Page 1

1

Selvmordsprotest førte til revolusjon SIDE 4

FOTO: http://www.rexresearch.com/ 0sxrsrch32011/Mohamed_Bouazizi_ tunisia.jpg

Blekk-kladden

GLAD: En fornøyd Anders Nedrebø etter å ha scoret mål i kampen mot HamKam. FOTO: Arild Haug Kaarmo.

- Det viktigste for klubben er at vi beholder plassen i år ARNE KNOPH, SPORT SIDE 10-13

For dyrt med kollektivtransport LEDER SIDE 2


2

LEDER

Kollektive kjøretøy går for sjelden og koster for mye. I tillegg er det mange forsinkelser FOTO: MORTEN HOLM/SCANPIX

Togtrøbbel Politikerne ber oss om å være miljøvennlige. Samtidig går kollektive kjøretøy for sjelden, koster for mye og er ofte forsinket. Kollektiv trafikk er veldig viktig, både for å minske trafikken på veiene og på

Må forbedres

grunn av miljøet. Spesielt miljøet er

Nå må noe gjøres for at

veldig viktig, fordi hvis flere benytter seg

kollektivtrafikken skal forbedre seg. Først

av kollektiv trafikk, er det færre biler på

og fremst må prisene senkes. Dette

veien, noe som betyr mindre utslipp av

kommes sannsynligvis til å føre til at

gasser som er skadelige for miljøet.

skatter og avgifter økes, men det vil jeg

Dersom det blir mindre trafikk på veiene,

si er greit hvis det hjelper miljøet. I

trenger man heller ikke å bruke så mye

tillegg bør staten bruke mer penger på

penger på utbygging av nye veier. Da må

busser og tog, sånn at de går oftere og

noe gjøres med kollektivtilbudet.

kommer presis. Alt dette koster en del

Dyrt

penger, men staten bør prioritere å

Tog og busser går nemlig for sjelden og

bruke litt mer av overskuddet på

koster for mye. I tillegg er det mange

kollektivtrafikk.

forsinkelser, spesielt med togene. Taxier

Politikerne må i hvert fall gjøre noe med

går riktignok ofte, men de koster veldig

kollektivtilbudet hvis miljøet er like viktig

mye, så derfor er dette uaktuelt for

som de sier.

mange. De hjelper heller ikke på miljøet.

TEKST: TORE KLUNGLAND, REDAKTØR


3 LESERINNLEGG Hvorfor?

Måking av veier Jeg løper mye på fritiden. Dette er som

Virus blir lagt ut på nettet, helt uten

oftest greit, men når det er vinter kan

formål. Man får det av å laste ned

dette bli et problem på grunn av snø på

programvare der du minst venter det!

veiene. I tillegg kan det være isete. Dette gjør at det blir glatt, og det er

Jeg mener at folk har problemer vis de i

både et problem for de som løper, og

det hele tatt gidder å legge ut virus.

for gamle mennesker som vil gå tur,

Styrende makter i verden burde legge

men i stedet må sitte inne fordi de er

mer penger i å stoppe virus på nettet

redde for å falle og skade seg.

eller gjøre gode brannmurer gratis. Det er altfor mange som må betale masse

Det man kan gjøre er å rett og slett

penger for å fikse datamaskinen, så er

måke veiene bedre, sånn at snøen ikke

det mange som ikke kan fiksesog de

blir et problem. Dette bør ikke være

ma betale enda mer penger for å kjøpe en ny datamaskin.

særlig vanskelig, brøytebilene kan bare kjøre oftere. Is derimot, er et større problem. Det beste er nok å strø, men

Til slutt så sier jeg til alle som lager

det kan bli et problem når det smelter,

virus, det er ikke gøy og vis formålet er

fordi da blir det liggende veldig mye

å more dere eller få ut sinne er det

grus i veien, og da kan det bli vanskelig

mange andre måter å gjøre det på enn

å for eksempel sykle. Dette kan man

å kaste så mye av andres penger og tid

ordne ved å feie veiene med en gan

ut av vinduet. Og styremakter burde gi

våren kommer, sånn at man ikke blir

bedre beskyttelse GRATIS til folk.

hindret av grus.

CM(13)

Men, uansett: Vær så snill å måke veiene bedre sånn at det går an å løpe der! Løpegutten(13)


4 NYHETER

Satte fyr på seg selv – startet revolusjon

TRAGISK. Med dette mener lederen for Føderasjonen av ligaer for menneskerettighetene FIDH, Souhayr Belhassen, at de sosiale protestene har fått et tragisk utslag. - Vi trenger en gransking eller en nasjonal etterforskningskommisjon for å finne årsakene til denne protestbølgen og hvordan problemene kan løses, sier Belhassen. GIKK AMOK. På julaften gikk tusenvis av mennesker amok og antente et av nasjonalgardens hovedkvarterer. Som følge av dette flyktet president Zine El Abidine Ben Ali til Saudi-Arabia etter 23 år som president, og statsminister Mohamed Ghannouchi overtok makten.

HAR SPREDD SEG. Mohamed Bouazizi fikk aldri vite hva han satte i gang. Her protesterer egyptere mot Mubaraks regime. FOTO: SCANPIX.

En bølge av revolusjoner skyller over Nord-Afrika og Midtøsten. En desperat, fattig grønnsakshandler startet det hele. SELVMORDSPROTEST. Mohamed Bouazizi, en fattig grønnsakshandler fra byen Sidi Bouzid i Tunisia, ble den 17. desember ble han konfrontert av to kvinnelige politikonstabler som mente han ikke hadde papirer til å selge grønnsaker fra vognen sin. Bouazizi prøvde å betale for å beholde vognen sin, som resulterte i at den ene politikonstabelen spyttet på ham og slo ham, noe som er en alvorlig ærekrenkelse for en muslim. Da den lokale guvernøren ikke ville høre på hans klager, helte han samme dag en kanne bensin over seg og tente på utenfor et lokalt regjeringskontor. Mohamed Bouazizi døde på sykehuset den 4. januar, 26 år gammel.

FLYKTET: President Zine El Abidine Ben Ali. FOTO: FETHI BELAID. INSPIRERT. Andre land ble inspirert av opprøret i Tunisia, og i Egypt samlet omtrent 15.000 demonstranter seg i Kairo og demonstrerte mot Hosni Mubaraks regime. Ikke så lenge etter gikk 82 år gamle Mubarak av, etter nesten 30 år som president. I Libya demonstrerer innbyggerne mot Muammar al-Gaddafi, som har vært leder i landet siden et militærkupp i 1969. Dette er bare noen av landene i Nord-Afrika og Midtøsten hvor det er konflikter eller krig. For eksempel har det vært uro i både Jemen, Algerie og Bahrain den siste tiden. TEKST: MARGRETE SKRETTING BERSET


5

NYHETER

Mobilfoto: Anders Hammargren

Storbrann på Rykkinn En boligblokk tok fyr den 30. mars 2011 i Paal Bergs vei på Rykkinn. Nå er alle de menneskene som bodde i blokken ute etter steder å bo. Brannen ble meldt klokken 07:40. Det var en full Bærum brannvesen. Mohammed Hassan Mosa hadde takbrann. Brannen var sansynligvis skylt en dårlig nettopp kommet hjem fra Rikshospitalet rett før takkonstruksjon, som var bygd på 70-tallet. Det er klokken åtte om morgenen da politiet banket på og trolig den største boligbrannen noensinne i Asker og sa at blokka stod i brann. - Jenta hadde ikke fått Bærum. Denne tittelen har veldig liten konkurranse i navn enna engang, sa 37-åringen. - Alt vi har der lokalområdet, dette er fordi det er ingen branner inne. Jeg aner ikke hva som skjer nå, sukket han. som har skrevet seg inn i historien som den største Flere av beborne fra blokken får krisehjelp på et her i Asker og Bærum. - Jeg tror i alle fall ikke det seniorsenter. - Jeg kommer meg ikke noe annet sted. har vært noen større branner de snart 30 årene jeg Jeg har hverken penger, nøkler eller id, så foreløpig har jobbet Asker og Bærum brannvesen, sier Sverre blir vi her. Jeg håper på informasjon snart om når vi Junker som jobber i Asker og Bærum brannvesen. kan komme oss inn og hente det mest nødvendige, Skaden har vært stor og omfattende i blokken i Paal sa Bjørn Bråten Sæther. Bergs vei. - Skadeomfanget er katastrofalt. Jeg er Tekst: Carl Martin Fevang redd for at den nesten ikke er til å redde. Det har tatt fyr i hele blokken i 4. etasje, og det er renner vann helt ned i garasjen, fastslår vaktmester Helge Tvenge. Nesten 120 beboere er rørt av denne omfattende katastrofen. Heldigvis ble brannen meldt på et veldig godt tidspunkt siden mannskap var på vei for å avløse sine kolleger som hadde jobbet over natten på hele tre brannstasjoner. Så da var det mye mannskap på stedet fra starten. - Det var helli uhellet, sa vaktleder Vigleik Hillestad i Asker og


