Page 1

£¢·­¨­°ª­±¨Ÿ§¡£²Ÿ§Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τις καλύτερες στιγμές της αστυνομικής λογοτεχνίας •Šˆ”„—Ž’˜’”’—

ƒxƒ†zÜã|‚‡€|‚‡ÝÛÛä–ŒŠÜè ²«º­³¶·µ¸¼µ·ÀÝè ˆÜààᘈ•…–ßÙ™‰‹‘œ‘ÛßÜÝÜš……‘ˆ•—‹ÜÛÚàâãâÞÞâ

¸¥¾´°ªµª «¨´¬°Ç°§¬¤­²³Ç°

•·ª°„«¿°¤

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

ΤΟ «Π» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

•·ª°¨³¤´ºÀ¤

¥¦¤§¨¤¢¥¦ï

©¥¤©¦˜¤

šž§œ˜œ§œš¥žŸ ¤ž¢ï¢ž–Ÿ¤©š¥ ž¨š šž¤© ˜ž–¨ž§¥¤ ž¨žŸ š§ ¥¦¤¨š¦–ž¤¨œ¨ š§¨¤©Ÿ– ¤Ÿ– ž¦ž¤©

✔ ¡¼Ë¸ÄÑÉ˼ÊΆντ

ε γεια και χέρι - χέρι

✔ ¡ÒËȸºÀ¸ËÆÌÊÑļ

Λίγο πριν από τις εκ λογές μαζέψουμε κάνα ψιλ ό επειγόντως. Έχουμε και διακοπές ✔ ¥ÌÈÁ¸ºÀÒÊΟ Μαρκογια ννάκης να τηλεφωνή σει στην Πετρούλα... ✔ ¢ØÃÆÊǼÈԼ̿ÙÄ ¾ÊÌÇÆÌȺÜÄΓ ιατί με πρήζει ο Πάκη ς; ✔ 8NJRJSXΝα τη λεφωνήσω στην Ντό ρα και τον Μιχάλη ✔ ¨ÈÆÃÆÁȸËÔ¸Να εξαρθρώσουμε τη Σέχ τα Βατοπεδινών ✔ –ĸÉξøËÀÉÃØÊ Βαριέμαι... ✔ šÁÂƺÒÊΜακά ρι να’ξερα ✔ ¢ÒÆÀÍØÈÆÀΝα

ȺÆÌÊ

ΥΓ. 1: Άντε να τελε ιώνουμε, γιατί περιμέ νει η Τήνος ΥΓ. 2:Να μην ξεχά σω ότι ο Μανώλης θα παραιτηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου

•ˆ™–„ˆ“„„•–„–î

„µ·¸°²¯¬­Ã¶ ²³´Ç·²¶°¨­´Ã¶ ¯¨·½·²°•Ã°·¨´¶ §¼ÂÜÛ

‡

•·²¸¤°Ç®ª ·ª°·¤¥¾´°¤ ¾³¨µ¨ ¯¬¤°·²¸¹¨­¬½ §¼ÂÞãÛÛ

“„•’

´¸¹Ã ¯³´¤°·¨¹¨´ ¤³Ã·¬¶s¹À´¯¨¶t §¼ÂÛÜÛÝ

•—”Œ‰„

‹´À®¨´¯¨·ª° ³¤´¤À·ªµª·²¸ „®„®¤¥½°²¸ §¼ÂÛÞ
 

/@CG; BLA1BL 

 

y

 '"*!' (.?B<@<?B3AC8E17<49HB E#J C8E17<4C?B>0J 2?B<2@IJH/?BLAA4FL@ @8G/KBLAFGBC4<KA17< <-4LG2>4<78ALC#EK8< 7</=B7BJ <4G1LC#EK8<FLA8ABK0 FKB?B3 @4FG87<4E>DJ@8GBA84LG2@4J C4E4@/ABL @88:>?I5<F@/AB<FGBA@<>E2>BF@2@4J / E4A4LGB3G1CBG8 +=I4C2G4F3ABE4 >4@148 =/?<=; B3@8FG;A>BF@#E4@4J H8IEDAG4J 2G<81@4FG8GB>/AGEBG;J;J AIE<@2G;G4 KIE<4G<#>4<>2@C?8=@4M1 90FG84LG2GB:8 ?B1B2?B<@4JM;?83BLA)

yy

!'"!('FGBA*$ %?/>BJ ?45#ABJ7<4KDE<F8G;H/F;GBL>4< 4EA0H;>8A48C4A4CEBF7<BE1F8<GBLJ FG2KBLJ>4<G<JCEBBCG<>/JGBL 7<4EK14 ,CEBFIE<A#GBL?#K<FGBA,:1A8G4< @BA4EK14 !4<@#?<FG4 B?1:BA8??<C0J .?4H4=4A4EK1FBLA4??<DJ

yy

! ) %' BC?4A0G;J KG3C;F8>2>><AB 'BFG;A ; 7<BE:#AIF0GBLFG;&27BH4CEB5#?8<

G4<A18J4C2 KDE8J 9<?B7B=DAG4JA4 8L4<FH;GBCB<0F8<GB>B<A2"$%&%("CBE1J>BAGBLA29) CBLH4 7B3@8FG;A8<E4<DJ /K8<IJ498G;E14 G;JGBGE4:<>2:8:BA2JG;J>4G#?;6;JGBL 8#GEBL$GEBL@CE25>4G;J"2FK4J4C2 'F8GF/ABLJ4LGBAB@<FG/JGB 

 

)!% FGE4G2H4>#ABLAFGB 8=0JB<A84EB1+??;A8J H;G814H481A4< ?<:2G8E;4??#B<LC;E8F18JH481A4< 8AG4G<>BCB<;@/A8J %<A/B<H4C0=BLA4??# 5E4K/IJ >G2J4C2GBLJ5LF@4G18JCBLH4 C0=BLA5E4K/IJ>4<>4H2?BL

 (#& %)3'*,)1 ,(.)!(,2 .#( /3'- #.)31 ),)31'1-.)( -%#)."1 %,*)&"1%#( #*,!'. 3. '#(.&&! 2,#' 2,#)3(0&%"')3 -34".1.)3,%#%' #)(.". y  "!" '!#%1&- #1!#." ' 0-".)3 && ''.)1 . / ' #+-)3' .#1*( 1 . / 3$-)3' .-) . %#. )#(("1*/(-)3 (2 #&&" *#&)!,* #( * .2 # '1.)$*., y  " *#/3' ( & #-3!% %,#'( 1*,).- #1 01.).&)1.)3%&)%#,#)+-. (( #2/ ) *' ()1 ' !&)'.)2)1."1  3. '01 -"'( #.#)# $ &$ #1 /,)')&)!"/)( (.2 # (.#/.01 $&&)3-,()(.#%# %&)!1y 

 "" .)%''.0( 2,#-.#()"')%,.+(."1,% & 3*)2+,"- %.$#)&%&", 1 ')( 1,' #( 0-.-) %3,,2"('"-."2+,&!0 ."13*)2+,"-"1.0( -)-#&"')%,.+('2 #1 ..)#)31(.#*&)31.#.)31/ 1 .)31)*)1y 

 "" 3,+*" (. *#./ .# -3''2#% *-"-."),'(3*,$ "' !&. ,"*/&--"1 #-)&*)3 *#2 #,/"% -."(

-.),&.! !)(..0( "' ,+(y   -)3! #.)'.#*, .)()'&( # '1-.)( /&".#-''12 #! #%#.) '.#%#.)()' $ (# ).01&&01' !&" *&( .,+,*#'01" * ,))1."1*&("1.& #0- ' !#*).)$(0-" y  

yy

#'&% IJ87DDJK#H;>8B /?8:KBJ<4G181@4FG87<#GE;GB<DJ/:<A8 G2FB4>4G#FK8G;;EB0@8G4A4FGDACEBJ G;@<>E0@4JKDE4>L5/EA;F; CEBFC4H81A4?3F8<GBH/@4@8G; FLA7EB@0GIALEIC41IA $4:8<G2A<FF4 G45#F4A#@BL !) E8@#A4@BL >E<52 #H?;@4;74FBCLE2F58F; EB>8<@/ABLA4 @;7<8LELAH81C8E4<G/EI;@43E;GE3C4 @4J 4JC#8<>4<GBC4?<274FBJ LG281A4< CBL?/A82?44C2K/E<>4@/A4>4<G4FC1EG4 @4J5E8:@/A4
#

 

+<?C7 H=->H

 % $

!%#$"$"##$&!"$#& 4+=0 BC>G+A81A-B:4C08> 0A0<0=;,F ?>H34=9+A48C8=0 :!=48 ?;46<+=>F.?EF4-=08<4C> <,=H<0CE=4:;>6@= C>>?>->34=+G48 :0C05+A48=0C>0?>:E38:>?>8,B48 0=0I7C4;/B48FBC>?A.1;7<!C>H C.B>C>?A>BE?8:. .B>:08C7F:H1+A=7B,FC>H %>038+9>3>C7F :H1+A=7B7F4-=084<50=+F:080=0348:=/4C08B4.;>C>HC><460;4->C>C4;4HC0->38!BC7<0 0?.C>1A!3HCE=4HAE4:;>6@= (0<+=>8BC7=C4A!BC800?>G,?>HC>HF C0A0:>/=7B4:08BC7=0?@;480CE= 60;!I8E=275>5.AE=>8=4>37<>:A!C4F34= 1;+?>H=5EFBC>=>A-I>=C0 4A8<+=>H=0?. C>==0C>HF3@B48C05@C0C>H 0;;!0HC.F?4;06>3A><4-

U #HB80BC8:.F38!;>6>F34=+G486-=48BC>

4?C+<1A8> 05>/34=<?>A4-=0!64C08:08=0

4BEC4A8:.C7F:H1+A=7B7F680C00-C80C7F ,CC0FBC8F4HAE4:;>6+F U 0=+=0.A60=>34=+G48BH=43A8!B48:08C>

B+A=4C080?.C>=:!D40=@;7 0H;-37:08 0J;!:7

*;04-=080=0:0C4<+=0BC><-6<0C>H

<.=>?>HH?,A94,C0=C0.B04-?4>

  0;;!>0A0<0=;,F34= +G480?>50B-B48680C73>B>;>6-0:084!= ?A+?48=0?A>GEA,B48 )C@A0,?>C+C>H

?AEDH?>HA6.FBC>H?>HA68:.BH<1>/;8>:08 BC737<.B803,;EB,C>HBC>!??48>C> 1A!3HCE=4HAE4:;>6@= U #8=4>37<>:A!C4FBHI7C!=4 <+B00?.380AA>+FB4 457<4A-34F:08<437<.B84F 37;@B48FC>HF3-=>H=C>BC-6<0 C>HF 0=0348:=/>=C0FC>10D/ ?>;8C8:.?A.1;7<0?>H+G487 "

;+=4?>;;>- 0;;!>-38>F680<800:.<7

  40HC.C>C>?-> >0A0<0=;,F ?A+?48=0;!148  0;;!C>D+<04-=08?@F 80C-:08 <.=>=0348:0=4-FC8F48B76,B48F CE=H?>HA6@=C>H 4838:!CE= :>AH50-E= .?EF0HC+F 0=034-GD7:0=C7=?4A0B<+=7 HA80:,BC7=&0D7<4A8=,' D0 380?8BC@B48C7=?;,A7B/6GHB7 ?>HH?!AG48EF?A>FC7;/B7 C>H?A>1;,<0C>F U 0?A+?48=0:!=48 0=0BG7<0C8B<. "08,.G8

U 084!=C>=0?>50B-B48 ?.C4 D0?A+?48=0C>=:!=48

U >80?4A->3>F4-=087 :0;/C4A7 C0C+;7>H=->H >8 0AG+F>H;->H,C0C+;7C>H H6>/BC>H

U 084!=:!=480=0BG7<0C8B<. +G48?!6:> >8>HFD0 GA7B8<>?>8,B48 085D!=48 <.=>0HC. U ?0A06E6,?>;8C8:,FD0 H?!A948 08?.C4D0H?!A9>H=0?C! 0?>C4;+B<0C0 U D!=48<.=>74=0;;06,?A>B@?E=680=0 0=>ADED4-C>?A>5-;C7F:H1+A=7B7F U 0:!=480;;06+FBC010B8:!H?>HA64-0 0 0=0:0C+248C7=CA!?>H;0 U 00;;!948C>B/BC7<049>HB-0FBC> +60A>09-<>H

U 00=03><,B48C7$76-;;7F<4C7=0;;06, 6A0<<0C+0 08B4?>8>=D03@B48C>:.<<0

U #80;;06+FD04?7A4!B>H=C>HF 4BE:><<0C8:>/FBHBG4C8B<>/F:08C73/=0<7 CE=34;5-=E=

U 08680C-=0:!=484=C.FC>H:0;>:08A8>/ 0;;06+F 4!=+G480?>50B-B48.C8D0?!48B4 4:;>6+FC>5D8=.?EA> :08<!;8BC0C>=

5>A!4-=080=01;7C8:.F !?>8>8;+=4.C8 ?4A8<+=48=0C4;48@B>H=C0<4D0HA80=! 46:0-=80C>H=+>H>HB4->HC7F:A.?>;7F 0;;!:087/=>3>FC>H#BC7=+A:HA0 ?0A>HB-0C>H01A.5:08C7F(-;0A8 ;-=C>= :08<4C! 0=4-F34=9+A48 0:.<0:08.B>8BH=><8;>/= <0I-C>H C8D06-=48 0=4-F34= 0=C8;0<1!=4C08C8B:+?C4C08> ?AEDH?>HA6.F ?;! 0=06=EA-I>H=.;>8.C8 ?;+>=<>8!I48B4<HBC8:>?!D480BC>=D4-> C>H %>?0-I48:0;!C>?08G=-38 0;;!> <?!A<?0FC>H4-G4<80<>=038:,8:0=.C7C0=0 0=0:0C4/48C7=CA!?>H;0 .?EF:08=0C7= :!=48<44;05A!?737<0C!:80C0=+1;4?4C0 3/B:>;0

U
#3.% .- -4% .$%8/-.67/!.1,(7+!)4/!.04%+!)017 5!0!2!)4(5%.!%.!)4%234)/02",(-!')! 4/.026590/92'+!)4(.+9"2.(34/9

2",(-!-%',/%03(7%.!)')!4/. ! 0!.$2/9+!)4/ 4) #(&/& 2/)4/90'!.')!-0.)/.,/'/02",(-! !0!38/,%4/0/98!3% #&/97 %.1/ &!.%4!)0678!3%4!!"'+!) 4!0!38,)! !  /)!.!,947+!)/)$(-/3+0/)&2/.4 :/9-%-%%0)-,%)!.!0!2/93):/9-%!2+/ .4674!02/",-!4!0/9!.4)-%460:/9.4! "!3)+3934!4)+4/90/,)4)+/ -!73934 -!4/7 2+%)4!)-67')!-)!-/.0,%92( +!)%0),%+4)+02/3/8

3/&64)3-.(!,5%)!%.!)(02!'-!4)+4( 4!0/9$)!-/2&1.%4!)34/.812/4(7%2'! 3!7 3/'.634%.!)4)9028/9.0%2)/ 874(7812!70/9(-! 2(!.!3&,)34(%2 '!3!!'':%)4/ 4(7!0!38,(3(7 )81 2/+!4!,!-".%)34)7%&(-%2$%7+!)4!$%, 4!%)$3%6.(%0)+24(3(4/9%,!34)+/ 6 2!2/94(7!0!38,(3(746.4%3326.(-% 21.4(7!.%2'!746..6. %,,(.)++/).6.!!28:%).!.)15%)34/0%43 4(74)739.0%)%74(7+23(7+!)-%!0/'/ 4%93(!.4),!-".%4!)067/)0/,)4)+7$9. -%)70/9&),/$/*/ ..!4(.%+02/3603/9. $%.%.!)3%53(.!4/02*/9..!)0!') $%9-.%734/.-)+2+/3-/46.$)+1.4/97 02/",(-46.

3/2!'%!0!38/,%4/.%,!34)+%2'!:-%./ 4/..%2'/4/02",(-!4/9!2!-!.,-% 4/.!.1,(4/9 !0!.$2/90/9$%.4/9 "'!./9.4!+/9+)4(7!94/$9.!-!7+!)4(7 2)34%270/9%0)-.%).!39:(4')!49 8.02/0!4/2)+4(7!-!24-!4! !0.4( 3(%.!)02/&!.7+!)39.'%4!)!04/978! -(,/ 7$%+4%7!*)/0)34!74/90/,)4)+/ + 3-/9+!)46. 

6YRMbVe0WSgcg\bKe

!,/*,% #!/-! 0WSgcg\bKeEYR]aVe !,!% '-3/-3)! 0WSNcg\aV3N\bOXVe /!3.- 4.& /!'--3C^SNcg\]eIZVe #/.- !.!"!,% =WY]\][WYMe0WSgcg\bKe (!.'- "-3/ &,6[^]`WYK0WSNcg\aV-3'! !!,&'-!-3 0WSNcg\aV0WOTK[WaVe !,,!"&!% AE5?OG: [^]`WY]N[K[Ob]e   

HEBMBD6 :MBKBD6 D:B!IHD:ERIMBD6 >?AF>K7=:

'!##(/% )+aSZLRSe  . .[S^`]aT]`; .!)#&! IR`Oe:WZSZZK\d\ OZ;\R`W   8dRWYMe AE   3N\bOXVe   +'('&+#$# - "'' !) "++(

,,, +'('&+#$# !)

