Idrætsliv nr 5 2013

Page 1

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

1

NOV EM BE R 2 0 1 3 NR . 5

VALG STEM PÅ IDRÆTTEN

BOSSEN DBU’S JIM STJERNE TAKKER AF

WOZNIACKI INTERVIEW MED DANMARKS STØRSTE IDRÆTSSTJERNE

OL ATLETIK KLATRING CHRIS ANKER SØRENSEN RIKKE MØLLER PEDERSEN


2

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

DANMARKS SVØMMEDARLINGS HAR FUNDET EM-UDSTYRET FREM Snart smider de stiletterne og er klar til kamp… Kom og oplev Europas største svømmeprofiler på tæt hold. Gå ikke glip af denne enestående chance. Jyske Bank BOXEN, Herning 12. – 15. december 2013 Køb din billet på www.herning2013.com Følg os på facebook.com/EMsvomning2013

SVØMNING

Foto: Lars Bech

OFFICIAL SPONSORS

INSTITUTIONAL PARTNERS

OFFICIAL SUPPLIERS


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

INDHOLD 4 LEDER 6 UPDATE 10 TIPPET: SPAR PÅ VAND OG EL 12 FRYGT IKKE FORENINGSPOSTER 14 INTERVIEW: CAROLINE WOZNIACKI

58

24 TEMA: KOMMUNALVALG 2013 33 FEM MINUTTER MED EN ILDSJÆL 34 KLATREKLUBBENS VEJ MOD TOPPEN 36 FORBUNDSTJEK: TEENAGEFLUGT I ATLETIK 40 HOLD ØJE MED 42 PROFILEN: JIM STJERNE HANSEN 48 FØR EVENTEN: SVØMME-EM I HERNING 49 VERDEN RUNDT 50 REPORTAGE: LONDON ÉT ÅR EFTER OL 56 MEDALJER 58 IDRÆTSLIVET IFØLGE… CHRIS ANKER

14

34

36

3


4

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

LEDER

Niels Nygaard Formand, Danmarks Idrætsforbund

KOMMUNALVALG MED IDRÆT raditionelt fylder idrætten ikke så meget i kommu-

ligger i den tunge ende af rangeringen, ikke som automatreak-

nale valgkampe. Det er ofte traditionelle emner som

tion har angrebet undersøgelsen, men i stedet har taget hul på en

skolen, ældreplejen eller dagpasning, der løber med

diskussion om årsagerne til placeringen og hvad der skal til for at

opmærksomheden, når kandidaterne konkurrerer om

komme højere op på listen.

vælgernes stemmer. Gode idrætsfaciliteter er vigtige for borgernes lyst til at dyrke idræt. Ved dette kommunalvalg har vi forsøgt at skubbe lidt til den tra-

Det gælder både faciliteternes tilstand og deres fysiske placering

dition. Det har vi ad to veje: For det første via en omfattende

i kommunen. Men undersøgelsen viser, at der ikke nødvendigvis er

undersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets

sammenhæng mellem en kommunes investeringer i idrætsfacili-

kommuner. Og for det andet via fem regionale kandidatmøder, hvor

teter og foreningernes tilfredshed med faciliteterne. I det samlede

vi sammen med DGI, Firmaidrætten og DUF har inviteret lokale kandi-

billede spiller dialog og inddragelse også en væsentlig rolle for til-

dater til en orientering om de temaer, vi i de frivillige organisationer

fredsheden. De kommuner, som er lydhøre over for foreningernes

mener bør indgå i valgkampen og i de nye kommunalbestyrelsers

behov, og som arbejder målrettet med at forbedre deres vilkår, bli-

arbejde. Møderne var velbesøgte og afspejlede stor interesse for

ver belønnet med en god placering i undersøgelsen.

de frivillige foreningers forhold. Investeringer i tidsvarende idrætsfaciliteter vil fortsat være en DIF’s undersøgelse af rammer og vilkår for idrætsforeningerne

vigtig opgave for mange af landets kommunalbestyrelser. Men inve-

har fået markant medieomtale især i regionale og lokale medier.

steringer i mursten kan ikke stå alene. Det er tilsvarende vigtigt, at

Mange foreningsformænd har ad den vej kommenteret på undersø-

kommunerne også efter den 19. november har et stærkt fokus på

gelsen. Og det er meget tilfredsstillende, at den har afstedkommet

dialog med og inddragelse af idrætsforeningerne. DIF vil arbejde

en række debatindlæg fra kandidater til kommunalvalget og i flere

for det, men samtidig vil jeg gerne fremhæve, at det er en dagsor-

kommuner er blevet sat på dagsordenen til kommende udvalgs-

den, hvor idrætsforeningerne lokalt har en central rolle i kraft af

møder. Jeg hæfter mig også ved, at man selv i de kommuner, som

den løbende kontakt med kommunen.

IDRÆTSLIV

Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 20 29 idraetsliv@dif.dk

Magasinet udgives af DIF og udkommer seks gange om året til cirka 9.000 idrætsforeninger, 61 specialforbund, haller, klubhuse, pressen og til idrættens beslutningstagere.

Redaktion Jacob Bech Andersen (Ansvarshavende redaktør) jaa@dif.dk 43 26 20 29 Morten Schroeder (Journalistpraktikant) msc@dif.dk 43 26 20 76

Skribenter: Nicolaj Lisberg, Jannik Lund Andersen, Per Colstrup Vinkel og Morten Bruun. Layout Formegon ApS 1508

Abonnementer Malene V. Henriksen mvh@dif.dk 43 26 20 10 Adresseændringer for klubber meldes til de respektive forbund.

Oplag 23.000

Tryk KLS Grafisk Hus

Forside foto Scanpix

Annoncer MedieTeamet dif@medieteamet.dk Tlf. 71 99 55 226

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

UPDATE

VINTER-OL ER PÅ TRAPPERNE Nedtællingen til Vinter-OL er gået ind i sin afgørende fase, og i skrivende stund er der lige under tre måneder til den olympiske flamme vil brænde på Fisht Olympic Stadium til åbningsceremonien i russiske Sochi den 7. februar.

Med et Vinter-OL, der nærmer sig med

hastige skridt, har DIF og Team Danmark derfor også lanceret hjemmesiden www. ol.dk, der fungerer som Danmarks officielle OL-site.

Her vil det være muligt at læse nyhe-

der, se billeder og præsentationer af de to udtagne curlinghold anført af skipperne Rasmus Stjerne og Lene Nielsen, følge med i OL-kandidaternes kamp for at nå med til Sochi og få generel information omkring blandt andet billetkøb og de enkelte konkurrencer ved OL.

Kort sagt: Alt, hvad du skal bruge for at

være klædt ordentligt på til 16 dages olympisk sportsunderholdning i februar måned, kan du finde på www.ol.dk.

De danske curlingherrer er klar til OL i Sochi. Foto: Lars Møller og Lars Schram


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

7

IDRÆTSNAVNE Kommunalvalget 2013 står for døren. Valget er dit blandt et væld af forskellige kandidater med forskellige visioner og løfter.

Flere kandidater kender vi allerede i

forvejen fra idrætten. Tidligere cykelrytter Brian Holm stiller op på Frederiksberg Racerstjernen Tom Kristensen er den atlet, som danskerne helst vil ha’ skal reklamere for diverse produkter. Foto: Polfoto

for Det Konservative Folkeparti og tidligere guldfirer-roer Mads Kruse-Andersen repræsenterer samme parti i Sorø.

Venstre har også et par tidligere

idrætskoryfæer blandt kandidaterne.

DANSKERNE ER VILDE MED SPORTSSPONSORATER

Bokseren Jesper D. Jensen genop-

De danske forbrugere er yderst positive

klart avisannoncering og tv-reklamer, som

World Federation, som hedder Poul-

over for sportssponsorater, og de ser hel-

kun hver anden og fjerde forbruger er posi-

Erik Høyer, ønsker at bevare sin plads i

lere end gerne, at virksomhederne investerer

tive overfor.

byrådet i Gribskov Kommune.

penge i idræt og danske atleter. Det viser en

undersøgelse, som konsulentvirksomheden

ser, at virksomhederne sponsorerer, er ifølge

nationale cykelunion UCI. Her er den

Promovator har lavet.

undersøgelsen motorkører Tom Kristensen,

omstridte præsident Pat McQuaid efter

Af undersøgelsen fremgår det, at hele

svømmerne Lotte Friis og Jeanette Otte-

kampvalg blevet afløst af britiske Brian

71 procent af de adspurgte forbrugere har

sen Gray samt cykelrytteren Lasse Norman

Cookson.

en positiv opfattelse af sportssponsorering.

Hansen.

stiller for Venstre i Slagelse, mens den nyudnævnte præsident for det internationale badmintonforbund Badminton

De sportsfolk, de danske forbrugere helst

Valg har der også været i den inter-

Mindre dramastik er det helt sikkert

foregået i Dansk Håndbold Forbund,

Dermed distancerer den form for sponsorat

hvor herrelandstræner Ulrik Wilbek selv har valgt at stoppe. Hans afløser bliver islandske Gudmundur Gudmundsson. Den rutinerede islænding skal forsøge at fortsætte Danmarks succes og måske skaffe en VM-titel til Danmark ved VM i 2019, som skal afholdes i Tyskland og ikke mindst i danske BOXEN og Copenhagen Arena. Og der er mere at glæde sig over i Dansk Håndbold Forbund, idet man lige har vundet det prestigefyldte Hans Baumann-trofæ. Trofæet, der er opkaldt efter IHF’s første præsident går hvert andet år til det forbund i verden, som Idræt er godt for indlæringen hos børn og unge. Foto: Lars Møller

AKTIVE SKOLEBØRN HUSKER BEDRE

har gjort mest for at udvikle sporten.

Hæder er der også til Dansk Atle-

tik Forbund. I forbindelse med det europæiske atletikforbunds årlige konference er trænerne Heidi Jensen og Christian Trajkovski blev hædret med

Hvis de danske skoleelever dyrker motion

Resultatet en uge senere viste en

årets ’Coaching Award’. Og mens vi er ved

i frikvarteret, vil de være bedre til at huske,

bedre hukommelse hos den gruppe af

prisuddelingerne, så er racerkører Kevin

hvad de har lært i den forudgående skoletime.

elever, der havde været fysisk aktive lige

Magnussen blevet kåret som ’Outstan-

efter timen.

ding Young Person’ af organisationen

projekt fra Københavns Universitet, hvor 3.

Junior Chambers International.

og 4. klasses elever fra Bellahøj Skole del-

en nyttig viden, når dagligdagen for fol-

tog. Her skulle en gruppe elever dyrke løb

keskoleeleverne skal struktureres med

omgang ’Idrætsnavne’, men den mest

og hockey med høj intensitet i 15 minutter,

den nye skolereform, som DIF i øvrigt

glædelige nyhed kommer imidlertid fra

mens en anden gruppe skulle sidde stille og

har afsat to millioner kroner til i form af

triatlonverdenen, hvor triatleten Camilla

se tegnefilm i 15 minutter umiddelbart efter

forsøgsprojekter.

Pedersen meldes i bedring efter en alvor-

Det er konklusionen i et nyt forsknings-

en time.

Forskningsprojektet kan dermed være

Mange, mange gode nyheder i denne

lig ulykke. Godt kæmpet, Camilla.


8

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

UPDATE

1.697 STOR DONATION TIL ’FIND VEJ DAGEN’

DAGLIGE SPORTSKAMPE I DIF-IDRÆTTEN Der er gang i den ude i de danske idrætsforeninger. I gennemsnit

’Find Vej Dagen’ har modtaget 800.000 kroner i støtte fra Nor-

bliver der nemlig afviklet 1.697 daglige sportskampe i DIF-for-

dea-fonden, og dermed kan danskerne se frem til, at dagen bliver

eningerne, mens der i 2012 også var over 42.500 deltagere på

en fast tilbagevendende begivenhed.

diverse DIF-kurser. Det viser en aktivitetsanalyse af idrætten, som

DIF netop har gennemført.

’Find Vej Dagen’ er en del af DIF og Dansk Orienterings-For-

bunds udviklingsprojekt ’Find vej i Danmark’, som består af cirka

200 grønne motionsarealer fordelt i skove, parker og byer over hele

foreninger viser et særdeles højt aktivitetsniveau, og det er

landet, hvor man via et kort, der kan hentes på siden www.findveji.

imponerende, at der i snit afvikles cirka 1.700 kampe dagligt,” siger

dk, kan gå på jagt efter poster i det fri.

formand for DIF, Niels Nygaard.

’Find Vej Dagen’ har indtil videre været afholdt i 2012 og 2013, og

”Analysen af aktiviteterne i DIF’s specialforbund og idræts-

Aktivitetsanalysen er gennemført som et input til Kulturmini-

det anslås, at over 3.000 mennesker har deltaget begge år. I 2014

steriet, der for øjeblikket er i gang med en udredning af idrættens

bliver ’Find Vej Dagen’ afholdt lørdag den 5. april.

økonomi og struktur i Danmark.

NY APP FRA DIF UDDANNELSE DIF’s trænerkursus ’1-2-Træner’ har nu fået sin helt egen app på smartphones og tablets, som skal ses som et supplement til ’1-2-Træner’-kurserne.

I app’en er der samlet en række træningsøvelser, som kan

være en hjælp til træneren, når man skal planlægge og gennemføre en træning. Foreløbigt er der træningsvideoer med håndbold, volleyball, badminton og gymnastik, ligesom der også er videoer med generelle fysiske træningsøvelser, som er anvendelige i alle idrætsgrene.

Du kan downloade app’en til Apple-produkter på AppStore under

navnet ’1-2-Træner’, mens den kan hentes til Android-produkter via Google Play – også under navnet ’1-2-Træner’.

Landets trænere kan nu få inspiration via en ny DIF-app.


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

SPIL SPILLET. STOP MATCHFIXING

9

SPORTSSNAK Sagt og hørt siden sidst

”Bliver tit spurgt om, hvad jeg blev og ud af hvor mange. I dag: Nr. 6 ud af 7 milliarder.”

Et online quizspil sætter på en anderledes måde fokus på reglerne om matchfixing og spil på egne kampe.

Cykelrytter Rasmus Quaade på Facebook efter han blev nr. 6 ved VM i enkeltstart. ”Hvad er der at sælge ud af som 60-årig?”

Fra midt i november kan alle sportsinteresserede danskere klikke ind på www.spilspillet.

Fodbold- og dansestar Allan Simonsen

dk og teste deres viden om sportens helte, årstal, OL, idrætsgrenene – og DIF-idrættens

i B.T. om sin deltagelse i ’Vild med dans’.

regler om matchfixing. Man kan udfordre sig selv, vennerne og holdkammeraterne. Spørgsmålene om matchfixing indgår sammen med andre sportsspørgsmål, og man

”Det her handler om at ville slå

får point for at svare rigtigt. Men svarer man forkert på netop matchfixingspørgsmålene

ihjel for den, der står ved siden

mister man rigtig mange point. Det hele foregår på tid, og der er præmier til de bedste,

af! Nu går vi ud og smadrer det

når spillet har været i luften i fire uger.

pigekor!”

Brønshøjs tidligere anfører Rasmus Minor

Quizspillet henvender sig ikke mindst til idrætsudøverne og spilles på de medier, som

målgruppen bruger i forvejen.

i en peptalk inden en 1. divisionskamp –

hørt i Radio24syvs dokumentar om Bo

”Med et online spil er vi i øjenhøjde med målgruppen. Man kan spille på mobiltelefo-

nen, og spillet markedsføres via sociale medier. Quizspillet pirrer konkurrencegenet, for

Henriksen.

man dyster om, hvem der ved mest om sport. Det kommunikerer samtidig, at aftalt spil, spil på egne kampe og lignende er uetisk og forbudt ifølge idrættens regler, og hjælper

”Jeg har brugt min hurtighed

til at forstå, hvorfor reglerne er, som de er,” siger kommunikationschef i DIF, Steen Dahl

et par gange, når jeg skulle nå

Pedersen

bussen.” Kristoffer Hari, lynhurtigt dansk

Matchfixing skal bekæmpes

100-meter-løber, i Euroman.