6 NYHETER

Nesten alt liv i Akerselva er ødelagt etter at Oslo kommune slapp ut over 6000 liter klorin

FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Døden i Akerselva Tidlig i mars ble nesten alt liv i Akerselva ødelagt. Det tok bare èn natt. Kommunen har brukt over 200 millioner kroner, over en periode på 20 år, på å stenge avløpsrør og å rense den. Nå er det altså kommunen selv som har ødelagt praktisk talt alt livet i elva på bare èn natt. Et av veldig mange rør sprakk, og

klorin som ble sluppet ut i elva

6000 liter klorin ble sluppet ut(Den

tilsvarer 240 000 flasker med Klorin.

kjemiske formelen for klorin er

Den eneste levende fisken som ble

NaOCl). Konsentrasjonen av klorin

funnet i elva var en seks-syv

som rant ut i Akerselva var på 15

centimeter lang ørretyngel. Det

prosent. Til sammenligning er

kommer sannsynligvis til å ta flere år

konsentrasjonen i Lilleborgs Klorin,

før elva er sånn som den var før.

som man får kjøpt i vanlige butikker, på bare 0,5 prosent. Den mengden


7 NYHETER Giftig

bedre rør, sånn at noe lignende ikke

Grunnen til at fiskene dør er at klor

skjer igjen. Dette er veldig dyrt, men

er en giftig gass som kan være

nødvendig. På grunn av at staten

dødelig hvis man får store mengder

ikke vil bruke penger på å rydde opp

av det i lungene. Utslippet i

i elva og bygge nye rør, må

Akerselva er ikke dødelig for

sannsynligvis kommunen øke

mennesker, men for små dyr, for

skattene og avgiftene til de som bor

eksempel fisk.

der for å få råd til dette. Viktig Akerselva er veldig viktig for folk fra Oslo-området. Grunnene til dette er det ikke er så mange elver og lignende områder i Oslo. Derfor er Akerselva ekstra viktig for oslofolk.

Det ble funnet mye død fisk i Akerselva

Akerselva og området rundt er et av

FOTO: DAG ØYVIND INGIERD

Oslos største friluftsområder. Elva

Rensing

brukes til å bade i, gå tur langs og å

For at fisk skal kunne leve i elva

fiske i. Den regnes også som skillet

igjen må den først og fremst renses,

mellom øst og vest i Oslo.

men dette koster både mye tid og

Innbyggerne i Oslo er glade i

penger.

Akerselva, og kommer nok også til å

Etter at det er gjort må man plassere

bruke den mye i framtiden, men det

fiskeyngel ut i elva, sånn at det igjen

kommer til å ta lang tid før livet i

blir et fint fiskeliv der. Da er det

Akerselva er sånn som det var før

viktig at man setter ut de

utslippet.

fiskeslagene som var der før, sånn at

TEKST: TORE KLUNGLAND

sånn at det opprinnelige fiskelivet kommer tilbake. Også mye av plantelivet er ødelagt. Dette kommer tilbake av seg selv, men det tar mange år. Mennesker kan også hjelpe til her ved å plante planter slik at det skjer fortere. Kommunen som eier de dårlige rørene må også erstatte dem med


