Page 1

when style becomes standard

NO22 X- clusive

1


A jewellery wardrobe in a box

Gassan Diamonds Nieuwe Uilenburgerstraat 173 - 175 1011 LN Amsterdam T: +31 (0)20 622 5333

Gassan Dam Square Rokin 1-5 (Dam) 1012 KK Amsterdam T: +31 (0)20 624 5787

www.choicesbydl.com 4

X- clusive

Gassan Schiphol Dep. Lounges 1,2,3,4 & Arrival hall 3 1118 AV Schiphol T: +31( 0)20 405 9920


CREDITS

VOORWOORD

8st jaargang, nummer 22 | maart 2013 Volume 8, number 22 | March 2013

X-CLUSIVE MAGAZINE TWEETALIG

Hoofdredactie / Editor in chief Daniëlle Dessart Eindredactie / Copy editor Marco Soeters Redactie en bladmanagement / Editorial board and magazine management Daniëlle Dessart Jan-Willem Loor Marco Soeters Redactieadres / Editorial address Top Shops Holland, Verwerhoek 40 6211 KS Maastricht, The Netherlands info@top-shops.nl Marketing & Sales Sandra Kreutz Vincent Severijns Jan-Willem Loor Irene Groenendaal Vormgeving & Artdirector / Design & art direction Rob Simons (Ontwerpburo RS) Fotografie/ Photography Top Shops Hugo Thomassen Jerry Cyrus Christian Petermann Vertalingen / Translation Duo Vertaalburo Cultural Brand Ambassador Sean Valerio Bijdragen / Contributors Theodoor Gilissen Suzanna Timmer Jaap Braam Ruben Daniëlle Dessart Richard Kleinsman Marco Soeters Tom Sebastian Sandra Kreutz Saskia Klep Yvonne Linssen Peter & Jules van den Eertwegh Met dank aan/ Thanks to Andrea Grun, Chopard Germany Arrabel van Butzelaar, Chopard Gassan Diamonds Kitty Leeser Alexander Nickel, Piastrelle Wil van de Voort, Alexander Instituut Bart-Jan Kastrop, Classicus Private Insurance Coebergh Communicatie & PR Roy Fuijk & Ingrid Oudejans, Pon’s Automobielhandel & Porsche Nederland Ad Geerts Porsche Centrum Eindhoven Excelsior Hotel Ernst, Köln Brasserie Flo Amsterdam - Eindhoven - Maastricht Esther Peper-Esselaar, Hotel Estheréa Ineke Vollemans, Sothys Mirjam Flink, Duo Vertaalburo Sheila Oroschin Juliette Vossen Julia Aartsen, Montblanc Florian Rottmann, Moët Hennessy Druk / Printing Drukkerij Pietermans

X- CLUSIVE M AGA ZINE GOES BILINGUAL U ziet het goed dames en heren: we gaan internationaal! Veel van onze hotelpartners en bedrijven met buitenlandse klanten hebben ons gestimuleerd om tweetalig te worden. Voor ons betekent dit dat we nóg meer lezers kunnen informeren over de activiteiten van onze partners. Het is geen sinecure, kan ik u wel vertellen, maar ook voor ons team werkt een tweetalig magazine inspirerend en grensverleggend. Net een stukje mondainer en zeker ook interessanter voor onze (potentiële) buitenlandse partners. We ontvangen steeds meer buitenlandse aanvragen voor reportages in X-clusive Magazine. Het ziet ernaar uit dat er ook samenwerkingsverbanden met buitenlandse bedrijven binnen ons netwerk ontstaan, en daar zijn we blij mee! Het is ook niet moeilijk een link te leggen met het buitenland wat betreft kunst en cultuur. Kijk maar naar het internationale succes dat TEFAF heeft opgebouwd in ons kleine landje. Ook veel high-end labels zijn vertegenwoordigd in meerdere landen, en het is aan Andrea Grun, de Duitse collega van Arabel van Butzelaar van Chopard, te danken dat er in Keulen een mooie combireportage Nederland/Duitsland kon worden gemaakt! Verder de spannende kunst van Marcel Bastiaans, culinair, auto’s, goede adviezen en de introductie van o.a. Theodoor Gilissen en Gassan Diamonds als nieuwe partners – mooie bedrijven! Ook weer mooie fotoschilderijen van fotograaf Hugo en de nodige shoppingen eettips. We wensen u veel leesgenot!

That’s right ladies and gentlemen: we’re going international! Many of our hotel partners and companies with international clients have encouraged us to go bilingual. We can now inform even more readers about our partners’ activities. It’s certainly no easy task, but a magazine in two languages is also inspiring for our team, helping them push their boundaries. A little more worldly, and it certainly boosts interest among current and potential international partners. We have been receiving more and more requests from abroad for reports in X-clusive Magazine. We are delighted to see that cooperative relations are emerging within our network with international firms! It is also easier to forge links with other countries in terms of art and culture. Take the international success of TEFAF in the small country of the Netherlands, for instance. Many high-end labels are also represented in several countries. It’s thanks to Andrea Grun, the German colleague of Arabel van Butzelaar at Chopard, that such a fine combined report for the Netherlands and Germany was produced in Cologne! We also mustn’t forget the exciting art of Marcel Bastiaans, culinary matters, cars, good advice, and the introduction of Theodoor Gilissen and Gassan Diamonds as new partners. There are more beautiful masterpieces from photographer Hugo, and plenty of shopping and dining tips. We hope you enjoy the read!

Oplage / Circulation 12,000 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/ of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever aanvaardt geen schade, mogelijk geleden door informatie uit dit blad. No part of this publication may be copied and/or reproduced without permission from the publisher in writing. The publisher accepts no liability for any losses arising as a result of information contained in this magazine.

Daniëlle Dessart | d.dessart@top-shops.nl X- clusive

5


THE ‘ART’ OF LIVING... ACCO RD I N G TO T H E CRE ATO RS O F X- CLUSIVE M AGA ZI N E

Daniëlle Dessart Eigenlijk is het leven voor mij geen kunst, maar als ik ernaar kijk wat ik ervan gemaakt heb en welke lieve mensen er een rol Soeters De kunst van het leven? Die is al een keer beschreven. Door Jack Poels, zanger

in spelen, voel ik me wel een levenskunstenaar! Marco

Rowwen Hèze: De één die rent voor zijn leven. De ander wandelt heel rustig voorbij. Hij zou er alles voor geven, en hij zegt ze mogen het hebben van mij. Mirjam Flink Levenskunst is voor mij het nemen van iedere keer weer de juiste beslissing, in het leven, het ondernemen én bij het vertalen. Oog

voor detail en dat weten uit te bouwen tot een magistraal bouwwerk. Jan-Willem Loor De kunst van het leven is genieten van het moment en het

waarderen van de liefde die je ontvangt. John Bleize Kunst is leven! Leven is een kunst, dit hebben wij samengevat in één, onze dochter Alyssa. Rob

Simons Als grafisch vormgever heb ik het altijd over ‘de kunst van het weglaten’. Op zoek naar de essentie van vormen… Maar in het leven hoeft voor mij niks weggelaten te worden. Pieken, dalen en alles wat ertussen zit. Dat is past kunst! Vincent Severijns De kunst van ‘t leven bestaat uit het zo min mogelijk terug te kijken. Sandra Kreutz Voor mij is de kunst van het leven proberen te genieten van elke dag en vooral te relativeren en te waarderen van hetgeen je hebt en de mensen om je heen. Hugo Thomassen Creativiteit is de basis van zelfexpressie, zien en beleven: het blijft een kunst. Daniëlle Dessart Life is actually quite straightforward for me, but if I look at what I have made of it, and all the wonderful people who have played a role, I feel like an artist of life! Marco Soeters The art of life? It’s been described in a song by Jack Poels, the singer of the Limburg band Rowwen Hèze: One person runs for his life. Another saunters by. He would give everything for it, and he says: they can have it. Mirjam Flink Savoir-vivre for me means making the

right decision at every turn: in life, in business, and in translation. It’s having an eye for detail and then expanding that into a majestic structure. Jan-Willem Loor The art of living means enjoying the moment and appreciating the love you receive. John Bleize Art is life! Life is an art form, as my partner and I have demonstrated in one creation: our daughter Alyssa. Rob Simons As a graphic designer, I always talk about the ‘art of leaving things out’. I look for the purest essence of forms… In life, however, nothing needs to be left out. Peaks, troughs, and everything in between. That’s real art! Vincent Severijns The art of life is to look back as little as possible. Sandra Kreutz For me, the art of life is about trying to enjoy every day, putting things into perspective, and valuing the things you have and the people around you. Hugo Thomassen Creativity is the basis of self-expression, seeing and experiencing: it remains an art form.

6

X- clusive


19

42 X-clusive in Cologne

35

30

8

TEFAF Maastricht

30

WYCK Special

32

Hermés Boutique

34

Gassan Diamonds

42

Top Shops Privileges

45

Artist Marcel Bastiaans

46

Hotel Recamier, Paris

50

Theodoor Gilissen Private Banking

52

Hotel Estheréa

54

Double interview Porsche

56

Aan tafel met / Lunch with...

58

Goldstein Creations

60

Restaurant Bridges

65

Column Richard Kleinsman

66

Louwman Museum

68

Crown Juwels

69

Column Fine Automobiles

70

Column Tom Sebastian

72

Strictly Style

73

Top Spots

74

10 vragen aan / 10 questions for...

76

Amsterdam Style

81

Maastricht All Round

82

Beaujean Vacances

84

Top Tips

87

Society

88 X- clusive

7


KÖLN

WALHALLA VOOR SHOPPING, KUNST EN CULTUUR! A PARADISE FOR SHOPPING, ART, AND CULTURE! TEXT DANIËLLE DESSART IMAGE HUGO THOMASSEN

8

X- clusive


Keulen: wie kent deze stad niet? Al was het maar als winkelstad en vanwege de luchthaven. Maar Keulen heeft zoveel méér te bieden, proefden we verleden jaar al, toen we op uitnodiging van Conny Zinken de Cologne Fine Art & Antiques Fair bezochten. Nu deden we dit bezoek, ditmaal op uitnodiging van Andrea Grun van Chopard Duitsland, nog een keer dunnetjes over met een gezellige groep Top Shops-partners. Maar nu wel all the way – inclusief heerlijk eten en drinken, overnachten in stijl, een flinke dosis kunst en cultuur, en winkelen totdat we erbij neervielen! Last year we got a taste of everything Cologne has to offer when we visited the Cologne Fine Art & Antiques trade fair with Conny Zinken. Andrea Grun of Chopard Germany invited us back to Cologne along with a group of Top Shops partners, but this time for a slightly different type of trip - delicious food, luxurious accommodation, plenty of art and culture, and shop until we dropped!

Zondag 24 februari Sneeuw, en niet zo’n beetje! Dat betekende dat we de paardenkrachten van onze Porsche 911 Carrera 4S ondanks zijn uitstekende wegligging enigszins moesten beteugelen, ook al verzekerde Ad Geerts van Porsche Centrum Eindhoven ons dat we het gas wel wat dieper konden intrappen! We arriveerden in stijl bij Hotel Excelsior Ernst, waar we werden opgewacht door directeur Henning Matthiesen en onze gastvrouw Andrea. Ter ere van het 150-jarig bestaan van het hotel worden de gasten dit jaar met nóg iets meer egards ontvangen dan anders. Dat treft! In ons kielzog volgen ook de andere gasten: Alexander Nickel van Piastrelle met zijn partner Eric en collega Angelique Kluiver van Mooi Wonen Mooi Werken; Wil van de Voort van het Alexander Instituut uit Venlo en tot slot Jan-Willem Loor en zijn partner Tertius. Zij gingen maar al te graag in op onze uitnodiging! Een heerlijk glas sekt in de hotelbar markeert het feestellijke begin van onze trip – Zum Wohl!

Fotograaf Hugo en tekstschrijver Marco hebben de stad al verkend en na een ‘lichte’ lunch in Brauhaus Früh zijn we helemaal klaar voor de fotoshoot en het interview met Wil van het Alexander Instituut. Wil is een gepassioneerde vrouw en dat straalt gelijk af op ons gezelschap. Ze vertelt waar ze momenteel mee bezig is en doet ons enkele tips aan de hand voor een stralende huid. Na mijn laatste bezoek aan het instituut ging ik naar huis met een borstel van natuurhaar, waar ik nu iedere dag mijn droge huid mee borstel. En ja, dat werkt echt! Mijn voorheen droge huid is inmiddels zo zacht als een babyhuidje! Het gezelschap hangt aan haar lippen als Wil strooit met schoonheids- en gezondheidsadviezen. De gezichtscrème wordt ter plekke (ook door de heren) getest en binnen de kortste keren zitten we met een gezonde blos aan tafel. Het diner gebruiken we in taku, het Aziatisch sterrenrestaurant in het Excelsior. We laten ons de culinaire hoogstandjes kostelijk

X- clusive

9


smaken! Conny Zinken, de jonge en charmante directeur van Cologne Fine Art & Antiques, en haar man Stefan Horsthemke van Berenberg Art Advice voegen zich bij ons. Ook Andrea, Ralf Marhencke van visrestaurant Poisson, Hans Kurth van damesmodezaak Rainbow, Daria Kupka-Simon van kunstgalerie Ars Cracovia en tot slot interieurarchitect Philip Beilstein van Interior Design Service en zijn vrouw schuiven aan. Als snel ontstaat en een geanimeerd gesprek dat tot in de late uurtjes wordt voortgezet.

Maandag 25 februari De tweede dag start met een heerlijk ontbijt in Excelsior gevolgd door een rondleiding door het hotel waar we van de ene verbazing in de andere vallen; de inrichting, het personeel, het comfort: alles is even indrukwekkend en we prijzen ons gelukkig dat het Excelsior even ‘Casa Top Shops’ is! Hierna bezoeken we Philippe Beilstein, een goede relatie van Alexander, en zijn vrouw in diens showroom in de haven. De limousines staan de hele dag voor ons paraat. Wat een luxe! Eugenisz Kwasniewski

Sunday 24 February Snow, snow, and more snow! That meant driving our Porsche 911 Carrera 4S with a bit more restraint, although Ad Geerts of

10

X- clusive

van CLS Premium, een chauffeur- en limousineservice, weet hoe hij zijn klanten moet verwennen! We hebben geen moment te verliezen, want we moeten nog heel wat bezoekjes afleggen! We zoeven in stijl naar Andrea Grun’s Chopard Boutique, vlak naast de Dom van Keulen. Wat een prachtzaak! Wil en Angelique passen sieraden en ook de heren laten zich niet onbetuigd. De nieuwste Mille Miglia-horloges vallen in de smaak en ook de Superfast krijgt bewonderende blikken. Andrea toont zich een uitstekende gastvrouw en voorziet iedereen van koffie, champagne en broodjes. We voelen ons de koning te rijk! De volgende stops zijn bij damesmodezaak Rainbow en kunstgalerie Ars Cracovia. Iedereen geniet van het gezelschap van onze Duitse vrienden, want dát zijn we in korte tijd wel geworden! Onder het genot van een laatste kop koffie en stuk ‘Kuchen’ in Café Richard op de Domplatz genieten we nog even na en filosoferen we over Top Shops Duitsland, dat er zondermeer moet komen, vinden onze kersverse Duitse vrienden!

Porsche Centrum Eindhoven assured us that we really could put our foot down! We arrived in style at Excelsior Hotel Ernst, where we were met by the director, Henning Matthiesen, and our


hostess Andrea. In honour of the hotel’s 150th anniversary, this year guests are being pampered even more than usual! The rest of our party included Alexander Nickel of Piastrelle and his partner Eric, Angelique Kluiver of Mooi Wonen Mooi Werken, Wil van de Voort of the Alexander Instutuut in Venlo, and Jan-Willem Loor and his partner Tertius. We started our trip with a glass of Sekt in the hotel bar – Prost! Our photographer Hugo and our copywriter Marco had already checked out the city, and after a ‘light’ lunch at Brauhaus Früh we were all ready for the photo shoot and interview with Wil van de Voort. Wil enthusiastically told us what she’s working on these days, and she also gave us some skin care tips. The last time I visited the Alexander Instituut, I took home a brush made of natural hair, which I use every day for sloughing off dry skin. These days my skin is as soft as a baby’s bottom! We eagerly lapped up Wil’s health and beauty tips. Everyone, even the men, tested her face cream, and soon we all had a healthy glow. We were joined by Conny Zinken, the charming director of Cologne Fine Art & Antiques, and her husband Stefan Horsthemke of Berenberg Art Advice, for an outstanding dinner at taku, the Excelsior’s Michelin-starred Asian restaurant. Andrea Grün, Ralf Marhencke of the seafood restaurant Poisson, Hans Kurth of the women’s fashion boutique Rainbow, Daria Kupka-Simon of the art

gallery Ars Cracovia, and the interior architect Philipp Beilstein of Interior Design Service also joined us for a lively conversation which continued into the wee hours.

Monday 25 February Our second day started with a delicious breakfast at the Excelsior, followed by a tour of the hotel - the decor, the staff, the level of comfort are all superb, and we’re delighted that the Excelsior was ‘Top Shops headquarters’ on this trip! Afterwards, we visited Philipp Beilstein, a good business contact of Alexander’s, and his wife in their showroom at the harbour. And all day we had the use of limousines from CLS Premium, a chauffeur and limousine service. Eugeniusz Kwasniewski, the director, definitely knows how to pamper his clients! We had a busy day planned, so we went straight on to Andrea Grün’s Chopard Boutique, right next to Cologne Cathedral, where Wil and Angelique tried on jewellery and the men admired the watches. Andrea, an excellent hostess, spoiled us with coffee, champagne, and sandwiches. From there we headed to the women’s fashion boutique Rainbow, and then to the art gallery Ars Cracovia. Together with our new German friends we enjoyed a final cup of coffee and a pastry at Café Reichard, on the cathedral square, and everyone agreed that the Top Shops trip to Germany definitely deserves an encore!

X- clusive

11


PIASTRELLE GOES COLOGNE ALEX ANDER NICKEL: A MSTERDA M M ER M ET DUITSE WORTELS AN A MSTERDA M RESIDENT WITH GER M AN ROOTS TEXT MARCO SOETERS IMAGE HUGO THOMASSEN

Alexander Nickel van Piastrelle (Amsterdam), met wie u eerder in dit magazine al kennis heeft kunnen maken, heeft Duitse wortels en stond dan ook te trappelen ons naar Keulen te vergezellen. De showroom van zakenpartner Philipp Beilstein van Interior Design Service (Keulen),

You’ve already met Alexander Nickel of Piastrelle in Amsterdam in an earlier edition of this magazine. Because of his German roots, he couldn’t wait to accompany us to Cologne. The showroom of business partner Philipp Beilstein from Interior Design Service (Cologne), was the setting for

vormde het decor voor deze rapportage. Ieder jaar gaan

this article. Every year he goes to the international furnishing

Angelique en Angelique Kluiver van Mooi Wonen Mooi

show in Cologne together with Angelique Kluiver of Mooi

Werken (Leiden), met wie hij meerdere projecten heeft

Wonen Mooi Werken in Leiden, with whom he’s collaborated

vormgegeven, hier naar de meubelbeurs.

on a number of projects.

f.l.t.r.: Alexander Nickel, Angelique Kluiver, Philipp Beilstein

12

X- clusive


X- clusive

13


W

at bracht Alexander, wiens wortels in Duitsland liggen, in Amsterdam? Alexander: “De liefde voor mijn partner bijna 30 jaar geleden en mijn studie. En ja, de liefde is er nog steeds. Mijn partner voedt het enthousiasme voor mijn werk en is daarom ook meegekomen naar Keulen. “En wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Keulen en Amsterdam?” Alexander: “Amsterdam bruist en heeft als hoofdstad een internationaal karakter en beschikt over een bijna volledig intact historisch centrum, maar heeft tegelijk de intimiteit van een dorp. Keulen is een architectonisch rommeltje door de verwoesting in de oorlog. Een typisch Duitse stad met veel nieuwbouw uit de jaren 50 en 60. Overeenkomsten zijn de ongecompliceerde sfeer en het gezellige uitgaansleven.” De showroom van ontwerpstudio Piastrelle ligt in het Museumkwartier van Amsterdam-Zuid, niet ver van de P.C. Hooftstraat. Piastrelle is gespecialiseerd in exclusieve mozaïek, natuurstenen, handbeschilderde terracotta, designtegels en bijzonder sanitair. Piastrelle bedenkt ook concepten voor de toepassing van zijn producten en organiseert de uitvoer van die projecten, meestal in nauwe samenspraak met architecten, aannemers en gekwalificeerde uitvoerders. Hoe kijkt Alexander tussen de verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse mentaliteit aan? Alexander: “Het grootste verschil zie ik in de omgangsvormen in het zakelijke verkeer. In Duitsland ben je formeler en ook hoffelijker; de klant is echt koning en weet dat ook. In Nederland ben je directer; je zegt wat je wilt. Er is veel sneller een amicale sfeer met een klant en je zegt al snel ‘jij’ en ‘je’. In Duitsland is dat ondenkbaar: een klant tutoyeren. Bij Piastrelle proberen we de Duitse hoffelijkheid te combineren met de Nederlandse directheid.” En voert Alexander ook Duitse merken? “Ja, ik werk met een aantal geweldige Duitse natuurstenen”, bevestigt hij. “Eén daarvan is de Duitse grauwacke van de Firma Quirrenbach, een prachtige zandsteen uit de buurt van Keulen. Door die steen is de samenwerking ontstaan met interieurarchitect Philipp Beilstein van de Keulse Interior Design Service in het Quirrenbach Zentrum. Piastrelle is sinds twee jaar dealer van

14

X- clusive

Quirrenbach en omgekeerd zijn wij met een exclusieve selectie van onze materialen vertegenwoordigd in de showroom van Philipp Beilstein. Naast Keulen heeft Piastrelle ook elders in Duitsland projecten gerealiseerd. Afgelopen jaar in Hamburg en in Berlijn”, licht hij toe. Kan Alexander ons wat meer vertellen over zijn al meer dan tien jaar oude samenwerking met Angelique? “Wij werken al meer dan tien jaar samen en voelen elkaar feilloos aan. Kort samengevat: Angelique is de zachte kant van Piastrelle. Harde materialen als natuursteen en mozaïek zijn ons specialisme; Angelique is onze specialiste voor stofferingen op topniveau!“, legt Alexander uit. ”Alexander en ik hebben elkaar écht gevonden”, vertelt Angelique. “Ik werk vaak met specials, op maat gemaakte producten, zoals die van Alexander”, legt ze uit. “Maatwerk heeft de naam prijzig te zijn, maar door moderne productietechnieken is maatwerk een stuk voordeliger geworden. Zo wordt uniciteit voor een groter publiek bereikbaar”, ontkracht ze de mythe dat maatwerk synoniem is voor duur. De samenwerking tussen Alexander en Angelique gaat zelfs zo ver, dat ze bij het komende Top Shops-event in Amsterdam samen naar buiten treden. Het interieuradviesbureau Mooi Wonen Mooi Werken ontwerpt exclusieve interieurs op maat en is gespecialiseerd in stoffering en wandbekleding. Zoals de naam al doet vermoeden, richt ‘MWMW’ zowel woonomgevingen als werkomgevingen in. In beide gevallen voeren aandacht voor individuele wensen en maatwerk de boventoon. U kunt bij MWMW aankloppen voor alleen de conceptualisatie van uw interieur of het totaalplaatje – van ontwerp tot uitvoer. Wat vindt Alexander het mooiste dat er in Keulen op zijn vakgebied te zien is? Alexander: “De geweldige showroom van Philipp Beilstein, de enige Keulse interieurarchitect met een eigen showroom, in een super inspirerende omgeving.” Heeft hij tot slot nog wat uitgaanstips voor ons? Alexander: “Ga echt naar het Museum Ludwig als je om kunst geeft. Zoek de kleine leuke restaurants in Ehrenfeld en ga lekker relaxen in het Neptunbad.”


How did the German Alexander end up in Amsterdam? ‘I came here nearly 30 years ago for my studies, and for my partner,’ Alexander explains. ‘And our love is still going strong. My partner shares my enthusiasm for my work and has come to Cologne with me.’ And how does Cologne compare to Amsterdam? ‘Amsterdam is a lively, international city with a nearly perfectly preserved historic centre, but at the same time it has the intimacy of a village,’ Alexander says. ‘Cologne is an architectural chaos because so much was destroyed in the war. It’s a typical German city with a lot of 1950s and 1960s buildings. But like Amsterdam, it has an easy-going ambiance and a fun nightlife.’ The showroom of the design studio Piastrelle is located in the Museum Quarter of Amsterdam-Zuid, not far from P.C. Hooftstraat. Piastrelle specializes in exclusive mosaics, natural stone, hand-painted terracotta, designer tiles, and luxury bathroom fixtures. Piastrelle also develops concepts for the application of its products and organizes project execution, generally in close collaboration with architects, contractors, and qualified builders. How does Alexander describe the differences between the German and the Dutch mentalities? ‘The biggest difference is in how people interact in business situations. In Germany, people are more formal and polite - and the customer is always right. In the Netherlands, people are more direct about saying what they want. Interaction with customers is much more friendly, and people quickly get on a first-name basis. In Germany that would be unthinkable. At Piastrelle, we try to combine German politeness with Dutch frankness.’ And does Alexander also carry German brands? ‘Yes, I work with a number of excellent German natural stones,’ he says. ‘One of these is a beautiful German greywacke by Quirrenbach. Because of this stone, I started working with Philipp Beilstein of Interior Design Service at the Quirrenbach centre in Cologne. Two years ago, Piastrelle became a Quirrenbach dealer, and Philipp Beilstein sells an exclusive selection of our material in his showroom. Piastrelle has also executed projects elsewhere in Germany, including in Hamburg and Berlin,’ Alexander adds.

Can Alexander tell us more about his working partnership with Angelique? ‘We’ve been working together for more than ten years, and we balance each other perfectly. You might say that Angelique is the soft side of Piastrelle. We specialize in hard materials like natural stone and mosaics; Angelique is our specialist in high-quality soft furnishings.’ Alexander explains. Angelique adds, ‘Alexander and I are a perfect match. I often work with special, bespoke products like his. People think that bespoke products are expensive, but modern production techniques have made bespoke products significantly more economical. Unique products are available to a much wider audience,’ she finishes. Alexander’s and Angelique’s collaboration is so strong that they will be jointly present at the coming Top Shops event in Amsterdam. The interior advice bureau Mooi Wonen Mooi Werken designs exclusive bespoke interiors and specializes in soft furnishings and wall coverings. MWMW provides designs for homes as well as businesses, always focusing on fulfilling the wishes of the client and providing custom work. You can come to MWMW for an interior concept or you can entrust them with the entire project from design to execution. What would Alexander say is the best business in Cologne in his field? ‘Philipp Beilstein - he’s the only interior architect in Cologne with his own showroom, in an inspiring setting.’ And can he suggest some fun things to do in Cologne? ‘If you like art at all, go to the Museum Ludwig. Try some of the cute little restaurants in Ehrenfeld and relax at the Neptunbad spa.’

Piastrelle, Van Baerlestraat 14, Amsterdam, The Netherlands www.piastrelle.nl Mooi Wonen Mooi Werken, Rapenburg 47, Leiden, The Netherlands, www.mooiwonenmooiwerken.nl Interior Design Service, Im Quirrenbach Forum, Anna-Schneider-Steig 8, Cologne, Germany, www.interiordesignservice.de

X- clusive

15


DESIGN OHNE GRENZEN

I

m Kölner Rheinauhafen, einem der Architekturhighlights der Stadt, arbeitet Innenarchitekt Philipp Beilstein mit seinem Büro Interior Design Service. Er gestaltet Privathäuser und Wohnungen vom Detail bis zum großen Ganzen. Der Standort ist bewusst gewählt, das Innenarchitekturbüro ist in den Showroom „Quirrenbach-Design-Forum“ integriert. Hier präsentieren sich mehrere Partner, u.a. Quirrenbach Naturstein und der Armaturenhersteller Dornbracht. Philipp Beilstein hat den Raum zu seinem heutigen Erscheinungsbild gestalterisch weiterentwickelt. Im Showroom präsentiert er Gemeinschaftsprojekte der Partner und Designs mit hochwertigen Materialien. Vor einem Jahr entstand die Zusammenarbeit mit Alexander Nickel von Piastrelle in Amsterdam. Aus einem netten

16

X- clusive

Kennenlernen in Amsterdam hat sich mittlerweile eine prächtige Zusammenarbeit zwischen Alexander Nickel und Philipp Beilstein entwickelt: „Design ohne Grenzen“. Im Kölner Showroom werden viele ausgesuchte Materialien von Piastrelle gezeigt, die Philipp Beilstein in seinen Projekten einsetzt. Viele dieser Keramiken und ausgefallenen Steine sind in Deutschland sonst nicht erhältlich. Und die Geschäftsbeziehungen dieser beiden „Design-Feinschmecker“ werden weiter ausgebaut durch die Kontakte zu den Top Shops aus den Niederlanden, denen Piastrelle seit Jahren angehört. Eine weitere Bereicherung dieser deutsch-niederländischen Zusammenarbeit kommt jetzt durch die Stoffdesignerin Angelique Kluiver aus Leiden, die die exclusive Kundschaft von Alexander Nickel und Philipp Beilstein mit Ihren Stoffen bereichert.


X- clusive

17


CHOPARD Andrea Grun van Chopard Duitsland is al meer dan 13 jaar voor Chopard als boetiekmanager in Keulen werkzaam. Via Chopard maakte Andrea al eerder kennis met Top Shops en X-clusive Magazine. Op haar initiatief ontstond deze ‘Keulen meets Holland’ reportage! Vielen Dank Andrea!

N

naar de Chopard Boutique aan de Dom in Keulen. Vanuit de Benelux is het vaak niet ver rijden naar deze domstad, en de Chopard Boutique mag zich dan ook verheugen op bezoekers en klanten uit die regio.

Kwaliteit en creativiteit Het actief zijn op het allerhoogste niveau, de kwaliteit, de creativiteit en de onafhankelijkheid zijn enkele van de doelen van Chopard. Respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke pijlers van de organisatiefilosofie. Door de internationale bekendheid van Chopard vinden beursbezoekers en toeristen van over de hele wereld hun weg

Wij willen graag wat meer weten over de banden van Chopard Duitsland met Nederland en vragen Andrea om ons dit te verduidelijken. “De samenwerking met Nederland koesteren wij vanwege de wereldwijd bekende kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht, waar Chopard al jarenlang haute couture juwelencollecties tentoonstelt. Evenveel waarde hechten wij aan de vriendschappelijke en vruchtbare samenwerking met X-clusive Magazine”, vertelt deze charmante dame aan onze redacteur die zichtbaar onder de indruk is.

a een verbouwing van drie maanden heeft Chopard in 2012 in Keulen zijn eerste Flagship Store in Duitsland geopend, naar een geheel nieuw concept. Chopard is een familiebedrijf op het gebied van horloges, sieraden en ook accessoires. Chopard heeft zich ontwikkeld tot een internationaal gerenommeerde groep in het luxesegment.

18

X- clusive


Ook Andrea verwelkomt u als lezer graag in haar prachtige boutique in Keulen. Haar bijzonder gemotiveerd en professioneel team biedt geïnteresseerden een persoonlijk en individueel advies en maakt zo elk bezoek tot een bijzondere belevenis. An-

drea: “Wij verheugen ons op uw bezoek!”, en dat is de moeite echt waard lezers!

Andrea Grun has been boutique manager for Chopard in Cologne for more than thirteen years. Chopard introduced her to Top Shops and X-clusive Magazine. It was thanks to her that this ‘Cologne meets Holland’ report was compiled! Vielen Dank, Andrea!

cathedral city from the Benelux region, and the Chopard Boutique is delighted to welcome visitors and customers from neighbouring countries.

In 2012, after three months of renovations, Chopard opened its first Flagship Store in Germany right here in Cologne, with a whole new concept. Chopard is a family business that deals in watches, jewellery, and accessories. It has developed into a group of international renown in the luxury goods market.

Curious about the ties between Chopard and the Netherlands, we asked Andrea to tell us more: ‘Our relationship with the Netherlands means a lot to us because of the world-famous TEFAF art and antique fair in Maastricht, where Chopard has been displaying collections of haute couture jewellery for years. We also attach great importance to our pleasant and fruitful association with X-clusive Magazine’.

Quality and creativity Quality, creativity, independence, and operating at the very highest level are the policy spearheads at Chopard. Respect and socially responsible enterprise are important mainstays for the corporate philosophy.

Andrea would be delighted to see our readers in her sumptuous boutique in Cologne. Her motivated and highly professional team provide personal advice and turn every visit into a special experience. Andrea: ‘We look forward to seeing you!’ And that’s an invitation not to be missed!

Chopard’s international reputation draws exhibition-goers and tourists from all over the world to the Chopard Boutique at Domklooster in Cologne. It doesn’t take long to drive to this

Chopard Boutique Domkloster 2, Cologne, Germany www.chopard.com

Apple Ring

Triple Certification Tourbillon White

X- clusive

19


HET ALEXANDER INSTITUUT EEN ANDERE KIJK OP GEZONDHEID

Bij het Alexander Instituut in Venlo kloppen steeds meer mensen aan met hun gezondheidsklachten. Het betreft dan vaak lichamelijke klachten en psychosomatische klachten waar patiënten al jaren mee rondlopen. Denk aan chronische darmklachten, diverse huidklachten zoals eczeem en psoriasis, maar ook hoofdpijn en migraine, reuma en zelfs multiple sclerose.

H

et Alexander Instituut is een praktijk voor biofysische geneeskunde en natuurgeneeskunde en werd in 1994 opgericht door Wilfried van Walt van Praag en zijn echtgenote Wil van de Voort, nota bene op het moment dat die eerste zelf net hersteld was van een hersenontsteking. Wilfried had toen al een ruim dertigjarige carrière als arts, bedrijfsarts en docent achter de rug. Wil, die Wilfried – toen nog bedrijfsarts bij de spoorwegen – ontmoette in de boekhandel waar ze toentertijd werkte, is gediplomeerd counsellor en identiteitscoach en volgde alle mogelijke opleidingen op het gebied van complementaire gezondheidszorg, die geldt als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg.

Anders denken over gezondheid Definieert de conventionele geneeskunde ‘gezond’ nog als de afwezigheid van aandoeningen, bij het Alexander Instituut kijken ze op een heel andere manier naar gezondheid en genezing. Daar zien ze gezondheid als de mate waarin het lichaam in staat is te reageren op steeds wisselende omstandigheden, dus ook op aandoeningen. Het bevorderen van de natuurlijke gezondheid en het zelfregulerend vermogen van het lichaam staan centraal in deze zienswijze, die sterk inzet op het voorkómen van klachten en zich verdiept in de oorzaak van de klacht, die vaak slechts het topje van de ijsberg is. Ook de wisselwerking tussen lichaam en geest is een belangrijk speerpunt, want alle processen in het lichaam hangen samen, volgens het Alexander Instituut.

De Stralende Huid ‘Gezondheid begint bij jezelf!’ is het devies van het Alexander Instituut. En dat begint bij gezond eten en drinken, voldoende bewegen en voldoende slapen. Maar ook bij een goede

20

X- clusive

huidverzorging – een zwaar onderschatte factor. Aan het belang van een goede huidverzorging tilt men bij het Alexander Instituut niet licht. Sterker nog, het inspireerde Wil en Wilfried zelfs tot het opzetten van De Stralende Huid, dat exclusief de complete gepatenteerde huidverzorginglijn GOLOY 33 aanbiedt.

GOLOY 33 GOLOY 33 wordt geproduceerd in Zwitserland en is een 100% natuurlijke lijn, dat wil zeggen dat er exclusief gebruik wordt gemaakt van natuurlijke ingrediënten, waardoor ze zelfs door de meest gevoelige huid verdragen worden. Daarbovenop zijn die ingrediënten zo veel mogelijk afkomstig uit de vrije natuur of biologische teelt. Elk product bevat drie basisingrediënten: actieve zuurstof, Himalaya-energiewater en biofysische mineraalzouten, aangevuld met plantaardige oliën, essences en etherische oliën. De complete lijn is bovendien proefdiervrij. GOLOY 33 stimuleert de huideigen functies, wat naadloos aansluit bij de filosofie van het Alexander Instituut. Waar conventionele producten de huid als het ware overvoeden, activeert GOLOY 33, door het hart van de cel te bereiken, het zelfregulerend vermogen van de huid en ze beschermt tegen schadelijke externe en interne invloeden. Op die manier geeft GOLOY 33 de huid haar natuurlijke regenererende werking en vitaliteit terug. Uit klinische studies is naar voren gekomen dat GOLOY 33 rimpels significant vermindert, doordat de hydratatie en partiële zuurstofdruk toenemen. GOLOY 33 bestaat uit een complete lijn voor het reinigen, verzorgen en revitaliseren van de huid. De populairste producten zijn Clean Vitalize, een melk en tonic in één voor de dagelijkse reiniging van de huid, Flair Vitalize, een dagelijks serum voor het gezicht, en de gezichtscrème. Naast deze bestsellers raadt Wil Bodybalm Vitalize aan, een bodycrème.


The Alexander Instituut: an alternative view of health More and more people are turning to the Alexander Instituut in Venlo with their health problems. These patients have in many cases been suffering from physical and/or psychosomatic complaints for several years, for instance chronic intestinal complaints, headaches and migraines, a broad spectrum of skin conditions such as eczema and psoriasis, rheumatism, and even multiple sclerosis. The Alexander Instituut The Alexander Instituut is a practice for biophysical healing and naturopathy, and was established in 1994 by Wilfried van Walt van Praag and his wife Wil van de Voort soon after Wilfried himself had recovered from encephalitis. At that point, Wilfried had already had a career spanning over 30 years as a GP, a company doctor, and a teacher. Wil, who met Wilfried (then a company doctor for the Dutch railways) in the bookshop where she worked at the time, is a fully-qualified counsellor and identity coach, and has completed every possible training course in the field of complementary therapies, used alongside standard medical care. A different way of thinking about health While conventional medicine still defines ‘health’ as the absence of illness, the Alexander Instituut has a very different way of looking at health and healing. The institute sees health as the extent to which the body is able to respond to constantly changing circumstances, including illness. The promotion of natural health and the self-regulating capacity of the body take centre stage in this approach, which concentrates on preventing complaints and investigates the cause of the complaint concerned, which is often just the tip of the iceberg. The interaction between the mind and the body is an important spearhead, as all processes in the body are interconnected according to the Alexander Instituut. De Stralende Huid (The Radiant Skin) ‘Good health starts with yourself!’ - that is the motto of the Alexander Instituut. And that means healthy eating and drinking, sufficient exercise, and sufficient sleep. It also means good skin

care, a much underestimated factor. The Alexander Instituut considers good skin care very important. In fact, it even inspired Wil and Wilfried to set up De Stralende Huid (Radiant Skin), exclusively offering the full, patented skin-care range GOLOY 33. GOLOY 33 GOLOY 33 is produced in Switzerland and is a 100% natural range, meaning that only natural ingredients are used, as a result of which they can be used on even the most sensitive skins. In addition, these ingredients originate as far as possible from the wild or from organically-grown crops. Every product contains three basic ingredients: active oxygen, Himalaya energy water, and biophysical mineral salts, supplemented with plant oils, essences, and essential oils. No products in the range have been tested on animals. GOLOY 33 stimulates the skin’s own functions, seamlessly connecting with the philosophy of the Alexander Instituut. While conventional products ‘over-nourish’ the skin, GOLOY 33 activates the skin’s self-regulating capacity by reaching the heart of the skin cells, thus protecting the skin from harmful internal and external influences. In this way, GOLOY 33 restores the skin’s natural regenerative capacity and vitality. Clinical studies have demonstrated that GOLOY 33 significantly reduces wrinkles due to the increased hydration and the increase in the partial pressure of oxygen. GOLOY 33 comprises a complete range of products for cleansing, nourishing, and revitalizing the skin. The most popular products are Clean Vitalize, a cleansing milk and toner in one for the daily cleansing of the skin, Flair Vitalize, an everyday facial serum, and the face cream. Besides these best-sellers, Wil recommends Body Balm Vitalize, a body cream. Alexander Instituut | Prinses Beatrixstraat 17 | Venlo The Netherlands | www.alexanderinstituut.nl De Stralende Huid | Prinses Beatrixstraat 17 | Venlo The Netherlands | www.destralendehuid.nl

X- clusive

21


ARS CRACOVIA Daria Kupka-Simon leid al veertien jaar Kunstgalerie ARS CRACOVIA. Daria is geboren in Polen, maar woont al dertig jaar in Duitsland. Ze studeerde Slavistiek en rolde via de journalistiek de kunst in. Daria Kupka-Simon has been running the ARS CRACOVIA gallery for fourteen years. Daria was born in Poland but has lived in Germany for the last thirty years. After graduating in Slavic studies, she more or less rolled into art via journalism.

D

aria vertelt dat het accent van haar galerie ligt bij het populariseren van de Poolse moderne kunstwereld in Keulen. “Met name de laatste jaren zijn steeds meer internationale, vooral Duitse kunstenaars doorgebroken, onder anderen de in Keulen woonachtige Dennis Thies. Zijn kunstwerken, vooral zijn sculpturen, worden doorlopend tentoongesteld in ARS CRACOVIA. Door de intensieve samenwerking met Dennis zijn er zeer veel interessante kunstprojecten ontstaan. Ik krijg heel veel aanvragen van kunstenaars, maar iemand moet binnen het galerieprofiel passen wil hij hier geëxposeerd worden”, vertelt Daria passioneel en voegt daaraan toe dat ARS CRACOVIA veel klanten uit heel Duitsland heeft, maar ook uit de Benelux. Daria werkt ook veel met bedrijven die haar kunst tentoonstellen en vaak ook verwerven. Haar partners zijn bedrijven, overheidsinstanties, banken en notariskantoren met wie ze gezamenlijke kunstprojecten opstart. Daria is flexibel en houdt zich op de eerste plaats bezig met goede kunstenaars en hoogwaardige kunst. “Wij hechten veel waarde aan een goed advies. De nadruk wordt dan ook op individualiteit gelegd. Daarom hebben we ook geen vaste openingstijden; klanten kunnen op afspraak kunst komen bekijken. Op aanvraag van de klant wordt een treffen met de kunstenaar geregeld. Onze prijzen zijn zeer fair en transparant”, besluit zij haar betoog.

22

X- clusive

D

aria explains that her gallery’s mission is to popularize Polish modern art in Cologne. ‘Over the past few years, more and more international artists – particularly from Germany – have been making a breakthrough. Like Dennis Thies, who lives here in Cologne. His artworks, especially his sculptures, are on show all the time at ARS CRACOVIA. The close working relationship with Dennis has generated some fascinating art projects. I get approached by lots of artists, but their work has to fit in with the gallery profile to be exhibited here,’ she says with passion, adding that ARS CRACOVIA clients come from all over Germany, and also from the Benelux region. Daria works extensively with businesses that exhibit and often buy artworks. She co-organizes art projects with partners in the public and private sectors and with banks and law firms. Daria is flexible and always on the look-out for good artists and topquality art. She continues: ‘We attach great value to good advice and individuality. That’s why we don’t have fixed opening times; clients view the artworks by appointment. If the client wishes, a deal is arranged with the artist. Our prices are very reasonable and transparent.’ Ars Cracovia Daria Kupka-Simon, Merrillweg 7, Cologne, Germany www.ars-cracovia.de


CLS PREMIUM Eugeniusz Kwasniewski, bedrijfsleider en chauffeur bij CLS PREMIIUM GmbH, een in 2001 opgerichte chauffeur- en limousineservice, rijdt ons in stijl rond door Keulen. Al rijdend legt hij uit: “Wij brengen cliënten veilig, comfortabel en discreet van A naar B door heel Duitsland en Europa. Ons wagenpark bestaat uit de laatste modellen van Audi, BMW en Mercedes. Door samen te werken met collegabedrijven kunnen we tot vijftig, zestig personen tegelijkertijd vervoeren. Service wordt bij ons met een hoofdletter geschreven. Onze bedrijfsfilosofie luidt dan ook heel eenvoudig: wij doen alles voor onze klanten, waar en wanneer dan ook.

H

un motto is ‘Altijd op tijd’ en voor Eugeniusz is discretie ook erg belangrijk gezien de vaak bekende en beroemde gasten die hij in binnen- en buitenland vervoert. Zijn clientèle komt van over de hele wereld. Bedrijven uit Duitsland, België en Nederland vragen ons hun gasten van vliegvelden in de buurt op te halen en hen weer terug te brengen. “Ik ken mijn klanten zo goed, dat ik weet wat ze in hun koffie of thee gebruiken. We zijn een partner voor alle soorten vervoer en speciale vrachten. Uw lezers kunnen gerust

contact met ons opnemen voor een speciaal aanbod voor hun specifieke behoefte. De prijs van onze services is afhankelijk van hun individuele behoeften en persoonlijke wensen. Vanzelfsprekend kunnen wij hen van tevoren inzicht geven in de kosten”, besluit Eugeniusz terwijl hij behendig zijn limousine voor de deur bij Chopard manouvreert!

Eugeniusz Kwasniewski, manager and chauffeur at CLS PREMIIUM GmbH, a chauffeur and limousine service, drives us through Cologne in style. He talks to us along the way: ‘We drive clients safely, comfortably, and discreetly to destinations all over Germany and Europe. Our fleet consists of the latest Audi, BMW, and Mercedes models. When we work in partnership with other businesses, we can transport fifty or sixty people at the same time. Service with a capital ‘S’. Our business philosophy is simple: clients first - any time any place.’

for Eugeniusz, since he often has to drive famous guests around in different countries. His clients come from all over the world; businesses from Germany, Belgium, and the Netherlands ask his company to pick up their guests from local airports and drive them back again. ‘I am so well acquainted with my clients that I even know how they like their coffee or tea. We are an ideal partner for all sorts of transport and special deliveries. Easy to contact for a customized quote. The price we charge depends on your own personal needs and wishes. And we can give you an idea of the costs up front,’ says Eugeniusz as he deftly manoeuvres his limousine at the entrance to Chopard!

Always on time and always discreet Their motto is ‘Always on time’ and discretion is very important

CLS Chauffeur- und Limousinenservice Karlstrasse 11-13, Köln, www.cls-premium.de

X- clusive

23


TIJDLOOS UITMUNTEND GRENZELOOS MOOI Alleen dat wat waarlijk uitmuntend, bijzonder en opmerkelijk is, is in staat de tand des tijds te weerstaan – iets wat ook gezegd kan worden van kunstbeurzen. De Cologne Fine Art & Antiques is voortgekomen uit de Westdeutsche Kunstmesse, die werd opgericht in 1970. Als evenement voor oude meesters, moderne kunst, toegepaste kunst en design beschikt het daardoor over één van de rijkste tradities ter wereld. De Cologne Fine Art & Antiques nodigt zijn gasten uit zich onder te dompelen in een cross-over van stijlen en perioden die waarlijk uniek is in Duitsland. Ongeveer 100 uitverkoren galerieën en handelaren vertonen meesterwerken uit Europa en heel de wereld. Ontdek kunst, handwerk en juwelen in een inspirerend samenspel met meubels en accessoires, in een open en elegante ambiance. Geniet van tijdloos mooie voorwerpen en ervaar de inspirerende overvloed aan kunst.

A

ls je op een koude novembermiddag de beurshallen binnenloopt, is het alsof je een andere wereld binnenstapt – een wereld van elegantie, van schoonheid, van kunst. Je wordt ontvangen in een unieke en rustgevende sfeer en wordt uitgenodigd voor een reis door eeuwen aan kunstgeschiedenis en design: van meer dan 2.000 jaar oude voorwerpen tot eigentijds design – er zijn altijd nieuwe gangpaden te vinden, nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten om mee van gedachten te wisselen. Wat een bezoek aan de beurs tot zo’n unieke ervaring maakt, is niet alleen de kwaliteit en diversiteit van de voorwerpen zelf, maar ook hun uitstalling. Diverse disciplines en genres worden smaakvol gecombineerd en stellen de bezoeker in staat om nieuwe aspecten van de werken en hun onderlinge samenhang te ontdekken. Zo kunnen bezoekers het samenspel zien tussen ontwerpklassiekers en oude Afrikaanse maskers, de spanning verkennen die wordt gecreëerd door vroeg-19de-eeuwse kunst

24

X- clusive

te combineren met expressionistische schilderijen of nieuwe esthetische inzichten verwerven door een juxtapositie van magistrale juwelen en klassieke moderne kunst. Iedere bezoeker schept genoegen in andere facetten van het evenement: de voortreffelijke kunstwerken en verzamelobjecten, de diversiteit van de tentoongestelde stukken of de kwaliteit van één item in het bijzonder, de kans om samen te komen met gelijkgestemden, de warmte en schoonheid in een somber seizoen of de uitzonderlijke bloemdecoraties, om er maar een paar te noemen. Na een succesvolle heroriëntatie enkele jaren geleden blijft de beurs indruk maken met haar ontegenzeggelijk hoge kwaliteitsstandaarden en weet ze zowel de trouwe schare verzamelaars en liefhebbers als nieuwe, jonge potentiële cliënten te verrukken. Het belang van de Cologne Fine Art &


Antiques voor Keulen, het Rijnland en de Benelux, met haar unieke samenstelling verzamelaars, en voor de Duitse en Europese kunstmarkt is tot op de dag van vandaag ongeëvenaard. De volgende Cologne Fine Art & Antiques vindt plaats van 20-24 november 2013.

“TEFAF en COFAA zijn twee totaal verschillende beurzen; TEFAF heeft wat van een museaal karakter, wij zijn een échte kopersbeurs en in dat opzicht vrij betaalbaar; hier heb je óók stukken van drie, vier miljoen, maar ook al vanaf tweeduizend euro”, vertelt Cornelia

Excellent beyond time. Beautiful beyond borders.

combined and allow the spectator to discover new aspects of the works and their relation to each other. For example, visitors can see the interplay between design classics and ancient African masks, explore the tension created by combining early 19th century furniture with expressionist paintings or gain new aesthetic insights by a juxtaposition of masterful jewellery and classical modern art.

Only that which is truly excellent, exceptional, and extraordinary will be able to stand the test of time – which can also be said for art fairs. The Cologne Fine Art & Antiques emerged from the Westdeutsche Kunstmesse, which was founded in 1970. It is thus one of the world’s shows for old masters, modern art, applied art and design with the richest tradition. The Cologne Fine Art & Antiques invites its guests to delve into a crossover of styles and eras that is truly unique in Germany. About 100 selected galleries and dealers present masterpieces from Europe and around the globe. Discover art, handicrafts, and jewellery in an inspiring interplay with furniture and accessories in an open and elegant atmosphere. Enjoy timelessly beautiful objects and feel the inspirational plethora of art. Entering the halls of the fair on a cold November afternoon is like entering a different world – a world of elegance, of beauty, of art. Welcomed by a unique and calming atmosphere, you are invited on a journey through the centuries of art history and design: from objects that date back to about 2000 years ago to contemporary design - there are always new aisles to walk down, new things to discover, and new people to meet and exchange ideas with. What makes a visit to the fair such a unique experience is not only the quality and variety of the objects themselves, but also their presentation. Different disciplines and genres are tastefully

Zinken, directeur van de Cologne Fine Art en Antiques.

