Page 1

Uttalelse fra årsmøtet i foreningen Hurtigbåt til Fornebu, 25.4.2013, Fornebu Foreningen har i kveld avholdt årsmøtet. På møtet ble følgende uttalelse vedtatt: Trafikksituasjonen på Fornebu er prekær. Pressen har ved gjentatte anledninger belyst at bedrifter nå flytter fordi det tar for mye tid å komme til og fra jobb. Foreningen er glad for at Ruter har åpnet for å etablere båtruter til Fornebu, og at Akershus fylkeskommune har besluttet å etablere båtrute mellom Fornebu og Aker brygge med oppstart 1. januar 2014. Dette er imidlertid hverken raskt nok eller forpliktende nok • Ruter må snarest fremlegge en forretningsmodell som fylkeskommunene kan godta for bruk av hurtigbåt/rutebåt til/fra o Slemmestad –Vollen-Fornebu-Aker brygge o Bjørvika-Nesodden-Fornebu-Lysaker o Lysaker-Fornebu-Nesodden Aker brygge • Ruter må snarest forklare hva som mangler for anløp i Bjørvika. • Fylkeskommunen bør be TØI om beregning av samfunnskostnaden ved dagens kø situasjon, eventuelt besparelsen ved å flytte dette over på båt. • Brygge på Fornebu må ferdigstilles -Vi må ikke utsette å få plass båt, helst hurtigbåt til Fornebu, sier gjenvalgt styreleder Tor Edvardsen. –Det er klart at dette vil koste mere enn buss men dette vil være et attraktivt tilbud som vil få folk til å velge annet enn privatbil, derfor er vi overbevist om at dette vil ha stor samfunnsøkonomisk nytte. Bedre plass på veien vil gjøre det mere fremkommelig både for buss, nyttetrafikk og nødvendig kjøring.

2013 årsmøteuttalelse fhbf  
2013 årsmøteuttalelse fhbf  
Advertisement