Som Idrætsliv tidligere har

”Jeg er fuldstændig mundlam.

skrevet, blev reglerne om match-

Tom for ord. Overvældet.”

fixing og tilsvarende uetisk

Svømmer Jeanette Ottesen Gray om det

adfærd vedtaget på DIF’s års-

faktum, at hun har slået verdensrekor-

møde i maj 2013. Reglerne

den i ….. tørsvømning som en sjov optakt

omfatter alle udøvere, trænere, ledere og dommere i samtlige idrætsgrene under DIF. Reglerne skal værne om idrætten og spillet på banen samt påvirke holdninger og adfærd, ikke mindst i idrætsforeningerne. Kampagnens slogan er derfor: Spil spillet. Stop matchfixing.

Ud over lanceringen af quiz-

spillet ’Spil spillet’ får alle DIF’s 9.300 foreninger foldere og

Spil spillet

til EM i Herning. ”Det kan godt være mit hår er grimt, men jeg skal stadig spille finale i morgen.” Jan Ø. Jørgensen på Twitter efter semifinalesejren over thailandske Saensomboonsuk i French Open, som han sidenhen vandt.

Matchfixing, spil på egne kampe og misbrug af intern viden er forbudt

”Sådan, Kevin! Når jeg bliver voksen, vil jeg være lige som dig.” Tidligere racerkører Jan Magnussen på

plakater sammen med dette

Facebook efter sønnen Kevin Magnus-

nummer af Idrætsliv. Flere

sens triumf i Formel Renault 3.5 World

eksemplarer fås ved at kontakte DIF på 43 26 20 60 eller forsendelsen@dif.dk.

Danmarks Idrætsforbund

står bag kampagnen. Danske Spil er kampagnepartner.

Series. Hotline Kontakt hotlinen, hvis du er i tvivl om reglerne for spil og betting på sportskonkurrencer. Man skal kontakte hotlinen, hvis man kender til overtrædelser af matchfixingreglerne. Tlf. 70 70 70 94. mail@stopmatchfixing.dk stopmatchfixing.dif.dk

Kampagnepartner:

SPIL SPILLET

Hvem ved mest om sport www.spilspillet.dk


10

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

TIPPET

COLOURBOX

MORTEN SCHROEDER

Gennemgå jeres klubfaciliteter for energi- og miljøsyndere og få flere penge til bolde, kegler og overtræksveste.

SPAR PÅ VAND OG EL – OG SPAR PENGE Nordborg Roklub på Als var de trætte af,

af kommunen og dermed selv betaler sine

at alt for mange af klubbens penge gik

udgifter, eller om den får dem dækket af

til forbrug. Derfor besluttede klubben at

kommunen.

START I DET SMÅ

kigge på dens udgifter og fandt her blandt

”For den uafhængige klub er det et helt

Skift gløde- og halogenpærerne ud med

andet ud af, at de kunne spare 12 liter vand –

oplagt område at spare penge på. Alt andet

LED-pærer, erstat de gamle brusehoveder

eller det samme som 48 øre - per toiletskyl,

lige må det da være federe som klub at bruge

med nye sparebrusere og skru ned for radi-

hvis de skiftede deres to gamle toiletter ud

sine penge på aktiviteter og udstyr i stedet

atorerne, når faciliteterne ikke bliver brugt.

med to nye vandbesparende toiletter til 2.000

for på dyre forbrugsregninger,” siger Dorthe

Det virker som småting, men det er nemt og

kroner stykket.

O. Andersen.

billigt og kan gøre en stor forskel på udgifts-

posten for både den lille og store klub.

Og ifølge Dorthe O. Andersen, miljøkon-

Men også hos den klub, der får betalt sine

sulent i DIF, er Nordborg Roklub ikke et

regninger af kommunen, bør der være incita-

enestående eksempel på en klub, der kan

ment til at gennemgå sine forbrugsudgifter

spare penge ved at tænke i mere energi- og

og overveje grønne løsninger sammen med

miljøvenlige baner.

kommunen.

”Der er rigtig mange klubber derude, der

”Det er et godt signal at sende til kom-

Tip 1

Tip 2

FÅ BESØG AF EN ENERGIVEJLEDER

vil have godt af at få foretaget et energitjek,

munen, og i bedste fald siger de ’tak for at I

Flere kommuner og virksomheder tilbyder

og jeg er næsten sikker på, at man hos alle

sparer på vandregningen. Vi sørger for, at det

gratis energirådgivning, hvor en energi-

klubber vil finde steder, hvor det er muligt at

sparede bliver brugt på nye bolde til jer’,” for-

vejleder kvit og frit kommer ud til din klub.

energieffektivisere,” siger hun.

tæller Dorthe O. Andersen.

Gør brug af dette og få energivejlederens

Brug pengene på det sjove

Se det som en investering

Dorthe O. Andersen nævner, at der selvføl-

Når først folkene ude i klubberne bliver

gelig er forskel på, om klubben er uafhængig

gjort opmærksomme på de mange grønne

råd om, hvor og hvordan din klub kan spare

sparemuligheder, oplever Dorthe O. Ander-

penge på vand-, varme- og elregningen.

Tip 3

sen generelt stor forståelse for, at det er et

SØG OM HJÆLP OG TILSKUD

område, hvor der kan gøres en indsats. Men

Det koster mange penge at få udskiftet vin-

hun oplever også, at mange tror, at det er ual-

duer eller installeret solcelleanlæg, og som

mindeligt dyrt at gøre noget ved.

klub med en begrænset økonomi kan det

”Det kan godt være, at en udgift på 2.000

være svært at finde midlerne til at betale

kroner til installation af et nyt vandbespa-

alle omkostningerne selv. Hør derfor det

rende toilet i første omgang lyder som mange

lokale erhvervsliv, om de vil hjælpe med at

penge, men det er altså penge, som er sparet

sponsorere en del af udgifterne, mens der

hurtigt ind igen,” fortæller Dorthe O. Andersen

ofte også vil kunne tildeles tilskud af kom-

og slutter af med et sidste råd:

munen, så husk at søg om dette.

”I stedet for at betragte det som en udgift,

så se det som en investering, der både sparer klubben penge og viser samfundssind.”


KURSUS OG KONFERENCE Konference- og mødelokaler op til 275 personer - Moderne lokaler og teknik - Hyggelige omgivelser og god stemning i den rigtige sportsånd

Idrættens Hus er et moderne hus med uendelig

Mulighed for leje af haller i forbindelse med jeres

mange muligheder.

møde- og kursusaktiviteter. Brugerne lægger vægt på vores unikke placering

Vi lægger en stor ære i god og fuldendt service, og i

kun 20 min fra København, 3.000 gratis p-pladser,

samarbejde med arrangørerne at udarbejde planen

fornuftige priser og tætte bånd til toppen af dansk

for det fuldendte møde ved både store og mindre

elitesport, når de bruger os som konference- og

arrangementer.

eventsted.

Hotel med 65 moderne værelser tæt på motionsmu-

På www.idraettenshus.dk kan du se mulig-

IDRÆTTENS HUS

ligheder både indendørs og udendørs.

heder og billeder samt booke værelser online.

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

Idrættens Hall of Fame kan ses, og man kan læse nærmere om de store resultater medlemmerne af

Kontakt os for nærmere aftale om arrangementer,

Telefon 4326 2631

denne unikke 'klub’ har udført.

mulighederne i Idrættens Hus eller en fremvisning

receptionen@dif.dk

af lokaler, hotel med mere.

www.idraettenshus.dk

Bygherrerådgivning, projektrådgivning, byggestyring, totalrådgivning, kvalitetssikring af: Tribuner, Multihaller, Bobble- og lethaller, Atletikanlæg inden- og udendørs, Dræn, Vandingsanlæg, Kunstgræsbaner nyanlæg og udskiftning, Faskiner, Lysanlæg, Multibaner, Naturgræsbaner, Superligabaner, Forsinkelsesbassiner, Svømmeanlæg, Banevarme, Tennisbaner rødgrus og kunststof, Sportsgulve, Springgrave til gymnastik m.m.

Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS | Herlev Bygade 14 | 2730 Herlev | Tlf. 44 88 20 00| Kontakt@jenswessberg.dk


12

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

FORENINGER

L ARS MØLLER

JACOB BECH ANDERSEN

DIF modtager flere og flere henvendelser fra potentielle ildsjæle, der ikke tør stille op til bestyrelses- og kassererposterne af frygt for kritik, erstatningsansvar og i værste fald straffesager. Men frygten er ofte helt ubegrundet, fastslår DIF.

VÆR IKKE BANGE FOR BESTYRELSES- ELLER KASSERERARBEJDET r der noget at bekymre sig om i

af valgte hverv i den lokale idrætsforening.

og også internt i idrætsforeningerne møder

forhold til at varetage en besty-

Henvendelserne bærer præg af en sti-

bestyrelsesmedlemmer oftere kritik fra

relsespost i idrætsforeningen?

gende bekymring for at blive udsat for

foreningens øvrige medlemmer. Det viser

Eller hvad med kassererposten?

kritik i forbindelse med bestyrelsesarbej-

indbringelsen af klagesager for DIF-idræt-

Risikerer man selv at skulle punge ud af

det og muligheden for i værste tilfælde at

tens klagesystem og læserbreve i lokale

egen lomme, hvis noget går skævt med

ende med et personligt erstatnings- eller

medier, hvor bestyrelsesmedlemmer til

regnskabet?

strafansvar.

tider hænges ud.

DIF modtager løbende mange henven-

Flere sager fra medierne, hvor bestyrel-

”Det er helt urimeligt, og det skal der

delser om karakteren og omfanget af det

ser er blevet offentligt kritiseret, har prikket

laves om på. Et ja til en plads i bestyrel-

ansvar, man påtager sig ved varetagelsen

ekstra til frygten rundt om i idrætsdanmark,

seslokalet eller på kassererkontoret må

Arbejdet som bestyrelsesmedlem eller kasserer i en forening, bør ikke gøre nogen bange, mener DIF.

Har du en hjertestarter ? Du kan være med til at sikre din virksomhed eller dit lokalområde. Vi tilbyder kvalitets hjertestarterer, alt i tilbehør, førstehjælpskurser, service og træningsdukker. Priser fra 7.196 kr. ekskl. moms Kontakt os på 86 28 49 00 for et tilbud eller se mere på www.cardiocare.dk


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

”Et ja til en plads i bestyrelseslokalet eller på kassererkontoret må simpelthen ikke også være et ja til et ophold på øretævernes holdeplads” Mads Boesen, juridisk konsulent i DIF

simpelthen ikke også være et ja til et ophold på øretævernes holdeplads,” siger juridisk konsulent i DIF Mads Boesen.

Klart budskab Heldigvis er der juridisk set ingen tendens til, at bestyrelsesmedlemmer og kasserere i de frivillige foreninger kommer i problemer. Domstolene har nemlig flere gange givet udtryk for en forståelse for det frivillige foreningsarbejde og for, at den ansvarsnorm, de frivillige bestyrelsesmedlemmer skal leve op til, naturligvis skal afspejle hvervets karakter. Det er med andre ord et klart tegn på, at der er forståelse for, at det er frivillige personer og ikke lønnede professionelle, der sidder på bestyrelsesposterne i landets idrætsforeninger.

”Derfor er budskabet fra DIF helt klart:

Man skal ikke være bange for at sige ja til en bestyrelsespost,” siger Mads Boesen og lægger tryk på ikke.

Klap på skulderen Den fortsatte mulighed for at få idrætsforeningernes ildsjæle til at træde ind i bestyrelseslokalet eller påtage sig kassererhvervet afhænger dog ikke alene af, at det på ingen måde er risikabelt at besidde en bestyrelses- eller kassererpost. Mindst lige så vigtigt er det, ifølge Mads Boesen, at respekten for og anerkendelsen af det frivillige arbejde i idrætsforeningerne er til stede.

”Det er et fælles ansvar for alle i idræts-

foreningerne at skabe en kultur, hvor der er en naturlig tillid til, at de personer, der med klubånd og ildsjæl påtager sig hvervet som bestyrelsesmedlem eller kasserer, varetager det efter bedste evne. Mange husker at klappe træneren på skulderen, når et af klubbens hold vinder. Men hvor ofte får bestyrelsesmedlemmet eller kasseren et ’tak for indsatsen’ med på vejen? Formentlig sjældnere end de fortjener. Det bør ændres,” fastlår Mads Boesen.

Læs mere om ansvar i idrætsforeningerne på www.dif.dk og bemærk i øvrigt, at DIF snart udbyder ny uddannelse i bestyrelsesansvar. Læs mere om denne i næste nummer af Idrætsliv

13


14

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

INTERVIEW

SCANPIX/POLFOTO

PER COLSTRUP VINKEL

Caroline Wozniacki slutter for femte år i træk sæsonen af på verdensrangslistens top 10. En imponerende præstation af danskeren, der, siden hun var helt lille, har gået sin helt egen vej for at nå toppen. De seneste sæsoner har dog også budt på resultatmæssige nedture og mediekritik. Nu er det derfor tid til at stille Danmarks største idrætsstjerne et vigtigt spørgsmål: Hvordan går det, Caroline?

FEM ÅR PÅ TOPPEN AF VERDEN


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

15


16

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

“HVIS DER VAR NOGLE DER HAVDE SAGT TIL MIG SOM 7-ÅRIG ‘DU KOMMER TIL AT LIGGE NUMMER 1 TO ÅR I TRÆK OG TOP-10 FEM ÅR I TRÆK,’ SÅ HAVDE JEG SAGT: ‘DET ER DA FANTASTISK, DET VIL JEG DA MEGET GERNE’”

en dalende rangering steg kritikken af danskerens ensformige spillestil og manglende evne til at udvikle nye facetter i sit spil. Hverken Ricardo Sanchez eller Thomas Johansson formåede at forny danskerens spil og blev flygtige trænerbekendtskaber. Men når Caroline Wozniacki i dag ser tilbage på tiden, hvor karrierens første længerevarende resultatmæssige krise indtraf, er det

Luxembourg

hverken forhånd eller flugtninger, hun ser som problemet.

det er ikke fair, det kan

”Jeg har lige siden, jeg var helt lille,

du ikke,” siger Caroline

været drevet af mål og drømme. Først var

Wozniacki, inden hun

det at slå min storebror, så var det at blive

bryder ud i et fnis. I 40

sjællandsmester, danmarksmester, euro-

minutter har den 23-årige tennispige med

pamester, verdensmester. Jeg spillede min

stor tålmodighed svaret på Idrætslivs spørgs-

første Grand Slam-turnering, da jeg var 12-13

mål om alt fra modenhed til mediehetz. Men

år. Da jeg var 16 år, vandt jeg Wimbledon.

på det sidste spørgsmål, det mest person-

Lige pludselig skulle jeg spille på senior-

lige af dem alle, må hun give fortabt. For hvad

touren. Der skete hele tiden noget, og jeg

vil en perfektionist som Caroline Wozniacki, der er minutiøs i alt, hvad hun foretager sig, gøre bedre ved sig selv? Svaret følger senere.

Idrætsliv møder Danmarks bedste ten-

nispiller på spillerhotellet i centrum af Luxembourg. Turneringen Luxembourg Open er et af årets sidste stop på den verdensomspændende WTA-tour, der dikterer spillernes rejseplaner fra Australien i januar over Europa, USA og Asien, inden sæsonen slutter med sæsonfinalen for de otte bedste i Istanbul. Nærmest symbolsk for den sæson Caroline Wozniacki har præsteret i år, pisker regnen mod ruderne. For andet år i træk må danskeren se langt efter en af de otte pladser, der giver adgangsbillet til den lukrative sæsonfinale. For nok slutter hun i top-10 for femte år i træk, men når man ved denne tid i både 2010 og 2011 kunne se sig selv øverst på ranglisten, så syner en niendeplads bare ikke helt af det samme.

På spørgsmålet om, hvad et år uden de

store sejre har givet hende, svarer hun:

”Jeg har lært meget omkring mig selv, mit

team, min ketsjer og det at alting skal gå op i en højere enhed og passe perfekt, for at jeg kan spille op til mit højeste niveau. Jeg har lært en del om professionalisme og om, at det ikke kun handler om at træne hårdt, men også om hvordan man træner. Det er et sammenspil mellem mange faktorer, der skal give dig succes i sidste ende.”

