Page 13

Harald A. Møllers navn er først og fremst forbundet med Folkevognen. Da han fylte 90 år, kunne han se tilbake på 65 år i norsk bilbransje, nesten 40 av dem sammen med Volkswagen. Møllers bakgrunn var så fjernt fra bil som mulig. Da de første bilimportørene begynte sitt arbeid i hovedstaden, vokste unge Møller opp i et billøst Vadsø. Faren, som opprinnelig kom fra Trondheim, hadde giftet seg og flyttet dit 1894 og drev en omfattende pomorhandel i byen; moren var datter av byens distriktslege. Harald A. Møller tok middelskoleeksamen 1910, og etter en kort periode som telegrafbud ble han ansatt som kontormann og klarerer ved H.-F. Esbensens Dampskibsekspedition. I denne tiden fungerte han også som regnskapssjef i Finnmarkens Amtstidende. 1915 fikk Møller stilling som kasserer i A/S Sydvaranger i Kirkenes. Historiene om hvordan han reiste med hesteskyss til gruvene i Bjørnevatn i 46 kuldegrader med over 1000 lønningsposer i vesken og revolveren i fanget, minner om Det ville vesten. I Kirkenes traff han sin kommende kone. De ble gift 1919, og året etter ble Møller ansatt av sin svoger i Trondheim, Otto Borch-Nielsen, som drev A/S Maskinagentur – den eldste bilforretningen nordafjells. Her ble Møller kontorsjef – nesten uten å ha sittet i en bil før. Konjunkturene gjorde det imidlertid ikke enkelt å selge biler i begynnelsen av 1920-årene; 1923 rykket den største kreditoren – Bertel O. Steen – inn, og etter en stund måtte Møller forlate sin stilling. For en arbeidssøker i bilbransjen var det naturlig å prøve lykken i Kristiania. På veien fra Østbanestasjonen gikk Møller forbi Kolberg, Caspary & Co. i Rådhusgata. Han gikk inn, tok direkte kontakt med ingeniør Kristian Kolberg, ble ansatt og var snart en nøkkelperson i dette selskapet. 1936 stiftet han sammen med Kolberg og Josef de Caspary sin egen forhandlerbedrift, Strømmen Auto A/S, som skulle selge amerikanske biler (Dodge, De Soto) montert på Strømmens Værksted A/S Møllers amerikanske personbilagenturer hadde imidlertid liten fremtid i etterkrigstidens og bilrasjoneringens Norge. 1946 skiftet selskapet navn fra Strømmen Auto til Harald A. Møller A/S. I begynnelsen av 1947 begynte Møller å søke kontakt med det tyske Volkswagenwerk, og 1. november 1948 fikk han agenturet for Norge. Det ble én eneste bil det året, men året etter økte importen til nesten 200 biler, som man byttet med ostestoffet kasein. Så kom de store tallene. Frem til 1960 – det året bilrasjoneringen opphørte, hadde selskapet solgt ca. 30 000 Volkswagen-biler i Norge. Møller trakk seg som administrerende direktør for Harald A. Møller A/S ved årsskiftet 1971/72 og overlot stillingen til sin sønn, Jan H. Møller, mens han selv ble styreformann. Harald A. Møller døde 1987.

13

Profile for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk