Rent i Danmark nr 5/2021 (oktober/november)

Page 1

RENGØRING, VEDLIGEHOLD OG SERVICE NYHEDSBR

EV

5/2021

IG TILMELD D E ONLIN RENTIDANM

OKTOBER

ARK.COM

Stigende interesse for grøn kontorrengøring 4

12

Husk: 3.-4. nov. ’21

GR ATIS ADGANG

Stort messetema: Branchen samles i Odense

30

Robot tager gulvvasken på Vordingborg Gymnasium

.dk

ys www.tina-trolle

5/ 2021

1


Det nye normale Når vi vender tilbage til vores arbejdspladser igen, er det vigtigt at sørge for at udstyre lokalerne med de bedste løsninger til god håndhygiejne! Både på toilettet og udenfor.

PANDEMI EFFEKTER

70 %

68 %

ønsker hygiejneprodukter er tilgængelige også uden for hygiejnerummet.*

vasker hænderne regelmæssigt flere gange om dagen efter pandemien!*

+ 45 43 713 811 · katrin@metsagroup.com · www.katrin.com * Kilde: Toiletrapport 2021

2

RENT I DANMARK


FORSIDE: ISS Danmark er nu certificeret med Svanemærket for kontorrengøringen. Foto udlånt af ISS Danmark.

SIDE 4: Rene ord · SIDE 6: Vileda udfordrer kunderne · SIDE 8: Fysiske krav til rengøringsassistenter · SIDE 12: Dansk rengøringsmesse · SIDE 16: Grønnere løsninger · SIDE 17: Kiilto · SIDE 18: Intelligent planlægning · SIDE 20: Nowas · SIDE 26: Mopruller · SIDE 29: Luksusmodellen vises frem · SIDE 30: Robot i Vordingborg · SIDE 34: Vogn er MR-scanner godkendt · SIDE 41: Bevar servicedelen ·

14

Fremtidens løsninger

Knap 11 procent af alle beskæftigede er ansat uden fast lønindtægt. Det kan vi som samfund gøre bedre.

6

Jonas udfordrer kunderne

42

ABONNEMENT: Email: abonnement@rentidanmark.dk Se mere om abonnementsmuligheder på www.rentidanmark.com

Pe r R o s e n v o l d H e n r i k s e n

Rent ud sagt: Et liv i tryghed

Tina Trolleys

ANNONCER: E-mail: kontakt@vendemus.dk Telefon 72 22 70 80 Eller e-mail annonce@rentidanmark.dk UDGIVER: Magasinhuset / Rent i Danmark Flegborg 2A, 7100 Vejle www.rentidanmark.com E-mail: redaktion@rentidanmark.dk REDAKTION: Torben Elsig-Pedersen, ansv. udgiver, Telefon 40 94 57 40, E-mail: torben@rentidanmark.dk OPLAG: 4.700

5/ 2021

Annoncefrist: Næste udgivelse: 8. december 2021 Annoncebooking: 23. november 2021

REDAKTIONELT NETVÆRK: Dansk Rengøringsteknisk Forening (DRF) SBA – Servicebranchens Arbejdsgiverforening DI Service Danske Service (Dansk Erhverv) Kosmetik- & Hygiejnebranchen

Tlf. 98 31 97 11 www.tina-trolleys.dk 3


R ENE ORD

ISS Danmark får Svanemærket kontorrengøring

ISS Danmark har netop fået certificeret deres kontorrengøring med Nordens officielle miljømærke, Svanemærket. Det betyder, at ISS Danmark sammen med resten af de nordiske ISS lande fremover kan levere og tilbyde en endnu mere bæredygtig og miljøvenlig rengøring af kontorarealer. »Vi arbejder kontinuerligt på at gøre vores rengøring og vores rengøringsmetoder mere bæredygtige. Derfor er vi også rigtigt glade for, at vi har opnået at få certificeret vores kontorrengøring med Nordens officielle miljømærke, Svanemærket,« siger Katrine Grathe, Head of Soft Services i Operations Performance i ISS Danmark. Også hos Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, hilser man certificeringen velkommen. »Den stigende interesse for grønne indkøb hos både private og offentlige virksomheder afspejler sig også i valget af rengøringsleverandør. Derfor er det meget positivt, at en stor virksomhed som ISS Danmark har store ambitioner på miljøområdet og fremover kan udføre kontorrengøring, der lever op til Svanemærkets skrappe krav,« siger Ingrid Elmedal, der er seniorkonsulent hos Miljømærkning Danmark. Læs hele nyheden på www.rentidanmark.com

Ordet landsdækkende manglede i artiklen Præcisering: I artiklen om, at Anders Andersen Rengøring er det første rengøringsselskab med en komplet Svanemærket løsning til trappevask og ejedomsrengøring, manglede et vigtigt ord. Anders Andersen er så vidt oplyst det første LANDSDÆKKENDE selskab med papir på denne ydelse. Men allerede tilbage i 2006 blev Lauren Erhvervsrengøring ApS Svanemærket som rengøringsvirksomhed, herunder også for ydelserne vedrørende trappevask. LAUREN Erhvervsrengøring A/S tilbyder i dag rengøring til virksomheder i Storkøbenhavn og resten af Sjælland, mens Anders Andersen Rengøring er landsdækkende.

God håndhygiejne er milliarder værd

4

God håndhygiejne kan reducere sygefraværet markant, få flere tusinde i arbejde og øge væksten i Danmark med milliarder. Det dokumenterer Kosmetik- og hygiejnebranchen i ny rapport, der undersøger de samfundsøkonomiske potentialer ved at bevare de gode håndhygiejnevaner fra coronakrisen. Torsdag 28. oktober kl. 9:00 – 11:00 inviterer Kosmetik- og hygiejnebranchen til virtuel konference med præsentation af den nye rapport. Der lægges samtidig op til debat om, hvordan vi sikrer, at de gode vaner bevares, så de samfundsøkonomiske gevinster kan høstes. Se mere på www.kosmetikoghygiejne.dk RENT I DANMARK


Er du forberedt på de nye krav til hygiejnen?

Produkter

Services

Redskaber & Support

Lev op til den nye hygiejnestandard med Tork Kontorhygiejne Pakken Det har aldrig været nemt at være facility manager. Og når folk begynder at vende tilbage til arbejdspladsen, vil du blive mødt med endnu skrappere krav til effektiviteten end nogensinde før. Derfor lancerer vi nu Tork Kontorhygiejne Pakken – et skræddersyet udvalg af produkter, services, redskaber og support, der hjælper dig med at spare både tid og arbejdsindsats. Sammen kan vi møde udfordringerne og komme i mål med den nye hygiejnestandard. Se mere på: tork.dk/kontorhygiejne

Tork, an Essity brand

5/ 2021

5


T E K S T: To r b e n E l s i g - Pe d e r s e n , t o r b e n @ r e n t i d a n m a r k . d k

Vileda Professional udfordrer kunderne til større bæredygtighed

En af verdens største producenter af rengøringsartikler vil forpligte kunderne til bæredygtighed i hele rengøringsprocessen

6

Stadig flere rengøringsredskaber og -artikler er miljømærkede og produceret efter strenge hensyn til bæredygtighed og klima. Men den største udledning af co2 sker faktisk ikke i forbindelse med produktion og transport af produkterne, men derimod i forbindelse med de rengøringsprocesser, som foretages af bl.a. kommuner, regioner og private rengøringsvirksomheder. Derfor vil Freudenberg koncernen som ejer Vileda Professional – en af verdens største producenter af rengøringsartikler – nu udfordre sine kunder til et klimapartnerskab. »I Freudenberg-koncernen har vi høje bæredygtighedsmål i vores produktion og vi har som en af verdens største producenter et kæmpe ansvar,« siger Jonas Petersen, der er field sales manager for den danske afdeling af Vileda Professional. Vileda Professional tager ansvar for en bæredygtig produktion og vil fremadrettet blandt andet bruge endnu flere genbrugsmaterialer i produkterne. Men det nytter alene ikke med et fokus på produktionen. Brugen af rengøringsartiklerne skal også mere i fokus.

Går i dialog med kunderne Vileda Professional har fået foretaget uvildige undersøgelser af produkternes bæredygtighedsfaktor i et livscyklusperspektiv. 80-90 procent af co2-udledningen for klude og mopper ligger faktisk i selve rengøringsprocesserne, hvordan produkterne anvendes, vaskes og hvor lang levetid produktet har mv. »Jeg tror, vi producenter har været lidt berøringsangste i forhold til at udfordre vores kunder på, hvordan vi sammen kan få langt mere bæredygtighed ind i branchen. Som en af de største aktører på verdensplan, tager vi nu den dialog med vores kunder, for vi kan rådgive og undervise i en mere bæredygtig anvendelse af produkterne,« siger Jonas Petersen. Han understreger, at det kan være tabubelagt, at en produktionsvirksomhed skal gå i dialog med kunderne for at lave en gensidig aftale, som også griber ind i arbejdsgange i rengøringsvirksomheder og offentlige institutioner. »Men det gavner ganske enkelt ikke miljøet nok, hvis vi kun fokuserer på produktion af produkterne. Vi skal i dialog med kunderRENT I DANMARK


