

. .

Du som besøker et overnattingssted, hjelp oss på følgende måte: Finner du Guds ord på rommet, gi uttrykk for takknemlighet for at den var der til hotellpersonalet. Finner du den ikke, så takk for oppholdet og si på en vennlig måte at du savnet «hotellbibelen». Her er et brev som kom til vårt hovedkontor i oktober fra en flyvertinne som delte med oss hvor stor pris hun satte på våre hotellutdelinger. 6

24. oktober, 2011

Jeg har vært flyvertinne i nesten 40 år. I hver by jeg har overnattet har jeg alltid regnet med å finne en Gideonbibel på hotellrommet og jeg har ikke blitt skuffet. Ja, det har blitt mange hotellovernattinger disse 40 årene. Jeg vet ikke om dere har tenkt over at det er tusenvis av ansatte i flyselskap som dere har betjent i alle disse hotellrommene opp gjennom årene siden luftfarten startet. Det å ha Guds ord tilgjengelig på hvert rom er et fantastisk under og jeg kan ikke få sagt TAKK nok. Jeg vet ingen annen orgaisasjon i verden som oppfyller Matteus 28, 19-20 bedre enn Gideon. Gud har velsignet deres anstrengelser og det har vært en stor inspirasjon for meg. Dere har velsignet tusenvis av flyansatte som har mange «hjem» mens de er borte hjemmefra og som alltid kan regne med at Guds ord er der. Det er fantastisk! – Melony Miami, FL NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


økonom Arvid Volden

En stor utfordring! Bibelutdelingsaksjon

Norsk Gideon har en stor utfordring våren 2012. Da skal vi ha en stor bibelutdelingsaksjon i Oslo. Arbeidet til denne er nå i full gang.Vi ønsker å nå flest mulig innbyggere i hovedstaden vår i løpet

11.-16. mars

av aksjonsuken . Vi skal gå ut på skoler, sykehjem, hoteller, menigheter osv. Det er ikke nok medlemmer i Oslo til å utføre denne oppgaven. Derfor må vi ha hjelp fra gideonitter og auxillary fra andre steder i landet vårt. Vi ser at det er stor nød for Guds Ord i Oslo og derfor blir dette en viktig misjonsoppgave for oss. Her kommer økonomien også inn!

Økonomiske bidrag

Det koster å gjennomføre en slik aksjon. Derfor oppfordrer vi alle medlemmer og venner av Gideon og auxillary til å se betydningen av å formidle Guds Ord til medmennesker i Oslo ved å gi et ekstra bidrag til denne aksjonen. En viktig del av aksjonen blir også å verve nye medlemmer og venner av Gideon. Det har alltid ” kostet” de kristne å kjempe for å få brakt ut evangeliet.

En inspirerende opplevelse

I avdelingen vår opplevde vi stor giverglede i en liten pinsemenighet vi besøkte en søndag i høst. De ønsket besøk av Gideon og ville vite nærmere hva vi sto for. Da vi spurte hvor lang tid vi fikk, svarte de at vi skulle få hele møtet. Menigheten er liten og 16 personer deltok i gudstjenesten sammen med 4 fra Gideon. Offer til Gideon ble kr. 4.800,-.inklusive 200 kroner for testamenter vi hadde med som prøve. Hvilken giverglede!

Påminnelse

Når giroene for medlemskontingenten 2012 kommer, ber vi om at dere betaler så snart dere kan. Det vil lette den økonomiske situasjonen for oss. Det er alltid lite penger igjen etter et helt år. Hvis årskontingenten kommer raskt inn, slipper vi å ”låne” fra andre konti.

”Tid er penger”

Gi også av din tid til Gideon! Ved å ta kontakt med menigheter, deres prester og pastorer, og be om lov til å presentere Gideon, evt. også få et offer, så ligger det et stort potensiale for å få inn flere midler til å gå ut med evangeliet, både her i landet og til land som selv ikke har midler til dette. Bruk også noe av din tid til å verve Venner av Gideon.

Venner av Gideon På bildet til venstre møtes de to som har fått flest Venner av Gideon. Olaf Langli ( til venstre på bildet) har i mange år vært en ener i Norsk Gideon på å få nye Venner av Gideon. Alderen gjør sitt til at han ikke orker så mye som før. Haldor Strand (til høyre) har overtatt stafettpinnen og er en stor inspirator rundt omkring for hvor enkelt det er å tegne nye Venner av Gideon. Husker DU på å tegne Venner av Gideon ?

NR. 4– 2011 – 80. ÅRG

7


Med Gideon og Ivar Lyster til

Albania 2011 16 oktober satte jeg kurs for Albania igjen for andre gang. Også denne gangen var det besøk av alle avdelingene i landet som stod for tur. Jeg var mer forberedt enn sist, og visste at det var ingen lett oppgave som stod foran meg. De fleste avdelingene sliter og noen ligger helt nede.

Det er stort flertall av muslimer i dette landet, og evangeliske kristne må regnes i promille og ikke i prosent. Men folket er fantastisk vennlige, gjestfrie og lette å ble glade i. Gideons tjeneste er enormt viktig her, da det er ingen andre som når så mange mennesker som de.

Durres avdeling ble startet sist jeg var i Al-

bania, men har aldri kommet i gang. Nå har de fatt gløden opp for å gjøre noe. Vi hadde 3 utdelinger som ga dem mersmak og fikk også nye medlemmer

Sammen med styret i Durres avdeling.

Klar til utdeling på sykehuset i Lezhe. 8

Avdelingen i Lezhe har ikke fungert på tre år. Nå har vi hatt flere utdelinger, fått valgt nytt styre, og medlemmene har mange planer om utdelinger. Avdelingen starter også opp med bønnemøter og avdelingsmøter. Troen på å gjøre noe har grepet dem. NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Glad gutt med Gideon testamente

Bildene er fra utdeling av testamenter på sykehuset i Korce. Det var stor glede for å få en slik gave. Ingen takket nei.

Fikk uventet hjelp av denne jenta ved utdeling på et sanatorium i Elbasan. Hun var veldig ivrig til å dele ut bibler. Over 200 fikk vi dele ut denne dagen. Det kan bli til frelse for mange. Gud er Mektig !

Eton hadde absolutt ingen kjennskap til Jesus og kristendom En

dag han ryddet utenfor lageret hvor han arbeidet fant han en bok i søplet. Det var ingen omslag på den, både forsiden og baksiden manglet. Han ble allikevel interessert i hva som var skrevet i den. Det ble Etons første møte med evangeliet. Han ble grepet av det han leste og oppsøkte en kirke for å lære mer om kristendommen. Han tok imot Jesus og ble døpt. I dag er Eton medlem i gideonavdelingen Tirana West og er ivrig i utdelingen av Guds Ord. Gud virker i dette landet, og de vinnes en for en for den Herre Jesus Krist. Dette har vært en veldig positiv tur. Jeg har hele tiden fått gå i ferdiglagte gjerninger. Gud er på tronen ennå ! Han vil at menneskene skal bli frelst, og Han bruker sitt ord. Takk for forbønn ! Det nytter å be ! Gud hører bønner i dag! NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

9


Vitnesbyrd

2011 International Gideon Convention - Charlotte, North Carolina

H

Tekst: Svein Tore Åtland

Noen inntrykk fra vår første Gideon Convention;

E

tter utallige oppfordringer og anbefalinger fra min svigerfar (Ivar Lyster red. anm.) bestemte vi oss tidlig for at dette året ville vi reise til USA på Gideon sin internasjonale Convention (dvs. verdenskonferanse). Kombinert med 3 ukers familieferie var dette lett ”salgbart”, også blant familiens yngre garde.

V

i ankom byen Charlotte i North Carolina allerede på søndagen, og traff etter hvert de andre i den norske kontingenten. Som på vårt norske landsmøte er jo det sosiale fellesskapet en viktig del av det hele. Det lå flere hoteller i tilknytning til konferansesenteret, og innkvarteringen var organisert slik at man havnet på samme hotell som resten av de norske. Prisen på hotellet var for øvrig meget gunstig, så her var det åpenbart gjort gode forhandlinger fra Gideon sin side.

M

andagen var det registrering og diverse informasjonsmøter. Første offisielle arrangement var på mandagskvelden, den tradisjonelle middagen som er forbeholdt kun de internasjonale delegatene. Har ble alle de tilreisende nasjonene behørig presentert.

S

om på vårt eget landsmøte så gikk dagene slag i slag, med samlinger av ulik karakter. Solide bibeltimer, rapporter fra de ulike regioner og soner, undervisning i praktisk Gideon arbeid, bønnesamlinger, egne samlinger for Auxiliary, pastorbanket, kirkepresentasjoner osv. osv. En hel uke til ende, med masse inntrykk og inspirasjon til fortsatt innstas i denne unike tjenesten! 10

• • •

va gjorde så sterkest inntrykk på en ”førstereisgutt” i Convention sammenheng?

Å se 3000 delegater fra over 90 land samlet om et felles mål, nemlig ’Å vinne mennesker for Kristus’ er et mektig skue! Å høre de sterke vitnesbyrdene fra personer som har fått livet sitt radikalt endret på grunn at et Gideon testamente som på en aller annen måte kom i deres vei. Profesjonaliteten i gjennomføringen av arrangementet. I USA bruker man gjerne begrepet ”culture of excellence”, og det var tydelig at dette var noe man ønsket at skulle prege hele konferansen. Det aller meste skjedde på minuttet iht. kjøreplanen, og ble gjennomført på en meget profesjonell måte.

H

va så med ungdommene, fant de seg til rette på sine opplegg? Som de eneste yngre fra Skandinavia så var tiden inne for å ta engelskkunnskapen i bruk. Det går veldig bra når man bare må! Det er en nyttig ballast å ta med seg videre i livet. et var dedikerte voksenledere i tillegg til hjelpeledere for hver aldersgruppe, som bestod av 30 – 50 barn/unge. Som for vårt eget landsmøte bestod opplegget av en kombinasjon av åndelig føde og fornøyelser. Og etter å ha testet ut de fleste attraksjonene i en større amerikansk fornøyelsespark blir vist de norske bergog dalbanene mer for rutsjebaner å regne…

D

Gunn, Solveig, Ingeborg, Sindre og Svein Tore Åtland NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Vitnesbyrd Landsmøtet som var og som kommer... Hei alle dere barn, ungdom, foreldre og besteforeldre Jeg må først få takke dere som var med på Landsmøte i Kristiandsand i sommer. Det var gøy og være sammen med dere og prate sammen om Jesus og Gud vår Far. Å være i dyreparken og kjøre vannrenna mange ganger, å se de store løvene, giraffen og de andre dyrene var fantastisk og samtidig bli minnet om hvor stor skaper vi har som har skapt alt detta, og skapt oss i sitt bilde. Det var et fint hotell å være på med mye mor-

somme ting å gjøre. Å være i svømmebassenget likte jeg veldig godt og tror det var flere som syntes var gøy. Jeg håper, hvor dere enn er nå, at dere husker på at Gud elsker dere og at han ønsker å være med dere på veien deres. Jeg håper jeg sere der til sommeren som kommer. Da skal vi være på Stord. Ta med dere mamma og pappa, besteforeldre og kom og la oss ha en flott helg der vi kan lære mer om vår Far i Himmlen og ha det gøy sammen :-) Hjertevarm hilsen fra

Linn-Charlotte Jamt

Dette sier ungdommen etter Convention

Sindre (14 år)

Solveig (20 år)

Var det kjekt på Gideon Convention? - Ja! Opplegget var bra, og det foregikk noen hele Hva syntes du at var bra veien. med ungdomsopplegget Vil du anbefale andre norske ungdommer å delta på Conpå Gideon Convention? vention? - Ja, absolutt. Men de bør helst kunne engelsk Det var dyktige ledere dersom de skal være med på gruppen sin alene. der. Jeg møtte mange inKan du tenke deg å reise igjen? kluderende folk, og det er - Ja! Neste år, håper jeg! alltid kjekt å bli kjent med nye folk. Hva kunne vært bedre, etter din mening? (17år) Det kunne godt vært brukt mer tid på undervisning i de Hva syntes du at var bra med ungdomsopplegget på eldste gruppene, til fordel Gideon Convention? for besøk i fornøyelsespar- Det var et bra program, og så er det bra at man ker. Det er viktig å investere blir delt inn i grupper med ungdom på samme alder. tid i den neste generasjonen, Convention var veldig inspirerende og lærerikt for det er jo tross alt vi som skal meg! bringe Gideon arbeidet viHva kunne vært bedre, etter din mening? dere i fremtiden. - Det kunne vært litt mer opplegg for å bli kjent med Vil du anbefale andre norde andre folkene på gruppen min. ske ungdommer å delta på Vil du anbefale andre norske ungdommer å delta Convention? på Convention? Ja! Det er inspirerende å se - Ja, absolutt. Som sagt så var det veldig inspirevor stort Gideon-arbeidet er, rende og trosstyrkende. Jeg anbefaler alle ”gideonog å ha fellesskap med menungdommer” å reise på Convention og oppleve det nesker fra andre land som samme! brenner for det samme.

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

Ingeborg

11


Vitnesbyrd «Bedehussang i Grenseland» Tekst: Kjell Rustand I Aremark kommune i Østfold, tett opp til svenskegrensen og kloss i vakre Aremarksjøen, en av Haldenvassdragets fem sjøer, ligger Fangekasa Misjonssenter og Bibelcamping. Her kryr det av folk i sommertiden. Her er det aktiviteter dagen lang. Bading, kanopadling, fisking, vildmarksleirer og konkurranser av forskjellige slag. Og møtevirksomhet både på dagen og kvelden. Særlig en uke hvert år er det virkelig fart på Fangekasa. Da er det “Bedehussang i grenseland” med mange kjente artister og mye fin musikk og forkynnelse. Og folk kommer i privatbiler og busser fra hele Østlandsområdet. I sommer deltok Gideon som utstiller i denne uka.

Hensikten vår var å nå så mange som mulig med orientering om Gideon og derigjennom verve medlemmer, samtidig som vi vitnet og delte ut testamenter. For det kommer ikke bare kristne til denne uka. Her er det mennesker som ferierer på plassen uten at de har et avklaret forhold til Jesus, og bygdas folk stikker innom for å høre på sangen og musikken og for å ta en kopp kaffe og slå av en prat med kjente og ukjente. Resultatet av vår deltakelse var vel heller mager når det gjelder nye medlemmer og nye VAG, men vi fikk levert ut 201 testamenter og det er vi fornøyd med. Og så får vi overlate til Herren Jesus å følge ordet sitt videre. En gang skal vi få se hva det har ført til. En takk til de fra Halden og fra Sarpsborg som avsatte tid midt i ferien til å være med på dette tiltaket! Herren vil lønne dere!

På «Gideonturnè» I slutten av september la Ivar Lyster, Haldor Strand og Tore Sandring ut på en miniturrnè for å prøve ut et nytt konsept. Stedene som ble besøkt var Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Øverst: Musikklag fra Tynset Under: Fra venstre, Ivar Lyster og Haldor Strand.

Møtene var ment som et kombinert inspirasjons og informasjonsmøte. Ivar Lyster talte om sine opplevelser som internasjonal feltarbeider og deretter var det informasjon om Gideons arbeid etterfulgt av kaffe hvor man prøvde å få nye medlemmer eller Venner av Gideon. En vellykket tur som viste at denne type møter er effektive og gir mye velsignelser igjen på mange måter.

Ivrig samtale mellom fra venstre Tore Sandring, Ivar Lyster og Olaf Langli fra Lillehammer. 12

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Vitnesbyrd Vitne om Jesus-kurs

Alle våre avdelinger ble oppfordret til å bruke det nye studie/samtaleopplegget til boken «Vitne om Jesus» som er utarbeidet av vår formann i Haugesund, Rolf Sjøen. For å hjelpe avdelingene i gang ble det arrangert kurslederkurs i høst hvor Sjøen både underviste, inspirerte og motiverte oss til personlig evange-

lisering og hvordan kurset kunne gjennomføres på en best mulig måte i avdelingene. På bildet ser du deltakerne fra Skien, Romerike, Lillehammer, Fredrikstad, Tønsberg, Asker/ Bærum, Bergen, Sarpsborg og Sunnhordland sammen med kursleder Rolf Sjøen i Stabekk Misjonskirke.

Inspirerende om vitnetjeneste

Fra undervisningen i Bergen om vår vitnetjeneste..

I Bergensavdelingen har vi med stor iver tatt for oss studieopplegget til Norsk Gideon om vår vitnetjeneste.: Vær frimodig – vitne om Jesus, med utgangspunkt i boka til William Fay. Vår egne kursleder Kjell Inge Sande har loset os gjennom samtaleopplegget de første kveldene i høst og fortsetter utover på nyåret. En opplever positive kommentarer fra medlemmene som er med. – Dette er lærerikt og interessant. NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

13


Vitnesbyrd Bergen avdeling

75

år

Gideonsangen, Meg til frelse jeg intet vet, slo ann tonen for jubileumsfesten i Bergen lørdag 12. november på Radisson BLU Hotel Norge som var et av de første hotellene som fikk hotellbibler.

1

Formannen i avdelingen, Geir Møller ledet med stø hånd og alle de 72 som var til stede fikk oppleve en festkveld i ordets rette forstand. Jubelguttene tok oss med på sanger som var preget av takknemlighet til Gud for hva han har gjort for oss og de velsignelsene vi får del i som Guds barn.

2

Generalsekretær Tore Sandring tok i sin festtale opp temaet hva som skaper fest for oss i Gideon, nemlig når en synder omvender seg. I Gideon er vi med å frembringe glede i himlen og det skal også prege oss i vår tjeneste. Men før festen og festmåltidet, må det forberedelse til. Forberedelsen hos oss ligger i bønnetjenesten. Uten forberedelse, ingen fest. Festmåltidet er Guds ord som har alle ingredienser i seg, både som apetittvekker, hovedmåltid og dessert. Marit Rasmussen velsignet oss med sang før middagen ble servert og kaffe og kaker kom på bordet. Samtalene gikk livlig bordene blant de fremmøtte fra Bergensområdet pluss gjester fra både Sunnhordfland og Haugesund avdeling.

3

4

5

6

Arnold Rasmussen, tidligere både formann og internasjonal styrerepresentant tok oss med inn i historien til avdelingen helt fra den ble startet i 1936 og frem til i dag. Landsstyret hadde møte samme dagen, så det ble gratulasjonshilsen både fra landsformann, Kåre Mathiassen, internasjonal styrerepresentant Per Inge Langeland og Aux-formann Oddbjørg Rott. Mot slutten av festen fikk vi vitnesbyrd fra Tor Egon som fortalte hvordan et gideontestamente fikk være med å føre ham til Kristus. En verdig slutt for en kveld som stod i gledens og takknemlighetens tegn. Søndag deltok Gideon i 8 menigheter med presentasjon av hva Gud gjør gjennom det Ordet vi får nåde til å dele ut. 14

Bilde 1: To av Jubelgutta: Egil Nordhovde på gitar og Bjørn Åse på keyboard. Bilde 2: Ellen S. Møller (pianist) og Geir Møller Bilde 3: Marit Rasmussen Bilde 4: Tor Egon Bilde 5: Arnold Rasmussen Bilde 6: Tore Sandring NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


tilsynsmann aadne fossnes

Fred

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag mot menneskene.

D

ette var det store budskap Gud sendte til jorden da Jesus ble født, og dette budskap gjelder den dag i dag.

J

eg synes tiden flyr så utrolig fort, det er jo ikke lenge siden det var jul, og nu er det snart jul igjen og vi skal igjen få minne hverandre om dette gledes budskap. I Luk. 1,26 leser vi om hvordan Guds plan går i oppfyllelse, hans sønn Jesus Kristus kom til vår jord som hele verdens frelser. Dette er det budskap vi har fått nåde til å bringe videre. Jeg kommer stadig tilbake til tanken om at vi er kalt til denne store oppgave å få gå med dette vidunderlige budskap.

D

et å få komme på skolene og treffe unge mennesker som har livet foran seg, og gi dem det største av alt, Guds livgivende Ord. Jeg tenker ofte på hvordan ordet vil virke i deres liv. Jeg kan se for meg når de åpner testamentet for første gang, og jeg spør meg selv, hvilket ord og setning Gud da viser dem. Da er det godt å få legge det i Guds egen plan for det unge menneskes liv.

J

eg har selv gleden av å kunne bruke evangeliserings testamentet. Mange av de vi kan

NR. 4– 2011 – 80. ÅRG

møte på vår vei, kan ha mange forskjellige tanker om livet. Et testamente vet vi da er løsningen til å finne fred med Gud, og et nytt liv i samfunn med Jesus Kristus, Han som kom med evig FRED.

J

eg må fortelle om Robert ”Bob”, han er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke evangeliseringstestamentet. Han fortalte om en vanlig dag som han reist inn til byen med 30 testamenter. Den dagen hadde han bestemt seg for å kun dele ut til bare unge mennesker. Han stilte seg opp ved et trafikklys hvor folk måtte stoppe for å vente på grønt lys. Der kunne han lettere få deres oppmerksomhet, det tok ham 30 minutter så hadde han delt ut alle 30, det ble et testamente pr. minutt. Dette kan være noe til etterfølgelse for noen hver.

