Page 1

TÜRKÇE 5 ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

TÜRKÇE - MATEMATİK - SOSYAL BİLGİLERi - FEN VE TEKNOLOJİ TÜM DERSLER SORU BANKASI 5. SINIF

KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

ISBN 978-975-8550-23-4

Dr. Faik Muhittin Adam Cad. (850. Sokak) Nu.: 38/104 Konak - İZMİR Telefon ve Belgegeçer: (0 232) 489 37 37 www.kartopuyayincilik.com

9 789758 550234

KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

ISBN 978-975-8550-33-3

Dr. Faik Muhittin Adam Cad. (850. Sokak) Nu.: 38/104 Konak - İZMİR Telefon ve Belgegeçer: (0 232) 489 37 37 www.kartopuyayincilik.com

9 789758 550333


İLKÖĞRETİM 5. SINIF

Türkçe Örnek Çözümlü

SORU BANKASI

Özlem Rüçhan YILMAZ

KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ Dr. Faik Muhittin Adam Cad. Nu.: 38/104 Konak - İZMİR Telefon ve Belgegeçer: (0 232) 425 79 63 - 445 91 12 - 441 27 42 www.kartopuyayincilik.com


ISBN 978-975-8550-33-3 Sertifika Numarası - 18125

© Bu kitabın her hakkı saklıdır ve Kartopu Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine aittir. İzin alınmaksızın yazı, resim, soru ve şekilleri elektronik ya da mekanik yollarla hiçbir şekilde alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, basılamaz.

Editör Hasan PAÇAL - Alim BAYDAR

Yazar Özlem Rüçhan YILMAZ

Görsel Tasarım Emel SARI - Ozan SARI - Mete ERDEN

Baskı Özgün Matbaacılık San. Tic. A.Ş. Ankara, 05.09.2011

2


İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

3


Mustafa Kemal ATATÜRK 4


İÇİNDEKİLER Tema 1 • BİREY VE TOPLUM Bölüm 1 .................................................................................................................... 7 Test 1 .................................................................................................................... 9 Bölüm 2 .................................................................................................................. 13 Test 2 .................................................................................................................. 15 Bölüm 3 .................................................................................................................. 19 Test 3 .................................................................................................................. 21

Tema 2 • ATATÜRK Bölüm 4 .................................................................................................................. 25 Test 4 .................................................................................................................. 27 Bölüm 5 .................................................................................................................. 31 Test 5 .................................................................................................................. 33 Bölüm 6 .................................................................................................................. 37 Test 6 .................................................................................................................. 39

Tema 3 • SAĞLIK VE SEVRE Bölüm 7 .................................................................................................................. 43 Test 7 .................................................................................................................. 45 Bölüm 8 .................................................................................................................. 49 Test 8 .................................................................................................................. 51 Bölüm 9 .................................................................................................................. 55 Test 9 .................................................................................................................. 57

Tema 4 • DEĞERLERİMİZ Bölüm 10 .................................................................................................................. 61 Test 10 .................................................................................................................. 63 Bölüm 11 .................................................................................................................. 67 Test 11 .................................................................................................................. 69 Bölüm 12 .................................................................................................................. 73 Test 12 .................................................................................................................. 75

Genel Değerlendirme Testi 1.................................................................................... 79 5


Tema 5 • YENİLİKLER VE GELİŞMELER Bölüm 13 .................................................................................................................. 81 Test 13 .................................................................................................................. 83 Bölüm 14 .................................................................................................................. 87 Test 14 .................................................................................................................. 89 Bölüm 15 .................................................................................................................. 93 Test 15 .................................................................................................................. 95 Tema 6 • GÜZEL SANATLAR Bölüm 16 .................................................................................................................. 99 Test 16 ................................................................................................................ 101 Bölüm 17 ................................................................................................................ 105 Test 17 ................................................................................................................ 107 Bölüm 18 ................................................................................................................ 111 Test 18 ................................................................................................................ 113 Tema 7 • KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER Bölüm 19 ................................................................................................................ 117 Test 19 ................................................................................................................ 119 Bölüm 20 ................................................................................................................ 123 Test 20 ................................................................................................................ 125 Bölüm 21 ................................................................................................................ 129 Test 21 ................................................................................................................ 131 Tema 8 • OYUN VE SPOR Bölüm 22 ................................................................................................................ 135 Test 22 ................................................................................................................ 137 Bölüm 23 ................................................................................................................ 141 Test 23 ................................................................................................................ 143 Bölüm 24 ................................................................................................................ 147 Test 24 ................................................................................................................ 149 Genel Değerlendirme Testi 4.................................................................................. 153 Cevap Anahtarı ....................................................................................................... 155

6


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM BÖLÜM 1 • ÇÖZÜMLÜ AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D)

3.

II. Senin gittiğin yol, yol değil. III. En dolambaçlı yolu seçmişiz eve iki saatte vardık.

Yurt – vatan Emir – buyruk Er – geç İstek – arzu

IV. Soruları kısa yoldan çözmekte çok başarılı. Yukarıdaki tümcelerin hangisinde “yol” sözcüğü gerçek anlamı ile kullanılmıştır?

Cevap: A seçeneğindeki “Yurt–vatan”, B seçeneğindeki “Emir–buyruk” ve D seçeneğindeki “İstek–arzu” sözcükleri eş anlamlıdır. C seçeneğindeki “Er–geç” sözcükleri ise zıt anlamlı sözcüklerdir. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

2.

I. Hayat yolu zorluklarla doludur.

A) I

B) II

C) III

D) IV

Cevap: I. tümcedeki “yol” sözcüğü “ömür” anlamında, II. tümcedeki “yol” sözcüğü “tarz, sistem” anlamında, IV. tümcedeki “yol” sözcüğü “bir amaca ulaştıran yöntem” anlamında kullanılmıştır. III. tümcedeki “yol” sözcüğü ise sözcüğü “ulaşım şeridi” anlamında yani gerçek (temel) anlamında kullanılmıştır. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

Bahçeden topladığım çilekleri, kirazları çocuklara paylaştırdım. Sefa Tebrikler, çok iyi not aldın! Sefer

4.

Dünkü derste zamirler (adıllar) konusunu işledik. Sertaç Ah, bugün aklıma neler geldi neler?

Başarıya ulaşmaya çalışan kişiyi kimse durduramaz. Her engel onun başarıya ulaşmasına yardımcı olacak bir tecrübedir. Başarıya ulaşma gücünü daha da arttırır.

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki tümcelerden hangisi karşılamaktadır?

Serkan

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin tümcesinde bir noktalama yanlışı vardır? A) Sefa’nın B) Sefer’in C) Sertaç’ın D) Serkan’ın

A) Başarı için önce onu istemek gerekir. B) Başarılı olmak isteyen kişi başarılı olur. C) Başarılı olmak isteyenin yolundaki her engel onu daha da isteklendirir. D) Başarılı olamazsak, başarılı olma inancımız sarsılır.

Cevap: Sefa’nın cümlesindeki virgül (,) benzer görevli sözcükler arasında, Sefer’in cümlesindeki ünlem (!) bir duygu bildiren (ünlem ifadesi olan) tümcenin sonunda, Sertaç’ın cümlesindeki yay ayraç ( ) sözcüğün eş anlamlısını açıklamada kullanılmıştır. Serkan’ın tümcesinin sonuna soru işareti (?) yerine duygu ifade eden ünlem işareti (!) gelmeliydi. Doğru cevap “D” seçeneğidir.

Cevap: Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce, başarılı olmak isteyen kişiyi hiçbir engelin yolundan çeviremeyeceği, aksine bu engellerin o kişi için tecrübe olarak, başarıya ulaşma gücünü ve istediğini arttıracağıdır. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

7


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM BÖLÜM 1 • ÇÖZÜMLÜ AÇIKLAMALI SORULAR

5.

Cevap: A, C ve D seçeneklerinde “ancak” sözcüğü “ama, fakat” anlamında kullanılmıştır. B seçeneğinde ise “sadece” anlamında kullanılmıştır. Doğru cevap “B” seçeneğidir.

1. Eda beni soğuk karşılayınca üzüldüm. 2. Havalar haftaya iyice soğuyacak. 3. Soğuk kış günlerinde bir bardak sıcak salep gibisi yok. 4. Soğuk çorba da içilmez ki.

Öğretmen yukarıdaki tümceleri tahtaya yazdıktan sonra:

7.

Çocuklar, mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasına denir.

diyerek tahtaya yazdığı tümcelerin hangisinde soğuk sözcüğünün mecaz anlamı ile kullanıldığını soruyor. I. tümcede

Sadık

Yukarıdaki tümcelerden anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturursak doğru sıralama nasıl olur? A) II – I – IV – III C) I – IV – III – II

II. tümcede

Eylem III. tümcede

I. Hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. II. Sabah erkenden kapıyı çekip çıktı. III. Anahtarlarını unuttuğunu fark edip söylenerek geri döndü. IV. Elini cebine atınca duraksadı.

B) II – IV – III – I D) IV – II – I – III

Cevap: Anlamlı paragraf elde etmek için doğru sıralama “A” seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap “A” seçeneğidir.

IV. tümcede

Meriç Selin Hangi öğrenci öğretmenin sorduğu soruya doğru yanıt vermiştir? A) Sadık B) Eylem C) Meriç D) Selin

8. Bu soğuk kızın donuk bakışları, 1 2 ürkütücü kahkahası beni geriyor. 3 4

Cevap: II, III ve IV. tümcelerde “soğuk” sözcüğü gerçek anlamı ile kullanılmıştır. I. tümcede ise “yakın ve içten olmayan” anlamında yani mecaz anlamı ile kullanılmıştır. Doğru cevabı veren Can’dır. Doğru cevap “A” seçeneğidir.

Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) 1

6. “Ancak” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde “sadece” anlamında kullanılmıştır? A) Gelirim ancak akşam dönerim. B) Bu yemeği ancak teyzem yapar. C) Biliyorum ancak hatırlamıyorum. D) Bekledik ancak gelmedi.

B) 2

C) 3

D) 4

Cevap: A seçeneğindeki “soğuk” sözcüğü yakın ve içten olmama, B seçeneğindeki “donuk” sözcüğü canlılığı olmayan, D seçeneğindeki “geriyor” sözcüğü sinirlendirmek anlamlarında kullanılmışken C seçeneğindeki “kahkaha” sözcüğü yüksek sesle gülmek anlamında kullanılmıştır. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

8


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM TEST 1

1. Öğretmen öğrencilerinden “oynamak” sözcüğünü “rol yapmak” anlamında tümcede kullanmalarını istemiş.

I. Tek motorlu küçük uçağımıza binip pistten havalandık. II. Uçak yavaş yavaş bulutsuz mavi gökyüzünde yükselirken biz de son hazırlıklarımızı yapıyorduk. III. Sonunda beklenen işaret geldi. IV. Çıkış kapısının üzerindeki yeşil ışığın yanmasıyla birlikte teker teker atlamaya başladık.

Olanlar duyulunca yer yerinden oynadı. Leyla Mahallenin çocukları sokakta top oynuyor.

3 ve 4. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.

Meriç Onun samimiyetine güvenmiyorum resmen oynuyor.

3. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış tümcelerden hangisini çıkartırsak paragrafın anlamı değişmez?

Sadık Kardeşimle evde saklambaç oynadık.

A) I

Öğrencilerden hangisi tümesinde “oynamak” sözcüğünü “rol yapmak” anlamında kullanmıştır?

2.

B) Meriç

C) Sadık

D) Serhat

A) B) C) D)

I. Tıpkı bireyler gibi kültürler de farklı özelliklere sahiptir. II. Kendimize özgü, bizi özel yapan özelliklerimiz vardır. III. Birey olarak en yakınımızdaki kişilerden bile farklıyız. IV. Birbirlerine en yakın yerleşim yerlerinde bile bu farklılıkları gözlemlemek mümkündür. V. Giyim biçimlerinde, yemeklerinde, oyunlarında farklılıklara rastlanır.

5.

B) III – IV

C) I – IV

D) I – III

D) IV

Ne zaman? – Nasıl? Kim? – Nerede? Nasıl? – Nereden? Nereden? – Ne zaman?

I. Zekâ oyunları kitabını görünce çok sevinmiş. II. Onun çok sevdiği şarkıları bir kompakt diske kaydetmiş. III. Ali paketi heyecanla açmış. IV. Ali’nin de Pembesu’ya bir sürprizi varmış. V. Alilere vardıklarında hediyesini vermiş. Yukarıdaki numaralanmış tümcelerden anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturursak doğru sıralama nasıl olur?

Numaralandırılmış tümcelerden hangi ikisi yer değiştirirse daha anlamlı bir metin oluşur? A) I – II

C) III

4. Paragrafta geçen “Tek motorlu küçük uçağımıza binip pistten havalandık.” tümcesi sırasıyla hangi sorulara yanıt verir?

Serhat

A) Leyla

B) II

A) B) C) D) 9

III – V – I – II – IV V – III – I – IV – II IV – I – III – II – V V – IV – III – II – I


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM TEST 1

6. Öğrenciler “yakmak” sözcüğünü çeşitli tümcelerde kullanmışlar.

9.

Avcılık ve toplayıcılıkla beslenen ilk insan, tek başına yiyecek bulma sıkıntısı çektiği için birlikte yaşamayı ve paylaşmayı öğrendi.

Şapka takmayı unutunca güneş yüzümü yaktı.

Tümcesini söyledikten sonra öğrencilere bu tümcenin hangi sorulara cevap verdiğini sormuştur. Öğrenciler de:

Senem Dün tarladaki kurumuş otları yaktık. Seda

Kim?

Olimpiyat ateşini Muhammet Ali yaktı.

Neyi?

Serkan

Sedef

Hilal Niçin?

Pazardaki yüksek fiyatlar cebimi yaktı.

Hale Sacit yanıtlarını vermişlerdir. Hangi öğrencinin sorusunun yanıtı öğretmenin tümcesinde yoktur? A) Serkan’ın B) Sedef’in C) Hale’nin D) Sacit’in

Hande

Hangi öğrenci “yakmak” sözcüğünü mecaz anlamda kullanmıştır? A) Hande

B) Hilal

C) Seda

D) Senem

7.

10.

Sıralama bildiren sayılar ek aldıklarında kesme işaretiyle ayrılır.

Öğretmen ondaki okuma ışığını hemen fark etti. Hale

2’inci kez aynı yerden geçiyoruz. 8’inci madde yeniden görüşüldü. 1995’de ablam doğmuş. Saat 16.45’de iskelede buluşalım.

Deniz fenerinin ışığı yabancı gemilere rehberlik ediyordu. Sacit Takımın son galibiyeti şampiyonluk için umut ışığı oldu.

8. “Ay( ) ne kadar güzel bir elbise bu( ) Nereden aldın( )”

Hasan

Hangi iki öğrenci tümcelerinde “ışık” sözcüğünü gerçek anlamıyla kullanmışlardır? A) Sedef – Hale B) Hale – Sacit C) Sedef – Sacit D) Sacit – Hasan

Tümcesinde ayraç ile gösterilen yerlerden birine hangi noktalama işareti getirilemez? A) ( ! )

B) ( , )

C) ( . )

Kitap okumak için ışık yetersizdi. Sedef

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kesme işaretinden sonra gelen ekten kaynaklanan bir yazım yanlışı yoktur? A) B) C) D)

Ne zaman?

D) ( ? ) 10


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM TEST 1

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerinde kullanılmamasından kaynaklanan bir ifade yanlışlığı vardır? A) Yersiz yerli konuşmaları vardı. B) Konuşmasında teşekkür bölümüne de yer verdi. C) Olur olmaz çıkışlarıyla herkesi bıktırdı. D) Katıldığı yarışma programından sonra yıldızı parladı.

15. Bu ödevi bugün kesinlikle bitirebilirim. Tümcesindeki ifade yanlışlığının benzeri aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır? A) Akşam size uğrayabiliriz. B) Toplantı bu saate kadar mutlaka bitmiş olmalı. C) Çocuk artık evine varmıştır. D) Olanları duyunca canı sıkılmıştır.

12. Pikniğe gitmek için sabah saat 10.00’da okulun önünde toplandık.

16.

Tümcesinde yer alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi gereksizdir? A) için C) önünde

I. Ayakkabımın bağı çözüldü.

B) pikniğe D) saat

II. Üzümünü ye bağını sorma.

13. Dün gece odasından çıkmadan kitap okudu. Tümcesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A) Neden? B) Nasıl? C) Ne? D) Ne zaman? 14.

III. Aile bağları çok güçlüydü.

IV. Pazardan bir bağ maydanoz alır mısın?

Söz konusunda takınacağımız iki tavır vardır. İlki olur olmaz söz vermemektir. İkincisi, söz verdikten sonra mutlaka yerine getirmektir. Ciddi ve güvenilir olmak, verilen sözlerin yerine getirilmesine bağlıdır.

Yukarıdaki numaralanmış bulutlarda yer alan “bağ” sözcüklerinin hangisi “demet” anlamında kullanılmıştır? A) I

B) II

C) III

D) IV

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz? A) Sözümüzün eri olmalıyız. B) Tutamayacağımız sözler vermemeliyiz. C) Verdikleri sözleri tutmayanlar ciddi ve güvenilir olamaz. D) Sözünü tutmayanları kimse sevmez.

17. “Bizi sinemaya götürür müsün?” tümcesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

11

A) Kimi?

B) Nasıl?

C) Nereye?

D) Kim?


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM TEST 1

A. Aşağıdaki tümcelerde kesme işareti doğru kullanıldıysa (D), yanlış kullanıldıysa (Y) yazarak belirtiniz. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

Çanakkale Savaşı’nda pek çok kahramanlıklar yaşandı. Benim dedem Konya’lıymış. Bugün kırtasiyeden Küçük Prens’i aldık. Balığım Kırmızı Yüzgeç’e yem aldım. Ali’ler parktan geldi mi? Hepimize 4’er köfte düştü.

B. Aşağıdaki tümcelerde gerçek anlamıyla kullanılan altı çizili sözcükleri kareye, mecaz anlamlıları üçgene yerleştiriniz. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Üzerime bir ağırlık çöktü. Işığı kapatır mısın aydınlıkta uyuyamıyorum. Genç insanlarla birarada olmaktan mutluyum. Yavru kuşun kanadı kırılmıştı. Renkli kültürleri incelenmeye değerdi. Karanlık basmadan evde olmalıyım.

C. Solda yazılı atasözlerinde boş bırakılan yerleri sağdaki karışık verilmiş sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 1)

Kanatsız ........ olmaz.

taş

2)

Bir elin .......... var, iki elin .......... var.

3)

İstediğini söyleyen ................... işitir.

4)

Lafla ............ gemisi yürümez.

5)

Yolcu ................... gerek.

6)

Yuvarlanan .......... yosun tutmaz.

istemediğini peynir sesi kuş yolunda

12

nesi


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM BÖLÜM 2 • ÇÖZÜMLÜ AÇIKLAMALI SORULAR

1. İki arkadaş kürekleri omuzlayıp yorgun ama keyifli bir şekilde evlerine döndüler.

Cevap: A, B, C seçeneklerinde verilenler de anlatım bozukluğu türleridir. Ancak yukarıda verilen tümcedeki anlatım bozukluğunun nedeni, D seçeneğinde verilen sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Tümcenin doğru şekli “Öğretmenler odasına izinsiz girmemelisin.” dir. Doğru cevap “D” seçeneğidir.

Yukarıdaki tümcede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A) Ne?

B) Kim?

C) Nasıl?

D) Nereye?

Cevap: B seçeneğindeki “Kim?” sorusunun yanıtı yukarıdaki tümcedeki “iki arkadaş”, C seçeneğindeki “Nasıl?” sorusunun yanıtı “kürekleri omuzlayıp” ile “yorgun ama keyifli bir şekilde”, D seçeneğindeki “Nereye?” sorusunun yanıtı ise “evlerine” sözcüğüdür. A seçeneğindeki “Ne?” sorusunun yanıtı tümcede yoktur. Doğru cevap “A” seçeneğidir.

2.

3.

İzinsiz öğretmenler odasına girmemelisiniz.

Tümcesini söyleyip buradaki ifade yanlışlıklarının sebebini sormuştur. Öğrenciler de:

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir ifade yanlışlığı yoktur?

Gereksiz sözcük kullanımı

Serkan

Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması genellikle anlatımı bozar fakat bir arada kullanılıp anlatımın bozulmadığı durumlar da vardır.

Virgül eksikliği

A) Yediğim sebzeler vücuduma faydalı mı yararlı mı bilmiyorum. B) Onun yaptığı fena işler, kendimi kötü hissettirdi. C) Hem istikbalini hem de geleceğini düşünmelisin. D) Görevli ve vazifeli olduğu işleri bir bir bitirdi.

Sedef Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması

Hale Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

Cevap: A seçeneğinde, “faydalı ve yararlı”, C seçeneğinde “istikbal ile gelecek”, D seçeneğinde “görevli ve vazifeli” sözcükleri eş anlamlıdır ve iki sözcüğün bir arada kullanımı anlatımı bozmaktadır. B seçeneğinde ise “fena ve kötü” eş anlamlı oldukları hâlde tümcenin anlatımını bozmamaktadır. Doğru cevap “B” seçeneğidir.

Sacit yanıtlarını vermişlerdir. Hangi öğrencinin yanıtı doğrudur? A) Serkan’ın B) Sedef’in C) Hale’nin D) Sacit’in 13


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM BÖLÜM 2 • ÇÖZÜMLÜ AÇIKLAMALI SORULAR

4.

Cevap: A seçeneğinde saçlar renk yönünden geceye, B seçeneğinde yol kıvrılması yönüyle yılana, C seçeneğinde oda soğuk olması yönüyle buza benzetilmiştir. Benzetme edatı olarak “gibi” kullanılmıştır. D seçeneğinde ise “gibi” sözcüğü “benzeri” anlamında kullanılmıştır. Benzetme amacı ve anlamı yoktur. Doğru cevap “D” seçeneğidir.

Annem evinin güzel bir bahçesi olsun isterdi. Sonunda istediği oldu. Yeni evimizin çok güzel bir bahçesi var. Yemyeşil çimenler, rengarenk güller ( ) Her sabah kuş sesleriyle uyanmak ne güzel!

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) ( ... )

B) ( ? )

C) ( . )

Edat: Tümcelerde tek başına bir anlamı olmayan tümceye çeşitli anlam ilgileri verebilen görevli sözcüklerdir. “Gibi” de bir edattır. Eklendiği sözcüğe benzerlik anlamı katar.

D) ( , )

Cevap: B seçeneğindeki soru işaretinin görevi soru bildiren tümce veya sözlerin sonuna konmak, C seçeneğindeki noktanın başlıca görevi tümcelerin sonuna konmak, D seçeneğindeki virgülün ilk görevi ise eş görevli sözcük veya sözcük gruplarının arasına konmaktır. A seçeneğindeki üç nokta ise tamamlanmamış tümcelerin sonuna konma göreviyle kullanılmıştır. Doğru cevap “A” seçeneğidir.

7.

Tümcelerden anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturursak doğru sıralama nasıl olur?

5. “Gelir” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde “kazanç” anlamında kullanılmıştır?

A) I – II – III – IV C) IV – III – II – I

A) Hafta sonlarında mutlaka bize kahvaltıya gelir. B) Her zaman haber vermeden gelir. C) Geliri çok iyi bir iş buldum. D) Sen istesen de istemesen de gelir.

8. Çocuklar, üstlerine düşeni yapmanın huzuruyla koyunlarını köye sürdüler. Yukarıdaki tümcede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

I. Gece gibi simsiyah saçları vardı. II. Yol yılan gibi kıvrılarak ovaya ulaşıyordu. III. Kapı açılınca oda buz gibi oldu. IV. Biber ve portakal gibi meyvelerde bol C vitamini bulunur. Yukarıdaki tümcelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? A) I

B) II

C) III

B) II – III – IV – I D) III – II – IV – I

Cevap: Anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturmak için doğru sıralama D seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap “D” seçeneğidir.

Cevap: A, B, D seçeneklerinde “gelir” sözcüğü her zaman yapılan bir eylem anlamında kullanılmıştır. C seçeneğinde ise “kazanç” anlamıdadır. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

6.

I. Gecikirsen de dalında çürür. II. Yenebilecek duruma gelmiş demektir. III. Meyve dalında olgunlaştığı anda IV. Daha önce toplarsanız ham olduğundan işe yaramaz.

A) Kim? C) Niçin?

B) Nasıl? D) Nereye?

Cevap: A seçeneğindeki “Kim?” sorusunun yanıtı “çocuklar” sözcüğü, B seçeneğindeki “Nasıl?” sorusunun yanıtı “üstlerine düşeni yapmanın huzuruyla” sözcükleri, D seçeneğindeki “Nereye?” sorusunun yanıtı “köye” sözcüğüdür. C seçeneğindeki “Niçin?” sorusunun yanıtı tümcede yoktur. Doğru cevap “D” seçeneğidir.

D) IV 14


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM TEST 2

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

4.

