Page 1

Torstadavisa

!1

Torstadavisa

-Det beste med Torstad er elevene s. 5-7

-Overgangen er lettere

enn man tror, s. 8

-En skole med mange arrangementer, s. 9-10

En dag p책 Torstad skole s. 2


Torstadavisa

!2

En dag på Torstad Skole


På mange barneskoler er lengden på skoledagene forskjellige, for eksempel at det er 6 timer 3 av dagene i uka, mens 2 av dagene er det 5. Sånn er det derimot ikke på Torstad. Her er det 5 timer hver dag, hele uka. Første, andre, fjerde og femte time varer i 60 minutter, mens tredje time varer i 30 minutter. Skoledagen starter, som på de fleste andre skoler, klokka 8.30. Når første time er ferdig klokka 9.30 er det et 15 minutters friminutt. Så er det et 5-minutters friminutt etter 2. time, mellom 10.45 og 10.50. Etter 3. time er det 10 minutter med spising, før det er storefri mellom klokka 11.30 og 12.00. Det siste friminuttet er mellom 13.00 og 13.15. Dagen er ferdig klokka 14.15.

På Torstad er det vanlig med såkalte delingstimer. Dette vil si at klassen er delt i to i noen timer, og har forskjellige fag. Dette brukes blant annet i kunst og håndverk i 8. klasse; halve klassen har sløyd, og halve klassen har tegning. De bytter noen ganger i året. Det brukes også ofte i vanlige fag, for eksempel at den ene halvdelen har norsk og den andre har naturfag, og omvendt neste time. Hver klasse har også en del flere lærere enn på barneskolen. Der har man ofte kontaktlæreren sin i de fleste fagene, mens på Torstad er det mange faglærere, og man kan derfor ha 5 forskjellige lærere på en dag.


Torstadavisa

!3

På tur på Torstad
 


Stortua er det naturlige møtestedet på skolen. Her møtes man i friminutt, og her det er her flere arrangementer og konserter arrangeres.

! !

Etter oppussingen i 2005 – 2007 er Torstad blitt en moderne skole, med et populært bibliotek.

! Det går i bølger hva som er mest populært av basketballbanen og fotballbanen. Dette friminuttet var det basketballbanen som var best besøkt.


Torstadavisa

!4

!

Bordtennisbordene og skateboxen er to av de populære områdene. 
 


Det er i Auditoriet man er når man skal se på film i timen.

!

I friminuttene om vinteren kan man være inne i gymsalen og spille fotball, basketball, osv.


Torstadavisa

!5

-Foreldre må ikke bli for kontrollerende


Rolf KrohgSørensen fra Billingstad har vært rektor på Torstad skole siden 2008. Jeg intervjuer ham i storefri for å finne ut litt om hans forhold til skolen. -Hvorfor valgte du å søke på stillingen som rektor ved Torstad skole? -Jeg har tidligere vært inspektør på Rykkinn skole i Bærum og trivdes godt der, og tenkte at det å være rektor ville være en utfordring å være rektor. Dette tenkte jeg på ganske lenge. Jeg tenkte videre at hvis jeg skulle være rektor måtte det være på en skole som jeg hadde et forhold til og som jeg liker, forteller han. Han fortsetter: -En stund tenkte jeg ikke så mye på det lenger, men så plutselig en dag så jeg at det var ledig stilling som rektor på Torstad skole, hvor jeg selv

var elev for 45 år siden, sier han og fortsetter: -Jeg visste at skolen var blitt bygget omtrent helt på nytt, og hadde derfor lyst til å se på den. Først tok jeg meg en tur og så på den med kona og hunden min, og senere fikk jeg tilsynsvakten til å vise meg rundt inne. Jeg syntes at det så veldig fint ut, og bestemte meg for at her hadde jeg lyst til å være rektor. Jeg søkte på jobben, og etter to intervjuer fikk jeg den. -Hva er arbeidsoppgavene dine som rektor? -Det er egentlig alt. Jeg føler at jeg er både vaktmester og den øverste pedagogiske lederen på skolen. En arbeidsdag for meg kan innebære alt fra å bore hull for å sette fast dørkarmer til å lede møter med andre rektorer hvor vi diskuterer


