Page 1


N UTI D, D ÅTID, AL LT I D

ild kommer ur bild, bakom varje bild

B

Det var anonyma män och det blev

döljer sig andra bilder, synminnen i

också titeln på den installation på Statens

ett oändligt pärlband. Startpunkten är

porträttsamling på Gripsholms slott som

oftast egna fotografier på människor, fångade

jag genomförde lite senare. Mina porträtt

på gator och torg. Jag plockar bokstavligt bort

på männen visades utplacerade i salarna

dem ur sitt sammanhang, frilägger dem från

bland porträtt på namngivna, namnkunniga

bakgrunden. Jag gör dem på så sätt mer syn-

personer från 1500-tal till nutid. Från kung-

liga när de träder fram mot en tom bakgrund

ligheter till kändisar. Männen från gator och torg tillfälligt

utan den prosaiska vardag som de verkade i när jag tog fotot. Sedan börjar mitt sökande

införda i konsthistorien.

efter ett nytt sammanhang åt dem. Letar i min bildbank av minnen och associationer efter en scenografi åt dessa mina aktörer. I den mån det finns en början skulle det

...Trots förmågan att i detalj fånga

människans kroppsspråk skyr han det fullt

kunna vara när jag som nybliven pappa gick

realistiska. Torbjörn Länk lägger in en tve-

runt i kvarteren vid Hötorget i Stockholm.

tydighet, en förskjutning, ett psykologiskt

Med barnet sovande i barnvagnen började jag

filter i bilderna som ger dem en lätt surrea-

fotografera människor omkring mig. Det blev

listisk laddning. Det väcker nyfikenhet.

enbart äldre män, kanske därför att jag axlade ett nytt ansvar som nybliven pappa. Så småningom började jag göra porträtt av männen. Jag tog bort bakgrunden och ersatte den med svart så att männen fick framträda utan sammanhang och tidsmarkörer.

Vad gör de här människorna egentligen och varför sitter de tillsammans när de inte tycks ha något gemensamt. Så försjunkna

i sig själva...

Gunilla Petri, kulturjournalist

tidningen Barometern, Kalmar


”Boots, Saints and Cigarette”, olja på duk, 122x115 cm


”Herculaneum Girl ”, olja på duk, 73x54 cm


T IDSR ESO R

Jag går runt bland ruinerna i Pompeji, det är

Jag tillbringade några dagar i London ensam

en ljuvlig försommardag med frodig grönska

med min kamera. Hade Piccadilly Circus och

och intensivt fågelkvitter blandat med sorlet

Trafalgar Square som jaktplats och National

från alla besökare. Jag går till Amfiteatern

Gallery som nav. Berusande att växla mellan

och där är det tomt. Inte en människa! Men

museets dammiga, sordinerade avskildhet

en katt kommer mot mig på den stenlagda

och pulsen, solljuset och människorna utan

gatan och plötsligt är tiden upphävd – det

för. Försjunka i en målning av Holbein för att

skulle lika gärna kunna vara då, en söndag

sedan strax därefter gå ut och fotografera

mitt på dagen innan vulkanutbrottet. För varmt

ett nutida ansikte. Avståndet i tid suddas ut.

i stan, människorna har dragit sig tillbaka nån

En självklarhet förstås att vi inte har

annanstans. Vid havet kanske. Eller högre upp

ändrats, att vi ser likadana ut. En självklarhet,

i skuggan under pinjeträden mot Vesuvius.

men då och då försätter jag mig i ett tillstånd

Bara jag och en katt kvar i solgasset vid

där gränsen upphävs. Nutid. Dåtid. Alltid.

Amfiteatern. Söndagstystnad, ett hugg i hjärtat av att vara ensam just här. Av att alla andra valt en bättre plats att vistas på. Samma känsla då som nu. Tiden upphävd.

Torbjörn Länk


”Land of Possibilities”, olja på duk, 120x90 cm


”Uccellos hästar ll”, olja på duk, 120x85 cm


”Flora”, olja på duk, 73x60 cm


”Ponytail tight, gloomy light”, olja på duk, 81x76 cm


”Rosa vid ån”, olja på duk, 122x114 cm


”Plein Air”, olja på duk, 80x100


”Mask”, olja på duk, 50x41 cm


”Under blodlönnen”, olja på duk, 122x115 cm


”Mylla”, olja på duk, 81x76 cm


”Gardener”, olja på duk, 122x115 cm


www.torbjornlank.se

Profile for torbjörn länk

Torbjörn Länk Paintings 2019  

New paintings from the swedish artist Torbjörn Länk. An homage to ordinary people.

Torbjörn Länk Paintings 2019  

New paintings from the swedish artist Torbjörn Länk. An homage to ordinary people.

Advertisement