ADV ERTORIAL

ne om, at de skal købe kvalitetsprodukter, der holder længere, men også om hvordan produkterne håndteres i dagligdagen. Det handler om at klude og mopper, der kan holde til måske 400 vaske, ikke smides ud eller forsvinder efter 40-50 vaske. Det handler om hvordan klude og mopper vaskes og tørres og hvordan de håndteres. Der ligger mange muligheder for at spare på ressourcerne ved, at der kommer mere styr på produkterne i deres levetid.« For eksempel bør der i de offentlige indkøb ikke blot lægges vægt på, at det ser billigt ud i et regneark og at der er kryds i feltet med Svanemærke. Der skal også stilles krav til rengøringsprocesser, kvalitet og ergonomi hvis den fulde miljøgevinst skal høstes. Arbejdsmiljøet skal være bæredygtigt Som en del af Viledas principper for bæredygtighed er foruden miljøaspektet også et fokus på arbejdsmiljø. »Vi lever i en tid med knappe arbejdskraftressourcer. Mange virksomheder mangler medarbejdere, så derfor skal der også være et fokus på ergonomi og arbejdsmiljø, så medarbejderne holder længere i jobbet. Derfor er det også et tema for os, når vi rådgiver virksomhederne i indkøb og brug af produkterne,« siger Jonas Petersen. Han peger på, at en nedbringelse af sygefraværet på eksempelvis 1-2 procentpoint faktisk svarer til mange sparede årsværk i rengøringsbranchen. Og det er tal, der tæller, når mange virksomheder kalder på mere arbejdskraft. Stil krav til hinanden Vileda Professional lægger ikke skjul på, at der skal en mentalitetsændring til for at få de nye tanker til at leve i virkeligheden. Tankerne blev sammen med Viledas nye R-linje (R står for recycle) præsenteret på DRF’s brancheseminar for nylig og samtidig vil Viledas konsulenter i den kommende tid begynde at tage dialogen med kunderne. »Hidtil har der været ensidig fokus på økonomi i indkøb, men vi skal blive bedre til at stille krav til hinanden. Men også i at hjælpe hinanden til, at rengøringssektoren bliver bæredygtig hele vejen igennem.« Jonas Petersen giver et eksempel, vi alle kan genkende: Der stilles nu krav om at sortere affald i ti forskellige spande. Men det kan være ligegyldigt at købe ti miljørigtige affaldsspande ind, hvis brugeren aldrig begynder at sortere affaldet rigtigt eller ikke ved hvordan man sorterer det rigtigt. Det samme gælder med håndteringen af rengøringsrekvisitterne. Det nytter ikke at købe det rigtige udstyr, hvis det ikke bruges og vedligeholdes korrekt. 5/ 2021

VILEDA PROFESSIONAL HAR PRÆSENTERET EN NY R-LINJE R står for recycle. Visionen er at hele virksomhedens produktsortiment på sigt skal reintroducereres i en version, hvor enten hele eller dele af produktet er fremstillet af genbrugsmateriale.

80-90 procent af co2-udledningen for klude og mopper ligger i selve rengøringsprocesserne, mens produktion og transport kun udgør 10-20 procent.

Producenterne har været for berøringsangste til at stille krav til kunderne om brugen af vores udstyr. Men den største miljøudfordring ligger i rengøringsprocesserne, så derfor vil Vileda nu indgå en form for kontrakt med vores kunder, siger Jonas Petersen.

7


R ENE ORD Hvor fysisk krævende er dit job? Tabellen viser de fysiske krav i en række jobgrupper ud fra et indeks, som kombiner følgende ergonomiske faktorer: Gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentagent armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk, løft/bæring.

Hvor fysisk krævende er dit job?

Tabellen viser de fysiske krav i en række jobgrupper ud fra et indeks, som kombiner følgende ergonomiske faktorer: Gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentagent armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk, løft/bæring.

Jobgruppe Malere Murere, VVS´ere m.fl.

Jobgruppe

Tømrere og snedkere Rengøringassisenter

8

rafik: Trine Larsen

Grafik: Trine Larsen

Nærings- og nydelsesmiddelMalere industrimedarbejdere

Ergonomisk indeks 47.1 43.8

Ergonomisk 40.8 40.4 indeks 39.6 47.1

Murere, VVS´ere m.fl. Slagtere og bagere

43.8 39.3

Tømrere og snedkere Produktionsmedarbejdere

40.8 38.3

Rengøringassisenter Frisører og kosmetologer

40.4 37.8

Nærings- og nydelsesmiddelKasseassistenter industrimedarbejdere Køkkenmedhjælpere Slagtere og bagere Postbude Produktionsmedarbejdere Kokke og tjenere Frisører og kosmetologer Lager- og transportarbejdere Kasseassistenter Gartnere og landmænd Køkkenmedhjælpere Montører Postbude Bygge- og anlægsarbejdere Kokke og tjenere Maskinoperatører m.fl. Lager- og transportarbejdere Mekanikere Gartnere og landmænd Smede Montører Maskinførere Bygge- og anlægsarbejdere Jord- og betonarbejdere Maskinoperatører m.fl. Passagerservicemedarbejdere Mekanikere SOSU´er Smede Elektrikere Maskinførere Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede Jord- og betonarbejdere Pædagogmedhjælpere Passagerservicemedarbejdere Butikssælgere SOSU´er Præcisionshåndværkere Elektrikere Ejendoms- og rengøringsinspektører Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede Portører m.fl. Pædagogmedhjælpere Manuelt arbejde u.n.a. Butikssælgere Lastbilchauffører Præcisionshåndværkere Servicefag i øvrigt Ejendoms- og rengøringsinspektører Pædagoger Portører m.fl. Farmakonomer og bioanalytikere Manuelt arbejde u.n.a. Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter Lastbilchauffører Klinikassistenter Servicefag i øvrigt Speditører og ekspeditører m.fl. Pædagoger Sygeplejersker Farmakonomer og bioanalytikere Militærpersonale Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. Klinikassistenter Specialpædagoger Speditører og ekspeditører m.fl. Laboranter Sygeplejersker Sundhedsarbejdere uden nærmere angivelse Militærpersonale Skolelærere Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. Fysio- og ergoterapeuter Specialpædagoger Bibliotekarer og beskæftigede med kultur Laboranter Undervisere ved erhvervsskoler Sundhedsarbejdere uden nærmere angivelse Specialundervisere Skolelærere Naturvidenskabelige teknikere Fysio- og ergoterapeuter Politi og fængselsbetjente Bibliotekarer og beskæftigede med kultur Kundeinformationsarbejdere Undervisere ved erhvervsskoler Farmaceuter, tandlæger og dyrlæger Specialundervisere Gymnasielærere Naturvidenskabelige teknikere Læger Politi og fængselsbetjente IT-teknikere Kundeinformationsarbejdere Kontormedarbejdere og sekretærer Farmaceuter, tandlæger og dyrlæger Ledere Gymnasielærere Tekniske tegnere Læger Salgs- og indkøbsagenter IT-teknikere Undervisere og forskere ved universiteter Kontormedarbejdere og sekretærer Direktions-, læge-, og advokatsekretærer Ledere Journalister Tekniske tegnere Bogholdere Salgs- og indkøbsagenter Socialrådgivere Undervisere og forskere ved universiteter Regnskabsmedarbejdere Direktions-, læge-, og advokatsekretærer Ingeniører og arkitekter Journalister Psykologer Bogholdere Naturvidenskabelige akademikere Socialrådgivere Samfundsvidenskabelige akademikere Regnskabsmedarbejdere Told- og skattemedarbejdere Ingeniører og arkitekter Revisorer, rådgivere og analytikere Psykologer IT-konsulenter Naturvidenskabelige akademikere Jurister Samfundsvidenskabelige akademikere

36.4 39.6 35.8 39.3 35.0 38.3 34.9 37.8 34.9 36.4 34.2 35.8 33.6 35.0 33.0 34.9 32.9 34.9 32.4 34.2 31.7 33.6 31.0 33.0 30.6 32.9 30.2 32.4 30.0 31.7 29.1 31.0 28.3 30.6 27.3 30.2 25.8 30.0 25.7 29.1 25.6 28.3 25.5 27.3 25.3 25.8 25.0 25.7 23.8 25.6 22.6 25.5 21.3 25.3 21.2 25.0 21.1 23.8 20.2 22.6 19.6 21.3 19.4 21.2 18.6 21.1 18.5 20.2 18.4 19.6 17.1 19.4 15.6 18.6 15.1 18.5 14.9 18.4 14.5 17.1 14.2 15.6 13.0 15.1 12.6 14.9 12.5 14.5 12.4 14.2 12.2 13.0 11.0 12.6 11.0 12.5 10.4 12.4 9.9 12.2 9.0 11.0 8.9 11.0 8.5 10.4 8.3 9.9 8.0 9.0 7.5 8.9 7.4 8.5 7.4 8.3 7.3 8.0 7.1 7.5 7.1 7.4 7.1 7.4 6.9 7.3 6.2 7.1 6.1 7.1 5.4 7.1

Told- og skattemedarbejdere

Store fysiske krav til rengøringsassistenter Rengøring er et af de fag, der stiller de største fysiske krav til medarbejderne. Forskere fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) har i en stor undersøgelse blandt 69.117 arbejdstagere på tværs af Danmark kortlagt hvor store fysiske krav, der er i forskellige jobgrupper. Og her kommer rengøringsassistenter ind på en fjerdeplads lige efter job som malere, murere og tømrere. »Der er stor forskel på, hvor fysisk krævende de forskellige jobs er. Mens nogle medarbejdere er næsten helt stillesiddende, er der andre, der bruger kroppen rigtig meget i løbet af arbejdsdagen. Det har stor betydning for hvilke indsatser, der er behov for i forhold til at fremme et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø,« fortæller professor Lars L. Andersen, NFA. De fysiske belastninger er målt ud fra et ergonomisk indeks, som kombinerer 7 ergonomiske faktorer (gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentagent armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk, løft/bæring).

NYHEDSBR

EV

IG TILMELD D E IN L N O RENTIDANM

ARK.COM

6.9

Kilde: Professor Lars L. Andersen, NFA

Revisorer, rådgivere og analytikere

6.2

IT-konsulenter

6.1

Jurister

5.4

RENT I DANMARK


HOLDBAR & STÆRK

Super Tentax Microfiberkluden er svanemærket – det er din garanti for højeste kvalitet. Både når det kommer til produkt, rengøringsresultat og holdbarhed.

Scan og læ

s mere

NMF

®

5/ 2021

Forhandles i hele Danmark. Find din nærmeste NMF-forhandler: www.nordiskmicrofiber.dk/forhandlere

Følg os på

9


R ENE ORD

ABENA byder to nye medarbejdere velkommen SIMON DISSING HALSKOV Simon Dissing Halskov tiltrådte den 1. september hos ABENA som Business Developer. Simon har stor erfaring inden for rengøringsbranchen, hvor han tidligere har arbejdet med indkøb og forretningsudvikling i større Facility Management-selskaber. Hos ABENA vil Simon have fokus på Facility Management-selskaber og rengøringsselskaber – især på automatiske robotløsninger.

Genvalg i Danske Service Fredag d. 3. september 2021 afholdte Danske Service generalforsamling i brancheforeningen i de historiske omgivelser på Børsen i København. På generalforsamlingen blev tre bestyrelsesmedlemmer genvalgt til deres poster: ·C arsten Bjerregaard fra Cobblestone Facility Management ·P er Nielsen fra ProfilService ·T ommy Møller fra ABJ Rengøring

SUSANNE PETERSEN ABENA bød den 1. august velkommen til Susanne Petersen, der er ansat som konsulent på Sjælland med fokus på industri og handel i Storkøbenhavn samt Facility Management på Midt- og Sydsjælland. Susanne har tidligere været i ansat i ABENA i HoReCa-divisionen.

