Page 1

Regulering af Aarhus Aa og jernbanerne Aarhus Aa ved Fiskerhuset vest for Langenæs. Primo 1920 Inviterede svigersønnen RN0322 Ejnar Harald Nielsen sin svigerfar RN0110 Anders Peter Thørring til at inspicere det sted, hvor aaen og muligvis jernbanerne fik en større regulering i begyndelsen af 1920? Indtil 2010 har det været en gåde, hvorfor Anders Peter var fotograferet på dette sted og i hvilken anledning. Men toget og nogle togkyndige fik det opklaret.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 1 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Besigtigelse af jernbanearbejder ved Aarhus Aa primo 1920

A4 Issuu

Personen pü billedet: RN0110 Anders Peter Thørring

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 2 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Efter kontakt til Dansk Jernbane-Klub og Leif Dehnits er vi nået frem til primo 1920 og stedet er Århus Å ved Fiskerhuset. Iflg. klubben er broen i baggrunden - der fører Hammelbanen over DSBs spor - ikke er udbygget med et ekstra fag, hvilket skete i 1923. Ifølge bogen om Hammelbanen blev en å i området reguleret i 1920. Lokomotivet er en R-maskine, og derfor kan billedet tidligst være taget i 1912. Såvel kolonihaven som Thørrrings bolig på Frederiksbjerg Torv var i nærheden at jernbaneområderne vest for Aarhus. Mit bud på anledningen til billederne er flg.: Svigersønnen RN0322 Ejnar Harald Nielsen var omkring 1920 stationeret i Skanderborg med tjeneste hos DSB. Så han har formodentlig ofte passeret stedet i tjenestesten og har måske netop som følge af det store anlægsarbejde opfordret sin svigerfar til en lille spadseretur til åstedet. Harald, ved vi fra andre billeder, fotograferede.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 3 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 4 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Anders Peter på vej ud af dæmningen.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 5 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 6 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Ander Peter er kravlet op på en stor sten for at overskue anlægsarbejderne. Af en andet billedet fremgår det, at lokaliteten er tæt på jernbanen og et større vandløb.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 7 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 8 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Ud fra billedet kvalitet, tyder dette på en forstørrelse af ovennævnte 6 x 9 cm. billede. Efterfølgende har man klæbet kopien på et stykke sort karton og lavet en blyantsindramning af billedet. Var det for at bevare et minde om Anders Peter efter hans død?

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 9 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 10 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010


1314 IV, 20-09-2010 BAL, Ninna, TAA

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 11 af 11

Oprettet 20-09-2010 / rettet 11-11-2010

1920-01-00 RN0110 Jernbanearbejder ved Aarhus Aa  
1920-01-00 RN0110 Jernbanearbejder ved Aarhus Aa  

Regulering af Aarhus Aa og jernbanerne primo 1920.

Advertisement