Torstadavisa

!6

hvordan spesialundervisningen skal være på skolen og hva som er god undervisning. Det som er den viktigste delen av jobben min er å tilrettelegge for god undervisning og at elevene føler at de får et utbytte av å gå på skolen, svarer han. -Den største utfordringen med å være rektor sånn som jeg ser det er å tenke langsiktig. Det kan være vanskelig å tenke på hvordan skolen skal være om fire år og å ha klare strategier på hvordan jeg skal tenke videre kan være vanskelig. -En annen utfordring er å ha en god kommunikasjon med mennesker hele tiden, og å være ærlig og åpen. Det er ikke akkurat vanskelig, men jeg må konsentrere meg for å handle riktig. Hvis vi for eksempel har hatt en sak med en elev som har gjort noe galt, må også den eleven føle at han eller hun har blitt ivaretatt og har lært noe av det. Jeg føler at det viktigste ikke er å straffe, men å sørge for at de ikke gjør noe lignende igjen.

hvordan de skal oppføre seg. Dette gjør at man kan kommunisere med dem på en annen måte, sier han. -De er også et veldig godt publikum. Selv om det ikke alltid er like mye action, er det en god stemning, de lytter og viser respekt for de som står på scenen, forklarer han. -Det nest beste er bygget. Jeg liker spesielt Storstua, som fungerer veldig godt som et felles oppholdssted. Hvis jeg vil snakke med noen elever vet jeg at det bare er å gå ned dit; det er veldig lett å treffe noen der. Jeg har vært på skoler hvor det er lange korridorer og elevene er spredt rundt, men på Torstad er det ikke sånn. Her kan du gå enten på biblioteket, i Storstua eller i gymsalen, og du treffer alle elever. Dette tror jeg også gjør noe med elevene: De blir vant til å omgås hverandre. Jeg har for eksempel aldri opplevd at elever på tiende trinn har dyttet unna 8. klassinger. Noen ganger skjer det episoder, men da er det oftest på hvert enkelt trinn.

-Hva er det beste

-Hva synes du om

med skolen? -Det mener jeg er elevene. Jeg tror jeg er heldig som har så fine elever. Jeg opplever dem som veldig reflekterte og dannede, og at de vet

at det er så mange som søker seg over til Torstad? -Jeg har blandede følelser; det betyr jo at de ikke er fornøyd med den skolen de skulle ha gått på, som


Torstadavisa

!7

oftest Landøya. På den andre siden betyr det jo at vi har et godt rykte som skole. Det er mange foreldre som sier at de har hørt at skolen er bra, og det synes jeg er fint for skolen. Til forrige skoleår var det altfor mange som søkte, men i år har det ikke vært like mange. Jeg har et godt samarbeid med rektoren på Landøya, for at den skolen skal fungere bra. -Har du noen gode råd til nye elever og foreldre ved skolen? -Det jeg pleier å si på første foreldremøte er at det er viktig med god kommunikasjon mellom foreldre og elever. Det kan veldig fort bli krangel om lekser, og mas om lekser fra foreldrene. Foreldrene må la barna vokse og gi dem mer ansvar; de kan ikke sitte og passe på og kontrollere hele tiden. Målet med all oppdragelse er jo at de skal bli voksne, selvstendige mennesker somer til nytte for samfunnet. De må gli mer og mer over til rollen som rådgivere, og ikke kontrollører. Det er for eksempel bra hvis de når barna skal levere inn en tekst tilbyr seg å lese igjennom den og komme med tips, sier han. -Et annet råd jeg har er om alkohol og rus. Jeg råder barna til å hente barna når de har vært på fester og lignende, for da

treffer de de vennene de har og samtidig sørger for at barna kommer seg hjem på en bra måte. De må selvfølgelig heller ikke drikke selv hvis de vet at barna skal på fest. Sier Rolf Krohg- Sørensen, rektor på Torstad Skole.