   

0-,/&'&1 MH 0-,/&'&1 

 1979 

2J[^bV 7]g\L]g :M+;+NHP

0-,/&'&1

A

/H-,/&'&

:P

$)('$.! bVPM[POfbSeabV5]g ZK]/W;\\Ve2O^OcO\OaL]g OT]N^`] ZSLO\Sb]JROT]e_abS\O[OeJ`cSW[O ZOY;MbW[JaOabWeS^M[S\Se[J`SeJ`fS bOW\JOT]`]S^WR`][KabO^]`b]TMZWO [Oe H^deSL^SO`U;fbSeb]P`;RgabV 5]gZK [Jf`Wb]bJZ]e7]g\L]gcOO\O Y]W\dc]N\bO\JO[Jb`O EfSW\OYZ;QSW YMa[]eB '!(*2ZJ\SMbWJfSWXSa^;aSW Ma] YWS;\^`]a^Oc]N\O^Mb]9OXL[]g\O b]O^]aWd^Ka]g\ [SbOXNbd\g^]g` USLd\6XdbS`WY_\YOW2]ZWbWa[]NUWObO [ScOg`WO\;SUYOL\WOb]g\J]g9]gaSL]g bVe4Y`M^]ZVe (-2 cOb]^OLXSW;\Sb]e]WY] RSa^MbVeYOWV<bM`OVTbdfKagUUS \KebVeWab]`LOe 4YM[OYOWaSOgbMb] cJ[OVRSZTW\][OfLOYg`WO`fSL 8OWMfW ;RWYO OT]N]4\b_\VecOb]^OLXSWO` fVUM^]gZ]UWOZLUSe_`Se Jf]\bOeab] ^ZSg`Mb]g^]ZZ]Ne^]ZWbWY]NeO^Mb] SXdbS`WYM '/!3! V9O`Wd`K]TS`SbhJebVe JZSW^S 9Sb]\Y]g[^;`]b]g>SbhJ^?O UL^6`\b]U;\cOag\O\bVcSLb]3;PPOb] ]8O`O[O\ZKeab]9OXL[]g ZLUV_`O ^`W\O^MbOSUYOL\WOb]g9]gaSL]g !(2"/))! bO^OWf\WR;YWObVe DUYg`Oeab]4WUOL]YOWbV1`;YV ]8O `O[O\ZKeS^JZSXS\Oag\O\bKaSWb]\ 6`\b]U;\UWOS^WY]W\d\WOY]NeZMU]ge UWObLO^MObhJ\bO OTKabSbOYOZNbS`O 8OWRg]OPU;?]g`YLOe )0(5!/% ZJ\S ]US\WYMeRWSg cg\bKebVe< 0 ]9S\JZO]e0OaYOZ; YVe YOWcOJfSW^W]S\S`UM`MZ]b]S^M [S\]RW;abV[Oab]aNabV[OSX]gaLOe ab]9JUO`]9OXL[]g ##'*4 ^]gRS\O^]Rg\O[_\SbOW cOJfSWRL^ZOb]gb]\0OaYOZ;YV ^]g b]bSZSgbOL]RW;abV[OO\OZO[P;\SWSW RWYJeO^]ab]ZJeYOWJfSWg^Mb]\JZSUfM b]gYOWbO]WY]\][WY;b]gYM[[Ob]e -)$/%& O^O\b;OgbJebWe[J`Se]/ 9O\_ZVeaSMa]geb]\`db]N\O\cO R_aSWabVRV[]aWMbVbObV\S^Wab]ZK ^]gJfSWabSLZSWab]\^`dcg^]g`UMYOW ^O`O^J[^SWab]9OXL[]g Y;bWTgaWY; RS\JfSWYO\J\O\ZMU]\Ob]Y;\SW 1O ^`MYSWbOW M^deZJ\S UWO][]Z]ULOKb bOeb]g8O`O[O\ZKB -$(%YOWf;`]eOgbKbV\S^]fKabV 5]gZK 9M\]]B8O`ObhOTJ`VeUg`\; SWab]geJ`V[]geRWOR`M[]ge [^OeYOW [OhJQSWY;\O]`TO\MbVe< 0 -//*42 g^OW\WU[]NeUWObV\O^G SgcSLOeO\;cSaVabV\SbOW`SLO('+ "'%*'&J\O\bW SYOb Sg`_bVeRWO TK[WaVeb]g2`]U`;[[Ob]e6\LafgaVe >SgabMbVbOebVe=WY]\][LOeO^MP]g ZSgbJeb]g243=8 !+/*(-!% VLRWOSbOW`SLOSLfSO\O Z;PSWbV\^`]SYZ]UWYKYO[^;\WObVe < 0B 3!/% ]D`Ve3^VZWdbM^]gZ]ebV\ JR`Ob]gYgPS`\VbWY]NSY^`]a_^]gS ;\b]gR]cSLbOgbMf`]\OYOWb]6^WY`O bSLOe ZJ\S]WYOYJeYOWS^WPSPOW_\]g\

AAA /HFHBK:7HE+NHP 4'"-!0)"$("'/'0((2,)(2%(0 $'-(&("+(%.(0 "-()(%"-"$-(2&%%(' %',(" '/+3(2' +$'2 +",&'(0)-"0)","0' $-%"-"0)(%"-"$0-(2"%( (#0 #%+'('-0-('&1'( +&'% $'"( +0"++(0 "'&0),"%(20-".&'",-()"1'" " )%#'1-2),",$%!+-(')"(2'-$2+'!-"$) $-!2--!,-" & -('+1('--/'.'"$*'+ (%/'$" )+($%( "$,$!'(.-!"*+ ( (2%" "++(-!0 )(+0 "-')%+/,)(%"-"$ "-!'2.+-!%-(2 (+&"(0 "-2.+-2)(2+ 0 -'!,- ')(2# 1%",-()(-+" &/'&)%!+((+0&0 ( 3 -!,&,/0)-(')+/.2)(2+ '$"-('+-(2 /+(2 (&'2&%.! -)'-1()) %$"" ,-!$'$"((2,,)(2%(0,-"%-!')",-(%)+-!,!0

2- "-!'",-(+$")+(0)+" &-",&-"!%3(' -!0)"$("'/'0'"$$0,&(2%(0

B?6F>PE5G> EAN>9>B8MBMH3#4*#IKH QOK+L>K9NFBLAIHRIKH;E5 I>B:EE:@5PLMBPQK6L>BP@APLMH IKJAG:>KH=K8FBHMHR#EEAGB DH9 JLM>G:@7GHRGI>KBLL8M>K: :G:<RDM6KB:D:B>LMB:M8KB::EE+ D:BQJKHBLM+NF>RLAP:RMHDBG6 MOG /H! -'DHBF+M:BF:D: K7OP 

5G>8MBF5L::I8MAL9LD><A IHRLR@D:E>7MA>RM5K:H 'JLM:P D:G=:E7=APLMA=AFHMB D6MHRI:K+M:CA=KHFHEH@>7MA =B:=HQ6MHR2EAN>9>B8MBH$:@HK7MAP0@ER

DHDHBM+S>B1IKHP>GM+@OGH F>KB+D:BIKHON>7:GM:EE:@6F> MHG":@@5E: -':K:F:GE6PMHC5 K>B ]WYOZJeUZ_aaSebVe>VULZZVe 6 [O a]gZJSWcOaSO\OPOc[LadS^WY]W\d \WOY; S [OcJZSWe\O[SL\dYOWSYbMeg ^]g`UWY]Nag[P]gZL]gB *+%&-/!2b]JfSWb_`O]2;YVe YOWRS\S[TO\LhSbOW^`Mcg[]e\Ob]O TKaSW OT]NRWGOgb]N@T`]\bLhSWAUWObO ^Z;\Ob]gYOWb]geObJZSWdb]ge[]\] ZMU]ge^]g^OLh]g\YObGS^O\;ZVQVabO Y`ObWY;bVZS]^bWY;RSZbLOB ((*)b]g^`dcg^]g`U]N O`O [O\ZKSL\OWVSUYOb;abOaVb]g^`_b]g @ab`Ob]^JR]gAUWOZOc`][SbO\;abSe abWe^OZWJeSUYObOab;aSWebVe2]ZS[W YKeS`]^]`LOeabVWba_\OKY;^]g afSbWY;Y]\b;abV\bbWYK 1JZSW ZJSW \OSL\OWY]\b;b]@^`Mbg^]AYJ\b`]^`] YSW[J\]g\O[^]`SL\OSZJUfSbOWO^M b]geO`[MRW]ge _abS\O[V\PUSWY; ^]W]JYb`d[OYOWb]\Y`;X]g\]Wg`d ^OL]W

 (12 ]WO`[MRW]WS^W[J\]g\\OUL\]g\ ab`ObM^SRO[^O[^]NZSe _abS\OOW ac;\]\bOWSXOW`SbWY;;P]ZO]WZOc`] [SbO\;abSeO^Mb]\^S`W]`Wa[MYOW\O ^S`;a]g\b]@[K\g[OAab]geag[^O b`W_bSeb]geMbWVaNZZVQVabV\ZZ;RO Wa]Rg\O[SL[SYMZOaV %,-#*2+) -*4 S[TO\LabVYS Ogb]^`]a_^defcSeabVag\SR`LOaV bVe6^Wb`]^Ke=WY]\][WY_\abV5]gZK ^`]YSW[J\]g\O[WZKaSWUWOb]]WY]\][W YM^`MPZV[ObVef_`Oe -1/*")2 [SbV\YOZKJ\\]WO YOW PJPOWOS\RSWYbWYMUWOb]^]NcOb]^;SW O^MGR_YWS[^`Meb]243=8B3SS^L^S R]^]ZWbWY]Nag[P]ZWa[]NVYL\VaKb]g KbO\O^]OgbJe^]g@U`;T]g\AcSbWY; - ^]gSY^J[^SW]/W_`U]e2O ^O\R`J]gabWe^`]ad^WYJeS^OTJeb]g [;USQSb]geYOb]LY]geb]g[O`bg`WY]N 0WabM[]gYOWbd\UN`dfd`W_\^]gP`J cVYO\abWeSYRVZ_aSWeUWObVaTOUKbd\ 0Wab][Wb_\O^Mb]ge\OhLabWe ]g \L]g  +/-)$/%& bVeg^McSaVe]ag \dabWa[MeY;cSZ]UKe^OZOW;eY]^Ke ^`;aW\d\OXWd[Ob]Nfd\bVeSg`NbS`Ve ^S`W]fKeFOYM[OYOWO^]R]YW[OacJ\bSe O^Mb]ZOMab`W[_f\]\bO\UWO\OP`S c]N\RL^ZOb]g Wa;TW^WOB +!-*'%& YOW@SYbMeYZL[OYOeAVJ Y`VXV5S\WhJZ]gJXdO^Mb]U`OTSL]b]g /W_`U]g2O^O\R`J]g KcSZS\ORVZ_ aSWMbWSL\OWbO^SW\dbWYMJ\OabJZSf]e bVeYZ;aVeb]g\O^S`W[J\SWUWO_`OO^G JXd ?]SY`VYbWYMbO[^S`O[J\b]b]g RS\b]\JfSWP]VcKaSW[Jf`WaK[S`O O YM[OYOWbV\V[J`Obd\Sg`dSYZ]U_\V RKZdaKb]gYOW;ab]fVYOW;YOW`VKbO\ (12 abVagUYSY`W[J\V^S`L^bdaVJ \ORLYW]b]JfSW 6L\OWb]gZ;fWab]\O^d cVbWYMb]cJO[OabSZSf_\^;aVeTNaS deYOWVZWYW_\\O^S`W[J\]g\@ab]WPOU


"#47;/ 6@5%6@

 

%$'"( ') !)!)'%" "%'$!

4#560:;/.9(44(;,%(;6@.9(-,%6@ ;6@(7(5+9#6@5((9?%:,02760(:' :2,*/$:@55;/:/ (:;,3#?/+0(<# ;6@5.9(-,%(2(047696'55(,0+6760 6'5;(0(7&;/.9(44(;,%(;6@796#+96@ &;(5,%5(0/89(  7(9(;/9,%;(02(;!,1( 2636'</:/ 5;=>&;(56,50A#36> 1#-@.,2(0&;(59?0:,5(-=5A,0&;0 +,5,%5(04(32(>5(:;#2,;(0&9<06> 7$9,73/9=4#5/2(0(@:;/9$(75;/ :/(7&;65.2(36 $7=><,>5(2 ;:,0>8:;,5(,%:(02(<0:;&>4(32(> "?0+,570:;/2(5:;(3&.0( (-6'( 7&4/?(5$>,&>,4-(5%:;/2,6( 7(5+9#6@4,.3@23&.=.,5,<3%=5 3308>  #.05,:;/5798;/ :@5;650:;0 26'430:;(?(9(2;$9( :@5,+9%(:/ ;=5)6@3,@;85;6@76@:@44, ;#?6@5:;66<,905&;4$4( -694$/ 7(9#4)(:/;6@ 089.6@3=9%+/ 66 76%6>:/4,%=:,&;0:;/+0(+02(:%(79& :3/*/>;=5(5#9.=5:;6@>+$ 46@> /2@)#95/:/;(#?,0)9,02(04, 79:056@>+$46@>  430:;(&76060$4(9?60:@4 4,;#?6@5:;69&.9(44( (5;,302, 1,30?<,%?=9%>+0(-5,0(2(0290;$90( 5(4/5796@5;6?9%:4(;6@@76*/-% 6@(7&;62(079&;,05,:;6/ 4$;9/#77(;/5(5(26%5=:/(@;$5( ;/525,06%+06>6 (7(5+9#6@  ,%5(0796-(5#> ,7029;/:,?( 4&>:;/5(%<6@:( 4,)6@3,@;#>5(+0( -6967606'5;(0(7&;65 3=9%+/ (3 32(04,336@>)6@3,@;#>5(;6@>4#4 -65;(0&;0;(#?6@5)9,04,;6@>+/49 ?6@>2(0&;0:@44,;#?6@5:;67(0?5%+0 ;=5+0690:485#:(:,&3((@;6/ 4$;9/>#77(>:,9&36&5;06@03 ;6@(73796:7(<6':,5((331,0;/ :@A$;/:/7606>;6526@:,5(*0<@

AAA !+!"+!,"

%*"

6:1E:2-;E:<;88;+4.8F6;61*9.>D;6?@5(A*:.C ,<;E@; E<2>)D26<8);:?E:@>6<@67@5C).C59;7>.@+.C ".. <;@28)?9.@.@B:2E>B278;4=:@5C5C;E:+;E ?22<+<21;1* 9B: )D;E:A;>E/*?26@5!54+885C.887.6@;EC27827@;-C@5C ?@5:";<67*E@;16;+75?5";924.8-@2>;<>,/859.3.+:2@.6<BC )D;E:;64.8F6;61*9.>D;659 .8;42>,<;E8;C?@;6482B92 16.3;> 9;:12C 

 67 &.>1.86C?@;:->B:. 92.<,?@.?5 

 "?+>;C?@;.8@?692 9<>;?@@;  

 6D @.E>6.:;E175C?@5 3:592<+?B@5    :.4:=?@;E?@5: 86;-<;8592 16.3;> 

 @ 2B>4,<;E 8;C?@;>7826;92 E<2>;D*@B:<>?6:B: 

 59 "F+@F63.C?@52@.9,>3B?592 )?<.?2@;% 7;:@)>@5C0.8+1.C  :1 .D.@;E>+15C?@;2>6 ?@)>692:;649.   59 .>./)86.C?@; &.G1>692 :.<>;542+@.6@;   ".<>49.@.A.4+:;E:.7,95<6;1-?7;8.46.@;EC4.8F6;EC15 9>D;EC@5C(A*:.C .:',<BC8):2;6<85>;3;>+2C9.C'; @;E6=>4;E.>.@F.3)>5#7.@2/?26$167;-C@;EE<;053+;EC 9%A,0430:;(&;0;6#?,05#(<#:/ .0(;6<#4(&5676@2(5,%>+,5;/51# 9,02(0+,5;/5#?,0(26':,0   796=</;026':@4)0)( :46',5;::,;(0/:@.29&;/:/ ':;, 9((7&79&;(:/:%79( ,70;967$>(76 ;,36'4,5/>(7&;6@>(-(A5/ 7( 3-( (9.(9%;/2(069=52/ / 676%(2(3,%;(05(2(;(<#:,0:@ .2,2904#5,>796;:,0>.0(;/5 7968</:/;6@;9%;6@ 7&36@ ;=5 +@54,=5 ;/>90:;,9>2(0;/>026

š

  

   IKC:E>J1 H:KCIGDBD@G6I>@FCDG<6CFH:KCB:HIN<C1L9D AD;DC3:L)D:GFI=B66NI4@NG>6GM:3B:I&I= MJ:H>C29DAD;DC36IDN&776':@I&G>DNDDED3 DL:@I:AD5H:@6J2@DCI66CI>EGDHI6H36L1?K6 E4IDHE3I>I=L76H>@2LB&GINGDL@6I=<DG36L@6 I&IKC@6I=<DGDNB1CKCKLB1A=IDN G4@:>I6><>6I=D;36#NG>6@39DNEGF=CH5ON<D IDN:E3H=LEGF=C9=B&GMDNI=L#>BFADN<<: A1IDN#6C&=DED364I>2I6CC6E:>ID:3E:HI>L IG:>L93@:LEDN1MDNC<3C:>@6>1IH>EGD@5EI:>4I>= :C19G69:C:3M:HI4MDI=B&GING6@6I=<DG36L (&INMDLNE6GM>;5A6@6L:3C6>DEGFIDLC:@G4L 6E4IGDBD@G6I>@2:E3J:H=HI=B:I& 'E:G3D 9DEDN*1@A:>H:+B:I=C:@I1A:H=ID IDN G:I6CD56?>KB6ID5MDNI37:C4CI:GL $:HDA&7=H:7176>6HI>L6GM1LIDNMG4CDN "6 CDN6G3DNDEDAN7DA>HB4LB:@6A&HC>@D;6E4IDC * E6C6HI6I>@4<FC6+@6I&6HINCDB>@FCIKC$) EDNE:G>EDAD5H6C1?K6E4IDNEDNG<:3DDA>I> HBD5B:6EDI1A:HB6IDC76G5I6IDIG6NB6I>HB4 C:6GD56HIN;5A6@6DDED3DLI:A>@&6C1C=8: !CI>IGDBD@G6I>@2B:I&I=C:E3J:H=HIDHE3I> IDN:E>@:;6A2L:>H6<<:A16I=LCI>IGDBD@G6I> @2L=B2IG=6E6<<:A4EDNADNB:<@6O&@>6 EDNEGD=<2J=@:2I6CHIDHI4M6HIGD#6>1IH> EG1E:>C66>I>DAD<2H:>4I>B:3KH:I=CEGDHI6H36 I=L#NG>6@39DN $1MG>EG>C6E495DB2C:LH5B;KC6B:EA=GD;D G3:LHIDE6G@&@>I=LDG;5G6@6>=B=IG6@D ED5ADNHI66I2H>6NE2GM6CIDNA&M>HIDCIG:>L I=L6CI>IGDBD@G6I>@2L:CFI=C=B1G6DB>@G4I: GDL6G>JB4LEDN*@6ID>@D19G:N:+:@:32I6C : E:G3EIKH=B:I6@3C=H2I=LI4I:I6B1IG66N?&CD CI6C<:KB:IG>@&!M6A&GKH=IKCB1IGKC:3M:I>L :E>EIFH:>LI=L4EKL9:3MC:>ID6EDI1A:HB6,  "(%" '!&') !'#"'+&     6E4EDAA1LEA:NG1L EDA>I>@1LHNC9>@6A>HI>@1L@6>CDB>@1L6C6B1 C:I6>ID6EDI1A:HB6.CDG@=L>D>@=I>@2L?1I6 H=LEDN1<>C:HI=CEGF=CH: 7&GDL HNC9>@6A>HIFC EDN EG4H@:>CI6> HID G4@:>I6><>6HNC9>@6A>HI1LEDN6CI> HI1@DCI6>HIDH=B:G>C4@6J:HIFLHNC9>@6A>HI>@4 @&@6>6NI2IDNL=HI&H=:3C6>=6>I36I=L.CDG @=L>D>@=I>@2L?1I6H=L/IDNA&M>HIDC6N I4A1C:EDAAD36IO29:LB:85MG6>BDA4<D >64H6HNB763CDNCHIDNLE&CKDG4;DNLI=L6 I:M&@=1MDNC:C=B:GKJ:3EA2GKLI6@4BB6I6 @6>IDNL9>69G4BDNL@N@AD;DG:3 4I>==<:I>@2DB&96I=LBDHEDC936L:G<6ODB1 CKC@6>1C6L:@IKC @DGN;63KCE6G6<4CIKC I=LBNHI>@2LNE=G:H36L*E>1ODNC+IDC9>D>@=I2 EG1H7="K&CC=DG6CI2C6O=I2H:>6E4IDC@ GD@4E= 6NA4EDNAD C6 B:I6I&?:> IDNL DNL6C&B:H&IDNL@6>NED82;>D7DNA:N I2I=L6?>KB6I>@2L6CI>EDA3I:NH=LFHI:C6B=C 6C6@6I:5CI6>HI6E49>6IDNL/@NG3KL/B:I&I>L :@AD<1L 1C:AD>E4CD>6B><FLEG&H>CD>4I>D>*&AAD>+J1 ADNCC61MDNC@6J6G4HNC9>@6A>HI>@41A:<MD4 I6CJ6@:G93H:>ID@6>1IH>C6@&CDNCE& A>@DNB&CID, >6:C9>6;1GDNH6EA=GD;DG36<>6I=C@6> IDNLA6JGDB:I6C&HI:L19KH:E&CIKLD39>DLD9> D>@=I2LI=LDG:CI2LB>AFCI6LH:EG4H;6ID HNC19G>D *EDHIDA2I=L -:3C6>C6:E>7:76>FH:>4I>D @6J1C6L6E4IDNLA6JGDB:I6C&HI:L:3C6>D>@DCD B>@D3B:I6C&HI:LD>DED3D>:E>O=ID5C6EA&B>6 OK21MG>HI><B2LID1MDNB::E>I5M:>B1H66E4 B>69DNA:>&@NG>DA:@I>@&BNGB=<@>D5H:HI:C2 HNC:G<6H36B:HNC6GB49>:LAA=C>@1LE=G:H3:L @6>7:763KLB:?1C:LE=G:H3:LA=GD;DG>FC+ &EDNH06NI&@DAA&C:7176>6@6>*D>6E6<K<1L IKC6@>HI6CFC+J6BEDGD5H:C6E:>@6C:3L %HI4HD@6I&I=C9:CNE2G?:I1ID>DJ1B6 B:I=C39>6/@6>B6@G>&6E4B6LB=C5H:>L@6>6 <K<1L
  

