Page 9

Hoff og historien Poteten har vært et sentralt næringsmiddel i Norge siden 1700-tallet. I tillegg til det daglige forbruket av denne lettvokste knollen i husholdet, var den tidlig også brukt som råvare i spritproduksjon. Potetmel ble et viktig industriprodukt som økte industrialiseringen, og utviklingen etter 1960 har gått mot stadig flere industrifremstilte potetprodukter. I 1994 samlet 4000 potetprodusenter seg i ett felles industrisamvirke: Norske Potetindustrier som tok i bruk merket Hoff. Potetmelfabrikkenes Salgskontor ble konstituert i 1941. I 1982 slo denne organisasjonen seg sammen med Brennerienes Forening og dannet Norske Potetindustrier. Noen år senere, i 1994, slo de lokale brennerier og potetmelfabrikker seg sammen med sin fellesorganisasjon, og dannet det som i dag er HOFF SA. Utviklingen av industriprodukter med potet som råvare har vært avgjørende i en lang periode der daglig konsum av potet i hushodningene har sunket til fordel for bl.a. ris og pasta. Tidlig på 1960-tallet ble produksjonen av tørket potetmos satt igang, mens pommes frites-produksjonen ble startet opp rundt 1970. Totalt har virksomheten nå rundt 100 produkter og varianter i sortimentsporteføljen. De fire fabrikkene sysselsetter over 200 mennesker, og selskapet er landets største potetforedlingsbedrift. Over en tredjedel av landets potetproduksjon leveres til Hoff.

9

Profile for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk