Page 1

42

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

PROFILEN

L ARS MØLLER

43

JACOB BECH ANDERSEN

I en branche, hvor fyresedler ses mere end ofte, har DBU-boss Jim Stjerne Hansen holdt sig på toppen af dansk fodbold i over 25 år. Men til nytår er det slut, og generalsekretæren takker af. Idrætsliv har talt med Jim Stjerne Hansen om opture, nedture og curling.

år man er chef for Danmarks suverænt største og mest populære sportsgren, så kan løbende fokus på ens person ikke undgås.

I øjeblikket er fokus på DBU’s generalse-

kretær ekstraordinært stort. Udmeldingen om, at den 60-årige Jim Stjerne Hansen stopper til nytår efter 25 års virke på toppen i DBU, kombineret med at A-landsholdets fremtidige trænersituation i skrivende stund er uklar, har skabt en del virak omkring generalsekretæren. Faktisk dominerer Jim Stjerne Hansen også overskrifterne denne formiddag i oktober, hvor Danmark aftenen inden endegyldigt har udspillet sine chancer for at kvalificere sig til VM i Brasilien.

’DBU har tilbudt Morten Olsen en ny

kontrakt’, står der på forsiden af B.T.. Jim Stjerne Hansen kigger på avisen, sukker lidt og skænker derefter roligt lidt kaffe op.

”Det er en and,” siger han og kommer

efterfølgende lidt ind på medietrykket i den store fodboldorganisation. Et medietryk, der ifølge generalsekretæren er blevet markant større i de senere år, og som godt kan gøre ham lidt træt for nu at sige det mildt. Ganske vist anerkender Jim Stjerne Hansen fuldt ud, at A-landsholdet er et ualmindeligt godt og veleksponeret produkt, der har tjent mange millioner kroner ind til DBU gennem årene. Men alt det andet, som DBU også står for – børnefodbolden, breddeinitiativerne, integrationen af nydanskere og meget andet – måtte gerne fylde noget mere i mediestrømmen, hvis det stod til DBU-chefen.

BOSSEN

DBU og dig som generalsekretær bliver meget målt på det, der sker i Parken. Hvordan har du det med det? ”Det irriterer mig. Jeg synes, DBU i dag er langt mere end et A-landshold, og jeg synes, vi har haft mange succeser, der fortjener lidt mere kredit. På mange områder har vi været trendsættere i dansk idræt, og det kunne jeg da godt tænke mig, der havde været endnu mere fokus på,” siger Jim Stjerne Hansen og fortsætter:

”Vi var de første til at tilbyde fodbold-

skoler, som er blevet en kæmpe succes, og i dag findes der vel ikke specialforbund med


44

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

respekt for sig selv, der ikke har en sommer-

ny formand, så skal der ske nye ting, og det

Hvorfor har du overlevet på posten i

Hvor hurtigt tog du de kommer-

skole. Vi var også de første, der fokuserede på

hele skal kigges efter. Det er helt sikkert fint

så mange år?

cielle briller på i Göteborg efter

aldersrelateret træning, og på mange andre

nok, men nu er jeg blevet 60 år, og så er det

”Jeg tror og håber på, det er fordi, jeg har

EM-triumfen?

områder er vi gået forrest og har taget ansvar,

nok meget passende at stoppe og lade den

gjort et godt og sobert stykke arbejde”.

”Da vi stod der i Göteborg umiddelbart efter

fordi vi har den muskel – størrelsesmæssigt

kommende nye formand få en ny direktør.”

og økonomisk – vi nu engang har. Derudover

”Det pirrer os alle sammen, at vi ikke har et bedre image, når vi nu synes, at vi står for så meget godt”

glædestårer, der ramte én. Men kort tid efter

Hvordan vil du generelt se tilbage på

ansættelsessamtalen: ’Hvad er din tidsho-

tænkte jeg da, at det var meget heldigt, at

For 10 år siden forventede de fleste, at DBU

dine 25 år i DBU?

risont?’ Her svarede jeg ’cirka fem år’, for

vi stod og skulle til at åbne den nye Parken,

snart ville møde medlemsnedgang, men det

”Vi kan helt grundlæggende være tilfredse

så ville jeg på det tidspunkt være blevet 40

og at jeg netop havde arrangeret åbnings-

skete jo på ingen måde – modsat en række

med den udvikling, dansk fodbold har været

år, og så skulle jeg nok videre. Men sådan er

kampen mellem Danmark og Tyskland. Det

andre store idrætsgrene herhjemme. Så jeg

inde i. I de 25 år, jeg har været med, er der

det jo ikke blevet, for jeg har været utrolig

at vi umiddelbart efter EM kunne afholde en

synes, at vi udover A-landsholdets generelt

overvejende positive ting at kigge tilbage på,

glad for at være i DBU, og mit indtryk er, at

direkte EM-revanche på et nyt stadion, det

fine resultater har meget, vi kan være stolte

men ligesom alle andre steder er der selvføl-

de fleste i DBU også har været glade for, at

var virkeligt godt. Ja, det var så heldigt, som

af.”

gelig også nogle ting, man kunne have gjort

jeg har været her.”

det kunne være. Både ude fra et sportsligt,

Det lange svar bliver ikke serveret i et

anderledes”.

men især også ud fra et kommercielt syns-

Hvad ser du som DBU’s største suc-

punkt. Det betød, at det var ret let hurtigt at

klassisk stort idrætsforbund til også at være

ces i din tid i 25 år?

bygge videre på EM-succesen.”

Omvendt behøver man ikke være fodboldpro-

en pæn stor forretning, og derfor er trykket

”Der er ikke tvivl om, at EM-guldet i 1992 var

fessor for at regne ud, at DBU-chefen godt

på mit job som generalsekretær også tiltaget

et vendepunkt for dansk fodbold. Vi blev på

kunne tænke sig at levere en organisation

betydeligt i de senere år. Det har i virkelig-

en eller anden måde symbolet på, at også

til at lægge et efterfølgende kon-

videre, der havde et lidt mere positivt image

heden udviklet sig til at være et kæmpe job.

mindre nationer kunne være med fremme

stant pres på DBU?

i medierne, end tilfældet er i dag.

Det kan jeg også se, når jeg sammenligner

i international fodbold”.

”Jeg tror ikke, at EM-guldet specielt har øget

med udlandet, så er jeg en af dem, der har

”Isoleret set blev europamesterskabet

presset på DBU. Det var nok mere det fak-

Er det i virkeligheden dér, en af de

siddet i et tilsvarende job i længst tid. Det er

også et økonomiske vendepunkt for DBU,

tum, at vi formåede at holde os på toppen i

største udfordringer for din efter-

en branche, hvor der generelt er meget stor

fordi vi fik fordoblet egenkapitalen efter

lang tid, der gjorde, at befolkningen fik en vis

følger ligger? At få ændret DBU’s lidt

udskiftning. ”

succesen.”

forventning til os. I det hele taget er forvent-

hverken vredt eller bittert toneleje – sna-

rere afdæmpet, venligt og imødekommende.

”Det er noget, vi arbejder løbende med, og det pirrer os alle sammen, at vi ikke har et bedre image, når vi nu synes, at vi står for så meget godt. Jeg tror nu også, at det image, vi har blandt den menige dansker, er rigtig godt, og at eksempelvis de forældre, der har deres børn rendende ude i foreningerne, synes, at DBU generelt gør et godt stykke arbejde med at udvikle dansk fodbold”.

”Men under alle omstændigheder så er vi

en organisation, som mange folk mener, de kan gøre sig kloge på. Så sent som i går aftes i Parken var der en fodboldfan, der rev mig til side og klaskede fire fingre i hovedet på mig, mens han sagde ’4 more years til Olsen’,” siger Jim Stjerne Hansen og griner.

Navn: : Jim Stjerne Hansen Født: 28. maj 1953 i Hvidovre Fodboldkarriere: 1972-76: 72 kampe for Hvidovre IF’s 1. hold 1977: Spillende træner, Valby Boldklub (Københavnsserien) 1980-82: 80 kampe for Brøndby Civilkarriere: 1975-77: Assistent i A.P. Møller 1978-80: Udstationeret i Maersk do Brasil, Rio de Janeiro 1980: Befragter, A.P. Møller, København 1981-82: Branch Manager, TIP Trailer, København 1983-88: Operations- og befragtningschef, Em Z. Svitzer 1988-2013: Generalsekretær, Dansk Boldspil-Union (DBU) 1990-: Medlem af UEFA’s disciplinærudvalg

finalen mod Tyskland, var det selvfølgelig

har vi være dygtige på rekrutteringssiden.

elitære og tunge image?

BLÅ BOG

”Jeg kom jo til ret ungt og jeg kan huske,

at Hans Bjerg-Pedersen spurgte mig ved

”Vi lever af den her enorme interesse i

befolkningen, men vi er også nødt til at leve med den, og det er måske ikke altid lige let.”

Kæmpe job Jim Stjerne Hansen satte sig i det daværende lille DBU-kontor i Idrættens Hus tilbage i 1988. Dengang var der ti medarbejdere i DBU. I dag er der omkring 80 ansatte, og kontoret i Idrættens Hus er for længst skiftet ud med DBU’s eget domicil på en anden adresse i Brøndby.

Hvorfor stoppe som generalsekretær nu? ”Jeg tog beslutningen endeligt, da vores formand Allan Hansen valgte at træde fra per 1. marts næste år. Så skulle jeg i gang med den femte formand, og hver gang der kommer

”Men DBU har udviklet sig fra at være et

Var EM-triumfen også medvirkende

”Trykket på mit job som generalsekretær er også tiltaget betydeligt i de senere år”

45


46

IDRÆTSLIV NOVEMBER 2013

ningerne nok blevet sådan, at folk mener, at

Er fodbold i Danmark fortsat så

’Danmark skal da med til alle slutrunder’. På

populært, fordi I har udviklet spor-

den måde har vores succes lagt yderligere

ten og organisationen i en rigtig

pres på os selv, men vi må også være realisti-

retning, eller er det ’bare’ fordi, fod-

ske og sige, at der vil opstå bølgegange i et

bold er dybt forankret i den danske

lille land som vores. Selvom mange mener,

folkesjæl?

vi bør spille lige op med Tyskland, så må vi

”Jeg tror, det er en kombination. Fodbold er

bare sige, at ja, vi har en rigtig god talentud-

den største sport herhjemme, og næsten

vikling, og ja, vi kan løbende drille de store,

alle drenge skal jo på et eller tidpunkt forbi

men vores indbyggertal er nogenlunde på

en fodboldklub. Det nyder vi som organisa-

størrelse med Hamborg og omegn. Og der-

tion naturligvis godt af, men jeg synes også,

for er man nødt til at sætte tingene lidt i

vi har været gode til at fastholde interessen.

perspektiv.”

Nu har vi jo også fået pigerne med.”

Hvilke skuffelser har der været i din

Hvad kan andre specialforbund

tid i DBU?

lære af jer?

”Altså – rent sporligt – så var den juni-kamp

”Det ved jeg faktisk ikke. Man skal passe på

i år mod Armenien (Danmark tabte 0-4, red.)

med at give andre specialforbund råd, for

noget af det værste, jeg har oplevet. Den

vi er alle forskellige, og DBU kan ikke sam-

kamp var ikke en del af hverken min eller

menlignes direkte med ret mange andre på

Morten Olsens planlægning. Der var sgu’

grund af vores størrelse og økonomi. Jeg bli-

ikke nogen, der havde kalkuleret med, at vi

ver også selv irriteret, når folk siger: ’Hvorfor

skulle tabe hjemme til Armenien”.

gør I ikke bare som tyskerne’.”

”Derudover – på et lidt andet niveau –

ærgrer det mig lidt, at vi i sin tid ydede en

Hvordan har du det med, at efter 25

del støtte til etableringen af store fodbold-

år i DBU, så ender din sidste periode

haller med kunstgræs rundt om i Danmark.

med, at alle stort set kun vil foku-

Det har ikke været nogen succes, og vi skulle

sere på landstrænerposten?

nok i stedet for have satset på udendørs

”Jeg er lidt ked af, at det er blevet udlagt

kunstgræsbaner.”

nogle steder som om, at det er vanvittigt,

Husk julekort! Vi har et godt tilbud i november måned Pris eksempel: 100 stk. A5 julekort på 4 sider med blank UV-lak udvendig 200 stk.

kr. 1.500,- + moms kr. 1.800,- + moms

Samme kort kun med vandlak 100 stk. 200 stk.

kr. 1.100,- + moms kr. 1.450,- + moms

Pris incl. layout, tryk og levering i DK

logo magasiner design og web tryk og print foto/video

plakater reklameartikler

roll-up nyhedsbrev skilte

kampagner

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby Tlf. 4399 9099 - info@formegon.dk

formegon.dk

at det er mig, der skal finde en ny lands-

Hvad med salget af Parken? Har det

træner. Jeg synes, det ville være vanvittigt,

aldrig ærgret dig?

hvis man lod en helt ny direktør, der endnu

”Nej. Aldrig. Jeg ser jo, hvordan vores kolle-

ikke er helt inde i stoffet, foretage så stor

gaer rundt omkring, som er helt eller delvist

en beslutning.”

ejere af store stadions, klarer sig, og man må

bare sige, at det er svært at drive et stadion.

det er en del af gamet. Jeg ved, hvor meget

Man skal huske, at vi som nationalt forbund

landstrænerposten optager sindene i Dan-

ikke kan bringe mere end fem landskampe

mark, og så er landstrænerjobbet jo også

til Parken årligt og så en enkelt pokalfinale.

DBU’s vigtigste medarbejder, og lønnen er

Det er altså ikke nok til at holde et stort et

væsentligt større end statsministens. Så

anlæg i gang.”

interessen er berettiget.”

”Men interessen overrasker mig ikke, og

Hvad skal der til for at DBU og dansk fodbold udvikler sig yderligere? ”For nogle år siden søsatte vi vores koncept ’Holdninger og handlinger’, hvor vi udvikler fodbolden på udøvernes præmisser med flere boldberøringer osv. Det skal vi bygge videre på, og vi kan da også så småt begynde at se frugterne af det arbejde nu i forhold til de årgange, der er på vej frem.”

”Samtidig står det mere og mere klart,

at gode ungdomstrænere er utrolig vigtige. Teenagerne i dag er krævende, og de vil rent faktisk gerne lære noget. Der skal derfor være gode uddannede trænere alle steder til at motivere og udvikle de unge, så de kommer igen.”

VIDSTE DU, AT… …Jim Stjerne Hansen er en ganske habil curlingspiller og onkel til Rasmus Stjerne Hansen, der er en del af det danske curlinglandshold, som skal med til OL i Sochi 2014? ”Jeg har hele tiden sagt, at den første danske vinter-OL-medalje nogensinde bliver vundet af en Stjerne Hansen, og det holder jeg fast ved. Jeg tror, min nevø Rasmus og de øvrige på det danske curling-hold har rigtig gode medaljechancer i Sochi,” siger Jim Stjerne Hansen, som selv spillede meget curling i 70’erne sammen med broderen Tommy Stjerne Hansen.

Banetove

Startskamler

Swedish Goggles

Competitor banetove anvendt til de fleste OL, WM, og EM. Fås i følgende varianter tilpasset dit bassin.

Malmsten Startskamler udført i pulverlakeret rustfrit stål, forberedt for tidtagning.

Verdens mest kopierede svømmebriller. Vær sikker på at få de originale.

• Malmsten Startskamle Standard • Malmsten Startskamle Trackstart

• Swedish Goggles Jewel Collection • Swedish Goggles Metallic • Swedish Goggles Anti-Fog • Swedish Goggles Standard

• Competitor Gold Ø 150mm • Competitor Standard Ø 100mm

www.malmsten.com

lml-sport.dk Tlf.: +45 8693 3922

Bossen  

Idrætsliv nr. 5 2013