",(,"%",-0)+(,).(' '$(1'-(')+2( ?4B=D5'770B-=)>60?,4>(80=,:;=*0 /=:B?:D;=:6048'9:D9,>D8 80?>C04>?3>D99?3>3?A9320?<9?:DD =A;,F6:+:>4,74>?46:+*88,?:B6,4?A909 090=20),;=A@D;:D=2<9;:D,9(6:D9>?:D =A;,F6*:>4,74>?46**88,?*C:B?3B>D 99?3>3B9,>D9?:94>?0)?:8'?A;:?A9D =A;,)A9:>4,74>?<96,??3B0;,9067:2(B ?:D6;,=*E:AB;=:'/=:D?3BD=A;,F 6(B;4?=:;(B "77A>?0;=:C@'B:0;4601,7(B?3B:8/,B?A9 D=A;,)A9:>4,74>?<9>?:D=A6:49:-:+74: 6:D7?B'>?04700;4>?:7(80?39:;:),E3? ,;*?:DBD=A;,):DB32'?0B>?3+9:/::=D 1(B9,837-:D9,;*1,>324,?:96;,=* E:,773,;*1,>324,?:90;*809:;=*0/=: ?3BD=A;,F6(B;4?=:;(B9,80?,?0@0)24,80 ??:4=7,9/46*/38:.(14>8,6,4,1%*?:D?0@0) >04>C+3D9@(63?3B4>>,-<9,B 73=:1:=)0B,9,1'=:D9*?4,93.31:1:=), ?07462)904?:90;?'8-=4:6,4*C4?:9:+74: 3D;:.314*?3?,;,=*E:,/D9,?)E04;:7+ ,>3804<>:D800/<*?4;,=?390;4@D8), ?A9>:>4,7/38:6=,?<9;=A@D;:D=2<9?3B =0?,9),B?3B>;,9),B6,4?3B:=?:2,7),B /090)9,4,;,=,)?3?:9,.31)>:D96,4:40D =A-:D70D?'B?A96:88?A9?:DBD;'=?:D6 ;,=*E: 046*9,?3B9',B;:74?46(B20A2=,1),B?:D D=A;,F6:+:49:-:D7):D/090)9,4,6*8,6, ?,>?,7,28'93,1:+6,90)B/0929A=)E04;<B @,/4,8:=1A@0)36,?>?,>3$,9/37,/(:4 =0?,9:)6,4:4>'C:4>D9?3=3?46:)@,;90 >?:,9?0D=A;,F6*8'?A;:4/0,6=:/054:) ,;:?07:+9?:8(7:9?3B'=4/:B,1:+6, 90)B>D9,>;4>8*B0)?0:>4,74>?<9$470 70+@0=A9$=>49A90)?0!=4>?4,9:/38: 6=,?<9$,F6:+*88,?:B/098;:=0)9,0 67'504;=*0/=:?3BD=A;,F6(B;4?=:;(B  

'- ")(,!-"&*' )("'"$/#! 

  ;0=4;'?04,'C04 08;7,60)3;=<39/40D@+9?=4,?:D :D38: ?46:+C:70):D@39<9?'77,=A?:9:?,=):D 3:;:),0;'?=0.09,704?:D=2(>04>?:DBC<=:DB ?3B,=8:/4*?3?B?3B,;*?: AB?: $ 06?*B>D8-,?46:+A=,=):D$'9,>64</0B>C: 70):24,80?,9>?0B2:90)B6,4;,4/4 0/:8'9:D*?4?: ?A98,@3?<9?:+097*2A /38:?46:+(?,9,77*27A>>:46,4@0A=<9?,B;AB (?,96,@(6:9?3B9,;,='C04>?,;,4/46@0 /D9,?(-:(@04,24,?39:8,7*?0=309>A8?A >(?:DB>?,9',06;,4/0D?466,46:49A946/0 /:8'9,3/=,>?(=4,;,4/,2A2*B?*783>09, ;,=,CA=(>04>C:746'B,)@:D>0B24,?3/409'= 204,;,=;70D=A9;=:B?:7:4;*;=*2=,88, 8,@38?A9 =,28,?:;:4<9?,B84,3=A46(D;'=-,>3?3B >D9(@:DB2=,104:6=,?46(B6,49::?=:;4,6(B 0773946(B6:7738,?46*?3?,B3D;*/463>(80=, /40D@+9?=4,:=29A>08,@(8,?,?A983?=46<9 27A>><9?A9;,4/4<96,@<B6,48,@(8,?,07 73946<924,?:DB2:90)B?:DB #?>43;=:>,=8:2(*7A9@,;=:CA=:+>0;4:( ;4,6,43*>8A>3@,249*?,980/38:6=,?46*6,4 0D209(?=*;:/4/:C36,?>?,>3*8AB0)C0 773;:.39',/4:)63>3,9'>?0470*70B?4B /0D?0=0+:D>0B/=,>?3=4*?3?0B?:D>C:70):D6,4 3/40D@+9?=4,,;:8,6=+9@3606,6(96,6<B,;* ?3@'>3?3B *>:3)/4,*>:6,43/,>67,;:D;,='/4/0?, 8,@(8,?,/4<C?36,9;:4946 #9@0=8:)D;: >?3=46?'B?3B;,74B?:DB/40D@+9?=4,B'AB>( 80=,D;(=5,9:47:4;:)/>6,7:4?:D>D77* 2:D&.48,?3B>D8;,=,>?'6:9?,4?,6*88,?, 6,43 ,4;746,724,?)>?:96,4=* ?:D@,8;:=:+>09,;=:?,@0)74@:-:74 >8*B;=:B;,=,/0428,?4>8*

A

( 

0EVY]Q 5XbWGXb 

 

]X,.WJYN[9\XbW]X^EVJ]Q`=\b WNTYJGMNb\Q`>UUFW_WTJRVN[RTJWZW YNcXWJb]ZW\N/9[R\JTJRJPWQ\GJPRJ QVE[N` BaXbVNVYNR\NVNP9UXUXITRTJR XRVN[RTJWXG^JE[aXW]JRYUEXWYXUI\b \TEY]N`J^Z`QUU9MJ^JJPX[9\NR aW9PRJJ\TF\NR`^J]R`UEVN\bWNTYJG

VJaQ]RT9 HUXR^EUXbW]XW,R9PTX\]X MNb\QTb[G_`VNMbW9VNR`]JaNGJ`NYNV YN[GY]N[H]Xb`? K9\N_`TJRT[XI\Q` ,%" ]_WTJ]J\]QV9]_WJUU9TJR &(' YXbF[^N\]QWUU9MJJYX]N ]_Wa[QVJ]JYX\]XUZW]_W3/<2OJGWN]JR UXPGJ` UNG]JRJYH YUXGJ]XYN[GOQVX*%TJR H]RNGWJRQY[Z]QY[X]N[JRH]Q]J]XbWEXb -(&-# Q2WJWN_]RTF0]E[bPJY[X 9UUJMIXTJR YNcXWJI]N`]Q`

Q` MRNb^IWXW]X`\IVKXbUXb]_W3UUQWRTZW a_[9NR\NJWXRa]FNTMFU_\QVNXVRUQ]F XY[9\RWXO_`9WJLJWXR,[9LJ` <JabM[XVNG_W1]JV9]Q7JI[Xb ]XW8Z]Q6XbKEUQ]QWN[aHVNWQ<[G]Q\]X ,.TJRXIUPJ[Q`,1\]R`NYR\TE )-"0)+*-0 VE[N`YXbJWEUJKN]JTJ SNWXMXaNGX*! %)$' ("#0UJ]NGJ6J LNR`]Xb`\]R`0 ^FTXW]9]XbMRJYG\]_\NH]R]XcF]QVJJb [Jd\T9TQ $(%,-!-*1" K9cNRTJROE]X`]X ]HJYX]NUNGEWJVNP9UXY[HKUQVJPRJ]J -"$"' '" XTH\VX`]XIVYJWJE[ PW_\]HYN[RXMRTH=,JUE[J>\]R` 5XbWG <JabM[XVNGJYXb\IVO_WJVN]J\]XRaNGJ ^NRXRTJUHPN[XR]Xb2PGXbD[Xb`MNWY[H Xb\]QW0UJ]NGJ1bW]9PVJ]X`HYXb^JVN JbS9WN]JRH\XVNPJUZWNRQNPTUQVJ]RTH TNR]JRWJYJI\XbWNT]H`JYHV9WJ]cN[]I ]J][JYNG\NEWJVNP9UXPFYNMXA]XVJJYH YXb3O[JGVWJVQaJWNIX ]QW3UUQWRTF;V9MJ2\]EP_W W]JRTJR][HYXb`PRJWJ[G KN]N[9WXRYXMX\OJR[R\]E`TJR SXbWYH]N]XT[9]X`TJRYH MQVX\RXP[9OXR^JNGWJRNTNG ]N]QW3b[_YJdTFBW_\Q Y[XTNRVEWXbWJ\TG\XbW]JMG ]_W[_VJRXTJ^XURTZWTJR a]bJJb]XI]XbY[XKUFVJ]X` Y[X]N\]JW]ZWTXb]HO[J %+ ^JMRX[PJWZ\NR PT_W .EUN]NYJ[9MNRPVJ #)')10!6#' 0#+)08566*.')4(*/# #2!6*024'5$' #/#9 ]QVNP9UQJb]FNT\][J]NGJPRJ  ".2',! 2P[X]RTF` 56*0;41;)1;* '+&121+' 61;21;4)' 1,86'4+-30!6+0#9 WJNWR\aI\NR]XWJPZWJ\bWJW 2W9Y]bSQ`]Q`:XVJ[aGJ` '-680;2';7"080)+#6*&+#:' 4+5*680/#"4806*9 ^[ZY_WVJ`PRJWJNYJWNW]J 7JPWQ\GJ`NYEKJUNY[H a^XIW\]Qc_F JUU9TJRPRJWJ \]RVX Nb[Z\]Q7X /..10,'2.0'+:4/#5'#;66*:34#6*9#6+0+-9/'4+ NbJR\^Q]XYXRF\NR]QWTXRWF WF7NPG\]Q`/JI[J`PRJ]GXR -9 16*.')4(*/#(6#5' &+#$+$56*-'#;7*/'4!0-#+ PWZVQ 6JUFNYR]baGJ\IW][X NUNPT]E`]Q`MRJYG\]_\JW 56#)4#(' #21.+6+-!-#+&+2.8/#6+-!6*96!4#9/#9-#+#06 OXR Y9W]JMGYUJ\J`? ]QVQ]F[Q\Q]_WH[_W]Xb $,-+- ^JJYUZ\NR]J Y[XP[9VVJ]X`=7JT[X 0#241:845'+)+#6#&106#561;21;4)' 1+-#+15"0*9 7 YJWR9]Q`\NYXUU9VE[Q]Q` a[HWRJ`0JI\Q`,N_[PRTZW (6*-' 068/'6#," 1#4#$.#9$4-'610:4!01-#+6*0 3UU9MJ` 0XRTRUHVX[ON`NT ,JRZW> -#0')+#..#/4*-#+#2!6!6'610%:01;/' MQUZ\NR`HY_`TRWQVJ]XP[J "% $-0 YXbUE]N #;6!:410# ,'- 0*5'-#+*5;0*7+5/0*&+#&+-#5 #)+#0#$)'+ ORT9][RFVN[JTJRJPZWN`M[H YFPJW\]XWQ\9TR]Q`6b[9 VXb^JYUJR\RZ\XbWTJR^JJ 0JWJPR9`TJRNW]HYR\JWYJ .&+#;621;' :'6*02436*-#+-"4+#';7"0*)+#6*01.+ PTJUR9\XbWJb]F]QWY[X\Y9 [9KJ\Q]_WH[_WYXbJOX )84 # 1.1-.*437*-'-#+(;5+-&'0#21& &'6#+-#/ # ^NRJ [XIW]QKH\TQ\QQ\bVVN ';7"0*56*06!4#/#9 1/4/#412.*430'+895;07891 +(,).(& WJ]XYR\]E ]XaF\]QY[HP[JVVJY[Xe 6'.';6# 19641:!96*9#/,*9 21;56*0241-'+/0*2'4 268 LXbVNH]RX4UGJ`X<\9WQ`MNW YX^E]NR=Y9P_VJ>]Q`KX NGWJRYRJTXW]9VJ` 7JaQ]RTH` \TF`bYE[]Q`JWJPEWWQ\Q` 5*' 0#+1&+';7;0696*9&+'"7;05*9#6+0+-9/'4+-9 -# MRTQPH[X` JWbYXaZ[Q]X`RMN ]XbOb\RTXIYN[RK9UUX 739*'0.!)8&+'"7;05*6#0$#5+-!9#21&-6*961;6*.' XUHPX`TJR\bW9VJNbJG\^Q W]X` /NY]XVE[NRJ,RJ]QW )4#(/#619#2!6*0;41;)1;*1)')10!9!6+616*.')4 ]X` J\bVKGKJ\]X` JUQ^RWH` bYH^N\QMRNS9PN]JRTJRMR TJ\]RTFE[NbWJ 6JU9SN (*/#&+#$+$56*-'6*0 &+##-4+$3956+)/-#+5')4#(' # NUNI^N[X` Y9W_JYHHUJOG VYN[MEVJ]J 9PRXRJMNU 56'0!6#6805;0'4)#6306*96!4#9/#9 241(#039 &'02# <'+ UX` 0JGT]Q`\]Qc_F FSN[NWJ MGWNR 6b[G_` =PNI\NR`>\]Q OXG -#00#04!.1)+#610)) 61;21;&+'04)*5'6*0 c_FVJ` 09UNLNVNYG\]QTJR +1",'XRTJ]J^E\NR` /2'+419&+2.8/6*91)) 61;;21;4)' 1;-#+'2+.1)6*9 NVVXWFPRJRMEN` JSGN` PRJ]Q \]QWNRMRTFNYR][XYF]Q`5N [9`1bWHMXbYXbN[NbW9]R` 6!4#9 )084 <'+-#."6'4##2!610-#70#-#+)+#6 &+#6:6* MRTF]XbJUF^NRJ 7J`9OQ\N YJ[JTJ]J^FTQ]QMIWJVQ ]X YJUJRH]N[N`XRTXWXVRTE` -'*-#+6+2!4+5/#24'2'0#$).'+ ^9[[X`TJR]QUNKNW]R9\]JMI M[J\]Q[RH]Q]N`]Q`VQTb \TXUJ KN[WQ]RTF`X[P9W_\Q`]Q` %0TXG]JSNTJ]9VJ]J]XW 3TTUQ\GJ`=2UUQUNPPIQ> ]Q]JTJRXR][9YNcN`JbS9WXbW]QWJ\O9 ^9WJ]X]XWcIPRJ\N]XWYXUEVQ\N]XWSN 0[Z]X`\]XWTJ]9UXPX]_WVJ[]I[_WYXb UNR9]Xb`^_[JTR\VEWN`YH[]N`TUY PEUJ\N 7N]HUVQ ^9[[X` TJRJSRXY[E NTUF^Q\JWWJNVOJWR\]XIWNWZYRXW]Q`N 7J^JGWXbVNMNH]RJYHNYR]HYRJE[NbWJE YNRJUIPR\N\]JYEWJU]R ;R\]GaXR]Xb79 YR][XYF` \]QWXYXGJY[XNM[NINRXVQ O[RSN? UJVJ]XO_`\XbTJR]XO_`aX[NIXbWPI ][XYXUG]Q`4UNGJ`,N[VJWH`F]JWXY[ZQW )+(% ^N_[XIWJ[TN]XG\]XbYXb[ [_VJ` JYG\]Nb]X`XTH\VX`TRXaJ[J Y[_]X\IPTNUX`]Q`J[aRNYR\TXYF`Y[_ PNGXAVbWJ`TJR\]X,.]QWTGWQ\Q]Xb T]F[J`VJ`\OFWJ\]XVbJUH V9UJVJ ]XY[N\KI]N[X`._V9`1bWXMRWH` X\]N J[aQPXIJb]RTXI, J[JVJUGTQWJY9 \]QWLbaF 7J`UNGYNR`VYJP9\J WH]N[X`\bWN[P9]Q`]XbJ[aRNYR\THYXb [NR]QUEO_WX=THTTRWQP[JVVF>]XW @[R\]HMXbUXb XI[TXXVHUXPH]XbNYNRMFVRJ]Xb[TRTF .'(2& H]REaXbWTUQ^NGNYG\Q`X TJWXWRXOH[X`NGaN\]F\NRTJ[JXIUR\N Y[ZQWMRNb^bW]F`]Q`=2UUQUNPPIQ`>-Q MRN^WFIMJ]JWX]G_`]Q`EJ`TJREKUNYN VF][Q`8Xb[UNV9MQ`TJRTUQ[RTXGHY_`X ]JMRT9VJ`YXUNVRT9YUXGJWJYN[WXIWPRJ J[aRVJWM[G]Q`5PW9]RX`,RJYRW]cHPUXbYXb ]QW9\TQ\Q=J]JRPGMJ> F]JWbYNI^bWX`PRJ]QKXF^NRJ\]Q1b[GJ -," %' ^JVJ`T9WXbWTRJb]XGH]JW TJR]X5[9T? Ya ^JTJ^HVJ\]NTXW]9\]QGX ]Q19VX -!01+'"PRX[]9cNROE]X`Q,JU F]QW_TJR^JKUEYXbVN]RKPJGWNRJYH]J URTF0XUNVRTFN[XYX[GJTJR\bWMIJ\N]R` ]Xb[TRT9URV9WRJ?T]H`TRJWY[HTNR]JR \aN]RTE`NTMQUZ\NR`VN]QMRN^WFJN[XYX PRJMXTRVFWE_W bYHTJ]9[]R\QTJRJVN[R [RTFET^N\Q"(!&+]XbYXb[]cE C TJWRTFTJ^XMFPQ\Q TJWHW_WPRJ]XR Jb]F]QWNbTJR[GJK[E^QTN\]X0J[G\RTJR PJGX? XJ[aQPH`,JW]RY]E[J[aX`, ,R9PTX` -&(2%/1- ^EUQ\N]XbYAVbWJ`TJR YXbF]JWJYH]Xb`YRX=YN[RcF]Q]Xb`>NYR

š

 -!0-+0

U

  


 #47;/6@5%6@

[[

   

94(06;6@2<, ,%5(0/2@)#95/:/2(06 !% (+@5(;,%5(

\\

(5;04,;=7%:,0;/52(;:;(:/ #29/1/ ;6@)6@3,@;$9.63%+(>$;(540((2&

4((7&+,01/&;06(9(4(53$>+,54769,%5(25,0 76332(0+,5#?,07633#>,7036.#> 5(>(2&4/ %.0(;6579=<@76@9.& 76@(+@5(;,%5(

)9,03':,0>:;(796)3$4(;( $9<,5(4(>;65%:,0 ;/5(5()3/;02&;/;;6@:,40(:,09A/;/4;=5 ,5,%5(0/798;/-692(0+,5<(,%5(0/;,3,@ ;(%( 2@)#95/:/4, "! ?=9%>76 30;02&;:(476@2 .,;(02(0-#9,;(0(7&;652 <,)6@3,@;$;'76@(583/ 6676%6> (5,19 ;/;((7&;6,5;65,7029%5,02(5,%>.0(;0><,( ;905%:;02,>79(2;02#>;6@2(0;0>7633#>7(9(0;$ :,0>;6@ 76@#?6@52(;(5;$:,0(5#2+6;6 <#;,0 :6)(9A/;$4(;( 6<#4(,%5(0;0(7(5;,0/2@)#95/:/:,(@; ;(,9=;$4(;(76@#)(3,6(583/>4,;/5,70 :;63$76@#:;,03,:;6579=<@76@9.&2(0;0 "%+%5,06(9(4(53$> "7=>(7#+,01(560?,0 90:46%:;/5@7&<,:/(@;$ 679=<@76@9.&>+,5 4769,%5(+8:,03':,0>,7%;/>6@:%(>2(0(2&4/ 40(-69,4-(5%:;/2,(4$?(56>2(02@9%=>( +'5(46>5(79,02,-30( +876@;(3#4, ;02,-305(79,0(7&;65 (583/ 76@;6@>+6@3,',0*03&.(A%(5(26058 565;>;6@>&;0<(7(9(0;/<,%:;0> ,7;,4)9%6@ &;(5 64$5(><(#?,0,550 0(;%,550#?,06 4$5(>.0(;/5%+0(;/52@)#95/:/ /676%(+,5 4769,%5(:;(<,%:;(7&+0(;/>4,;0>;9023676 +0#>76@;/>9%?56@560+0-6960796)3/4(;026% )6@3,@;#>;/> (583/>,%5(0/23(:02$7,9%7;=:/,5&> )6@3,@;$76@3#,0?'4(2(0;:6@)(3;((@;& 76@70:;,',0/2644(;02$):/;/> (33 & # ;6@4,;65;9&7676@;(3#,02(0 ;62@90&;,96 76;#+,525,0791/;0>(7,03#> ;6@

  

 ! ! &;0;6(1%46@+0(99#,0&;0<(.%5,04,.361,2(

+,5<(7(9(+8:6@5,'263(;(&73(

5,>4,&76065403 +,5+0:;A,05(;()3,04,

,(@;&;623%4(6(9(4(53$>79#7,05(7

<90:4( 6336%)6@3,@;#>76@7(%956@5.9(44$

U 6@3.(92/>+,5,%5(0+0(;,<,04#56>5(

76336'>@76@9.6'>;65%A65;(>791,0>2(07(

9,0(76-:,0>2(05(+,%1,0205/;02&;/;( (7&

(7&;(:@:;$4(;(,16@:%(>:,(1%46@2(0/

70,0;6 76@;6@796:-#9,0;6(1%46@2(0

9(3,%*,0>;6@>2(09%?5,03+0:;/-=;040385;(>

-(:/;6@ '"''7905(7&40(,)+64+(

.%33/>-;0?56@523%4(796.9(-852(0+%56@5;6

<(-<:,0:;(29( 4#?90,2,%76@+,57(%95,0

.0(+0-69(:25+(3( .0(;(676%( ,5(56%1,0;6

5(4/5,%5(0@76*$-06>:;0>,7&4,5,>)6@3,@;0

73(%:06:;6676%6<(79#7,05(205/<6'5;62&44(

2(0+,5?=96(5<987056>56@> %5,0;/5796

:;&4(;6@ 76336%+,5<(1#96@576'5(29@

2#>,236.#>4,;/ (5#+,01,;64#.(79&)3/

2(0/2@)#95/:/

:=702$;6@4?/

-;6'5

4(76@<(#?,0(7&,+82(0:;6,1$>6(9(4(5

60A,0&4=>4,+':263/,1%:=://&3/2(

U +,';,9/7,9%7;=:/ 76@,%5(0706:'5<,

"7=>2(;(3()(%5,;,763'2(3 ;679&)3/4(

3$> 79#7,0 .0(5(796?=9$:,0 5(-,02&:46 

;:;(:/2(0+,5,%5(0,'26365(-(.=<6'5)6@

;/2(0,1%:6@+':263/ ,%5(0(@;$;6@ 6'2( 76@

,%5(04,.36.0(;65(9(4(53$ 6676%6>#?,05(

6@:&76@36>;6@#3@:,;(?#90( (33,%5(0+'

3,@;#>&7=>6'! %2(06% (5

+,5,%5(0(738>6)6@3,@;$>;6@@7636%76@;;0

:26365(796?=9$:,0:, 796.9(-#> &7=>-(%

2(0,%5(0706 ,@2636?85,@;6060 " %2(0

2$> (336.(479&>;6@ !# 798/5796#

5,;(02(0(7&;65?,090:4&;/>@7&<,:/>(583/

#% 2(<#5(><(+8:,0;/+02$;6@4?/2(0

+96@;/>  6'2(>(7,03,%<,6'>2(0+(%46

";(5.,:(02(0-#9,:(0(7&;65  ;65 ' ;65) 2(0+0(-&96@>336@> ;0 5(4,;(+8:,0>:;6@>763%;,>.0(;64#3365;/>

:':;/4(,16@:%(>:;6(1%46@,%5(0:,(76+96 4$2(0)3#7,05(;65?69,',0:;6;(*%4#?902(02@)#95/:$>:6@ ?,07633796)3$4(;(5(3' :,0 (33+,5)9%:2,0+0#16+6:;((+0#16+;6@

3':,040(763'" ,1%:=:/ (078>5(7, ;'?,0;/5,7%3@:/ &;(5;&:66%+06>&:62(0;6

6 !#( !% (:@4-#965;( ,2+6;022(033( ;65#?6@5

5,19;/;((7&;6;0#.05,:;/57,9%7;=:/(583/ 6(9(4(53$>(7#+,01,(2&4/40(-69&

:,(7&:;(:/ #;604605(;652(;(:7(916@5 2(0

?,05((5;04,;=7%:,0;6@>#% 76@

;0,%5(0!%;=5)6@3,@;85;6@2(0,0+02;=5(5;(9;85 (9(4#5,0,.23=)0:4#56>:;63(

(@;&>796:7(<,%5(,70)08:,0(54,:(:;65?69&

+,5,%5(0+0(;,<,04#5605(4,%56@5,2;&>7(0?50

)'905<6;=5" $ /4@9=+0;=5676%=575%.,0;65,6+/4629(;02&2(;,:;/4#562(0796

;=5+,3-%5=5 76@$+/9?0:, (0,7,0+$:;/5

+06'2(05(7#:6@5(4(?/;% (*$:6@5;6*90

(5(..#33,0;/57;8:/;/> 

7630;02$7(%A6@5:/4(5;02&9&36;(79&:=7( 6

:;(?,%3/;6@(9(4(53$ 76@<#3,05(@791,0 .,502&1,2(<90:4(:;(*/-6+#3;0(,5&*,0;=5 )6@3,@;0285,236.85 79=<@76@9.&>#?,0(76-(:%:,05(;6@><# :,0#%& (33+@:263,',;(0 7(9

.23=)0:4#5/:;((+0#16+;/> /2@)#95/:/:(7%A,02(</4,905 6(9(4(53$>?5,0;6#

(9(4(53$>1#9,0&;04&56(@;&>4769,%5(:8

+(-6>2;=(7&;(7&+0(;6@2(0;6:':;/4(;/> )6@30A,0.,5028> 79=<@76@9.&>4,&

:,0;/57(9;%+( 6<#4(,%5(0,5<(796?=9$:,0

36(@;&;6?3076@#?,0+/406@9./<,% <(#?,04,;(508:,0(92,;#>-69#>! #76@+,533(1,

:,#! %"%$<(,703#1,0;65.29,4&

;65,236.02&5&46 &7=>;6@79&;,05,,7(5,03/44#5(6,B4(92/> 2(0#!,7,0+$+,5 7962$9@1,)6@3,@;02#>4(A%4,;0>,@9=,236.#>

2(0<(:@47(9(:'9,0;&:6;/52@)#95/:$;6@& :62(0;62&44(;6@ !+=4,5

U


 

[[

 !"%&% %  ! ! % !

! &!" !% ! !!$

\\

  )8,1323832"%)2#;)//6)13$; 43=4,+%-23 6<)8%-<:6";2#, 1%7837/38(- ,3=0!.%2 23-.)%4#8,24)6%71 2,6"8, 1)8,2 2%6.,8:2)6+%7-5283=46583=9)6- 23$81!1%83; 3-3;30#+3; %2 2% 1,2 <3=2 1)730%&!7)-3-/0 !%$ 4);8,;4)6%71 2,; %"$ =6-%/!; 83" !!"13->)-1) %"$ 1-% 863*%28! 40,2 # $ 4%6%/1%71 2,/=6"% ! 43= 8,2 <3=2) <3=*857)-/-)/)"2, !&# &+>)-*%-231)2-/ '$<6%-1,/%-/%9:746 4)-8,&)280-%8,;/%(637">)8%-*0)+1%8-/+-%2%1,+"2)-9 1%

  73-&=9">328%-#1:;78,246%+1%8-/#8,8% 1)8%18-%%23-<8 &0 43=21-%%7=268,8, <56%43=86 <)-1)4300 ;/%-%28"9)8);8%<$ 8,8); 4 2%28-7)#73=;&#/%9,1)6-2/6% 8,1 23-40 32%4#1-%%2).!+,8, &6"7/)8%-1-%00,00(% 43=*8$2)-83=;/# 43=;83=;1)%2%"()-%/%-.)62)-)=8)0)";/%.-4%71 2);7=14)6-*36 ;

403$83;78,<56% 4)6-77#8)63%4#/9) 00,*36 )"2%-13-6%71 23; %4#8, 1-% 2)6+3- 1-79:83"/%-7=28%.-3$<3-43=&6" 7/328%-78,1%68=6-/!&#"% % %4#8,200, *363*=+(); %*3630#+,83-)- 73(,1%8");/%-/%68 0%4#8-;864)>);/%8%86#*-1%1 <6-8%/%$7-1%/%-83)14#6-3 78,2+)"%/%-8,2 %-()"%#4:;/%-/9))" (3=; "%43= <3=2/6);78, (-3"/,7,/%-/23=2%2)2#<0,83-8,(3=0)- 83=; 1)430-8-/!/0=',/%-%1 6-78,%23<! +-%2%).=4,6)83$28%-&6%<$&-3-)/03+-/3"78# <3-

   )88,2)/03+-/!%2%0%14! ,430-8-/!>:! )4 786)')783=;7=2!9)-;6=913$; $!%2%',*-78)",43-2-/343",7,8,;/3= /3$0%; 2%14)-8 03;78,2%2:2=1"%8:2/%6 83/-2,852/%-2%%7<30,93$28%/#11%8% 0); /%-()29%14363$7)2%+"2)-%00-5;%2()246# 8%77)8346#&0,1%,  1)83=;1)8% 278); ,2"(-%78-+1!/%-)253-#43-);43-2-/ ;)= 9$2);+-%8%1)+0%! 43=7=+/0#2- 7%2)4",1)652 8,<56% <3=2   3%6%1%20!;>,82%.)/-2!7)-,(-%(-/% 7"%+-%8,2%00%+!83=2#13=4)6")=9$2,;= 43=6+52 831)73(-78,1% 87-+-%43-/-0"%

3=43=6+#;-/3231-/52)4%2%0%1&2)- 2%% /%8%2#,8386346-*36852328%;783/%/#4% 6)09#2837,1)6-2#%4)-0,8-/#)2()<#1)232% 8-2%<8)"83(,1#7-38%1)"37832% 6%=43 /6-7"%83=;&+>)-18-% -%&#08%%4#83=;(637)63$;(-%(6#13=; 83=3-23&3=0"3= %6/)"+-%2%()-/%2)";#8-%= 8!28,2)43<!78,3=0!3-4)6-77#8)63- !" /=& 62,7,4%6-782)-#8-/= &)62 %.-:1%8-/!%28-430"8)=7,/%152)8%#8-4%">)-8329)71-/#8,;6#03 <:6";2%0 )8"438) 6-78)6)"2%-:;7=2!9:;/0)-71 2,7838,;/%-*:2>)-)//:*%28-/ -31#23;43=46374%9)"2%()"<2)-#8-86- +=6">)-1)2)7,)"2%-3 "( % 7%22% 9 0)-2%(,057)-#8-%=8#;)"2%-34:05283-; 1)86,83";43=8%6>)-8,+)2-/!%/-2,7"%

  %9 2%; <)-83=;%28-403=;43=83=%." >3=2 %-)"2%-*%2)6##8-=46<)-/#4:7,/-# 8-83 6+3#4:;/%-3-<36883-46:8%+:2-78 ; <6)->328%-%00%+! 0037/,239 8,;0%#;)4-1 2)-2%/6%883 "(-3/3=6%78-/#7/,2-/# &>328%;7%(-78-/ 7)(3/-1%7"%8-;%283< ;#0:2 6"2328%;%4#8-;)-746.)-;8:24658:2, 1)65278,3=0! 7=14)6%"2)-)$/30%/%2)"; #8-)"2%-7<)(#2%($2%832%=8!,/=& 62,7, 1)%=83$;83=;=43=6+3$;/%-%=8#283246: 9=43=6+# 2%&6)-86#43=;2%.%2%* 6)-834%- <2"(-78%1 86%8,; -%4#8,200, )"2%-)/40,/8-/!,"  83= ,256%43=9% 46)4) #4:;0 2)3-7=78,1%8-/3"4%6%8,6,8 ; 2%%23"+)-8% 4%2-83= /9)8%-=4303+-78-/78,+:2"%/%4)6-1 2)-2%7%4"73=2/-0038%46+1%8% %683+)+32#;#8-83/#11%83=; /%2)8,2 4658,83=2"/,%4#8-;)/03+ ;83= 430 03"&3=0)=8 ;8:2467-2:2)"2%-&%6-)78, 1 23-/%-/)*3- /=6":;)4)-(!78,246%+1%8- /#8,8%+2:6">3=2#8-()214363$2+-%8,256% 2%4637* 63=2783=;430"8); 2%22 3>:8-/# 1$93 -4)6-77#8)63-78,3=0!%2%+2:6">3=2#878,()-2!/%878%7,43=&6"7/)8%- , # /=& 62,7,%6%1%20!9 0)- 2% *$7,1%+-%2%1%> ')-8-;%437/)= ;8,; 8/%-2%/2)-%=8!28,2)43<!4 *8)-783/)2#% 4#8,78-+1!43=83 '83=430-8-/3$% 2%<:6,8-713$ <)-(57)-3"(-3;346:9=43=6 +#; 43=%43*)$+)-2%%2%0&)-343-%(!438) 46:83&3=0"%

U

148, 3=2"3=/#1%/-3-74%71:(-/ ; /-2!7)-;43=%2%/3-252)-

1%68=63$2%405; 8,2%+:2"% 83=2%/6%8,9)"7834%-<2"(- #43=#1:;83=;/%2#2);856% &>3=23-003-4%"/8); 3&%7-/#46#&0,1%83=  0 2)783 4)6-78$0-3 ()2)"2%-,36-%/! /3-23&3=0)=8-/!40)-3',*"% 43=(-%9 8)- %0083+)+32#; #8-()2()"<2)-/%1-(-9)7, 2%%2%<%-8"7)-8%(-%0=8-/ *%-2#1)2% 8%2 2%;%40#; &3=0)=8!;)4%6<"%;#4:;3 % 1436)"1)8#7, )=/30"%2%.)*8-0">)-832 46:9=43=6+#8,;<56%; 8#8) 83)4-<)"6,1%36-71 2:2#883-7<=6#<%68"8,; )"2%3%6%1%20!;()2 <)-/%1- %430$8:;%."% +%0>-%3-23&3=0)=8-/! 1(%)"2%-7%2%7$28%<83; 0#<3;43= <)-.)786%8"7)%4#834)("38,;1<,;/%/%93(,+)"8%-%4#83 278-/83 8,;)4-&":7,; -/%0 ;1 6);4 6%7%2/%-3&3=0)=8 ;8,;40)-3',*"%; 7=2)-(,8343-3$2856% 1)0%+<30-/#8-34)6-77#8)63-%4#%=83$; ($7/30%9%.%2%/%9"73=2 78,2"(-%9 7,1)88-; )92-/ ;)/03+ ; 8-;4%6 );83=;.)<)-0">)-,  +-%8,246:9=43=6+-/! 2-6&2%43=9%83=;78)"0)#03=; #4:;83 <3=2 7"+3=63 7832/3=&8,; 0%?/!;(=7%6 7/)-%; 4%"2)- 2%/%03/%"6-1%/6$ /%-%6+#7=683 %-%28"9)8% 1)#8-7=1&%"2)-78-; /%03+=6-71 2);8%-2");83= /-2,1%83+6*3= 3-&%7-/3" 46:8%+:2-78 ;)1*%2">328%%4#8-;4658);7/,2 ;8#73 ).3=9)2:1 23-578)83 6+3 2%1,2 <)-4-%/%2 2% )2(-%* 632 /8#;"7:;%4# 83286#4343=9%4 73=238"803-83=8 03=;U


 ,=@D8 ?I>.?I 

! ! ##  !  