Derudover var der genvalg til Danske Services formand, Danielle Hansen fra Sundby Rengørings Service, som fortsat vil bestride posten som brancheforeningens formand.

Flere skal arbejde med tillidsbaseret rengøring SC Johnson Professional A/S

er at finde på Dansk Rengøringsmesse den 3. & 4. november 2021

på stand nr. 1335 Vi glæder os til at se dig!

danmark.pro@scj.com | +45 64 72 24 00 Følg os på LinkedIn - SC Johnson Professional A/S

10

www.scjp.com

v.2

I et nyt projekt kaldet ”tillidsbaseret rengøring version 2” skal fire kommuner afprøve en tillidsbaseret model for rengøring, der giver medarbejdere større fleksibilitet og frihed til at bruge deres faglighed i arbejdet. Det skriver Viden på tværs. De fire kommuner er Nyborg, Hjørring og Mariagerfjord, som allerede har erfaring med tillidsbaseret rengøring, og Faaborg-Midtfyn, der nu indleder forsøg med konceptet. Projektet er en opfølger på det oprindelige Fremfærd-projekt fra 2016, der under navnet ”tillidsbaseret rengøring” havde til formål at sætte rengøringsområdet mere fri fra detaljestyring og kontrol og i stedet opnå en mere målrettet og meningsfuld rengøring. Model med fleksibilitet Den oprindelige model sætter nogle rammer for rengøringen, der giver mulighed for fleksibilitet og indflydelse for både rengøringsassistenter og brugere. Væk med minutiøs tjekliste-rengøring og ind med faglige vurderinger af det reelle behov. En tilgang der også kan bidrage til øget kvalitet og trivsel. RENT I DANMARK


S

Wetco

N VA

EM ÆRK

E T

! D E NYH

Tryksag 1234 5678

– uden parfume

– skumrengøring • Let af forberede • Let at dosere • Stabilt og varigt skum • Ergonomisk • Ressourcebesparende

Wetco surf

Wetco san neutral

– universal til daglig rengøring

– til rengøring af toilet & bad

• Ca. 150 tryk i én skumflaske • Ingen spildprocent

7

Wetco san – med kalkfjerner

Prøver udleveres ved besøg på STAND NR. 1437 Dansk Rengøringsmesse 3-4 nov.

– respekt for mennesker og miljø LOCON ApS • Kokholm 4C • 6000 Kolding • Tlf. 76 340 340 • mail@locon.dk www.locon.dk

5/ 2021

11


R ENGØRINGSMESSE T E K S T: To r b e n E l s i g - Pe d e r s e n , t o r b e n @ r e n t i d a n m a r k . d k

Husk: 3.-4. nov. ’21

GR ATIS ADGANG

Jørgen Espiritu Kjeldsen slår dørene op for rengøringsmessen i Odense den 3.-4. november. Der er gratis adgang.

DRM 21:

Rengøring er meget mere end corona

Pandemien har vendt rundt på meget. Selv logoet for Dansk Rengøringsmesse er vendt på hovedet i år. Men messen byder på meget mere end corona

Alt er vendt op og ned det seneste halvandet år. Men i virkeligheden er alt igen normalt, når Dansk Rengøringsmesse slår dørene op til messe 3.-4. november. »Man må gerne tale corona, hygiejne og desinfektion i forhold til, hvad branchen har lært under coronakrisen. Men jeg vurderer ikke, at det er det helt store emne på messen og jeg håber ikke corona overtager hele billedet. For vi er på vej tilbage til normalen og der er så mange andre afgørende emner, der er vigtige i rengøringsbranchen,« siger Jørgen Espiritu Kjeldsen, der er arrangør af Dansk Rengøringsmesse. Han vurderer, at der er stor lyst til igen at komme ud. Antallet af udstillere svarer cirka til messen i 2019 og han håber også, at antallet af deltagere bliver på samme niveau. »Vi ser at nogle udstillere er meget ivrige efter at komme ud igen og komme i gang. Enkelte andre har været lidt tilbageholdne i kølvandet

DANSK RENGØRINGSMESSE 3.-4. NOVEMBER 2021 Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ www.renmesse.dk

12

af corona, men til gengæld er der også kommet nye udstillere til. Messen kan byde på præsentation af både mange kendte produkter, men der er også en del nyheder med på messen,« fortæller Jørgen Espiritu Kjeldsen. Dialog om udfordringer Som en del af messen er der også oplæg og dialog om aktuelle udfordringer i branchen. Et af de helt aktuelle temaer bliver rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Desuden vil der som tidligere være forskellige rengøringsfaglige emner på programmet. »Og så er messen et uformelt mødested for branchen. Ingen andre laver rengøringsmesser i Danmark eller giver mulighed for, at man kan deltage i sparring, vidensdeling og dialog uden at være medlem. På messen er alle velkomne og man kan komme gratis ind,« siger Jørgen Espiritu Kjeldsen. RENT I DANMARK


AR WEBIN F R NY T I D

STYRK DIN VIDEN PÅ 45 MINUTTER

DRF tilbyder medlemmer mulighed for at deltage i gratis webinar Dansk Rengøringsteknisk Forening giver nu medlemmerne en ny mulighed for faglig opdatering og viden. Det sker ved en række webinarer, som foreningens medlemmer gratis kan deltage i.

efteråret2021 er der planlagt II efteråret er foreløbig der foreløbig planlagt dennewebinar-række: webinar række: denne

Information til leverandører

Ønsker du som leverandør at afholde et webinar, så kontakt: webinar@d-r-f.dk og du vil høre mere om mulighederne fra Frantz Furrer som er webinar ansvarlig.

Tirsdag d. 26/10 2021: Tirsdag d. 7/9 2021 Pancomp Brian Mogensen IoT Cleaning Knud Erik Petersen Tirsdag d. 28/9 2021 IoT-Fabrikken Katja Kafling Tirsdag d. 23/11 2021: Tirsdag d. 26/10 2021 Pancomp Brian Mogensen RotoWash Jurek Korski Tirsdag d. 23/11 2021 RotoWash Jurek Korski Tirsdag d. 14/12 2021: Tirsdag d. 14/12 2021 CLEANS Stephan Lundtoft Nielsen CLEANS Stephan Lundtoft Nielsen Alle webinarer varer 45 min. med start kl. 10:30 og kl. 11:15. Alleslutter webinarer starter kl. 10:30 og slutter kl.11:15 (45min.) Der vil 3 uger før hvert webinar blive sendt Der vil 3 uger før hvert webinar blive sendt en en e-mail ud til DRF’s medlemmer med mere e-mail ud til DRF’s medlemmer med mere informainformation om det enkelte webinar samt et tion om det enkelte webinar samt et tilmeldingstilmeldingslink hertil. link hertil.

Bliv medlem af rengøringsbranchens professionelle netværk

Tlf.: 8691 5806 · drf@d-r-f.dk · www.d-r-f.dk 5/ 2021

13


R ENGØRINGSMESSE

Husk: 3.-4. nov. ’21

GR ATIS ADGANG

Mød fremtidens rengøringsløsning på DRM’21 i Odense Når gæsterne ankommer til rengøringsmessen i Odense Congres Center vil de i indgangspartiet kunne møde LeoBot, en rengøringsrobot, der dagene igennem vil vaske gulvene, så hygiejnen er i top

FAKTA OM LEOBOT · Vaske-areal: op til 5.000 m2 på en enkelt tank vand og én opladning. · Vasketid pr opladning: 4-5 timer · Ladetid for fuld opladning: 1-2 timer · Justerbar børstetryk op til 50 kg · Vinder af Interclean Innovationsprisen 2020

14

Den er nærmest menneskelig med sit sjove design. Men LeoBot er langt mere end et personificeret design, det er også en særdeles effektiv gulvvaske-robot, som vandt innovationsprisen ved Interclean Amsterdam 2020. Derfor vil den selvkørende gulvvasker ganske givet vække en del opsigt på årets rengøringsmesse, hvor RV Unique præsenterer den nyeste robotteknologi. LeoBot er et yderst innovativt bud på en robotgulvvaskser med en meget lang driftskapacitet. Den alsidige maskine kan både vaske, moppe, støvsuge og faktisk også bruges til transport, idet den kan trække en anhænger på 450 kg. Robotten er nem at betjene via en app på en mobilenhed. Designet er ikke alene opsigtsvækkende og giver anledning til et træk på smilebåndene uanset om robotten kører rundt i et supermarked, en lufthavn, et konferencehotel eller på andre gulvarealer. Den giver sig også til ken-

de og kommunikerer med omgivelserne, blandt andet med de to store øjne, som giver den et sjovt udtryk. »Der er tale om den nyeste og smarteste teknologi på markedet. Med den store driftskapacitet på op til 5.000 m2 på en enkelt opladning og optankning,« siger Brian Dall, salgsdirektør for RVUnique. Med et reduceret vandforbrug på ca. 70% set i forhold til traditionelle gulvvaskemaskiner samt en høj driftssikkerhed kan robotten gøre en stor forskel i mange rengøringsopgaver. »Vi glæder os til at demonstrerer LeoBot på DRM’21 og vise, hvordan Leobot kan være med til at øge effektiviteten, hygiejne-niveauet og ikke mindst skåne rengøringsmedarbejderne fra monotone og opslidende arbejdsopgaver,« siger Brian Dall.

RENT I DANMARK


Eksklusiv messepose til de første 1000 tilmeldte Det er gratis at deltage i rengøringsmessen i Odense, og de første 1000 tilmeldte får oven i en gratis og eksklusiv messepose med vareprøver og information. For nogle vil messeposen også vise sig at rumme en særlig god gevinst, idet nogle af messeposerne fungerer som en lykkepose. Du tilmelder dig rengøringsmessen ved at registrere navn mv. på www.renmesse.dk

Rengørings-robot

– vasker, mopper, støvsuger eller transporterer

 Hej! Jeg hedder Ella og er

din nye kollega. Vil du venligst flytte dig, så jeg kan gøre rent?