I

skrivende stund så er det den 29.10. ”Be for alle våre lokale sekretærer” Ef.6,18. Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige.

D

a vil jeg ønske dere alle Gideonitter-Auxiliary og Venner av Gideon en velsignet jul og et godt nytt år.

N

åde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

15


nestleder auxiliarystyret gudveig balchen

Min funksjon som Auxiliary-medlem Ser du din plass?

Ser du din plass og utfordring i Auxiliary arbeidet? - Eller forventer du at de mest aktive skal dra lasset?

Lære av amerika?

Vi har mye å lære av de amerikanske Auxiliary søstre som har en brennende iver i å fremme Gideons sine målsetninger. Da kan en si det er mye lettere for dem som har anledning å delta på store ”Conventions” og kan støtte seg på et større miljø. Store sammenkomster og møter kan være med å inspirere oss på en helt annen måte. Derfor er det viktig at mange flere ektepar fra hele landet reiser på landsmøtet og kan bli oppmuntret. Ikke minst den sosiale del av landsmøtet kan være til inspirasjon og nye impulser i arbeidet. Da har en fått med seg noe å ta med hjem til de lokale Gideon arrangement. Stort må det også være å kunne dra til Amerika en gang i livet på de store kongresser.

På steder der Gideonittene ikke er så mange er det viktig at hustruene deltar på det månedlige møtet for å få med seg hva som skjer. Kanskje en dag er det så mange som er blitt Auxiliary medlemmer, at de kan gå til sitt eget rom for en stund i møtet- eller danne sin egen månedlige gruppe. Hva skal vi da mest konsentrere oss om!

• • • • •

Skaffe nye og engasjerte medlemmer som har tid og nød for arbeidet. Be for arbeidet i styrene og for de instanser vi skal besøke at de tar imot og åpner for Gideon sin informasjon og testamenter. Være med på utdelinger i skoler/universitet, helseinstitusjoner etc. Bruke Gideon-kort i glede og sorg situa-

sjoner.

motta velsignelse og glede ved å gi midler til arbeidet, som igjen fører til frelse, hjelp, vekst, fornyelse og helbredelse blant folk vi ikke kjenner.

Ingen har et problemfritt liv – men vi kan være med å fokusere på den støtte og hjelp en får gjennom Guds ord i Bibelen. Da blir vår utfordring – blir du med i et mektig fellesskap som krysser 194 land og forskjellige språk?

Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten.

16

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Satsing på

aldersheimer i Bergen

Bergensavdelingen av Gideon og Axuillerymedlemmer har i høst startet aksjoin for på dele ut ny testamente til aldersheimer i Bergen. Dette arbeidet har og vært gjort før, men da for noen år siden. Nå jobber en systematisk med å nå alle aldersheimer og tar bydel for bydel. Da vi var innom på Søreide sykehjem var det utdeling av testamenter til pensjonærene og hvite testamenter til de ansatte. Ekteparet Astri og Rolf Eckhoff sto for utdelingen og hadde et lite pro-

gram med både andakt, musikk og sang. Aktivitør Camilla er veldig glad for gaven de fikk til sykehjemmet. – Veldig flott å få en slik bok med stor skrift forteller hun.

Vår Utfordring ni elingsaksjo

Bibelutd

OSLO

Skoler: mer enn 50 Sykehjem: mer enn 40 Hotell: mer enn 60 Universitet/Høgskole Sykehus

Osloaksjonen 2012

Blir du med . . .

- som bønnepartner? - på å ta kontakt med utdelings11.-16.

mars

2012

eon Norsk Gid

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

steder på forhånd? - på selve utdelingen?

Ta kontakt med vårt kontor

Se også vår internettside www.gideon.no for mer informasjon 17


Vitnesbyrd

Lokale formannsmøter

Tidligere hadde vi et sentralt formannsmøte siste helgen i august, men med den nye strukturen og gode erfaringer fra lokale formannsmøter i fjor, ønsket landsstyret i stedet to lokale formannsmøter, ett på høsten og ett på våren. Hvor mange slike formannsmøter det skulle bli i hvert område, ble bestemt av praktiske forhold. Landsstyret hadde satt opp en del tema som skulle tas opp, men det meste av tiden skulle brukes til dialog med avdelingene om deres behov, velsignelser og tilbakemeldinger. Ansvarlig for møtene var områdeleder og regionleder eller annen representant fra landsstyret og Auxiliarystyret. Fra avdelingene møtte formannen, nestformannen og Auxliaryrepresentant. Tema som ble tatt opp i tillegg til dialogen med avdelingene var:

Møtet for de som holder til i søndre del av Vestlandet ble holdt på Havly i Stavanger. Fremmøtte: Fra venstre: Leif K. Serigstad som områdeleder, Hans Rolfsnes fra Sunnhordland, Geir Møller er regionleder, Oddbjørg Rott er formann i Auxstyret, Siv Jorunn Ullvang fra Aux i Haugesund, Rolf Sjæen fra Haugesund, Sigve Hansen fra Sandnes/Jæren,Astrid Hjelleseth fra Aux i Stavanger, Leif Hjelleset fra Stavanger og Ragner Ege fra Sandnes/Jæren.

a) Menighetsrelasjoner. Viktigheten av å

styrke forholdet til menighetene og at vi har som mål at hver avdeling skal øke antall besøk i menighetene/forsamlingene med 3 i forhold til gjennomsnittet de 3 siste år.

b) Struktur på månedsmøtet. Våre måned-

smøter skal være trefoldig: sosialt fellesskap, personlig vekst og åndelig vekst. Gideonrelatert vitnesbyrd bør være på hvert møte. Eventuell taler utenfra skal på forhånd få et tema som er relatert til den tjeneste Gud har kalt oss til.

c) Kurset ”Vitne om Jesus”. Vi ønsker at

avdelingene bruker studieopplegget vedrørende «Vitne om Jesus» som ledd i sine månedsmøter. Dette er med å hjelpe oss til og bli mer effektive som sjelevinnere og ufarliggjøre det å fortelle andre om vår tro. Vi tar med noen bildeglimt fra noen av disse møtene i høst.

På møtet for nordre del av Vestlandet møtte følgende: Fra venstre: Arnor Evensen fra Molde, Geir Møller regionleder, Aud J. Nordpoll fra Aux-styret, Kåre Nordpoll fra Nordfjord, Egil Straume som områdeleder og Magne Arild Torgersen fra Ålesund.

Bildet til høyre: Møtet for Lillehammer, Hamar og Gjøvik gikk for seg i Brumunddal Baptistkirke. Fra venstre: Haldor Strand områdeleder, Arnt Hansen fra Lillehammer, Ludvik Stenberg og Per G. Gaalaas fra Hamar, Sverre Halvorsen fra Lillehammer, Ivar Lyster, Per Pedersen fra Gjøvik. Tore Sandring tok bildet. 18

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


internasjonal styreremedlem per inge langeland

Guds ord

til enkeltmennesker i hele verden

I

det internasjonale styret får vi rapporter fra Gideons virksomhet i hele verden. Ca 80 millioner Bibler og Nytestamenter blir delt ut dette året. Men utfordringene er mange, og vi ønsker å nå enda flere! Oppgaven med å dele ut Guds ord er noe av det viktigste vi kan være med på! Derfor er det fokus på å øke antall medlemmer, ikke for å oppnå en målsetting eller et tall i seg selv, men fordi det er av avgjøende betydning for at flere skal få Guds ord. Og økte gaveinntekter fører til at flere testamenter kan trykkes.