Torstadavisa

!8

-Ikke gru dere!
 Da Bjørn Are Therkelsen gikk i 7. klasse trodde han at overgangen til ungdomsskolen skulle bli veldig tøff. Slik ble det ikke. -Engelsklæreren min sa at vi måtte pugge engelsk hele sommerferien, fordi hun mente det var så mye hardere på ungdomsskolen, forteller Bjørn Are. Selv trodde han at det skulle bli mye mer stress, med mange prøver og lekser. Realiteten, derimot, ble en helt annen. -Det ble mye lettere enn forventet og overgangen var ikke så stor. Stoffet er ikke så mye vanskeligere på ungdomsskolen. Det er bare litt flere lekser og prøver, mener Bjørn Are. Han går nå i 9. klasse, og trives veldig godt på Torstad. Mer strukturert Bjørn Are forteller at man har mer ansvar og må være mer strukturert når man går på ungdomsskolen. Han innrømmer at man har mer fritid på barneskolen, men forteller at hvis man jobber godt har man også tid til andre aktiviteter. Bjørn Are trener selv fotball fem dager i uken i tillegg til gitar en gang. -Det handler om å gjøre leksene med en gang man kommer hjem, og ikke forskyve dem til kvelden, forklarer han. Greit med karakterer

De fleste som skal begynne på ungdomsskolen gruer seg litt til å få karakterer. Bjørn Are forteller at det ikke er så ille. -Karakterene viser bare bedre hvordan du ligger an. Det er jo bare noen tall som faktisk ikke teller før i tiende, når man skal søke til videregående, forteller 9. klassingen. Mye å glede seg til -Hvilke fordeler er det ved ungdomsskolen kontra barneskolen? -Det er flere det. På ungdomsskolen har vi kantine, masse turneringer og i tillegg er Torstad en veldig moderne og fin skole. Jeg liker meg faktisk bedre her enn det jeg gjorde på barneskolen, forteller Bjørn Are. Råd -Hvilke tips har du til de som skal begynne på Torstad til høsten? -Det må være å ikke stresse så mye med karakterene, jobbe strukturert, og å ikke grue seg. Ungdomsskolen er ikke så ille som mange tror, avslutter han.


Torstadavisa

!9

Arrangementer, året rundt

På Torstad Ungdomsskole er det mange arrangementer. Dette er noe mange elever setter stor pris på, som noe å se frem til, og noe som bryter opp monotonien i et skoleår.

Karneval Det første arrangementet er karnevalet, som arrangeres få uker etter at skolen har startet. Hver klasse skal først finne ut hva de skal være, f. eks. Smurfene, Super Mario eller en gård. Deretter må de finne musikk, lage dans og finne kostyme. Meningen er å sveise sammen de nye klassene. Siden seieren henger høyt, er det viktig

at klassen samarbeider fra start til slutt for å få et best mulig resultat. På selve dagen deles man inn i grupper fra både 8.-, 9.- og 10. trinn. Disse gruppene skal gjennomføre forskjellige oppgaver, som tautrekking og IQ-puzzle. Når alle gruppene har gjennomført alle oppgavene utropes det en vinner, som får en premie. Deretter er det grilling, hvor man har mulighet til å kjøpe hamburgere, pølser, brus osv. Etter dette går man over på selve karnevalet. Alle klassene fremfører sitt bidrag, før juryen trekker seg tilbake for å avgjøre hvem som skal vinne. Det blir ropt opp en vinner av 8. klasse, en av 9.


Torstadavisa

!10

klasse og en av 10. klasse, i tillegg til en skolevinner.

denne kampen møter vinneren av 10. klasseturneringen, og vinneren av denne kampen møter i enkelte turneringer lærerne.

Sang og musikk-konkurransen Da er tiden kommet til Sang og musikkonkurransen. På forhånd har det vært en audition hvor alle de håpefulle talentene må melde seg. De 5 beste blir plukket ut til å være med i finalen, som hele skolen får se. Der skal alle opptre med en sang/melodi som de velger selv. Det kan være en de har laget selv, eller en noen andre har laget. Når alle har spilt eller sunget eller gjort begge deler, får alle tilskuerne et ark med navnene til alle artistene. De river ut navnet på den artisten eller den gruppen de vil skal vinne, og gir det til en av vaktene som samler inn stemmene. De tre beste får pengepremier, og førsteplassen får opptre en gang til.

Juleavslutning og kabaret Juleavslutningen og kabareten er nesten helt lik, bortsett fra at kabareten er til sommeren. Man kan melde seg på som deltager, tekniker, eller, for 10. klasse sin del, som konferansier. Her har man alle slags underholdningsinnslag, som sang, dans, fortelling av vitser, o.l.

