Page 1

Soldat Anders Peter Thørring til fotografering fotograf H. Tönnies i Aalborg 21-09-1890

Anders Peter blev indkaldt til aftjening af værnepligten i foråret 1888. Nu godt to år efter synes hans værnepligt at være overstået. Så billedet er formodentlig taget i forbindelse med hans hjemsendelse. I modsætning til de to andre billeder af ham i uniform har dette billede overlevet i familien anbragt på pap til indsætning i en fotoramme. Emulsionen på den originale glasplade er til gengæld af tidens tand helt ødelagt. Vi har derfor kunnet udlåne vores papirbillede til kopiering i Aalborg Stadsarkiv.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 1 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010


A4 Issuu

Til fotografering den 21­09­1890 hos fotograf H. Tönnies i Aalborg Personerne på billedet: RN0110 Anders Peter Thørring Ved søgning på Internettet på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside  den 16­10­2000 i billeddatabasen for H. Tønnies fotografiske atelier  fremkom der på navnet Thørring flg. oplysninger: Negativ Bestilt af             

Adresse Dato 

83496  Thørring, Anders   84340  Thørring, Kristiane   84341  Thørring, Anders   92516  Thørring, Anders  

Aalborg  24­05­1888 [RN0110] Aalborg  29­07­1888 [RN0289] Aalborg  29­07­1888 [RN0110 og RN0289] Aalborg  21­09­1890 [RN0110]

En samlet redegørelse for billedernes historie fremgår af dokumentet under  dokumentet for det første billede: 1888­05­24 RN0110 0289 Hos fotograf.doc

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 2 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010


Her er billedet optaget 21­09­1890 formodentlig i  forbindelse  med Anders Thørrings hjemsendelse fra militæret.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 3 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 4 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 5 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010


Billede nr. 92516

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 6 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010


1317 III 02­11­2010 BAL, TAA

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 7 af 7

Udarbejdet 08-11-2010/ rettet 08/11/2010

1890-09-21 Anders Peter Thørrings fotografering hos H. Tönnies i Aalborg  

Hjemsendes fra soldatertjeneste.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you