Page 1

adam řežáb portfólio g r a f i k a fotografie adam.rezab@gmail.com +420 777 404 292


P

L

A

K

Á

T

Plakáty byly navrženy a tištěny za účelem propagace sportovních a kulturních událostí pořádaných společností L.I.P. Distributions s.r.o. Vzhledem k cílové skupině zákazníku společnosti L.I.P. Distributions se jedná zejména o skateboardovou a BMX tématiku.

Y


REKLAMA-TISK Reklamy byly otištěny v periodikách Boardmagazine a Dirt Biker. U všech reklam jsem autorem grafického konceptu, který jsem následně zpracoval a zadal do tisku. Pouze u reklamy pro společnost Ezekiel jsem zároveň autorem použité fotografie.


R E K L A M A - W E B V této oblasti se jednalo zejména o bannery a newslettery. Newslettery jsem vytvářel v závislosti na prodejních akcích, zodpovídal jsem za textovou i vizuální stránku. Bannery byly zhotoveny pro inzerci na vlastních stránkách eshopu, ale i pro inzerci na jiných webech. Vyhotovení bannerů bylo nejen statické (*.jpg), ale také dynamické (*.swf) s použitím prvků programovacího jazyku ActionScript (tyto varianty naleznete v příloze pod názvem “bannery_flash.zip”).


C O R P O R AT E D E S I G N Zpracování corporate designu jsem realizoval pro společnost Měříme s.r.o., divize Moderní obaly. (šablona pro dopis a html email, vizitky, vzhled technických listů) Návrh loga pro vznikající e-shop s cvičebními pomůckami Health Is Wealth. Návrh a zpracování loga včetně sloganu pro obchod s bio výrobky a potravinami Bio Beruška, který již dnes bohužel neexistuje. Logo Kolabs bylo navrženo a používáno uměleckým sdružením Kolabs Visual Artists, které jsem několik let vedl.


F O T O G R A F I E Ve fotografické činnosti jsem se věnoval zejména produktovým fotografiím. Dále jsem se zabýval portrétovými fotografiemi, na kterých jsem spolupracoval i s celebritami.


25.06.13 portfolio AŘ  
Advertisement