Vinder af Interclean innovations-prisen 2020

Se ns tide ger m fre sløsnin g ørin er: reng lige h

tlf 73 66 12 04

5/ 2021

RVU.DK

15


R ENGØRINGSMESSE T E K S T: To r b e n E l s i g - Pe d e r s e n , t o r b e n @ r e n t i d a n m a r k . d k

Husk: 3.-4. nov. ’21

GR ATIS ADGANG

Clean Care: Grønnere rengøringsløsninger Ansvarlighed for miljø og omgivelser er nøgleord for Clean Care, som er ISO 14001 certificeret og FSC®-certificeret. Der arbejdes løbende med reduktioner i såvel CO2 som emballage. Det betyder også, at firmaets produkter som minimum lever op til lovgivningen og ofte mere end det så uanset, hvor skrappe miljøkrav din virksomhed har, så vil CleanCare kunne matche dem. Mød Clean Care på RenMessen på stand 1013, hvor der er konkurrencer, produktdemonstrationer og produktnyheder. Vind en Nordic Recycle Trolley inkl. tilbehør fra NMF. Vognen er produceret af 75% genbrugsplast og i et stilrent design, hvor alle anvendte materialer er 100 % genanvendelige. En vogn der har mange nyttige funktioner, såsom: aflåste skabe, justerbart håndtag, let manøvrerbare hjul og kan sammensættes på forskellige måder. Desuden er vognen HACCP

16

godkendt, hvilket betyder at den må anvendes i områder med fødevarer, f.eks. køkkener, hospitaler og kantiner. Kig forbi og deltag i konkurrencen! Få en demonstration af den fleksible TASKI swingo 250μicro. En lille og kompakt gulvvaskemaskine med et stort rengøringsresultat. TASKI swingo 250µicro’s effektive mekaniske rengøringsfunktion vil transformere udseendet af dine gulve, plus den er let og enkel at arbejde med. Den er ergonomisk, idet håndtaget er højdejusterbart samt fodbetjent børstehoved og sugefod. Få et affaldssystem der kombinerer bæredygtighed, design og funktionalitet. Affaldsspandene fra NMF består af 75 % genanvendt plast og alle materialer er 100% genanvendelige. Kombiner flere affaldsspande, så du opnår den korrekte affaldssortering.

Miljørigtige rengøringsartikler CARE-LINE er den svanemærkede rengøringsserie. Den består af to komplette produktlinjer – en med farve og duft samt en uden. Desuden indeholder CARE-LINE serien ingen af de 26 allergifremkaldende stoffer, som den europæiske komite SCCNFP har identificeret. Med CARE-LINE går du hverken på kompromis med miljøet eller arbejdsmiljøet. Ny Clean Care serie: Personal Line. En serie, der består at både svanemærkede og ikke-svanemærkede produkter til personlig hygiejne. På messen præsenteres Personal Line Creme sæbe (med eller uden parfume og farve)

RENT I DANMARK


Kiilto: Effektiv rengøring til professionelle Hos Kiilto handler professionel rengøring ikke kun om effektive produkter. Produkterne skal også være miljøvenlige, sikre og nemme at bruge. Kiilto lytter altid til kundernes ønsker og behov, og arbejder tæt sammen med forhandlerne for at løse deres udfordringer med tilpassede løsninger til alt fra køkkenhygiejne og professionel rengøring til tekstilvask. Mange af rengøringsprodukternr er svanemærket og mange har også det finske astma– og allergimærke. Effektive resultater er et must, og derfor går Kiilto op i at følge udviklingen på markedet. Kiilto har et team af dedikerede produktudviklere, der hver dag arbejder på at fremstille rengøringsmidler, der kan klare selv det værste snavs, og samtidig være bæredygtige og tage højde for miljøet. Og netop med miljøet i tankerne er Killto Natura blevet skabt. Kiilto Natura er en serie af rengøringsprodukter, hvor indholdet er fremstillet af plantebaserede råvarer, og emballageflaskerne er fremstillet af 100% genanvendt plast. Alle Natura produkter er svanemærket, og sammen med det grønne Natura logo er det din garanti for, at produktet er bedre for miljøet og bedre for dig. De kan møde Kiilto på Dansk Rengøringsmesse på stand 1826.

Hvem er bedst til vinduer? DM i vinduespolering afholdes igen som en del af Dansk Rengøringsmesse. Det er fjerde gang, der afvikles DM, og arrangørerne arbejder på at gøre det til en særlig begivenhed med stor bevågenhed. I udlandet har konkurrencer i vinduespolering igennem mange år trukket masser af publikum og der har været meget prestige på spil. De første tre DM i vinduespolering er vundet af Jan Birch Dahlerup. Han stiller op igen i år for at forsvare titlen. Udfordrere kan melde sig til konkurrencen ved at kontakte arrangørerne. www.renmesse.dk. Du kan følge DM som en del af messen den 3. november. Finalen afvikles om eftermiddagen.

5/ 2021

17


R ENGØRINGSMESSE

Husk: 3.-4. nov. ’21

GRATIS ADGANG

Quick-ViewTM Dispenser designet til brugerne

Få succes i din virksomhed med intelligent planlægning Hvor lang tid skal der bruges på rengøringsopgaverne, og bruger du ressourcerne bedst muligt? Det kan du finde ud af med CleanManager, som giver overblik over alle medarbejdere, opgaver og arbejdstimer. CleanManager samler alle informationer om dine medarbejdere og kunder, så du let kan overskue din planlægning. Du får overblik over det samlede timeforbrug på alle med-arbejdere og kunder, så du kan se, om timerne bruges optimalt, og hvor der er plads til forbedring. CleanManager er systemet som samler alle de funktioner, du skal bruge til at drive en succesfuld rengøringsvirksomhed: · intelligent planlægning · tilbudsdokumenter · app med tidsregistrering · kvalitetsrapporter · rengøringsplaner · hurtigere fakturering · lønkørsel uden fejl · overblik over timer m.m.

18

Alle informationer ved hånden Ved at udstyre dine medarbejdere med en mobil med adgang til CleanManager, får de alle oplysninger lige ved hånden. Det letter kommunikationen mellem jer, og du slipper for at printe og uddele ugesedler. Du kan se, hvornår medarbejderne starter og slutter en opgave. Det er din garanti for, at opgaverne bliver udført, og at den tid du lønner og fakturerer er korrekt.

Quick-ViewTM dispensere fra SC Johnson professional giver den ultimative synlighed på produktniveau. For professionelle rengøringsog vedligeholdelsespersoner muliggør dette innovative gennemsigtige design øjeblikkeligt det nøjagtige fyldningsniveau fra enhver vinkel og afstand, hvilket hjælper med at fastslå, om patronen skal udskiftes – helt uden at skulle åbne dispenseren. Dette er både tidsbesparende og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Dispenserne fås både i hvid og sort, og er kompatible med alle SC Johnson Professionals skumsæber. Uafhængig forskning viser, at SC Johnsons skumsæber kræver 36% mindre produkt til effektiv håndvask sammenlignet med traditionel flydende/lotionsæbe. Forskningen afslører også, at hvis man bruger skumsæbe i stedet for traditionel flydende/lotionsæbe, reduceres: · Vandforbruget med op til 45% · Produktforbrug og kemikaliespild · Energien, der kræves til opvarmning af badeværelsesvandet · Emballageaffald Skumsæberne fås både med og uden parfume og farve. Se mere på www.scjp.com eller mød SC Johnson på stand nr. 1335.

Løn og fakturering Når alle opgaver og timer er samlet i CleanManager, slipper du for mange timers manuelt tastearbejde hver måned. CleanManager beregner automatisk alle dine fakturaer og hele dit løngrundlag, så du undgår dobbelt-arbejde og dyre tastefejl. Mød CleanManager på messen eller kom i gang allerede i dag med en gratis og uforpligtende prøve på www.cleanmanager.dk

RENT I DANMARK


Der er rent. Og så er der Rengøringsbranchen løfter en vigtig opgave i samfundet. En opgave, der typisk kun bliver lagt mærke til, når den mangler. Det kræver både den rigtige faglighed og de rigtige arbejdsforhold at få gjort ikke bare rent, men rigtigt rent. Det er den slags rengøring Danske Service og 3F nu sammen vil sætte fokus på: Et arbejde udført under ordnede forhold af professionelle servicevirksomheder og rengørings- og serviceassistenter, hvor kunderne får kvalitetsrengøring, der ikke pletter samvittigheden, fordi den er for billig eller udført forkert.

5/ 2021

For går man først på kompromis med rengøring, går man på kompromis med sundhed og samvittighed. Det vil vi gerne minde om. Derfor stiller vi spørgsmålet:

Har du tænkt over, om der er gjort rigtigt rent netop dér, hvor du er lige nu?

19


R ENGØRINGSMESSE

NOWAS præsenterer gulvvaskere og højtryksrensere fra italienske Comet på rengøringsmessen, fortæller direktør Mark Donslund

Husk: 3.-4. nov. ’21

GR ATIS ADGANG

Nytænkning og behovsdækning er vigtigt for NOWAS For i stigende grad at kunne imødekomme efterspørgslen, glæder NOWAS sig nu også over at kunne præsentere kvalitetsmaskiner fra italienske Comet til det nordiske marked NOWAS A/S er blandt landets førende grossistvirksomheder inden for rengøringsartikler til virksomheder i hele Norden, og beskæftiger mere end 40 medarbejdere med afdelinger i Danmark og Norge. »Vi bruger meget tid på at lytte til kunderne og undersøge markedet, især indenfor højtryks- og vinduespudserbrancen. Baseret på disse betragtninger tager vores udviklingsafdeling konstant fornyende skridt for at udvikle alternative rengøringssystemer og forbedre de eksisterende, så vi med succes kan komme kunden i møde, der hvor behovet er,« siger direktør Mark Donslund. 25.000 varenumre Med mere end 25.000 varenumre på deres webshop gør NOWAS A/S også her sit bedste for at komme kundernes behov i møde – om der er ønske om grønne, miljøvenlige produk-

20

ter eller om behovet er for produkter til de grovere opgaver. Men NOWAS A/S er meget mere end en webshop. »Kunden er jo centrum i vores foretagende, og det vigtigste er, at de virkelig føler det høje serviceniveau vi gerne vil holde gennem hele virksomheden. De er altid velkomne til at kontakte os og spørge os til råds om alt fra produkter, maskiner eller rengøringssystemer. Vi oplever også at mange gerne tager turen for at besøge os på vores kontorer, hvor der altid står én fra vores team klar til at hjælpe dem godt i mål. Hvis de går fra os med de helt rigtige produkter er de skridtet nærmere at kunne gøre deres kunder eller virksomhed tilfredse.« Comet med på messen Derfor er det også med spændt forventning at virksomheden nu introducerer Comet, som er en solid virksomhed grundlagt i 1959. Comet

Cleaning Division fra italienske Comet Group laver konkurrencedygtige serier af maskiner og specialiserer sig indenfor bl.a. højtryksrensere og gulvvaskemaskiner. Rengøringsmaskinerne udmærker sig ved deres kompakte og brugervenlige størrelse med sans for æstetik og design, uden at gå på kompromis med et kvalitetssikkert resultat. NOWAS understreger dog, at der fortsat bruges mange ressourcer på deres nære samarbejde med allerede eksistrende leverandører, som eksempelvis Kärcher, Gardiner Pole Systems, Mosmatic, Unger og mange andre. Alle nævnte mærker – og flere til – vil være repræsenteret ved NOWAS til Dansk Rengøringsmesse.

