Page 1

październik 2012

Szybsza praca konstruktorów i projektantów

łączników (kołków, mimośrodów, konfirmatów, lamelek). Dodatkowo posiada funkcje frezowania profilowego, wręgów, kanałów.

Eliminacja pomyłek wymiarowych Ważnym elementem wdrożenia była integracja środowiska CAD z autorskim systemem ERP, jaki funkcjonuje w zakładzie. Integracja taka zmniejsza możliwość wystąpienia błędów podczas ręcznego wprowadzania danych do systemu, co ma miejsce w wielu zakładach. Dodatkowo, dzięki narzędziu do wspomagania unifikacji produkcji, to jest wyszukiwania podobnych elementów w istniejących projektach, było możliwe przyspieszenie pracy konstruktorów i projektantów. – W porównaniu do dawnych metod, na pewno pozytywną stroną wdrożenia TopSolid jest możliwość uniknięcia pomyłek wymiarowych. Następna korzyść to zautomatyzowanie pracy programistów maszyn CNC – wymienia Leszek Hallman. – Pierwsze tygodnie samodzielnej pracy były bardzo kluczowe. Musieliśmy od samego początku przyjąć dobrą metodę pracy w nowym środowisku i przestrzegać jej założeń, dokonać ustaleń dla całego biura konstrukcyjnego. W Czerskiej Fabryce Mebli ustaliliśmy, że jedna osoba będzie zajmowała się od samego początku tylko tematem oprogramowania TopSolid, przygotowywała biblioteki, opracowywała metodykę, a dopiero potem wprowadzała w temat innych pracowników. Oni z kolei weryfikowali to, co zostało przygotowane, zgłaszali uwagi, pomysły.

Oprogramowanie | Wdrożenie TopSolid w Czerskiej Fabryce Mebli KLOSE – Możemy polecić TopSolid wszelkiego rodzaju firmom z przemysłu meblarskiego. Jest to oprogramowanie bardzo dobrze wspomagające proces projektowania mebli i tworzenie programów na maszyny CNC – rekomenduje Leszek Hallman, główny technolog w Czerskiej Fabryce Mebli KLOSE, która wdrożyła to oprogramowanie. Małgorzata Herman Zakłady produkcyjne długo szukają odpowiedniego rozwiązania, które optymalnie podniosłoby efektywność pracy projektantów, konstruktorów i działu produkcyjnego. Czerska Fabryka Mebli KLOSE to jeden z trzech zakładów produkcyjnych firmy Kolekcja Mebli KLOSE, która od początku swego istnienia, stawia na wysoką jakość mebli i usług serwisowych. Dlatego zdecydowano się na wdrożenie oprogramowania TopSolid, jako rozwiązania usprawniającego produkcję. – Wdrożenie rozpoczęło się od przeprowadzenia audytu. Zostały określone cele i założenia, które chcieliśmy osiągnąć – mówi Leszek Hallman, główny technolog w Czerskiej Fabryce Mebli KLOSE. – Zdecydowaliśmy się na TopSolid, ponieważ program ten wydawał się najbardziej kompleksowy. Jego inną zaletą była możliwość integracji środo-

wiska CAD ze środowiskiem CAM, które wspomaga tworzenie programów dla maszyn CNC. – Czerska Fabryka Mebli przez długi czas poszukiwała oprogramowania CAD/CAM wspomagającego proces projektowania i produkcji mebli – dodaje dyrektor zakładu Gerard Jóźwiak. – TopSolid jako jedyny inżynierski system CAD/CAM posiada dedykowane meblarstwu moduły Wood, które dzięki swoim funkcjom w znacznym stopniu mogą zautomatyzować prace konstruktora. Ważnym wymaganiem było zapewnienie integracji pomiędzy środowiskiem CAD a autorskim systemem ERP, jaki funkcjonuje w zakładzie. Czerska Fabryka Mebli najczęściej korzysta z modułu Wood, który jest jednocześnie kreatorem konstrukcji skrzyniowych (w tym wolnych formatek, połączeń z Dynalog) oraz kreatorem automatyzującym wstawianie

REKLAMA

59

topsolution

Pięć etapów

Czerska Fabryka Mebli najczęściej korzysta z modułu Wood, który jest jednocześnie kreatorem konstrukcji skrzyniowych oraz kreatorem automatyzującym wstawianie łączników. fot. TopSolution

Wdrożenie oprogramowania usprawniło proces produkcji mebli. fot. TopSolution

Cały proces wdrożenia przebiegał w pięciu etapach. Pierwszy polegał na instalacji oprogramowania TopSolid oraz przeprowadzeniu podstawowego szkolenia z TopSolid CAD. Towarzyszyły temu konsultacje i integracja TopSolid z zakładowym systemem ERP. – W tej chwili wszystkie nowe programy powstają w TopSolidzie, a integracja CAD-ERP jest cały czas usprawniana po to, aby przyspieszyć proces wdrażania nowych wyrobów – informuje Leszek Hallman. Podczas drugiego etapu wdrożenia specjaliści z firmy TopSolution przedstawili i wyjaśnili zaawansowane funkcje TopSolid CAD oraz przeprowadzili testy postprocesorów. Trzeci etap polegał na przeprowadzeniu podstawowego szkolenia z TopSolid CAM oraz opracowaniu interfejsów służących do przesyłania danych z TopSolida do systemu ERP. Rozpoczęcie pracy w zintegrowanym środowisku CAD-ERP oraz zaawansowane szkolenie z zakresu TopSolid CAM rozpoczęły się podczas czwartego etapu wdrożenia. Wtedy również miało miejsce wprowadzenie niezbędnych poprawek, przeprowadzanie testów. Ostatni, piąty etap, polegał na dopracowaniu integracji CAD-ERP oraz postprocesorów. – Jednocześnie rozpoczęła się praca nad tworzeniem bibliotek elementów, komponentów, opracowywaniem metodyki tworzenia i zarządzania dokumentacją, tworzenie nowych projektów w TopSolidzie – podsumowuje Leszek Hallman. – Przez cały okres wdrożenia firma była otoczona opieką specjalistów z firmy TopSolution, którzy pomagali w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. l

zenithmedia

Szybsza praca konstruktorów i projektantów  

Zakłady produkcyjne długo szukają odpowiedniego rozwiązania, które optymalnie podniosłoby efektywność pracy projektantów, konstruktorów i dz...

Szybsza praca konstruktorów i projektantów  

Zakłady produkcyjne długo szukają odpowiedniego rozwiązania, które optymalnie podniosłoby efektywność pracy projektantów, konstruktorów i dz...

Advertisement