8

Spillanmeldelse

realistiske lys og skygger. Lydene i spillet er akkuratt som å være i en ekte krigsone, altså er blant det aller beste som finnes. Et eksempel på dette er at du kan høre skuddlyder i det fjerne når spiller skyter

Dagens spillanmeldelse handler om det kjente skytespillet Battlefield Bad Company

TM

2. Historien i spillet handler om fire

langt unna. Styringen i spillet er nokså god, men det

spesialsoldater som reiser rundt i verden, bl. a. Russland og Bolivia, for å bli kvitt en mann som vil ta i bruk et «SCALAR-våpen» som kan ta strømmen fra hele USA på et blunk. Det vil ta måneder om ikke år å få tilbake strømmen. Denne russiske mannen heter Kirilenko. Spesialsoldatene, som heter Marlowe (deg), Sweatwater, Haggard og Seargent Redford, drar gjennom flere land i

er noen spill med bedre styring. I tillegg til dette er det noe dårlige

deres søken etter Kirlenko. bilde: http://www.google.no/imgres?imgurl=http://brutalgamer.com/wp-content/uploads/2010/03/sp_06.jpg&imgrefurl=http://brutalgamer.com/2010/03/05/battlefield-bad-company-2-ps3review/&usg=__BJ7pgqVFL51Y0i1MJEPDNiyBGT4=&h=905&w=1608&sz=725&hl=no&start=15&sig2=_yWappQtCSzxIJcZ4f2oZQ&zoom=1&tbnid=nJIiiM3PbJAeRM:&tbnh=122&tbnw=181&ei=dmKbTei-

servere og noen spesielle hendelser, som f. eks. at ting skjer veldig sakte eller at du blir

GcycOtbe8JMH&prev=/search%3Fq%3Dbattlefield%2Bbad%2Bcompany%2B2%2Bingame%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1C1SKPL_enNO411NO411%26biw%3D1138%26bih%3D555%26tbm%3 Disch0%2C465&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=343&oei=LRybTfzdHMjqOdP8zP4G&page=2&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:15&tx=75&ty=22&biw=1138&bih=555

Denne historien er fengende og du vil høre

«teleportert» til andre steder. Det siste

komiske vitser og spøker i gruppen mens du

dårlige med spillet er vel at det er litt få

er mitt i kamp eller følger en elv for å komme

forskjellige våpen med litt få alternativer til å

deg til målet. Historien er litt lengre enn

tilpasse våpnene dine. Det er god og

mange for skytespill og er veldig fengende.

passende musikk, spesielt i DLC'en Vietnam.

Men det er ikke historien som er hovedunderholdningen i dette spillet, det er multiplayer opplevelsen som det er lagt mest i. Man kan spille fra to til 24 spillere online fra rundt omkring i hele verden i en match.

Tekst: Carl Martin Fevang Bilde: http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.balkansemblet.com/dice%25205.jpg&imgrefurl=http://www.balkansemblet.com/Press%25202.html&usg=__0_SeXK2GWsl6YupN9MF1TeRmXgw=&h=200&

Grafikken i spillet er veldig god med

w=200&sz=33&hl=no&start=0&sig2=OOxZWJsof8Q8opn_ffvyfg&zoom=1&tbnid=a4w99LxaVPe_1M:&tbnh=117&tbnw=117&ei=tGObTaz_JsqZOvn73P0G&prev=/images%3Fq%3DDice%2B5%26um%3D1% 26hl%3Dno%26rlz%3D1C1SKPL_enNO411NO411%26biw%3D1138%26bih%3D519%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=274&vpy=120&dur=489&hovh=160&hovw=160&tx=59&ty=68&oei=tGOb Taz_JsqZOvn73P0G&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0


9 SPORT

- Det viktigste for klubben er at vi beholder plassen i år

Arne Knoph med beviset på at Asker skal spille i Adeccoligaen i 2011. FOTO: Tore Klungland

Daglig leder i Asker Fotball Herrer, Arne Knoph, mener at det viktigste for klubben i året som kommer, er å beholde plassen i Adeccoligaen. Asker spilte søndag serieåpningen i Adeccoligaen mot HamKam. Kampen endte 1-1 på Føyka Stadion i Asker sin første seriekamp i

Atli Heimisson i drivet.