RENT I DANMARK


Reducer affald og bevar ressourcerne: Green Care Professional er varemærket for bæredygtige og innovative rengøringsmidler. Besøg os på Dansk Rengøringsmesse, Stand 1719 Kontakt: Knedergaard@werner-mertz.com A circular future | wmprof.com 5/ 2021

21


Hygiejnebevidsthed

Kvalitetsoptimering

Markedsføring

Kig ind på w

ODENSE CONGR 3.+4. NOVEM Husk også:

DM I VINDUESPOLERING afholdes 3. november Særskilt tilmelding nødvendig

Uddeles 4. november

Siden 2011 har Hygiejnefokus hjulpet og inspireret mange virksomheder, til at se på rengøring og hygiejne som et proaktivt værktøj til at skabe bedre rammer for personale, kunder og øvrige brugere. Vi hjælper også gerne din virksomhed! Siden 2015 har Hygiejnefokus arrangeret Dansk Rengøringsmesse hvert andet år. 22

RENT I DANMARK


online eller in vivo! www.hygiejnefokus.dk

2

Vi har masser af spændende ydelser og produkter, som vi gerne præsenterer for dig

4

7

Book uforpligtende infomøde idag!

DESINFEKTION Desinfektionsabonnement giver tryghed for alle!

Hovedsponsor for DRM21:

Netværksområdet

RESS CENTER MBER 2021

w��.a�l�n�i�-�i��n�ect�nt�.c��|www.atl-dis.com

Husk Forhåndsregistrering! De første 1.000 tilmeldte modtager en eksklusiv messepose

Kontakt os i dag! Telefon 53341355 info@hygiejnefokus.dk 5/ 2021

23


R ENGØRINGSMESSE

Husk: 3.-4. nov. ’21

GRATIS ADGANG

TomCat vasker helt i bund TomCat Danmark leverer gulvvaskemaskiner til nogle af de største rengøringsselskaber i Danmark. Derudover leverer TomCat Danmark også maskiner til kommuner, sygehuse, lufthavne, skoler, industrien og mange andre brancher. Maskinerne forhandles af Tornvig Christensen Maskiner A/S, som i dag har rengøringsmaskiner som hovedprodukt. TomCat er heavy duty kvalitetsgulvvaske- og feje/sugemaskiner produceret med håndkraft i USA. De kan bruges lige fra de mindste til de største og hårdeste miljøer. »Vi valgte at tage TomCat.dk ind i vores program, da vi i forvejen havde agenturet på

FactoryCat.dk som vi har leveret til industrien gennem et årti. Flere og flere kunder kontaktede mig og efterspurgte maskiner til det kommercielle marked. Især større eller mindre rengøringsselskaber har ytret ønske om nogle maskiner, der kunne vaske gulvene ordentlig i bund,« siger salgschef Søren Bjerggaard. Der er en synlig forskel, når maskinerne fra TomCat.dk har kørt over et gulv. Om det så er på et autoværksted, hvor der naturligvis er megen snavs, eller det er på gulve i kontorarealer, som jævnligt gøres rent. TomCat.dk kan udelukkende med brug af vand og en stribe for-

skellige pads, der matcher gulvtypen, efterlade gulvet skinnende rent. Maskinerne fra TomCat.dk omfatter et større udvalg lige fra den store batteridrevne gulvvaskemaskine, der klarer de større arealer til mindre maskiner til trapper, fuger, toiletter og baderum. TomCat.dk er igen at finde på Dansk Rengøringsmesse på stand 1126.

Rengøringspris uddeles på messen Personer eller organisationer der har ydet en helt særlig indsats for at højne rengøringskvalitet, arbejdsmiljø eller innovation tildeles i forbindelse med messen Årets rengøringspris. Hvem der bliver den heldige modtager afsløres i løbet af messedagene. Prisen kan gives for en enkelt præstation, en teknologisk landvinding, en ildsjæls dedikation til at skabe bedre rammer i branchen, eller noget helt fjerde.

24

RENT I DANMARK


Ses v

i på D

ansk

Reng øring smes s på s se? tand 1826

Mød o

Nyt nordisk sortiment

TAG MILJØET MED PÅ RÅD

når du vælger løsninger til professionel rengøring

Kiilto Pro er et sortiment af højt koncentrerede kvalitetsprodukter til professionel rengøring. Fokus er, at det skal være nemt, sikkert og pålideligt. Vil du vide mere? info.dk@kiilto.com plum.dk/produkter/rengoring

NATURA - fremtidens rengøringsprodukter Kiilto Natura er en serie rengøringsprodukter af høj kvalitet, fremstillet af plantebaserede råvarer og flasker fremstillet af 100% genanvendt plast. Produkterne garanterer et fremragende og professionelt rengøringsresultat og tager samtidig hensyn til mennesker og miljø. Råvarerne i Natura produkterne er: • • • •

Plantebaserede Fornybare Hurtigt bionedbrydelige Ansvarligt dyrket

Natura produkterne er svanemærket.

5/ 2021

Kiilto | +45 6471 2112 | info.dk@kiilto.com | www.kiilto.dk

25


R ENGØRINGSMESSE

Husk: 3.-4. nov. ’21

GRATIS ADGANG

Mopruller – hurtig og effektiv løsning til fjernelse af støv og snavs Moprullen er en engangsfejemoppe, som er ideel til tørmopning. Tørmopning med en engangsfejemoppe er et godt hygiejnisk om omkostningsbesparende alternativ til tørmopning med en flergangsmoppe på 60 cm, som kræver vask – og som fylder meget i vaskemaskinen. Et godt alternativ til støvsugning Tørmopning kan anvendes som et godt alternativ til støvsugning de steder, hvor du gerne vil fjerne støvpartikler og løst snavs. Ved at bruge en moprulle kontra støvsuger undgår du støj, og du har ikke behov for strøm i nærheden af det område, du skal rengøre. Et støvsugermundstykke er typisk under 30 cm, og derfor rengøres overfladerne hurtigere og mere ergonomisk med engangsmopper, der er perforeret i 60 cm. Undgå drys med fibre ABENA forhandler engangsmopruller i modellen Triple-D, som har kortere fibre end traditionelle mopruller på markedet. Det gør, at Triple-D-modellen ikke drysser med fiberhår, som det kan opleves ved andre typer mopruller. Anvender du engangsmopruller i modellen Triple-D, undgår du hermed ekstra rengøring, både når du anvender produktet og i de områder, hvor du opbevarer dine mopruller. I øvrigt fylder moprullen mindre på vognen end traditionelle mopruller og kan desuden bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald efter endt brug. Du opnår den bedste effekt med den dertilhørende fremfører, der har en rillet skumbelægning for bedre smudsopsamling. Oplev moprullen til Dansk Rengøringsmesse eller find moprulle og dertilhørende fremfører på ABENAs webshop – online.abena.dk

26

RENT I DANMARK


BIOBACT bekæmper dårlig lugt Dårlig lugt kan forårsage ubehag. Men produktet BIOBACT duft og BIOBACT Clean fra Tana-Chemie fjerner ubehagelig lugt permanent. For at forbedre bæredygtigheden bruger BIOBACT 100% naturlige mikroorganismer. begge BIOBACT-produkter er baseret på ikkepatogene ”gode bakterier”, der trænger ind i mikroorganismerne. Produkterne kan trække ind i meget små rum og sprækker, hvor det ødelægger snavs, eliminerer ubehagelige lugte og efterlader en frisk, behagelig duft. BIOBACT-produkter leveres i bæredygtige flasker fremstillet af 100% genanvendt plast. BIOBACT er fuldstændigt bionedbrydelige og fremstillet af 100% naturlige mikroorganisme, så både biologiske og tekniske cyklusser respekteres. Tana-Chemie er på på stand 1719!

www.tina-trolleys.dk Vi glæder os til at tage imod jer på

Dansk Rengøringsmesse Odense Congress Center i dagene 3.- 4. november 2021. Som altid glæder vi os til at se jer og vise en del af sortimentet frem. Gik du glip af muligheden for at bygge din egen vogn sidste gang, så giver vi dig nu igen chancen for at få bygget en kundetilpasset vogn direkte på standen. Ta’ din konsulent med eller besøg os selv.

Vi ses på stand nr. 1310. Skal vi i fællesskab bygge din vogn? Vi har fokus på

 Kvalitet & fleksibilitet  Ergonomisk anvendelse  Kundetilpassede løsninger, så du får den bedste oplevelse

Tina Trolleys • Industrivej 5 • 9280 Storvorde 5/ 2021

27


Hovedsponsor for drm21:

Standplan - drm21

3.+4. november 2021 - Odense Congress Center

1823

Eventscenen Eventscenen

Reserveret

IM

M

O

Netværksområdet

1

Reserveret

18 50

Reserveret

4 17 5

18 54

19 5

1350 1550

DM i Vinduespolering

Forbehold for fejl og ret til ændringer Arrangør:

28

www.hygiejnefokus.dk telefon: +45 5334 1355 RENT I DANMARK info@hygiejnefokus.dk


R ENGØRINGSMESSE

Husk: 3.-4. nov. ’21 Deluxe fra WETROK ses flankeret af de to mindre musketer Delight og Delarge. Modellerne vises frem på rengøringsmessen.