# !" !57<?G=@5<G,H592B59/H9=/>? D8 ?I4?0<1 1<<CI>?<9;D?> 7>FCD/C5/<?IG=1G49;?==1D9 C=/=5D?:5@,D17=1D?I1B1

B91D?I5@929A>?I>CI>5B71J/=5>1=5D?@1 <19/D5B1;19D?> 

C-=5B1 5>A?94BID-G

DJ16,B8;19D? @?I=J535CD9GD5<5ID1. 5G5IBF5;<?7,G? D?I ,H59;E5</7?>16,/6"1& 16?02<, @59D?@1<19/D8GCD,<5H?G =5DD?>1@?71<1 ;D9C=/D?I;19D9G1;B?45:9,GD?I1>1J8D-C59G

D?I5@,CDB535CD8=H9=849;87?B.1 1C9;/G </7?G791D8C0>D?=8CIBB.;>FC-D?I-D1>/D9 1@?@59BE8;5>15;6BC59=.1=/>?#DC8$D?I ! D8>-1/&31&(-1/5$ D?I 8?@?.1 CD1HB/>91D?IC8=9D9;?0#5;CI7HB?>9C=?0$@5 B9EFB9?@?9-E8;5=,HB9G5:161>.C5FG 1D*1>1<?7.1>?!-BE5 =5DD84917B161B1DJ16,B81@/D?>1B1=1><- D? >1 48=9?IB7-C59,>1>;1D*1BH->1;B?45:9/@/<? :?I;19D?6<5BD=5D8/50 5$ D?>@<19 @?D,5;@B/CF@?D?I"-+CD8><<41;19CD,

=1J.=5=91C59B=@?I=@?0;91D8G';B1G5:9G DAB1>15@1>,BH5D19C5B/<? 577I8D-D8G5>/ D8D1G;19D8G@B?;?@-GD8G5>DB?45:9G '<<FCD5CD8>@.5C8D?I!791;?9>-5;<? 79;-;E?4? =5CD/H?D8>@C8EIC.11@?DB?@D8G5@1>/4?ID?I!CD8>5:?IC.1 45>5.>19 <.7?91ID?.@?I1>D94B?0>/@FG<H59 U '<<?G+.)%4 E,<595@1>.4BIC8D8G =5D8CI==5D?H-D?I;/==1D?GD?I1B1 DJ16,B8;1948=9?IB7.1=91G>,1G=57<8G@1 BD1:8G U '<<?G16%$(%4DB,H59>1J8D-C591@/ D?>!>15>D1HE5.CD8 U 1/;19?949  ;?. D8G <1K;?45:9?. 91;?I=D?G245<I7  =9?0>)@/C?59<9;B9>

  B175)CD8>94,1D8G /@?91GCI=@1BD1:8G 

 

U ! /*+)4 DB,H591.6>8G>1@B59 @>FD?ID?E,=1D8G1

EB/1G59C/4?I?9;?>? =9;A>@B?C607F>=@1G;19;1D16,B59>15>CF =1DAC59D8>16+1/16#/% @B?C5< ;0?>D1G5;5.>?GD8>3-6?DF>#>?9;?;IB1.F>$ @?I1@/1>,=5<?G5C1.?G&AB?G,H?I>=5D1 2<8E5.C51>8CIH?0>D5G1@/D8>,;B8:8D?I=5 D1>1CD5ID9;?019@59<,7?>D1G;19;<1.7?>D1G D? /=FG791D.>1,H?I>D?2<,==1 CDB1==,>?CD1D5;D19>/=5>1@B?GD145:9D?IG 91D.;91ID?.C@504?I>:16>9;>1I9?E5D- C?I>5-"25+%(5 "/+%1&(CDC8C5,>1 E,=1D??@?.?=,HB9@B/D9>?G45>779J1>< <?>5@594-8@B?GD?@1B/>5:19B5D9;1=6.2? <8@B??@D9;-=91G196>.491GCI=@1BD1:8G ;19!.CFG;1D65B>5>11>1CD-C595;D8G D,6B1GD8GD8>:?6<8=,>8C-=5B15:9 1<?0;1;?0<?9@/>;19CD?!5@1>1 6,B?I>D8B8D?B5.1D8G1>7;8G05+"/$0&.+ =5D8> /&01"/#=5DD8>5@.D5I:8D8G1ID? 4I>1=.1G$ ":5CI==1H.1;9CD8>5;9=1@59 >C59G@9CD8>5)791>1@1B16BC?I=5=91C? 6-5<<8>9;-@1B?9=.1

   91D.5.>19/=FG/<?9D/C?1>-CIH?9=5D9G5:5 <.:59G@?I=@?B5.>1@IB?4?D8E?0>1@/D8>5>.

<5H?GD8G ,/!% D?>@1D,B1<50B8 ;19<<1=@?I=@?0;91 D8>@?B5.12521.FG;19/C?14I>D9J58;I 2,B>8C8D8G CI>5HAG1@1:9?0=5>81@/D1 C;>41<1 D8>;1;-491H5.B9C8;19D8>@B?D.=8 C-D8G@B?G945?<?79;#50;?<5G$1<<1>D9;?9 >F>9;,G@?<9D9;,G5@9<?7,G /C?5>D59>/D1>8;?9 >F>9;-4IC1B,C;5911@/D8>@1>D5<-,<<5938 @?<9D9;-G791D8CI>5HAG?7;?0=5>859CB?-?9

CHIC8D?I!D?@B?87?0=5>?60<<?D?I #$?95@9=5<5.G1>17>ACD5G5.41>=91CI7;B? D8=,>8@1B?IC.1C8D?IE,=1D?GD?0@9E1>/ D1D15@5BH/=5>?I!&-,)&0*, .41>D9G@1B1 =,DB?IG@?I=@?B?0>>15@8B5C?I>@B?GD8> ;1D50EI>C8D8GI@?;1DCD1C8GD?IC8=5B9>?0 49;?==1D9C=?0 %@BH59/=FG;19=91<<8/38 8?@?.145>5.

=5DB?9D?IC8=5B9>?0@?<9D9;?0@19H>949?045> 5I>??0>>D5;19;1<D8>@5B19D,BF>?4/D?I )D?I<H9CD?>C5B/<?-/31$3+&01 U 1D*1BHG?9@B?87?0=5>5G1@/@59B5G49 C@1C8GD8G5:9G!  :5@5D HD8;1>791,>149CD8=1=<9CD18! , 6D1C5CD9G5IBF5;<?7,GD?I D9G 3- 6?IG;19@?C?CD/ HFB.G/=FG>1=1

>19;19D/C?48=?69<-GCD9G=5D5;<?79;,G1>1 <0C59G 16?0FG61.>5D19?1B1DJ16,B8G,H59 =17,359D1 D1?@?.1D?I,H?I>1@?4AC59

;B?8=5B50C?I> D98=?>?E5=1D9;/D8D15 E>9;E,=1D1 ;D98,<<5938?<?;<8BF=,>?I @?<9D9;?0?B=1D?G ;D98CD-B9:8D8G;I2,B

D?>B/<?D?I1@/<ID?IBIE=9CD-/H9=/>?CD?> HAB?D8G5:9G 1<<;19C5?</;<8B?D?@?<9 D9;/C0CD8=1

>8C8G%10,1(%=5D8> #;1DC9;?3-6?$D8G   ;19D140?CH-=1D15:161>.CD8;1>0 CD5B11@/?<97/HB?>8@1B?IC.1

ID/<?9@/>@?I45>1>1459;>05D195.>19D?50

U "8>.491=?.B15.H5;198C8=1>D9;/D5B849

B1;D8B9C=/@5B.;B?45:9G=5CD/H?/H9=/>?

<?7?"/.1%*791D?1>?!E11>D,:59;19 D8>5@/=5>8@5B.?4? ;1EAG8@B/C61D8@?<9

C@1C8D?I! D?D?I0, ) ?9 <<5G1@/@59B5G@,B1C1>5>D5<AG1@1B1D-B8

D9;-CD?B.1 1<<;19;@?95GC8=1>D9;,G@1B

D5G @?I,C28C5=5D?>;19B/;19D11@?=59>

4IC1B5CD8=,>?IG?@14?0GD8G 1<<;19 1>1J8DA>D1G;5>DB9;/B/<?CD875>9;/D5B81>1 C0>E5C8D?I45:9?0@/<?I?@B/2<8=1791D?>1B1 DJ16,B8;19D?IGCI>1IDA 5.>19/D9?1B1=1><-G45>E,<59>* 1;?0C59;?I2,>D1791CI==1H.1 =1J.D?IG D/B15@.C8G 1>;19 =5D8>&(,$+"&%10,1(% @?D,;1>5.G45>=@?B5.>15.>19C. 7?IB?G)<<FCD55.>19@?<9D9;/ D8GD,;>??1B1DJ16,B8G;91ID/ 5.>19;1</>1D?EI=/=1CD5@>D1 ;.>8C8D8G >1I9?E5D- C59=,B?GD8G1DJ,>D1GD?I! E1=@?B?0C54I>8D9;>1@5.C59 =,B?GDF>386?6/BF>D8G>15 @9CDB,3?I>C5CI>E-;5G1I:8=, >8G@/<FC8G 5>1CH/<8C8;19 D?I!=5D?=5D1>1CD5ID9;/

E1=@?B?0C55@.C8G>1D?I4AC59 @.CF=,B?G49;A>D?I386?6/ BF>@?I,H?I>CD1E=50C59CD?> ! ??@?.?G,H59=,HB9CD97=-G 1@?459HD5.-,)505))"(1&(4 &AB91@?I;1>5.G45>=@?B5.>1

;?>?=9;A>@B?C607F>;19/D1> D,<?G ,79>5@B? 61>,G/D98 45>,H59;1=95<@.41>1;5B4.C59 D9G5@/=5>5G5;<?7,G ?!1@?6C9C5D8=5 7<8CDB?6- #@<I>5$D?></7?D?I791D?IG=5D1>CD5G 5;=5D1<<5I/=5>?GD?/D9;1>5.G45>,E975D?;1I D/J-D8=1 BH9C5>1=9<59791CI>491H5.B9C8D8G ("+1/,!"'&4-,)5(1,&(4 ;19D8>@?B5.1D?I @B?GD8>5>DB?45:91@?@?9?0=5>?G;E5H1

?945:9?.@?ID?>5.41>FG3-6? 491=1BDIB.1G>11>D9<86E?0>CI >D/=FG/D945>@B/;59D19CD8> @B17=1D9;/D8D1791@?<9D9;- 1< <;1D2C8791"-&(,&+3+&( (10("5

#" 1@?;<5.C5921C9;CD5<,H8D?I ;@?91CD97=->11@?61C.C?I>/ D9E,<?I>>14AC?I>D8=H8D?IG 791D8>1>1C0>E5C8D8G5:9G1 @/D9G7B1==,GD8G (>1<<?;1;/C5>B9?791D? ;/==1D?I1B1DJ16,B8E1-D1>

'<<FCD58CIH>/D8D1DF>=5 D1D?@.C5F>D?I@?<9D9;?0D?I CD.7=1D?G45>45.H>59;/==1=5 CD,B55G@?<9D9;,G1BH,G @B/ 7B1==1;19CD/H?IG;19D,D?91 CH-=1D1C@1>.FGB9JA>?I>5@.=1 ;B/>CD8>@?<9D9;-C;8>- +D1>

U

=<9CD1=57<?=,B?GD8G1DJ, >D1GD?I561B=/J5D191@/<<?IG ;19=<9CD1C5;I25B>8D9;/5@.@5 4? D1@B7=1D1!50(,)",5+1 ;/=8@5B9CC/D5B? I>5@AG81<-E5915.>19/D9;1 >5.G45>=@?B5.1ID-D8>AB11 :9/@9CD1>1@B?4917B359D8>@? B5.1D?I1B1DJ16,B8;19D?I ;/==1D/GD?I E,C8D?ICD8> @?<9D9;-C;8>- @1BD15@9619 >/=5>1 45>5.>19491C61<9C=,>8 @/CF=<<?>,>1G;5>DB9;/GD?I B/<?G 4A/=FG9CH059=91<<8 C?6-@1B?9=.1#19B/G6,B>59 D1<H1>1 ;19B/GD1@1B1@?0 <91$

U


 $

 

[[

*94$5145&75$)&'7#80439&.894 *09.2639&<$9.-8.;5"&7&

2&31" *36-0>'!73-8-*2+&3#?*.9,3;89"&)>3&2#&3&*5.'1*.9-).0"9-<54 1.9.0"&9?!39& 07%'*.*3)*=42!3;<*014,.0$ &.+3.).&82$ *2$94$1&9&*3)*=$2*3&*#3&.&34.=9,.& *014,!<&0$2&0&.2!8&8940&140&#7. --,* 9.0"42)&*5.=*.7*#3&*72-3*%8*.94*014,. 0$&549!1*82&0&.3&&540;).0454."8*.94 2"3>2& 9-3#).&0&9*%:>38-$2;<0.34%39&.0&.- ,*9.089*1!=-54>*.8!57&/&39.< )>804 1#*<94>*014,.04%&549*1!82&94<0&.7=. 8&3 *8=9;<3&84174>3 5740&1639&<

    

)-168*.<94><2.&8*.7:*29;30&.&5$(*

!259- 4>3#4>

\\

;3*#9*0$397&89-3*5#8-2-,7&22"*#9**39* 16</!3&2*9-3541.9.0"8>,0>7#&0&.9.< 2*8*<541.9.0!<894=*%8*.<94>0$22&94< .8>3":*.< %54594.&,,!1-*3.?!14< $);74<,0&14< .=1-<7>84=4@)-< 33& .&2&39454%14>0&.#2-<3)74>1 0-<!5.&8&35769-:!8-89&!8&3-2! 7;8-< 574;:639&<&5$(*.<0&.:!8*.<=;7#< 0&2#&8>3*33$-8-2*9-35540794>< 5.8" 2;<940$22&&73":-0*3&&)*.8*. 3&&54 )40.28*."0&.&516<3&8=41.8*.9.<&5$ (*.<94>< ;89$84-898-&>9"57401*8* 5411!<8>?-9"8*.<0&.&0$2&5*7.88$9*7&* 7;9"2&9& 4114#*#3&.&>94#54>*09.24%3$9.2*'8-

 "( !"$" $ $

 

  

 

7#,-*03*>7.824%89-35540794>< -,*9.0"42)&94>2*!051-/).&5#89;8*$9.9-3*5&%7.439;3*014,63). +47&574'*'1-2!3&89*1!=-574!'&1&32*

94*014,.0$&549!1*82&0&.9-3 &3-+$7& 54>!=*.943&5*#8*.07#8.2*<04.3;3. 0!<42)*<,.&9-30>'*73-8.2$9-994> &1 10>7#;<,.&9.<574:!8*.<94> 9&574'*'1-

2!3&89*1!=-*5.=*.74%3 2!8;9-<574'41"< 94>< 3&5*#84>3$9.*#3&.09.5&7&53;&5$

>9$94 &$7&94257&39*+*72*9&/%3! ;389*1*=63 *01*096394> &5&3)7!4>

=7"8.2&0&.541%9.2&,.&9454.49.0$12&54> !=*.&3,0-940$22&

0&.$8;3*5.2!34>389-3&>94342#&1$,4>0&. 574+#12>7#?*.541.9.0"5#*8-

' %&"$')$#' 

.5.!8*.<574<943 .67,4&5&3)7!4> *5.8-2&#34>389* 1!=-94> !22*8&"2*8&,.&9-)-2.4>7,#&-,*9.0"< 42)&<*39*#3439&.2*576943&'&7*.94'.41# 943>,,*14

89.0:&&549*1!8*.9-'8-8>?"9-8-<89-35.9745" *8263 0&. .&+3*.&< *7.88$9*7-&#8:-8-$2;<57401*8*-*5.14,"94>*3.?!

*3.?!14 4454#4<&>9"9-3*')42)&/*85:;8**5.=*.76 39&<5#8;&5$9&1*,$2*394>3&*5&3&5748).47#8*.9437$14

14>3&5749*#3*.&11&,"94>541.9.04%8>89"2&94<8*2.&=743.0" 89.,2"54>*#3&.*39*16<0&.7494:!2& 09$<94>,*,43$94<$ 9.2.&9!94.&57$9&8-:!1*.8>39&09.0"4>1" 4%9*0&3&3&:*; 7-9.0" ,*,43$<54>)*32547*#3&8>2'*#2*8& 89*1!=-94>

94>0&.0>7#;<3&574'1*.*&>9$3;<07#8.245&7,439&*014,. 0"<3#0-< <5769-0#3-8-"9&3-51"7-<4.0*.454#-8-9-<).&).0&8#&< &11&,"<94>3$24>5*7#*>:%3-<>54>7,632*'8-0&.9-3 57$9&8-54>0&9!:*8*8*&3%54594=7$34 &7$9.89-8>3943.89.0"04.34'4>1*>9.0"8%80*(-4 .67 ,4<&5&3)7!4>8-2*#;8*$9.4>8.&89.0&3)*3>57/*.8> 39&,2&9.0"&3&:*67-8-4.$54.*<&11&,!<2$3447.&0$7$14254 74%33&5&#/4>3 4*3.?!14<*2+&3#?*9&..0&3454.-2!34< &+4%57$9&8"94>3&*7*>39-354.3.0"*>:%3-0>'*73-9.0632*163 97.2*1!<).0&89.0$8>2'4%1.457.3&54+&8#8*.-4>1" 4>8.&

0$22&94<*/-,4%8&3$9.>57=4>30&.541.9.0!<*398*.<8*2.& 9!94.&57$9&8- 5;<*5.8-2&#34>3 47$*)74<9-< -2407& 9#&< *2+&3.?$2*34<;<>5*70422&9.0$< 0&1%59*.$1-9-354 1.9.0",*;,7&+#&0&.)#3*.9-)>3&9$9-9&541.9.0"<*09$3;8-< 9-<0422&9.0"<&39.5&7:*8-< &110&.9-<04.3;3.0"<5#*8-<& 5$9.<0>'*73-9.0!<)78*.< 3 8>3*=#?4>3 *#=&2*0422&9.0$ 57$*)74 $5;<5= 89- &11#& 8*2.&=67&2*9!94.4541.9.0$9& 25*7&2!394$5;<-11)& 94541.9.0$01#2&:&"9&38>3*=6< *07-09.0$ 7*.?*9&.!3&57$8;5454>8>2'41.0:&&549>56

[[ \\

 !!" # "#' $ (" ($ (

3*.9-3*3$9-9&94>541.9.04%8>89"2&94< 42*,14*769-2&*#3&.,.&9#*5!1*/*8&>9"9-+8-3&:!8*. !3&9!94.4:!2& *3694'7#80*9&.2.&&38&&5$9-30> '!73-8- 3&&3&+*7:*#8*57$9&8-54>&3&97!5*.94541.9.0$8% 89-2&0&.9.<2*994 541.9.0!<.847745#*< #).4<&539-8* $9.!,.3*89451&#8.4:*;7-9.063&3&?-9"8*;3,.&9-'*19#;894>>+.892*34>8>89"2&94< &1194?"9-2&*#3&.9.*5.596 8*.<2547*#3&!=*.-).&9%5;8-5&7$24.;357498*;3

U


 /26* 1;0 1;

"!!2'4 2685*6*9%%.!$%+&'&#&0 ' 0#+6'.' 89&+#(14'6+- #4!6+5;56*

/#6+- #..&+#-4+6+- /'21.+6+-1"9! 41;9-#+:84 9#-4!6*6'9-#+'58564'(' 9#0#<* 65'+9 &+'-&+-' 21.+6+-#;6101/ #-#+2486#)8 0+56+-!4!.156+9','. ,'+95;:0'-6!96*964:1; 5#9#6<06#961;-!//#619 52';5'0#75'+0# 7/#21;56*0214' #24196+9'70+-9'-.1)9 /214' 0#241-#.5'+5;<*65'+9 #..-#+0#) 0'+ #06+-' /'01'-/'6..';5*9#2!6#..#-!//#6# +#/#06121".1;7'5'.1+2!0#01+:67/# ' 61"9:4101&+#)4//#6191+-101/+-956#7'4121 * 5*9-#+',;) #05*921;7#&'5/';6' 61 '03 2+1061;'..*0+-1".#1" '& + .%%. ' 0#+ !6+1'-641:+#5/!96*9'..*0+-91+-101/ #9' 0#+6! 511&;0*4!921;1+&'5/'"5'+961; 242'+0# #0#7'84*71"0/'$5*6*/*&'0+-#026;,* 6* 5;44 -085*61; -#+6805;/$#6+-30;21:4'3 5'806*9:34#9#20#06+56*0;482#=-085* 6*0221-461;920689'2+5*/# 01;0!6+*21 %*#;6' 0#+'06'.39#06 7'6*/'6*021.+6+-#06 .*%*61;!()&0'%)&0 21;&'056#/#6'+ 0#&+#-*4"66'+!6+&'0/214' *:34#0#241:845'+ /'2'4+-129680&*/15 80'2'0&"5'80 .+56# 5;0':39'2+/0'+!6+*..&#/'5-.*4&+#24#)/

