Page 1

Hos fotograf omkring 1892 Personerne på billederne: RN0493 Mette (Carlsdatter) Carlsen RN0501 Lauritz Emil Andersen


Mette (Carlsdatter) Carlsen med sin søn Lauritz  Emil. I så fald tyder det på, at faderen RN0492 Lars  Jørgen Andersen må være død på dette tidspunkt,  ellers ville han vel have været med på billedet. Der foreligger et seperat billede af Lauritz optaget  ved samme begivenhed. Anledning til fotograferingen er formodentlig Lauritz'  forestående konfirmation.


Desværre er der med tiden kommet en svær ridse  på tværs af  Lauritz Emils ansigt.


Vi ser igen det mærke, som hans far bærer på  billedet fra 1888, og som også indikerer, at faderen  må være død på dette tidspunkt, hvorfor sønnen  har arvet det.


Af bagsiden fremgår det, at fotografen er Aage  Lefolü, Frederiksberggade 40, Kjøbenhavn K. RN0441 Jytte Jenny Jørgensen har skrevet: Jyttes  mormors mor. To gange oven i hinanden er der skrevet 1892.


Ved samme lejlighed blev der taget enkeltbilleder af  Laurtz, hvilket bekræfter formodningen om en  kommende konfirmation, alt. at Lauritz skulle ud at  tjene.


På bagsiden har Jytte skrevet flg.: Onkel Lauritz Andersen, Mormoder Christines  Broder


1513 I 26­06­2009 LNK, TAA

1892-00-00 RN0493 RN0501 Hos fotograf ver. 2  

RN0493 Mette (Carlsdatter) Carlsen RN0501 Lauritz Emil Andersen Personerne på billederne: Anledning til fotograferingen er formodentlig Laur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you