Adeccoligaen. Knoph er veldig fornøyd og mener at Asker viser at de er gode nok for divisjonen.

FOTO: Arild Haug Kaarmo


10 SPORT - HamKam er et lag som jeg tror vil komme høyt oppe på tabellen, sier Knoph som synes det er gøy å være så nære seier med to skudd i tverrliggeren sent i kampen, men han er sam

Tribunejubel på Føyka Stadion.

- Helt siden vi rykket opp i høst har vi jobbet med å utvikle de plassene vi har her. Det har vært noen i den siste uka som trodde det ville bli umulig å arrangere kamp. Det graves ut til ståplasser, og vi reg-

- tidig fornøyd med ett poeng mot kameratene fra Hamar. Tilskuerkapasiteten på Føyka har blitt mye omdiskutert. Det var 2000 supportere som møtte opp mot HamKam, men kun 1400 av dem som fikk sitteplasser. Hva slags planer har klubben om å bygge ut Føyka Stadion?

FOTO: Arild Haug Kaarmo

ner med å kunne ta inn ca. 2500 tilskuere til neste kamp. Mer enn det kan vi ikke greie nå. Vi planlegger også å bygge en stor match-arena der hvor den andre banen er nå, men det kan ikke bli før om flere år.


11

SPORT Hva slags ambisjoner har klubben om denne sesongen i Adeccoligaen?

Adeccoligaplaketten.

FOTO: Arild Haug Kaarmo

- Det viktigste for klubben er å beholde plassen i år. Hvis du spør andre i klubben eller meg, så tror jeg at vi kommer til å havne på den øvre delen av tabellen. Det er noe vi har veldig lyst på. Hvem tror du rykker ned fra Adeccoligaen etter 2011sesongen? - Det er dårlig gjort å ville andre vondt, men jeg tror at klubber som Alta, Randaberg, NIL-Trysil og kanskje Hødd kan få det tøft. Hvem tror du kommer til å rykke opp til Tippeligaen?

- Jeg tror at Hønefoss og Sandefjord er favorittene til å rykke opp i år.

Scoringsjubel i kampen mot HamKam. FOTO: Arild Haug Kaarmo


12 SPORT Har Asker noen enkeltspillere som du tror kan bli viktige i sesongen som kommer? - Keeperen vår som spiller for U-21 landslaget kommer til å bli viktig. Vi har også to veldig gode midtstoppere, og tre gode spisser som kan rullere på spissrollen. Vår sentrale midtbanespiller Kristoffer Tollås er god, men er dessverre ute med brukket hånd. Vi er et spillende lag som ønsker at det skal være flere spillere som skal avgjøre kamper sammen. Var det en stor forandring, eller at dere har jobbet og stått på i flere år som gjorde at Asker rykket opp?

- Det siste. Man han lagt en plan for flere år siden. Med en ny trener som har utviklet de spillerne har vi vært nære ved å rykke opp før. Knoph tror at det får mye å si for klubben og kommunen når det kommer et nytt stadion mitt i Asker sentrum. Han har håp om at laget skal komme til Tippeligaen i fremtiden, men vil ikke satse for mye økonomisk. TEKST: EIVIND GISHOLT


13 SPORT

Venstre: Emmanuel Adebayor jubler etter sin 1-0-scoring mot Tottenham. Høyre: Jol Matip etter å ha utlignet til 1-1 for Schalke 04. BEGGE FOTO: AFP

Målrike Champions League-kamper Real Madrid – Tottenham 4-0 Inter – Schalke 04 2-5

Det ble to målrike kamper i Champions League tirsdag. Tottenham fikk en vanskelig kamp borte mot Real Madrid, mens Schalke 04 overrasket borte mot de regjerende mesterne Inter. Real Madrid var favoritter hjemme mot

Målrikt

overraskelsen Tottenham, og fikk ingen

I den andre kampen på tirsdag tok Inter imot

problemer mot London-laget. Etter fem minutter

Schalke 04 på San Siro. Også der var det

sendte Emmanuel Adebayor vertene i ledelsen,

vertene som kom best i gang, da Dejan

og da Peter Crouch fikk sitt andre gule kort og

Stankovic scorte med et volleyskudd fra 50(!)

ble sendt av banen, hadde Tottenham ingen

meter før et minutt var gått, men Schalke slo

mulighet til å komme tilbake. De var derimot

tilbake: Jol Matip banket inn en retur og utlignet

heldige som unngikk flere baklengsmål i første

til 1-1. Deretter tok Inter ledelsen igjen:

omgang, og Real gikk til pause med 1-0-ledelse.

Cambiasso headet ballen ned til Diego Milito som

I andre omgang raknet det virkelig for gjestene:

fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Først satte Adebayor inn sitt andre for kvelden,

Tyskerne svarte igjen, denne gangen ved Edu,

Angel di Maria økte til 3-0 før Cristiano Ronaldo

og lagene gikk til pause med 2-2. Etter pause

fastsatte resultatet til 4-0, og sørget for et

var det enveiskjøring på San Siro: Raul,

nesten umulig utgangspunkt for Tottenham

Ranocchia(selvmål) og Edu sikret 5-2-seier og et kjempeutgangspunkt før hjemmekampen neste onsdag.

TEKST: TORE KLUNGLAND


14

UNDERHOLDNING

SUDOKU

http://www.puzzle-magazine.com/6x6sudoku.jpg

http://blogs.citypages.com/gimmenoise/images/sudoku.gif

LETT

MIDDELS

http://manneblogg.no/wp-content/uploads/Sudoku.gif

VANSKELIG

http://syndicate.yoogi.com/samurai-sudoku/puzzle.gif

EKSPERT

http://www.auspacmedia.com.au/images/features/defaults/620.jpg

SUDOKU FOR BARN


15

UNDERHOLDNING

TEGNESERIER Carpe Diem

http://www.retrieverklubb.no/ringerike/bilder//Tegneserier%20HUND/Tegneserie%20Carpe%20diem%20hund%202.jpg

Pondus

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00681/Pondus_onsdag_uke_5_681501a.JPG

Billy

http://www.ikkepeil.com/billy.gif

Zits

http://3.bp.blogspot.com/_athI1yEkdR8/SwRFGI7gRTI/AAAAAAAANAQ/ch87bivfeS8/s640/ZiD%252001_31_00.jpg


16 UNDERHOLDNING

KRYSSORD

http://3.bp.blogspot.com/_RrcIjzIXQyQ/TTGhm6nkeQI/AAAAAAAAAB4/Is7mTk38U8o/s1600/fritill%2B%2Bferdig%2Bkryssord.bmp


17

FEM PÅ GATA 1. 2.

Hvilket lag i Tippeligaen er ditt favoritt-lag? Hvem tror du vinner Tippeligaen 2011?

3. Hvilke to lag tror du rykker ned til Adeccoligaen?

Trond Lykseth Johansen (32), Nesbru 1. Stabæk 2. Brann 3. Lillestrøm og Strømsgodset

Torunn Lian (43), Horten 1. Rosenborg 2. Vålerenga 3. Sogndal og Haugesund

Kevin Shorter (27), Asker Erling Lauritzsen (77), Asker 1. Vålerenga 2. Vålerenga 3. Haugesund og Sogndal

1. Vålerenga 2. Vålerenga 3.Haugesund og Sogndal

TIPPELIGAEN

Trine Kna (19), Solvang 1. Vålerenga 2. Vålerenga 3. Strømsgodset og Tromsø


18

http://midsona.no/PageFiles/3787/Helside%20Just%20Glow.PNG

2 FOR 1

http://hoppihavet.files.wordpress.com/2010/10/sjokolade-31.jpg http://4.bp.blogspot.com/_rlLWVUwv0mU/S_ZcrUPaoeI/AAAAAAAAE2M/9shXnLy_gd0/s320/Skjermbilde+2010-0521+kl.+12.12.41.png

Blekk-Kladden  

Avisprosjekt Tore, Eivind, Margrete, Carl Martin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you