6';5*/214' 0#'2+6":'+5;/(80 #/'6*0;482#=- 085* 356'0#2#4#/' 0'+;%*.!61&*/!5+1:419 )+#-21+#:4!0+#/'56!:1/58/+#9#0#26;,+#-9 &;0#/+-90#$'.6+35'+5;01.+-61;9&' -6'9-#+6*0 1+-101/ # :84 90#',1;7'035'+61;921. 6'9-#+0# 56#/#65'+6*0#026;,*-1+080+-30;21&1/3021; 6!51#0)-*:'+*:34# 6*0221-461;97;/ <1;0#-!/#!6+61 :'+&35'+#)30#)+#0#;2'4610 5'+/+#..* 2+1-1+ 080+- 2415))+5*6*91+-101/+-921.+6+-921; 6*&+#(14121+' #2!6*%&!##,) +1%+ 6*9 -#+#2!%'+95#0#;6971.301;06*0'+-! 0#-#+6+924175'+961;-!//#619 4'301;056* +# /#06121".1;"*0/)&%!*+!"#&!" 21;#;6 6*56+)/&'0#2#06'+56#241$./#6#68021.+630 21+1+20689$.21;02 58#2!6*565*#;6 /+##0#2#4#)8)-#6#0#.1) #5;07*-30-#+ 21.+6+-95;)-;4 #9206896*9214' #9+&0 ( *+ $+ *+!."0)%*!. %)'%) &0 *.#&1#+4'6+-!96!6'.!)1961;/214' /' 6$ #90#)+0!6#0#0'-6!9 #..6#0206#56#* )'6+--.+/-+#61;-!//#619 &+#6*41"5'&+#-4+6! 4!.1 #..-#+-;$'40*6+-975'+9-#+!6#047'* 34#61;)+0'2487;21;4)!9-#+24!'&41961;-!/ /#619

U # $ ##-)&."#&. #2!6*0

-!//#6# 216'.' -(4#5*6*9-4 

2.';461; '2+/0'+0#/+.)+#

5*961;21.+6+-1"/#95;56/#619

#01 -'+1;921.+6+-1"9!41;9 !289'

21;&'0/2141"/'0##)0151;/'' 

,..1;615;0*7 <'+ 0#.1"<'+/'"

2'/'21.+6+-!744191'%)

$4'+9-#+2415$1.9!51;9'2+:' 4*

&0 #(0106#9-7'6#21..56'.:*

5#00##2:1;0 5610#06 21&#6*9

5;/2'4+.#/$#01/01;61; )-#

2415))+5*9 #2#0&41; #4!6+

.1; 21;-#0#0!6+&'0-#6#.#$# 

//'5#61;;21&' :7*-' &+680&*

01;0)+#6 2'4+55!6'41+#2! :+

.35'80"&* '"-%*+

.+&'9%*(1(!41+61; &"1

%+%&0 !6+61'2 5*/1 ' 0#+5'

'-#61//"4+#%*(1(!41+5;01.+-'

'06'.39..1/-19-"/#619561

2.',#06+9 2#4#. '9#2!6+9-.2'9

7/# 1 &+19'2+/0'+!6+24!-'+6#+)+#

21.+6+-#;6&+#(14/'+&%

#21.+6+-)#=&1"4+#/'#61/+-9+

"#& &'0' 0#+/' <10<6*/#

&+16.'+'9 65+/!.+9241:79#0#

/+#9-#+#2#5:1.' 2'4+55!6'41!6+1

)-56*-'1 &+191!()&.'%

&+1956*06'.+-';7' #24196+9'70+

)&0 0#;2'4$' 6#/+5!.1)#680

-9'-.1)9/1+<'+0#2#4#-1.1;7'

56'.':3061;-#+0##0#('47' 56*0

/+#21."241582+-#6<06# #(01

#0)-*61; 0##2';7;07' 5

06#9'-6!9#0#(1430610241)4#/

!51;9'2+.)1;0/+##06+5;56*/+-

/#6+-!.!)1-#+6+9561:'"5'+961;

565*#21:9%(15'21."/+-4

-!//#619

U

"! !!#0#/!:.';5*6*9'0&':!/'0*9; 21%*(+!6*6#961; (*+ $

+ )+#6*0241'&4 #6*9 */1-4# 6 #9#2!610 !/# )0*&/&2 '0!:.*

5'#4-'61"9561 ;4 89)+#6 7' 841"0!6+$1*7'+6*0-;$40*5*0##. .,'+6*021.+6+-#6<06#5'/+#2'4 1&1 21;' 0#+21."564+/8)/0*-#+' 0#+',#+

4865'+9 !6#0)084 <'+!6+-1;$#.'+0' 4!5610/".161;356##4#/#0. 11 21 19241'-.1)+--#+/'241(#056! :';5*-'06431;9%*(1(!41;9#0#&+ 2.37*-')"48#2!610243*02487; 21;4)! .)106#9-#..!)+# &+191)0*&/&2 . '2+5*/# 0'+!6+

4'6+-2415$.*6+-#20#06+56100;0 4! '&416*9 */1-4#6 #9 )&#&'&#!

56*0#206*561;6!0+5'2891 ) $%#. ;21-4+6+-:4*5+/121+' 6103 56#*/ 6* #..56'.:*61; '2+

241'4:!/'01#2!61 1121 19#-! /#&'0:'+#215#(*0 5'+#02416 7'6#+0# 1.1-.*435'+56*02436*2'06#'6 #6*7*

/01;0!6+*1;5 #' 0#+289*5;<6*5* ' 0#+'06'.39#212415#0#61.+56+-#2! 6#24#)/#6+-241$./#6#-#+-#+4*-#+

6' #61;'2+7;/' 0#5;0': 5'+ *)96*9221-461;9'2+5*/# 01;0! 6+-#0' 9&'0&+#(80' !6+1356#9*/ 

'06551;06*#&!")0*&/&2 0## 2#06'.#(439241-.*6+-5'2#4!/1+# 7/#6#561):1921;&+#-#6:'+#4-'6 56'.:*0#$4 5-106#+5610 #(4!6*9'

6*9:'+61-"419-#+6*0#-6+01$1. #)+# 0#0661+14!.1 #..21+191.!)190##

2+-#+4!6*6#9-#+0#5;<*61"06#+1+#2!

2#06-#0' 9'2 6*91;5 #95'661+'9'

%'+961;9

U

2'(3('-0,-(#'"$$&)(%2/'0)(2$- %-(

'"%( !!)(+'%2-'"! )+1'0'(2$$%(2,/,-+"0 )'-!,!)(2 '(2',2'+ -0-(2 "*+ (2 )'+(2'"-"$-"- -("('")(%,$(%(')"-21.1"-,( "-1(2'

"'&')(2'1(&'/0)+($%(', 12,! )'-! ,!'"-"&'(!+ ,"(.+)$"!2 )+(0- &)+0&)(+(''*,(2')'-!,!

'/'"$0(&0)/0(" 2'$0'/-/'-*'$"("! (+(")/0)(2'-"''"-'-,! &!1(2'(.+&(/0'-(%0'"+2'!.('& -+$"+,"0*,--(

'-(20)%!,","(,-(' +&( "-!'2-(2'&)(-%('$+,"&(20)+ (

%"&2%)-"0)+,-0)%! 0-(2$&&-(0%%

+)-!'),!''(2'(",-+(0,$("'( (2%2-"$))(&,2$-"$)(%"-"$)+,"' $,2 '1"-&- "('(&,-"$!((+)+&,"0-(2

'-0 +&/0)-,-'$(&&-"$(%!!)+(,

"-!)+(()-"$#(2,0'") $(,&/0-($%-+(,2 $(%%!-"$,-("1( "-$&&- (3-!&&/0'")*0&)(+('')+"(+",-('--("

"*+ (2 )'+(2$".,"0 "%-$2-3!-&- ,)"$("'/'"$))(1'(2'-+)(20)(2-(

 )+)"&,$"$-%2-"$')2.2'.,$+,"&0$("

&2-0-"0(&0!(+/'.,!&'"$"-!'(2," ,-"$)(%"-"$)",-+(-(2

,$("'/'"$)%"( !(,)+-#!U

",!
"

 

&7:>2 9C8(9C3+7&<+7/>>28:96C+8+7/8) 7/82>9:9?&>2='>9C13+>9/ 569135)+:9>&6/=7+>9C" 96&59A6+,89A=C7:/<3&6+ ,/7(++5)7++3083.3+=>35'5(82 =2=>9,391<+035)>9C <9=/< B)7/89A=>2=C8/.<(+=2>2A <+77+>/(+A>9C "+8+59(8@=/)>3:<9>(?/>+38+:+<+3>2?/( +:)>++43;7+>+>9C/:35/0+6'A>2A9389,9C 6/C>35'A7.+A>9C" >9C,9C6/C>'<+ 56/(9C 5+?;A5+3+:)>2 <+77+>/(+>9C" +8/(A,&,+3+./8/(B/0+8>+=>/()>393/4/6( 4/3A?+/(8+3>)=97/=/A)>+8>97/=27&<3>2A <(>2A.'6@8/=3,C6635./8&B@5+>+6'4/3=/ 5+8&8+=C7:&<+=7+)>3&B@7/>+83;=/3 13+>28 /:3691'=(:<+5+3)>3)693 ,6&:98>+A:<;>+ +:$)6+>98.35)79C<)69:<&:/38+>+4+8+.9*7/ )6++:)>28+<B' #66@=>/=//<;>2=2+83=B* 9C8930'7/A>2A:<9219*7/82A/,.97.+A)>3 ?+:+<+3>2?/(>9.3&-/C=/ +:)0+='>9C >9C6B3=>987&B<3>28;<+ :9C1<098>+8+C>&A931<+77&A /70+83D)>+8 8+/(8+39<3=>35'5+3+7/>562>2:+<>3A:3&=/3A +:)>+=>/6&B2>2A <+77+>/(+A13+>9+8>(?/>9 B@<(A8+/(8+318@=>)+82+:)0+='>9C=27+(8/3 )>3+:9=*</>+3/8>/6;A+:)>+:963>35:<17+ >+':+<+7&8/37/5:939><):9/8/<1)A *7 0@8+7/66/A/5>37'=/3A)7@AC:'<B/&8+/8 ./B)7/892+:)0+='>9C8+728C69:932?/(>/ 635;A =C8/.<(+=2>2A <+77+>/(+A+8+7/8) >+88+5<+>'=/3=/.3<5/3++09*96+,89AD' >2=/8+>9:9?/>2?9*8)6+>+=>/6&B2 >289C79C8.9*<9C>9/:3>/6/(9>9C=(:<+ :<9B;<2=/=/=*=5/-2:<95/37&89C8+/5>37' =/3>285+>=>+=25+38++:90+=(=/3:;A?++ 8>3.<=/3/:3='7@A /5?/:/<(:>@=225(82 =26+,89C.2739C<1/(&8+8/:3:6&98:9895& 0+69=>98=(:<+ 99:9(9A7&B<3>28;<+>2A/( .2=2A>2A:+<+(>2=2A/(B/+:9.C?/(=/&8+8+ 1;8+8+,</3><):9CA13+8+5<+>'=/31/<>9>3 7)83>9C"7/>>9CA=9,+<9*A56C.@83=79*A :9C:<956/=/>9/569135)+:9>&6/=7+=>9/ =@>/<35)>9C5)77+>9A5+3>9C"

&'!!"  >28&.<+>9C<+56/(9C>986+,89.3+.&B/ >+328>3++6+,82 /8;7/=9/(8+3>9.3+.3 5+=>35)5+3:963>35)D'>27+>9C:939A?+/(8+3/ :35/0+6'A>2A9389,9C6/C>35'A7.+A>9C " 3?+8)>+>+26*=2?++8+D2>2?/(7/>+4* >@8.*959389,9C6/C>35;8/5:<9=;:@8+8+ 13;>2+0+D825+3;>29C,&62 ./.97&89C )>39=(:<+A./85+>&B/3>9,9C6/C>35)+4(@7+ =>)=9.3+0+(8/>+3)>37:9</(8+C:<4/3/ 7:695'./.97&89C)>39+0+D82A+8'5/3=>28 :6/39-20(+>9C" /8;99C,&62A=>28/=@ 5977+>35'+8>3:96(>/C=2 /:97&8@A+85+39 :<;>9A7:9</(8+&B/3>9:<9,.3=7+29C 79C8.9*<9C?+:<&:/38+=5/0>/(:;A?++:9 0*1/3>28/:+862-2>9C&<19C8+5+>219</(>+3 =>+>26/:+<?C<+5+3=>3A/027/<(./A13++:9 56/3=79*A=>/6/B;8 3/:3691&A:9C/8./B97&8@A?+&B/3221/=(+ >9C"/(8+3,=/3>2A.3+.35+=(+A8+:/3=// 5691'>9C8&9C/:35/0+6'A 7/>985(8.C89)7@A 8+:+<9C=3=/373+ .3B+=7&82'8+:<9 =0*1/3=/:963>35'=C70@8(+7/>+4*:6/39-2 0(+A5+37/39-20(+A :)>28662>9/<;>27+/(8+3:93+?+/(8+3>+ )<3+>9C<)69C>9C8&9C/:35/0+6'A>2A +

 "! #  '

7+A )B3>2A5938@8(+A 5+3:<)=?/=/)>3./8 7:9<9*7/8+:9*7/)>37/>28>&6/3+:963>35'/( B+7/&8+5+5)+:9>&6/=7+ >289C79C8.9*<9C7&B<3B?/A+8+D2>9*=+8 8&/A3=9<<9:(/A7/>+:)7(+/5>98@>35'=C8/ .<(+=2>2A/8><35'A963>35'A:3><9:'A>9 +,,+>95*<3+59 ):9C5+>+1<025+8&8>98/A .3+0@8(/A13+>9+:9>&6/=7+7/>+4*:6/39-2 0(+A5+37/39-20(+A +59*=>25+8)7@A5+30@ 8&A:9CC:/<+=:(=>25+8>28/8)>2>+ %.2/(8+3/70+8'5:93++8>+8+56+=>35+C >9=C8>'<2=2A5+3/:3,(@=2A+:&8+8>3=>28538 .C89691(+>2A.3=:+=2A 53/.;0+(8/>+38+& B/3:<@>+1@83=>35)<)699+8+13;>2A+0+D 82A+:)>9<3=>/<)/*7+ 99:9(9A=>28973 6(+>9C=>28&?/=/>9.(6277+=C8/88)2

#%! $" 

=2'<'42 >98(D98>+A)>3>95)77+./87:9</( 8+=C8/B(=/3669&>=3)>+825938@8(+&4@&B/3

&B/3>98<)69:9C/(B/96+,89A'?+/(8+3:9 63>35:/<39<3=7&89A.(898>+A:<9,.3=7+=>98 =(:<+ :3:6&98+8+5*:>/3>9/<;>27+>3=27+(8/35+3 :9*9.21/(+C>'2:+<+(>2=2 3+>(7:9</(0+3 897/8358+6*8/3>9D'>27+>2A:<9,627+>35'A .3+<B(+A +66/(8+3&>=3 (8+3.26+.'&8+D'>27++8+C>'25(82=2=C 7:+<+=*</3>98=(:<+')B3 3+>(2:+<+(>2=23 =9.C8+7/(7/+862-2/C?*82A13+/:3691&A:9C &5+8/96+,89A>98>/6/C>+(9/873=2B<)89 +:)>3A9:9(/A5+>+6C>35''>+82:<9;?2=2=( :<+=>2821/=(+>9C" 82:+<+(>2=2+C>'=C8.&/3>95+5)/569135) +:9>&6/=7+7/>28:+<+.9B')>32/:3691'=( :<++:9./(B>25/6+8?+=7&82>97:+653:<9 0+8;A/(8+3>;<+=>91':/.9>9C=(:<+ 99:9( 9A5+6/(>+38++:95@.359:93'=/3>97'8C7+>2A +:9B;<2=2A6+,89C 8.26+.'5+6/(>+38+ +8+6,/35+39(.39A>97&<9A>2A/C?*82A:9C >9C+8+691/(7/:+<)7939><):9'8++8+6,/3

7)89A>9C>2=C77+B(+7/)6+>+:<9,6'7+>+ :9C>2=C89./*9C87&B<3='7/<+5+3>+8&+:9C +8+5*:>9C8

:<9,6'7+>+5+34/5+?+<(D98>+A)>39(.39A/:3 6&1/3>9:<;>9 :9-2+C>'=C=:/3<;8/3=>/6&B2+5)7+5+3 +:)>28+8+8/@>35':>&<C1+ +85+393+5<+(/A

""%!

%

:+<&7,+=2>9C6+,89C:8>@A>97/=2 7&<3>2A<(>2A:<956/=/+(=?2=2>)=913+>9 1/198)A)>3/:3,/,+(@8/+C>):9C@A+(=?2=2 =/<8)>+8/.;5+3:96*5+3<) .26+.'>9./3+ =7+ =>98=(:<+ )=95+313+>9)>3+703=,2 >9*=/>9:/<3/B)7/89>2A+:9>(72=2A>9C+:9 >/6&=7+>9A+:)>28:6/39-20(+>9C" ,D9 8>+AD'>27+1<+77'A +>>2=C8/.<(+=2>2A/8><35'A963>35'A :3><9:'A>9+,,+>95*<3+592:6/39-20(+/7 0+83D)>+88+C:9,+?7(D/3>9D'>27+>2A:963>3 5'A1<+77'A+8+./358*98>+A@A5*<39:+<19 8>+>9C+:9>/6&=7+>9AD2>'7+>+9<1+8@>35 5+3725+?+<)>2>+A>2A1<+77'A6)1@>@8.3+ 09</>35;8+:)-/@87/>+4*>@8>=/@8 8>(?/ >+96+,89A>)83=/)>32/C?*82/(8+3.35'

+:)-/3A=9,9*8=/7/<(.+=>/6/B;85+3>@8.*9 :6/C<;8 ;<+/(8+3)6+=>98+&<+!7&B<38/@>&<+A / +8+798'>@8/4/6(4/@8693:)8

U

%% # !&!


 

 

#47;/ 6@5%6@ 

(.85(>:@5,?%A,;(02(0 ,5;,% 5,;(0 ,%5(0;64$5@4(76@:;#3

:@:;/4(;024#96>:;6@>(.85,>

5,0;6 796>7:(2(;,'<@5 :/ ,5&:=:;0>69.(58:,0>;6@

   

2(0;/5 #?,0(9?%:,0$+//:@ A$;/:/.'9=(7&;/5(76;%4/:/;6@,236.0 26'(76;,3#:4(;6> +0(+02(:%(/676%(<( +0(92#:,0:@563027,9%76@#5(54$5( 33= :;,;(:;,3#?/;6@2&44(;6><@4%A6@5&;0/ ,236.02$4?/,%5(0(738>4%( ' 2(0 &7=>:@5/<%A6@55(3#5, ;6(76;#3,:4 ;/>+,52(<69%A,0;/57630;02$;6@ :;#3565;(> ;64$5@4(&;0/.9(44$;6@,%5(0:;(<, 9$ 52(0;62&44((76;04:@56302=><,;0

%:</:/7962(3,%;6.,.65&>&;0/,5;90 2$70;967$#?,0A/;$:,0/:@A$;/:/ /676%( 2(;2(5&5(<(+0,1(?<,%:;673(%:06(560?;85 ,2+/38:,=52(0:@.2,5;98:,=5 5(4/57, 90690:;,%4,;(1';=54,385;/>2644(;02$> ):/> (335(:@47,903),0(736'>*/-6 -&96@>2(0-%36@>;6@2&44(;6> 8:;, :'4 -=5(4,;6:2,7;02&;=5:;,3,?85;/> 5( :@.2,5;9=<6'5&:6;6+@5(;&5!#$$% #&"&.0(;6(76;#3,:4(2(05(,1(?<6'5 706(:-(3$:@47,9:4(;( (9?02$,2;%4/:/76@25,0/,5;902$70

"   # 2&;6(76;#3,:4(;=5,236.85 +,+64#56@& ;0,+9(085,;(0:;/5;9%;/<#:/;6@7630;026' :2/5026'7(9;0>,70<#:,0>76@+#?;/2, ;6 .,.65&>&;0@7$91,:/4(5;02$(783,0(*$-=5 :,:?#:/4,;0>,236.#>;6@ ,%5(0<#4( 76@!# %)% #$$ (4)565;(>@7&*/2(0;6:'5<,;67630;0 2&;67%676@+0(469-85,;(0 3&.=;/>@76?89/:/>;6@ +02644(;0:46' ;/>+0?@ :/>;/>*$-6@:,4029&;,9( :?$4(;( 2(0&?02(;!(5 .2/5:;((90:;,9;6@:@ :;$4(;6> 2(0;/>:(-6'> #5+,01/>&;0 :,7,9%7;=:/, <50285,236.85 <(@791,0 (+@5(4%(:?/4(;0:46'( % &2@)#95/:/> ;6 (76;#3,:4(-(%5,;(0&;0( 7(0;,%4,.(3';,9/,7,1,9.( :%((7&2<,33/-69

;967$2(076@2(;(.9-,;(0:;62,%4,5676@ #+=:,:;/+/46:0&;/;(;/57,9(:4#5/,)+6 4+(+%5,0)(9';/;(:;6! %!$ 4# :(:;6676%6+&</2,/7630;02$4?/:25 +(3( ,70<#:,0>76@+#?;/2, #33,0*/:@A$ ;/:/>.0(;(796)3$4(;(76@+/406@9.6'560 7630;02#>;/> 237 ,+,+64#56;6:;60?,%6 ;/>29%:/>@76.9(44%A,;(0

[[

    % " $ ! !

\\

6796:,?#>+0:;/4(60 2644(;02#>69.(58:,0>2(06069.(58:,0>;/>

2(36'5;(05((5(A/;$:6@5;6@>7(9.6 5;,>76@4#:(:,:@5<$2,>(76:'5<,:/>;6@ +02644(;0:46'&?04&56+,5)6$</:(5;/96$

&;0 4,;;6(76;#3,:4(;=5 ,236.85 &76@ 2@9%(9?( :;60?,%((5(+,025'65;(0/( 76?$2(0/56+6>;6@ ,70),)(08</2,/,2;%4/:/ 76@#?,025,0(7&;/5796 :@5,+90(2$7,9%6+6(2&4/ &;0:,:@5<$2,>29%:/>;62% 5/4(,%;,:@470#A,;(0,%;,, 2;05::,;(0 ":65(-69430:;(;/5 56+6;6@ ;6@676%6@ ;676:6:;&73/:%(:, ,70

2%5+@5((@;&;6@ /!# , 70:$4(5,&;0+,5,%5(0;6798;6A$;/4(6( 296+,10&>2%5+@56> 6,4-(5%A,;(0:@ .29(;/4#56(7#5(5;0:;/5,2;%4/:/&;0/56

*/-6-&9=5796>;6 (33(5;0<#;=>( 5#26*(5:/4(5;02&(90<4&*$-=5 (<8>, 7%:/>2(0.0(;%7(9(;/9$</2(5+0(996#>(7&

+6>;6@ 0:6+@5(4,%4,56+6;/>(296 +,10>2(0<,=9,%&;0(@;$/76*/,1@7/9,;,% :@.2,2904#5,>:;6?,':,0>

;6@>5#6@>*/-6-&96@>;=5;,3,@;(%=5?9&

"7=>,%7,79&:-(;(/3#2(@;&,%5(0 .0(5(74,&360$ !% $%  

5=52(0,0+02;6@  $(!#$ 76@).(%5,0 (5(-#9,0,0 :/./;02/ ,%5(0&;0+,5#.05,+@5(;&2(0 4,+02$4(>,@<'5/5(#3<6@4,:,,7(-$ 5(

-(:%A6@:(0+,636.%(,%5(04#:(:;67630;02& :':;/4( ;&50:, 2(0.0!(@;&/73/;6@ :;9#-,;(079=;%:;=>,5(5;%65;=5+'62'

+0,@9'56@4,2(05()(<'56@4,;6@>+,:46'> 4(> 2@9%=>5(:@4)36@4,8:;,5(796@5

90=5-69#=5;6@7630;026':@:;$4(;6> 76@ ,%5(0/ 2(0;6

U


UUU

<:<@E)16<:2@F9.27=?)D8.6 8.A823.9*;/.?6)D) +.,#5 46.A<FD1<F92:=,?<FD=?<CB2+ :)@.@A<8.9<8.+?6A<F=<F?42+< @CA2?68>; 896:.8>;<;A.DA. :)A?.@A5; 28@A?.A2+.=<F)E26 @.9=+@268.AA5D.;27)9248A5D

26@,1<F-')-,-+')/,.0-1$%4, .=.?.=;C:)A?.B..=<A29)@<F;A< 82?.@86@A5;A<-?A.AC;@F?:.A<=924:);C;

@A?.A<=)1C;@F48);A?C@5D=<F2=)/.9.;CD @-4E?<;5=<96A68*23.?:<4*:6.D ,. 0)2&5:2A.;.@A2FA68*D@A?.A5468*D

 

):=A5 <F;+<F

/?)B5828.6=*?2@3?.4+1.8.A.9959,A5A.D .8,:5);.DE>?<D@F48);A?C@5D@A5; =2?6<E*A<F1.0-.0%-7 8<;A@A5; 22')" =<F.;*82@2:6.5 F/2?;5A68*?4;C@5

   

2/.?6)D8.A823.9*;8.:=;2DB. 2=6E26?*@26;.EAF=*@26A51<F92:=<?68* 2?;.+.(1?.A<F=<F?42+<@CA2?68>; :2 ;<:<@E)16<=<F=?<CB2+@A<=?>A<B2?6;, A:*:.A5D<F9*D8.6=?</9)=26:2A.799C;#(-,242')5.-',5.;27.?A*ACD

#"#!" #& !&" #&!' #!#"&#!$"% % "&!&%# '& ' ### "#$!"$ .;A+9505D<62F?C289<4)D=?<D:2495A)?05 AC;72;<3</68>;48?<F=<-@8<F9C;A5D .8?<1276D "C?+D.FA,;.@5:.+;26,A612;F=?E26 =?,/95:..=,A.8-:.A.AC;<68<;<:68>; =?<@3-4C;=<F72/?G<;A.6@A6D2995;68)D .8A)D)E<;A.D=)@26B-:.A.=<99.=9*D F=2?28:2A992F@5D.=,A<FD@-4E?<;<FD 2:=,?<FD0FE>; 5E>?.26@)?E2A.6@A<; .@A2?6@:,A<F.#0*-71),'8.6A<F 0)-8 ,=CD:2A<F@6>;2A.6.=,A<;)< 1,4:.:512;68*D.;<E*DA<F .?8<G+ 8A,D/)/.6..=,A.@A?.A,=21. 5 .@AF;<:+..;<+426;)<FD1?,:<FD8.6@A5 ;.F@6=9<H. 8.B>D0E;26;.;<686@26@835 EC?5A68,A5A.D:)E?6.A,:C;46.;. 2;A.EB<-;@A<;@A,9<A5D   8.6 ;.:2A.3)?<F;A..=</?@:.A..=,A. ;5@6@A.48)A< &15 28A,D.=,A< 24828?6:);<@A?.A,=21<@A56A@>;.16./B:6@5D8.6B)@5D@A5;62?.?E+.46.,9. A.:)95AC;8F89C:AC; A6D=2?6=A>@26D@-99505D.=9>;* =<9F=?.4:,;C;@A292E>;AC;<?4.;C:);C; @F::<?6>;16.8+;5@5D:2A.;.@A>; @2 @F;1F.@:,:2A5;=?<.;.8?6A68*.=,12675

.9F@+1.A5D162B;<-DAC;1<F92:=,?C; >@A2 ;.@A.:.A*@26.3%2;,D;..=<A292+E>?. =?<<?6@:<- .3%2A)?<F;.E?5@6:<=<62+A.6CD @A.B:,D46.20,8'2"'#*#1#'5 6@E21,;8.B5:2?6;)D2=6E26?*@26D@8<-=. @A<8);A?<A5DB*;.D @2@F;1F.@:,:2A5 15:<@6<=<+5@5A<FB):.A<D8.6A5;.=<1<E* A<F=?</9*:.A<D.=,A5;.;27)9248A5 9.B?<:2A.;@A2F@5CD2;,D.=,A. 8<?F3.+. )E26@F;)=26. ,=CD16.A2+;<;A.6 .76C:.A<-E<6A5D.@AF;<:+.D A5;27.3;6@5 .=,A<FD1?,:<FDAC;:2A.;.@A>;=<F12;

*:2?. 16.A2+;<;A.6<6+16<6.76C:.A68<+ 12;:);<F;=.?.=;C.=, 2;>8.6@A6D 8.B5:2?6;)D27<?:*@26D12;2;A<=+G<;A.6:2 A5;+16.@FE;,A5A.AC;=?>AC;5:2?>; :2A.;@A2DEC?+D;,:6:.)44?.3. FA, @5:.+;26,A6 :=?<@A@A<;3,/<A5D @-99505D8.6:2A.3<?D@2E>?< =?<@C?6;*D369<72;+.D 2+A28?-/<;A.62+A2 .=<32-4<F;;.8F89<3<?<-;A./?16.2+A2 =.+?;<F;.=<A292@:.A68+20 .0-$* (&5 .@AF;<:+. @A5;=?<@=B26.16.A*?5@5D

2+;.623<16.@:);<6:2;,:6:2D1262D =.?.:<;*D DE.?.8A5?6@A68,=.?1264:.3)?;<F;A5;

A<F.?6B:<-AC;@F99*02C;8.B5:2?6;@2 F0592=+=21. <?4.;>;2626168*<:1. @F48);A?C@5D=95?<3<?6>;8.68.A.44296>;

2A6D@F4828?6:);2D616>;F:2D16.A726D 58F/)?;5@5B.2=6E26?*@26;..=<B.??-;26

=2?+=AC@5A<F . *'-$#2#-7 ,=<F:)E?6 =?,A6;<DF=*?E2);.D<9<);.162F?F;,:2;<D =95BF@:,D=2?+=<F:2A.;.@A>; A<

>@A2 ,A.;15:6<F?45B<-;<6F=<1<:)D ;. .?E+@<F;<68.A%<+8<;)?2F;2D8.6<6/+.62D =?<@.4C4)D :2A5;=.?<F@+.=;A<A2

,9<FD,@<6$8.68F?+CDA<FD#995;2D$ 2:=9)8<;A.6CDA<=68<+.?:<@A)D@A5;

<=<+<2+E24+;26E>?<D:.G68*D16.:<;*D8.6 @F;2@A+.@5DAC;8<9.@:);C;A5DB*;.D

26@.4429)C;>@A2;.;<:6:<=<6<-;A6D 2=2:/@26D

A<F.168*:.A<DA5D82?1<@8<=+.D <6 =?<A26;,:2;2D=<6;)D2+;.6.=,+60' 60,' )3#'0(&5 46.8B2F=,:2A.3<? A<:< 2995=2?+=AC@5 @2.FA*159.1*=<F5 )?2F;.12;B.:=<?2+;.A28:5?6>@26A<; E?5:.A6@:,AC;1<F92:=,?C;.=,A<FD 1F@AFE2+D=?,@3F42D A,A2<6=?<A26;,:2;2D =<6;)D3A;<F;:)E?68.6A.E?,;6. 2=+@5D 46.8B2:2A.;@A5=<FB.=6;2A.6

.16.1<E68=<48?,:.@AF;<:+.D8.6.8?<1276>;A5D 07157%5.;48.@.;A.:)95A5D.34.;68*D8<6;, A5A.D=<F16./6<-;@2@F;B*82D.95B6;<-A?,:<F@A5;)

"# 

U

9<A?+C@2A292FA.+.A5@F:=2?63<?F=<9<4+@6:5D:2?+1.D8.6 AC;8.A<+8C; <6<=<+<6 :<9<;,A612;)E<F;@E)@5:2A6D<?4. ;C:);2D2=6B)@26D=<F1)E<;A.6 ?E6@.;A>?.;.A<FD.=<1<86 :G<F; 2;>:)E?6=?,A6;<D.=<1)E<;A.;A5@F;-=.?758.6A5; =.?<F@+.AC;=.616>;A<FD@A.2995;68@E<92+.A5D=2?6<E*D

8?FB:5=2?6<E*A<F%-7 ,2#*#+-, ;.G5A*@<F;=.?): /.@5A<F1*:<F AC;=<96A68>;8<::AC;.998.6A5D 46.;.496A>@<F;.=,A6D<?4.;C:);2D?.A@6@A68)D2=6B)@26D

8.6 ,A.;2+:.@A2.;.48.@:);<6;.A<8;<F:2 :.G2F,:.@A26 8.;<=<65A68,D.?6B:,D.;1?>; .998.6=96:2A.86;<-:.@A2 :2=?<3F9726D ':CD12;2+:.@A2:,;<2:2+DA5D=2?6<E*D

=<F1)E<;A.6 A5@E2A68*.;.3<?A<FD=?<DA5;(=.A5?:<@A2+.A<F

=<F4;C?+G<F:28.6.=<32-4<F:2A<;8+;1F;< !=?E<F;99<6 =<F2+;.6 ,7.-! 12-'8.64+;<;A.62-8<9<6@A,E<6

46.;.496A>@<F:2.=,A5:6..=,A<FD *'+.,8.6.=,A5;

=2?64?3<;A.6272FA296@A68)D=?726D8.AA5D=?<@C=6 8,A5A.DAC;:2A.;.@A>; .998.62=68+;1F;2D46.A5GC*A<FD

6168.=,A5;.@AF;<:+.<6<68<;<:68<+=?,@3F42DG5A<-;+ @5:2A.E2+?6@58.6;.@A.:.A*@26 ,=CD2=6@5:.+;<F; ;.:2

=<F27.8<9<FB<-;.8,:.8.6A>?. =,A<FD1)8.=<F7286;

2=6B)@26D =<F=2?69.:/;<F;.=,.=9<-D=?<=59.86@:<-D 8.6028.@:<-D@A.:A6.:2@=?)6:)E?68.6:.E.6?>:.A. :2+D=<F7)?<F:2,A6=2?6/.99,:.@A2.=,2=68+;1F;.@A<6

?<95=A2+F=)?AC;E?F@.F46A>;=<F2=6A+B2;A.6.=?,895A.8.6

;A28.A:)@<,?<2+A2=2B.+;<F;.=,A6D8.8<FE+2D@A./<F;

.;.+A6.@2<=<6<;1*=<A212;)E26A<+16<E?>:.*12;:6926A5; +16.49>@@.:2.FA<-D A<@5:2+C:A<FD.;.?CA6<-;A.62=+@5DA62+;.6.FA,=<F.9

B.=?)=26;..;A6:2AC=6G,:.@A2:2A)A<6<A?,=<:2A.=,A,

E2+. @5:26>;<F;<634.;<+ 12;8F89<3<?<-:2A./?16.

-4.:2.=,A5E>?.:.D A<;+G<F;@A5;.;.3<?A<FD 995.=,A<FD/<:/.?16@:<-DA<F +#0') ,')-120 2- :2 :,;<<6:6@<+8.A.3)?;<F:2;.3A@<F:221> .3<-<6=) =<F16.@E+G<F:22+A2.,%-,2 '12'53* 11#5 6.A+ 9<6=,; @5A.9.6=C?+. 8.A.9*4<F;@A5;.;.3<?A<FD

U


#

UUU !

,=@D8 ?I>.?I 

¿

-'##* DIH,GD?IJ8D-=1D?GD8G<1EB?=5D1> CD5IC8G @?I$6?0>DFC5%5@9;.>4I>1 D1D5<5ID1.1HB/>9148=9?IB7A>D1GC? 21B?0G;?9>F>9;?0GDB97=?0G 5@9H59B5.1ID,GD9G =,B5G>11>145.:59+&  @B?;59=,>?I>1 @5.C59D8>;?9>-7>A=8/D9D?@B/2<8=145>75> >-E8;5$HE5G% 1<< ;19>11;IBAC59D9G;I25B >8D9;,G$@BFD?2?I<.5G%EI=.J?>D1G125<D8B.5G HB/>F>" ;?9>?2?I<5ID9;/G 5;@B/CF@?G D?I ";19@BA8>0'&0).0+ #.)

,6B17?1=@,<9D?971.?

C17F7-GD?I@B?CF@9;?0CD?9=5>9;/A=1=,

B?0<59D?IB75.=/>?,>1);91ID/7915;@1945I

CF=?B.F>;191>D9;1D1CD E8;5=5,>1610<? @5<1D591;/;19;?==1D9;/C0CD8=14917F>9C=A>

D9;?0G</7?IG U #? DF>@<FDA>=,CF>2B.C;5D195.D5C5 1;9>8C.15.D5C5@5B9?B9C=,>85@9H59B8C91;-9 ;1>/D8D1

@?I@<-DD595IE,FGD8>1:9?;B1D.1;194916 >591 U5;@1.45IC8,H59I@?21E=9CD5.@<-BFG 79?1.D8=15.>19848=9?IB7.1;148=.1G9 =5>9;?0A=1D?G 5D?0G;19 5D?0G6?9D-C5FG 791D8>1>12 E=9C8D?I5@9@,4?ID?I@B?CF@9 ;?0 +=FGCD?"495;DB17F4?0>;19D8>;1

*+&.'&0+*. @1B?IC.1C5C55;@?=@-CD8 !#/D91@/D? 5.H5CD5.<595@9CD?<-C5 CI>1B=/49?IG5@9DB/@?IG;1<A>D1GD?IG>1

U@/D115B?@< >1@?I,H?I>1@?CD?<-D8> 1CDI>/=5IC845><59D?IB75.;1>,>1

@ B?I>CI7;5;B9=,>1=,DB1791D?E,=1 1<< ;19CD?>&)"& I@?IB7/CFD5B9;A> 1@/D?> ?@?.?J8D?0C5>11CH?<8E5.5@9CD1=,>FG=5

U@/D15<9;/@D5B1@?I,H?I>1@?CD?<-D8> 1CDI>/=5IC8;19D849 CFC8/D1>?9;19B9;,G CI>E-;5GD?5@9DB,@?I>45>5.>19@1>D/G;19

D CD1C8CD15>1,B91;19@<FD =,C1U <9= ;91949;A>@?CD?<A>"B71 >9;-40>1=8 I@ BH?IC1 U ; 68 "B71>9;-0>1=8 ' D?=1' 2 B495G I@ BH?IC1 8<14-1@/D1 D?=1I@ BH?I>=/>? 