G

ideon Norge sender penger til internasjonal spredning som dekker 350.000 Nytestamenter! Dette er i tillegg til 60.000 i Norge.

V

i har en stor oppgave med å dele ut Nytestamenter, Guds ord, til mennesker i forskjellige sammenhenger i vårt eget land. Det gjelder enkeltpersoner som vi som gideonitter møter på i det daglige, og til hotellgjester, skoleelever, innsatte i fengsel, sykehus pasienter, etc. Og vi får stadig tilbakemelding om at ordet fører til et totalt forvandlet liv, ja fra død til liv! Denne oppgaven er noe av det viktigste vi kan være med på.

S

amtidig har vi ressurser som bidrar til at mennesker i andre land får anledning til å motta Guds ord. I mange land er det stor etterspørsel etter Bibler og Nytestamenter, og gideonitter som vil dele ut, men de har ikke mulighet til å trykke opp og bekoste dette på egen hånd. – Vårt bidrag har en enormt stor betydning! Tenk på alle de enkeltpersonene som på denne måten får del i Guds ord! Det gjelder ikke bare den som direkte mottar testamentet, men svært ofte blir andre i familie og nær omgangskrets berørt av det samme. I mange afrikanske land regner en med at 10 personer får del i hvert testamente som blir delt ut! Daglig kommer det meldinger om at mennesker har tatt imot Jesus som følge av at de har mottatt Guds ord, lest det og tror.

D

ører er åpne, men økonomien begrenser antallet som kan deles ut. Utfordringen går til oss gideonitter personlig, og at vi minner om dette i presentasjoner til menigheter og våre kristne venner. 100 kr ekstra fører til at 13 flere kan få et testamente i hendene! Kanskje har vi i Norge anledning til å gi noen kroner mer, slik at flere kan få del i det evige livets ord?

100 kroner gir dette antall eksemplarer av Guds ord delt ut i Norge eller annen plass i verden. Hvor mange ønsker du å finansiere som din julegave til arbeidet? NR. 4– 2011 – 80. ÅRG

19


Vitnesbyrd ANDREAS HESKESTAD TIL MINNE v/ JOHN W. ENGEJORDET, FLEKKEFJORD

Andreas Heskestad gikk bort 20. juli 2011, 78 år gammel. Siden Gideon startet sin avdeling i Flekkefjord i 1991/1992 var han blant de trofaste medlemmene og hadde ansvaret som kasserer som sin primæroppgave, noe han utførte på en fremragende måte. I tillegg var han alltid med på skolebesøkene i distriktet. Det er ikke få elever Andreas har sett i øynene og mottatt et håndtrykk fra under utdelingen av testamenter. Helhjertet som han var kunne han fortelle om mange spesielle situasjoner fra besøk på skolene. Andreas var svært aktiv innen mange positive aktiviteter helt til Herren hentet han hjem. Han brukte mye av sin tid på å fremme avholdssaken i kommunen og fylket. Som leder for lokalavdelingen i MA fikk han utrettet mye på dette området. Han var alltid opptatt med mennesker som hadde behov og da var det også naturlig for han å være med på utdeling av mat til de som trenger det. Han var et oppkomme av ideer og som en handlingens mann ble ord som oftest fulgt av håndfaste gjerninger. Nå er Andreas hjemme hos Jesus. Vi lyser fred over hans gode minne.

Skattefradrag og Norsk Gideon Nå er 2011 snart over, men enda har du mulighet til å få en skattefri gave.

kr. 500 12.000

Alle gaver mellom og gir skattefridrag. Det eneste vi behøver er ditt personnummer, så ordner vi resten.

Husk at:

hundrelapp gir 13 testamenter. - Hver 200 kroner dekker en skoleklasse. -

Til deg som har gitt:

Vi sender ut bekreftelsesbrev i januar til alle som vi oppgir til Skattedirektoratet. Dersom du IKKE har fått brev fra oss i løpet av januar, vær vennlig å ta kontakt med oss slik at vi kan få også din gave registrert. Vi kan faktisk gjøre feil her på kontoret også!

20

NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Gideon på

Momarkedet Tekst: Kjell Rustand Momarkedet på Mysen i Østfold var for noen år siden kjent over hele Norge takket være NRK’s fjernsynssendinger. Hvem husker ikke dronning Sonja, den gang kronprinsesse, da hun sang sammen med Titten Tei? I dag er Momarkedet mindre kjent, men fortsatt samler det mye folk fra Østlandet . Fra og med 24/8 til og med 28/8 deltok Gideon for første gang i historien, så langt jeg vet, på et slik arrangement. Og jeg kan si med det samme, med alle mine medarbeidere på dette arrangementet i ryggen - at dette må vi være med på også neste år. For responsen var god og mange hyggelige tilbakemeldinger fikk vi fra både prost og prester og pastorer, og ikke minst fra kristne folk som kom en tur for å se om det var noe nytt, samtidig som barna nøt alle tivoliets gleder. Det sier seg selv at det på en messe av denne typen ikke blir anledning til de dype samtalene, men vi fikk i noen tilfeller fortelle om vårt arbeide, og så det vesentlige og det som var hensikten med å være med på denne messa - å få dele ut Guds ord. Og det gjorde vi. Etter en forsiktig start endte vi opp med hele 568 utdelte bibler og testamenter i løpet av totalt 35 timer. Herren var hele tiden med og velsignet oss og mange opplevelser ble oss til del. Noen hendelser vil nok bli husket av oss som stod der: En dame gikk frem og tilbake flere ganger foran standen vår. Vi la merke til henne, men hun tok ikke øyekontakt med oss så vi lot henne gå. Brått snur hun og kommer bort til oss og sier : Nå kan jeg ta imot et testamente. Og hun fikk sitt testamente som hun tydeligvis hadde hatt stor kamp i sitt indre for å kunne ta imot. Men Herren seiret! NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.

Bildet over til venstre: Bjørnar Bodum, Ludvig Oustorp og Ove Høvik. Bildet til høyre: Kjell Anders Tvedten og Bjørnar Bodum.

Et annet tilfelle: en av våre medarbeidere tar kontakt med en dame og spør om han kan få gi henne en gave fra Gideon, og viser henne et rødt skoletestamente, et sykepleiertestamente og vårt vanlige evangeliseringstestamente. Hun bruker litt tid på å velge, men ender opp med sykepleiertestamentet. Da kommer han som sannsynligvis var mannen hennes, river testamentet fra henne og dytter henne ublidt vekk fra oss. Lurer på om den mannen var seg sitt ansvar bevisst. En flokk gutter helt i slutten av ten-årene kommer og stanser opp. Vi tilbyr evangeliseringstestamentet til en i flokken og straks kommer alle de andre og spør om ikke de kan få også! Jenter i tenårene likte svært godt sykepleiertestamentet vårt, og mange sykepleiertestamenter ble delt ut til unge damer som syntes det var lite og pent og fint å ha med seg i veska. Til sammen var vi 16 stk. som stod på messa fordelt på Gideonavdelingene fra Fredrikstad, Moss, Halden og Sarpsborg. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som deltok på messa og alle dere som var med på å be for dette arrangementet, at mange ville ta imot Guds ord og at dette fremstøtet måtte bli til Herrens ære. Vi har blitt bønnhørt! Nå har vi gjort vårt og “sendt vårt brød bortover vannet” og så vil Herren holde sitt løfte:

Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. 21


Kollektliste Kollekter 01.06.2011 til 10.11.2011 Halden TISTEDAL NORMISJON PELLA BETANIA ENNINGDALEN Sum denne

2050,00 1500,00 kr 3 550,00

Sarpsborg Lande Bedehus 1700,00 Den Ev. Lutherske Frikirke, Sarpsborg 6589,00 FILADELFIA SARPSBORG 4500,00 BETANIA Pinsem. Skjeberg 2000,00 LØKKE BEDEHUS 1600,00 Skjeberg Misjonshus/Normisjon 1670,00 RAKKESTAD KIRKES 4665,00 Normisjon Betlehem Borgen 3206,00 FILADELFIA VARTEIG 3700,00 Sum denne kr 29 630,00 Fredrikstad GRESSVIK KIRKE 3261,00 FREDRIKSTAD BAPTISTMENIGH 1873,50 FRELSESARMEEN FREDRIKSTAD 1000,00 DEN EVANG.LUTH.FRIKIRKE 2000,00 Sum denne kr 8 134,50 Follo Pinsekirken Salen Ski PINSEKIRKEN NESODDEN Sum denne

4000,00 4000,00 kr 8 000,00

Oslo Bekkelaget Sokn Sum denne

1939,00 kr 1 939,00

Romerike ELIM PINSEMENIGHET Sum denne

4800,00 kr 4 800,00

Gjøvik NORMISJON GJØVIK 2273,30 BAGN MENIGHET 973,00 FILADELFIA PINSEMENIGHET 1000,00 FAGERNES MISJONSHUS 2055,00 Sum denne kr 6 301,30 Lillehammer NARDUS MENIGHET Sum denne Hamar DEN EVANG LUTH FRIKIRKE FILADELFIAMENIGHETEN Sum denne Kongsvinger EBEN-EZER PINSEMENIGHET Sum denne

22

500,00 kr 500,00 3546,00 6508,50 kr 10 054,50 500,00 kr 500,00

Drammen ROLLAG KIRKE Heggen Kirke Norkirken Drammen Veggli Menighet BRAGERNES KIRKE Pinsekirken Betesda Sum denne

400,00 1640,40 4200,00 607,00 1674,00 1000,00 kr 9 521,40

Tønsberg FRELSESARMEEN TØNSBERG 1000,00 HORTEN NORMISJON 500,00 Pinsemenigheten Filadelfia 4200,00 Sum denne kr 5 700,00 Skien/Porsgrunn BETESDA PINSEMENIGHET 3000,00 SKOGPLASSENE BEDEHUS 1240,00 SION PINSEMENIGHET 2000,00 D.E.L.FRIKIRKE SKIEN 1250,00 EVANGELIEHUSET 6750,00 Sum denne kr 14 240,00 Notodden BETEL PINSEMENIGHET Sum denne

5000,00 kr 5 000,00

Arendal/Grimstad Løddesøl Bedehus FLOSTA MENIGHET Sum denne

3250,00 1743,50 kr 4 993,50

Kristiansand S SØDAL BEDEHUS 1167,50 RANDESUND INDREMISJON 4000,00 Reiersdal Bedehus 700,00 FILADELFIA PINSEMENIGHET 5058,50 SALEM MISJONSMENIGHET 10017,50 OASEN BIBELSENTER 15614,00 Sum denne kr 36 557,50 Stavanger ST. JOHANNES KIRKE HUNDVÅG KIRKE Sum denne Lillesand FILADELFIA PINSEMENIGHET Sum denne

3414,50 2987,50 kr 6 402,00 966,00 kr 966,00

Flekkefjord LUND KIRKE 2560,00 D.F.E.F.Arken Sira 1850,00 KIRKEN I DALEN 4149,00 HIDRA KIRKE 1615,00 FRELSESARMEEN FLEKKEFJORD 3540,00 Sum denne kr 13 714,00

NR.4 – 2011– 80. ÅRG.


Kollektliste Mandal Spangereid Bedehus Sum denne

915,00 kr 915,00

Sandnes KLEPP KIRKE Bryne Frikirke Elim Misjonsforening BORE BEDEHUS KLEPPE BEDEHUS Sum denne

3327,50 4428,00 3270,00 1900,00 3454,00 kr 16 379,50

Setesdalen BYGLAND SOKN BYGLAND SOKN BYGLAND SOKN Sum denne

1980,00 1849,00 1886,50 kr 5 715,50

Sunnhordland DFEF EBEN EZER (FREDHEIM) 2300,00 Fitjar Sokneråd 4524,00 BØMLO SOKN 3285,00 LEIRVIK BEDEHUS 2500,00 KRISTKYRKJA på STORD 2395,00 HÅVIK BEDEHUS 3529,00 GILJE BEDEHUS 2050,00 Lykling Kirke 6667,00 Sum denne kr 27 250,00 Ålesund HARAM KIRKE Kristenflokk i Gjerdsvika Kvalstein Bedehus PINSEMENIGHETEN BETEL Sum denne

710,00 1600,00 2000,00 1800,00 kr 6 110,00

Haugesund SKUDENES BEDEHUS 3076,00 Vikebygd Bedehus 950,00 HÅVIK BEDEHUS 1560,00 SKJOLDASTRAUMEN BEDEHUS 2350,00 BETANIA HAUGESUND 2740,00 Vågen Bedehus 2030,00 Haugesund nordre Misjonsmenighet 910,00 BETEL VEDAVÅGEN 2700,00 VIKEDAL KIRKE 682,00 ENGE BEDEHUS 1790,00 Tysvær Soknehus 1300,00 Sum denne kr 20 088,00

Søre Sunnmøre VOLDA KYRKJE SYVDE KYRKJE Sum denne

3626,50 2110,00 kr 5 736,50

Kristiandsund N Leira Bedehus Sum denne

1200,00 kr 1 200,00

Oppdal Oppdal Kristne Senter OPPDAL BAPTISTKIRKE Sum denne

4100,00 3115,00 kr 7 215,00

Hardanger Vikøy Kyrkje Sum denne

5978,00 kr 5 978,00

Bodø BODØ MISJONSMENIGHET Sum denne

1000,00 kr 1 000,00

Bergen AUSTEVOLL KIRKE Kleppe bedehus, Askøy BIRKELAND MENIGHET FOLLESE BEDEHUS STORETVEIT KIRKE Sum denne

2682,00 1840,00 8514,00 1000,00 2113,50 kr 16 149,50

Øst-Finnmark Lebesby Sokn Sum denne

826,00 kr 826,00

Bergen-nord ÅSANE KIRKE Sum denne

Vest-Finnmark EBEN ESER PINSEMENIGHET Sum denne

1500,00 kr 1 500,00

4535,00 kr 4 535,00

Nordfjord Stårheim Sokn Sum denne

Tromsø KVALØY KIRKE KVALØY KIRKE Sum denne

2293,50 5667,00 kr 7 960,50

1118,50 kr 1 118,50

Sum Kollekter

Sotra/Øygarden TOFTERØY BEDEHUS Landro Kyrkje HELLESØY BEDEHUS DELK Sotra MØVIK BEDEHUS TORSVIK BEDEHUS SOLSVIK BEDEHUS MORLANDSTØ BEDEHUS TORSVIK BEDEHUS Sum denne

720,00 2596,00 700,00 4400,00 1310,00 2000,00 1000,00 1310,00 2050,00 kr 16 086,00

NR. 4 – 2011 – 80 ÅRG.

La oss

kr 316 266,70

takke og be

for hver enkelt forsamling som er nevnt på disse to sidene. Kanskje du akkurat nå tar en pause fra alt annet og nevner hver enkelt forsamling fremfor Gud

?

23


Vitnesbyrd VENNER AV GIDEON

15.08.2011 til 10.11.2011 Halden Lisbeth Bjerke Tonny Heggedal Sarpsborg Lilly Håbu Fredriksen Kenth Fredriksen Unni Minge Anne og Åge Nilsen Fredrikstad Olav Askevold Romerike Marit Hofset Gjøvik Bjørg Bjørnerud Magnhild Eggen Daniel Grimsbø Erling Grimsbø Ann Eva Hansen Liv Johansen Åse Berit Rognstad Elisabeth Torhus

Sandnes Inge Engedal Olaug Surdal Setesdalen Tone N. Gakkestad Haugesund Åge Dahl Olaug Drarvik Gjert Berge Gravdal Birger Hausken Kjell Ludvig Klinkenberg Audny Krovik Leif Helge Langåker Bjørn Langåker Trond Langåker Stian Lauvås Gordon Lidal Einar Marvik Thomas Kr. Monchair Mette Olsen Frode Rasmussen Ingunn Solbakken Sten Stava Martha og Jens Tveit

Lillehammer Tommy Skogstad Anna Aanrud

Bergen Sissel Helene Brun Hanna Marie Hoel

Hamar Anne Berit Bertinussen Jørgen Bjorvand Astrid Fosland Asbjørn Haugen Berit Mølstad Arne Sølvsberg

Bergen-nord Nina J. Tresvik Monstad Eivind Sønstegaard

Nord-Østerdal Alfhild N. Hansen Rune Holen Aina Jæger Bård Høysen Lohn Lars Gustav Moldstad Harald Strømbu Drammen Svein Oftedal Bjørge Olsen Larvik/Sandefjord Ådne Berge Skien/Porsgrunn Arne Glenna Birgit og Knut H Hollerud Notodden Einar Gotehus Kristiansand S Gunn-Mari og Toralvmur à Steig John Henry Nøsen 24

Lillesand Guro og Peder Liland

Sotra/Øygarden Signy Alvsaker Olsen Ålesund Rune Volden Inn-Trøndelag Knut Hammer Trondheim Velaug og Hans Dolmseth Oppdal Kerstin Bergenwall Olav Brattbakk Gudrun Bøe Bruset Ivar Horvli Randi Horvli Håkon Ishoel Ove Karlsen John Kletthammer Kristin Sjøvold Vegard Skjørstad Erik Thyve John H. Aalbu Vest-Finnmark Freddy Kolpus

Spania Ingunn Stanghelle Velarde Kai Bendik Marum Åse Grimstad NR. 4 – 2011 – 80. ÅRG.


Medlemmer NYE GIDEONMEDLEMMER

NYE AUXILIRYMEDLEMMER

15.08.2011 til 15.11.2011

15.08.2011 til 15.11.2011

Sarpsborg Bjørnar Bodum

Hamar Oddbjørg Svanaasen Kavli

Lillehammer Kjell Åke Granlund Hamar Kjell Håkon Haugen Alf Olav Kavli Skien/Porsgrunn Steinar Olav Meek Sunnhordland Kjetil Eldøy Hans Erik Løkhammer Tormod Sund Søre Sunnmøre Stig Vattøy Molde Rune Singelstad Trondheim Audun Bull Kristiansen

Ny DVD med vitnesbyrd

Vær aktiv du også TA kontakt og SPØR Fortell: Hvem vi er Hva vi gjør og Hvorfor vi gjør det vi gjør Du vet vel hvorfor?

Fordi vi har nød for de ufrelste og ønsker at flest mulig skal bli frelst. Det vi holder på med er direkte sjelevinnertjeneste og det regner vi med at alle kristne er interessert i.

DVD med vitnesbyrd fra årets verdenskonferanse i Charlotte er nå tekstet til norsk og klar for salg. DVD-en koster kun kr. pluss porto.

30,-

Den kan benyttes fritt, så i tillegg til at du selv bør ha en, kan det være en utmerket julegave til en du vet vil sette pris på å få del i vitnesbyrd fra mennesker som har opplevd at Gideontestamentet var en aktiv del i deres prosess frem til et standpunkt for Jesus.

NR. 4 – 2011– 80. ÅRG.

25


Gratulerer Dato 1 1 6 8 9 12 13 16 19 19 20 20 21 21 26 27 29 30 31 31

Januar

År

Torbjørn Haga 5414 Stord Kjellaug Sejrup Nygårdsvik v. 13, 5164 Laksevåg Fridtjov Riddervold Hoslegata 57, 1356 BEKKESTUA Odd Brune Prost Ankersgt., 6065 ULSTEINVIK Olaf Kolflåth Nøisomhedsvegen 12 A, 6416 MOLDE Knut Oldeide NAKKELIA 21, 6014 Ålesund Knut Hans Røed 6777 Stårheim Liv Marit Sandvik Vegmesterstien 21 A, 7022 Trondheim Tryggve Knudsen Solstua Terasse 6, 1450 NESODDTANG Ketil Emil Sævereide SKARHAUGVN 10, 5545 VORMEDAL Jostein Berentsen Husabøvn. 35, 4370 Egersund Karin Hegertun Bratgjerd Jotunvn. 5, 7033 Trondheim Ole-Bjørn Borgen NANSETGT. 21, 3256 LARVIK Anders Inge Ruud Balders vei 17, 5221 NESTTUN Johan P. Haugen Håkonskastet 3, 1453 BJØRNEMYR Tore Patricksson RINGHUSVN 31, 1160 OSLO 11 Geir Olav Breistein BRÅTET 117, 5152 Bønes Johan Kristian Mollestad MOLLESTAD, 4760 Birkjelnad Gina Sævig Frantzen VESTRE , 5072 Bergen Tore Sandring Slemmestadveien 63, 3470 Slemmestad

85 95 60 80 60 85 60 60 70 75 60 60 60 60 75 80 50 75 50 60

Februar 3 3 5 10 13 13 13 14 15 18 26

Kjell Braadland Øvre Vigeland 12, 4520 SØR-AUDNEDAL Arnold Tullin Kverme RØDBORGE 5, 3711 SKIEN Gotfred Sandvik Rasmus Risasgt. 13 A, 4015 STAVANGER Svein Roar Grønbeck Bavlia 7, 6200 Stranda Peder O Kanestrøm Jonsok Kollen 4, 6518 KRISTIANSUND Hans Monsen Nesse 5430 BREMNES Jørgen Sønstebø Bergenvn. 41 , 3800 BØ I TELEMARK Per Igesund 6090 Fosnavåg Stein Arne Haugland TITLESTADVEIEN 90, 5243 FANA Sven Gunvaldsen Kvitefjellveien 6, 4625 Flekkerøy

19 19 22 22 25 27

60 70 95 60 85 80 90 75 60 70

Carsten Tønnesen ODDEVN 29, 4847 ARENDAL Steinar Johan Aarskog BAKKEN 3, 5419 FITJAR Odd Øistein Meyer Påls vei 13, 3123 TØNSBERG Tone Reme RIBE, 4770 HØVÅG Harald Dalsberget WINSNESGT.8, 2212 KONGSVINGER Hans Edvard Askjer JON ALVSONSGT. 2, 3746 SKIEN

85 60 70 60 70 50

Mars 2 3 3 3 4 5 10 11 13 14 16 18 19 21 21 23 24 24 26 26 27 28 28 29 31

Arnfinn Fagerheim Mortsundveien 17, 8370 Leknes Odd-Geir Aksdal BRÅTET 256 , 5152 BØNES Thor Adler Olsen St. Olavs v. 21, 4631 KRISTIANSAND Olav Wiik Bråtastubben 7, 3490 KLOKKARSTUA Olav Søvde BEITEVN 43, 1526 MOSS Carl P. Eckholdt Enggravdalen 9, 3712 Skien Anne Grethe Hovden Kr. brenners vei 56 B, 3026 DRAMMEN Leikny Vannes Haugane 4, 5353 STRAUME Jossi Folkestad Moksheimsjøen 5, 5542 Karmsund Bente A. Lang Chr. Hvidts pl. 3, 3210 SANDEFJORD Gudveig Marie Balchen Knarrevegen 23, 5411 Stord Halfdan Wergeland SOLKOLLEN 15, 1624 GRESSVIK Erlend Morken Havdal Gamle Skole, 7397 RENNEBU Arne Christoffersen MARCUS , 1776 HALDEN Helge Syvertsen FJÆREVEIEN 9, 4885 GRIMSTAD Solfrid L. Bø 6095 Bølandet Per Kristian Heiervang HÅKON TVETERSVEI, 0682 OSLO Bjarne E Lie LIENVN 61, 3678 NOTODDEN Solveig Larsen Postboks 99, 4297 SKUDESNESHA Per Wathne 5551 AUKLANDSHA Gunvor Møinichen TRYGVESGT. 3, 3257 LARVIK John Willy Engejordet BOTNÅSVEIEN 11, 4480 KVINESDAL Harald Flå RÅDYRVEIEN 56, 4622 KRISTIANSAND Per Haaland HAVGLØTTVEIEN 8, 4879 GRIMSTAD Lilly Fjørstad SIDSEL SIDSÆRKSVEI , 0956 OSLO 9

75 50 80 75 70 85 70 75 75 60 70 95 50 85 60 60 80 75 75 60 85 60 70 85 90

NR. 4– 2011 – 80. ÅRG.


Annonser DISSE ANNONSØRER STØTTER GIDEONS BIBELSPREDNING SANDNES OG JÆREN AVDELING Ådne Espeland AS PB 33,4339 Ålgård Haugstad Eiendom, 4369 Vigrestad Gilje Vindu, Dirdal Hadland-Oseland AS, 4330 Ålgård SOTRA/ØYGARDEN AVDELING Klepsvik & Sønn A/S, Sund Senter, Skogsvåg

TROMSØ AVDELING Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy

STAVANGER AVDELING Jens Bjelland Ur og Sølv, Jørpeland Best Western Havly Hotel, Stavanger SANDEFJORD AVDELING Ivar Halvorsen A/S - Bakeri - Konditori

MOLDE AVDELING Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde

TAKK

til våre annonsører som på denne måten er med på å støtte bibelspredningssaken!

SYMASKINREPARATØREN Sørveien 11, 9110 Sommarøy Telefon: 95 99 50 96


Annonser


Annonser

Sarpsborg Ø stfold

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER OG AIRCONDITION

Salg - Veiledning - Montering - Service Tlf: 930 82 218 mail@promonter.no www.promonter.no

5336 Tjeldstø Telefon 56382510


Annonser

TAKK

til våre annonsører som på denne måten er med på å støtte bibelspredningssaken!

Ledig

s

plas

nse Anno

Ta kontakt med venner og kjente, hør om de kjenner noen som kan være interessert i en støtteannonse for Norsk Gideon.

Annonsepriser 1/12 side pr. nr. kr. 350, 1/6 side pr. nr. kr. 700, 1/3 side pr. nr. kr. 1400, 1/2 side pr. nr. kr. 2100, Helside pr. nr. kr. 4200,Små linjeannonser pr. år kr. 500,PLUSS merverdiavgift Gideonbladet kommer ut 4 ganger i året, og sendes ut til ca. 3000 medlemmer og “Venner av Gideon”.

Lykke til! • Gaveartikler • Arbeidstøy • Sports- og fritidstøy • Gavepenner • Strøpenner • Skilt • Stempel -med eller uten påsatt logo!

www.mmservice.no Den gode ferieopplevelsen starter hos


Annonser

SYMASKINREPARATØREN Sørveien 11, 9110 Sommarøy Telefon: 95 99 50 96

Sarpsborgvn. 115 1640 Råde - Telefon 69 28 17 00 Telefax 69 28 17 01

Verksgata 54, 4013 Stavanger . Bokføring . Årsoppgjør . rådgiving Revisjon Verksgata 54, 4013 Stavanger, Telefon 51 84 93Telefon 93 51 84 93 93 firma@abacusrevisjon.no www.abacusrevisjon.no


Returadresse: Boks 17 1309 Rud

Julekort

POSTABONNEMENT B

ECONOMIQUE

10 stk. kr.150,- pluss porto Ved kjøp av 10 kort kan 13 nytestamenter trykkes

1

Baksiden av kort nr. 1 har et vitnesbyrd om en mann som tok imot Kristus etter å ha mottatt et Gideon-testamente.

Det sanne lys... 2

“Jeg lå i en seng på sykehuset, meget syk og deprimert. Gideonitter kom og tilbød meg et nytestamente. Jeg ble meget glad over at noen kom på besøk og tok imot testamentet. Sønnen min begynte å lese nytestamentet for hele familien vår. Vi begynte å gå i kirken, og nå har vi gitt våre liv til Kristus.”

SEND ET GIDEON-KORT og du sender Guds Ord samtidig. Berør mennesker på hoteller, i fengsler, på sykehus, aldershjem, skoler mm.

Norsk Gideon Bibelmisjon

Pb. 17, 1309 Rud adm@gideon.no www.gideon.no Kontonr.: 8200.01.39935

JUL_høyde.indd 1

Det sanne lys... 08.06.2010 16:06:26

Julekort er alltid like hyggelig å få. Det viser at man bryr seg litt mer enn bare å sende en SMS, bruke internett eller e-post. Vi har nå to kort slik at du kan velge og eventuelt variere fra år til år. Bestill på tlf.: 67 13 95 20 eller e-post: post@gideon.no

gbnovember  

gbladet november 2012