Page 1

Soldat Anders Peter Thørring til fotografering fotograf H. Tönnies i Aalborg 24-05-1888

Da Anders Peter Thørring blev indkaldt til aftjening af værnepligten, blev han for moden tlig som alle andre soldater fotograferet i unifor men, så fa milien kunne se, hvor flot han var blevet. Ud fra datoen og unifor mens velholdte udseende m å det te billede været taget i begyndelsen af tjenesten. Der blev i alt taget tre billeder af ha m, m en det er kun det ene billede, som har overlevet i fa milien.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 1 af 5

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 06/02/2013


Til fotografering 24-05-1888 hos fotograf H. Tönnies i Aalborg

A4 Issuu

Personerne på billedet: RN0110 Anders Peter Thørring Ved søgning på Internettet på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside den 16-10-2000 i billeddatabasen for H. Tønnies fotografiske atelier fremkom der på navnet Thørring flg. oplysninger: Negativ Bestilt af 83496 84340 84341 92516

Thørring, Thørring, Thørring, Thørring,

Adresse Dato Anders Kristiane Anders Anders

Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg

24-05-1888 29-07-1888 29-07-1888 21-09-1890

[RN0110] [RN0289] [RN0110 og RN0289] [RN0110]

Disse fire billeder er oprettet i tre fotodokumenter under de respektive datoer. En beskrivelse af forløbet med at identificere personerne fremgår af dokumentet 1888-05-24 RN0110 RN0289 Fotograf Tönnies.doc.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 2 af 5

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 06/02/2013


Det scannede billede bestilt hos Stadsarkivet.

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 3 af 5

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 06/02/2013


her efterfølgende redigeret og forstørret maksimalt

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 4 af 5

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 06/02/2013


1317 III 03-11-2010 Aalborg Stadsarkiv, TAA

Torb e n Aas t r u p . 8 2 6 0 Viby J

Side 5 af 5

Udarbejdet 07-11-2010/ ret tet 06/02/2013

1888-05-24 Anders Peter Thørrings fotografering hos H. Tönnies i Aalborg  

Indkaldt til soldatertjeneste.

1888-05-24 Anders Peter Thørrings fotografering hos H. Tönnies i Aalborg  

Indkaldt til soldatertjeneste.

Advertisement