Every visitor takes pleasure in different aspects of the event: The excellent art works and collectibles, the variety of pieces exhibited or the quality of one particular object, the opportunity to get together with similarly minded people, the warmth and beauty in a gloomy season or the exceptional flower decoration, to name just a few. After its successful reorientation a few years ago, the fair continues to impress through its decidedly high quality standards, and knows to thrill both its loyal base of collectors and enthusiasts as well as new, young prospective clients. The importance of the Cologne Fine Art & Antiques for Cologne, the Rhineland and the Benelux, with its unique collector structure, and for the German and European art market is unbroken to this day. The next Cologne Fine Art & Antiques takes place between 20 and 24 November 2013. www.cofaa.com

X- clusive

25


RAINBOW LADIES’ FASHION Hans Kurth van RAINBOW GmbH is van oorsprong interieurarchitect. ”Ik heb voor veel grote bedrijven interieurs ontworpen, hoofdzakelijk voor juweliers, modezaken en parfumerieën. Daarna ben ik begin jaren 70 gestart met het openen van modezaken, in Hamburg en Düsseldorf. Dat heb ik uitgebouwd tot in totaal elf zaken. Eerst heb ik me toegelegd op vooral de Franse stijl, later ook op de Italiaanse. Nu heb ik nog vier zaken: één schoenenzaak en vier damesmodezaken, allemaal in Keulen”, vertelt hij bescheiden, maar stiekem ook trots!

H

et team van Rainbow verkoopt Italiaanse en Franse mode op de Duitse markt voor een steeds bredere klantenkring. Ze richten zich ook steeds meer op hippe, jonge mensen en leggen zich niet meer toe op één bepaalde collectie. “Klanten kopen ook steeds vaker merkloze mode; ze willen wel modieus gekleed gaan, maar willen niet betalen voor enkel het label. Vroeger betaalde men duizend euro voor één stuk, nu wil men daar vier stukken voor”, legt Hans ons uit. Helaas heeft Rainbow nog niet zo heel veel Nederlandse

klanten. “Ze komen vooral tijdens de uitverkoop”, vertelt hij geamuseerd. De internationale clientèle bezoekt Rainbow frequent tijdens het beursseizoen in Keulen. Wij vinden serieus dat de Nederlanders nu ook maar eens naar zijn winkel in Keulen moeten komen en vragen hem wat hij daarvan vindt. “Wij hebben vier filialen in Keulen, waar we maandelijks de laatste mode en trends uit Italië aanbieden. Ik nodig de Nederlanders van harte uit eens te komen kijken!“ Wat houdt u nog tegen lezer?

Hans Kurth of RAINBOW GmbH started out as an interior designer. ‘I’ve designed interiors for many big companies, but mainly jewellers, fashion houses, and perfumery stores. I opened my first fashion stores in the early 1970s, in Hamburg and Dusseldorf. Then I branched out until I owned eleven. I specialized first in French styles and later in Italian as well. Now I have another four stores: one that sells shoes and four that sell ladies’ fashion, all in Cologne,’ he says modestly, but with a hint of pride!

fashion. They want to dress fashionably but they’re turning their back on designer labels. People used to pay thousands of euros for one item, now they want four for the same money.’ Unfortunately, Rainbow hasn’t got a lot of Dutch customers yet. Hans smiles: ‘They usually turn up during the sales.’ The international clientele often visit Rainbow during the exhibition season in Cologne. We really think that Dutch people should visit his store in Cologne. What does he think? ‘We’ve got four stores in Cologne, where we sell the latest fashion and trends from Italy. I’d love to see Dutch visitors there!’ Now, if that isn’t an invitation…

The Rainbow team sells Italian and French fashion on the German market for a steadily growing clientele. They are also targeting young, trendy consumers and no longer focusing on one specific collection. Hans: ‘More and more customers are buying label-less

26

X- clusive

Rainbow, Hans Kurth, Mittelstrasse 50, Cologne, Germany www.rainbow-moden.de


POISSON RESTAURANT Ralf Marhencke, eigenaar en chef-kok van Poisson Restaurant, heeft het goed voor elkaar, een visrestaurant voor echte fijnproevers dat zijn gasten een onvergetelijke culinaire belevenis wil bezorgen en hij slaagt daar zonder meer in weten wij uit eigen ervaring! Ralf vertelt: “Vóór ik mijn eigen restaurant had, heb ik in verschillende toprestaurants in de Verenigde Staten en Europa gewerkt. Toen ik zag dat Keulen een visrestaurant ontbeerde, besloot ik hier mijn eigen zaak te openen”, een droom die uitkwam.

R

alf vertelt door, “Wij zijn een high-end visrestaurant met het karakter van een bistro. We serveren de hoogst mogelijke kwaliteit, overwegend seizoensproducten, en beschikken over een uitgebalanceerde wijnkaart met Europese champagnes en wijnen. We hanteren een inventieve kookstijl die het beste van vroeger en nu combineert door klassieke recepten zo te herbewerken dat ze optimaal gebruikmaken van de rijkdom aan verse ingrediënten die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. ‘Vers’ staat bij ons hoog in het vaandel; wij maken enkel gebruik van zeevis, niet van gekweekte vis. Wij hebben ook standaard één

vleesgerecht op de kaart staan en hebben ook een vegetarisch aanbod. Onze filosofie is heel eenvoudig en bescheiden: wij zorgen voor een hartelijke ontvangst en gepassioneerde service! Wij zijn altijd blij verrast door zoveel passie en met ons ook vele Nederlanders en klanten uit de rest van de wereld. Deze gasten komen vooral in het weekend, dan is er veel leven in de brouwerij en zit iedereen heerlijk te genieten!” Aan het eind van ons gesprek nodigt Ralf iedereen van harte uit in zijn restaurant om de klassieke tonijn of de inmiddels legendarische bouillabaisse te komen proeven en dat kunnen wij natuurlijk niet afslaan!

Ralf Marhencke, owner and chef at Poisson Restaurant, has done a great job. A fish restaurant for fine dining where guests are offered an unforgettable culinary experience. We can vouch for it - personally! Ralf explains: ‘Before I opened my own restaurant, I worked in various top establishments in the United States and Europe. When I realized that Cologne didn’t have a fish restaurant I decided to open one.’ A dream come true. Ralf tells us more: ‘We’re a high-end fish restaurant with the character of a bistro. We serve only the very best quality, mostly seasonal produce, and our wine list is a balanced selection of champagnes and European wines. Our imaginative style of cooking combines the best of the past and present by reworking classic recipes in such a way that optimal use is made of the wealth

of fresh ingredients that are available nowadays. ‘Fresh’ is our watch word; we only use sea fish, not farmed fish. And there is always one meat dish and a vegetarian option on the menu. Our philosophy is simple and modest: a warm welcome and impassioned service! We are always pleasantly surprised that our passion is shared by guests from the Netherlands and the rest of the world. Most of the guests arrive in the weekend, when things liven up and everybody is having a good time!’ Ralf invited us to visit his restaurant for a taste of his classic tuna dish or his legendary bouillabaisse. An offer we couldn’t refuse! Poisson Restaurant, Wolfstrasse 6, Cologne, Germany, www.poisson-restaurant.de

X- clusive

27


EXCELSIOR HOTEL ERNST In hotel Excelsior, onze rustplaats tijdens deze city trip, spraken we met Henning Matthiesen, sinds november vorig jaar managing director van Excelsior Hotel Ernst. Het hotel behoort tot de top 10 luxe hotels in Duitsland en is vernoemd naar Carl Ernst, de bouwer en eerste eigenaar van het hotel. Het hotel heeft ook een eigen Aziatisch restaurant, taku, dat over een Michelinster beschikt.

H

28

enning Matthiesen: “Wij zijn een traditioneel en innovatief familiehotel met vijf sterren, gelegen recht tegenover de Dom van Keulen. De filosofie van ons hotel luidt: ‘Uw individualiteit is onze kracht’. Die filosofie wordt dagelijks nageleefd door onze ruim 180 personeelsleden. Zij maken elke dag het verschil.” De heer Matthiesen legt verder uit dat hij veel Nederlandse en internationale gasten ontvangt en dat hij veel profijt heeft van zijn opleiding in hotels in London, Parijs etc. Hij en zijn personeel genieten ervan om het hun klanten echt naar de zin te maken. “Ik zou het leuk vinden om ook wat meer met Nederlandse partners te doen, misschien dat hier nu een begin door gemaakt

wordt”, zegt hij veelbetekend! Het Excelsior Hotel Ernst viert dit jaar zijn 150ste verjaardag en staat al sinds 1863 voor de unieke symbiose van traditie en innovatie. Ter gelegenheid van deze speciale gebeurtenis voert het hotel een speciaal verjaardagsarrangement. Tijdens het jubileumjaar kunt u in één van de stijlvolle junior suites verblijven. U wordt welkom geheten met een fles Riesling Brut mousserende wijn uit hun exclusieve verjaardagsselectie. Geniet van een nacht naast de Dom van Keulen en begin de dag met het Excelsior Hotel Ernst uitgebreide ontbijtbuffet. Het jaar 2013 heeft veel verrassingen voor de gast in petto, omdat je nu eenmaal maar één keer 150 jaar wordt.

At Excelsior Hotel Ernst, our stopover address during this city trip, we talked to Henning Matthiesen, managing director since last November. One of the top-ten luxury hotels in Germany, The Excelsior Hotel Ernst is named after Carl Ernst, the builder and first owner. The hotel boasts an east Asian restaurant (taku) with a Michelin star. Henning Matthiesen: ‘We’re a traditional but innovative five-star family hotel directly opposite Cologne Cathedral. Our philosophy is: ‘Your individuality is our excellence’ and it is practised every day by our 180 staff members. They make the difference.’ Matthiesen says that he welcomes many Dutch and international guests and that his training in hotels in Paris and London pays off time and again. He and his staff love catering to the guests needs.

‘I’d like to do more with Dutch partners, maybe this will be the start,’ he says knowingly! Excelsior Hotel Ernst celebrates its 150th anniversary this year, having represented the unique symbiosis of tradition and innovation since 1863. This joyful occasion is being marked by a special deal: a stay in one of the stylish junior suites and a bottle of Riesling Brut sparkling wine on arrival. Enjoy a night under the spire of Cologne Cathedral and start the next day with an elaborate breakfast buffet. 2013 has plenty of surprises in store for the guests. Well, you only celebrate a birthday like that once.

X- clusive

Excelsior Hotel Ernst, Domplatz/Trankgasse 1-5, Cologne Germany, www.excelsior-hotel-ernst.de


SINT AMORSPLEIN 17, 6211 GT MAASTRICHT

X- clusive 29 SUPERDRY.COM


Harmakhis Galerie: Ushabti for Pharaoh Taharqa

TEFAF MAASTRICHT Ga je mee? Van heinde en verre komen elk jaar meer dan 70.000 kunstliefhebbers in maart naar Maastricht. De bestemming is helder en voor iedereen dezelfde; TEFAF Maastricht, de meest toonaangevende kunst- en antiekbeurs ter wereld. Toen TEFAF Maastricht 26 jaar geleden werd opgezet gingen de oude regels voor het organiseren van kunst- en antiekbeurzen resoluut overboord. De grondleggers van TEFAF, stuk voor stuk zelf kunsthandelaar, wilden een beurs voor exposanten door exposanten. Zo wordt bijvoorbeeld sinds de allereerste dag alle winst van de beurs weer geïnvesteerd in de komende edities. Het resultaat? Kunst van het allerhoogste niveau in een fantastische ambiance.

D

e onlangs opnieuw geformuleerde kernwaarden zitten de beurs als gegoten: Excellence, Expertise & Elegance. Excellence. Op TEFAF tonen ongeveer 265 van de beste handelaren ter wereld het beste van hun collectie. De meer dan 30.000 hoogwaardige kunstwerken omspannen samen meer dan 6.000 jaar kunstgeschiedenis. Dit jaar ondermeer een grafbeeld van de Egyptische farao Taharqa, een elfkoppig Tibetaans bronzen beeld uit circa 1400, een portret door de 17e-eeuwse Hollandse meester Jan Lievens, 18e-eeuwse meubelen en klokken maar ook werk van Eduard Manet, Vincent van Gogh en Pablo Picasso, 20e-eeuws design van Poul Henningsen, hedendaagse kunst van Jeff Koons, Gerhard Richter en Anish Kapoor en natuurlijk spectaculaire juwelen. Een bezoek aan TEFAF is een must voor duizenden kunstliefhebbers waaronder privéverzamelaars en kunstprofessionals uit ruim 50 landen en conservatoren van meer dan 200 vooraanstaande internationale musea. Expertise. Alle objecten worden gekeurd op kwaliteit, authenticiteit en conditie door 30 commissies van 170 onafhankelijke experts. Deze titanenklus wordt geklaard in

30

X- clusive

de twee dagen voorafgaande aan de besloten preview die daags voor de opening plaats vindt. Om de expertise van de commissies te ondersteunen wordt bovendien gebruik gemaakt van de nieuwste onderzoekstechnologieën. Ook de handelaren zijn experts op hun gebied, velen van hen brengen wetenschappelijke catalogi uit en delen hun kennis graag met de bezoekers. Elegance. Altijd al worden hedendaagse kunst en werken van honderden – en soms duizenden – jaren oud op de beurs zij aan zij getoond. Het verfijnde beursontwerp en de mooie bloemdecoraties versterken de beleving van de kunst op TEFAF en zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Bezoekers die vaker zijn geweest zal het dit jaar opvallen dat de beurs een nieuw ontwerp heeft gekregen. Beursarchitect Tom Postma geeft de publieke ruimten een ruimer gevoel door de gangen en pleinen hoger te maken en iedere afzonderlijke stand te omlijsten met subtiele, indirecte LED-verlichting. De meer dan 50.000 rozen, die gebruikt worden voor de decoratie van de ingang en de ‘Place de la Concorde’, zijn zorgvuldig afgestemd op de kleuren van ‘Mary Poppins’, het kunstwerk van de hedendaagse Portugese


Galerie Odermatt-Vedovi: Gerhard Richter, Abstraktes Bild (780-4)

Bernheimer-Colnaghi: Jan Lievens , A bearded old man with a brown cloak

kunstenares Joanna Vasconcelos. Eerder hing dit werk in het paleis van Versailles, nu is het te zien en – zoals het op een beurs betaamt - te koop in de entreehal van TEFAF. De gangpaden, pleinen, restaurants en cafés op de beurs worden versierd met 40.000 van de meest exclusieve meerkleurige Franse tulpen,

aangevuld met 4.500 takken magnolia’s of kersenbloesems.

TEFAF Maastricht

leading independent experts. This mammoth task is completed in the two days prior to the private preview which takes place the day before the opening. The latest investigative technology is used to support the committees’ expertise. The dealers, too, are experts in their fields; many of them publish scholarly catalogues and are happy to share their knowledge with visitors to the fair. Elegance. Every year contemporary art and works that are hundreds – sometimes thousands – of years old are shown side by side at the fair. The sophisticated fair design and the magnificent floral decorations enhance the experience of the art at TEFAF and guarantee an unforgettable experience. Visitors who have been before will see that the fair has a new design this year. Fair architect Tom Postma is giving the public areas a more spacious feel by raising the aisles and the intersections and framing each stand with subtle, indirect LED lighting. The more than fifty thousand roses used for the decoration of the entrance hall and the Place de la Concorde will be carefully matched to the colours of Mary Poppins, a work by the contemporary Portuguese artist Joanna Vasconcelos. This work has been hanging in the Palace of Versailles, now it will be seen and – as befits a fair – will be for sale in TEFAF’s foyer. The fair’s aisles, restaurants and cafés will be decorated with forty thousand of the most exclusive multi-coloured French tulips, set off by four and a half thousand branches of magnolia and cherry blossom.

Will you be here? Every March more than 70,000 art lovers come to Maastricht. Everyone is here for the same thing – TEFAF Maastricht, the world’s leading art and antiques fair. When the founders of TEFAF, all of them art dealers, established TEFAF Maastricht twenty-six years ago, they tore up the rulebook for staging art and antiques fairs. What they wanted was a fair for exhibitors run by exhibitors. From day one, all the fair’s profit was reinvested in future fairs. The result? Art of the very highest quality in a fantastic ambiance. The recently reformulated core values – Excellence, Expertise & Elegance – sum up the fair. Excellence. Two hundred and sixty-five of the best dealers in the world show the cream of their collections at TEFAF. More than thirty thousand superb works of art span more than six thousand years of art history. This year they include a memorial to the Egyptian pharaoh Taharqa, a Tibetan eleven-headed bronze statue dating from around 1400, a portrait by the seventeenthcentury Dutch artist Jan Lievens, eighteenth-century furniture and clocks, as well as works by Eduard Manet, Vincent van Gogh and Pablo Picasso, twentieth-century design by Poul Henningsen, contemporary art by Jeff Koons, Gerhard Richter, and Anish Kapoor and, of course, spectacular jewellery. A visit to TEFAF is a must for thousands of art lovers, among them private collectors and art professionals from more than fifty countries and curators from more than two hundred leading international museums. Expertise. All the objects are vetted for quality, authenticity, and condition by thirty committees made up of a hundred and seventy

‘Om TEFAF echt te begrijpen is er maar één manier; het te beleven.’ TEFAF Maastricht 15-24 maart. MECC Maastricht. www.tefaf.com

There is only one way to understand TEFAF – and that is to experience it. TEFAF Maastricht 15-24 March. MECC Maastricht. www.tefaf.com

X- clusive

31


WYCK - MAASTRICHT HET SPROOKJE VAN WYCK! / THE FAIRY TALE OF WYCK! Er was eens, heel lang geleden, een rivier die de stad Maastricht in twee helften deelde. Het ene deel, de ‘Rive Gauche’ werd al snel het centrum van de stad, er werd handel gedreven, het uitgangscentrum ontwikkelde zich en het centrum van de stad Maastricht stond in volle bloei! Once upon a time, long ago, a river divided the city of Maastricht into two halves. One half, the Rive Gauche, soon became the city centre, with shops and night-life. Maastricht city centre flourished!

A

32

O

an de overkant, de zogenaamde ‘Rive Droite’ keken de burgers dit alles met lede ogen aan. Hun stadsdeel schreeuwde om aandacht en de mooi statige allees maakten zich op om gasten uit alle delen van de wereld te ontvangen. Enkele creatieve Wyckse ondernemers bundelden hun krachten en wisten Wyck, met vereende krachten, steeds meer op de Maastrichtse kaart te zetten. Klassehotels kwamen er, trendy eethuizen en chique winkels! Wyck werd volwassen en de statige toegangsroute van station naar het centrum met al zijn pittoreske zijstraatjes, werd steeds populairder onder de bezoekers uit alle windstreken.

n the other side, on the Rive Droite, people looked across the river with envy. Their half of the city cried out for attention, and the beautiful, stately streets began preparing to welcome guests from all over the world. A few creative entrepreneurs in this part of the city - Wyck joined forces and were able to put Wyck on the map. High-class hotels, trendy cafés and restaurants, and sophisticated shops all emerged. Wyck developed to the full, and the grand road leading from the station to the Rive Gauche, and all its picturesque side streets, became popular among the many visitors.

Wyck werd ‘the place to be’ en nog steeds is Wyck in ontwikkeling, een ware belofte voor de toekomst!

Wyck became the place to be. Wyck is still developing today full of promise for the future!

X- clusive


PATRICK HEERINGS HAARWERKEN

PATOE ATELIERS: WEER BIJ DE TIJD

Dun haar of haaruitval: een delicate zaak

In hartje Maastricht ligt Patoe Ateliers, waar Frans Mulders antieke uurwerken en klokken repareert, restaureert en renoveert. Van Zwitserse precisiehorloges tot torenuurwerken, worden met de grootste zorg voor kwaliteit en respect voor authenticiteit behandeld. Een onderdeel dat ontbreekt of onherstelbaar is beschadigd, kan in de eigen atelier worden gerepliceerd, met naast de functionaliteit van het uurwerk wederom bijzondere aandacht voor de authenticiteit ervan. Bij Patoe Ateliers wordt ook een uitgebreide collectie (gerestaureerde)antieke uurwerken te koop aangeboden. Patoe Ateliers: keeping good time Patoe Ateliers is based in the heart of Maastricht. Frans Mulders has been repairing, restoring, and renovating antique clocks and watches, from Swiss precision watches to church tower clocks, providing high quality and with respect for authenticity. Any missing or irreparable parts can be replicated in his own workshop, with a focus not only on the clock’s functionality but also its authenticity. Patoe Ateliers also has an extensive collection of antique clocks for sale. Alexander Battalaan 54 | T+31 (0)43 3213014 www.patoe-ateliers.eu

Bij Anita en Patrick Heerings kloppen diverse klanten aan voor een hoogwaardig haarwerk op maat. Mensen die door een medische aandoening of behandeling te maken hebben met haaruitval, mensen met dun haar, maar ook bijvoorbeeld acteurs. Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan centraal in ons centrum. Wij kunnen u ook uitgebreid informeren en adviseren over de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Maak, geheel vrijblijvend, een afspraak voor een oriënterend gesprek, in ons centrum of bij u thuis. Thin hair and hair loss: a delicate matter A broad range of clients come to Anita and Patrick Heerings for high-quality custom-made hairpieces: people suffering hair loss due to a medical condition or treatment; people with naturally thin hair; and actors, for instance. We focus on quality and personal attention. We can advise you on whether the hairpiece may be covered by your health insurance. Make an appointment for an initial enquiry – with no obligation – at our centre or at your home. Wilhelminasingel 125 | T +31(0)43 321 49 74 www.heeringshaarwerken.nl

FRAAIE OMLIJSTING VAN UW KUNST

Maaslands Lijstenmakerij en Antiquariaat heeft een prachtige collectie decoratieve prenten en landkaarten van de 16de tot en met de 18de eeuw. Handgemaakte lijsten naar wens, rekening houdend met een klassiek of modern (design) interieur. Kom vooral een kijkje binnen nemen voor een museale ontdekkingsreis! An attractive frame for your art Maaslands Lijstenmakerij en Antiquariaat offers you beautiful 16th to 18th century prints and maps, and hand-made frames made to your specifications, designed for a classic or modern interior, there is plenty to discover inside! Rechtstraat 77-A | T +31(0)43 325 05 10 | www.maaslands.nl

MI PASIÓN EN ARICE DAMESMODE ONDER ÉÉN DAK Een leuke samenwerking van twee Wyckse zaken; Mi Pasión en Arice damesmode zijn nu samen gehuisvest in één pand, aan de Rechtstraat 80 in Maastricht. Beide zaken bieden een uitgebreide collectie damesmode, met merken zoals Caroline Biss, Catherine André, Juffrouw Jansen, La Salle en Barnett & Barnett. U vindt er moderne trendy damesmode evenals een uitgebreide collectie dansschoenen – de eerste liefde van Mi Pasión! Mi Pasión and Arice ladies’ fashions under one roof Two Wyck-based shops have joined forces. Mi Pasión and Arice ladies’ fashions now share premises at Rechtstraat 80 in Maastricht. Both shops offer an extensive collection of ladies’ fashions, with brands including Caroline Biss, Catherine André, Juffrouw Jansen, La Salle, and Barnett & Barnett. There you will find modern, trendy ladies’ fashion as well as an extensive collection of dancing shoes, the first love of Mi Pasión! Rechtstraat 80 | www.mipasion.nl | www.aricedamesmode.nl

X- clusive

33


HERMÈS BOUTIQUE MAASTRICHT Hermès is één van de meest legendarische high end labels in de wereld en van oudsher één van de meest geliefde internationale jetsetmerken. Het merk heeft een prachtige boutique in het Maastrichtse stadsdeel Wyck. Wij spraken met eigenaresse Marie-Louise Martens en shopmanager Dan Derks. Hermès, one of the world’s most famous labels, has a boutique in Maastricht’s Wyck district. We spoke to shop owner Marie-Louise Martens and manager Dan Derks.

W

34

ij zijn benieuwd hoe het Marie-Louise en Luud Martens gelukt is om een hoogstaand wereldmerk als Hermès naar een relatief kleine stad als Maastricht te halen. Marie-Louise vertelt dat men graag een tweede vestiging in Nederland wilde, naast de bestaande boutique in Amsterdam. Er was al een samenwerking tussen Leon Martens en Hermès op horlogegebied. De vraag kwam of Martens voor het huis Hermès een boutique wilde openen in Maastricht. De voorkeur van Hermès voor Wyck gaf voor Marie-Louise de doorslag om ‘ja’ te zeggen. Een mooi initiatief. Vervolgens moet er dan natuurlijk iemand aangesteld worden die het gezicht van de zaak wordt en die een dergelijke boutique kan managen, stellen wij. MarieLouise legt ons uit waarom ze voor Dan Derks gekozen heeft: “Dan is een modeman in optima forma. Hij heeft zijn sporen verdiend in de high-end modewereld en kent de kneepjes van het vak. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.”

euregionale klanten kennis laten maken met het huis Hermès, de producten, de kwaliteit en het allerbelangrijkste, met onze service – iets dat men bij Hermès kan en mag verwachten.” We zijn erg benieuwd hoe een druk bezet iemand als Marie-Louise het voor elkaar krijgt om de Martens-zaken te runnen en ook nog eens een Hermès-zaak op te zetten. Marie-Louise legt ons uit dat dit niet vanzelf gaat, maar dat het een kwestie is van aandacht, regelen, delegeren en improviseren. “Uiteraard sta ik er niet alleen voor; belangrijk zijn onze medewerkers. Zij begrijpen wat er van hen verwacht wordt en hebben, net als ik, plezier in hun werk. Samen krijgen we heel wat voor elkaar.”

Dan legt uit wat voor hem de grootste uitdaging in deze baan is, “Dat is direct de meest prestigieuze, namelijk onze regionale en

Marie-Louise en Dan zijn zelf uiteraard liefhebbers van Hermès; Dan is dolblij met zijn Hermès-tas en zijn heerlijk

X- clusive

Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar het soort klanten dat de winkel in Maastricht frequenteert. Marie-Louise zegt dat dit naast (eu)regionale ook veel internationale klanten zijn, die aangenaam verrast zijn dat er een Hermès-boutique in Maastricht te vinden is.


warme kasjmiershawl. Eigenlijk heeft hij bijna elke maand een nieuw favoriet artikel. Favoriet bij Marie-Louise zijn de grote kasjmiershawls, de zijden carrés én natuurlijk de lederwaren. Het assortiment is behoorlijk uitgebreid; er zijn leuke kleine luxe accessoires en parfums, lederen tassen, ceinturen, zijde en kasjmier, bijoux, horloges, prêt-à-porter voor dames en heren, schoenen, leuke babycadeaus, benodigdheden voor de ruitersport en fraaie accessoires voor het interieur. Wordt het niets eens tijd dat Hermès weer een iconische tas ontwerpt? Marie-Louise lacht, “De handgemaakte Birkin en Kelly zijn natuurlijk niet gemakkelijk te overtreffen. Elk seizoen worden er nieuwe varianten van deze tassen uitgebracht. Hermès heeft How were Marie-Louise and Luud Martens able to tempt a big brand like Hermès to a small city like Maastricht? Their jewellery shop Leon Martens was already selling Hermès watches, and Hermès was keen to open another boutique of its own in the Netherlands. When Hermès expressed a desire to open a boutique in Maastricht, preferably in Wyck, Marie-Louise took the opportunity. She knew she needed to find a suitable manager. She chose Dan Derks. “He’s extremely experienced in high-end fashion and his enthusiasm is infectious.” Dan describes his biggest challenge as “introducing our local and regional customers to Hermès - the products, the quality, and the service.” We wonder how a busy person like Marie-Louise can run two Martens shops and a Hermès boutique. It takes attention, organization, delegation, and improvisation. “Of course I’m not alone; our employees know what’s expected of them and they love their work.”

daarnaast ook een prachtige collectie autres sacs, aparte tassen in soepele leersoorten en in typische Hermès-kleuren. Het zijn tassen die steeds meer in de belangstelling staan, zoals de Constance, de Lindy, de Victoria, de Evelyne en de Toolbag.” Terwijl we afscheid nemen van dit sympathieke tweetal vertelt Dan wat de essentie van Hermès is: “De kracht van een huis als Hermès is dat het door een groep mensen geleid wordt die blijven innoveren en voortdurend de kwaliteit bewaken. Zij laten zich niet commercieel verleiden door goedkope productielanden, stellen hoge eisen aan hun producten en aan hun medewerkers. Mede dankzij deze werkwijze en deze visie is het huis Hermès legendarisch. Welk ander huis heeft immers al sinds 1984 een stijlicoon dat nog steeds de meest begeerde tas ter wereld is?”, vraagt hij retorisch.

The range is extensive: perfume, handbags, watches, clothing, shoes, baby gifts, and accessories. Isn’t it time for another iconic Hermès bag? Marie-Louise laughs. “It’s hard to beat the handmade Birkin and Kelly bags. Hermès introduces new versions each season. They also have many other leather bags in typical Hermès colours.” Before we leave, Dan explains the essence and strengths of Hermès. “Hermès is run by a small group of people who are constantly innovating and safeguarding quality. They’re not tempted by countries offering cheap production, and their standards for their employees and production are high. No wonder Hermès enjoys legendary status. What other house has a bag that has been a coveted style icon since 1984?” www.hermes.com

We are also curious about their customers. Marie-Louise says that alongside customers from the region, they welcome international customers who are delighted to find Hermès in Maastricht.

X- clusive

35


THE YOUNG ONES! Voor de rubriek ‘The Young Ones’ zet X-clusive Magazine elke keer een jonge Top Shopspartner in het zonnetje. Dit keer is dat Anouk Verhoeven van MAX® Maastricht. In each issue of X-clusive Magazine, the column ‘The Young Ones!’ highlights a new young Top Shops partner. This time you can read about Anouk Verhoeven at MAX® Maastricht.

A

nouk Verhoeven behoort tot de nieuwe garde Top Shops-partners. Haar moeder Sheila Oroschin begon jaren geleden de damesmodezaak MAX® in Wyck-Maastricht. Mooie stijlvolle mode voor alle leeftijden, feestkleding, maar ook sportieve mode en accessoires zoals riemen, tassen en de mooiste schoenen en laarzen. De appel valt niet ver van de boom en de laatste jaren is dochter Anouk stapje voor stapje de bedrijfsvoering en de inkoop ingerold teneinde de zaak in een later stadium van haar moeder te kunnen overnemen. En nu is het zover: sinds kort mag Anouk zich de trotse eigenaresse van MAX® Maastricht noemen! In het statige pand aan de Hoogbrugstraat kunnen dames terecht voor een hele zomer- of wintergarderobe of gewoon een enkel stuk. Wij worden altijd blij als we de winkel binnenlopen. Lekker kopje koffie, thee of een wijntje , manlief mag aan de grote tafel een boekje lezen en keurend kijken naar zijn lief die, met smaak en passie, gestyled wordt door het deskundige team van Anouk. Wij spotten er mooi sneakers van Happiness, een must have! Trendy jurkjes en bloesjes van Hale Bob uit Amerika (lekker mee in koffer, onkreukbaar en altijd stijlvol!). Voor komende zomer veel natuurtinten in combinatie met frisse kleuren en mooie accessoires. Lof voor deze jonge onderneemster, een bezoek aan Maastricht dames, is pas compleet na een bezoek aan MAX®!

36

X- clusive

A

nouk Verhoeven is a member of the newest generation of Top Shops partners. Years ago, her mother, Sheila Oroschin, started the women’s fashion shop MAX® in the Wyck district of Maastricht. It offers beautiful fashion for all ages and all occasions, plus accessories like belts, handbags, and footwear. Anouk clearly takes after her mother, and in the last few years she took over responsibility for the management and purchasing. Recently Anouk took over the entire business and is now the proud owner of MAX® Maastricht! In its stately location on Hoogbrugstraat you can find your entire summer or winter wardrobe or purchase a single piece. Just walking into the shop will put you in a good mood! Enjoy a cup of coffee or tea or a glass of wine, set your partner to reading at the big table, and let Anouk’s passionate team of experts use their outstanding good taste to create your look. When we visited, we saw a pair of trainers by Happiness which we had to have! Stylish dresses and blouses by Hale Bob from America are easy to pack in a suitcase and never wrinkle! The look for this summer combines natural shades with bright colours and attractive accessories. A visit to Maastricht isn’t complete without a visit to MAX®! MAX® - Hoogbrugstraat 69 | Maastricht | The Netherlands 043 364 4729 | www.max-maastricht.nl


A Soul for every Sole Shoes|Bags|Accessories Bredestraat 24, 6211HC Maastricht. +31(0)43 321 07 99 www.bretoniere.nl

X- clusive

37


Kapsalon Paul Jaspers

Paul Jaspers: geeft kleur aan je leven In onze salon koppelen wij gedegen vakmanschap moeiteloos aan persoonlijke aandacht. Uw wensen staan centraal. Natuurlijk geven wij u graag vrijblijvend advies. Naast knippen kunt u in onze salon ook terecht voor kleuren, onze specialiteit. Daarvoor gebruiken we enkel hoogwaardige producten, zoals Alterna en Nexus. Wij werken exclusief op afspraak. Paul Jaspers: add colour to your life At our salon, we seamlessly combine professional skill with personal attention. Your wish is our command. Naturally, we also offer advice, with no obligation. Besides cutting and styling, we also offer colouring; our speciality. We use only high-quality products such as Alterna and Nexus. We work exclusively by appointment.

Hoogbrugstraat 62 • 6221 CS Maastricht www.kapsalonpauljaspers.nl

Rechtstraat 27a Maastricht T: 043 - 609 02 07 www.piedidoro.nl

P.C a r d i n. - Men s - H i lt l - Mont i no - Ba i ley’s - G ior d a no - Viyel la S eid en st icke r - Cia z z o - C a sa Mo d a – G r e en C oa st - Ma r vel i s

lunch diner take-away

Heren mo de vo or de ma n d ie pr ijs st elt op hoge k wa l it eit, b e d ien i ng en va k ken n is.

Rechtstraat 29 6221 EG Maastricht (0)43 852 4962 www.tastythai.nl lunch diner+31 take-away

For traditional fashion the best, so be our guest.

38

SIMONETTA - GF FERRÉ - ANDREA MONTELPARE D&G - LIU JO - TOD’S - HOGAN - GUCCI UNISA - GALLUCCI - POM D’API EN MEER.

Wycker Brugstraat 53 • T 043 321 32 00 • www.balmoral-fashion.nl

X- clusive

Open: Mondays 15.00 - 21.00, Tuesdays to Sundays 12.00 - 21.00

Rechtstraat 29 6221 EG Maastricht (0)43 852 4962 www.tastythai.nl lunch diner+31 take-away

มื้อกลางวั น หรื อ มื้อไหนๆ ินได้ทTuesdays งั ้ วัน จะสั ่ Sundays กลับไปอร่ อยที ่บ้านก็ได้ มื้อ Open: Mondays 15.00 ก็ -ก 21.00, toง 12.00 - 21.00 กลางวัน หรือ มื้อไหนๆ ก็กน ิ ได้ทงั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยทีบ ่ า้ นก็ได้ มื้อกลาง วัน Rechtstraat หรือ มื้อไหนๆ ก็กินได้ทงั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยที่บ้านก็ได้ มื้อกลางวัน 29 6221 EG Maastricht +31 (0)43 852 4962 www.tastythai.nl

มื้อกลางวั น หรื อ มื้อไหนๆ ินได้ทTuesdays งั ้ วัน จะสั ่ Sundays กลับไปอร่ อยที ่บ้านก็ได้ มื้อ Open: Mondays 15.00 ก็ -ก 21.00, toง 12.00 - 21.00 กลางวัน หรือ มื้อไหนๆ ก็กน ิ ได้ทงั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยทีบ ่ า้ นก็ได้ มื้อกลาง TT004_Adv_SHP2013_100x105_DEF.indd 1 ได้ทง 06-11-12 วัน หรือ มื้อไหนๆ ก็กิน ั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยที่บ้านก็ได้ มื้อกลางวั น มื้อกลางวัน หรือ มื้อไหนๆ ก็กินได้ทงั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยที่บ้านก็ได้ มื้อ กลางวัน หรือ มื้อไหนๆ ก็กน ิ ได้ทงั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยทีบ ่ า้ นก็ได้ มื้อกลาง TT004_Adv_SHP2013_100x105_DEF.indd 1 ได้ทง 06-11-12 วัน หรือ มื้อไหนๆ ก็กิน ั ้ วัน จะสัง่ กลับไปอร่อยที่บ้านก็ได้ มื้อกลางวั น


KRIS WOLF women’s wear

K

EXCLUSIVE PASSION

ris Wolf kent de wensen van de moderne en zelfbewuste vrouw en heeft voor het komende seizoen weer een prachtige collectie samengesteld. Naast de vaste prêtà-porterlijn die zich vooral kenmerkt door het gebruik van stretchstoffen die comfortabel dragen en slank afkleden, staat in de couturelijn van het label MOQ vooral de moeder van de bruid centraal. Een uitgebreide feestcollectie in de mooiste zijde waarbij de klant zelf haar unieke outfit kan samenstellen op basis van bestaande modellen en kleurstalen. Tailormade, met een levertijd van drie weken. De maten lopen van 34 t/m 52 en er zijn ook tussenmaten mogelijk. Elke drie weken komen er nieuwe ontwerpen bij waardoor het aanbod boeiend blijft. Om de outfit compleet te maken kan de eigentijdse vrouw ook voor bijpassende hoeden, shawls, (avond)tassen en sieraden bij Kris Wolf terecht. Kris Wolf knows what the modern, confident woman wants and has put together another beautiful collection for the coming

season. In addition to the ready-to-wear line, characterized by comfortable, slimming stretch fabrics, there is also a couture line by the MOQ label which focuses on the mother of the bride. This festive collection in elegant silk allows a customer to design her own outfit on the basis of existing models and colour combinations. The bespoke outfit will be ready in three weeks. The collection is available in sizes 34 to 52, and half sizes are also available. New designs arrive every three weeks, keeping the collection fresh and interesting. Kris Wolf also offers hats, shawls, handbags, and jewellery so customers can complete their look.

La Coupe d’Or, al 93 jaar verfijnde elegantie op Italiaanse leest!

Brasserie FLO Maastricht - Franse taferelen in Maastricht

La Coupe d’Or is één van Wycks mooiste zaken. Prachtige schoenen en laarzen van Maretto, Nibeloni en Natan, elegant en leeftijdsloos. Van chique dames op leeftijd in Chanelpakjes tot trendy fahionistas: La Coupe d’Or weten ze allemaal te vinden. Een klassieke zaak die er ook nu nog steeds uitspringt door klasse, allure en vakmanschap. La Coupe d’Or: refined Italian elegance for the past 93 years! La Coupe d’Or is one of Wyck’s most attractive shops, stocking beautiful shoes and boots by Maretto, Nibeloni, and Natan, elegant and timeless. From sophisticated doyennes in Chanel suits to trendy fashionistas, La Coupe d’Or serves them all. A shop with classic style, setting itself apart with its class, allure, and professionalism.

Brasserie FLO Maastricht, in de trendy wijk Wyck, zal u verleiden met ambachtelijke Franse brasseriegerechten en bereidingen aan tafel. Hier wordt naast de fruits-de-mer-kaart een uitgebreide seizoensgebonden menukaart en het populaire FLO-keuzemenu gevoerd: twee gangen voor € 26 en drie gangen voor € 32,50. FLO werd door GaultMillau onlangs gewaardeerd met 13 punten! French scenes in Maastricht Brasserie FLO, in Maastricht’s trendy Wyck district, will seduce you with traditional French brasserie dishes, partly prepared at your table. There is a seafood menu, an extensive seasonal menu, and the popular FLO fixed-price menu: two courses for €26 and three courses for €32.50. FLO was recently recognized with 13 points from GaultMillau! Stationstraat 28 | T 043 328 25 25 | www.flomaastricht.nl

Wycker Brugstraat 58 | T 043 - 321 41 61

Kris Wolf women’s wear | Rechtstraat 69 | T 043-3270867 www.kriswolf.nl Open dinsdag t/m vrijdag 10 – 18 u, zaterdag 10 -17 u, maandag gesloten. Tevens mogelijkheid tot maken afspraak.

X- clusive

39


40

WOOLRICH STORE MAASTRICHT - MAASTRICHTER SMEDENSTRAAT 19 - 6211 GK MAASTRICHT X- clusive WWW.WOOLRICH.EU


Ingo Binder, gewoon bijzondere dames- en herenmode

In de Rechtstraat ligt het winkelatelier van de Duitse kledingontwerper Ingo Binder. Ingo groeide op in een natuurrijke omgeving, iets wat duidelijk is terug te zien in zijn creaties, die in alles puurheid uitstralen. Ingo’s creaties stralen een ‘luxueuze eenvoud’ uit. Die typerende eenvoud komt ook terug in de winkel. Een echte Binder spreekt voor zich. Ingo Binder: simply exceptional men’s and women’s fashion Rechtstraat in Maastricht is home to the shop and workshop of the German designer Ingo Binder. Ingo grew up in the countryside, a fact that is clearly visible in his creations which exude a natural purity. Ingo’s creations are characterized by luxurious simplicity. That simplicity can also be found in the shop. A genuine Binder needs no introduction. Ingo Binder | Rechtstraat 89 | T +31 614765885 | ingobinder.com

Odysse, bijzondere jurken voor bijzondere gelegenheden Bij Odysse in de Rechtstraat treft u een ruim assortiment feestjurken aan – chique galajurken, cocktailjurken, stijlvolle avondjurken en trouwkleding voor haar. Vera Mont, Unique, Romantica, Enzoani, Perspective, Emogene en Evening. Zit een jurk niet direct als gegoten? Dan wordt ze op maat gemaakt in het eigen naaiatelier. Odysse, special dresses for special occasions At Odysse, on Rechtstraat in Maastricht, you will find a wide selection of formal wear - ballgowns, cocktail dresses, evening gowns, and bridal wear for her. Vera Mont, Unique, Romantica, Enzoani, Perspective, Emogene, and Evening. If your dream dress doesn’t fit perfectly, we can alter it in our own atelier.

Odysse | Rechtstraat 55 | T 043 3510530 | www.odysse.nl

HET HOOFSE HUIS

THUIS IN WONEN EN WERKEN FOR HOMES AND WORKPLACES

H

oogbrugstraat 2 is sinds mei 2008 het hoofdkwartier van makelaarskantoor Het Hoofse Huis. Dit makelaarskantoor heeft zich gespecialiseerd in het bemiddelen tussen partijen op de woningverhuurmarkt. Het gaat hier om de kwalitatief betere woningen in het hogere segment. Ook de zakelijke markt weet steeds opnieuw Het Hoofse Huis te vinden. Het Hoofse Huis kan bogen op een jarenlange ervaring. De passie, het begrip voor de expat/ huurder – iedere dag opnieuw – is niet ongemerkt gebleven en in Maastricht en omstreken weten klanten het makelaarskantoor dan ook steeds weer te vinden. Oók in het trendy en steeds populairder wordende stadsdeel Wyck hebben ze succesvol meerdere bedrijfspanden verhuurd. Verhuurders/eigenaren stellen net dat beetje meer service op prijs. De charmante én deskundige Margot en Angèle zorgen hiervoor en leggen huurders en verhuurders in de watten; net dat beetje meer service en flexibilieit, waardoor u zich nog meer thuis zal gaan voelen in Maastricht! Hoogbrugstraat 2 has been the headquarters of the estate agents of Het Hoofse Huis since May 2008. This estate agents’ office specializes in mediating between parties within the letting market, concentrating on the better quality homes in the upper segment. The business market is also increasingly turning to Het

Hoofse Huis. Het Hoofse Huis has the benefit of many years’ experience. The passion for properties and the attention devoted to tenants, especially expats, has not gone unnoticed in Maastricht and the surrounding area. The company’s client base is expanding. They have also leased several business premises in the trendy and popular district of Wyck. Landlords/owners appreciate the extra touches of service. The charming and knowledgeable Margot and Angèle take care of everything for both tenants and landlords; they offer a touch more service and flexibility. You’ll feel at home in Maastricht straight away!

Het Hoofse Huis | Hoogbrugstraat 2 | T + 31 43 3674429 www.hethoofsehuis.nl

X- clusive

41


Dustin Huisman, Debora Leeser, Kitty Leeser, Benno Leeser, Dennis Bijlsma, Gytha Bijlsma, David Bijlsma

GASSAN DIAMONDS BEKROOND TOT ‘BESTE FA M ILIEBEDRIJF VAN NEDERL AND’!

Kersverse Top Shops-partner Gassan Diamonds kon haar geluk niet op toen bekend werd dat zij dit jaar door de Stichting Familie Onderneming, in samenwerking met KPMG, verkozen is tot Beste Familiebedrijf van Nederland 2013. Ondanks de straffe competitie bleef dit succesvolle familiebedrijf overeind staan en kon de familie samen met het team het glas heffen op deze prachtige en zeer gewilde titel! Voor ons meteen een goede reden om u een kijkje in de keuken van Gassan te bieden en hopelijk uw nieuwsgierigheid te prikkelen.

G

assan Diamonds, van oudsher een familiebedrijf, is gevestigd in de oude stoomdiamantslijperij in het historische centrum van Amsterdam. Het bedrijf houdt zich bezig met het slijpen van diamant, de groothandel en de detailhandel van losse en gezette diamanten, gouden juwelen en horloges met merken zoals o.a. Rolex, IWC, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Chanel, Breguet, Omega, Leo Pizzo en Al Coro.

42

X- clusive

Gassan Diamonds neemt een vooruitstrevende positie in binnen de diamantwereld, mede door het introduceren van de wereldwijd gepatenteerde slijpvorm, de Gassan 121® en het opzetten van de gepatenteerde juwelenlijn in 18 karaats goud met verwisselbare edelstenen onder de naam Choices by DL®. De diamantslijperij in de hoofdstad verwelkomde op 31 december 2012 haar 377.596e bezoeker en dat is een record. Bezoekers krijgen een gratis rondleiding door de diamantslijperij


Gassan 121 collectie

Choices by DL

waarbij een uitleg wordt gegeven over de kwaliteitsbepaling van diamant, waarna losse geslepen diamanten en juwelen worden getoond. Naast custom made programma’s, biedt Gassan ook speciale business-to-business activiteiten of op maat gemaakte geschenken van uitstekende kwaliteit aan. Het

B

rand new Top Shops partner Gassan Diamonds was excited when they were elected Best Family Business 2013 in the Netherlands this year by the Foundation Family Company, in collaboration with KPMG. Despite the formidable opponents this successful family business continued to stand up straight and allowed the family together with their team to raise their glass to this stunning and very desirable title! For us immediately a good reason to offer you a look behind the scenes of Gassan and hopefully tickle your curiosity. Gassan Diamonds, traditionally a family business, is located in the old steam diamond in the historic center of Amsterdam. The company is engaged in grinding diamond, wholesale and retail of loose and set diamonds, gold jewellery and watches with brands such as Rolex, IWC, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Chanel, Breguet, Omega, Leo Pizzo and Al Coro. Gassan Diamonds takes a progressive position in the diamond

bedrijf biedt niet alleen producten, maar ook diensten, zoals jubileumprogramma’s en een perfecte after-sales service. Het team van Gassan Diamonds verwelkomt u graag in Amsterdam dus schroom niet om een afspraak te maken!

world, partly by introducing the obtain worldwide patented cut, the Gassan 121 ® and the establishment of the patented jewelry line in 18 carat gold with interchangeable gemstones called Choices by DL ®. On 31 December 2012 the diamond factory welcomed its 377,596 visitors, which is a record. The visitors get a free tour in the factory where an explanation is given about the quality provision of diamond, and loose cut diamonds and jewelry are displayed. In addition to custom made programmes, Gassan provides special business-to-business activities or tailor-made gifts and premiums of venerable quality. It not only offers products, but also services, such as supporting anniversary programmes and an after-sales service. The team of Gassan Diamonds looks forward to welcome you in Amsterdam, so please do not hesitate to make an appointment! www.gassan.com

X- clusive

43


44

X- clusive


Top Shops Privileges

‘Verplichte literatuur voor zowel de belastingdienst als haar prooi.’ – Gerard Aalders

‘Lezen!’ – Ewald Engelen

www.businesscontact.nl

MARTIN VAN GEEST JOOST VAN KLEEF HENK WILLEM SMITS

‘Ontluisterende weergave van een oneerlijk systeem.’ – Willem Middelkoop

D OR WO ER OR LD VO KE EN RT T E JO ME VAN

Martin van Geest en Joost van Kleef zijn allebei financieel-economisch journalist en schrijven voor onder meer Het Financieele Dagblad, Quote, Het Parool en Nieuwe Revu. Ze waren jarenlang verantwoordelijk voor het samenstellen van de Quote 500. Henk Willem Smits is onderzoeksjournalist, tegenwoordig voor Quote en eerder voor onder andere dagblad De Pers en Het Parool. Van Kleef en Smits schreven samen De zaak Kooistra, waarvan meer dan 25.000 exemplaren zijn verkocht.

HET BELASTINGPARADIJS

U beseft het misschien niet, maar u woont in een exotisch paradijs. En dan hebben we het niet over palmbomen, maar over het aangename Hollandse belastingklimaat. Dat wil zeggen: voor buitenlandse miljonairs en miljardairs en buitenlandse bedrijven. Google, Ikea, Starbucks, Mick Jagger, de Italiaanse maffia, u2: ze betalen in Nederland véél minder belasting dan u. Hoe kan dat? Het belastingparadijs legt genadeloos bloot hoe de fiscale geldstromen door onze polder lopen. Welke slinkse belastingroutes zijn er in Holland? Waarom speelt Nederland een hoofdrol in veel financiële schandalen, zoals die rond Lehman Brothers en Enron? En welke Nederlanders worden op hun beurt miljonair met die vileine belastingpraktijken? Het belastingparadijs onthult geheimen waarvan Den Haag liever had gezien dat u ze nooit had geweten.