Pludselig udeblev sejrene Efter at have mistet førstepladsen på verdensranglisten i starten af 2012-sæsonen skiftede fokus i høj grad på Caroline Wozniacki. Fra solstrålehistorien om Miss Sunshine, der kæmpede den ene modstander ned efter den anden, blev tonen i debatten pludselig en anden. I takt med


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

kom hurtigt igennem og op på ranglisten.

redefinere sig selv som spiller, understre-

Det var sjovt, fordi der hele tiden var nye

ger Wozniacki.

udfordringer, nye steder at tage hen, nye spillere man mødte og nye oplevelser. Men

Timer blev til flere timer

vigtigst af alt vandt jeg mange kampe. Det

Historien om Caroline Wozniackis impo-

var det, der motiverede mig. Men pludse-

nerende rejse mod toppen af den

lig i 2012 udeblev sejrene. Så søger man ny

internationale tennistrone begynder

inspiration i andre trænere og prøver ting af

ved en slagmur i Køge Tennisklub.

for at se, om de virker. Men dybest set hand-

Mens far, mor og storebror dystede

ler det om, at jeg havde vundet så meget

på banen, måtte lillesøster pænt se til

på min måde at spille, og det ændrer man

fra sidelinjen. Der gik dog ikke længe,

ikke bare fra den ene dag til den anden, slet

inden de ensformige returneringer

ikke som perfektionist,” analyserer Caroline

fra den grå beton blev byttet ud med

Wozniacki, mens hun trækker på skuldrene

en mere varieret udfordring inde på

som tegn på, at tiden ikke var den sjoveste

de røde grusbaner. Lynhurtigt stod

i karrieren.

det klart, både for forældrene Piotr

Efter 10 års optur skulle livets første

og Ana, men også for en af klubbens

tennismæssige krise klares. Men når man

trænere, at her var tale om et ekstraor-

har udviklet et koncept, der har sikret stor

dinært talent. Udover et udsøgt blik for

succes i juniortiden, så tager det sin tid at

spillet havde den lille pige også en ekstra-

17

BLÅ BOG Navn: Caroline Wozniacki Født: 11. juli 1990 i Odense, Danmark (23 år) Bopæl: Monte Carlo, Monaco Højde: 177 cm Vægt: 58 kg Professionel: siden den 18. juli 2005 Nuværende placering på verdensranglisten: Nr. 10 Bedste placering på verdensranglisten: Nr. 1 (sluttede 2010 og 2011 som verdensetter) Titler: 21 WTA-titler – første titel Nordic Light Open i august 2008, seneste titel Luxembourg Open i oktober 2013 Bedste resultat i en Grand Slam: Tabende finalist i US Open i 2009 (5-7, 3-6 mod Kim Clijsters) Personlig hæder: WTA Tour Newcomer of the Year 2008, Årets Sportsnavn 2010, Årets Tennisspiler 2007-2011 Præmiepenge: 85,32 mio. kr. Idoler: Martina Hingis, Steffi Graf

Det har krævet mange timer på træningsbanen for at nå verdenstoppen for Caroline Wozniacki.


18

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

ordinær evne til at blive ved. Dedikationen til

sekvens, at konkurrenterne og deres forældre

Seks skæve til Wozniacki

at arbejde hårdt var allerede fra den spæde

ofte så skævt til familien Wozniacki og den

start et af varemærkerne hos den dengang

ambitiøse tilgang til datterens tennisprojekt.

Hvad kører der på din ipod? “Rihanna, Bruno Mars, One Direction og meget Rasmus Seebach.” Favorit rejsemål? ”Boa Boa. Har aldrig været der, men det er et sted, der er på min liste.” Bendtner eller Beckham? ”Jeg må sige Bendtner. Jeg kender ham, og han er en superflink fyr.” Seneste læste bog? ”Jeg læste ‘The Rocketeer’ af John Grisham.” Mest beundringsværdige dansker? ”H.C. Andersen. Den grimme ælling har en god pointe, der sidder fast.”

spinkle tennispige.

Der gik ikke lang tid fra storebror Patrik

dedikeret til det, jeg lavede. Nogle gange kan

var besejret, til far Piotr blev klar over, at han

man stå efter en times træning og tænke, at

var nødt til at hjælpe. Hyggetræningen i den

det her kører fantastisk, så nu tager jeg hjem.

lokale tennisklub var utilstrækkelig for datte-

Andre gange står man efter to timer og føler

ren, der både manglede modstand på banen,

stadig, der er ting, der mangler, og som lige

men også modspil i forhold til hvilken retning

skal køres igennem igen. Jeg ville gerne have

hun skulle udvikle sig i. For traditionen for at

en god fornemmelse, inden jeg tog hjem, og

udvikle internationale tennisspillere i Dan-

så blev jeg en time længere eller hvor meget

mark var ikke stor. Et egentlig koncept, for

længere, der skulle til. Der var skole, træning

hvordan et talent skal opfostres, fandtes ikke.

og skole, træning. Jeg tror også, lærerne må

Og når Caroline Wozniacki i dag ser tilbage

have tænkt ’Hold da op, hende der altså, hun

på tiden som ung juniorspiller i Danmark, er

spæner altid fra skole til træning og tilbage

det da netop også evnen til selv at sammen-

for at nå timerne’,” smiler Caroline Wozniacki.

sætte et passende program, der står klarest

Hun nyder tydeligvis at lede tankerne tilbage

i erindringen. For selvom mange af de større

til en tid, der virker fjern fra det liv, hun i dag

danske klubber tilbyder kvalificeret træning

lever på sportens business class.

til spillerne, så skal der mere end skemalagte

timer og en lille løbetur til, hvis man ønsker

tennisbanerne i Storkøbenhavn stillede store

at skille sig ud fra mængden og have chan-

krav til personerne rundt omkring Caroline

cen for at slå igennem internationalt.

Wozniacki. Alt skulle passes ind i datterens

stramme program, som blev omdrejnings-

”Jeg trænede flere gange i flere klubber,

Pendlerlivet mellem hjemmet, skolen og

fordi det skulle passe ind. Og så havde jeg eks-

punktet i den lille familie.

tra timer, fordi for mig var det også vigtigt at

passe skolen. Jeg havde derfor altid møder

på en måde i kortene, eftersom både faren

med skolen, inden skoleåret gik i gang, hvor vi

og moren i hjemlandet Polen havde spillet

lagde en plan for, om jeg måske kunne droppe

henholdsvis fodbold og volleyball på elite-

to idrætstimer eller andet og så få lov til at

plan. Med andre ord var forståelsen for valget

træne om morgenen eller i løbet af skoleti-

om at tilsidesætte fest og farver til fordel for

den. Hvis det var, jeg kom bagud, så kunne jeg

træning og tennis ikke noget datteren skulle

få nogle ekstratimer efter skole, men for det

forsøge at opnå, den var indforstået. Det var

meste klarede jeg mig uden og lavede altid

nærmest naturligt, at både mor og far, og

mine lektier. Men det var vigtigt for mig at

senere også storebror, tog fat og hjalp på de

have skolen med mig, samtidig med at den

parametre, hvor de kunne gøre en forskel. En

gav mig frihed til at træne,” fortæller Caro-

forskel, som Caroline Wozniacki i dag erindrer

line Wozniacki.

som altafgørende for, at satsningen lykkedes,

og at familien i dag har skiftet en tilværelse i

Skemalagt træning

Farum Midtpunkt ud med en noget mere fas-

En af de udfordringer, Caroline Wozniacki

hionabel i fyrstedømmet Monaco.

At sport skulle blive datterens skæbne lå

fremhæver ved det danske tennissystem,

er de meget skemalagte træningsplaner.

ligt min far har været meget inde over og

Planer, hun også selv var en del af, men ikke

snakke med trænere og klubber om, hvem

som udgangspunkt var den store tilhænger

jeg kunne træne med, hvornår det passede

af. I første omgang handlede det dog om kva-

ind osv. Det var så vigtigt, fordi jeg så vidste,

liteten af den træning, der blev tilbudt, og

at nu skulle jeg bare koncentrere mig om

så måtte hun selv tilføje kvantiteten ved at

min træning,” forklarer Caroline Wozniacki

pendle mellem forskellige klubber i hoved-

om hendes families rolle i projektet. En rolle,

stadsområdet. Ifølge Wozniacki sluttede

der betød, at hun i en ganske ung alder nær-

en træningstime ofte med, at træneren

mest kunne tillade sig at tænke og træne

skyndte sig ud i bilen for at komme

som en professionel. Al logistik og praktiske

hjem eller over på en anden bane,

“JEG FØLER MIG HJEMME DER, HVOR MIN FAMILIE ER”

”Jeg var helt sikkert hundrede procent

”Familien har været meget vigtig, og sær-

udfordringer tog familien sig af.

hvor nye elever ventede på instruktion. Derfor var

Rodløs tilværelse

hun allerede fra en

Professionel og perfektion blev de to ord, der

ung alder tvunget til

kom til at definere den danske superstjerne

at gøre tingene på

i hele perioden fra talentfuld tennistalent i

sin egen måde

Farum til tennisdronningen af international

med den kon-

tennis i 2010 og 2011. Men den ekstreme suc-


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

19

Caroline Wozniacki med det synlige bevis på WTA-sejren ved Luxembourg Open 2013.


20

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

ces, Caroline Wozniacki opnåede, havde også en bagside. For det at være international tennisspiller stiller ekstreme krav til udøverens personlighed og rygrad. Med turneringer i 10 af årets 12 måneder er en professionel topspiller tvunget til at deltage i turneringer rundt om i verden hovedparten af årets dage. Den godt brugte kliche om at bo i en kuffert passer i den grad på den danske tennisspiller, der kender mere til lufthavnsindretning end lørdagshygge. Nok er basen placeret i en lejlighed i Monaco, men selvom Monaco har været udgangspunktet for Caroline Wozniackis rejser rundt i hele verden de senere år, har hun svært ved at forklare, hvor hun føler sig mest hjemme. I modsætning til den gængse opfattelse handler det for tennisspilleren ikke om en geografisk placering, men mere om personlige relationer.

”Selvfølgelig er Danmark altid tæt på mig.

Det er der, jeg er vokset op, og der, hvor jeg har boet i mange år. Men samtidig har jeg rejst så meget, at jeg tror, det er mere rigtigt at sige, at jeg føler mig hjemme der, hvor min familie er, hvor min kæreste er, hvor man kan føle sig tryg med de personer omkring sig, man gerne vil have. Jeg har ofte også mine veninder med ude og hygge, og det, tror jeg, er rigtig vigtigt for, at man kan bevare jordforbindelsen og bibeholde de personlige relationer og venskaber,” filosoferer Caroline Wozniacki.

Andre perspektiver på livet Via den erfaring og den hurtige overgang til voksenlivet lærte Caroline Wozniacki hurtigt lektien om, hvordan man skal begå sig i selskab med voksne. Det var den lektie, der med stor sikkerhed hjalp hende, da hun på rekordtid gjorde en lovende juniorkarriere til en strålende ditto i seniorregi. Alt flaskede sig, og på overfladen virkede det som om, danskerens talent og arbejdsvilje var så stor, at udviklingen på intet tidspunkt ville stagnere eller stoppe, men blot fortsætte mod nye højder. Men lige præcis der, hvor det hele var ved at vokse ind i himlen med en førsteplads og den ene turneringssejr efter den anden, gik noget galt. Pludselig handlede det om at forsvare. Der var ikke længere meget at opnå. I stedet for at jage blev Caroline Wozniacki jagtet. Skydeskive for medierne som spilleren, der blev nummer 1 uden at have vundet en Grand Slam-turnering, og blandt spillerne den mest prestigefyldte modstander at nedlægge. Karrierens første krise havde ramt den danske tennisstjerne, der på banen virkede umotiveret og opgivende.

”Jeg tror, det er vigtigt at separere sit liv

på og uden for banen. Jeg ved, hvis man træner hårdt, skal resultaterne nok komme. Man kan have en dårlig periode, og det kan gå lidt


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

tough nogle gange, men i slutningen af dagen

PER COLSTRUP VINKEL

skal man nok få de resultater, man drømmer om og kæmper for. Det er det, jeg har tænkt. Giv den 110 procent, mere kan man egentlig ikke gøre. Du ved, det er ikke et dårligt liv at rejse rundt og være i de varme lande, møde nye mennesker, få store oplevelser, så man skal også lige sætte tingene i perspektiv,” forklarer Caroline Wozniacki. Ifølge Caroline Wozniacki har netop det med perspektiverne nok manglet lidt i mediernes behandling af hendes resultater. Eksempelvis er det gået hen i nærmest ubemærkethed, at det for femte år i træk lykkedes Caroline Wozniacki at slutte året af blandt verdens 10 bedste kvindelige tennis-

21

Selvom tennisstjernen kun er 26 år, når der afvikles OL i Brasilien, er hun ikke i tvivl om, at OL i Tokyo i 2020 bliver uden hendes deltagelse.

WOZNIACKI: OL I RIO BLIVER MIT SIDSTE

spillere. En præstation, der i år måske næppe er helt så imponerende som i 2010 og 2011,

ogle gange tager jeg mig

2014, 2015 og 2016 for at kunne kvalificere

hvor rangeringen var nummer 1, men ikke

selv i at tænke ’gud, er jeg

sig til legene i Rio.

desto mindre en kraftig understregning af,

kun 23 år gammel’.”

at Wozniacki stadig hører til i den absolutte

Alder er en relativ ting

gøre, hvad de siger. Jeg vil ikke misse OL i Rio.

top i kvindesportens største og mest presti-

for Caroline Wozniacki, der siden hun var 15

Det er helt sikkert en af de ting, jeg gerne

gefyldte idrætsgren.

år har kæmpet om point, præmiepenge og

vil have med, inden jeg lægger ketsjeren på

”Det er fantastisk, hvis jeg selv skal sige

prestige på kvindernes internationale ten-

hylden på et tidspunkt,” siger Caroline Woz-

det. Det er jo top-10, hvor alle gerne vil være.

nistour, WTA-touren. Men midt i jagten på

niacki til Idrætsliv og åbner dermed op for et

Det er helt sikkert noget, som jeg er stolt af.

personlig succes har hun nydt at stille op i

comeback til det danske FED Cup-hold, som

Hvis der var nogle, der havde sagt til mig som

de rød-hvide farver og repræsentere Dan-

hun senest repræsenterede i 2011.

7-årig ’du kommer til at ligge nummer 1 to år

mark ved både OL i Beijing og senest i London.

i træk og top-10 fem år i træk,’ så havde jeg

Og Danmarks bedste tennisspiller er opsat

Hårdt liv betyder tidlig exit

sagt: ’det er da fantastisk, det vil jeg da meget

på at være med ved OL i Brasilien, men tror

Set i lyset af at verdens aktuelt bedste

gerne’. Man må sætte tingene lidt i perspektiv

samtidig det vil være afslutningen på hen-

kvindelige tennisspiller, Serena Williams, i

og klappe sig selv på skulderen en gang i mel-

des deltagelse som aktiv ved OL.

september rundede 32 år uden at have så

lem,” siger en smilende Caroline Wozniacki.

”For mig har OL altid betydet noget spe-

meget som antydet, at et karrierestop er

cielt, og jeg vil gøre mit for at komme med

nært forestående, kan det virke underligt,

Perfektionismen

til Rio. Det er helt sikkert et kæmpe mål. Det

at Caroline Wozniacki kategorisk afviser, at

Dagen efter interviewet med Idrætsliv er der

bliver sikkert mit sidste OL, så derfor er det

OL i 2020 kan komme på tale. Med en fød-

officielt pressemøde på anlægget i Luxem-

ekstra vigtigt for mig at give det en chance

selsdato, der siger 1990, ville danskeren med

borg. Da Caroline Wozniacki træder ind i

og vinde en medalje til Danmark. For mig er

udviklingen på tennistouren taget in mente,

lokalet, sænker stilheden sig. De lokale journa-

det prestigen i at være med og prøve at vinde

hvor spillerne bliver ældre og holder længere,

lister fra Luxembourg sidder klar med deres

en medalje, der betyder meget for mig. Men

uden problemer aldersmæssigt kunne klare

blokke til at notere danskerens vurdering af

også at være en del af den team-spirit, som

sig til legene i Asien.

kampen, hun netop har vundet i 1.runde mod

man har ved at bo i OL-byen. Det er noget,

den lokale helt Mandy Minella. Et par hurtige

man ikke kan sætte ord på, noget man ikke

hårdere, fordi det tager på kroppen at være

standardsvar på standardspørgsmål giver

kan sætte en pris på. Det er helt sikkert noget,

på hele tiden – også mentalt. Jeg har også

næste dags aviser de citater, der er påkrævet.

som jeg gerne vil have med, inden jeg stop-

fået spørgsmålet et par gange, om hvornår

Idrætsliv får også lige sneget et spørgsmål

per,” siger Caroline Wozniacki til Idrætsliv.

det er tid at lægge ketsjeren på hylden, og

”Der er altid nogle faste regler, og jeg vil

”Sæsonafslutningerne bliver hårdere og

så siger jeg, at jeg kun er 23, og så siger de

med – nemlig det, som Caroline Wozniacki

Kompliceret kvalifikation

’ups, det havde vi glemt’,” fortæller Caroline

Hvordan man som tennisspiller kvalifice-

Wozniacki om opfattelsen af sig selv som

Hvad kunne du tænke dig at gøre bedre

rer sig til OL, er en variabel størrelse, der har

en veteran i en sport, hvor pensionsalderen

ved dig selv?

skiftet ofte, siden tennis blev en fast del af

kommer hurtigere end de fleste af hendes

”Jeg tror gerne, jeg vil forsøge at være lidt

OL-familien fra legene i Seoul i 1988. Derfor

jævnaldrende veninder får færdiggjort deres

mindre perfektionistisk. Det har hjulpet mig

er det også svært på nuværende tidspunkt

universitetsuddannelse.

gennem hele mit liv, men hvis man vil udvikle

at sige, hvilke kvalifikationskrav, der vil gælde

sig lidt mere, skal man turde give los og begå

frem mod OL i Rio. Kvalifikationskravet betød

af den nordirske golfspiller Rory Mcllroy og et

fejl. Det er en udfordring for mig, men jeg ved,

for de afviklede lege i London, at spilleren

erklæret mål om at få børn, inden hun runder

at hvis jeg gør det, bliver resultatet bedre på

havde deltaget i FED Cup (kvindernes lands-

30, så taler meget for, at de uvidende journa-

den anden side,” lyder det analyserende svar

holdskonkurrence) i to af årene 2009, 2010,

listers spørgsmål, om hvornår danskeren for

fra Caroline Wozniacki. Hende tennisspille-

2011 og 2012. Hvis kravene forbliver uæn-

sidste gang svinger ketsjeren, måske ikke er

ren, der kan lidt mere end at tage en bold ad

drede, vil det betyde, at Caroline Wozniacki

helt i skoven alligevel.

gangen.

skal repræsentere Danmark i to af årene

ikke kunne svare på dagen før.

Men med kærligheden på rette kurs i form


den PerFekte aFten ude Show, 4-retterS middag & natklub - alt under et tag !

SÆrtilbud til idrÆtSliV



”… det flotteste, mest spektakulære, overvældende og stjerneflot begavede indtil dato.”

FÅ 10 % rabat PÅ wallmanS dinnerShow kategori b-d, Frem til Juni 2014. beStil PÅ tlF: 3316 3700, og oPlYS koden ” idrÆtSliV”. JubilÆumSbilletter Fra 445,50,- (hVerdage)

Børsen



… noget nær det perfekte (…), hvis man ønsker at spise og drikke til den totale underholdningsoplevelse.” sjællandske



“Rent vokalt er der intet der p.t. overgår jubilæumsshowet i København.” CPHCUlTUre

10 % rabat



”… dygtigt og topprofessionelt leveret.”

www.wallmanS.dk - tlF +45 3316 3700

Berlingske

Gælder ikke i kombination med andre rabatter, kampagner eller eksisterende bookinger. Begrænset antal pladser. Frapris 490,50,- i nov. + dec. (hverdage). Gælder ej fre-lør fra 15.11-21.12.


STYRK SAMARBEJDET MED DINE SPONSORER Info-Center udlodder en komplet displayskærmsløsning til din forening. Deltag i konkurrencen på www.info-center.nu/display.aspx Skab værdi for dine sponsorer gennem kreativ markedsføring på skærmen. Psst ! hjem Du find er sv mes a ide www rene på .info v -cen ores ter.n u

Eksponér dine sponsorer sammen med • Nyheder fra jp.dk og lokal vejrudsigt • Aktiviteter, arrangementer og stillingsoversigter • Billeder, film og kulturoplevelser Systemet inkluderer alt fra hardware og software til levering og montering

“Reklamefelterne giver god mulighed for

annonceindtægter samt eksponering af egne tilbud og aktiviteter” Tlf. 75 15 93 35 info@info-center.nu www.info-center.nu

-Palle B. Pedersen, Brønderslev Hallerne

Du kan kun deltage i konkurrencen én gang, og kun hvis du er bestyrelsesmedlem for en forening i Danmark. Konkurrencen kører i perioden fra 15-04-2013 t.o.m. 26-05-2013. Præmien er en komplet informationssystemløsning med en 46” skærm. Inklusiv er både hardware, software, montering, designudarbejdelse, brugeroprettelse, kørsel samt support- og hotlineabonnement de første 12 måneder. Værdien er i alt kr. 42.000,-. For yderligere information om konkurrencen henviser vi til vores konkurrencebetingelser på www.info-center.nu/kb.aspx


24

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

TEMA: KOMMUNALVALG 2013 Idrætsfaciliteter, frivillige, haltider, samarbejde med kommunen, breddeinitiativer, støttekroner, folkeskolereformen plus meget andet. Kommunalvalget 2013 er ikke uden betydning for idrætsforeningerne.

KOMMUNAL

2013

JACOB BECH ANDERSEN


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

25


26

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

TEMA: KOMMUNALVALG 2013

JACOB BECH ANDERSEN

Danmark skal til kommunalvalg. Men hvor er det en god ide at plante sit kryds, hvis man vil skabe optimale rammer for sin idrætsforening?

SÆT KRYDSET VED…

il højre, til venstre, midtfor eller langt væk fra alting. Hvor er det bedst at sætte sit kryds den 19. november, hvis man vil idrætten

det bedste i sit lokalområde? Det spørgsmål vil flere vælgere, der har deres daglige gang i det danske idræts- og foreningsliv, sikkert stille sig selv, når de står i stemmeboksen til kommunalvalget.

For selvom idrætten måske ikke fylder

så meget i den lokale valgdebat, så er kommunalvalget 2013 bestemt vigtigt set med idrætsbriller. Helt overordnet er samarbejdet mellem den enkelte idrætsforening og kommunen en faktor, man som repræsentant for en idrætsforening kan have for øje, inden krydses sættes. Men også politikernes holdninger til idrætsfaciliteter, frivillige, haltider, støttekroner og folkeskolereformen kan komme i spil.

”Det ville selvfølgelig være rart, hvis vi

konkret kunne sige: ’Stem på det her parti, og så får idrætten det bedre’, men sådan forholder verden sig jo ikke – slet ikke i kommunalpolitik. Derfor må vi helt overordnet sige, at vi anbefaler, at man stemmer på de partier og kandidater, som har sat idrætten og ikke mindst foreningslivet på dagsordenen. Dem der med andre ord har nogle målsætninger på området,” siger DIF’s idrætspolitiske chef, Poul Broberg. Han uddyber:


www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt ..........

r

o en f p m a t fr ldka dbo er flytte g n å a H irls ønd oldg ag til s lørd

Foreningsadministration • Integration med hjemmesider uden ekstra programmering • Online booking og betaling • Automatisk bogføring • Fælles kalender og mødearkiv • SMS & mail

Conventus www.conventus.dk • Tlf.: 7070 1308

”Stem på dem, der har gjort sig nogle tanker om, hvordan kommunen kan arbejde bedre strategisk og planlægningsmæssigt med idrætten” Poul Broberg, idrætspolitisk chef i DIF

”Det, undersøgelsen siger klarest, er,

at spille fodbold og gå til svømning skal vi

det bedste for idrætten og stem på dem,

”Stem på partier eller kandidater, der vil

at man som kommune skal forholde sig

etablere nye kunstgræsbaner på Vester-

der har gjort sig nogle tanker om, hvordan

nærværende og seriøst til det frivillige

bro, Nørrebro og i Ørestad, hvor vi kan finde

kommunen kan arbejde bedre strategisk og

foreningsarbejde. Derudover er det ual-

plads, og vi skal have nye svømmehaller eller

planlægningsmæssigt med idrætten. Det

mindelig vigtigt, at man arbejder strategisk

mere kapacitet på blandt andet Østerbro

kunne eksempelvis være tanker om, hvor-

med idrætten. Man skal tage idrætten som

og i Indre By,” siger Frank Jensen til DIF’s

dan kommunen tager hånd om og støtter

et alvorligt politisk område, der betyder

nyhedsbrev DIF Opinion. Han fortsætter:

foreningslivet på den smarteste måde og

noget for kommunens borgere. De partier,

”Et velfungerende idrætsliv er helt

nødvendigvis ikke på den dyreste måde.”

der vil lave en tilbundsgående facilitets-

afgørende for, at København også i frem-

strategi for, hvordan kommunen, både i den

tiden er en af verdens bedste byer at bo

Kæmpe kommuneundersøgelse

kommende valgperiode på fire år og også

og leve i. Idræt giver et sundere liv og ska-

på længere sigt, skal udvikle sig, vil kunne

ber livsglæde. Idræt forbedrer de sociale

Netop de kommuner, der har en god dia-

skabe de bedste forudsætninger for idræts-

kompetencer og lærer ikke mindst børn

log og et godt samarbejde med de lokale

foreningerne,” siger Poul Broberg. Han håber

og unge grundlæggende værdier, normer

idrætsforeninger, slår positivt ud i en helt ny

på, at mange politikere vil sætte idrætten

og sociale spilleregler. Det skaber netværk

kommuneundersøgelse, som DIF har fore-

på dagsordenen i den kommende tid både

og øger børns indlæringsevne, og det giver

taget. Her rangeres 93 kommuner fra top til

som et led i valgkampen, men særligt også

udsatte borgere en mulighed for at være

bund målt ud fra fire hovedområder: øko-

efter valget. I Købehavns Kommune er det

med i fællesskabet.”

nomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

allerede sket. Her har overborgmester Frank

Skive Kommune er i top i undersøgelsen

Jensen lovet, at han i en eventuel ny valgpe-

som værende den kommune, der klarer sig

riode hvert år sætter mindst 110 millioner

bedst på idrætsområdet. Lejre Kommune

kroner af til idrætten.

klarer sig dårligst.

”For at få bugt med ventelisterne til


28

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

TEMA: KOMMUNALVALG 2013

JANNIK LUND ANDERSEN

11 udkantskommuner rangerer blandt de 24 bedste i DIF’s undersøgelse af de kommunale facilitetstilbud til foreningsidrætten. Storbyerne skraber bunden.

IDRÆTSFACILITETERNE ER BEDST I UDKANTSDANMARK raflytning, fattigdom, butiks-

godt, mens billedet generelt er mindre posi-

død og lægemangel. Det er et

tivt i og omkring storbyerne. Det gælder

lille udpluk af de store udfor-

både, når vi ser på foreningernes vurdering

dringer, der i særlig grad kan

af forholdene og på den faktiske facilitets-

forbindes med udkantsdanmark. Men den

dækning – altså idrætsfaciliteter i forhold

nye DIF-undersøgelse ”Idrætsforeninger i

til indbyggertallet,” siger DIF-konsulent Mar-

Danmark – rammer og

tin Borch, der er hovedforfatter på den nye

vilkår” kaster et anderledes lyst skær

rapport.

Bedst på facilitetsområdet er Skive Kom-

over ’den

mune, men også Lemvig, Guldborgsund og

rådne

Morsø repræsenterer udkantsdanmark i

banan’.

top ti. Hjørring er samtidig den eneste af de

For

såkaldte udkantskommuner, der placerer sig i den dårligste tredjedel af undersøgelsens 93 medvirkende kommuner.

hvis man vil have nem adgang til velholdte idræts-

Kommunernes rangering er et udtryk for foreningernes tilfredshed med både

faciliteter, er det

kvaliteten, omfanget og adgangen til de

tilsyneladende bedre at

kommunale idrætsfaciliteter. Det er sam-

bo i Struer og Tønder end i København og Aarhus.

Et samlingspunkt i udkantsdanmark

menholdt med Lokale og Anlægsfondens facilitetsindeks, der fortæller, hvor mange

”Undersøgelsen viser, at der

borgere, der må deles om de kommunale

er meget stor forskel på, hvordan kom-

idrætsfaciliteter. I Lokale og Anlægsfonden

munerne rundt om i landet prioriterer

finder analysechef Bo Vestergård Mad-

idrætsfaciliteterne og foreningernes

sen resultaterne interessante, men ikke

adgang til dem. Det er især kom-

overraskende.

munerne i Vestjylland og på

”Generelt viser undersøgelserne på

Lolland-Falster, der klarer sig

området, at de kommuner, der har de bedste økonomiske forudsætninger, ofte også er dem, der tilbyder idrætten de ringeste faciliteter. Det billede bliver bekræftet her, og det er især værd at bemærke, at der ikke kun er bedre adgang i yderkommunerne, men også langt større tilfredshed med kvaliteten


29

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

”Det er rigtig vigtigt for os, at kvaliteten og adgangen til de kommunale idrætsanlæg er i orden” John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune

vedligeholdt og forbedret. Vi kan faktisk ikke rigtig ønske os mere,” siger Lise Jørgensen.

Lytter til foreningerne Mens Guldborgsund indtager en samlet fjerdeplads på facilitetsranglisten, er kommunens udgifter til idrætsanlæg pr. indbygger

af faciliteterne,” siger Bo Vestergård Madsen,

prioriterer området højt. Det gælder blandt

faktisk kun en smule højere end landsgen-

der ser to primære årsager:

andet Sakskøbing Gymnastikforening, hvor

nemsnittet. Ifølge borgmester John Brædder

”Historisk og kulturelt er der tradition

formand Lise Jørgensen erklærer sig ”meget

skyldes den flotte placering da også især, at

for, at de små samfund i højere grad samles

tilfreds” med kvaliteten af de kommunale

kommunen er rigtig god til at lytte til idræts-

om foreningsidrætten, og derfor er det ofte

idrætsfaciliteter.

foreningerne og prioritere deres ønsker.

nemmere at rejse midler til området, mens

der i storbykommunerne er en tendens til, at

have de faciliteter, kommunen stiller til rådig-

adgangen til de kommunale idrætsanlæg er i

idrætten bliver prioriteret ret lavt i byudvik-

hed for os, og det er mit indtryk, at mange

orden, og at faciliteterne lever op til de behov,

lingen. Den demografiske udvikling betyder

lokale foreninger deler den holdning,” siger

foreningerne har. Derfor gør vi meget ud af at

samtidig, at der kommer ekstra pres på faci-

Lise Jørgensen.

have en løbende dialog med brugerne,” siger

liteterne i storbyerne, der simpelthen i dag er

John Brædder, der glæder sig over Guldborg­

underforsynede,” lyder det fra analysechefen.

medlemmer og har brug for masser af haltid.

”Vi føler, vi er meget privilegerede ved at

Gymnastikforeningen har flere end 300

”Det er rigtig vigtigt for os, at kvaliteten og

sunds rangering i DIF-undersøgelsen.

Heldigvis har gymnasterne både mulighed

Stor tilfredshed i Guldborgsund

for at benytte gymnastiksalen på Sakskø-

for idrætslivet, og det er vi meget stolte af. Vi

”Det bekræfter os i, at vi gør noget godt

bing Skole og den ene af to store haller i det

prioriterer området meget højt, og vi vil gerne

En af de kommuner, der ikke mangler idræts-

nyligt renoverede Sakskøbing Sportscenter.

gøre det lidt bedre end de andre kommu-

faciliteter, og som rangerer højt på alle

”Kvaliteten er helt i orden begge ste-

ner for også at kunne tiltrække nye borgere,”

undersøgelsens parametre, er Guldborg­

der, og mens sportscentret selvfølgelig i

siger borgmesteren, der ser foreningsidræt-

sund. De lokale idrætsforeninger har været

udgangspunktet fremstår mere moderne, bli-

ten som et vigtigt tema i det kommende

med til at tegne et billede af en kommune, der

ver gymnastiksalen på skolen også løbende

kommunalvalg.

Dines Jørgensen & Co. A/S tilbyder professionel rådgivning, når der skal etableres og renoveres sportsanlæg. Vi har stor erfaring inden for projektering af sportsanlæg, sportshaller og kunstgræsbaner. Vi kan også tilbyde rådgivning inden for energioptimering af eksisterende haller. I øjeblikket er vi ved at færdiggøre Allerød Klubhus, hvor der bl.a. er jordvarmeanlæg og integreret solcelleanlæg i det grønne tag. Specificeret referenceliste kan fremsendes ved henvendelse.

www.dj-co.dk ENERGIVEJ 3 • 4180 SORØ • TLF. 57 86 06 66 KIRSEBÆRALLE 9-11 • 3400 HILLERØD • TLF. 48 26 06 66


30

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

TEMA: KOMMUNALVALG 2013

SCANPIX

JACOB BECH ANDERSEN

De største byer i Danmark har generelt mange udfordringer på idrætsområdet. Men Aalborg skiller sig positivt ud. Opskriften på det gode forhold mellem kommune og forening i Aalborg er i virkeligheden ganske enkel.

