Page 18

Beredskap og fagmiljø forsvinner

F

ordelen med Kongsberg er størrelsen, og dermed muligheten til å påvirke det politiske miljøet i Norge, uttaler Øivind Kongsvold, leder i FLT-avdelingen på Kjeller. Når vi først skulle privatiseres var dette det beste utfallet. Også forbundsleder Ulf Madsen er fornøyd med salget – Dette bør styrke AIMs konkurranseevne, og bør bidra til at vi også får tyngre vedlikehold på kampflyet F-35 i Norge. FLT og LO står hardt på at det er viktig for vår beredskap at F35 vedlikeholdes her til lands, uttalte Madsen til Fri Fagbevegelse en tid tilbake. FLT ønsker at norske fly ikke skal sendes til Italia for tyngre depot- og skrogvedlikeholdet. Dette bør gjøres i Norge slik dagens F16-fly blir vedlikeholdt. Det er imidlertid ingenting som tyder på at avtalen om tungt vedlikehold blir endret. - Men vedlikeholdet kommer til å bli svindyrt, sier Øivind Kongsvold til Ledelse og Teknikk. – Men det er ingen som har peiling på hva prisen vil bli.

AIM Norway er som kjent solgt til Kongsberg Gruppen. Det er de ansatte fornøyd med, men de frykter likevel at livsviktig kompetanse vil forsvinne, og at beredskapen til Norge vil bli mindre 18

Prisen på F-35 er i det hele tatt høyt usikker. Kampflyutgiftene knyttet til Norges F-35-investering har økt med 16 milliarder til en total sum på 97 milliarder, skriver Bergens Tidende i april i år. Totalregningen for kampflyinvesteringen ligger rundt 16 milliarder kroner mer enn regnestykket i 2012, ifølge avisens beregninger.

Usikker framtid AIM Norway har vært preget av uro helt siden oppstarten som var desember 2011, da de ble endret fra Luftforsvarets Hovedverksted i Forsvaret, til å bli et statsforetak. Den gang med argumentet om at det måtte til for å kunne konkurrere om vedlikehold på de nye F35-jagerflyene. Om ikke mange år er det slutt på tungt vedlikehold av F-16 – om ikke AIM får ta

vedlikeholdet av fly fra andre land. Men det er høyst usikkert. – Men det blir jobbet med den saka, forteller Kongsvold. Et problem er imidlertid at AIM må ut av dagens lokaler på Kjeller 2022-2023. Ingen vet hvor bedriften eventuelt skal flytte. - Vi ønsker oss til Rygge, forteller Kongsvold. Det jobber 330 mennesker i AIM nå. Helt enkelt: Har vi jobb etter at det blir lagt ned på Kjeller? Det er spørsmålet han stiller.

Beredskap Kongsvold og Ole Harald Blystad, sekretær i FLT-avdelingen på Kjeller, er ikke bare bekymret for arbeidsplassene. De er også bekymret for beredskapen til Norge. - Det er klart at dersom all kompetanse på tungt vedlikehold blir borte så går det utover beredskapen, er de to samstemte om. De er også skeptiske til at alle informasjon om F-35 går direkte til USA, for eksempel feilmeldinger. Så sendes informasjonen tilbake til Norge hvis det er forhold som kan rettes opp lokalt. F-35 - Er F-35 et bra fly, det er spørsmålet som går til Kongsvold og Blystad. De to er ikke 100 prosent enige: - Med F-35 har man forsøkt å lage et fly som kan gjøre alt. Mener Kongsvold. – Derfor er det blitt mange kompromisser, og ingen er helt fornøyd. Blystad referer imidlertid til flygerne som har prøvd maskinen: - De er svært godt fornøyd, er hans kommentar. Begge er imidlertid enige om at noen neste generasjon jagerfly av denne typen ikke kommer til å se dagens lys. - Da vil det være dronene som overtar, sier de to.

Profile for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk