Page 1

26

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

TEMA: VINTER-OL

L ARS MØLLER OG L ARS SCHRAM

27

MORTEN SCHROEDER

Danmark har det svært i de fleste vintersportsgrene. Men ikke i curling. De danske curlinglandshold har vundet masser af EM- og VM-medaljer, og lige siden curling kom på vinter-OL-programmet i 1998, har Danmark som minimum haft ét hold med. Hvad er forklaringen?

DERFOR CURLING

CURLING FOR NØRDER ISEN

Isen på en curlingbane er ikke helt normal. Banen bliver nemlig klargjort med vand, der sprayes ud over isen. Når vandet fryser til

is,

dannes der pebbles, der gør det muligt for

FRA AMATØRER TIL ATLETER

Curlingspillere på højeste niveau er i dag seriøse sportsmænd, men sådan har det ikke altid været.

curlingstenen at rotere – også kaldet at curle.

STENEN De sten, der anvendes til at spille curling, er lavet af poleret granit, som bliver udvundet

vundne VM- og EM-me-

sidste i 2010 - ser netop den lille elite som

daljer siden 1975.

årsagen til de mange medaljer.

”Jeg har siddet til mange fester i 80’erne og

havde foreslået os det dengang i 70’erne,

i enten Skotland

Fordelt på 12 til herrerne

90’erne og er blevet latterliggjort, når jeg

havde vi bare grinet ad dem,” siger Tommy

eller Wales. En cur-

og 20 til kvinderne, der i

ikke har været så mange i den danske elite,

sagde, at jeg spillede curling.”

Stjerne Hansen.

lingsten vejer typisk omkring 20 kilogram

tillæg også har vundet en OL-sølvmedalje.

for det har betydet, at det er de samme

Susanne Slotsager, formand for Dansk

og stenens bund er hul som undersiden af

Ja, de danske curlingherrer og –kvinder

spillere, som igen og igen har deltaget ved

Tommy Stjerne Hansens og illustrerer, at

Curling Forbund og selv tidligere aktiv cur-

en tallerken, så den glider bedre. En cur-

har haft en solid international medaljehøst

de internationale turneringer. Derfor har

der ikke altid har hersket lige stor respekt

lingspiller, stemmer i.

lingsten koster omkring 3.000 kroner.

gennem de sidste tre årtier og har konstant

vores spillere opnået en international erfa-

blandt folk om curlingsporten. Og Tommy

befundet sig i verdenstoppen siden de del-

ring, som vores modstandere ikke har, fordi

Stjerne Hansen er da heller ikke bleg for at

og mere atletiske, og sporten udvikler sig

tog for første gang i midten af 70’erne.

de har haft flere hold at vælge imellem og

erkende, at hans hold tilbage i 70’erne var

generelt i en mere professionel retning.

Og det er der ifølge Jesper Frigast Lar-

har skiftes til at deltage ved de internatio-

de rene amatører.

Nogle af vores modstandere som Canada,

sen, elitechef i DIF, en naturlig forklaring på.

nale turneringer,” pointerer Tommy Stjerne

Skotland og Sverige er i dag professionelle

til at glide i en længere og mere

Hansen.

med at spille curling i 1973, og fire år senere

til et vist niveau,” siger hun.

lige bane. De, der fejer mest på et

som elitesport ikke særlig udbredt, og jeg vil

Formanden for Dansk Curling Forbund,

var vi med til VM. I det efterfølgende år vin-

curlinghold, går cirka seks-otte

tro, at det er den sportsgren i verden, hvor

Susanne Slotsager, kommer med en helt

der vi så EM-bronze, og det på trods af at vi

begynder også langsomt at gå op for folk,

kilometer i løbet af en kamp og

vejen fra begynder til elite er kortest. Så

tredje forklaring på den danske succes.

kun trænede to gange om ugen,” fortæller

fornemmer Susanne Slotsager.

fejer i cirka 3 af de kilometer.

hvis man har nogle dedikerede personer i et

”Idet vi har været repræsenteret i ver-

Tommy Stjerne Hansen, der er far til Ras-

Det betyder, at glykogende-

land, der er villige til at yde den påkrævede

denstoppen i over 30 år, har vores øvrige

mus Stjerne Hansen, som er skipper for de

satiriske og nedladende kommentarer om

poterne i overarmene kan

træningsindsats, kan man relativt hurtigt nå

spillere hele tiden haft nogle verdensklas-

danske curlingherrer ved vinter-OL i Sochi.

vores sport, som vi godt kunne få førhen,

nå at tømmes i løbet af en

verdenstoppen – og det har vi hovedsage-

sespillere at se op til, og det, tror jeg, har

”Det ville slet ikke kunne lade sig gøre i

og folk udefra bliver som regel ret ydmyge

kamp. Til at feje bruger

ligt haft,” siger Jesper Frigast Larsen.

virket som en stærk motivation og løfte-

dag. Rasmus træner som en professionel,

omkring sporten og hvor svært, det er, når

man enten en gammel-

stang for mange,” siger hun.

men lever som en amatør. Han træner mini-

de selv prøver det til arrangementer og lig-

dags riskost

mum fem gange om ugen, hvoraf noget af

nende,” slutter hun.

eller en syn-

”Hvis vi ser bort fra Canada, så er curling

Tommy Stjerne Hansen, skipper ved 17

VM- og EM slutrunder - den første i 1976, den

”Jeg tror, det har været en fordel, at vi

Ordene er den tidligere OL-skipper

”Mig og fire fodboldkammerater startede

det er styrke- og mentaltræning. Hvis nogle

”Curlingspillerne bliver hele tiden mere

Graden af professionalisme i sporten

”Jeg synes ikke længere, vi får de der

FEJNING

Man fejer foran stenen for at få den

tetisk brush.

DERFOR curling  

Idrætsliv nr. 6 2013

DERFOR curling  

Idrætsliv nr. 6 2013

Advertisement