”DE TAGER TELEFONEN, NÅR MAN RINGER” m kort tid skal Svømmeklub-

og det sætter klubberne klart pris på i den

• En kontaktpersonordning på tilskuds- og

ben NORD i Aalborg Kommune

her undersøgelse,” siger Poul Broberg, der

aktivitetsstøtteområdet, som hjælper

til møde i kommunen. Emnet er

er idrætspolitisk chef i DIF. Han understre-

de enkelte foreninger med at søge de

den kommende folkeskolereform,

ger, at Aalborg Kommune nødvendigvis ikke

og Svømmeklubben Nord får muligheden

skiller sig positivt ud fra de andre storkom-

for at komme med bud på, hvordan et

muner, fordi man bruger flere penge på

eventuelt samspil mellem kommunen og

idrætten.

rette tilskud. • Nytænkning og omorganisering af skolesvømningen. • Uddannelse af nydanskere som fod-

idrætsforeningen vil kunne fungere i frem-

tidens skolesvømning.

styr på facilitetsområde, handler det i vir-

”Udover at Aalborg generelt har godt

”Det er svært at sige præcis, hvad der

keligheden også om at tænke sig om på

kommer ud af mødet, men helt overord-

det idrætspolitiske område. Man kan gøre

net er det utroligt positivt, at kommunen

utroligt meget for idrætten ved at tænke i

har inviteret os til at høre vores mening.

lavpraktiske ting, der gør livet lettere for

”Det her er ikke indgreb, der koster millioner

Det viser meget godt det gode samarbejde,

idrætsforeningerne i det daglige arbejde,”

af kroner, men det er initiativer, der virker,”

der er blandt kommune og idrætsforening

siger Poul Broberg.

siger Poul Broberg fra DIF. Stine Sørensen

i Aalborg,” siger Stine Sørensen, formand

Anne-Dorte Krog, der er rådmand for

fra Svømmeklubben NORD er enig. Hun

i Svømmeklubben NORD. Hun er blandt

skole- og kulturforvaltningen i Aalborg Kom-

understreger dog, at træerne ikke gror ind

de foreningsledere, der i den grad vender

mune, er naturligvis glad for roserne.

i himlen – heller ikke i Nordjylland.

tommelfingeren opad, når hun skal vurdere

Aalborg Kommunes håndtering af idrætten

fra kommunens side gennem mange år at

vi godt kunne bruge en svømmehal mere.

og foreningslivet.

skabe så tæt et forhold til foreningerne som

Det ville eksempelvis betyde, at vi kunne

”Det handler meget om nærvær. Og her

muligt. Det skal være let at være idræts-

satse mere på voksensvømning. Generelt

er det altså vigtigt, at kommunen altid tager

forening i Aalborg, fordi det nu engang er

har facilitetsområdet det fint i Aalborg, men

telefonen, når man ringer med en udfordring

foreningerne, der trækker læsset i det dag-

man skal selvfølgelig huske hele tiden at

som idrætsforening. De er meget lydhøre og

lige idrætsarbejde,” siger Anne-Dorte Krog.

udvikle sig.”

”Det har været en helt bevidst strategi

bolddommere i Aalborg Øst i DIF Get2Sport-regi. • Aktiv deltagelse i DIF’s ’frikommune-projekt’.

”Jeg ville da lyve, hvis jeg ikke sagde, at

fleksible,” fastslår Stine Sørensen.

Godt gået

Ikke brugt millioner Blandt de konkrete ting, Aalborg Kommune

Ud af Danmarks 92 kommuner ses en tydelig

har gjort godt i forhold til idrætslivet, kan

tendens. De største byer ligger langt nede

nævnes:

på listen i vurderingen af kommunernes

• Et målrettet nyhedsbrev fra kommunen

idrætsforhold. Til gengæld klarer landets

til foreningerne.

fjerdestørste by, Aalborg, sig rigtigt fint og

• En sms-dialog mellem kommunens

lander på en samlet 19. plads ud af de 92

medarbejdere og foreningslederne.

kommuner.

Eksempelvis mellem den kommunale

”Det er rigtig godt gået af Aalborg. Kom-

medarbejder, der slår græsset, og den

munen har brugt tid og ressourcer på at

foreningsleder, der er baneansvarlig i

etablere et godt forhold til foreningslivet,

klubben.

RANGERING I KOMMUNEUNDERSØGELSEN: Aalborg: 19 København: 78 Odense: 85 Århus: 91 (Kilde DIF’s undersøgelse ’Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår’ 2013


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

31


Aalborg - årets idrætskommune

Tak til alle ildsjæle - I gjorde det muligt

Sport giver mere end sved på panden ! ... og hvad er så skønnere end en tur under bruseren og masser af personlig forkælelse ?

■ På BilligParfume.dk sparer du op til 70% - giv os et ■ Besøg os på og få din rabatkode med 5% ekstra


33

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

FEM MINUTTER MED EN ILDSJÆL

JAN SOMMER

MORTEN BRUUN

Kim Dahl: ”Boksning er psykologi og ærbødighed. Psykologien er spillet i ringen – ærbødigheden er de omgangsformer, vi prøver at lære de unge mennesker. De skal sgu’ hilse pænt på hinanden og vise respekt for både klubkammerater og modstandere.”

RINGENS HERRE Hvorfor er du frivillig?

– med strålende øjne og nærmest vantro

”Det er af ren og skær lyst. Boksesporten har

– spurgte: ’Har jeg fået diplomet, Kim. Har

givet mig så meget, så det er kun rimeligt, at

jeg virkelig fået diplomet, Kim’. Det var en

jeg betaler tilbage. Og så kan jeg godt lide

god dag.”

miljøet og muligheden for at hive de unge væk fra gadehjørnerne og ind i en bokseklub

Den sjoveste oplevelse som frivillig?

som vores. Her kan vi lære dem at bruge det,

”Ha ha ha… Der har været mange. Den allers-

de har mellem ørerne.”

joveste egner sig ikke til at komme på tryk, men der er andre. For eksempel da vi skulle

Den største anerkendelse, du har

til de jyske mesterskaber, og en af bokserne

modtaget?

virkelig havde pint sig selv for at komme

”Den fik jeg for ganske kort tid siden i forbin-

ned i vægt. I en hel uge havde han kun levet

delse med et diplomstævne, vi arrangerede.

af appelsiner, og da vi så sad i toget mod

Her skal de unge boksere bare markere

Aarhus, var der en af de andre, der tømte

slagene og vise deres teknik, og de skal

togkiosken for guldbarre, twist og sodavand

have diplomet for at få lov til at bokse rig-

og stillede det hele foran ham. Han var så

tige kampe. Bagefter kom en af de unge

fristet, men holdt sig tilbage. Men det var

drenge hen og gav mig et knus, mens han

ret sjovt at se ham i ansigtet…”

KIM DAHL, AK JYDEN: ”Jeg er 56 år og arbejder som vicevært i Aalborg Kommune. Jeg har været medlem af Jyden siden 1972, men kunne godt se, der ikke lå nogen verdensmester gemt i mig. Så jeg stoppede som aktiv, da jeg var 19 år og blev i stedet frivillig, og nu har jeg været træner i mere end 35 år. Ved siden af har jeg også siddet i bestyrelsen – lige nu er jeg i gang med min anden periode som formand. Jeg kan hurtigt spotte, om en ung mand har talent for at bokse. Han kan være pisse god til træning, men så bliver han bange, når han skal op i ringen. Modsat kan den tyndeste konfirmand vise sig at have dét, der gør ham til mester, og så bliver jeg da stolt. ”


34

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

SPORT I PIX

L ARS MØLLER

JACOB BECH ANDERSEN

Ihærdige ildsjæle fra Dansk Bjerg- og Klatreklub har i årevis kæmpet for en ny klatrehal i København. I september gik drømmen i opfyldelse. Nordens største klatrecenter er en realitet.

KLATREKLUBBENS VEJ MOD TOPPEN er er farverigt på toppen. Sådan forholder det sig i hvert fald i Nordens største klatrehal Blocs and Walls, som netop er åbnet i B&W’s gamle skibshaller på Refshaleøen. Det imponerende anlæg, som drives af Dansk Bjerg- og Klatreklub, er blevet en realitet, efter en række frivillige ildsjæle fra den lokale klatreklub i årevis har rendt de københavnske politikere på dørene med gode argumenter for at opprioritere klatresporten i hovedstaden.

Og ihærdigheden er i den grad blevet belønnet, idet Københavns

Kommune har bidraget med ni millionker kroner til klatrehallen.

”Det er vigtigt, vi er med helt i front, når det gælder de nye sports-

grene, og med den nye hal kan alle klatrere, både amatørerne og de professionelle, få de helt rigtige rammer til at dyrke deres sport,” siger Pia Allerslev (V), kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune.

Blocs and Walls fungerer både som ny klatrearena for med-

lemmerne i Dansk Bjerg- og Klatreklub og som kommercielt klatrecenter, hvor folk kan komme fra gaden og prøve kræfter med klatresporten.

Læs mere på www.blocs-walls.dk


35

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

Højt til loftet i Nordens største klatrecenter.


36

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

FORBUNDSTJEK

L ARS MØLLER

MORTEN SCHROEDER

Langt de fleste idrætsgrene herhjemme har svært ved at holde på teenagerne. I Dansk Atletik Forbund lyder alarmklokkerne ekstra højt, og derfor vil forbundet nu vende medlemsflugten en gang for alle.

TEENAGEFLUGT SKAL BREMSES

– NU


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

37

løbe stærkt og kaste langt. I hvert

Rekrutteringen fungerer, fastholdelsen halter

fald oplever de danske atletik-

Én ting står dog klart: Der skal ske noget. For

klubber, at de 14-17 årige i stor

med et faldende fødselstal i de kommende

stil melder sig ud af klubberne. Faktisk er

10-15 år står Dansk Atletik Forbund over for

udmeldelserne i den aldersgruppe så mange,

at få væsentligt færre ungdomsmedlemmer,

at der ud af fire atletikudøvende 13-årige i

medmindre der bliver gjort en særlig indsats.

dag kun vil være én af dem, der dyrker atle-

tik om fire år.

Atletik Forbund er meget afhængige af fød-

selstallene i Danmark. I de år, hvor der er født

e unge gider ikke springe højt,

”Det skal vi gøre noget ved,” siger Jakob

”Antallet af børnemedlemmer i Dansk

Larsen, direktør i Dansk Atletik Forbund.

mange børn, har vi haft mange børnemed-

Derfor har atletikforbundet – med 2,5

lemmer - og omvendt. Så hvis vi i en fremtid

millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden –

med færre fødte børn fortsat vil have et vist

søsat projektet ’Kvalitet skaber fastholdelse’,

liv på de danske atletikstadions, så er vi nødt

der skal vende udviklingen, så de unge fort-

til at blive bedre til at tage dem, der er,” siger

sætter i atletikklubberne i teenageårene.

Jakob Larsen.

Projektet består i første omgang af en

Det skal ’Fastholdelse skaber kvalitet’

undersøgelse, der vil være færdig i marts

hjælpe med, og som tidligere nævnt er

2014, som skal analysere årsagerne til det

projektets fokus på fastholdelse - og ikke

store frafald blandt ungdomsmedlemmerne.

rekruttering - af medlemmer, og det er der

På baggrund af den undersøgelse vil der

en grund til.

så blive iværksat tiltag, der skal forsøge at

reducere medlemsflugten blandt de unge

børn til at komme til atletik, og vores frafald

– blandt andet ved at tilpasse trænings- og

blandt de 8-13 årige er ikke ret stort. Men når

konkurrencestrukturen, så de passer til de

de så bliver 14 år, begynder det at gå stærkt,

unges ønsker og behov, ligesom målet er at

og derfor har vi i forbundet valgt at sige, at i

udvikle en ny træneruddannelse.

forhold til at få flere medlemmer, der er det

væsentligste for os at kigge på

”I virkeligheden er det meste i spil, og

før undersøgelsen er færdig, er det svært at sige, hvad der konkret vil komme til at ske,” siger Jakob Larsen.

”Vi oplever ikke, at vi har svært ved at få

fastholdelse og ikke rekrutte-


38

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

’KVALITET SKABER FASTHOLDELSE’-PROJEKTET • Projektperioden er 30 måneder. • Skal analysere årsager bag frafald. • Uddannelse af 100 trænere. • Introduktion af nye aktiviteter for minimum 1.500 foreningsmedlemmer. • Forbedre fastholdelse med 20 % over en femårig periode. • Samlet budget er lidt over 3 millioner kroner. • Nordea-fonden støtter med knap 2,5 millioner kroner. • Den af projektet høstede viden vil blive delt med andre idrætsgrene og de øvrige atletikforbund i Europa.

ring, for den fungerer udmærket. Det svære

ret på individet og dem, der umiddelbart er

er at få dem til at fortsætte med at sætte

bedre end de andre,” siger Jakob Larsen og

deres fødder i klubberne, når de bliver teen-

fortsætter:

agere,” siger Jakob Larsen.

”Derfor tror jeg, at vi skal have mere fokus

på det sociologiske og pædagogiske i atle-

Fokus på gruppen fremfor individet

tiktræningen, hvis vi har et ønske om at blive

Den problematik kan formand i Skive Atle-

resultater og præstationsoptimering, skal vi

tik- og Motionsklub, Thor Knudsen, nikke

i højere grad se på, hvordan vi kan gøre atle-

genkendende til.

tikken til et sted, hvor man har det sjovt med

sporten og træningskammeraterne i det

”De 14-17 årige er nogle svære årgange

at have med at gøre – især når de kommer i

flere. I stedet for hele tiden at have et øje på

omfang, du har tid.”

gymnasiet, for så får de også andre interesat holde dem i atletikken,” siger han.

Flere medlemmer, flere Hari’er

ser og prioriteter, og så er det en udfordring Derfor er de i Skive Atletik- og Motions-

Et øget fokus på at have det sjovt og mindre

klub også meget opmærksomme på netop

skelen til resultater, lyder ikke umiddelbart

denne aldersgruppe.

som noget, der er befordrende for de bedste

atleter herhjemme, og det erkender Jakob

”Vi snakker meget med dem og gør det

klart, at de selv må bestemme, hvad de vil

Larsen da også.

med deres atletik. Hvis de kun kan se tid til

en enkelt træning om ugen, er det fint med

foretaget i det her projekt, vil gå imod en eli-

os. Og så gør vi meget ud af, at vores klub

tetankegang,” siger han.

skal være et sjovt og rart sted at være,” siger

Thor Knudsen, der fortæller, at man også

danske atletikelite – i en tid, hvor det er småt

holder øje med, at

med opsigtsvækkende resultater på interna-

de dygtigste atleter

tionalt seniorniveau – vil blive endnu tyndere.

ikke bliver for domi-

Tværtimod tror han, at ’Kvalitet skaber fast-

nerende og får al

holdelse’-projektet kan være startskuddet

opmærksomheden.

til en opblomstring på elitefronten, så vi i

fremtiden får endnu flere atleter som sprin-

Og ifølge Jakob

”Jeg tror, at mange af de tiltag, der vil blive

Alligevel er han ikke bekymret for, at den

Larsen er det den

terkometen Kristoffer Hari.

rette tilgang at have,

hvis atletikklub-

som betyder absolut mest for vores elite-

berne vil fastholde

niveau, er mængden af børn og unge, som

nogle af de mange

dyrker atletik. Jo flere børn og unge, der går

ungdomsmedlem-

til atletik, desto bedre resultater. Så vi forven-

mer, der ellers falder

ter selvfølgelig også et afkast på elitedelen,

fra.

men det er ikke derfor, vi gør det her. Faktisk

”Atletik er en

bliver eliten mindre og mindre relevant i det

individuel sport, og

her projekt. Det handler først og fremmest

det gør, at der meget

om, at flere unge skal dyrke atletik,” slutter

nemt bliver fokuse-

Jakob Larsen.