MARTIN VAN GEEST, JOOST VAN KLEEF & HENK WILLEM SMITS

HET BELASTING PARADIJS WAAROM NIEMAND HIER BELASTING BETAALT – BEHALVE U

Waarom niemand in Nederland belasting betaalt – behalve u U beseft het misschien niet, maar Nederland is een belastingparadijs. Dat wil zeggen: voor buitenlandse miljonairs en miljardairs en buitenlandse bedrijven. Google, Ikea, Starbucks, Mick Jagger, U2: ze betalen in Nederland véél minder belasting dan u. Hoe kan dat? Het belastingparadijs onthult alle Hollandse fiscale geheimen. Why no one pays taxes in Holland but you It may surprise you, but The Netherlands is a tax haven. For foreign billionaires and foreign companies, that is. Google, Ikea, Starbucks, Mick Jagger, U2: they pay a lot less in taxes in Holland than you do. How? Het belastingparadijs uncovers the dirty fiscal truths. Het belastingparadijs, Martin van Geest, Joost van Kleef en Henk Willem Smits, uitg. Business Contact, 256 blz., € 19,95.. www.debruijnwijnkopers.nl

TEFAF-aanbieding Handgemaakte hanger van fijnzilver, emaille, fijngoud, 14k goud. Met een bijzondere, langwerpige zoetwaterparel in natuurtint als stralend middelpunt. Inspiratiebron is de rijke plooival van zacht glanzende stoffen. Iedere hanger heeft een andere kleur, en iedere parel is anders! TEFAF special offer Unique handmade pendant, made of pure silver, enamel, fine gold, 14k gold and a large, oblong sweetwaterpearl in a natural colour. The inspiration is the elegance and soft shine of luxurious fabrics. Every pendant has its own colour, every pearl is different and unique. Normal price € 698,- Special TEFAF-price € 498,Stalman & Bronswijk goudsmeden juweliers | T 043-3256572 | www.goudsmid.com

Leslie Smith Gallery Borrel Leslie Smith Gallery (LSG) is TEFAF-deelnemer van het eerste uur. Tijdens de beurs presenteert LSG zowel impressionistische en moderne schilderijen als hedendaagse Chinese en Aboriginal kunst. Speciaal voor lezers van X-clusive is er op maandag 18 maart om 16:30 uur een informele borrel bij LSG (stand 437). Leslie Smith Gallery get-together Leslie Smith Gallery (LSG) has participated at TEFAF since the first edition. During the fair LSG will be showing Impressionist and Modern paintings, as well as contemporary Chinese and Aboriginal art. On Monday, March 1st at 16:30 hrs., LSG invites readers of X-clusive magazine for an informal get-together with drinks (booth 437). www.lesliesmith.nl

Limoncello di Fiorito Een handgemaakte Nederlandse limoncello naar Italiaans familierecept. Speciaal voor X-clusive lezers is er een unieke kans om kennis te maken met deze bijzondere limoncello. Mail uw favoriete limoncello-moment naar info@fiorito.nl en maak kans op een volledig verzorgde limoncello-proeverij bij u thuis. A handmade Dutch limoncello based on a Italian family recipe. Especially for X-clusive readers, there is a unique opportunity to get acquainted with this special limoncello. Mail your favourite limoncello moment to info@fiorito.nl and win a limoncello tasting at your home. www.fiorito.nl - info@fiorito.nl

X- clusive

45


TEXT MARCO SOETERS | IMAGE HUGO THOMASSEN

DE ZIEL VAN EEN KIND IN HET LIJF VAN EEN VOLWASSENE

THE SPIRIT OF A CHILD IN THE BODY OF AN ADULT 46

X- clusive


‘Ik schilder, niet omdat ik gelukkig ben. Ik ben gelukkig omdat ik schilder.’ Daarmee opent de website van kunstschilder Marcel Bastiaans. En Marcel is al gelukkig sinds zijn zesde, want op die jonge leeftijd begon hij met schilderen. Twee jaar later won hij de Nationale tekenwedstrijd en nog vóór zijn middelbareschooltijd had hij zijn eerste betaalde opdrachten op zak.

D

e spontaniteit en ongeremdheid van dat zesjarige jochie zijn nog altijd kenmerkend voor zijn volwassen werk. Marcel schildert wat hij wil en doet dat op geheel eigen wijze. Zijn stijl noemt hij zelf ‘emotioneel realisme’. Dat realisme betekent niet dat hij zoals de oude meesters een zo exact mogelijke weergave van de werkelijkheid nastreeft – al getuigt een flinke reeks realistische schilderijen, hoofdzakelijk stillevens, van het feit dat hij óók de traditionele schildertechnieken in de vingers heeft. De realiteit is volgens Marcel een illusie, een droom. Zijn recentere werk schetst dan ook eerder een droombeeld – gecentreerd rond een realistische figuur en met een abstracte omlijsting.

Marcel begint vaak met het schilderen van een realistisch object en onderstreept vervolgens de veranderlijkheid van de realiteit door die figuur te doorkruisen met horizontale en verticale lijnen, die een raster vormen. Door sommige vierkanten en rechthoeken in te kleuren, overschildert en verandert hij de werkelijkheid verder. Dat zorgt voor enorme contrasten op het doek, tussen kleuren, tussen rechte en ronde lijnen enzovoorts. Elk doek is het toneel van een onbesliste strijd tussen realiteit en illusie. Het aanwijzen van een winnaar laat Marcel over aan de toeschouwer, die steeds weer wat anders ziet. Eerst de centrale figuur, dan de rest en tot slot het harmonieuze geheel. Realiteit en illusie vermengen zich in het oog van de aanschouwer. We interviewen Marcel, die zijn talent wellicht geërfd heeft van zijn vader. “Mijn vader is een begenadigd technisch tekenaar. Zijn ploftekeningen (technische tekeningen van een uit elkaar gehaald (‘ontploft’) motorblok bijvoorbeeld, red.) kon je zo inlijsten en ophangen”, vertelt Marcel hoe de appel niet ver van de boom is gevallen. “Mijn eerste werk was dan ook niet toevallig realistisch, tot op het fotografische af. Maar op een

‘I paint, not because I’m happy. I’m happy because I paint,’ declares the artist Marcel Bastiaans on his website. And Marcel has been happy since he was six - that’s how long he’s been painting. At the age of eight he won the Netherlands’ national drawing contest; and he received his first commission before starting secondary school.

gegeven moment gaf dat geen voldoening meer. Ik had het gevoel dat er méér inzat”, vertelt hij. Het was echter niet de eerbied voor zijn vader die hem in zijn creativiteit remde. “Ik was bang mijn handen vuil te maken en dat de vloer van mijn atelier vies werd”, geeft Marcel een praktischere verklaring voor zijn oorspronkelijke geremdheid. Niet meer bang zijn handen en vloer vuil te maken, kon Marcel zijn creativiteit de vrije loop laten. Bevrijd, belandden evenveel spetters op de vloer als op het doek. Het realisme heeft hij echter nooit volledig losgelaten, resulterend in een stijl die hij ‘emotioneel realisme’ noemt. “In mijn schilderijen kun je duidelijk een figuur herkennen, maar die schilder ik af tegen een abstracte achtergrond, en dáárin schuilt de emotie”, legt Marcel uit, wiens werk iets onbevangens en vrolijks heeft. “Op het moment dat ik mijn atelier binnenloop, ben ik weer dat kind van zes dat alles opnieuw moet ontdekken. Wanneer ik begin aan een schilderij, ben ik net zo blanco als het doek voor me”, vertelt hij, en geeft daarmee een mogelijke verklaring voor zijn jeugdige uiterlijk. Marcel ziet er namelijk een jaar of tien jonger uit dan hij werkelijk is. “Ik heb altijd kunnen doen wat ik leuk vond: ontwerpen en schilderen”, zegt Marcel, die geschoold is als industrieel vormgever en van ‘Doe wat je leuk vindt’ zijn lijfspreuk heeft gemaakt. “Ik zeg wel eens: talent is een keuze. Je kunt er wel een leven lang naar zoeken, maar je kunt ook op een gegeven moment besluiten dat iets wat je leuk vindt je talent is”, zegt Marcel, die gelooft dat je de schepper bent van je eigen geluk. In een lange carrière die eigenlijk één groot hoogtepunt is, is het lastig échte pieken te zien. Toch weet Marcel er wel een paar. “Een expositie in Hannover, die werd bezocht door Koningin Beatrix. Het beschilderen van een raceauto in het kader van

X- clusive

47


‘Talent is een keuze. Je kunt er wel een leven lang naar zoeken, maar je kunt ook op een gegeven moment besluiten dat iets wat je leuk vindt je talent is.” het Van Gogh-jaar. En natuurlijk het mogen ontwerpen van een autoprototype, de PRautotype 001. En wat recenter mijn exposities in Florence (2011), New York en Art Basel | Miami (beide 2012)”, somt hij op. “En vorig jaar heb ik de cover gehaald

T

he work of the adult artist is still characterized by the spontaneity and freedom of his six-year-old self. He paints what he likes, in an utterly unique style which he calls ‘emotional realism’. By ‘realism,’ he doesn’t mean that he tries to copy reality exactly, like the old masters did - even though a beautiful series of realistic works, still lifes mostly, proves that traditional techniques are no mystery to him. He believes that reality is an illusion, a dream; and his more recent works have a dream-like quality, centred around a realistic figure in abstract surroundings. Marcel often starts out painting a realistic object and then accentuates the changeability of reality by crossing the figure with horizontal and vertical lines to form a grid. Colouring in some

48

X- clusive

van NY Arts Magazine”, voegt hij er nog aan toe. Dan vergeet hij nog te vertellen dat datzelfde magazine ook nog eens twee pagina’s aan hem wijdde. Waar heeft Marcel dat succes aan te danken, denkt hij zelf? “Onderscheidend vermogen. Er zijn legio goede schilders. Het is zaak je te onderscheiden van de rest. Gelukkig gaat dat bij mij vanzelf; ik hoef er haast geen moeite voor te doen. Schilderen is voor mij een natuurlijk proces. Ik doe wat ik leuk vind en blijkbaar weten mensen het resultaat daarvan te waarderen. Wat ik maak, dat ben ik”, breit Marcel een passend einde aan het interview. www.marcelbastiaans.com.

squares and rectangles further obscures and alters reality. That creates enormous contrasts on the canvas - contrasts between colours or between straight and curved lines, for instance. Every canvas is the field of an unresolved battle between reality and illusion. Choosing a winner is the prerogative of the viewer, who sees something different each time: first the central figure, then the surroundings, and finally the harmonious whole. Reality and illusion combine in the eye of the beholder. Marcel has inherited his talent from his father. ‘My father is a gifted draughtsman. His exploded views [technical drawings showing the individual parts of a dismantled, or ‘exploded,’ motor block or other object, ed.] wouldn’t have been out of place framed on a wall,’ says Marcel. Clearly the apple hasn’t fallen far from the


tree. ‘Understandably, my early work was also realistic, almost photographic. But after a while it wasn’t satisfying. I had the feeling there was more,’ he explains. But respect for his father’s work wasn’t the reason he limited his creativity. ‘I was afraid to dirty my hands and the floor of my studio,’ he says, giving a more practical explanation for his initial reluctance. Once he got over that idea, he could give his creativity free reign, and as much paint ended up splashed on the floor as on the canvas. He hasn’t fully abandoned realism, however, resulting in a style he calls ‘emotional realism’. ‘You can clearly recognize a figure in my paintings, but it’s against an abstract background, and that’s where the emotion lies,’ explains Marcel, whose work has something unreserved and cheerful. ‘As soon as I enter my studio, I become that six-year-old who has to rediscover everything. When I start on a painting, I’m just as empty as the canvas in front of me,’ he says. This may explain why Marcel looks a good ten years younger than his age. ‘I’ve always been able to do what I enjoy - designing and painting,’ says Marcel, a trained industrial designer who has made ‘Do what you enjoy’ his motto. ‘I say that talent is a choice. You can spend your life looking for it, but you can also decide that whatever you enjoy is where your talent lies,’ offers Marcel, who believes that we create our own happiness.

Arts Magazine,’ he concludes, forgetting to mention that that magazine also gave him a two-page spread. To what does Marcel attribute his success? ‘Discernment. There are any number of good artists, but the trick is to set yourself apart. Fortunately, that comes easily to me - almost effortlessly. For me, painting is a natural process. I do what I enjoy, and apparently people can appreciate the final result. What I make is me,’ Marcel concludes. www.marcelbastiaans.com/en.

In his long career, he’s had one triumph after another. But Marcel can still pick out a few genuine highlights: ‘An exposition in Hanover, visited by Queen Beatrix. Painting a race car in honour of the Van Gogh year. And of course being allowed to design a prototype car, the PRautotype 001. And more recently, my expositions in Florence (2011), New York, and Art Basel Miami Beach (both 2012). And last year I made the cover of NY

X- clusive

49


Sylvie de Lattre

HOTEL RECAMIER PARIS WHEN STYLE BECOMES STANDARD!

V

oor ons is het een uitgemaakte zaak: wij hebben ons lievelingsstekje in Parijs voor de komende tijd gevonden! Eigenaresse en globetrotter Sylvie de Lattre kon in dit hotel haar passie voor design helemaal de vrije loop laten! Hotel Recamier heeft een cosmopolitische uitstraling en daardoor voel je je er meteen helemaal thuis. Le Recamier is een klein boutique hotel dat verstopt ligt in een hoek van Place Saint Sulpice, net naast de imposante kerk Saint Sulpice in het hart van St. Germain. De kamers zijn niet groot, maar heel rustig, comfortabel ingericht en van alle gemakken voorzien. Wij hadden het er geweldig naar onze zin en werden heerlijk in de watten gelegd door Sylvie zelf en haar bijzonder aardig personeel. Uw auto kunt u zowat voor de deur parkeren in de prettige parking onder Place Saint Sulpice. U kunt dan gelijk even een kaarsje aansteken in de veelbeschreven gelijknamige kerk en zo de zegen afroepen over uw, onbeslist superromantische, verblijf in Parijs! Van harte aanbevolen! Wel even melden dat u via Top Shops boekt. Er staat dan een aardige attentie voor u klaar!

50

X- clusive

TEXT DANIテ記LE DESSART

F

or us, it is an open-and-shut case; we have found our favourite place in Paris for the next several visits! Owner and globetrotter Sylvie De Lattre has truly indulged her passion for design in this hotel. Hotel Recamier has a cosmopolitan character and that little special something that makes you feel right at home. Le Recamier is a small boutique hotel, hidden away in a corner of Place Saint-Sulpice, right next to the imposing Saint-Sulpice church in the heart of St. Germain. The rooms may not be large but they are very restful, comfortable, and feature everything you need. We thoroughly enjoyed our stay and were looked after extremely well by Sylvie herself and her exceptionally friendly staff. You can park your car more or less outside the front door in the underground car park below Place Saint-Sulpice. Perhaps you could light a candle in the church to ask for a blessing on your undoubtedly very romantic stay in Paris. We highly recommend this hotel. Be sure to mention Top Shops when booking to receive a lovely gift! www.hotelrecamier.com Download free App Hotel Recamier in App Store!


Gassan Diamonds Nieuwe Uilenburgerstraat 173 - 175 1011 LN Amsterdam T: +31 (0)20 622 5333

Gassan Dam Square Rokin 1-5 (Dam) 1012 KK Amsterdam T: +31 (0)20 624 5787

www.gassan.com

Gassan Schiphol Dep. Lounges 1,2,3,4 & Arrival hall 3 1118 AV Schiphol T. +31(0)20 4059920 X- clusive 51


Blauwe Salon Museum Van Loon / foto Peter Kooijman

BLAUW TAPIJT ZOEKT GULLE GEVER

Door de terugtredende overheid heeft de culturele sector het zwaar. Ook het Amsterdamse Museum Van Loon kan niet terugvallen op een structurele overheidssubsidie. Des te belangrijker zijn de giften van particulieren, bijvoorbeeld via een fonds op naam.

H

oe weelderig de stijlkamers van Museum Van Loon ook ogen, wie een scherpe blik werpt op het blauwe tapijt in de salon ziet dat het nodig aan vervanging toe is. Dit is nu precies het soort project waarvoor een particuliere gever warm zou kunnen lopen, zegt museumdirecteur Tonko Grever. “Vrienden en donateurs worden voor onze financiering de laatste jaren steeds belangrijker. Onze vaste lasten betalen wij uit vaste inkomsten, zoals entreegeld en verhuur van museumruimten. Maar voor bijzondere projecten leunen wij sterker op giften en fondsen.” Dan kan gaan om een grote tentoonstelling of de jaarlijkse reeks operavoorstellingen in de tuin, maar ook om een aankoop. Van een nieuw tapijt bijvoorbeeld. Of het koetshuis, waar het museum enkele jaren geleden de benodigde 2,7 miljoen euro via giften bijeensprokkelde. Zo werd de restauratie van de klinkervloer bekostigd door Stichting Gansoord, in 2007 opgericht door een bankier in ruste.

Fonds op naam Juist voor zulke specifieke giften zijn particulieren in, merkt Jacco Schoeber van private bank Theodoor Gilissen. “Wij zien dat

52

X- clusive

onze vermogende cliënten graag geld aan culturele instellingen geven, maar wel willen zien wat ermee gebeurt. Het fonds op naam leent zich hier bij uitstek voor. De gever bepaalt waaraan het geld mag worden besteed, doorgaans binnen één goed doel. Dé manier om als particulier het verschil te maken”, zegt Grever. “Met een paar duizend euro kun je al heel wat bereiken. Neem de kop koffie die bezoekers van het koetshuis krijgen aangeboden: gefinancierd door een particulier.” Een fonds op naam kan in de loop der jaren worden opgesoupeerd, maar cliënten van Theodoor Gilissen kiezen vaak voor een oneindig fonds. Daarbij blijft het ingelegde bedrag onaangetast, en mag het doel beschikken over de jaarlijkse beleggingsopbrengsten. Bij een bedrag van bijvoorbeeld 250.000 euro en een rendement van 4%, komt er dan jaarlijks 10.000 euro beschikbaar. Schoeber: “Om ervoor te zorgen dat dit bedrag ook echt binnenkomt beleggen wij defensief, dus zonder al te veel risico.”

Fiscaal aantrekkelijk “Een fonds op naam kan een nalatenschap zijn, maar komt ook


bij leven vaker in beeld”, constateert Schoeber. Dat is mede te danken aan een fiscale stimulans. Als de gever het fonds over een periode van vijf jaar periodiek aanvult, bijvoorbeeld met 50.000 euro per jaar, dan kan hij het volledige bedrag aftrekken van de belasting. In de praktijk zal dat algauw betekenen dat de fiscus de helft bijdraagt. Voorwaarde is wel dat het goede doel – net zoals Museum Van Loon - de zogenoemde Anbi-status heeft. De band die Theodoor Gilissen met diverse culturele instellingen onderhoudt, wil cliënten nog wel eens op een idee brengen. Zo heeft de private bank vorige zomer relaties uitgenodigd voor de opera in de tuin van Van Loon. En eerder al inspireerde een

ontvangst in het Amsterdamse Rijksmuseum enkele cliënten tot een fonds op naam. “Een mooie manier om je eigen passie te volgen en bij te dragen aan het cultureel erfgoed”, zegt kunsthistoricus Grever. “Eeuwen geleden ging het ook zo: het was niet de overheid die kunst en cultuur financierde, het waren de rijke burgers die het allemaal mogelijk maakten.” Museum Van Loon en Theodoor Gilissen zijn elkaars overburen in Amsterdam. Het museum is gevestigd aan de Keizersgracht 672 en de bank vindt u op nummer 617.

Blue carpet seeks generous donor

case of a sum of € 250,000 that generates a return of 4%, € 10,000 will become available each year. “In order to ensure we actually achieve this return, we invest defensively, without running much risk,” Mr Schoeber explained.

The cultural sector is going through tough times owing to the reduction of state support. Amsterdam’s Museum Van Loon is one of the institutions that cannot rely on a structural grant from the government. Donations from private individuals, such as those made through a named fund, are now more important than they have ever been before. The period rooms on display in Museum Van Loon may appear opulent, but anyone who takes a close look at the blue carpet in the salon will see that it needs replacing. This is exactly the kind of project in which private donors might be very interested, as Tonko Grever, the museum’s director, explained. “In recent years, friends and donors have become an increasingly important source of funding. Our overheads are covered by regular income, such as entrance fees and income from hiring out rooms at the museum. But we depend heavily on donations from individuals and funds for special projects.” Such projects include major exhibitions, the annual series of opera productions held in the garden, and purchases, such as a new carpet. By way of illustration, when the museum needed to raise funds for the coach house several years ago, it managed to obtain the full 2.7 million euros it required from donations. The restoration of the clinker brick floor, for example, was financed by Stichting Gansoord, a foundation established by a retired banker in 2007. Named funds Jacco Schoeber of Theodoor Gilissen, a private bank, has noticed that specific donations of this kind are very popular among private individuals. “We have noticed that our wealthy clients are keen to give money to cultural institutions, but they also want to see how the money is spent.” Named funds provide a good way of doing this. The donor decides how the money is to be spent, usually by a single charitable organization. According to Mr Grever, this is an excellent way for private individuals to make a difference. “A great deal can be achieved with a few thousand euros.” The cup of coffee offered to visitors to the coach house, for instance, is financed by a private individual. Although the assets of named funds are often all spent after a number of years, many of Theodoor Gilissen’s clients opt for an endowment fund. The money they donate is invested in perpetuity, rather than being spent, while the charitable organization is able to make use of the annual investment returns. For example, in the

www.museumvanloon.nl & www.gilissen.nl

Tax friendly Mr Schoeber noted that while named funds are often legacies, there are an increasing number of named funds that are established during the donor’s lifetime. This is due in part to tax incentives. If the donor tops up the fund on a regular basis for a period of five years, by providing, say, an additional € 50,000 a year, the entire sum is deductible for tax purposes. What this means in practical terms is that half of the amount is contributed by the tax authorities. This is contingent upon the charitable organization being officially recognized as a public benefit institution, which Museum Van Loon is. Theodoor Gilissen’s links to various cultural institutions can also inspire clients. The private bank invited clients to the opera in the museum’s garden last summer, and following a previous reception at Amsterdam’s Rijksmuseum several clients decided to set up named funds. “It is a wonderful way to follow your passion and make a contribution to our cultural heritage,” said Mr Grever, who is an art history graduate. “The same situation existed centuries ago. Rather than the government financing art and culture, it was wealthy citizens who made everything possible.” Museum Van Loon and Theodoor Gilissen are situated opposite each other. The museum is located at Keizersgracht 672, Amsterdam, while the bank is established at Keizersgracht 617. www.museumvanloon.nl & www.gilissen.nl

Jacco Schoeber (Gilissen) en Tonko Grever (Museum Van Loon), voor Museum Van Loon met zicht op kantoor Theodoor Gilissen foto Elselien van der Wal

X- clusive

53


DE APPELTJES VAN ORANJE Met de huldiging van Willem-Alexander en Maxima tot koning en koningin der Nederlanden op 30 april a.s. in gedachten, is de Suite van Oranje in Hotel Estheréa dé perfecte suite om een verblijf in Amsterdam onvergetelijk te maken. De suite was voor één dag het decor voor een samenzijn van Top Shops-partners die staan voor vakmanschap en kwaliteit. Wat vinden zij van het gebeuren dat plaatsvindt op 30 april?

f.l.t.r.: Julia Aalten, Marketing Director - Montblanc I hope they use a Montblanc pen to sign the investiture documents! Joost Bors - Director of private banking advice, Theodoor Gilissen Bankiers The thirtieth of April will be an unforgettably ‘Orange’ day! Kitty Leeser-Weers - Vice President, Gassan Diamonds The royal couple is so charismatic - they’re the perfect representatives of our country abroad! Queen Beatrix is a model of discipline and concern for others, and her children have inherited that. Joris Bijendijk - Executive Chef, Bridges Restaurant The Suite of Orange in Hotel Estheréa combines a welcoming decor with an

54

X- clusive


PRIDE IN HOUSE OF ORANGE On 30 April 2013, Willem-Alexander, Prince of Orange, and his wife Princess Máxima will be crowned King and Queen of the Netherlands. And there’s no better place to celebrate that than in the Suite of Orange in Hotel Estheréa in Amsterdam! A number of Top Shops partners, committed to expertise and quality, attended a get-together in the suite recently. What are their thoughts on the upcoming events of 30 April?

ideal location. It’s an excellent place to watch the celebration up close! Emma Montfort - Manager, Brasserie FLO Amsterdam The royal couple are inspiring, and I’m proud they’ll represent our country. We’re looking forward to enjoying a front-row seat on this special day. Florian Rottmann - Brand Manager, Moët Hennesey I have no doubt that the Prince and Princess of OrangeNassau will follow Queen Beatrix’s fine example and represent the interests of the Dutch people. Esther Peper-Esselaar - General Manager, Hotel Estheréa The royal couple have new ideas and ambitions and will bring a new flair to the royal house.

X- clusive

55


ARNO LEIJTEN

“DOE MAAR EEN CARRERA GT” Arno Leijten is manager Techniek bij Porsche Centrum Eindhoven. Hij werkt inmiddels al ruim 33 jaar bij Porsche. In 1991 werd hij wereldkampioen Porschemonteur. Met enkele collega’s greep hij net naast de titel voor teams. Zeggen dat Arno weet hoe een Porsche in elkaar zit, is dan ook een understatement.

H

oe kwam Arno bij Porsche terecht? “Na mijn mtsopleiding werktuigbouwkunde/autotechniek kon ik niet meteen werk vinden. Dat was ik na twee maanden zó zat, dat ik open sollicitaties heb gestuurd naar vier automerken, waaronder Porsche. Na een week kreeg ik een uitnodiging van de toenmalige Porschedealer Auto Lichtstad om eens te komen praten. Tijdens het gesprek vroeg men hoe ik wist dat er een vacature voor monteur was in de werkplaats. Ik heb ze toen verteld dat ik dat niet wist”, lacht Arno. “Om een lang verhaal kort te maken: ik werd aangenomen en ben nooit meer weggegaan”, vervolgt hij. Ondanks zijn voorliefde voor klassieke Porsches, is zijn favoriete Porsche een wat

jongere. “Mijn favoriete model is de 911 (996) GT2”, bekent Arno. Wat is volgens hem de kracht van de 911? “Allereerst de herkenbaarheid. In de nieuwste 911 (de 991 – red.) herken je nog altijd de lijnen van de klassieke 911”, vertelt Arno. “Daarbij koppelt elk model een solide uitstraling aan ongeëvenaarde rijeigenschappen en degelijkheid”, maakt Arno zijn verhaal af. En een Italiaanse volbloed dan, die is toch ook niet lelijk? “Nee, mooie auto’s, prachtig geluid. Leuk om een keer mee vreemd te gaan, om daarna weer snel in je oude vertrouwde Porsche te stappen”, grapt Arno. We leggen hem dezelfde gewetensvraag als Peter voor: een klassieke 911 of Carrera GT? “Doe maar een Carrera GT. Liefst in het geel”, specificeert Arno.

ARNO LEIJTEN: ‘I’ll take a Carrera GT’

Porsches, his favourite Porsche is a younger model. ‘The 911 (996) GT2,’ he admits. What does he see as the strength of the 911? ‘Firstly, its recognizability. In the latest 911 [the 991 – ed.], you can still see the lines of the classic 911,’ he explains. ‘Furthermore, every model brings together a clear character and unparalleled driving properties and reliability,’ he concludes. How about an Italian thoroughbred car? They’re attractive, aren’t they? ‘Beautiful cars, with a beautiful sound. Nice for a ‘short-lived fling’ as long as I can return to my old, familiar Porsche,’ Arno jokes. We ask him the same tricky question as Peter: a classic 911 or a Carrera GT? ‘I’ll take a Carrera GT. Preferably a yellow one,’ he instructs us.

Arno Leijten is the technical manager at the Porsche Centrum Eindhoven. He has been working for Porsche for more than 33 years. He became the world champion Porsche mechanic in 1991. He and a few colleagues just missed out on the team title. How did Arno end up at Porsche? ‘Having completed my intermediate technical training in mechanical engineering and car engineering, I wasn’t able to find work immediately. After two months, I was so fed up that I sent open applications to four car brands, including Porsche. A week later, the then Porsche dealer Auto Lichtstad invited me to come and talk to them. During the interview, they asked how I knew about the vacancy for a mechanic in the workshop. I told them I hadn’t known at all,’ laughs Arno. ‘To cut a long story short, they offered me the job, and I’ve been there ever since.’ Despite his great love of classic

56

X- clusive


PETER DAMEN

“NIETS WEEGT OP TEGEN EEN KLASSIEKE 911” Peter Damen is serviceadviseur bij de afdeling Aftersales van Porsche Centrum Eindhoven, tevens een erkend Porsche Classic Center, waar u terecht kunt voor de reparatie en restauratie van uw klassieke Porsche. Peter is gespecialiseerd in de Classic-modellen.

P

eter, wanneer begon je met het sleutelen aan je eerste Porsche? “Dat was in 1977, bij mijn toenmalige overbuurman. Samen hebben we alles bij elkaar meer dan honderd Porsches uit elkaar gehaald”, vertelt hij. En hoe is hij uiteindelijk bij Porsche terechtgekomen? “Kees Schellekens, chef werkplaats bij Auto Lichtstad uit Eindhoven, toen nog Porschedealer, kwam regelmatig onderdelen bij mij halen. In 1981 verwierf hij met Hans Dielen het Porschedealerschap voor Zuid-Nederland. Ze hadden behoefte aan een magazijnman met verstand van Porsche,en kwamen toen bij mij uit. 3 september 1981 ben ik begonnen en ik ben er nooit meer weggegaan”, legt Peter uit. Wat is eigenlijk zijn favoriete model? “Een 911 S Targa

uit 1973”, antwoordt Peter onmiddellijk. Heeft alleen een 911 het in zich om een klassieker te worden? “Nee, zeker niet. Ook de 924, 944 en 928 zijn inmiddels klassiekers”, verwijst Peter naar enkele klassieke Porsches die niet tot de 911-serie behoren. Heeft óók een relatief moderne 911, zoals de 997 (2004-’12) en de 991 (huidige model) het in zich ooit een klassieker te worden? “Zeker. Ik denk dat elke 911 klassiekerpotentie heeft”, is Peter overtuigd. Tot slot een hypothetische vraag: zou hij liever een klassieke 911 voor zijn pensioen cadeau krijgen of een Carrera GT (980), de supercar die tussen 2004 en 2007 werd geproduceerd? “Niets weegt voor mij op tegen een klassieke 911”, laat Peter geen twijfel bestaan.

PETER DAMEN ‘Nothing can compete with a classic 911’

Porsche dealership for the southern Netherlands. They needed a warehouse man who understood Porsches, so they came to me. I started on 3 September 1981, and never left,’ Peter explains. So what is his favourite model? ‘A 911 S Targa from 1973,’ he answers instantly. Is it only 911s that can become classics? ‘No, not at all. The 924, 944, and 928 are classics too,’ says Peter, referring to a few non-911 Porsche models. Do any of the relatively modern 911s, such as the 997 (2004-2012) and the 991 (the current model) have a chance of becoming classics? ‘Absolutely. I think every 911 has the potential to be a classic.’ Lastly, a hypothetical question: would he rather receive a classic 911 as a retirement gift or a Carrera GT (980), the supercar produced between 2004 and 2007? Peter is steadfast: ‘For me, nothing can compete with a classic 911.’ www.porschecentrumeindhoven.nl www.porscheservicecentrumlimburg.nl www.porsche.nl

Peter Damen is a service adviser within the After-sales department of Porsche Centrum Eindhoven, also a recognized Porsche Classic Center, where clients can bring their classic Porsches for repairs and restoration. He specializes in the Classic models. Peter, when did you start working on your first Porsche? ‘In 1977, with a neighbour at the time who was a well-known Porsche specialist. Together we dismantled more than a hundred Porsches,’ he explains. And how did he end up at the Porsche organization? ‘Kees Schellekens, who ran the workshop at Auto Lichtstad in Eindhoven, then still a Porsche dealer, regularly came to me for parts. In 1981, together with Hans Dielen, he acquired the

X- clusive

57


AAN TAFEL MET... LUNCH WITH...

‘POWER WOMEN’

SASKIA & YVONNE

TEXT MARCO SOETERS IMAGE HUGO THOMASSEN

We hebben een lunchmeeting met Saskia Klep, directeur private banking bij Theodoor Gilissen Bankiers, en met Yvonne Linssen, telg uit een geslacht jachtenbouwers en als commercieel directeur actief in het familiebedrijf Linssen Yachts. We have a lunch meeting with Saskia Klep, private banking director at Theodoor Gilissen Bankiers, and Yvonne Linssen, from a family of yacht builders and now commercial director of the family-run company Linssen Yachts.

A

angezien dit nummer uitkomt tijdens de zesentwintigste TEFAF, sturen we het gesprek op kunst aan. “In ons Amsterdams kantoor hangt veel kunst. Als investering, maar ook om het cultureel erfgoed in stand te houden”, opent Saskia, die vermogende particulieren en ondernemingen helpt op het gebied van financiële planning, inkomens- en vermogensstructurering, beleggen en financiering. “Veel van onze klanten bezitten kunst of beleggen in kunst. Hoewel beleggen in kunst een vak apart is, kunnen we cliënten natuurlijk wel adviseren over de rol van kunst binnen de vermogensstructurering en in contact brengen met andere cliënten met een interesse in kunst”, maakt Saskia de link tussen haar business en kunst duidelijk. Over beleggen gesproken: is een echte ‘Linssen’ trouwens een goede investering? “Jazeker”, komt Yvonne aan het woord, die letterlijk op de werf is geboren. “De jachten in ons segment zijn waardevaste beleggingsobjecten”. Welk segment bedoelt ze dan? “Wij bouwen exclusief waterverplaatsers, de wat loggere schepen. Die logheid vertaalt zich in meer ruimte. Wij bouwen geen snelle boten, wij bouwen comfortabele boten”, legt ze uit. “Maar een boot moet je natuurlijk niet louter als een beleggingsobject zien. Zie het liever als een investering in plezier. Het ‘immaterieel dividend’ noemen wij dat”, legt Yvonne, de kleindochter van Jac. Linssen sr., die in 1949 Linssen

58

X- clusive

The setting for our meeting is Brasserie FLO in Eindhoven, where we are served a delicious four-course lunch by Max Hermers, the general manager of Hampshire Hospitality, of which FLO forms part. The menu: First course: wild oysters Second course: grilled scallops Third course: steak tartare, prepared to our taste at the table Fourth course: crêpes Suzette, flambéed with Grand Marnier Yachts oprichtte, uit. En die waardevastheid? “De eerste vijf jaar heb je te maken met afschrijving. Tussen de vijf en de tien jaar klimt de prijs weer op en daarna consolideert de waarde zich”, licht ze toe. Het is een beetje een dooddoener, maar hoe handhaaft een vrouw zoals Saskia zich in de typische mannenwereld die private banking is? “Op managementniveau is de bankwereld zeker een mannenwereld”, vertelt ze. “Dat geldt ook voor ons, al is onze directeur een vrouw. Misschien wel als enige bankdirecteur in Nederland”, refereert Saskia aan Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen. “Ik geloof in de kracht van de combinatie van mannen en vrouwen in een bedrijf. Mannen en vrouwen hebben elk hun eigen specifieke kwaliteiten die bijdragen aan het succes van een onderneming”, vertelt Saskia, die zelf al een leven lang werkzaam is in de privatebankingsector. Hoe bewaken twee drukbezette vrouwen als Saskia en Yvonne de balans tussen werk en privé? “Ik heb drie jonge kinderen. Ik wil daarom het liefst elke dag om zes uur naar huis om ze zelf in bed te stoppen. Maar daarna gaat ook vaak de computer weer aan om nog wat werk voor te bereiden”, vertelt Saskia. “Voor mij zijn boten een manier van leven”, zegt Yvonne, die met vijftig tot zestig wekelijkse uren er nog een schepje bovenop


doet. “Maar ook ik ben ‘s avonds het liefst op tijd thuis om mijn zoontje van één in te stoppen. Mijn man werkt ook in de zaak, dus bij ons thuis gaat het bijna altijd over boten en varen”, vertelt Yvonne hoe in haar geval de scheidlijn tussen privé en werk is vervaagd. Hebben de twee naast hun drukke baan en gezinsleven eigenlijk nog wel tijd voor hobby’s? “Ik vaar graag”, geeft Yvonne het voor de hand liggende antwoord. “Ik sport veel. We skiën en varen ook graag, maar dan in zeilboten”, kijkt Saskia haast verontschuldigend naar Yvonne. “O, wacht maar”, zegt die laatste. “Als je twaalf jaar verder bent, wil je vast een motorjacht”, refereert Yvonne aan de gemiddeld wat hogere leeftijd van haar cliënten. www.linssenyachts.com. www.gilissen.nl www.floeindhoven.com

As this edition will be published during the 26th TEFAF, our conversation soon turns to art. ‘We have a lot of art on the walls of our Amsterdam office. It’s an investment, but it’s also to help preserve cultural heritage,’ begins Saskia, who helps wealthy individuals and businesses in the field of financial planning, income and capital structuring, investment, and financing. ‘Many of our clients own art or invest in art. Although investing in art is a specialized field, we can of course advise clients about the role of art within capital structuring and bring them into contact with other clients interested in art,’ as Saskia explains the link between her business and art.

How do two busy women like Saskia and Yvonne maintain a balance between work and private life? ‘I have three young children, so when possible I go home at six every day so I can put them to bed. After that, though, I often switch the computer on again to prepare some work,’ says Saskia. ‘For me, boats are a way of life,’ adds Yvonne, whose working hours are even longer at 50-60 hours a week. ‘But I also prefer to get home in time to put my one-year-old son to bed. My husband also works within the business so conversations at home are almost always about boats and yachting,’ is Yvonne’s explanation of the blurring of the dividing line between private life and work.

Speaking of investments: is a genuine ‘Linssen’ a good investment? ‘Absolutely,’ answers Yvonne, the granddaughter of Jac. Linssen senior, who established Linssen Yachts in 1949. She herself was literally born in the shipyard. ‘The yachts in our segment have a stable value.’ Which segment is that? ‘We build exclusive displacement yachts, heavyweight boats. Their weight translates into extra space. We don’t build fast boats; we build comfortable boats,’ she explains. ‘But you shouldn’t see a boat purely as an investment object. See it as an investment in enjoyment. We call that the “intangible dividend”.’ And what about the value stability? ‘In the first five years, there will be depreciation. Between five and ten years, the price goes up again, and after that the value consolidates,’ she explains.

Do the two women have any time for hobbies alongside their work and family life? ‘I enjoy boating’ is Yvonne’s obvious answer. ‘I do a lot of sport. We go skiing, and I also like boats - sailing boats to be precise’ adds Saskia with an apologetic glance at Yvonne. ‘Just you wait’ replies Yvonne. ‘In twelve years I’m sure you’ll want a motor yacht,’ referring to the older age category of her average client.

It may be a non-issue, but how does a woman like Saskia fare in the male-dominated world of private banking? ‘At management level, the banking world is certainly a man’s world,’ she says. ‘That applies to us, too, although our director is a woman. Possibly the only female bank director in the Netherlands,’ she adds, referring to Tanja Nagel, chair of the Board of Directors of Theodoor Gilissen. ‘I believe in the power of the combination of men and women within a company. Men and women have their own specific qualities, contributing to the success of a business,’ says Saskia, who has spent a lifetime working in the private banking sector.

X- clusive

59


GOLDSTEIN CREATIONS

EDELE TAFELS VOOR VERFIJNDE INTERIEURS NOBLE TABLES FOR SOPHISTICATED HOMES

60

X- clusive


Het Franse Goldstein Creations biedt nu ook in Nederland zijn unieke fossielhouten tafelbladen aan, vervaardigd uit meer dan tweehonderd miljoen jaar oude versteende naaldbomen uit de Verenigde Staten. Met hun prachtige natuurlijke kleuren spreiden deze in het oog springende gepolijste tafelbladen een tijdloze schoonheid tentoon die in geen enkel interieur misstaat.

H

et weelderige landschap van het Laat-Trias werd gedomineerd door grote bossen met kolossale naaldbomen. Het gebied rond de welbekende Chinlerotsformatie in Arizona (VS) was ooit een groot waterbekken met talloze rivieren en beken die door het laagland stroomden. Tijdens seizoensoverstromingen werden bomen uit de grond gerukt en weggespoeld, om in de beddingen en op de oevers opeen te hopen, waar ze van tijd tot tijd werden bedekt door lagen fijn zand, rijk aan vulkanische as van de vulkanen verderop in het westen. De vulkanische as vormde de bron van het silicium dat de begraven boomstammen hielp te kristalliseren, door de houtcellen te vervangen door cellen met silicium. Dit proces nam lange tijd in beslag. Sommige van de begraven bomen versteenden volledig. Elementen zoals ijzer, mangaan en koper bezorgden het versteende hout zijn enorme kleurenvariĂŤteit. Uiteindelijk werden de versteende boomstammen, waarvan de meeste in stukken waren gebroken, na 220 miljoen jaar door landverhoging en erosie blootgelegd.

X- clusive

61


Werken aan versteend hout vereist, naast machines die speciaal zijn aangepast aan dit bijzondere materiaal, een enorme vakkundigheid en ervaring. De stammen worden eerst in plakken gesneden en daarna met een engelengeduld gepolijst totdat ze schitterend glanzen en nagenoeg volmaakt zijn. De hardheid van kwarts en diens zuurbestendigheid zorgen ervoor dat deze prachtige tafelbladen zo enorm gewild zijn. Deze stenen bladen laten buitengewone natuurlijke kleuren zien, altijd met verschillende inlassen van kwartsvariaties, zoals amethist en andere mineralen, die zich stuk voor stuk

in al hun pracht presenteren na dagen van polijsten. De grillige contouren van de boomstammen, met hun grove schorsstructuur, zijn op prachtige wijze behouden. We bieden zelfs dwars- en lengtedoorsneden aan, uitgehouwen door ervaren ambachtslieden uit hoogwaardige houtsoorten (eiken, essen, mahonie, kersen, peren, ebben) om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze veeleisende klanten.

The French company Goldstein CrĂŠations is now offering its unique petrified wood table tops in the Netherlands too, produced from petrified conifers more than two-hundred million years old from the United States. With their beautiful natural colours, these eye-catching, polished table tops offer timeless beauty that would grace any interior.

had broken into pieces - became exposed as a result of land uplift and erosion.

The lush landscape of the Late Triassic period was dominated by great forests of colossal conifers. The area around the wellknown Chinle rock formations in Arizona (USA) was once a large basin featuring countless rivers and streams flowing through the lowlands. During seasonal floods, trees were wrenched out of the ground and washed away, accumulating on river beds and banks where from time to time they were covered by layers of fine sand, rich in volcanic ash from the volcanoes to the west. The volcanic ash formed the source of the silicon which helped to crystallize the buried tree trunks by replacing the wood cells with silicon. This process took a very long time. Some of the buried trees turned entirely to stone. Elements such as iron, manganese, and copper gave the petrified wood its wonderful array of colours. Finally, after 220 million years, the petrified tree trunks - most of which

62

X- clusive

Goldstein Creations | www.philippe-goldstein.com Red Gallery | www.redgallery.com

Besides machinery specially modified to suit this unique material, working with petrified wood requires great professional skill and experience. The tree trunks are first cut into slices and then polished - with the patience of a saint - until they are smooth, shiny, and virtually perfect. The hardness of quartz and its resistance to acid are qualities that make these beautiful table tops so desirable. These stone table tops feature exceptional natural colours, always with various seams of quartz variations such as amethyst and other minerals, emerging in all their glory after several days of polishing. The jagged contours of the tree trunks with their rough bark structures have been beautifully preserved. We offer both cross-sections and longitudinal sections, carved out by experienced craftsmen, from high-quality wood types (oak, ash, mahogany, cherry, pear, and ebony) in order to satisfy the wishes and requirements of our exacting clients. Goldstein Creations | www.philippe-goldstein.com Red Gallery | www.redgallery.com


X- clusive

63


M aa s tr ic ht A ir po r t Au s tr al ië la an 50 T 04 3 36 5 20 88

info@spee-advoc at www.spee-advo en.nl caten.nl

ONDERNEMINGSRECHT / ARBEIDSRECHT VERBINTENISSENRECHT / CONTRACTENRECHT FAMILIERECHT / A ANSPRAKELIJKHEIDSRECHT BOUWRECHT / HUURRECHT / GOEDERENRECHT FISCA AL RECHT / MEDIATION / INCASSO’S

64

X- clusive


HET GEZICHT ACHTER / THE FACE OF…

RESTAURANT BRIDGES INSPIRED BY RON BLAAUW, SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM Chef Joris Lucas Jacob Bijdendijk zwaait de scepter in restaurant Bridges, het stijlvolle én trendy restaurant van The Grand. Joris is een veelzijdig man: buiten zijn passie voor koken is hij dol op reizen, speelt voetbal, squasht en staat ook zijn mannetje in de boksring! Na zijn opleiding aan de Hotelschool Den Haag en stages bij o.a. de Zwetheul (**) en De Librije (***), begon hij zijn eigen zaak, Carte Blanche: think global, eat local.

J

oris deed vele kookdemonstraties en kookwedstrijden op tv, caterde exclusieve diners voor de happy few in o.a. Frankrijk, Italië, Spanje, Abu Dhabi, Singapore, Shanghai, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina en Beirut. Ook met de pen is hij creatief; hij schrijft een blog voor Elle Magazine! Een belangrijk deel van zijn carrière werkt hij al samen met sterrenchef Ron Blaauw. Hij werkte samen met hem bij tweesterrenrestaurant Ron Blaauw Restaurant in Ouderkerk aan de Amstel en bij Ron Blaauw’s Palazzo waar hij respectievelijk chef de partie en head chef was. Deze laatste functie vervulde hij ook bij Brasserie Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel. Tot maart 2012 werkte hij bij Le Jardin des Sens van de Pourcel Brothers in Montpellier (Frankrijk) waar hij groeide tot sous-chef, ook weer een sterrenrestaurant. Op dit moment is hij executive chef van restaurant Bridges en het lukt deze knappe, ambitieuze jongeman om, in nauwe samenwerking met consultant SVH Meesterkok Blaauw, zijn stempel op de keuken en sfeer te drukken! www.bridgesrestaurant.nl www.sofitel-legend-thegrand.com

C

hef Joris Lucas Jacob Bijdendijk is in charge of the kitchen at Bridges, the stylish and trendy restaurant at hotel The Grand. Joris is a veritable Renaissance man: in addition to his passion for cooking, he travels, plays football and squash, and even boxes! After studies at Hotelschool The Hague and work placements at Michelin-starred restaurants, he started his own business, Carte Blanche. He has given cooking demonstrations, participated in televised cooking contests, and catered exclusive dinners in glamorous locations all around the world. Did we mention that he also writes a blog for Elle Magazine? For much of his career, Joris has worked with Michelin-starred chef Ron Blaauw. He was chef de partie at the two-starred Ron Blaauw Restaurant in Ouderkerk aan de Amstel and he was head chef at Ron Blaauw’s Palazzo. He was also head chef at Brasserie Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel. Until March 2012 he was the sous-chef at the Pourcel brothers’ Michelin-starred Le Jardin des Sens in Montpellier, France. This charming and ambitious young man is currently the executive chef at Bridges Restaurant, where, in consultation with certified Master Chef Ron Blaauw, he has made his distinctive mark on the kitchen!

X- clusive

65


COLUM N

‘EEN MOOIER GEBIT, DAAR KAN GEEN BOTOX TEGENOP!’ RICHARD KLEINSMAN OVER HET NUT VAN EEN INTAKE-GESPREK ZOALS BIJ KLEINSMAN DENTAL CENTER

W

66

at ik veel zie, is dat mensen tussen 40 en 60 hun gebit graag eens grondig zouden willen aanpakken, maar daarin ontmoedigd worden door de eigen tandarts. Die vindt vaak dat de reguliere halfjaarlijkse controle wel volstaat en remt wensen van patiënten dan ook in veel gevallen af. ‘Het gaat zo toch prima?’, illustreert de houding. De eigen tandarts kijkt naar budget. Gemiddeld krijgt een patiënt achthonderd euro per jaar door de verzekering vergoed en dat komt neer op een kroon of een paar nieuwe vullingen. Bij Kleinsman Dental Center beginnen we altijd met een uitgebreid intakegesprek van anderhalf uur met één van onze specialisten, waarin écht goed geluisterd wordt naar de wensen van de patiënt. We maken tijdens een intake altijd een afdruk en overzichtsfoto van het gebit. Samen met een tandtechnicus uit ons lab bespreken we de wensen van de patiënt vervolgens uitgebreid. Alle wensen worden in kaart gebracht. De tandtechnicus gaat aan de slag met het maken van een mal, waarmee de nieuwe situatie wordt nagebootst. Na een uur is de mal klaar en kan de patiënt ter plekke in zijn eigen mond zien hoe de nieuwe situatie er uit zou kunnen zien. Na dit stukje beleving maken we door het opstellen van een offerte een begroting, die we uitgebreid met al onze patiënten bespreken. We maken een totaalplan, wat zelfs over jaren verdeeld kan worden als het niet in het budget past.

Voor veel pijn hoeft niemand bang te zijn- alles gebeurt onder verdoving of indien gewenst onder volledige narcose. En het mooie is: al tijdens de ‘noodfase’ is de nieuwe situatie van kracht en heeft de patiënt al zijn nieuwe, mooie gebit. Mensen knappen ongelooflijk op van zo’n make-over. Ze ogen er jonger door, dynamischer. Daar kan geen Botox tegenop! Bovendien komt het de gezondheid van het gebit ten goede, want ze hebben meer plezier in het verzorgen en schoonhouden van hun nieuwe, fraaie, natuurlijke gebit. Het intakegesprek kost € 185 en is geheel vrijblijvend. Het is zelfs helemaal gratis wanneer men besluit over te gaan tot een behandeling. Dan worden de kosten namelijk verrekend. Dat is nog eens een goede investering in jezelf! Ik nodig u dan ook graag uit voor een afspraak. Vergeet ook niet onze website te bezoeken. Daarop staan tal van informatieve filmpjes, onder andere over het intakegesprek!

In contrast with other dental practices, here at Kleinsman Dental Center we always offer our new patients a thorough initial consultation with one of our specialists. A dental impression is made along with a general x-ray of the teeth. Together with one of the dental technicians in our lab, the patient’s wishes are discussed, after which we set about making a mould to replicate the new situation. The mould is ready within an hour and the

patient can see the proposed new situation in a model of his or her own mouth. An offer is then put together and discussed. The nice thing is that even while the dental work is being done/even during the post-procedural phase, the patient already has the benefits of the new situation, i.e. his or her beautiful new teeth. A make-over like this can really do a person good. They look younger and more full of life. Who needs Botox?!

X- clusive

Richard J.M Kleinsman Kleinsman Dental Center Bosch en Duin (NL) Bocholt (D) www.kleinsman.de Fotografie: Kleinsman Dental Center


‘Art on wheels’

1936 Delahaye 135M Roadster short chassis Competition by Guilloré

FINE AUTOMOBILES j a c k b r a a m   r u b e n

‘Investment in pleasure’ w w w.fine automobiles.nl X- clusive

67


LOUWMAN MUSEUM AUTOMOTIVE ART

D

e komst van de auto inspireerde kunstenaars om de romantiek van de automobiel te vangen in verf, metaal en steen. Het Louwman Museum geeft een overzicht van een aantal van de mooiste en belangrijkste exemplaren van deze kunstvoorwerpen. Zelfs kunstenaars als ToulouseLautrec werden geïnspireerd door de automobiel. Dit mondde uit in een eigen school van kunstenaars zoals de Frederick Gordon Crosby en Bryan de Grineau uit Engeland en de Amerikaan Peter Helck, wiens werk de magie van de gouden tijden van de autosport vastlegde. Het Louwman Museum laat driedimensionale werken zien van beeldhouwers, waaronder werken van Paul Moreau-Vauthier, Charles Sykes en François-Victor Bazin. Radiateur mascottes zijn waarschijnlijk de meest bekende kunstvorm in de auto-industrie. Uiteenlopend van bizar tot adembenemend mooi waren deze kleine beelden ooit gezichtsbepalend voor de meeste automerken. Ofschoon de meeste merken hun eigen mascotte hadden, kon er voor een persoonlijk tintje een keuze gemaakt worden uit een oneindig groot aanbod van mascottes van gespecialiseerde producenten. Van eigen bodem komt een uitgebreide hoeveelheid van aardewerk en keramische voorwerpen, geïnspireerd op de beginjaren van de automobiel. De collectie omvat ook borden, ornamenten en een grote verscheidenheid aan snuisterijen. Een belangrijk gedeelte van de geschiedenis van de automobiel zijn de herinneringen aan vroegere reizen, die in het Louwman Museum tot uiting komen in kunstvoorwerpen. De collectie bevat ook vele trofeeën.

68

X- clusive

T

he arrival of the motor car inspired artists and sculptors to try and capture the romance of motion in paint, metal and stone, and the Louwman Museum has an important - and growing - display of some of the finest examples of automotive art. Even artists like Toulouse-Lautrec were inspired by the motor car, which generated its own school of illustrators like the Englishmen Frederick Gordon Crosby and Bryan de Grineau and the American Peter Helck, whose work captures the magic of the golden age of motor racing. Working in three dimensions were sculptors like Paul MoreauVauthier, Charles Sykes and, François-Victor Bazin. Radiator mascots are perhaps the most accessible form of motoring art. Ranging from the bizarre to the breathtakingly beautiful, these tiny sculptures were once a feature of most makes of car. Many, indeed, had their own individual marque mascots, though owners seeking to personalize their cars had an almost infinite choice of mascots from specialist manufacturers. On the domestic front, the romance of motoring inspired a wide range of pottery and ceramic items in the early days of motoring. Plates, ornaments and a wide variety of knickknacks with a motoring theme all feature in the Louwman Collection. Memories are an important part of motoring history, too, and the Louwman Museum has a wonderful selection of automobilia to recall journeys long ago. www.louwmanmuseum.nl


KROONJUWELEN CROWN JEWELS LAAT U INSPIREREN VOOR 30 APRIL GET INSPIRED FOR THE 30TH OF APRIL

1.

3.

2.

4.

5.

1. Steltman 18 carat white gold crown with diamonds and seven aquamarines. € 45.000 steltman.nl 2.Mont Blanc Earrings in 18 carat white gold with diamonds from the Princesse Grace de Monaco collection € 14.500 Montblanc.com 3.Mont Blanc Unique piece watch from the Princesse Grace de Monaco Collection. € 170.000 Montblanc.com 4.Schaap en Citroen 18 carat white Gold Royal Asscher ring with orange saffire and diamonds € 3400 schaapcitroen.nl 5.Gassan Sissi ring of Pasquale Bruni in 18 carat pink gold with amethyst and white diamonds. 
€ 8.780 gassan.com

X- clusive

69


KAN EEN AUTOMOBIEL OOK KUNST ZIJN? CAN AN AUTOMOBILE ALSO BE ART? In mijn leven heb ik een aantal leraren gehad. Daarmee bedoel ik heren die mij wat betreft auto’s de weg wezen en die mij de ogen openden voor wat belangwekkend was – niet alleen de techniek, maar ook het genot ernaar te kijken. Dát moet kunst, voor mijn gevoel, óók zijn: aangenaam om naar te kijken, verrijkend en iets waar je aangenaam door geraakt of verrast wordt. En dat kan natuurlijk van alles zijn en is voor iedereen anders: technische en industriële producten, architectuur et cetera.

70

X- clusive

I have had a number of teachers in my life; people who have taught me things about cars and who opened my eyes to matters of interest and importance - not just technology but also the pleasure of admiration. In my eyes, that is what art should be: something pleasant to look at, something enriching, something that pleasantly surprises or touches you. That can, of course, be anything, and it is different for everyone: technical and industrial products, architecture, etc.


O

p de laatste Rétromobile autotentoonstelling in Parijs was er een speciale expositie gewijd aan de Citroën ID/DS-modellen, liefkozend ‘de snoek’ genoemd. Mensen die het weten kunnen, zijn van mening dat er in de Franse geschiedenis twee jaartallen een grote rol hebben gespeeld en de Republique op haar grondvesten hebben doen schudden: 1789 en 1955. Het eerste jaartal markeert het begin van de Franse Revolutie, het tweede de introductie van Citroën DS – in het Frans uitgesproken als déesse, wat ‘godin’ betekent. De Zwitserse handelaar Lukas Guni had een groot aantal prachtexemplaren op een fabelachtige stand bijeengebracht, in prachtige modekleuren uit die tijd – gifgroen, oranje en geel, met daken in een tweede kleur. Daarbij meubilair uit dezelfde periode en twee charmante dames, gekleed in mode uit die tijd en met een bijpassende coiffure. Het gaf een geweldig tijdsbeeld van de jaren vijftig. Je zou het geheel nog kunnen uitbreiden met een koelkast, transistorradio en een Hoover-stofzuiger uit die

A

tijd. Dát is voor mij kunst. Al een aantal jaar geleden heb ik getracht een auto in te brengen tijdens TEFAF Maastricht. Dat is nooit verder gekomen dan mijn Alfa Romeo uit 1932 die de stand van verzekeraar AXA ART verfraaide en een Bugatti in de hospitality suite van de beurs. Mijn filosofie was de bezoeker een ander perspectief op kunst te verschaffen en te laten inzien dat een automobiel óók een kunststuk kan zijn. Dat is het normale kunstminnende publiek natuurlijk niet gewend op een verkoopbeurs als TEFAF. Je moet er uiteraard ook niet zomaar een autootje neerzetten. Ik zie voor mij een Avion Voisin, met een mooi tapijt ervoor en aan de muur iets art deco-achtigs. Een mooi schilderij en wat fraaie ameublementen uit de juiste periode – wedden dat ik de dames en heren dan de ogen open? Tijdens de komende Cologne Fine Art & Antiques gaan we dit concept uitproberen. Jammer dat Maastricht deze primeur niet gegund is...

t the last Rétromobile car exhibition in Paris, one particular exhibit was devoted to the Citroën ID/DS models, with their various nicknames including ‘the goddess’. The general opinion is that two years in particular have played important roles in French history and shook the Republique to its foundations: 1789 and 1955. The former marked the start of the French Revolution; the latter marked the introduction of the Citroën DS – pronounced déesse in French, meaning goddess. The Swiss trader Lukas Guni had brought together several beautiful specimens for a fairytale-like stand, in wonderful colours, fashionable at the time – bright green, orange, and yellow, with the roofs in a second colour, accompanied by furniture from the same period and two charming ladies dressed in the fashions of the era and with hairstyles to match. It was a wonderful representation of the 1950s. One could easily have added a 1950s refrigerator, transistor radio, and Hoover vacuum cleaner. That is what art means to me!

perspective of art and to show them that a car can also be a work of art. The average art-loving public is not used to that at a show like TEFAF at which exhibits are also sold. And you can’t exhibit any old car. I have a vision of an Avion Voisin, with a beautiful carpet in front of it and something Art Deco-like on the wall. An attractive painting, an elegant suite of furniture from the right period – I bet that would make people stop and look! We will try out this concept during Cologne Fine Art & Antiques. It’s a shame that Maastricht won’t have this scoop...

A few years ago, I tried to exhibit a car at TEFAF in Maastricht. I never got beyond bringing my 1932 Alfa Romeo, which graced the stand of the insurance company AXA ART, and putting a Bugatti in the show’s hospitality suite. My aim was to give the visitor a different

Jack Braam Ruben www.fineautomobiles.nl Jack Braam Ruben buys / sells / mediates classic automobiles

X- clusive

71


COLUM N

UIT DE KUNST

DOOR TOM SEBASTIAN

Kunst. Het is er bij mij met de paplepel ingegoten. Ik kom uit een artistiek gezin en vaak tot mijn ergernis was werkelijk alles gerelateerd aan kunst. Als kleine jongen werd ik van het ene museum naar het andere gesleept. Tijdens familievakanties werd ik iedere kerk binnen gesleurd om vervolgens het hele gebouw af te struinen, waarbij ook het naamplaatje op een kerkbank niet werd overgeslagen. Je begrijpt dat ik inmiddels een semideskundige ben op het gebied van Romaanse en Gotische bouwstijlen. Het was allemaal een beetje too much. Als beautystylist zie ik duidelijk overeenkomsten tussen kunst, mode en showbizz. Alle drie hebben te maken met uiterlijk vertoon, artistieke uiting en commercie. Abstracte kunstenaars vinden realistische kunst vaak te makkelijk. En andersom wordt gezegd dat aan abstracte kunst geen touw vast te knopen is. Ik hou van beide stromingen. In mijn huis hangt werk van mijn vader - abstract -, maar ook van kunstenares Ans Markus realisme. Ans is het perfecte voorbeeld van hoe mode en kunst samen kunnen gaan. Ik heb zelf ook model gestaan voor Ans. Zij zocht destijds een model voor een reeks over het icoon Sebastiaan, een katholieke patroonheilige die door de eeuwen heen dankzij kunstenaars een Apollo-status had gekregen. ‘Een schone jongeling’ die veelal naakt werd afgebeeld. Ik was vereerd, zonder dat ik de spreekwoordelijke veer wil gebruiken.

passen en van bepaalde designers zou ik kleding van z’n lang zal ze leven niet aantrekken, maar ik waardeer hun creativiteit en specialisme wel. Het is kunst en mooi als jij dat wilt! Tom Sebastian , www.tomsebastian.com

De tendens tegenwoordig is open minded te zijn, maar vaak wordt te snel een oordeel gegeven zonder een schilderij of ontwerp te kunnen waarderen. Ik vind ook niet alle kunst bij mij

Tom Sebastian is één van de bekendste beauty stylisten van Nederland en gespecialiseerd in fashion, beauty en lifestyle.

STATE OF THE ART BY TOM SEBASTIAN

perfect example of how well fashion and art go together.

From an early age on my life is dominated by art. I was brought up in a bohemian environment and as a young boy my parents used to drag me in and out of museums. Family holidays meant visiting churches, where absolutely no detail was overlooked, including the nameplates on a pew. As a result I grew up to be a semi expert in the field of Romanesque and Gothic styles, which, let’s be honest, felt a bit over the top.

I once sat for Ans. She was looking for a model for a series on the icon Sebastian, a Catholic saint who gained an Apollo status through time. He was often depicted naked in paintings. Of course I was flattered.

From where I stand now in life, as a beauty stylist, I see clear similarities between art, fashion and showbiz. All three have to do with appearance, artistic expression and commerce. Abstract artists often find realistic art ‘too simple’. On the other hand it is said that abstract art is incomprehensible. Both appeal to me. In my house you will find abstract works of my father, but I also own several paintings of the realistic artist Ans Markus. Ans being the

72

X- clusive

The trend nowadays is said to be open minded, but too often people are judgmental about art without really examining it first. For instance there are certain fashion designers I would never wear designs from, but I do appreciate their creativity and specialization. It is art and if you think it is beautiful, so it is! Tom Sebastian , www.tomsebastian.com Tom Sebastian is a well-known beauty stylist from the Netherlands. He is specialized in Fashion, Beauty and Lifestyle.


Strictly style

According to

Shoes & Shirts

De Bentley-rijder stelt hoge eisen aan zijn bolide en vanzelfsprekend ook aan de bagage waarmee hij reist. Shoes & Shirts geeft advies inzake de volgens hen meest geschikte reistassen voor de Bentley-rijder. A Bentley driver has high expectations of his car and, of course, of the luggage he takes with him. The people at Shoes & Shirts are experts in the field and can advise on the most exclusive travel bags for the Bentley driver. Shoes & Shirts | Havenstraat 23/50 | Maastricht | Holland T +31 (0) 43 325 55 18 | www.shoesandshirts.nl

Left: Trolly in dark brown grain leather with practical wheels and extendable handle. Middel: Garment-bag in cognac brown leather with special hanging compartment. X- clusive 73 Right: Holdall-bag in canvas and bridle leather combination, easy and spacious. Driving gloves in natural tan leather with woven cotton ventilation upper part. Car: Bentley Continental GT Speed


Top Spots Giardino Galerie en Beeldentuin / gallery and sculpture garden Giardino is een expositielocatie voor hoogwaardige, hedendaagse internationale kunst. De galerie vertegenwoordigt gerenommeerde en jonge getalenteerde beeldhouwers en schilders, waarvan meerdere exclusief in Nederland of West-Europa. Tevens presenteert Giardino jaarlijks in maart het werk van deze kunstenaars op het kunstevenement Kunst in Valkenburg (KiV). Giardino is an exhibition venue for high-quality, contemporary international art. The gallery represents renowned and talented young sculptors and painters, with exclusive representation for some of them within the Netherlands or Western Europe. Giardino also presents the work of these artists at the art event Kunst in Valkenburg (KIV) www.giardinobeeldentuin.nl

Librije’s Hotel (*****) Stap binnen in de wereld van Librije’s Hotel en geef u volledig over aan de ‘ultieme hotelbelevenis’. Geniet van de bijzondere sfeer en ambiance in deze voormalige gevangenis en laat u opsluiten in luxe in één van de 19 prachtige hotelkamers & suites. Step into the world of Librije’s Hotel for the ultimate hotel experience. Enjoy the unique atmosphere and ambiance of this former prison building and lock yourself away in one of the 19 exquisite hotel rooms and suites.

Spinhuisplein 1 | Zwolle | The Netherlands | T +(0)38-8530000 | E www.librijeshotel.nl

Hotel Recamier Parijs – Paris Fantastisch klein, maar fijn 4-sterren boutique hotel, perfect gelegen in Saint Germain-des-Pres op de legendarische Place Saint Sulpice. Stijlvol ingerichte slaapkamers, gratis Wi-Fi en een heerlijk ontbijtbuffet. De perfecte ‘hide out’ voor een weekendje Parijs! Wonderful small-scale 4-star boutique hotel in an ideal location on the legendary Place SaintSulpice in the Saint-Germain-des-Prés district. Stylish and comfortable en suite bedrooms, complimentary high-speed Wi-Fi access, a mouth-watering breakfast buffet and complimentary afternoon tea served in the lounge every day. The perfect place for a romantic getaway in Paris! www.hotel-recamier-paris.com Download free App Hotel Recamier from the App Store!

De Vrienden van Jacob in Duin & Kruidberg Michelin-sterrestaurant ‘De Vrienden van Jacob’, gevestigd in Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort, vlakbij Haarlem, organiseert één zaterdag per maand een culinaire 4-gangenlunch. Op zaterdag 16 maart staat het thema schaal- en schelpdieren centraal. Mode en culinair genot komen samen op 13 april tijdens de Culinaire Catwalk. Michelin-starred restaurant “De Vrienden van Jacob”, established in Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort, near Haarlem, holds a culinary 4-course lunch once a month. On Saturday 16 March, seafood is the central theme of the day. Fashion and culinary delights come together on 13 April for the Culinary Catwalk. www.devriendenvanjacob.nl

74

X- clusive


Investing in art or the art of investment? Discover and enjoy the whole of Europe with family and friends on a Linssen Yacht. That’s far better than any index-linked investment!

luxury motoryachts from 8-15 m

Linssen Yachts B.V. Brouwersstraat 17, NL-6051 AA • Postbus 7172, NL-6050 AD Maasbracht Tel. +31 (0)475 - 43 99 99 | Fax + 31 (0)475 - 43 99 90 | info@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

X- clusive

75


10 VRAGEN AAN / 10 QUESTIONS FOR...

BAS KIEPE AT CORTEX Bas Kiepe is partner en CEO van Cortex BV, een specialistisch beveiligings- en onderzoeksbedrijf dat een breed beveiligingpakket biedt aan internationale bedrijven en vermogende particulieren. Cortex is ook werkzaam voor een aantal gerenommeerde opdrachtgevers tijdens TEFAF, de meest prestigieuze kunstbeurs ter wereld. Wij spraken met Bas over zijn connectie met TEFAF, met kunst en met high-end brands.

Bas Kiepe is a partner and CEO at Cortex BV, a specialized security and investigation firm offering a broad package of security options to international companies and wealthy individuals. Cortex also works for a number of well-known clients during TEFAF, the world’s most prestigious art fair. We spoke to Bas about his connection with TEFAF, art, and top brands.

1. Wat doet Cortex eigenlijk tijdens TEFAF? Wij verzorgen het beveiligd en (specialistische) transport voor een aantal bestaande relaties. Ook verzorgen wij de ‘vleugelafhandeling’ van relaties die aankomen met hun privéjet.

ontwikkeld in het maken van een risicoanalyse, maar vooral in de operationele inzet. Onze collega’s hebben bijvoorbeeld een internationale en specialistische achtergrond. Daarom sluiten ze ook goed aan bij onze dienstverlening en organisatie. Mijn compagnon is operationeel directeur en gespecialiseerd in procedures en protocollen. Veiligheid, maar vooral adviseren op waarheidsbevindingen, zit in ons DNA. Wij bouwen aan langdurige relaties, vandaar dat er ‘24/7/365’ op ons kaartje staat.

2. Hoe ben je hier terecht gekomen? Voor ik met mijn compagnon Cortex oprichtte, hebben we als ‘baasje’ voor een aantal zeer gerenommeerde families en organisaties gewerkt. Hierdoor hebben we een enorme expertise

76

X- clusive


3. Is het geen verschrikkelijke verantwoordelijkheid om zo veel geld en waardevolle zaken op je te nemen? Nee, dat is juist een verschrikkelijke uitdaging, ieder jaar weer!

we onder andere voor Chopard en Graff. Hiermee voorzien we in representatieve, gemotiveerde en goed opgeleide reguliere beveiligers. Dat staat helemaal los van ons specialistische bedrijf.

4. Hoe regel je een dergelijke beurs organisatorisch? Dat regel ik in eigen beheer met een super ondersteunend team. We hebben vaak ad hoc opdrachten waarop we moeten anticiperen. Dat maakt het werk nóg uitdagender.

8. Waarom moeten mensen eigenlijk hun tas laten zien als ze de beurs binnenkomen? Dat is uit veiligheidsoogpunt. Meer kan en mag ik daar niet over zeggen. Ik ga ervan uit dat jullie dat begrijpen.

5. Werk je tijdens TEFAF altijd met vaste mensen? Altijd! Onze cliënten hechten veel waarde aan bekende gezichten. Het kan uiteraard incidenteel voorkomen dat er een wissel plaatsvindt.

9. Heb je wel eens voor hete vuren gestaan tijdens deze beurs of iets dergelijks? De smeuïge verhalen en het gegooi met bekende namen laat ik liever over aan mijn concurrenten. Discretie en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel!

6. Er gebeurt eigenlijk altijd wel iets tijdens TEFAF: diefstal e.d. Hoe kan dat eigenlijk nog gebeuren als jij alles beveiligt? Wij proberen incidenten te minimaliseren, maar vooral beheersbaar te maken. Wij werken goed voorbereid met een team van (internationale) specialisten. 7. Doe je én de beveiliging voor TEFAF zelf én ook nog eens voor bedrijven afzonderlijk, zoals bijvoorbeeld Chopard? Hoe werkt dat? Met ons regulier beveiligingsbedrijf Security Control werken

1. What does Cortex actually do during TEFAF? We take care of secure and specialist transport for a number of existing clients. We also take care of similar matters for clients arriving by private jet. 2. How did you end up in this job? Before I set up Cortex with my associate, we worked for a number of very well-known families and organizations. That gave us an enormous amount of experience in performing risk analyses, and particularly in operational matters. For instance, our colleagues have an international and specialized background, so they fit in well with our services and organization. My associate is the operational director and specializes in procedures and protocols. Safety and the provision of advice on ascertaining facts are in our DNA. We build up long-lasting relationships with our clients, which is why our business cards state 24/7/365. 3. Isn’t it a terrifying responsibility, taking care of so much money and so many valuable items? No, it’s simply a terrific challenge, every year! 4. What organizational steps does such a fair involve? I take care of matters myself, assisted by my very able team. We often receive ad hoc assignments, which we have to respond to promptly. That makes the work even more challenging. 5. Do you always employ the same people during TEFAF? Always! Our clients value seeing familiar faces. Naturally, it is occasionally necessary to make a change. 6. There seems to be a robbery or similar incident at every edition of TEFAF. How is that still possible if everything is so closely guarded?

10. Wat heb jij zelf met kunst en wat is voor jou het ultieme kunstwerk? Ik vind het altijd weer heel bijzonder om diverse kunst te zien. Bepaalde kunst kan je raken, of niet natuurlijk. Dat is heel persoonlijk. Er is zó veel aanbod. Daarom is de TEFAF een waanzinnig mooie en goed georganiseerde beurs!

We try to minimize incidents, but our main aim is to make them manageable. We are always well prepared and work with a team of international specialists. 7. Do you take care of both the security for TEFAF itself and the security for individual companies, such as Chopard? How does that work? We work for clients including Chopard and Graff via our standard security company, Security Control. We provide them with presentable, highly-motivated, and well-trained standard security personnel. That is an activity separate from our specialized company. 8. Why do visitors to the fair have to have their bags inspected when they arrive? That is for safety reasons. I cannot say any more than that. I assume you understand what I mean. 9. Have you ever found yourself in a major predicament during TEFAF or similar events? I will leave the juicy story-telling and name-dropping to rival security companies. Discretion and integrity are a top priority for us! 10. What is your own personal connection with art, and what do you see as the ultimate piece of art? I very much enjoy seeing a wide variety of art. Certain pieces of art strike a chord while others leave you cold. It’s a very personal thing. There is so much. That makes TEFAF such a wonderful and wellorganized fair! www.cortex.nl www.securitycontrol.nl

X- clusive

77


There is creation in the eye. William Wordsworth

Carl Kramp Eyewear

Andy Wolf Atelier Vingt-Deux Barton Perreira Blutsgeschwister Chrome Hearts Dries van Noten DITA Jeremy Scott KrisVanAsche Matthew Williamson Michel Henau MYKITA pq Eywear by Ron Arad Theo Tipton Thom Browne Veronika Wildgruber Willems Wonderglasses

78

X- clusive

Carl Kramp Eyewear Kesselskade 64 6211 EN Maastricht +31 (0)43 321 47 32 www.optiekcarlkramp.nl


SPRING / SUMMER 2013

Luisa Spagnoli exclusive by Angèle Lacroix Stokstraat 1 Maastricht • T+31(0)43-3581444 X- clusive

79


80

X- clusive


Amsterdam Style

Vier fijne tips voor de liefhebber van hotspots in en om Amsterdam Four fine tips for lovers of hot spots in and around Amsterdam

Pastoe viert 100-jarig bestaan

Het Nederlandse design meubelmerk Pastoe bestaat honderd jaar. Dit bijzondere jubileum wordt gevierd met een omvangrijke tentoonstelling, een boekuitgave en een speciaal ontworpen kast. De tentoonstelling Like Pastoe, 100 jaar vernieuwing in vormgeving is van 23 februari tot en met 2 juni 2013 te bezoeken in de Kunsthal Rotterdam. Pastoe celebrates 100 year anniversary Dutch furniture brand Pastoe, known worldwide for its simplicity, timelessness, quality and craftsmanship, celebrates its 100 year anniversary with a comprehensive exhibition, the publication of a book and a jubilee cupboard. From 23 February until 2 June 2013, you can visit the Kunsthal Rotterdam to see the exhibition Like Pastoe, 100 years of design innovation.

POM Amsterdam geïnspireerd door meesterwerken

Het succesvolle POM Amsterdam, in 2011 opgericht door twee Amsterdamse zussen en bekend van de originele handgemaakte shawls, is bijzondere samenwerkingen aangegaan met KLM Royal Dutch Airlines, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Geïnspireerd op kunstwerken van onder andere Vincent van Gogh, zijn 6 verschillende zijden shawls ontworpen. Prijs: € 99,-. POM Amsterdam inspired by masterpieces The successful fashion label POM Amsterdam, founded by two sisters from Amsterdam in 2011 and known for its original and handmade scarves, collaborated with KLM Royal Dutch Airlines, the Van Gogh Museum and the Rijksmuseum. Inspired by works of artists like Vincent van Gogh, six individual bright silk scarfs were designed. Price: € 99

Exhibition Like Pastoe | Kunsthal Rotterdam | www.pastoe.com/nl

POM Amsterdam | www.pom-amsterdam.nl

Pinko ‘Mantinea Decolette’

New in town: Mauro Grifoni | 3

Pinko | VLVT Magna Plaza | Nieuwezijds Voorburgwal 182 Amsterdam | www.pinko.it

Mauro Grifoni - 3 | Cornelis Schuytstraat 33 | www.maurogrifoni.com

De ‘Mantinea Decolette’ schoen van Pinko in roségoud eco-leer met plateau heeft een doorzichtige hak, met de creatieve kleur oranje als detail. De schoen komt uit de Go Sport Chic-collectie. De transparante materialen zijn geïnspireerd op tennisrackets. Prijs: € 330,-. Pinko ‘Mantinea Decolette’ The ‘Mantinea Decolette’ shoe from Pinko in rose gold eco-friendly leather, has a see-through heel, marked with the creative colour orange. The shoe belongs to the Go Sport Chic collection. The transparant materials are inspired by tennis racquets. Price: € 330

Italiaans new-luxury brand voor heren, dames en kids, Mauro Grifoni, is onlangs geopend in hartje Amsterdam Oud-Zuid. Kwaliteit en stijl staan hoog in het vaandel. De stijl is geraffineerd en elegant. De winkel is onderdeel van een genummerd concept kledingwinkels in de Amsterdamse Cornelis Schuytstraat. Na 1 en 2 is Mauro Grifoni nummer 3 in de reeks. New in town: Mauro Grifoni | 3 New Italian luxury brand for men, women and kids, Mauro Grifoni, is recently opened in the beating heart of Amsterdam OudZuid. Quality and style are highly valued. The style is refined and elegant. The store is part of a numbered concept clothing stores in the Cornelis Schuytstraat. After 1 and 2, Mauro Grifoni is the third number in the sequence.

X- clusive

81


MAASTRICHT

ALLROUND

Health & Beauty, Wining, Dining & Hotels, Art & Culture - Shopping Speciaal voor de vele mensen die Maastricht tijdens TEFAF bezoeken heeft Top Shops de leukste, mooiste en interessantste adressen in en rond de stad op een rij gezet. Natuurlijk ook na de TEFAFperiode zijn deze adressen absoluut de moeite waard! Geniet van uw verblijf! Especially for the many people who vistit Maastricht during TEFAF, or otherwise, Top Shops has made a selection of the nicest, most beautiful and interesting addresses in an around town. Enjoy your stay!

RESTAURANT BEAUMONT De keuken van Beaumont is internationaal met respect voor traditie en een accent op biologische en regionale producten. The cuisine of The Beaumont is international with respect for tradition and a focus on organic and local produce. Wycker Brugstraat 2, T 043 325 44 33 www.beaumont.nl

AMRÂTH GRAND HOTEL DE L’EMPEREUR**** Dit Rijksmonument geheel in Jugendstil is sedert 1902 een begrip in de stad Maastricht waarbij u in ons Grand Restaurant kunt genieten van de meest bijzondere culinaire creaties. Stationsstraat 2, T 043 321 38 38 www.amrathgrandhotelempereur.com

AMRÂTH HOTEL DUCASQUE Heerlijk overnachten in hartje Maastricht. Dit Art Deco 4-sterrenhotel is perfect gelegen aan het Vrijthof nabij alle leuke winkels en terrasjes.

HOTEL LES CHARMES Rustig gelegen nabij het Vrijthof, geniet! Located in a quiet street near the Vrijthof. Enjoy!

NH MAASTRICHT Wij verwelkomen u in ons luxe 4* hotel met 2 restaurants, gezellige bar, schoonheidssalon, health club met sauna, fitness en massagemogelijkheden. Luxurious 4* hotel with 2 restaurants, a cosy bar, beauty salon, health club, sauna, fitness and massage. Forum 110, T 043-3838281, www.nh-hotels.com

HOTEL BOTTICELLI De eenvoudige kunst van het genieten. The simple art of well-being.

ZENDEN DESIGN HOTEL Downtown Maastricht. New, timeless and elegant design. Light. White. Perfect to enjoy your stay. Nominated best new interior design Venuez Hospitality & Style Awards.

Papenstraat 11, T 043 352 63 00 www.hotelbotticelli.nl

Sint Bernardusstraat 5, T 043 321 22 11 www.zenden.nl

KRUISHERENHOTEL MAASTRICHT Een voormalig 15e-eeuws klooster, getransformeerd tot een bijzonder designhotel en restaurant. A former 15th century church, transformed into a very special designhotel and restaurant.

CHÂTEAU ST. GERLACH Hotel en restaurant Château St. Gerlach dé buitenplaats van Maastricht is een unieke plek om even te ontspannen van de alledaagse hectiek. Hotel and Restaurant Château St. Gerlach the famous country estate of Maastricht is a unique place to escape from the pressures of everyday life. Joseph Corneli Allée 1, Valkenburg a/d Geul, T 043 608 88 88, www.chateauhotels.nl

CROWNE PLAZA MAASTRICHT Perfect gelegen in het gezellige Wyck met een unieke ligging aan de rivier de Maas. Perfectly situated in the cosy area ‘Wyck’ with an unique location on the Maas river.

Lenculenstraat 18, T 043 321 2521 www.hotellescharmes.nl

BELUGA MANSION Een exclusief, intiem gastenverblijf met een luxueus en eigentijds design interieur, voorzien van een spa, sauna, jacuzzi, volledig ingerichte keuken, living en parking. An exclusive Private town house with the comfort of modern design, equipped with a spa, sauna, jacuzzi, fully equipped kitchen, living room and parking. www.belugamansion.com

Kruisherengang 19-23 , T 043 329 20 20 www.chateauhotels.nl

Helmstraat 14, T 043 321 43 43 www.amrathhotelducasque.nl

DESIGNHOTEL MAASTRICHT HAMPSHIRE EDEN Gelegen in trendy Wyck, uniek ingerichte kamers, vlak bij station en stadscentrum, uitstekende Franse brasserie. Unique design rooms, near the railway station and city centre, excellent French brasserie. Stationsstraat 40, T 043 328 25 25 www.hampshire-hotels.com/maastricht

Ruiterij 1 – 6221 EW Maastricht T 043 – 350 91 91 www.crowneplazamaastricht.com


JAPANESE RESTAURANT KOBE Authentiek Japans restaurant met heerlijke sushi en bakplaat. An authentic Japanese restaurant with delicious sushi and teppanyaki.

PIEKE POTLOED Maastrichts, je bent er welkom en we zijn blij met je komst. We laten je dat Maastrichts voelen, horen, zien en natuurlijk proeven. Mestreechs genete, drinke en ete. Het zou jammer zijn wanneer je er niet bent geweest. You didn’t visit Maastricht if you didn’t visit Pieke Potloed. Taste Maastricht; you’re welcome.

Ruiterij 1, T 043 - 321 19 61, www.restaurantkobe.com

Sporenstraat 5, T 043 - 321 59 68, www.piekepotloed.nl

GOSH BUTIK Gespecialiseerd in antieke kleding en kant, bruidskleding, stoffen, kimono’s, wispelturige moderne ontwerpers en de geschiedenis van kleding met betrekking tot mode. Specializing in antique clothing and lace, bridal couture, textiles, kimonos, quirky modern designers, and the history of clothing related to fashion. Markt 19, T +31(0)43 326 22 11, www.goshbutik.com

KNIJFF GESCHENKARTIKELEN Geschenkartikelen in zilver, tin en brons. Dealer van Lampe Berger. Gift articles in silver, pewter and bronz, Lampe Berger dealer.

Stokstraat 6, T 043 - 321 38 98

KOREMAN EIGENTIJDS WONEN Perzische, Oosterse en Designtapijten en prachtige collectie Chinese en Indische meubelen. Ieder tapijt en meubelstuk welke wij verkopen is handwerk en uniek! An extensive collection of Persian, oriental, and design rugs and beautiful Chinese and Indonesian furniture. Every rug and piece of furniture is handmade and unique! Helmstraat 12, T 043 - 321 29 26 www.koremanmaastricht.nl

PIZZERIA RISTORANTE TIVOLI, VRIJTHOF Vaste kaart met wekelijks wisselende gerechten. Huisgemakte pasta’s. Afhalen en bezorging. Studenten 20% korting. In stadsdeel Wijck hebben wij ook take-away bij NOI TO GO op plein 1992. Weekly changing dishes. Home made pastas. Takeaway and delivery. Students 20% discount. In the Wyck district, we offer takeaway at NOI TO GO at Plein1992. Platielstraat 5, T 06 84 806 790 www.tivolimaastricht.nl

WILLYVOSSEN JEWEL & TIME Signature Jewelry: Hulchi Belluni, Marco Bicego, Roos, Martinshof, Artur Scholl, Rizit, Odenwald, Leo Wittwer, R&C, Xen. Top brand watches: Breitling, Zenith, Omega, Rado, Tag Heuer, Ebel, Longines, Armani, Frederique Constant, Technomarine, Tissot, Edox. We also create our own design jewels under the brand name Vossen Private Collection. Maastrichter Brugstraat 11-13, T 043 - 325 30 55, www.willyvossen.nl

SJIEKO.COM Gelegen in hartje sjiek Maastricht ligt ‘n sjieke stoere kledingzaak met ’n duidelijk eigen smoel. Hier vind je een uitgekiende collectie samengesteld door jonge zelfstandige ondernemers. This rough-n-tough clothing store is situated in the centre of Maastricht. Here you can find an expressive range of bold clothing. Achter het Vleeshuis 39, T 043 - 352 00 02 www.sjieko.com

RESTAURANT ‘T HEGSKE U waant zich in de Gouden Eeuw.Van eenvoudige tot exquise specialiteiten. Hier kunt u genieten van spijs en drank in een prachtig restaurant met ongedwongen gezelligheid! From simple dishes to exquisite specialities. Enjoy a delicious meal in a beautiful and welcoming restaurant!

Heggenstraat 3a, T 043 - 325 17 62, www.hegske.nl

Fotograaf: Marco Paone LA BONBONNIÉRE Genieten in een sfeervolle entourage van luxueus ontbijt tot uitgebreid diner. Relax and enjoy yourself in a stylish setting: offering culinary pleasures ranging from luxurious breakfasts to sumptuous dinners. Achter de Comedie 1, T 043 - 350 09 35 www.bonbonniere.nl

RESTAURANT BELUGA Jezelf niet voor de gek houden en zijn wie je bent, dan pas kun je spreken van een eigen stijl. Limburgse vriendelijkheid en gastvrijheid recht uit het hart. Aardig zijn kost namelijk niks extra’s! Only by being yourself can you be sure of your own style. Straight from the heart, Limburg gentleness and hospitality. Centre Ceramique Plein 1992 nr12, T +31 (0)43 321 33 64, www.rest-beluga.com

ANGÈLE LACROIX / LUISA SPAGNOLI Prachtige Italiaanse damesmode. Van maat 36-46. Kom en bewonder. Stunning Italian womens fashion. From sizes 36-46. Come by and admire.

Stokstraat 1, T 043-3588667, www.yrsfashiondeals.com


BELEEF HET ECHTE LIMBURG EXPERIENCE THE REAL LIMBURG

Met een speciaal bier op het terras welverdiend achteroverleunen na een lange wandeling door de Zuid-Limburgse heuvels. Na de pauze gauw terug naar de monumentale vakantiewoning om met zijn allen te gaan koken en te dineren aan de lange houten tafel. Om vervolgens heerlijk voor de open haard te zitten, een goed boek te lezen en quality time door te brengen met vrienden en familie, puur genieten! A long walk in the hills followed by a well-earned beer on a café terrace before heading back to the exquisite holiday home to cook dinner and eat together at the long wooden table; later, taking a seat in front of the open hearth with a good book, and spending some quality time with friends and family.

B

eaujean Vacances is een bedrijf dat zich al 20 jaar lang specialiseert in verhuur van vakantiewoningen in Limburg, de Voerstreek en de Ardennen. Wat ontstaan is uit passie van eigenaresse Ans Beaujean voor monumentale huizen, is uitgegroeid tot een uniek aanbod aan vakantiewoningen met meer dan 80 vakwerkboerderijen, kasteeltjes en landhuizen. De gedachte van de eigenaresse was “Het is toch zonde om de schoonheid van vele schitterende woningen voor jezelf te houden, als anderen daar op deze manier van kunnen meegenieten!. Doordat het personeel van Beaujean Vacances de woningen van binnen en van buiten kent, kunnen zij zeer gericht advies geven om aan de wensen van de gast te voldoen, zodat een ieder “monumentaal kan genieten”. Zwembad? Liever een sauna? 13 badkamers? Een extra vergader- of workshop ruimte? Maatwerk is de sleutel tot succes als het gaat om zulke uiteenlopende vakantiewoningen. Begrippen als duurzaamheid, authenticiteit, natuurlijk gelegen en boordevol sfeer en karakter, vormen de verbindende factor tussen de huizen. De “Beaujean Vacances-gast” is een gast die een huis met een ziel zoekt! Inmiddels verhuurt Beaujean Vacances met dezelfde passie sinds 5 jaar ook vakantiewoningen in Italië onder de naam La Navicella.

84

X- clusive

B

eaujean Vacances has specialized in the rental of holiday homes in Limburg, the Voeren area, and the Ardennes for 20 years. What began as owner Ans Beaujean’s passion for monumental houses has grown into a unique collection of holiday homes: half-timbered farms, castles, and country houses. Ans considered it a pity to keep the beauty of these beautiful buildings to herself when others could enjoy them too. As the people at Beaujean Vacances know the holiday homes inside and out, they can offer guests the best advice to give everyone ‘monumental enjoyment’. Swimming pool? Sauna? Thirteen bedrooms? Extra conference or workshop facilities? A tailored approach is the key to success with such a variety of holiday homes. The homes are connected by the themes of durability, authenticity, natural surroundings, atmosphere, and character. A Beaujean Vacances guest is a guest looking for a holiday home with soul! Beaujean Vacances Molenweg 13, Gulpen, The Netherlands +31 (0)43-4559075, www.geuldal.com, www.lanavicella.nl


The new sparkling sensation

Restaurant Le Garage Amsterdam / Restaurant Da Vinci Maasbracht** / Restaurant De leuf Ubachsberg** Chateau Neercanne Maastricht * / Hotel Restaurant Derlon Maastricht Hotel Restaurant Kruisheren Maastricht / Chateau St. Gerlach Valkenburg aan de Geul Kasteel TerWorm Heerlen / Kasteel Wittem Wittem

W W W.FROMBERG.NL X- clusive

85


GIARDINO

GALERIE & BEELDENTUIN

Contemporary exclusive Art Rijksweg 31, Berg en Terblijt, NL, www.giardinobeeldentuin.nl, Open: every friday till sunday 11 am – 5 pm and by appointment T +31 43 6042555

Painters Ans Markus - Christiaan Lieverse Josef Jan Michnia - Jos van

Vreeswijk Roman Zakrzewski - Walter Brems Jo van den Brand - Joseph Cals

86

X- clusive

Sculptures Nic Jonk - Jos van

Vreeswijk Judith Wiersema - Luc Bemelmans Marti de Greef - Mario de Luca Winke Besard - Angelo Moyano Paul Ceulemans - Karin van de Walle Lothar Vigelandzoon - Joseph Cals e.a.


Top Tips Diptyque scented candle: ‘Figuier Large Candle’ Onze favoriete geurkaars van Diptyque is de Fiquier Large Candle. Deze unieke kaars van handgemaakt aardewerk heeft op z’n minst 150 branduren. Met vijf lonten verspreidt de kaars één van de meest bekende en geliefde parfums; die van de vijgenboom in al haar facetten. € 250 Our favourite Diptyque candle is the Figuier Large Candle. This unique candle in its hand-made earthenware pot offers at least 150 burning hours. With five wicks, the candle disperses one of the best-known and most loved fragrances: that of the fig tree in all its facets. Price: €250. Available in the Netherlands from Skins Cosmetics, amongst other stockists. Skins Cosmetics | Runstraat 11 | Amsterdam | The Netherlands | www.skins.nl

Krug Grande Cuvée Het kost meer dan 20 jaar aan vakmanschap om elke fles Krug Grande Cuvée te bottelen. Krug is een uitzonderlijke blend van ongeveer 120 wijnen afkomstig van tien of meer verschillende wijngaarden waarvan sommige wel 15 jaar oud kunnen zijn. Zijn bijzondere finesse is het resultaat van een verblijf van nog eens zes jaar in onze kelders. It takes over 20 years to craft each bottle of Krug Grande Cuvée. Krug is an extraordinary blend of around 120 wines from ten of more different vintages, some of which may reach 15 years of age. It’s exceptional finesse is the result of resting for at least another six years in our cellars. www.krug.com

Hajenius St. Dupont Exclusief verkrijgbaar bij het bekenste sigarenhuis van Europa, Huis Hajenius is deze 18 karaat wit gouden St. Dudont aansteker die genummerd is en alleen in opdracht wordt gemaakt. € 15.680 Exclusive for sale at the best-known cigar houses in Europe Huis Hajenius. This eighteen-carat white gold numbered St. Dupont lighter, only made to order. Price: €15,680.

P.G.C. Hajenius | Rokin 92-96 | Amsterdam | The Netherlands | www.hajenius.com

MINI Designed ByTOM Sebastian In opdracht van de Renova Group kreeg beauty stylist Tom Sebastian de vrije hand om de MINI nog aantrekkelijker te maken dan deze auto al is. De MINI Designed ByTOM Sebastian is volledig met de hand gecustomized en heeft onmisbare beauty tools voor onderweg. Renova Group asked beauty stylist Tom Sebastian to make the MINI even more attractive. The MINI Designed by Tom Sebastian is customized with Black Swarovski elements and has essential en route beauty tools.

www.renova.nl

X- clusive

87


X-clusive Magazine

Society

Masters of Luxury, Amsterdam Rai, 6 december

Foto’s: Gassan Diamonds Champagne, dure jachten, exclusieve horloges, vakanties en bolides, alles was te koop op de Masters of Luxury in de RAI in Amsterdam tijdens de opening van de luxueuze beurs en tout bekend Nederland was aanwezig! Highlights op de beurs waren de stands van Gassan Diamonds en House of Limiteds, alles even mooi gepresenteerd! Ook Top Shops Partners Kleinsman Tandartsen was van de party! Champagne, expensive yachts, exclusive watches, holidays and cars, everything was for sale on the Masters of Luxury in the RAI in Amsterdam during the opening of this high end exhibition. The complete Dutch ‘jet set’ was present! High lights of the exhibition were the stands of Gassan Diamonds, Kleinsman Tandartsen and House of limiteds. Very nice presentations!

Tweede Papageno Gala Hilton Hotel Amsterdam – 15 december

Foto’s: Top Shops Wat een verrassing voor Aaltje van Zweden! Tijdens dit gala voor de Stichting Papageno werd ze vanwege haar grote verdiensten voor de stichting en daarmee voor kinderen en jongeren met autisme benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Aaltje richtte samen met haar man Jaap vijftien jaar geleden de Stichting Papageno op en is sindsdien met niet-aflatende ijver betrokken bij de stichting. Fantastisch werk, Aaltje en Jaap! What an honour for Aaltje van Zweden! During the gala for the Papageno Foundation, Aaltje was surprised with a Royal decoration. She was made a Knight of the order of Orange Nassau for her services to the Papageno Foundation, an organization supporting children and young people with autism. Aaltje founded Papageno together with her husband Jaap fifteen years ago and has been involved with the foundation ever since, with unwavering zeal. Congratulations, Aaltje and Jaap! www.stichtingpapageno.nl.

88

X- clusive


Feestje hier, opening daar, expositie, modeshow, galadiner, we zijn er maar druk mee! We genieten van al die mensen die het naar hun zin hebben, dat ziet u terug op deze selectie foto’s van gelegenheden waar X-clusive Magazine aanwezig was. Eigenlijk hebben we altijd te weinig plaats, want we hebben zoveel leuke, mooie en grappige foto’s! Laat ons weten als u een feestje viert, wij zijn er graag bij met de camera om u en uw gasten te vereeuwigen voor het nageslacht! Parties and more.

Business Lunch Sofitel Legend The Grand – Amsterdam, 17 december Foto’s: Top Shops Robert-Jan Woltering en Kees Hogetoorn van The Grand waren wederom de perfecte gastheren. Dit keer niet in restaurant Bridges, maar in de prachtige historische Wethouderskamer. Dirk Booy van Vojacek zorgde voor bijzondere wijnen en het gemêleerde gezelschap was in opperste stemming. Dank, Robert-Jan en Kees, voor een heerlijke en supergezellige lunch! Robert-Jan Woltering and Kees Hogetoorn of The Grand were the perfect hosts once again, this time not at the Bridges restaurant but in the beautiful, historic Council Chamber. Some wonderful wines were provided by Dirk Booy from Vojacek Wines. The guests representing a wide range of business, enjoyed themselves immensely. Thank you Robert-Jan and Kees for a wonderful lunch!

Lancering Edition Juliette in Hotel Merici – Sittard, 28 december Foto’s: Christian Petermann Een grote verrassing voor societydame Juliette Vossen: onder grote belangstelling nam ze in het nieuwe Hotel Merici (Sittard) de eerste fles Edition Juliette in ontvangst van Marcel en Carmen Soomers, eigenaren van Wijngoed Fromberg. Deze speciale gelimiteerde editie werd vernoemd naar haar als dank voor de inspanningen die Juliette de afgelopen jaren ondernam om het wijngoed in binnen- en buitenland verder op de kaart te zetten. De Edition Juliette is verkrijgbaar bij Wijngoed Fromberg. There was a big surprise in store for society lady Juliette Vossen! At the new Hotel Merici in Sittard, Juliette was presented with the first bottle of ‘Edition Juliette’ produced by the owners of the Fromberg vineyard, Marcel & Carmen Soomers. This special Limited Edition was named after Juliette Vossen in recognition of her efforts in recent years to promote the vineyard throughout The Netherlands and abroad. The ‘Edition Juliette’ is available from the Fromberg vineyard - www.fromberg.nl.

X- clusive

89


TopMobiel Interclassics MECC Maastricht – Maastricht, 10-13 januari Foto’s: Top Shops

©Rijksmuseum - museumtickets.nl

have you visited a museum today?

Heineken Experience Reederij P. Kooij Spa Zuiver Van Loon Museum Rijksmuseum Amsterdam Museum

Order museum tickets and package deals Easy and Affordable on museumtickets.nl

Wat een feest! Een groot Top Shops-paviljoen en fantastische partners die dit alles mogelijk maakten! Angèle Lacroix coördineerde een prachtige fashion-, couture- en juwelenshow met juwelen van Gassan en Chopard. En auto’s? Porsches, Lamborghinis, Bugatti’s en Bentleys in overvloed, allemaal even exclusief! En verder? Een superjacht en party’s van Classicus Private Insurance, Woolrich en Baat. Wat een leuke beurs is TopMobiel geworden! What an amazing party, made possible thanks to the large Top Shops Pavilion and our fantastic partners! Angèle Lacroix coordinated a beautiful couture and jewellery show featuring jewels by Gassan and Chopard. And the cars? Porsches, Bentleys, Bugatti’s, Lamborghinis - all equally exclusive! Also a beautiful yacht and parties held by Classicus Private Insurance, Woolrich, and Baat. TopMobiel has become a fantastic car show!


Valentine Party Hotel Estheréa – Amsterdam, 14 februari

Foto’s: Top Shops Wat een opkomst tijdens onze tweede Valentine Party bij het superromantische hotel van Esther Peper-Esselaar aan de Singel in Amsterdam! Veel nieuwe partners maakten hun opwachting, zochten een business date en werden niet teleurgesteld! Heerlijke oesters en hapjes van Brasserie FLO, Famous Flavours en House of Caviar, een genereuze verrassing in parelvorm van Gassan en heel veel champagne en rosé van Veuve Clicquot en AIX! Nóg een verrassing van Fiorito en Sothys, en wij konden er weer tegenaan! Our second Valentine’s Party at the extremely romantic hotel run by Esther Pepper-Esselaar on Singel in Amsterdam, was very well attended! Many new partners made an appearance, looking for new business contacts, and were not disappointed! Delicious oysters and canapés from Brasserie FLO, Famous Flavours and House of Caviar, beautiful pearls supplied by Gassan and lots of Veuve Clicquot Champagne and AIX rosé. There was an extra surprise from Fiorito and Sothys. Thanks to everyone involved.

X- clusive

91


ON TOUR SINCE 1873


So you think your art is well insured? Classicus Private Insurance offers customized insurance and is an independent specialist in the insurance of the exclusive and unique property of collectors, art galleries, art dealers, and museums. If you want to be confident that your art is properly insured, Classicist Private Insurance is the organization to turn to. Contact us by telephone on +31(0)20 7949048 or visit our website: www.classicus.com

Your exclusive art deserves an even more extraordinary insurance

94

X- clusive


Keep it original. De Porsche 930 Turbo, 964 Turbo & 993 Turbo. Wie kan er nu beter zorgen voor uw Porsche - ongeacht welk type of bouwjaar - dan de ofďŹ ciĂŤle Porsche-dealer? Als geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit en weet u dankzij de serviceprijzen vooraf exact waar u aan toe bent. Want wat origineel is, moet origineel blijven. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

CLASSIC

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911. Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911. Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911. Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911. Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911. X- clusive Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

95


RCS PARIS - PHOTOS ET INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES.

451 170 807 SIREN

PARIS

75008 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ , F SOTHYS PARIS, SIÈGE SOCIAL ET INSTITUT DE BEAUTÉ ,

128

Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverzorging en -verbetering op maat 15.000 Instituten en wellnesscentra in 115 landen. 96in meer dan X- clusive

Voor informatie: tel. 0348-554695 e-mail: sothys@xs4all.nl www.sothys.nl

: PHOTOS

Exclusief in Instituten en Spa's

JEAN - FRANÇOIS VERGANTI

·

JEAN - BAPTISTE GUITON

·

Sothys, een uiterst geraffineerd universum van sensualiteit en emoties, een mytische naam, die synoniem is aan excellentie en prestige in Schoonheidsinstituten en spa's, overal ter wereld. Al meer dan 65 jaar lang dezelfde passie voor perfectie en innovatie, hetzelfde streven naar totale schoonheid van vrouwen en mannen door middel van wellness en efficiëntie.

· 2011 ·

Treed dan binnen in de wereld van Sothys!

MELI

Wilt u ook totale ontspanning en wellness met resultaat beleven?

X-clusive Magazine 22  

X-clusive Magazine 22

X-clusive Magazine 22  

X-clusive Magazine 22

Advertisement