Page 1

Sang til festen for Alfred Sjørslev 15-07-1962 I anledning af RN0101 Alfred Aastrups besøg i Danmark i sommeren 1962 holdt familien en fest for ham.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 1 af 5

Oprettet 11-05-2003 / rettet 14/02/2011


Sangskriver:

A4 Issuu

RN0102 Ejnar Vilhelm Aastrup Der er tale om genbrug af den sang, som Ejnar skrev tidligere måske i 1930erne til en fest i Sjørslev. Teksten er moderniseret med hensyn til stavemåden, og der er tegnet et bånd med teksterne: 15. juli 1962 og Ved festen. Sangen har titlen: Hjemstavn og er underskrevet af Einar Aastrup. Den oprindelige sang underskrevet af Ejnar er fundet sammen med en sang til et møde i Sjørslev Husmandsforening på St. Restrup 21-06-1924. Se denne. Måske er sangen skrevet til denne lejlighed. Den er skrevet på melodien: Hr. Peder kasted Runer og man synger Sjørslevs pris for dens marker og vange, gårdenes dyr, de raske piger, høslettet i juni, flittige og arbejdsomme mennesker, kirkens betydning for det lille samfund fra Kjellerup til Vandet (en lokalitet), høsten, de mange minder, de mange bautasten fra mose og mark, betydningen af retfærdighed, Aunsbjergs skove, lyngen og dale.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 2 af 5

Oprettet 11-05-2003 / rettet 14/02/2011


Du Sjørslev, du har grødefolde vange, vi synger til din pris så glade sange, når forårsolen byder os ud på mark til dans mens frø og kærne skyder i solens gyldne glans. Du vor by, du vor tanke lænker når i kvæld duggen mildt sig sænker over mark. Og du har heste, køer og får på vangen, og oven over lyder lærkesangen. Ja, du har raske piger i blomstret sommerkjol', som glad til høslet higer på eng i juni - sol Skønne tid, travlhed over vange, dagen lang lyder arbejdssange, skønne tid.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 3 af 5

Oprettet 11-05-2003 / rettet 14/02/2011


Der virkes i hver gård, på toft og stænge, fra sol står op, til fugle gå i senge, da lyder klokkeklangen fra kirkens høje tag, da toner aftensangen til tak for virksom dag. Aftenfred stille, højtidsfulde, hjerter slå varme, tro og hulde i hvert bryst. I høstens tid, når hvert et rugstrå fældes, og byg og havre mod hinanden hældes, da tælles dine traver af markens gyldne frugt, da tømmes dine haver, og somren går på flugt. Smuk er høst, når hver mand og kvinde på din mark samle strå og binde gyldne neg.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 4 af 5

Oprettet 11-05-2003 / rettet 14/02/2011


Du Sjørslev, du var altid rig på minder, og har du et, hvis lige ej man finder, Thi sten små smukke, kantet fra mose og fra mark med kærlighed' er plantet blandt roser i din park. Dine mænd rejste bautastenen som symbol på retfærdigheden, der er sket. Vi elsker dig, du lille plet i landet, der strækker sig fra Kjellerup til vandet, [skal skrives med V, er lokaliteten Vandet, 11-05-2003, TAA] hvor fugle lifligt synger i Aunsbjerg skoves sal, og lyngen smukt sig slynger i krans om brødløs dal. Her er fred, her er godt at bygge glæden bor, og der blomstrer lykke i hvert hjem. Ejnar Aastrup.

1314 IV 11-05-2003 BAL, DGJ, Ninna, TAA

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 5 af 5

Oprettet 11-05-2003 / rettet 14/02/2011

1962-07-15 Hjemstavn  

Ved Alfreds besøg i 1962 holdt familien en fest for ham.

1962-07-15 Hjemstavn  

Ved Alfreds besøg i 1962 holdt familien en fest for ham.