Vinterfesten er en fest hvor man kler seg pent og danser mye. Det er først mat for 8. klasse, mens 9.- og 10. klasse danser, deretter kommer 8. inn, og 9. klasse spiser, osv. det er ofte en DJ som styrer musikken, og festen pleier ikke slutte før rundt klokka 11. Det er altså masse å se frem til i løpet av skoleåret, og det er bare én av grunnene til at elevene trives såpass godt på Torstad, som dere vil se på sistesiden.

Sportsturneringene Alle sportsturneringene blir arrangert på samme måte: Hvert trinn har turnering, hvor kampoppsettet blir trukket. Vinneren av 8. klasse møter vinneren av 9. klasse. Vinneren av


Torstadavisa

!11

-Gode og hyggelige lærere 
 I denne teksten får du se hva 9. klassingen Even Bydal synes om lærerne på skolen.

Lærer på en morsom måte Noe av det Even liker med lærerne på Torstad er at de underviser på en morsom måte.

Forventninger Da Even Bydal skulle begynne på Torstad trodde han at lærerne skulle være veldig strenge. Han skulle jo tross alt begynne på ungdomsskolen. Men 9. klassingen ble positivt overrasket.

-De kan så mye om faget sitt at de ofte snakker fritt og ikke bare bruker boka. Dessuten tuller de innimellom, forklarer han. Godt forhold

-Lærerne er ikke så veldig strenge med mindre det er grunn til det. På forhånd hadde jeg dessuten hørt mye om at Torstad var en bra skole, med veldig bra lærere. Derfor hadde jeg ganske høye forventninger og lærerne ble faktisk enda bedre enn det jeg hadde trodd, forteller han.

Even har et godt forhold til lærerne. En av grunnene til det er at man kan snakke med lærerne om hva som helst. -Hvis man lurer på noe som har med skolen å gjøre kan man selvfølgelig spørre, men man kan også snakke med dem om noe helt annet. Kontaktlæreren min er veldig interessert i fotball, akkurat som meg, og jeg og noen andre gutter i klassen diskuterer ofte fotball med ham.

Even synes ikke det er så store forskjeller på lærerne fra barne- og ungdomsskolen. -Den største forskjellen er at man får anmerkninger hvis man gjør noe ulovlig. Det er ikke så alvorlig, men man må passe på så man ikke får for mange, for da får man nedsatt ordenskarakter, forteller 9. klassingen.

Even synes absolutt ikke lærerne er noe de kommende 8. klassingene burde grue seg til. -Uansett hva man spør om hjelper de deg gjerne og de svarer deg alltid med et smil. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med lærerne. De er veldig hyggelige, morsomme og flinke og gjør at du faktisk gleder deg til timene, avslutter Even.Torstadavisa

!12

5 i Storstua
 1. Hva er det beste ved å gå på Torstad?

2. Det dumme ved å gå på Torstad er at man ikke får være inne i basen når det

2. Hva er det verste ved å gå på Torstad?

er friminutt og at det ikke er gratis varmmat.

Ivar Mork: 1.Det beste ved å gå på Torstad er at det er veldig gode lærere. Det er dessuten fint at vi har mange arrangementer gjennom skoleåret. 2. Det som er dumt ved å gå på Torstad er at det er litt for kort spisefri og at det er for få klokker.

Nils Lervik: 1.Det beste ved å gå på Torstad er at det er kantine og at det er en ny, fin og

Thale Messel: 1. Det beste ved å gå på Torstad er nok at det er et godt miljø hvor det ikke er teit å gjøre det bra på skolen og at det er gode lærere. 2. Det dumme ved å gå på Torstad er at det ofte er halv- istedenfor heldagstentamer, noe som gjør at det blir skole også etter tentamen.

moderne skole. 2. Det dumme ved å gå på Torstad er at vi ikke får være inne i basen i friminuttene, og at vi ikke får være i

Andrea Sitje:

gymsalen om sommeren i friminuttene.

1. Det som er bra ved å gå på Torstad er at det er at godt miljø, at det er gode lærere og at det er mange arrangementer. 2. På Torstad har vi ikke lov til å bruke

Nikolai Storvik: 1. Det beste ved å gå på Torstad er det gode miljøet og det flotte bygget.

mobil, og friminuttene kan noen ganger bli litt kjedelige.

Torstadavisa 2  

Torstadavisa