Page 1

Frihedskæ mperne dukker frem. Knud Erik Aastrup og hans deling Aarhus den 05-05-1946 kl. 09.13

Efter at have været anonyme genne m hele krigen kunne frihedskæ mperne vise sig for befolkningen på befrielsesdagen den 0505-1946. Medle m mer af Region II (Midtjylland), Sektion S, Aarhus Distrikt (S) 2. Kolonne på m arch ned ad Ryesgade til Banegården her ud for nr. 4-6 kl. 9.13. "Den underjordiske Hær af Frihedskæ mpere var blevet mobiliseret i Nat tens Løb, og om Morgenen den 5. Maj [ 05-05-1945] marcherede de taktfast genne m Byens Gader under Tilskuernes stor mende Jubel"

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 1 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Befrielsen 05-05-1945 i Århus

A4 ISSUU

Personerne på billedet: RN0108 Knud-Erik Aastrup RN1677 Niels Peder Hansen frihedskæmpere: Karl Ove Hansen

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 2 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


RN0182 Daisy Grethe Jensen skriver i slægtsbogen: ”Alle værnemagere blev hentet 5. maj, her var der ”Bid.”” Stedet er foran Aarhus Privatbank i Kannikegade med Bispetorv og Domkirken til højre herfor. I baggrunden står nysgerrige og følger med i anholdelsen.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 3 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Grethe fortsætter: ”Konditoriet Marie Christensen delte lagkage ud til de lækkersultne frihedskæmpere”. Eller også er det en belønning for forannævnte anholdelse af en såkaldt værnemager. Frihedskæmperen i den lyse cottencoat går igen på begge billeder ligesom publikum i baggrunden. Stedet er foran Konditoriet Marie Christensen i Kannikegade med Bispetorv og Domkirken til højre herfor.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 4 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Nummer tre fra højre: Delingsfører N. P. Hansen [Niels Peder Hansen, født 29-071894, død 16-11-1978, Region II (Midtjylland), Sektion S, Aarhus Distrikt (S), 2. Kolonne, 7. Deling. Kilde: Modstandsdatabasen] sammen med dele af delingen foran Domkirken. Dette var Knud Eriks deling. Stedet er Kannikegade med Bispetorv og Domkirken i baggrunden. Et tilsvarende billede med Hansen findes i bogen Aarhus under Besættelsen, side 241, redigeret af Georg Andrésen, Forlaget Aros, 1946. Teksten til billedet er: "Lørdag den 5. Maj [05-05-1945] slog Befrielsens Time. De to øverste Billeder viser Mønstring af Frihedskæmpere.”

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 5 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Stedet er Kannikegade med Bispetorv og Domkirken i baggrunden. Her er vores ”lagkage” frihedskæmper igen.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 6 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Opstilling ved foran Domkirken med Nationalbanken i baggrunden og Politistationen til højre herfor. Ud fra personen i den lyse cottencoat yderst og forrest til venstre sammenlignet med et tilsvarende billede fra årsdagen for besættelsen 09-04-1946 synes dette at være RN0208 Ove Larsens kompagni stillet op foran Domkirken og over for den daværende politistation med Nationalbanken og Hotel Royal i baggrunden. Ove Larsens kompagni iflg. Modstandsdatabasen: Region II (Midtjylland), Sektion S, Aarhus Distrikt (S) 2. Kolonne

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 7 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


VagtvÌrnet i Kannikegade foran konditoriet Marie Christensen, Aarhuus Stiftstidende til venstre og Aarhus Privatbank til højre samt Bispetorv bag fotografen.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 8 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


VagtvÌrnet i Kannikegade foran konditoriet Marie Christensen, Aarhuus Stiftstidende til venstre og Aarhus Privatbank til højre samt Bispetorv bag fotografen.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 9 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Fuld udrykning samme sted. Kannikegade foran konditoriet Marie Christensen, Aarhuus Stiftstidende til venstre og Aarhus Privatbank til højre samt Bispetorv bag fotografen.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 10 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Medlemmer af Region II (Midtjylland), Sektion S, Aarhus Distrikt (S) 2. Kolonne på march ned ad Ryesgade ud for nr. 4-6 til Banegården kl. 9.13 den 0505-1945. Knud-Erik går som nummer 2 i kolonnen yderst til venstre med kasket på. Grethe har herudover skrevet: Delingsfører Tømrermester ??? Hansen. Der er formodentlig tale om manden i midten i den mørke frakke med maskinpistolen pegende let fremad. Billedet er taget af Hammerschmidt foto. Pressefotograf Ib Hansen, Aarhuus Stiftstidende, som selv var fotograf under besættelsen, udtaler den 27-11-1987, at fotoet er taget af afdøde fotograf Stegger Sørensen, hvis søn ejer en fotovirksomhed i Skødstrup. (16-08-2002 TAA).

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 11 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Af hjemmesiden http://foto.jp.dk/fotosite_albumview.php? serie=1671 Modstandsfolk eftersøges fremgår det 09-04-2011, at personen nr. 2 i højre række er Karl Ove Hansen. Billedet befinder sig i Besættelsesmuseet Århus i mappe 1032: Folk fra 2. kolonne. Der er nok ikke tale om, at Karl Ove Hansen er samme Hansen, som Grethe omtaler ovenfor er uvist, eftersom Karl Ove var arbejdsmand iflg. Modstandsdatabasen.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 12 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 13 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 14 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


Fotoet er gengivet i to af Aarhus-bøgerne: Aarhus under Besættelsen, side 241, redigeret af Georg Andrésen, Forlaget Aros, 1946. Teksten til billedet er: "Lørdag den 5. Maj slog Befrielsens Time. Nedenunder er Frihedshæren rykket ud paa Gaden, hvor den modtages med Jubel og Flag." Som en af fotograferne til bogens billeder nævnes Stegger, Hammerschmidt-Foto. Aarhus i Billeder, Under Besættelsen og Befrielse, Gravers Andersens Forlag, 1946. Teksten til billedet er her: "Den underjordiske Hær af Frihedskæmpere var blevet mobiliseret i Nattens Løb, og om Morgenen den 5. Maj [05-05-1945] marcherede de taktfast gennem Byens Gader under Tilskuernes stormende Jubel" Her fremgår det, at fotos bl.a. er taget af Hammerschmidt Foto, Stegger Sørensen. Billedet er desuden i familiens eje.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 15 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013


1314 IV 04-11-2010 BAL, DGJ, Ninna, TAA

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 16 af 16

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 07/01/2013

1945-05-05 RN0108 RN1677 Befrielsesdagen. Frihedskæmperne dukker frem.  

Knud Erik Aastrup og hans deling i Aarhus den 05-05-1945.