GR ATIS ADGANG

LOCON viser luksusmodellen og helt nyt skumsortiment WETROK Drivematic Deluxe er luksusmodellen og samtidig den største af de 3 Drivematic ride-on gulvvaskemaskiner, som LOCON kan tilbyde det danske marked Drivematic Deluxe kan leveres med drift på alle hjul og kan med lethed klare stigninger på 20%. Den og vasker og rengør op til 9.000 kvadratmeter pr. time med en batterilevetid på 4 timer og arbejdsbredden er på 102 cm. Standardudstyr er at Deluxe takket være det intuitive kontrolpanel kan betjenes af selv uerfarent personale, børsteskift kan klares med automatik og der er hurtig genopfyldning med vand med automatisk stop, sædet er ergonomisk og justerbart og med armstøtte. Separat kan Deluxe leveres med praktiske ekstraudstyr som f.eks et doseringssystem, der sikrer et optimalt forhold mellem vand og kemikalier til gavn for miljø og rengøringsbudgettet. Det er muligt at montere sidebørster og et praktisk spraystem og sugedyse, der på en let og effektiv måde rengør pletter, der ikke kan nås af maskinen, f.eks ved hjørner og kanter og områder under inventar. 5/ 2021

Drivematic Deluxe er løsningen når hygiejneresultatet skal opnå topkarakterer på store områder som f.eks i storcentre, lagerarealer, lufthavne og parkeringsarealer. Af det øvrige WETROK maskine program udstilles også den præmierede walk-behind kombinationsmaskine MAMBO samt den fleksible BOLERO. WETCO skumrengøring WETCO skumrengøring vil i forbindelse med Messen blive relanceret uden parfume, allergener og unødvendige konserveringsmidler, WETCO er svanemærket, biologisk hurtig at nedbryde. WETCO-seriens produkter kan doseres fra praktisk ergonomiske dosereringsflasker og med blot 5 produkter kan man få opfyldt behov for gennemførelse af daglig ren- og vedligehold. En doseringsflaske indeholder 400 ml vand, der tilsættes 50 ml rengøringsmiddel

hvilket koster kr. 1,30 og man har herefter til 150 doseringer med et stabilt skum. Ganske enkelt her får man valuta for pengene. Der udleveres prøver ved Rengøringsmessen Moppe sortiment LOCON ApS udstiller og demonstrerer sit europæisk producerede moppe sortiment med TEC3MOP, ROBUST og BUTTERFLY i centrum. Velkommen hos LOCON – stand nr 1437

29


T E K S T: To r b e n E l s i g - Pe d e r s e n , t o r b e n @ r e n t i d a n m a r k . d k

Ny revolutionerende robot klarer gulvvask på stort gymnasium

Den er 100 procent selvkørende og nem at betjene. Sådan lyder erfaringen med ny Ecobot 50, der siden august har klaret gulvarealerne på Vordingborg Gymnasium

30

Robotten er bare min ven. Ordene falder fra en af gymnasieeleverne på Vordingborg Gymnasium, hvor en selvkørende robot siden 1. august har klaret rengøringen på en stor del af de frie gangarealer og idrætshallen. Så når robotten stille og roligt kommer kørende op ad gangen, er det efterhånden de færreste, der bemærker den. Den er blevet en ven for både elever og rengøringsmedarbejdere. Og sådan vil det blive langt flere steder, hvis det står til direktør Max Jakobsen fra Axson, der forhandler nogle af de første 100 procent selvkørende robotter med egen dockingstation, hvor de kan lade op og tanke vand. »Robotten har mange fordele. Den kan regenerere vandet 5 gange og giver således en vandbesparelse på op til 80 procent. Desuden kan rengøringsvirksomheden frigøre medarbejderressourcer til de opgaver, som kræver at der er et menneske til stede. Det er et helt afgørende

argument for robotterne i en tid med mangel på arbejdskraft,« siger Max Jakobsen. Det er rengøringsfirmaet MJ Service, der siden 1. august har stået for rengøringen på det sydsjællandske gymnasium. Og som en del af opstarten på den nye rengøringsopgave blev det besluttet at tage springet til en investering i Ecobot 50 fra Gaussian, som Axson er eneforhandler af i Danmark. Driftsstabil og økonomisk »Vi har kigget på robotteknologi de sidste par år, men har først nu fundet en model, der er driftsstabil og økonomisk fornuftig,« siger kundechef Carsten Larsen hos MJ Service. Han understreger, at firmaet er first mover med den nye robottype på det danske marked. »Når man er de første, så er vi også klar over, at der er nogle børnesygdomme og skal bruges lidt tid i indkøringsfasen. Men det har vi været RENT I DANMARK


indstillet på, og Ecobot er heldigvis sådan indrettet, at den er let at betjene. Den gør jo i princippet kun det, vi beder den om. Så når først arealerne er kodet ind, så kører robotten sin tur hver gang, vi har bedt den om det. Er der driftsstop, får vi en besked i en app på telefonen, så vi behøver ikke gå og holde øje med robotten hele tiden,« lyder det fra Carsten Larsen. Indtil videre kører robotten primært uden for gymnasiets åbningstid, men den kan i princippet også køre i dagtimerne, mens gymnasiet er befolket af elever og medarbejdere. For eksempel kan det overvejes at lade robotten tage en tur midt på dagen i indgangspartier og på andre arealer, hvor der kommer meget snavs, slud og sjap. I første omgang kører den på næsten 4000 kvadratmeter gulvareal i et plan. Den kan indstilles til selv at køre ind i en elevator og tage arealerne på de andre etager også.

Nem betjening Selvom der er tale om ny teknologi, så er robotten nemt at gå til, mener Carsten Larsen: »Alle der kan bruge en iPad kan finde ud af det her. Rengøringspersonalet skal kunne starte og stoppe maskinen, rense filtre, sugegummi mv. ligesom man skal på en almindelig gulvvasker. Selve programmeringen foregår inden man sætter robotten i drift og i den proces fik vi god hjælp fra Axson.« Max Jakobsen fra Axson har fulgt robotmarkedet længe og konstaterer, at der er sket store fremskridt: »Den ny robot er ret simpel at betjene. På de første robotter før i tiden skulle man igennem en lidt vanskelig programmering. Men det er

>> Fortsættes

ECOBOT 50 FRA GAUSSIAN Robotten er kodet ind til at køre samme rute hver dag. Den kører behændigt uden om stole og borde, som måske ikke lige står, hvor de stod i går. På daglige rapporter kan rengøringsmedarbejderen se, hvor store arealer, der er vasket, vandforbrug og hvor robotten evt. ikke har vasket gulvet. Det betyder at hvis der er arealer som gentagne gange ikke bliver vasket, kan medarbejderen se om, der skal justeres i programmeringen. Og det foregår nemt og intuitivt på betjeningspanelet. Vaskerapporterne er også et godt grundlag som dokumentation over for kunden. Maskinen har en kapacitet på cirka 10.000 kvadratmeter i døgnet. Producenten Gaussian leverer flere andre typer af større robotter, fejemaskiner og udvikler på en fuldautomatisk cityfejemaskine, som kommer til at køre i bybilledet rundt om i verden.

FREMTIDENS RENGØRINGSLØSNINGER RENGØRINGSROBOTTER MØD OS PÅ DANSK RENGØRINGSMESSE 2021

Explore. Innovate. Inspire Axson Clean Solutions A/S - Unionsvej 7 - 4600 Køge - Tlf. 7026 2632 5/ 2021

31


Ecobot er vores ven. Fra venstre ses robotansvarlig Benjamien Larsen, direktør Max Jakobsen, Axson og kundechef Carsten Larsen fra MJ Service.

Robotten kan frigøre medarbejdere. Det er et helt afgørende argument for robotterne i en tid med mangel på arbejdskraft

Ma x Ja kobsen, A x son

slut med Ecobot, for den kan selv scanne arealet og hvis der er et område, hvor den ikke skal køre ind, så kan man nemt sætte en virtuel væg op i programmet. Hvis man en dag ønsker en ekstra vask, kan man via en app på telefonen bare bede den om at køre en ekstra tur på et bestemt tidspunkt.« 15 kroner i timen Ifølge Benjamien Larsen, der er robotansvarlig hos Axson er Ecobot 50 både prismæssigt

32

og størrelsesmæssigt meget fornuftig i modsætning til nogle af de første robotmaskiner, der har været vist på markedet. Prisen betyder, at rengøringsselskaber kan komme ned i en pris på cirka 15 kroner i timen, hvis der er tale om store arealer. Den udgift kan holdes op imod de lønkroner, der kan spares. Robotten kan enten købes eller leases. Når robotten har kørt på arealerne, er der kun kantvask og paneler, som en medarbejder må tage manuelt. RENT I DANMARK


HVER DAG går vores 2.500 medarbejdere på arbejde for at servicere flere hundredtusinder af danskere. Vi er faggrupper som rengøringsassistenter, kokke, gartnere, ejendomsadministratorer, serviceledere og vinduespolerere. Vores opgave er at gøre hverdagen nemmere, renere og mere velfungerende for alle vores kunder. Og det har vi gjort i over 60 år.

Forenede Service er Danmarks største privatejede servicevirksomhed. Sammen med vores højt specialiserede enheder Kokkenes Køkken, Ejendomsdrift og Hotelservice tilbyder vi kvalitetsløsninger målrettet både det private og offentlige marked. Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde, ring til os på 39 69 50 50 eller se mere på forenede-service.dk

Måtte-systemer Rengøringsmaskiner

Dispensere og papir

Besøg os på DRM 2021 – Stand 1823

RV Unique er din totalleverandør af hygiejne-, rengørings- og forbrugsartikler

Duge, servietter m.m.