Sınav zamanı yaklaşıyordu. Benim de kaygılarım artıyordu. Bu parçada üçgen içine yerleştirilen sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) Terli terli soğuk su içince ateşi yükseldi. B) Annesinden laf işitince suratını astı. C) Seni gördüğüme çok sevindim. D) Annem işe dalınca yemeği yaktı.

A) B) C)

endişe

D) 2.

Tüm mutluluklarımızı, acılarımızı paylaşacaktık. Ayran içsek süt içtik diyecektik; et tırnaktan nasıl ayrılmazsa öyle olacaktık; şimdi nerede kaldı o sözler, nerede o umutlar!

imtihan

5. - (Kısa çizgi):

Satış başlarında bulunan konuşmaları göstermek için kullanılırım. ? (Soru işareti): Soru sormak istediğinde beni kullanmalısın. ’ (Kesme işareti): Sayılara getirilen ekleri ayırırım. ! (Ünlem): Duygularını benimle rahatlıkla anlatabilirsin.

Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi için hangisi söylenebilir? A) B) C) D)

fikir vakit

Yaşama umudunu yitirdiği Hayal kırıklığı yaşadığı Kuşkuya düştüğü Kendi işini kendi yaptığı

Yukarıda verilen noktalama işaretlerinden birisi görevini karıştırmış. Görevini karıştıran noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? 3.

A) !

doğru yolunu bilmek bir şeyin yapılmasının yapmış olmaktır hemen hemen onu

B)

C)

C) ?

D) -

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi hem gerçek hem de mecaz anlam taşımamaktadır?

Yukarıda şekillerle gösterilen sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturursak baştan 2. sözcük grubu hangisi olur? A)

B) ’

A) B) C) D)

D) 15

Bugünün işini yarına bırakma. Yalnız taş duvar olmaz. Terzi kendi söküğünü dikemez. Babanın sanatı oğula mirastır.


TÜRKÇE Tema 1

BİREY VE TOPLUM TEST 2

7. “Okulu seviyorum ............ hayata orada hazırlanıyorum.” tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki çiçekler içindeki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? A)

ancak

C)

10. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlılık ilişkisi dışında bir anlam ilişkisi vardır? A) B) C) D)

B) çünkü

D) oysa

Mutluluk – sevinç Yoksul – fakir Öykü – roman İlan – duyuru

11. Öykü: “Bu olay aramızdaki bağı güçlendirdi.” Masal: “İşin aslını biliyorum bana masal anlatma.” İmge: “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Ezgi: “Burası her mevsim sıcaktır.”

ama

8. Ben bugün okul çıkışı gezmeye gidiyorum. Tümcesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi altı çizili sözcüğü gerçek anlamıyla kullanmıştır?

A) Kim?

B) Nereye?

A) Öykü

B) Masal

C) Ne zaman?

D) Nasıl?

C) İmge

D) Ezgi

9.

12.

Tümcede eş görevli sözcük ve sözcük öbekleri arasında kullanılır.

: planlı yaşamamızı sağlar

Leyla

: geleceğini düşünerek hareket etmek

Satır sonuna sığmayan sözcükleri, hecelerinden ayırırken kullanılır.

: bugünümüzü de Aleyna

Sadık

: sadece geleceğimizi değil

Tümcede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra kullanılır.

Yukarıdaki ifadelerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulursa baştan üçüncü söz öbeğini hangi renk balon simgeler?

Anlama güç kazandırmak için kullanılır. Serhat

Hangi öğrenci virgülün görevi ile ilgili bir yanlışlık yapmıştır? A) Leyla

B) Aleyna

C) Sadık

D) Serhat 16

A)

B)

C)

D)


TÜRKÇE 5 ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

TÜRKÇE - MATEMATİK - SOSYAL BİLGİLERi - FEN VE TEKNOLOJİ TÜM DERSLER SORU BANKASI 5. SINIF

KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

ISBN 978-975-8550-23-4

Dr. Faik Muhittin Adam Cad. (850. Sokak) Nu.: 38/104 Konak - İZMİR Telefon ve Belgegeçer: (0 232) 489 37 37 www.kartopuyayincilik.com

9 789758 550234

KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

ISBN 978-975-8550-33-3

Dr. Faik Muhittin Adam Cad. (850. Sokak) Nu.: 38/104 Konak - İZMİR Telefon ve Belgegeçer: (0 232) 489 37 37 www.kartopuyayincilik.com

9 789758 550333

Turkce5 soru bankasi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you