”Vi har analyser, der viser, at den faktor,

VIDSTE DU, AT… • Dansk Atletik Forbund blev stiftet i 1907. • Der er 237 atletikklubber i Danmark under Dansk Atletik Forbund. • I 2012 havde Dansk Atletik Forbund 39.708 medlemmer.


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

”I stedet for hele tiden at have et øje på resultater, skal vi i højere grad se på, hvordan vi kan gøre atletikken til et sted, hvor man har det sjovt med sporten” Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik Forbund

39


40

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

HOLD ØJE MED... KOMMUNERNES MEDLEMSREGISTRERING

SCOR PENGE TIL FÆLLESKASSEN - vær med i slutspurten!

For mange foreninger bliver det nu endnu lettere at registrere medlemstal. Kommunerne Hedensted, Vejle og Hvidovre har nemlig

Sælg Børnehjælpsdagens Julelotteri og tjen penge til jeres egen klub. Så støtter I samtidig Danmarks 15.000 anbragte børn og unge.

indgået aftale med DIF, DGI og Firmaidrættens fælles medlemsregistreringsportal, CFR.

Det betyder konkret, at foreningerne i disse kommuner kun

skal indberette medlemstal for 2013 via CFR på www.medlemstal. dk, og de slipper således for også at skulle indberette tallene til

Det er gratis at tilmelde sig og I kan altid returnere usolgte lodder!

kommunen.

Målet er på sigt at få lavet aftaler med samtlige 98 kommuner.

Bemærk i øvrigt at:

Lotteriet sælges frem til den 24. december 2013.

• CFR åbner for registrering af 2013-medlemstal på www.medlemstal.dk den 1. december 2013, hvor foreningerne vil modtage information og deres CFR-nummer samt kode. • Portalen er åben for medlemsregistrering frem til d. 31. januar

Tjen 8,50 kr. for hvert lod I sælger til en rund tyver!

2014. • Foreningerne skal inden d. 1. december opdatere deres kontaktoplysninger på www.medlemstal.dk, hvis de har fået ny formand eller kasserer. • Ud over formand og kasserer planlægges det, at foreningerne fremover skal kunne tilknytte en tredje kontaktperson.

Klik ind på www.bhd.dk – og bestil lodder online allerede i dag. Her kan I også læse mere om lotteriet og Børnehjælpsdagen.

LEGENDER ER ONLINE England i 1983 og indledte en dansk fodboldepoke? Eller da Poul-

ÅRETS SPORTSFEST

Erik Høyer spillede sig i OL-finalen ved OL i Atlanta i 1996 og rev sin

De danske sportshelte fejres traditionen tro med prisuddelinger og

polotrøje i stykker? Eller da Ole Olsen kørte fra alt og alle i VM-fina-

et stort show direkte på DR1 lørdag 4. januar 2014.

len på Nya Ullevi i 1971? Disse og flere andre store idrætshistoriske

Billetsalget er nu åbnet via Billetnet.

øjeblikke ligger på hjemmesiden www.sportens-halloffame.dk, hvor

I selskab med stjerner og repræsentanter fra dansk idræt kigges

du kan du se videoer med de fleste af de 28 danske sportsstjerner,

tilbage på årets mange store sportsbegivenheder. Landets fornem-

som er optaget i sportens Hall of Fame.

ste idrætspriser bliver uddelt til de mest markante præstationer i

2013, og undervejs er der musikalsk topunderholdning.

Kan du huske, da Allan Simonsen scorede på straffespark mod

Sportens Hall of Fame er et samarbejde mellem DIF, Team Dan-

mark og Ekstra Bladet, som hylder danske atleter, der har gjort en

fremtrædende indsats inden for deres idrætsgren.

DR og MCH MesseCenter Herning, der står som arrangør.

Det er DIF i samarbejde med Team Danmark, Sport One Danmark,


HOLD KURSUS I DIN FORENING

Eksempler på kurser: • Medlemssucces • Lederrekruttering • Klubbens hjemmeside • Klubbens årsplan • Konflikthåndtering Har I brug for hjælp, viden og inspiration til SÅDAN GØR I jeres foreningsarbejde? Så hold et af DIF’s • I booker tid og sted hjemme i foreningen 3 timers SPOT-kurser hjemme i foreningen. og bestiller kurset på www.dif.dk mindst 5 uger før Scan QR-koden... • I inviterer alle deltagere og står for even...eller gå ind på www.dif.dk tuel forplejning (søg efter ”klubledere”). • DIF stiller med underviser og materialer Find det SPOT-kursus som passer til jeres behov. Fast pris 2.975 kr. Kontakt os på uddannelse@dif.dk, hvis I har spørgsmål. DIF DANMARKS IDRÆ TSFORBUND IDRÆ T TENS HUS BRØNDBY STADION 20 2605 BRØNDBY


42

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

PROFILEN

L ARS MØLLER

JACOB BECH ANDERSEN

I en branche, hvor fyresedler ses mere end ofte, har DBU-boss Jim Stjerne Hansen holdt sig på toppen af dansk fodbold i over 25 år. Men til nytår er det slut, og generalsekretæren takker af. Idrætsliv har talt med Jim Stjerne Hansen om opture, nedture og curling.

BOSSE


SEN

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

43

år man er chef for Danmarks suverænt største og mest populære sportsgren, så kan løbende fokus på ens person ikke undgås.

I øjeblikket er fokus på DBU’s generalse-

kretær ekstraordinært stort. Udmeldingen om, at den 60-årige Jim Stjerne Hansen stopper til nytår efter 25 års virke på toppen i DBU, kombineret med at A-landsholdets fremtidige trænersituation i skrivende stund er uklar, har skabt en del virak omkring generalsekretæren. Faktisk dominerer Jim Stjerne Hansen også overskrifterne denne formiddag i oktober, hvor Danmark aftenen inden endegyldigt har udspillet sine chancer for at kvalificere sig til VM i Brasilien.

’DBU har tilbudt Morten Olsen en ny

kontrakt’, står der på forsiden af B.T.. Jim Stjerne Hansen kigger på avisen, sukker lidt og skænker derefter roligt lidt kaffe op.

”Det er en and,” siger han og kommer

efterfølgende lidt ind på medietrykket i den store fodboldorganisation. Et medietryk, der ifølge generalsekretæren er blevet markant større i de senere år, og som godt kan gøre ham lidt træt for nu at sige det mildt. Ganske vist anerkender Jim Stjerne Hansen fuldt ud, at A-landsholdet er et ualmindeligt godt og veleksponeret produkt, der har tjent mange millioner kroner ind til DBU gennem årene. Men alt det andet, som DBU også står for – børnefodbolden, breddeinitiativerne, integrationen af nydanskere og meget andet – måtte gerne fylde noget mere i mediestrømmen, hvis det stod til DBU-chefen.

DBU og dig som generalsekretær bliver meget målt på det, der sker i Parken. Hvordan har du det med det? ”Det irriterer mig. Jeg synes, DBU i dag er langt mere end et A-landshold, og jeg synes, vi har haft mange succeser, der fortjener lidt mere kredit. På mange områder har vi været trendsættere i dansk idræt, og det kunne jeg da godt tænke mig, der havde været endnu mere fokus på,” siger Jim Stjerne Hansen og fortsætter:

”Vi var de første til at tilbyde fodbold-

skoler, som er blevet en kæmpe succes, og i dag findes der vel ikke specialforbund med


44

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

respekt for sig selv, der ikke har en sommer-

ny formand, så skal der ske nye ting, og det

skole. Vi var også de første, der fokuserede på

hele skal kigges efter. Det er helt sikkert fint

aldersrelateret træning, og på mange andre

nok, men nu er jeg blevet 60 år, og så er det

områder er vi gået forrest og har taget ansvar,

nok meget passende at stoppe og lade den

fordi vi har den muskel – størrelsesmæssigt

kommende nye formand få en ny direktør.”

og økonomisk – vi nu engang har. Derudover har vi være dygtige på rekrutteringssiden.

”Det pirrer os alle sammen, at vi ikke har et bedre image, når vi nu synes, at vi står for så meget godt”

dine 25 år i DBU?

snart ville møde medlemsnedgang, men det

”Vi kan helt grundlæggende være tilfredse

skete jo på ingen måde – modsat en række

med den udvikling, dansk fodbold har været

andre store idrætsgrene herhjemme. Så jeg

inde i. I de 25 år, jeg har været med, er der

synes, at vi udover A-landsholdets generelt

overvejende positive ting at kigge tilbage på,

fine resultater har meget, vi kan være stolte

men ligesom alle andre steder er der selvføl-

af.”

gelig også nogle ting, man kunne have gjort

Det lange svar bliver ikke serveret i et

rere afdæmpet, venligt og imødekommende.

klassisk stort idrætsforbund til også at være

Omvendt behøver man ikke være fodboldpro-

en pæn stor forretning, og derfor er trykket

fessor for at regne ud, at DBU-chefen godt

på mit job som generalsekretær også tiltaget

kunne tænke sig at levere en organisation

betydeligt i de senere år. Det har i virkelig-

videre, der havde et lidt mere positivt image

heden udviklet sig til at være et kæmpe job.

i medierne, end tilfældet er i dag.

Det kan jeg også se, når jeg sammenligner

”Men DBU har udviklet sig fra at være et

med udlandet, så er jeg en af dem, der har

Er det i virkeligheden dér, en af de

siddet i et tilsvarende job i længst tid. Det er

største udfordringer for din efter-

en branche, hvor der generelt er meget stor

følger ligger? At få ændret DBU’s lidt

udskiftning. ”

”Det er noget, vi arbejder løbende med, og det pirrer os alle sammen, at vi ikke har et bedre image, når vi nu synes, at vi står for så meget godt. Jeg tror nu også, at det image, vi har blandt den menige dansker, er rigtig godt, og at eksempelvis de forældre, der har deres børn rendende ude i foreningerne, synes, at DBU generelt gør et godt stykke arbejde med at udvikle dansk fodbold”.

”Men under alle omstændigheder så er vi

en organisation, som mange folk mener, de kan gøre sig kloge på. Så sent som i går aftes i Parken var der en fodboldfan, der rev mig til side og klaskede fire fingre i hovedet på mig, mens han sagde ’4 more years til Olsen’,” siger Jim Stjerne Hansen og griner.

Navn: : Jim Stjerne Hansen Født: 28. maj 1953 i Hvidovre Fodboldkarriere: 1972-76: 72 kampe for Hvidovre IF’s 1. hold 1977: Spillende træner, Valby Boldklub (Københavnsserien) 1980-82: 80 kampe for Brøndby Civilkarriere: 1975-77: Assistent i A.P. Møller 1978-80: Udstationeret i Maersk do Brasil, Rio de Janeiro 1980: Befragter, A.P. Møller, København 1981-82: Branch Manager, TIP Trailer, København 1983-88: Operations- og befragtningschef, Em Z. Svitzer 1988-2013: Generalsekretær, Dansk Boldspil-Union (DBU) 1990-: Medlem af UEFA’s disciplinærudvalg

anderledes”.

hverken vredt eller bittert toneleje – sna-

elitære og tunge image?

BLÅ BOG

Hvordan vil du generelt se tilbage på

For 10 år siden forventede de fleste, at DBU

”Vi lever af den her enorme interesse i

befolkningen, men vi er også nødt til at leve med den, og det er måske ikke altid lige let.”

Kæmpe job Jim Stjerne Hansen satte sig i det daværende lille DBU-kontor i Idrættens Hus tilbage i 1988. Dengang var der ti medarbejdere i DBU. I dag er der omkring 80 ansatte, og kontoret i Idrættens Hus er for længst skiftet ud med DBU’s eget domicil på en anden adresse i Brøndby.

Hvorfor stoppe som generalsekretær nu? ”Jeg tog beslutningen endeligt, da vores formand Allan Hansen valgte at træde fra per 1. marts næste år. Så skulle jeg i gang med den femte formand, og hver gang der kommer


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

Hvorfor har du overlevet på posten i

Hvor hurtigt tog du de kommer-

så mange år?

cielle briller på i Göteborg efter

”Jeg tror og håber på, det er fordi, jeg har

EM-triumfen?

gjort et godt og sobert stykke arbejde”.

”Da vi stod der i Göteborg umiddelbart efter

”Jeg kom jo til ret ungt og jeg kan huske,

finalen mod Tyskland, var det selvfølgelig

at Hans Bjerg-Pedersen spurgte mig ved

glædestårer, der ramte én. Men kort tid efter

ansættelsessamtalen: ’Hvad er din tidsho-

tænkte jeg da, at det var meget heldigt, at

risont?’ Her svarede jeg ’cirka fem år’, for

vi stod og skulle til at åbne den nye Parken,

så ville jeg på det tidspunkt være blevet 40

og at jeg netop havde arrangeret åbnings-

år, og så skulle jeg nok videre. Men sådan er

kampen mellem Danmark og Tyskland. Det

det jo ikke blevet, for jeg har været utrolig

at vi umiddelbart efter EM kunne afholde en

glad for at være i DBU, og mit indtryk er, at

direkte EM-revanche på et nyt stadion, det

de fleste i DBU også har været glade for, at

var virkeligt godt. Ja, det var så heldigt, som

jeg har været her.”

det kunne være. Både ude fra et sportsligt, men især også ud fra et kommercielt syns-

Hvad ser du som DBU’s største suc-

punkt. Det betød, at det var ret let hurtigt at

ces i din tid i 25 år?

bygge videre på EM-succesen.”

”Der er ikke tvivl om, at EM-guldet i 1992 var et vendepunkt for dansk fodbold. Vi blev på

Var EM-triumfen også medvirkende

en eller anden måde symbolet på, at også

til at lægge et efterfølgende kon-

mindre nationer kunne være med fremme

stant pres på DBU?

i international fodbold”.

”Jeg tror ikke, at EM-guldet specielt har øget

”Isoleret set blev europamesterskabet

presset på DBU. Det var nok mere det fak-

også et økonomiske vendepunkt for DBU,

tum, at vi formåede at holde os på toppen i

fordi vi fik fordoblet egenkapitalen efter

lang tid, der gjorde, at befolkningen fik en vis

succesen.”

forventning til os. I det hele taget er forvent-

”Trykket på mit job som generalsekretær er også tiltaget betydeligt i de senere år”

45


46

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

ningerne nok blevet sådan, at folk mener, at

Er fodbold i Danmark fortsat så

’Danmark skal da med til alle slutrunder’. På

populært, fordi I har udviklet spor-

den måde har vores succes lagt yderligere

ten og organisationen i en rigtig

pres på os selv, men vi må også være realisti-

retning, eller er det ’bare’ fordi, fod-

ske og sige, at der vil opstå bølgegange i et

bold er dybt forankret i den danske

lille land som vores. Selvom mange mener,

folkesjæl?

vi bør spille lige op med Tyskland, så må vi

”Jeg tror, det er en kombination. Fodbold er

bare sige, at ja, vi har en rigtig god talentud-

den største sport herhjemme, og næsten

vikling, og ja, vi kan løbende drille de store,

alle drenge skal jo på et eller tidpunkt forbi

men vores indbyggertal er nogenlunde på

en fodboldklub. Det nyder vi som organisa-

størrelse med Hamborg og omegn. Og der-

tion naturligvis godt af, men jeg synes også,

for er man nødt til at sætte tingene lidt i

vi har været gode til at fastholde interessen.

perspektiv.”

Nu har vi jo også fået pigerne med.”

Hvilke skuffelser har der været i din

Hvad kan andre specialforbund

tid i DBU?

lære af jer?

”Altså – rent sporligt – så var den juni-kamp

”Det ved jeg faktisk ikke. Man skal passe på

i år mod Armenien (Danmark tabte 0-4, red.)

med at give andre specialforbund råd, for

noget af det værste, jeg har oplevet. Den

vi er alle forskellige, og DBU kan ikke sam-

kamp var ikke en del af hverken min eller

menlignes direkte med ret mange andre på

Morten Olsens planlægning. Der var sgu’

grund af vores størrelse og økonomi. Jeg bli-

ikke nogen, der havde kalkuleret med, at vi

ver også selv irriteret, når folk siger: ’Hvorfor

skulle tabe hjemme til Armenien”.

gør I ikke bare som tyskerne’.”