• Robust • Brugervenlig • Lavt støjniveu • Effektivt filtersystem • Parkering af tilbehør

Rekvisitter og midler

Easy Clean Compact III

Kvalitet og nemhed gør en forskel

Opvaskeprodukter

Er du også træt af manglende sugeevne? Så prøv

Nærmeste forhandler anvises på tel. 86 82 43 66 5/ 2021

Poser

Se produktinfo på www.broendum.com

og pla

st

– alt du har brug for...

tlf 73 66 12 04 RVU.DK

33


Nordic Recycle Trolley er nu MR-scanner godkendt

Forskellige private og offentlige virksomheder har forskellige behov, når det kommer til deres rengøringsvogne

I Vejle Sygehus’ Rengøringsenheden ønsket de, at undgå uheld med MR-scanneren i forbindelse med rengøring efter en hændelse med et mindre stykke metal. Rengøringsenheden afsøgte markedet via deres grossist. Derved opstod samarbejdet med Nordisk Microfiber (NMF), som kan levere kundetilpasset rengøringsvogne, også selvom opgaven er lidt anderledes end normalt. Usynlige kræfter på spil i MR-scanningslokalerne Rengøringsenheden, kvalitetsmedarbejder og radiografer er meget opmærksomme på udstyr, som er i og omkring MR-scanningslokalerne. Hændelse som gør, at Rengøringsenheden i dag går meget op i anskaffelse af rengøringsrekvisitter uden metaller er; At en rengørings-

34

assistent gjorde rent i kontrolrummet, hvor en fejebakke i metal kom tæt på døråbningen til MR-scanningslokalet. Fejebakken fløj gennem lokalet på grund af de magnetiske kræfter. Det kunne have haft fatale konsekvenser for både medarbejder og MR-scanner. Skaderne var til at udbedre, men det har gjort, at der er taget højde for risici ved indkøb af nye rengøringsrekvisitter. De stræber efter 0 tolerance for metal. Rengøringsvogn Nordic Recycle Trolley fra NMF kan indrettes efter behov. En vogn med mange muligheder og gode muligheder for kundetilpasset løsninger. Udover at være fremstillet af 735 PET plast flasker har den som standard meget få dele med metal. Der blev lavet justeringer for Nordic Recycle Trolley gik gennem godkendelsesprocessen, som Ninna RENT I DANMARK


Nordic Recycle Trolley er MR-safe op til 1,5 tesla indenfor en halv meter

Christiansen, Souschef for Rengøringsenheden, stod i spidsen for. Vejle Sygehus har til en start indkøbt en lille og en mellem model til at servicere deres fire MR-lokaler. Udviklingen af rengøringsvognen blev omtalt i en Erfagruppe, hvorefter Kolding Sygehus også anskaffede sig 2 stk. Nordic Recycle Trolleys, som ISS nu benytter i og omkring MRscanningslokalerne. Nordic Recycle Trolley godkendt til en halv meter fra MR-scannerne Før godkendelse af Nordic Recycle Trolley blev vognen gennemgået og tilpasset de retningslinjer der er for anvendelse i MR-scanningslokalerne. Alt synligt metal er nu udskiftet. Ændringer gør, at vognen stadig har samme funktionalitet og nu godkendt til at være MRsafe. »Nordic Recycle Trolley er MR-safe op til 1,5 tesla indenfor en halv meter« fortæller Mazen Schnefeldt, Radiograf. Samtidig demonstrerer Mazen Schnefeldt de magnetiske kræfter og fortæller, at 20 gram metal har en trækkraft på ca. 1 kg. Det sætter store krav til anskaffelse af rengøringsrekvisitter uden metal. På Vejle Sygehus er rengøringspersonalet medbestemmende, når der indkøbes nyt – og alle der færdes omkring MR-scannerne får ekstra uddannelse. Har du behov for at indrette dine rengøringsvogne? Læs mere på www.nordiskmicrofiber.dk *MR er forkortelsen for magnetisk resonans.

Ninna Christiansen, Souschef for Rengøringsenheden 5/ 2021

35


Rengøring & service

Kemisk/Teknisk

Totalleverandør

WWW.NOWAS.DK

En kompetent servicepartner med stærke værdier Kontakt os på tlf. 44 77 88 88 eller læs mere på www.coor.dk

STORT UDVALG AF VANDTANKE Også til drikkevand

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

EKSPERTLØSNINGER inden for hudpleje, rengøring og hygiejne

Plads til dig Kom med i leverandørguiden. Bliv synlig både i magasinet og på web. Ring til Rent i Danmarks mediekonsulenter på tlf. 72227080

Pressemeddelelser

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

Brancheforening

LOCON ApS OS I DAG Kokholm 4CKONTAKT - 6000 Kolding danmark.pro@scj.com | +45 6472 2400 Tlf. 76 340 340 www.scjp.com e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

Markedsføring

Få hjælp til din næste pressemeddelelse

Tlf. 4094 5740 torben@magasinhuset.dk

36

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

Bliv synlig i din branche kontakt redaktionen info@rentidanmark.dk

RENT I DANMARK


Rådgivning

Maskiner

Mere rationel rengøring med LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

DampTek • Jesper Stig Andersen Kildevang 9 • 4690 Haslev Tlf. 5399 9789 e-mail: ja@damptek.dk www.damptek.dk

Rengøringsudstyr

Gulvpleje

360° drejeligt børste- og sugehoved

55 cm. arbejdsbredde

Altid vinkelret på arbejdsretningen

Særlig effektiv i hjørner og nicher

Reducerer det manuelle efterarbejde

Nem at håndtere

10 års garanti på rustfrit chassis

Turn

Ring for uforpligtende demonstration

WWW.NOWAS.DK www.stoevsugerspecialisterne.dk

LOCON ApS Kokholm - 6000 Kolding ALT I4CRENGØRINGSUDSTYR Tlf. 76Vogne, 340 340 klude, spande og mere e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

Intelligente, bæredygtige løsninger til rengøring og hygiejne LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 Diversey DiverseyDanmark e-mail:10mail@locon.dk Teglbuen Teglbuen 10 2990 Nivå 2990 Nivå www.locon.dk Tlf. Tlf. 70 7010 1041411414 e-mail: e-mail:ordre.dk@sealedair.com ordre.dk@diversey.com www.diverseysolutions.com www.diversey.com

Syd-Sønderjylland og Fyn v/ K. & B. Brügmann ApS Tøndervej 71 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 15 34

Midt-, Øst- og Nordjylland v/ Gunnar Christensen Teglvænget 63 · 7400 Herning · Tlf. 97 12 30 30

Støvsugerspecialisterne Fyn og Sjælland • Tlf. 5572 5884 e-mail: stoevsugerspecialisten@sssdk.dk www.sssdk.dk og www.comac.dk

Danmark

Øst fo v/ Egon Hans Merkurvej 1 · 4700 N

Støvsugerspecialisterne Importør af: Jylland • Tlf. 9712 3030 e-mail: info@sssdk.dk www.sssdk.dk og www.comac.dk

Uddannelse

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk 5/ 2021

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

LOCON ApS Kokholm 4C - 6000 Kolding Tlf. 76 340 340 e-mail: mail@locon.dk www.locon.dk

37


IoT Cleaning vinder Startup-prisen på EoT-konferencen Når EOT – Electronics of Tomorrow-konferencen kårer årets mest innovative startup, er det altid interessant at se de nye udviklinger på markedet

38

I år var ingen undtagelse, da IoT Cleaning snuppede førstepladsen og de medfølgende 50.000 kroner i EOT’s Startup Pitching Contest. IoT Cleaning er et cloudbaseret værktøj til rengøringsplanlægning. Det gør det muligt at planlægge rengøring ud fra data og aktiviteter fremfor statiske planer, som skal opdateres manuelt. Co-founder og direktør Knud Erik Petersen siger: »Vi er superglade og stolte over at få den anerkendelse af vores rejse og arbejde henimod at udvikle en bæredygtig løsning. Det bekræfter os i, at det, vi arbejder på, er det helt rigtige.«

Der er nok ingen tvivl om, at de økonomiske og miljømæssige gevinster ved løsningen har vejet tungt i dommernes vægtskål. Med IoT Cleaning sparer man nemlig ikke kun kroner og ører. Man får også et mere effektivt ressourceforbrug og et mere bæredygtigt forbrug, fordi der udledes færre kemikalier, bruges mindre vand og færre rengøringsmidler. »Der er allerede mange virksomheder, der er interesserede i vores løsning og er begyndt at bruge det, og ud fra det, vi ser, er der ingen tvivl om, at markedet går i den retning,« slutter Knud Erik Petersen.

RENT I DANMARK


RENGØRINGSPLANLÆGNING

PLANLÆGNING OG DRIFT RENGØRING

Når optimering af driften er vigtig Planlægning, drift, dokumentation tidsregistrering og opfølgning Private og offentlige rengøringsorganisationer og alle med rundering og sikkerhedskontrol

www.pancompdanmark.dk | Telefon 2225 1910

IT-SYSTEMER

Ren

Service Management Systemet til rengøringsbranchen

Bliver du set?

P

Formindsk lønomkostningerne Forøg indtægterne

Rent i Danmarks annoncekonsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på tlf. 72227080 Mail: kontakt@vendemus.dk

CleanIT indeholder alle de funktioner, der er nødvendige for at planlægge og følge op på aktiviteter og økonomi i en professionel serviceorganisation. Eurosoft A/S,Lyngsø Hovedgaden 8, 3460 Birkerød Eurosoft A/S, Allé 3, 2970 Hørsholm Telefon 824666, 02 97, info@eurosoft.dk, www.cleanit.dk Telefon 45 7022 info@eurosoft.dk, www.cleanit.dk

– forandring med omtan

ServiceDet sker branchens Konsulentbureau 26. oktober 2021 kl. 10.30-11.15

11. november 2021

Oplæg ved Brian Mogensen m.fl. Webinar for medlemmer af Dansk Rengøringsteknisk Forening. www.d-r-f.dk/

Læs mere og tilmeld dig på danskeservice.dk

16. november 2021

� Arbejds-

Pancomp – webinar

28. oktober 2021 kl. 9:00-11.00

Ny forskning om god håndhygiejne Virtuel konference Se mere www.kosmetikoghygiejne.dk 3. og 4. november 2021

Dansk Rengøringsmesse Odense Congress Center Se mere www.renmesse.dk 4. november 2021

Den nye serviceoverenskomst Kolding

Analyse • Udlicitering Forandringsprocesser Opfølgning • Service

14. december 2021 kl 10.30-11.15

Den nye serviceoverenskomst CLEANS – webinar Vi arbejder med: Oplæg ved Stephan Lundtoft Nielsen m.fl. København

Sådan søger din virksomhed� tilrettelægning. 10.-13. maj 2022 Interclean i Amsterdam om tilskud til kurser Læs mere og tilmeld dig på danskeservice.dk

� Uddannelse.

RotoWash – webinar

� Udlicitering.

how2plan

19.-22. september 2023

CMS Berlin - rengøringsmesse

www.cms-berlin.de/en Oplæg ved Jurek Korski m.fl. � Kvalitetssikring. Webinar for medlemmer af Dansk Rengøringsteknisk Forening. www.d-r-f.dk/

tlf. 70 20 20 04 www.servicebranchen.dk

Udformning af rengøring Opmåling og registrering Rådgivning - afgivelse af Implementering af INSTA

International House, Ce 2300 København S. Tlf. 32 how2plan@hotmail.com

Læs mere og tilmeld dig på danskeservice.dk

5/ 2021

v/

Rengøringsbranchens messe i Amsterdam. www.intercleanshow.com/amsterdam/ RengøringsSystemet - sal

� Oplæring i EDB.

23. november 2021 kl 10.30-11.15

Ludvig Tlf. 70 www.r

Webinar for medlemmer af Dansk Rengøringsteknisk Forening. Rengøringsopmåling. www.d-r-f.dk/

39


PRODUKTN Y T

Mød os på Dansk Rengøringsmesse ODENSE CONGRESS CENTER 3. OG 4. NOVEMBER 2021 Find os på messens største stand og oplev løsninger inden for:

Bæredygtighed

Robotteknologi

Kildesortering

Washroom. ADV019/DK/09.2021/AGDM

Vores hold af konsulenter og specialister glæder sig til at få en god snak med dig omkring dine behov – hvad enten du har fokus på tid, ergonomi eller økonomi.

BESØG OS PÅ RENGØRINGSMESSEN

FÅ EN GOD SNAK OM MULIGHEDERNE MED MAKITA

FREMTIDENS MOBILE LØSNINGER

STYR PÅ Vi senosv. 3.-4.

40

RENT I DANMARK


T E K S T: M a l e n e J æ p e l t , s e k r e t a r i a t s l e d e r i D a n s k e S e r v i c e

Bevar servicedelen af boligjobordningen – den sikrer hygiejne og tryghed Lad os skelne mellem håndværkerfradraget og servicefradraget og bibeholde det nuværende niveau for servicedelen

5/ 2021

Flere partier har bebudet et opgør med boligjobordningen, og senest har regeringen op til de kommende finanslovsforhandlinger meldt sig ind i koret af skeptikere overfor ordningen. Danske Service råber vagt i gevær og opfordrer til at skelne mellem håndværkerfradraget og servicefradraget. Servicefradraget har fortsat en berettigelse. Politikerne går galt i byen, når de sammenkæder håndværkerfradraget og servicefradraget under boligjobordningens paraply. Der er stor forskel på, hvilket formål de to fradrag tjener, og at ville afskaffe boligjobordningen er at gamble med hygiejnen og trygheden, som følger med muligheden for fradrag på serviceydelser. Midt under en global epidemi har servicesektoren vist sig som en kerneleverandør i tryghed og hygiejne. Derfor var det selvsagt en glædelig nyhed, da regeringen satte fradraget op midt under coronakrisen. Alligevel ser det nu ud til, at

politikerne står i kø for at afskaffe boligjobordningen – herunder altså også servicefradraget. Rengøringsbranchen har været en kritisk nøgle til at undgå smittespredning under coronakrisen. Derfor er det også fornuftigt, at servicefradraget bliver på dent nuværende niveau og stimulerer ønsket om et hygiejnisk hjemmekontor og holder vira ud i strakt arm. Derudover er fradraget med til at øge markedet for rengøring i private hjem – danskere, der ellers ikke ville købe hjælp, gør det, når muligheden for fradrag er der. Dermed skabes der flere job til dem, der normalt kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Lad os skelne mellem håndværkerfradraget og servicefradraget og bibeholde det nuværende niveau for servicedelen. Det er sund fornuft, skaber tryghed for den enkelte og stimulerer ønsket om professionel rengøring.

41


R ENT UD SAGT

A f Pe r R o s e n v o l d H e n r i k s e n , best yrelsesmedlem i Dansk Rengøringstek nisk Forening

”Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed” eller ”Villa, vovse og Volvo”...

Et liv i tryghed Målet med vores liv kan udtrykke sig i mange retninger. Det rigtige postnummer, job eller partner – der er rigtig mange krav, man kan stille til sig selv og andre. Hvad med tryghed… et liv i tryghed. Vi bor i et af verdens fredeligste lande, er flere gange kåret til verdens lykkeligste folk og København som verdens bedste by – og så er der vild med dans i prime time tv hver fredag. Hvad mere kan man ønske sig? Jeg vil lige tillade mig at springe lidt tilbage i tid – sådan ca. 9 år. Jeg var så heldig at tilbringe 3-4 uger i Indien og Himalaya med en afstikker til New Delhi. Oplevelserne i Himalaya på hesteryg i ufattelig smuk og barsk natur har sat sig som nogle uudslettelige minder. Men det er alligevel mødet med New Delhi, denne heksekedel af ca. 30 millioner mennesker på et areal på størrelse med Lolland, som har sat sig de dybeste indtryk. Jeg tilbragte et par dage down town Old Delhi på et hotel med 0/1 stjerne ifølge den lokale turistguide. Alt sammen helt ok. Men hvad der var knapt så ok, var hvad der var lige rundt om hjørnet: det lokale marked for daglejere. På en lille plads sad mellem 200 og 250 personer i dyb tavshed og ventede på arbejde. Jeg blev fortalt, at der nogle dage kunne sidde op til 400 personer, og at nogle dage var arbejde til alle – andre dage kun arbejde til halvdelen. Det totale fravær af et såkaldt socialt sikkerhedsnetværk er allestedsnærværende: Meget simpelt. Ingen arbejde, ingen penge, intet sted at bo og ingen mad. Der sad i udkanten af flokken en mand på ca. 30 år sammen med tre små børn Der var en total mangel på liv og glæde i deres øjne. Jeg kun-

300.000 danske lønmodtagere er ansat uden fast lønindtægt, ingen fast arbejdstid og de kan ikke være sikker på dagpenge, sygedagpenge eller opsigelsesløn.

42

ne forstå, at de holdt til under en vejbro og jeg købte lidt mad til dem og dem som sad rundt om. Ingen kontanter for ikke at starte en konflikt. Forstil dig at leve på denne måde uden at vide, hvor det næste måltid kommer fra. Godt jeg er født og bor i Danmark. Nu kommer så forklaringen på, hvorfor vi lige skal en tur rundt om New Delhi. Ifølge en ny rapport fra tænketanken Ceveas er ca. 300.000 danske lønmodtagere ansat på en nultimers-kontrakt. Knap 11 procent af alle beskæftigede. Det er ansatte som ikke har fast lønindtægt, ingen fast arbejdstid og de kan ikke være sikker på dagpenge, sygedagpenge eller opsigelsesløn. Nogle står til rådighed på daglig basis – uden sikkerhed for en eneste time eller en eneste lønkrone. Jeg er godt klar over, at der allerede nu bliver sat spørgsmålstegn ved undersøgelsens resultat. Men som altid når der kommer fakta frem, som er lidt ubehagelig læsning for nogle, skal der naturligvis sættes spørgsmålstegn ved de fremkomne tal. Alene på FOA-medlemmernes område arbejder ca. 40.000 som timelønsansatte. Der er ifølge Cerveas undersøgelse en stor del af studerende, som accepterer de løse ansættelser, men selv om analysen bliver renset for denne gruppe og pensionister, er der forsat mindst 150.000 lønmodtagere, der udelukkende lever af det arbejde, de kan få gennem nul-timerskontrakter. Undersøgelsen viser også, at de usikre ansættelser især er udbredt i hotel- og restaurationsbranchen, hvor serveringspersonale, køkkenmedhjælpere og rengøringsfolk arbejder på disse kontraker. Forholdene i Indien og Danmark er naturligvis svære at sammenligne med hinanden ,men usikkerheden om man har råd til at betale sin husleje, købe sund mad til sine børn og være en aktiv del af det samfund vi lever i, kan være med til at give en eksistentiel utryghed. Det burde vi som samfund kunne gøre bedre.

RENT I DANMARK


360° totalløsning

Lad L’EASY Business varetage drift, vedligehold og service af jeres vaskeri – og nyd godt af en fleksibel og enkel løsning uden problemer. Leveret, installeret og serviceret.

Få en løsning, der matcher jeres behov

Små, faste månedlige ydelser.

Vi har sammensat konceptet, så I altid har den helt rigtige type af vaskemaskiner og tørretumblere, der arbejder non stop, så jeres forretning kan gøre det samme. Alt i alt nemt, enkelt og uden bøvl for jer i dagligdagen, hvor I altid er garanteret markedets førende vaskeløsninger. I undgår at binde penge og likviditet i produkter og kan koncentrere jer om udvikling af forretningen.

Levering og installering.

Flytning og bytning

– af maskiner ved ændret behov

Fri service og reservedele i hele leasingperioden. Telefonsupport og hjælp til fejlfinding. All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri, vandskade og uheld.

Tag en pause

– afhentning, eftersyn og opbevaring

Budgetsikkerhed

– og ingen ekstra omkostninger

godt være fristende at gå ud og købe en maskine på slagtilbud og afskrive den i et hug. “ Det kan Det har bare vist sig at en totalløsning fra L’EASY Business er en mere sikker løsning, da vi kender omkostningen fra start. Går maskinen i stykker, bliver den repareret eller ombyttet. ” Jacob Nibe – Administrerende direktør, DANREN BOGDOL A/S

72 15 11 15 5/ 2021

totalløsning.dk

Løsninger til erhvervslivet 43


EM ÆRK

E

RENGØRING

Tryksag 1234 5678

N VA

EM ÆRK

E T

N VA

S

E S

EM ÆRK

T

N VA

T

S

VI STØTTER MILJØET MED 3-DOBBELT SVANEMÆRKNING

VINDUESPOLERING

Tryksag 1234 5678

TRAPPEVASK

Tryksag 1234 5678

OG DANSK FODBOLD MED 4-DOBBELT SPONSERING

Siden 1992

Siden 2003

Siden 2015

Siden 2017

.....................................................................................................................................................................

• Erhvervsrengøring • Vinduespolering • Ejendomsservice • Vinterservice AFDELINGER I TAASTRUP, VEJLE OG AARHUS

• Skadeservice

43 99 99 99 • info@aaren.dk • www.aaren.dk 44

RENT I DANMARK