Page 1

PLANERING AV BAL FÖR ÅRSKURS 9 Bal för elever i årskurs 9 är tradition på Sannaskolan och även i år vill eleverna givetvis ha en. För att det ska gå att ordna en bal krävs det att många föräldrar ställer upp och hjälper till med planeringen och genomförandet. Ett planeringsmöte har med anledning av det bokats in för alla föräldrar som har barn i årskurs 9. Datum:

Tisdag den 12/4

Tid:

18.00

Plats:

Sannaskolans Bamba (ingång C)

Vi hoppas på stor uppslutning då det utan er hjälp inte blir någon bal. VÄLKOMNA

Föräldraforum

Bal år 9  

möte för planering av niornas bal

Bal år 9  

möte för planering av niornas bal

Advertisement