”Derudover – på et lidt andet niveau –

ærgrer det mig lidt, at vi i sin tid ydede en

Hvordan har du det med, at efter 25

del støtte til etableringen af store fodbold-

år i DBU, så ender din sidste periode

haller med kunstgræs rundt om i Danmark.

med, at alle stort set kun vil foku-

Det har ikke været nogen succes, og vi skulle

sere på landstrænerposten?

nok i stedet for have satset på udendørs

”Jeg er lidt ked af, at det er blevet udlagt

kunstgræsbaner.”

nogle steder som om, at det er vanvittigt, at det er mig, der skal finde en ny lands-

Hvad med salget af Parken? Har det

træner. Jeg synes, det ville være vanvittigt,

aldrig ærgret dig?

hvis man lod en helt ny direktør, der endnu

”Nej. Aldrig. Jeg ser jo, hvordan vores kolle-

ikke er helt inde i stoffet, foretage så stor

gaer rundt omkring, som er helt eller delvist

en beslutning.”

ejere af store stadions, klarer sig, og man må

bare sige, at det er svært at drive et stadion.

det er en del af gamet. Jeg ved, hvor meget

Man skal huske, at vi som nationalt forbund

landstrænerposten optager sindene i Dan-

ikke kan bringe mere end fem landskampe

mark, og så er landstrænerjobbet jo også

til Parken årligt og så en enkelt pokalfinale.

DBU’s vigtigste medarbejder, og lønnen er

Det er altså ikke nok til at holde et stort et

væsentligt større end statsministens. Så

anlæg i gang.”

interessen er berettiget.”

”Men interessen overrasker mig ikke, og

Hvad skal der til for at DBU og dansk fodbold udvikler sig yderligere? ”For nogle år siden søsatte vi vores koncept ’Holdninger og handlinger’, hvor vi udvikler fodbolden på udøvernes præmisser med flere boldberøringer osv. Det skal vi bygge videre på, og vi kan da også så småt begynde at se frugterne af det arbejde nu i forhold til de årgange, der er på vej frem.”

”Samtidig står det mere og mere klart,

at gode ungdomstrænere er utrolig vigtige. Teenagerne i dag er krævende, og de vil rent faktisk gerne lære noget. Der skal derfor være gode uddannede trænere alle steder til at motivere og udvikle de unge, så de kommer igen.”

VIDSTE DU, AT… …Jim Stjerne Hansen er en ganske habil curlingspiller og onkel til Rasmus Stjerne Hansen, der er en del af det danske curlinglandshold, som skal med til OL i Sochi 2014? ”Jeg har hele tiden sagt, at den første danske vinter-OL-medalje nogensinde bliver vundet af en Stjerne Hansen, og det holder jeg fast ved. Jeg tror, min nevø Rasmus og de øvrige på det danske curling-hold har rigtig gode medaljechancer i Sochi,” siger Jim Stjerne Hansen, som selv spillede meget curling i 70’erne sammen med broderen Tommy Stjerne Hansen.


Husk julekort! Vi har et godt tilbud i november måned Pris eksempel: 100 stk. A5 julekort på 4 sider med blank UV-lak udvendig 200 stk.

kr. 1.500,- + moms kr. 1.800,- + moms

Samme kort kun med vandlak 100 stk. 200 stk.

kr. 1.100,- + moms kr. 1.450,- + moms

Pris incl. layout, tryk og levering i DK

logo magasiner design og web tryk og print foto/video

plakater reklameartikler

roll-up nyhedsbrev skilte

kampagner

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby Tlf. 4399 9099 - info@formegon.dk

formegon.dk

Banetove

Startskamler

Swedish Goggles

Competitor banetove anvendt til de fleste OL, WM, og EM. Fås i følgende varianter tilpasset dit bassin.

Malmsten Startskamler udført i pulverlakeret rustfrit stål, forberedt for tidtagning.

Verdens mest kopierede svømmebriller. Vær sikker på at få de originale.

• Malmsten Startskamle Standard • Malmsten Startskamle Trackstart

• Swedish Goggles Jewel Collection • Swedish Goggles Metallic • Swedish Goggles Anti-Fog • Swedish Goggles Standard

• Competitor Gold Ø 150mm • Competitor Standard Ø 100mm

www.malmsten.com

lml-sport.dk Tlf.: +45 8693 3922


48

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

FØR EVENTEN...

POLFOTO

Jyske Bank BOXEN i Herning bliver i fire dage i midten af december fyldt med vand og omdannet til en svømmehal, når Europas svømmeelite mødes til EM på kortbane. Der er udsigt til dansk medaljefest.

VERDENSKLASSESVØMNING I BOXEN Ud med Depeche Mode og ind med 2,4 millioner liter

gerne gøre mesterskaberne til en helhedsoplevelse for

vand. Det er den forvandling, Jyske Bank BOXEN gen-

tilskuerne,” siger Jakob Staun.

nemgår til december, for når den engelske supergruppe

har spillet sin sidste sang ved en stor koncert i BOXEN,

Rikke Møller jagter medaljer

går arbejdet straks i gang med at transformere multia-

Hvis mesterskabet – set med danske briller – skal være

renaen fra en koncerthal til et svømmestadion.

en helhedsoplevelse, skal der også gerne vindes nogle

På ti dage skal Jyske Bank BOXEN nemlig gøres klar

medaljer til Danmark, og det burde der være rig mulig-

til at huse EM i kortbanesvømning – det første interna-

hed for. Ved sidste års EM på kortbane vandt Danmark

tionale svømmemesterskab nogensinde, der vil blive

i hvert fald seks guld-, fire sølv- og to bronzemedaljer.

afholdt i Danmark. Og ifølge eventmanagerfor mester-

Den helt store danske medaljesluger ved det mester-

skabet, Jakob Staun, er der noget at se frem til som

skab var Rikke Møller Pedersen, der vandt tre medaljer af

tilskuer.

guld og en enkelt af sølv, og hun ser frem til EM i Herning.

”EM i kortbanesvømning bliver en unik begivenhed,

”Jeg glæder mig rigtig meget, og det bliver fedt at

MORTEN SCHROEDER

IDRÆTSKALENDEREN NOVEMBER: 14. november – 17. november Svømning DM på kortbane i Gladsaxe Svømmehal 23. november Gymnastik Hold-DM i trampolin i Haslev 23. – 24. november Taekwondo DM i kamp og teknik i Odense 30. november Styrkeløft DM i bænkpres i Aalborg

DECEMBER 12. – 15. december Svømning EM på kortbane i Jyske Bank BOXEN i Herning 27. – 29. december

og som tilskuer kommer du til at se den europæiske

svømme et stort mesterskab på hjemmebane. Jeg håber,

svømmeelite dyste på tætteste hold. Vi vil hæve gulvet,

at publikums støtte lige vil give os svømmere den sid-

så de nederste tilskuerrækker vil være på niveau med

ste og afgørende energi, når vi ligger i bassinet,” siger

bassinkanten, og det vil give en meget intim atmosfære,”

Rikke Møller Pedersen, der tilbage i august vandt sølv

siger Jakob Staun, der også fortæller, at intimiteten vil

ved langbane-VM i 200 meter bryst og i forløbet også

JANUAR

blive hjulpet på vej af en halvering af tilskuerkapaci-

satte en verdensrekord på distancen.

4. januar

teten i Jyske Bank BOXEN, så der i alt vil være plads til

Gallashow Sport 2013 i Jyske Bank

cirka 6.300 tilskuere.

berne, og jeg håber, jeg både kan lave nogle personlige

”Derudover vil vi tænke lys og lyd ind i eventen, som

rekorder og vinde nogle medaljer – som minimum to,

det ikke er set til et svømmestævne før, og det skulle

ellers vil jeg blive skuffet,” siger Rikke Møller Pedersen.

”Sportsligt har jeg store forventninger til mesterska-

Badminton Copenhagen Masters i Falconer Centret

BOXEN i Herning 12. – 26. januar Håndbold EM i herrehåndbold i Danmark

Rikke Møller Pedersen i vild jubel efter hendes verdensrekord på 200 meter bryst ved VM i Barcelona i august.


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

VERDEN RUNDT JAMAICA I DOPINGMODVIND

RUSSERNE VIL VÆRE FRIVILLIGE TIL VINTER-OL

Det har været en aldeles skidt sommer for

Russerne står i kø for at hjælpe til som frivillige under det kommende

Jamaicas atletikforbund og dets antido-

vinter-OL i Sochi. Helt præcist har de russiske arrangører modtaget

pingagentur JADCO. Fem af østatens

200.000 frivillighedsansøgninger, og de mange ansøgninger vækker

succesrige atleter er blevet testet

glæde hos Dmitry Chernyshenko, direktør for vinterlegene i Sochi.

positive for doping, og det har fået

flere til at mistænke det jamaicanske

tradition for frivilligt arbejde i Rusland. Men siden da er det sket en

dopingagentur for at levere en man-

positiv udvikling, og i dag er der over 250.000 russere, der regel-

gelfuld indsats.

mæssigt laver frivilligt arbejde,” siger han.

Den mistanke blev yderligere bestyr-

ket, da en tidligere chef for agenturet i

”Da vi bød på OL-værtsskabet tilbage i 2005, var der slet ikke

De russiske arrangører anslår, at der vil være behov for 25.000

frivillige under OL i Sochi.

august fortalte, at Jamaica kun udførte én dopingtest uden for konkurrence mellem februar 2012 og frem til OL i London i august samme år.

På baggrund af de mange dopingsager ønskede

det internationale antidopingagentur WADA at komme til Jamaica for at diskutere dopingproblemerne. Dét besøg kunne ifølge Jamaica først lade sig gøre i løbet af 2014, men efter pres fra WADA, der truede med at udelukke de jamaicanske atleter fra konkurrencer, fandt mødet sted i slutningen af oktober.

TENNIS KÆMPER MED MATCHFIXING

SVERIGE BYGGER ’SPORTSBY’ TIL KVINDERNE Det har været undervejs længe, og nu nærmer det første spadestik sig hastigt til World Village of Women Sports (WVWS) i Malmö i Sverige. For når kalenderbladet skifter til 2014, begynder bygge-

Det er langtfra et liv i sus og dus at spille tennis, hvis du ikke tilhø-

riet nemlig af det 110.000 m2 store forsknings- og udviklingscenter,

rer den absolutte elite inden for sporten. Præmiepengene er små,

der har været på tegnebrættet siden 2009.

mens omkostningerne er mange, og dermed kan der også opstå

fristelser til at indgå aftalt spil – kaldet matchfixing – for at tjene

kvinder og idræt – herunder hvordan træningsmetoder, skadesfore-

nogle lette penge.

byggelse, lederuddannelser og idrætsudstyr kan skræddersyes til

kvinders behov.

Det oplever de i stigende grad i det internationale tennisforbund,

Idéen med WVWS er, at det skal være centrum for forskning om

der siden foråret har dømt tre tennisspillere for matchfixing– det

samme antal, som der har været i de fem forudgående år.

er størsteparten af al viden om træning, motion og idræt baseret

“40 procent af alle idrætsaktive i Sverige er kvinder – alligevel

Væksten i antallet af matchfixing-sager bliver især tilskrevet

på studier af mænd – lavet af mænd. Meget lidt har berørt piger

en ny teknologi, hvor scoren i selv de mindre tennisturneringer bli-

og kvinders situation i idrætten,” skriver Malin Eggertz Forsmark,

ver opdateret point for point, og det skulle gøre det nemmere at

der er administrerende direktør for WVWS og formand for Sven-

agere som matchfixer, skriver Politiken.

ska Gymnastikförbundet, til Sport Executive.


50

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

REPORTAGEN

L ARS MØLLER, DIF, POLFOTO OG NICOL AI LISBERG

NICOL AI LISBERG

Sidste år i juli blev den olympiske ild tændt og forvandlede London til en kæmpe sportsfest. Her godt et år efter lever minderne om sommeren 2012 stadig, men hvordan er det egentlig gået med de mange arenaer og ikke mindst stemningen blandt den engelske befolkning? Idrætsliv er gået på gaden i London.

OL I LON – LÆNG


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013 SEPTEMBER 2013

NDON GE LEVE

51


52

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

London

løbet af dagen. En af dem er 18-årige Jack

ome on!” Instruktørens

Dee, der sammen med et par kammerater

arenaerne samtidigt, men vi besluttede, at det

skrig overdøver de mas-

har valgt at tilbringe sin lørdag i en kajak.

var en bedre idé at åbne de enkelte steder,

sive vandmasser, der

“Jeg så et par af konkurrencerne under

når de var klar for at fastholde den olympiske

buldrer derudaf med

OL, og det var en kæmpe oplevelse. Siden

ånd. Hos tidligere værtsbyer har man set, at

13.000 liter i sekundet. I en blå gummibåd

anlægget genåbnede har jeg nok været

der ikke var en plan for, hvad der skulle ske

sidder ni personer på en teamworking-dag

her et par gange sammen med mine ven-

efter legene, så for at undgå at den olympi-

iført hjelm, redningsvest og pagaj og for-

ner, og hver gang er det en fed oplevelse.

ske by blev en spøgelsesby, har det været

søger at få båden på ret køl. En enkelt af

Det er godt, at der er kommet et anlæg for

vores ambition fra begyndelsen af at gen-

roerne får overbalance og ryger overbord

slalom, whitewater og rafting her i London,

åbne arenaerne hurtigst muligt,” forklarer

og må lade strømmen fragte hende ned af

for det har der manglet. Det kan man også

Peter Tudor, der er Director of Venues i LLCD.

den olympiske bane, mens kammeraterne

se på antallet af folk, der bruger det week-

kæmper videre i gummibåden.

end efter weekend.”

den nordlige del af den olympiske park åbnet

På søen ved siden af padler cirka 50

“Vi kunne godt have valgt at åbne alle

I juli i år blev også Copper Box Arena samt

for offentligheden. Især sidstnævnte udgør

kajakroere, i alderen 14 år og opefter, rundt,

Hurtigste åbning i historien

en central del i håbet om at videreføre den

inden de skal prøve kræfter med stedets

Genåbningen af Lee Lee Valley White Water

olympiske arv.

anden bane.

Centre blot seks uger efter afslutningscer-

Vi befinder os ved Lee Valley White Water

omonien er faktisk en olympisk rekord i sig

ud fra tre ord: Fjernelse, færdiggørelse og

Centre i det nordlige London. For godt et år

selv, for aldrig tidligere i historien har en

forbindelse. De to første ting var specifikt i

siden lagde stedet her grund til kano- og

arena åbnet så hurtigt efterfølgende. Da

forhold til konstruktionen af den olympiske by,

kajakkonkurrencerne under OL. I dag er cen-

London i 2005 blev tildelt legene nedsatte

mens forbindelse er et nøgleord i alt, hvad vi

tret stadig hjemsted for nogle af de britiske

man kort tid efter kommissionen London

siden har foretaget os. Håbet er, at de mange

OL-guldvindere, men også for polteraben-

Legacy Cooperation Development (LLCD),

arenaer inspirerer folk til at dyrke mere idræt,

der, fødselsdagsfester og familieudflugter.

der skulle sikre, at der blev skabt en arv,

men i bund og grund handler det om at skabe

Siden man igen slog dørene op for offent-

efter OL var forbi. For som daværende borg-

et stort område, hvor folk er motiveret til at

ligheden, er mere end 250.000 mennesker

mester Ken Livingston udtrykte det, så var

komme af dem selv og cykle en tur, jogge,

strømmet til. Selvom termometeret siger

det ikke de to ugers sport, der var det inte-

løbe på rulleskøjter eller noget helt fjerde.

15 grader og udsigt til regn denne lørdag i

ressante ved at være vært for OL. Det var i

Det er vigtigt, at byens indbyggere føler en

oktober, har det ikke afholdt lidt over 2.000

stedet muligheden for at ændre en bydel

forbindelse til stedet og føler, det er deres

mennesker fra at booke en tid på vandet i

og inspirere en generation.

park,” siger Peter Tudor.

“Igennem denne proces har vi arbejdet

Fortsættes på side 54


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

53

VOXPOP EVA ISAACS 63 ÅR

MARC EWENS 18 ÅR

FREJA KHELA 11 ÅR

Var du selv tilstede

Var du selv tilstede

Var du selv til-

under OL?

under OL?

stede under OL?

”Jeg har altid boet her

”Jeg flyttede først til

”Jeg så håndbold,

i området og forsøgte

London under Para-

basket og kano sam-

at få billetter til atletik,

lympics, men nåede

men med min familie.

men uden held. Inden

at se lidt forskellige

Jeg var især vild med

OL åbnede var jeg dog

konkurrencer.”

håndbold, fordi jeg kendte reglerne og har spillet det lidt før.”

på en rundtur i den olympiske park.”

Hvordan har stemningen i byen været Hvordan har stemningen i byen været

efter OL?

