Page 45

IDRÆTSLIV JUNI 2013

”At godkende noget ulovligt, fordi mange

en tilgang, hvor vi ikke mistænker dem og

gør det, har for mig ingen gang på jorden

har tillid til, at de er mere fornuftige. Jeg for-

OM LONE HANSEN:

– hverken i sportens verden eller i civilsam-

nemmer, at der i befolkningen er en vilje til at

• Født 1. april 1961 (52 år).

fundet. Når jeg hører sådan en holdning, så

tro på, at den nye generation er mere villig

tænker jeg, at jeg og min organisation må

til at dyrke dens idræt rent og via fairplay.”

• Direktør for ADD siden 1. august 2011

være endnu bedre til at kommunikere om dopingens skadevirkninger.”

• Tilhørt verdenstoppen i karate i en årerække.

I 1990’erne kunne man eksempelvis

• Flere gange vinder af DM (cirka 20 titler ifølge hende selv).

ikke drive en kritisk kommentar ud

europæerne for deres manglende

af en cykelrytter, når en konkurrent

afstandstagen fra doping. Synes du,

blev taget for doping?

at vi har samme problem, nu hvor

mange af vores egne ”helte” er ble-

Der er brudt med den holdning, at hvis de

vet ramt af skandaler?

andre gør det, så gør vi også. Jeg føler helt

”Nej, ikke generelt. Jeg møder mange, der er

klart, at der blandt de unge atleter er en

med på at tage afstand til doping – især efter

afstandstagen til det at bruge doping. Men

en dialog og udveksling af synspunkter. Men

når det er sagt, bliver jeg nødt til at trække

jeg har da mærket en opgivenhed.

vejret dybt, for den fortælling har vi hørt før.

”Der er en anden tilgang og attitude i dag.

Men det er mit og min organisations

lang tid, og så finder man igen og igen ud af,

ansvar, at vores antidopingsystem er så

at de er pivdopede. Nogle mener, at antido-

godt, at det er meget svært at snyde.

pingarbejdet ikke kan betale sig længere

– især efter det der er sket i cykelsporten,

til at afskrække og følge med udviklingen.

men jeg fornemmer trods alt, at den hold-

Vi skylder den nye generation, at vi laver en

ning har toppet. Der er i befolkningen en

massiv indsats på området, så konkurren-

opfattelse af, at der var en fortid, hvor det

ter, der ikke har samme indstilling til fairplay,

i nogle sportsgrene var nemt og til dels

bliver afskrækket fra at bruge doping.”

acceptabelt at dope sig, men holdningen i dag er, at vi skylder de nye stjerner at have

• Tidligere karatekæmper.

Hvad med atleternes holdning i dag?

Vi danskere har ofte været efter syd-

Nu har vi forsøgt at få en ren sport i så

45

Det stiller store krav til os, at vi er i stand

• Tidligere ansættelser: Teamleder og konsulent i Team Danmark, projektforsker ved Arbejdsmiljø Instituttet, forsker ved Retsmedicinsk Institut, adjunkt ved Københavns Universitet.

Profile for Danmarks Idræts-Forbund

Idrætsliv nr 3 2013  

Læs i dette nummer om: - Dressurrytteren Prinsesse Nathalie - Matchfixing - Dopingjægeren Lone Hansen - Den nordjyske fodboldhimmel ..og...

Idrætsliv nr 3 2013  

Læs i dette nummer om: - Dressurrytteren Prinsesse Nathalie - Matchfixing - Dopingjægeren Lone Hansen - Den nordjyske fodboldhimmel ..og...

Advertisement