Page 1

0 Ve lkammen her idag v ~ med og lag en rikt i g festlig kveld av r e t t e slag. Sa hape r vi det blir for hv er i sa!r en rninnefes t for 055 som sam let er. Vi sie r v~'s go' spis spis og v~ gla' og bar e ta den tid som d u rna ha, for her blir lenge til vi sie r stopp fa stemningen pc! topp ja, f a den opp. Du hu s ker Eva i sitt Paradis hun r op te "Adam", hei kom h i t og spis han f i kk et eple, ja det v ar 'ke rart hvis Adam fikk servert det: A-Ia "kart". Nei, s lik serverinq viI du ikke fA for i ngen skal vel sulten herfr a qA vi hAper alt bekammer dere v el sA koser vi oss riktiq ~~-- ..... godt i kveld.

o

0

o

Velkommen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you