Hvordan har stemningen i byen været

efter OL?

”Jeg synes helt sikkert stadig, at man kan

efter OL?

”Fantastisk. Folk, der bor her i området, har

mærke stoltheden i byen over det, der blev

”Den har været god. Vi snakker nogle gange

fået et nyt miljø at færdes i. Jeg har venner

præsteret. Atmosfæren er selvfølgelig ikke

i skolen, om hvad der skal ske med de for-

og familie rundt om i landet, og når jeg invi-

lige så elektrisk, som den var under OL, men

skellige haller, og hvis der var nogen, der

terer dem med i parken, så lyser de op og

stemningen er på en eller anden måde ble-

oplevede noget specielt under OL, taler vi

bliver overraskede over stedet.”

vet hængende.”

også stadig om det.”

Har OL inspireret dig til at dyrke mere

Har OL inspireret dig til at dyrke mere

Har OL inspireret dig til at dyrke mere

sport?

sport?

sport?

”Jeg dyrker ikke decideret sport, men jeg

”Jeg så en del roning på tv og prøvede det

”Ja, jeg er begyndt at spille tennis i skolen.

elsker at gå ture, og efter parken her er åbnet,

også i et par måneder efterfølgende, men

Det er lidt svært, men det er sjovt at prøve

så er jeg nok begyndt at gå lidt oftere end før.”

stoppede så igen. Nu dyrker jeg forment-

en ny sport.”

lig den samme mængde sport som før OL.”


54

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

”En stor del af den olympiske arv er jo baseret på at gøre folk aktive” Peter Tudor, direktør i London Legacy Cooperation Development

Lossepladsen er blevet et paradis

over, hvor dejligt her er,” fortæller 63-årige

være med til at videreføre,” lyder det fra Peter

Eva Isaacs, der har slæbt sin veninde med

Tudor.

For otte år siden var den olympiske park i bog-

en tur i parken.

staveligste forstand en losseplads placeret

Store sportsgrene som golf, cykling og

fodbold har alle oplevet fremgang, men

’Home of the Olympic Champions’

også mindre sportsgrene som eksempel-

det forvandlet til en af byens mest idylliske, grønne områder, og således også i dag hvor

Udover at skabe en opblomstring i den østlige

et boost efter de olympiske lege. Frem-

folk spankulerer rundt i den flotte natur med

del af London var en af de store ambitioner

gangen er især tydelig blandt de unge i

udsigt til det olympiske stadion og svømme-

også at få flere briter til at dyrke sport. Da

aldersgruppen 16-25, hvor der virker til, at

hallen i det fjerne. En gruppe cyklister tager

London vandt buddet tilbage i 2005, dyrkede

Storbritanniens succes under OL med i alt

et par runder i det bakkede område omkring

13,9 millioner englændere sport en gang om

65 medaljer for alvor har smittet af.

parken, mens børnefamilierne benytter sig af

ugen, men ifølge tal fra Sport England er det

de mange legepladser. Et ældre venindepar er

tal nu oppe på 15,4 millioner. Alene i løbet af

ley White Water Centre, der i sin kajak er klar

ude på en formiddagstur i deres lokalområde

det sidste halve år er der sket en stigning på

til at begive sig ud på den bane, der meget

og imponeres over omgivelserne.

en halv million.

passende er døbt “The Legacy Course”.

i et af Londons mere pauvre kvarterer. Nu er

“Jeg troede ikke rigtig på det i begyndel-

“Vi er glade for, at vi indtil videre er lykke-

vis taekwondo og håndbold har mærket

Således også hos Jack Dee ved Lee Val-

“Sporten er mest en hobby for mig, men

sen, da de sagde, at området her en dag skulle

des med at gøre flere aktive, og i takt med at

det er klart, at når man ser banneret med

blive et grønt frirum for os lokale. Stedet lig-

de øvrige arenaer åbner, så håber vi, det kan

teksten ’Home of Olympic Champions’, så

nede jo noget, der var løgn, men jeg må bare

få endnu flere til at motionere. En stor del af

kan man næsten ikke andet end at blive

sige, at det er blevet fuldstændig fantastisk.

den olympiske arv er jo baseret på at gøre

inspireret til lige at give den lidt ekstra. Når

Jeg har efterhånden været her et par gange,

folk aktive, og det kan arenaerne og områ-

jeg sejler under det, så føles det i et kort øje-

men hver gang bliver jeg faktisk forbløffet

det omkring den olympiske park forhåbentlig

blik, som om jeg selv er en del af OL.”


IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

55

SÅDAN SER DE OLYMPISKE ARENAER UD ET ÅR EFTER OL Aquatics Centre Svømmehallens 17.000 pladser er reduceret til 2.500, når den genåbner i foråret 2014. Selvom hallen stadig skal huse store, internationale konkurrencer, så er det primært den brede offentlighed, der får glæde af de mange aktiviteter, som den karakteristiske, bølgeformede bygning tilbyder.

Lee Valley White Water Centre

Basketball Arena

Satte olympisk rekord da den allerede

lertidig arena. Kort tid efter OL blev

Var fra begyndelsen tænkt som en mid-

seks uger efter afslutningen genåb-

den derfor pakket sammen og sendt

nede for offentligheden. En kvart

til Rio, hvor den i 2016 igen skal lægge

million har siden besøgt stedet, der

gulv til USA’s ’Dream Team’ og de andre

både fungerer som talentcenter samt

basketnationer.

indbyder til familieudflugter og andre sociale arrangementer.

Copper Box Arena Blev under OL benyttet til blandt andet håndbold og fægtning. Genåbnede i juli måned i år og er den tredjestørste arena i England. Arenaen er blevet ombygget, så det nu er muligt for alle og enhver at dyrke de fleste former indendørssportsgrene i hallen. Målet er, at man hvert år er i stand til at få 500.000 besøgende i hallen.

Det olympiske stadion Lee Valley Velopark

Fodboldklubben West Ham United vandt rettigheden til at leje sig ind

Lagde grund til blandt andet bane-

på stadion i de næste 99 år begyn-

cykling og Lasse Norman Hansens

dende fra sommeren 2016. Året efter

guldmedalje. Velo­dromen er sat til at

er London vært for VM i atletik, hvor

åbne den 4. marts næste år og kan som

det olympiske stadion og 60.000 til-

det eneste sted i verden tilbyde føl-

skuere vil byde verdens bedste atleter

gende fire sportsgrene: Banecykling,

velkommen.

BMX, mountainbike samt en landevejsrute, der løber rundt om arenaen.


56

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

MEDALJER Vundne medaljer i perioden 13. september 2013 – 31. oktober 2013. Alle officielle EM-, VM- og OL-medaljer siden 1975 kan findes på www.dif.dk

GULD VM

Kano/kajak – toerkajak, marathon

Henriette Engel Hansen og Jeanette Løvborg

VM

Skydning – skeetskydning

Jesper Hansen

VM

Bueskydning – recurve

Maja Jager

VM Bueskydning – compound, hold

Stephan Hansen, Martin Damsbo og Patrick Laursen

VM

Bueskydning – holdskydning, 3D

Stig Andersen, Tom Rask Nielsen og Claus Kjær Vigen Larsen

VM

Dans – latinamerikanske danse

Martino Zanibellato og Michelle Abildtrup

EM

Amerikansk fodbold – flagfootball

Herrelandsholdet

EM

Handicapidræt – bordtennis, single

Peter Rosenmeier

EM

Handicapidræt – bordtennis, hold,

Peter Rosenmeier og Brian Nielsen

SØLV VM

Bueskydning – compound, 3D

BRONZE

Jozsef Csikos

VM

Bueskydning – recurve, hold

Anne Marie Laursen, Carina Rosenvinge Christiansen og Maja Jager

VM

Bueskydning – compound, 3D

Stig Andersen

VM

Speedway

Niels-Kristian Iversen


Sport Management the business of sport

1,5 års bacheloruddannelse som top-up på 2 års serviceøkonom uddannelse eller tilsvarende.

s os le ho d n a at h de til n u r ste eg billig s d ier 3 god n a præm s sjæll t d r r o o af sp 1. N valg er d u r o rabatt e d 2. St o sg r give e D . 3

Vi uddanner fremtidens professionelle ledere til sportsbranchen

www.ucn.dk/sportsmanagement

• • • • • • •

Strategi & Ledelse Sportsmarketing Kommunikation & PR Sportsøkonomi Eventmanagement Sportsjura Sponsorship

www.EB-SPORTSPRAEMIER.dk Kongevejen 83 ∙ 3000 Helsingør ∙ Tlf. 49 21 83 25 man-fre 10:00 - 17:30 ∙ lør 9:00 - 12:00

Skoleophold ?

Udvalgte skoler i Danmark HIMMELBJERGEGNENS NATUR- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

AARHUS EFTERSKOLE

Vesterled 1, 8680 Ry

Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg

www.himmelbjergegnens.dk

www.aarhusefterskole.dk

T 8689 8399

T 8627 1777

FIND DIT NÆSTE SKOLEOPHOLD HER

MANGLER DIN SKOLE kontakt MedieTeamet.dk T 7199 5522

HELGENÆS NATUREFTERSKOLE

HELGENÆS NATUREFTERSKOLE

HELGENÆS NATUREFTERSKOLE

Vængesøvej 3, 8420 Knebel

Vængesøvej 3, 8420 Knebel

Vængesøvej 3, 8420 Knebel

www.hne.dk

www.hne.dk

www.hne.dk

T 8635 6100

T 8635 6100

T 8635 6100

HELGENÆS NATUREFTERSKOLE

HELGENÆS NATUREFTERSKOLE

HELGENÆS NATUREFTERSKOLE

Vængesøvej 3, 8420 Knebel

Vængesøvej 3, 8420 Knebel

Vængesøvej 3, 8420 Knebel

www.hne.dk

www.hne.dk

www.hne.dk

T 8635 6100

T 8635 6100

T 8635 6100

HELGENÆS

HELGENÆS

HELGENÆS


58

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

IDRÆTSLIVET IFØLGE...

POLFOTO

MORTEN SCHROEDER

Team Saxo-Tinkoff-rytteren om Norwich, øl og bleskift.

CHRIS ANKER SØRENSEN Hvis ikke jeg var blevet cykelrytter, så

jeg har engang set meget, meget op til Chris

var jeg blevet...

Sutton. Han har det samme fornavn som mig,

”gymnasielærer, tror jeg. Jeg kan godt lide at

og så spillede han i Norwich, som jeg altid

have med mennesker at gøre, og jeg kunne

har holdt med. Lige pt. er mit sportsidol dog

godt tænke mig at undervise og give min

Robert Snodgrass, som også spiller i Norwich,

viden fra mig. Jeg var faktisk i gang med at

fordi jeg synes, han har et totalt sejt navn.”

læse biologi på universitetet og planlagde at have historie som sidefag for at blive gym-

Det bedste at spise på en løbsdag er...

nasielærer, da Bjarne (Riis, red.) kom med en

”havregryn om morgenen. Det giver god

kontrakt. Så droppede jeg ud af universitetet

energi og smager godt. Hvis jeg ikke kan få

og satsede på cykling i stedet for.”

det, er jeg ikke helt tilfreds. Derudover får jeg næsten også altid en omelet for lige at

At være cykelrytter er...

få lidt proteiner indenbords inden en hård og

”hårdt. Det er vanvittig hårdt, men også fedt

udmarvende dag. Når vi er til etapeløb, bliver

at leve af sin passion og hobby. Jeg får set

vi stopfodret med pasta og ris, så i den sidste

mange steder af verden. Jeg træner og bor i

uge af et treugers etapeløb gælder det mere

Italien, hvor jeg bliver ved med at elske udsig-

om at tvinge maden i sig frem for at spise for

ten i bjergene, når jeg træner, selvom jeg har

nydelsens skyld.”

kørt der 50 gange før.”

Det seneste år har jeg lært, at... Mit bedste cykelløb nogensinde var...

”skifte bleer på to piger på samme tid. Jeg er

”8. etape af Giro d’Italia i 2010, hvor jeg vinder

blevet far til pige nummer to, og det gør, at

på Terminillo (italiensk bjerg, red.). Det er min

man nogle gange skal multitaske mere, end

største sejr til dato, og det er den dag, hvor

man er vant til. Min kone siger dog, at hun ikke

jeg har haft de bedste ben.”

synes, det kører særlig godt, men jeg synes

selv, at det kører rigtig godt.”

”Sejren var også ekstra stor for mig, fordi

jeg havde haft en dårlig optakt. Jeg brækkede kravebenet fem uger inden Giro’en og troede

Når jeg ikke cykler, så...

egentlig ikke, at jeg skulle køre, og den første

”leger jeg selvfølgelig med mine to børn.

uge af løbet var jeg helt væk. Jeg var langt

Derudover prøver jeg også at få set så

nede i kulkælderen, men pludselig kom de

meget fodbold som muligt. Jeg er kæmpe

gode ben og sejren ud af ingenting, og det

fodboldfan.”

vendte selvfølgelig helt om på tingene for mig.”

Når jeg er færdig med at cykle, skal

Det folk ikke forstår omkring min

”spise masser af kage og drikke øl. ”

jeg... sport er...

FACTS: CHRIS ANKER SØRENSEN Alder: 29 år Resultater: Deltagelse i fire Tour de France – med bedste resultat som nr. 14 i 2012, hvor han også blev tildelt prisen som den ”Mest angrebsivrige rytter”. Nr. 12 ved OL i Beijing i 2008. Detaljen: Bliver ofte kaldt ”Oksen fra Hammel”, som også var det kælenavn, Drengene fra Angora-karakteren Bobby Olsen havde.

”det taktiske element i cykling, som spiller en

Mit største ønske er...

kæmpe rolle. Mange tror, at hvis du er stærk

”at Norwich vinder Champions League... og

nok, så kan du bare sætte dig frem og okse alt,

selvfølgelig, at mig og min familie forbliver

hvad du kan, og så skal du nok vinde. Men der

lykkelige.”

er sindssygt meget holddisciplin i cykling, og man skal arbejde vildt meget sammen som

Mit mål det næste år er...

hold for at få det til at lykkes. Man kan ikke

”at vinde et eller andet! Jeg har ikke vundet

vinde et løb ene mand.”

et løb eller etape af betydning siden 2010, så det vil være dejligt med en sejr i et UCI-løb.

Mit største sportsidol er... ”den er svær. Jeg går meget op i fodbold, og

Den vil falde på et tørt sted.”


Spil spillet

Matchfixing, spil på egne kampe og misbrug af intern viden er forbudt

Hotline Kontakt hotlinen, hvis du er i tvivl om reglerne for spil og betting på sportskonkurrencer. Man skal kontakte hotlinen, hvis man kender til overtrædelser af matchfixingreglerne. Tlf. 70 70 70 94. mail@stopmatchfixing.dk stopmatchfixing.dif.dk

Kampagnepartner:

SPIL SPILLET

Hvem ved mest om sport www.spilspillet.dk


Det rigtige sportsgulv

EN AFGØRENDE FAKTOR FOR EN VELLYKKET SPORTSHAL

Taraflex sportsgulve findes i dag i hundredvis af sportshaller, gymnastiksale og skoler rundt om i Skandinavien

Et sportsgulv skal passe til forskellige former for idræt for både børn, motionister og eliteudøvere. I Danmark er vi som regel dygtige til at stille høje krav til gulvene i vores idrætsanlæg, men gør vi ikke det, risikerer vi at udøverne ikke er tilfredse med gulvets beskaffenhed, og at anlæggene ikke bliver udnyttet fuldt ud. Unisport tilbyder komplette sportsgulvsystemer med undergulvskonstruktioner og renoveringer af eksisterende gulve. I vores sortiment kan vi også tilbyde mobile løsninger, som er lette at lægges løst ved forskellige konkurrencer eller arrangementer.

www.unisport.com

VIGTIGE PUNKTER INDEN MAN VÆLGER GULV Komfort - Det skal være skånsomt for udøveren, så det ikke skader led og ledbånd. Sikkerhed - Gulvet må ikke være for glat eller for hårdt. Et godt fodfæste giver hurtige og sikre fodbevægelser. Holdbarhed - Et nyt sportsgulv er en stor investering, og bør derfor være meget slidstærkt og kunne klare 20 års slitage uden reparationer. Vedligeholdelse - Gulvet skal være let at gøre rent uden de store vedligeholdelsesudgifter. Belastning - I dag anvendes idrætshaller også til andre arrangementer og må tåle disse belastninger.