U@/D1 @<?.11>?9;D-GE1< CC8GD1 ?@?.15@9H59B?0>CD1E1< CC91C0>?B =1G<59

5<<5.359GC5@B?CF@9;/@ >F1@/ 

D?IB7?0>=/>?D1 ;191ID 5@9C;5I CD8;1>=5 HB-=1D1949FDA> #1 <<1 5.>191;9>8D?@?98 =,>1

  

>459;D9; 1>16,B?I=5/D9CD8 =? =.11@/ D9G21C9;,G@0<5G59C/4?I<1EB?=5D1>1CDA> 8 ;1D CD1C85.>1985:-G

U9=5>9;/GCD1E=/G"B71>9;-40>1=8 I @ BH?IC1

  9=5>9;/GD1E=/G"B71>9;-40>1=8 I @ BH?IC1

 

U5>DB9;/9=5>1BH5.?"B71>9;-40>1=8 I@ BH?IC1 

  U "B71>9;-40>1=8 I@ BH?IC1 

"(!("'(*("%&  (&('(''!""&!' ""!(&#$(",&"'%+&" D?J-D8=1D?I4?I<5=@?B.?I1@/D9G1;D,GD8G

U 6?IC;FD/C; 6?G"B71>9;-40>1=8  D?=1' 2 B495G I@ BH?IC1 0>?<?@/D1 D?=1CI>?<9; I@ BH?I> =/>? ?95<<5.359GC5@B?CF@9;/@ >F1@/ +& ,&%* @?ID/C?@?<0CIJ8D9,D195

HAB1G 195@1>16,B?I>1@/D?"CIH> @I;> D?=>8=/>9?'%)&01$ D??@?.?1B >5.D19=5>>1I<?@?9-C598#?IB;.1 1<< ;198 @.5C8D8G5<<8>9;-G;I2,B>8C8GD/C1HB/>91I @-B:5=845>9;- 0=6F>1=5;1D17B16-D?II @50EI>?ID?I#?=,1!1ID9<.1GD?I" $+) ) 8;1D CD1C8CD?9=5>9;/A

CH DFG 8;1D CD1C85.>19'&"#0'+ " @1 B D?,>D?>?@B/2<8=1D8G<1EB?=5D1> CD5I C8G 5;5.45>I@ BH59<9=5>9;/GCD1E=/G /<9G D8>@5B1C=,>8524?= 411@?C@ CD8;1>40?<9

=15.>19@B17=1D9; DB179;- U @/D? 8>?=?E5C.1@B?2<,@59/D9?9

=5>9;?.1@/D8> D=? #?7B165.?D?IG5.>19 =91 @1>C9/> ; 6?G45>I@ BH59;19;1<0@D?

?B71>9;,GE,C59GD?I9=5>9;?0A=1D?G@B,@59 >15.>19  5>AC-=5B15.>19=/<9G "9

>D191@/D8> +$& 52 C81ID D1454?=,>1 CD?"5 ;D9=?0>@FG ;19=52 C8D8>$5CFD5B9;-@<8

5<<5.359G6E >?I>D? #? 840>1=8D?I 9=5>9;?0A=1D?G-D1> U E5HB/>?:?450?>D19 5;1D 5IBA7911@? C@ C59G;19=5D1;9>-C59G@B?;59=,>?I>1;1<I

B?6/B8C8%@?I,H?I>D14.;DI1DF>4?I<5 =@/BF> ,H?I>C16-CI>1.CE8C8/D9D1E1 < CC91C0>?B =1G5.>19$:,6B17?1=@,<9%;19

6E?0>?9;5>,G?B71>9;,GE,C59G >D?@?C/1ID/ 49>/D1>C5@B?C<-359G E1;1<0@D?>D1> >,

,DC96D C1=5CD?C8=5.?>1,H?I=5 =5D1> CD5GD8>AB1CD?971.? @.@,>D5HB/>91<?9

5GE,C59GCD?@B?CF@9;/; E5HB/>? U#?,>1DB.D?D8GC8=5B9>-G40>1=8GD?I9 =5>9;?0A=1D?G  D?=11@1CH?<5.D19C5

@/>45><-6E8;5;1=.1@?<9D9;-1@?DB?@-G DF>;I= DF>59C/4?ICD8HAB1=1G;19,DC9 6D C1=5C*1ID D11>5:,<57;D1>?0=5B1 @?I

@ B5B71CD5BA>D1GC8=1>D9;,G1>EBA@9>5G4I > =59G1@/D9G5@9H59B8C91;,GE,C59G

48=9?IB7?0>C?21B,G;?9>F>9;,G;19@?<9D9;,G 5>D C59G&

U 1D1B7-E8;5D?1>D9;59=5>9;/C0CD8=1598>5=@<?;-D8GIBF@1K;-G(>FC8GCD8>1 >1J-D8C8<0C5F>791D8>1>D9=5DA@9C8D8G

<1EB?=5D1> CD5IC8G5@949A;5985<<8>9;-;I 2,B>8C8 "95<<8>9;,G;I25B>-C59G54A;19HB/>91 @B?2 <<?I>D8E,C8/D9+&')#$D8G<1 EB?=5D1> CD5IC8G&) #.+ ./().+.  ?9?@?.5GE1@B,@59>1CI>59C6,B?I>C5HB-=1 ;19=,C1@B?;59=,>?I>15@9D8B?0>D19D15<<8>9; E1< CC91C0>?B1 B?8=5BA> ?9I@?IB7?.:FD5B9;A>D8G(>F C8G@B?5D?.=1C1>D8CIJ-D8C8791D8>1>D9=5 DA@9C8D?I@B?2<-=1D?GD8G<1EB?=5D1> CD5I

U

(#" '!') ,&%$* C8G@?IC-=5B1;1910B9?E1?<?;<8BAC?I>?9 1BH87?.DF>;B1DA>CD8 %&& &)0. #?21C9;/5@9H5.B8=1D8GE->1G5.>19@FGD?

;D?6I<1;-G D??@?.?E1CI=2 <59CD8>5@9D- B8C8DF>5;D5D1=,>F>5<<8>9;A>E1< CC9F>CI

;/CD?G@?ICI>5@ 7?>D19?9<0C59G791D?@B/ 2<8=1@B,@59>15@9=5B9CD5.C5/<1D1;B D8=,

>/BF> >11;/=8##% "+$ D??@?.?@B?GD? @1B/>1>D9=5DF@.J5D19=55@960<1:81@/D?IGI

<8 @.C8G C0=6F>1=5D8> @?38D8GE->1G @B,@59>1<59D?IB7-C59D?CA=1D8GIBF@1K;-G

BF@1.?IG5D1.B?IG 5.>198 >1@9,C59D9GHAB5G 1@*/@?I?9<1EB?=5D1> CD5G:5;9>?0>D?D5<5I

D1.?D=-=1D?ID1:949?0D?IG@B?GD8>IBA@8 /@FG5.>198 ;198&0)" ACD5>1D8B?0> D9GI=6F>.5G@1>59C4?H-G/CF>1@/D?IG<1 EB?=5D1> CD5GCI<<1=2 >?>D19C55IBF@1K;/, 416?G "@FG5.>197>FCD/D8CI=6F>.11ID-1B >5.D19>1D8B-C598#?IB;.1 757?>/G@?I,H59=5 D1DB,359D8><< 41C5 !$%'#' *$ %-% 1>EBA@F> ?9?@?.?945>=@?B?0>?0D5>/=9 =1>1J-C?I>CD8HAB1=1G?0D5>1D1:94,3?I>C5 <<?IG@B??B9C=?0G@B?GD8>IBA@8 ?0D5 1 ;/=8 >1@ B?I>D?4B/=?D8G5@9CDB?6-GCD9G @1DB.45GD?IG

U


UUU

 

!5FIMA'HRG7HR 

 # ! # " " " #!" 

  $" " #!"$#  :E8MHI:K:F9NB :EE*=>G5Q>B=K*DH/ ,RIHRK@8P1FRG:P$:@@5EAP)>TF:K*

"MAG # ! #AD:M*LM:LA>7G:B: D8FA=RLDHE8M>KA %=JD:BI*K:IHEEH9PF6G>PR

DAP5;@:E>:I8MAGD:M*<RCAMH=7 EAFF:IHR>7Q>N5L>BOPRIHRK@8P%NGB

I*KQHRG:G:?HK5P@B:=B:N>LBF8MAM>PF:QAMBDJG :>KHLD:?JGIHR@B:IKJMA?HK*LMAGBLMHK7:5

D6P,BDHGHF7:PHB*GGHP!:I:GMOG7HR MHHIH7H F>M*OPRIHRK@8P1FRG:P C5Q:L>.;H9MRKH6D: G8GB:/ 6M:GMH=7EAFF:)8GHIHRLMAGI>K7IMOLA MHR$)>TF:K*DA MH=7EAFF:>7G:B=B:?HK>MBD8

QHRGI5L>B:D8FAD:BD*MO:I8MH #BM7:A5E E>B<A:GM:EE:DMBDJG IHRL>D*IHB>PI>KBIMJL>BP :GMBF>MOI7S>M:B:D8FAD:BF>.D:GB;:EBLF8/:>KH LD:?JG )>@*EHIK8;EAF:5Q>BIKHD9<>BF>M:>DI:B=>R;H9MRKH6:GM:EE:DMBD* &D:M*LM:LAMAP=B:N>LBF8MAM:PMOGRI*KQH GMOG !"$)$% %& I>KB@K*?>M:BF>F7: F8GHE5CA:I8MHRP>IBM>E>7PD:BMOGMKBJGDE* =OG:I>EIBLMBD6

 

(:G>7P=>GD:MA@HK>7MHG +# @B:MH8MB =>GIKHQOK*L>G5>P:@HK5PHIEBDJGLRLMAF*MOG ">8MB5Q>BG:D*G>B8FOPF>MALRGM6KALAMHRH IEHLM:L7HRF:P.I*>BF5L:@B:D:DH9K@AF:/ 2QHR F>D:BE5F>EHBI8G &IBH?K5LDB::IHD*ER<A5Q>BG:D*G>BF>M:I: EB*RIH;K9QB:MHR!+ "Q>=8G8E:5QHRGEA@F5 G>P!%#'-:)! #(DBGH9GM:BF>FI:M: K7>PHBHIH7>PIK5I>BG::GMBD:N7LM:GM:BD*N> 5 OP QK8GB:MH:K@8M>KH 0I*KQHRGRIH;K9QB:IHR HBFI:M:K7>PMHRPIKHL>@@7SHRGM:QK8GB:DB8 FOPD:G>7P=>G>G=B:?5K>M:BG::LQHEAN>7 (B8M:G M>EBD*IKHDAK9QNAD>=B:@OGBLF8P*KQBL:GM:I> K7>K@: )>M:C9MOG>M:BK>BJGIHRD:M5N>L:GIKHL?H K5P6M:GDB5G:F>BDM8>IBQ>BKAF:MBD8LQ6F:IHR >F?:GBS8M:G@B:IKJMA?HK* &IK8M:L6MHRD8 IAD>:I8MAG>C5M:LAMOG%("!# # " :D8FA AE:=6A>IBMKHI6IHR>C5M:L>MBP IKHL?HK5P5DKBG>8MBHBFI:M:K7>PIHR5E>@:G8MB N:5?MB:QG:G=>G:GM:IHDK7GHM:GL4:RM*IHRSA MH9L>MH!+ 1@GOLMHIJPMHD8<BFHMAPLR@D> DKBF5GAPIK8M:LAP5Q>BFIEHD*K>BMHG=B:@OGBLF8 D:BLMH!+ IKHL>9QHGM:B8EAF5K:LMHG#T+BD8 E:G:FAGMHRPM9Q>B.ALMK:;6/D:BF>7G>BD:G5G: RIH;K9QBHLMAF5LAMHR#B@:7HR -HI:K*=HCH>7G:B8MB>GJMHLR@D>DKBF5GH>IB

MBD*:>KHLD*?A- M:HIH7:I:KHRLB*SHRGD:M*MA =B*KD>B:MOGIM6L>OG$ #!#LMHGDBGA M6K: IHR>D=AEJG>M:BF>IRDG8E>RD8D:IG8-HIK8 ;EAF:IKHLI:NH9GG:E9LHRGFAQ:GBDH7MAP!#: ?H9LRF?OG7:M>QGBD6PRIHLM6KBCAPF>MAG:F>KB D:GBD6>M:BK>7:IHRF:PM:IKHF6N>RL>=>GRI*KQ>B ,LMK:M8PCAK*P5Q>BLRGAN7L>BIE5HGG:S>BF>M:

$# #% (' M:HIH7:>C:DH EHRNH9GG:FAG=B:N5MHRGIRKHF:QBD*

   #D8FADB>D>7IHRI*>BG:=JL>BE9LA8FOPH$

[[

# "# " (! "#"'#!" #' "#"' #! %"# $# &

\\

)>TF:K*DAP ;@:7G>BI*EBQ:F5GHP &@GOLM6 # ( @B:MHRIH;K9QBH.!:I:GBDH E6P/FIHK>7LM:IKJM:LM*=B:G:E>BMHRK@H9L>>IB DHBGOGB:D*RI5KMHR8LHI>KG*>BHD:BK8P8FOP8EH D:B LMK:;JG>B ,B>KF:GH7 IHRF5LOMAP>M:BK>7:P>E5@ QHRGD:BMAGM9QAMOGG:RIA@>7OG"D:K:F:@D* & MAGD:M:;HE6 >D:MHFFRK7OG>RKJIHRMHRP H?>7E:F>:I8IKH@K*FF:M:>DLR@QKHGBLFH9IEH7OG D:BRIH;KRQ7OGMHRLM8EHR #RM8MHIHL8:IHM>EH9 L>>FI8=BHLMBP=B:IK:@F:M>9L>BP$>KHE7GHR#N6G:P HBHIH7>PIKH5;E>I:GMAG>C6PLRF?OG7: U -H.D:D8MRQH/ L9F?OG:F>:CBOF:MH9QHMHR !+ RIH;K9QBH.!:I:GBDHE6P/N:MHDK:MH9L>MH @>KF:GBD8G:RMBD8 U -:RI8EHBI:MK7:N:G:RIA@H9GM:GD:GHGBD*LMHG "D:K:F:@D* F>MBP:I:K:7MAM>PM>QGBD5P=BHKNJL>BP U -H>EEAGBD8!+ N:I:K*@@>EG>:D8FA5G:RIH ;K9QBHM9IHR.!:I:GBDHE6P/D:B*EE:=9HI:E:B8M> KHRM9IHR ,B>KF:GH7!#M: >D:MHFF9KB:IHRMHRP QKOLMH9L:F>E7@HIKBG:I8MBP>RKO>DEH@5P .@B:G: F:E:DJLHRGE7@HHB>KF:GH7/ 8IOP5E>@:GDR;>K GAMBD5PIA@5P :EE*:I8M8M> D*GHRGMHRP>KF: GH9P ,9M>MAL9F;:LA@B:MAG:RI6@ALAMOG=9HI: E:B8M>KOGRIH;KRQ7OG5QHRGRIH@K*<>B H9M>L>> I:G:=B:IK:@F*M>RLA@B:MH.!:I:GBDHE6P/D:BM: MK7:.:=>E?*DB:/MHR5QHRGIKHL5EN>B,=B>RNRGM6P MAP>GBD6PB>9NRGLAP%CHIEBLFJG $ '5 LM>BE>:RLMAK6>IBLMHE6IKHPMA=BH7DALAMOGG:R IA@>7OG"D:K:F:@D*:EE*F5QKBLMB@F6P:IHM5E> LF:=>G5Q>BRI*KC>B

  

,)>TF:K*DAP:G:DH7GOL>&$MOG:FRGMBDJG =:I:GJGD:M* @B:MH D:B@B:D*N>QK8GH F5QKBMH  !:K:FHG5PMHR(0"%# HB*GNKOIH7MHR=B5KK>:G MALQ>MBD6:G:DH7GOLALMHRP=AFHLBH@K*?HRP @B: G:MHG7LHRGMAGDHBGOGBD6>R:BLNAL7:MAPDR;5KGA

Q>BKAF:MBD8LQ6F:D8IAD>:I8MHG=B:@OGBLF8E8

LAP 5Q:L:G8FOP3I*EB3G:>GAF>KJLHRGMHRP :KQA@H9PMOG>GBDJG%IBM>E>7OG

@O:=RG:F7:PLMBPM>QGBD5PIKH=B:@K:?5P I:E>9>B G:LM:F:M6L>BMHG=B:@OGBLF8 RIHLMAK7SHGM:P8

(*IHBHBF*EBLM:LMAG:>KHIHK7:I>K7F>G:G8MBLMH

 N:LRSAMB8M:GD:BMHFHG:=BD87LOP>CHIEB

MBHB*EE>P>M:BK>7>P5QHRG=JL>B:DKB;8M>K>PMB F5P+:B:EE*:RMH7FIHKH9G3L9F?OG:F>MHG:R MBD83G:?MB*CHRGFI:M:K7>P

LMBD8IK8@K:FF:IHR5Q>BF7:DHBGOGBD6=B*LM:LA :RM8MOG >EBDHIM5KOG5K>RG:PD:B=B*LOLAP-> EBD* :RM8MHIK8@K:FF:IHRMHRE*QBLMHGFIHK>7G:

,LM8EHP>DM8P:I8M::D7GAM:RIH;K9QB:5Q>B G::GMBF>MOI7L>BLH;:K*IKH;E6F:M:RIHLM6KB

;HAN6L>BLMAG5@D:BKAF>M:?HK*:LN>GJG:I8: DKBMBD*GALB*N:>7G:B7LOPMHF8GHIHRN:MAG.IEA

CAP:D8FAD:BLMBP# %'8IHRM::GM:EE:DMB D* LI:G7SHRG ,BF8G>P?K>@*M>PIHR5QHRG?HRE M>QGBD6RIHLM6KBCA>7G:BHB=9HIHRLRFF>M5QHRG

KJL>B/:I8MH ;H9MRKH)>TF:K*DA B:M7HB5CB?K>@*M>PMHR?7EHR  # * D8 LMHRP =BL =>G.D8;HGM:B/F>M7IHM: ,BLRSAM6L>BP

LMAG:IHLMHE6D:M:IHE5FALAPMAPI>BK:M>7:PLM: :GHBQM*MAP"HF:E7:P ,BRI8EHBI>P>7G:BLRSAM6 LBFHL>MBIHLHLM8>IBQ>BKALB:D6P>MHBF8MAM:P;K7

@B:MA=B:DK:MBD6LRF?OG7:5QHRGIKHQOK6L>BD:B HR=>7PLD5?M>M:BG:D*G>BI7LO >=HF5GHN>OKH9G LMH!>GM*@OGHD:BMH*GHB@F:MAPRI8N>LAPG5HRF:

LDHGM:B

QAMBDH9:>KHLD*?HRP

U


"

UUU &

":KNRFMWL<MW 

[[

&$

'& #"%$( )#$%( #$ !")! &")(!")( #")' #$")%%&"! &"! ")%&"

\\

#&! # %&" $ ! GE=RCPMWUK;LCUSFRC<?U?JJ,NMJJ; QIMNG,NCPGK:LCGRMWU1L:MWU2NMW S?N?PMWQG?QRM>LKCRFQCGP,RMW $WEM>QRMWRFLNPORFQCGP,NMWS? WNFPCR;QCGCLLG,KFLM KCR,RGU ?L?IMGLOQCGU ,!% #>KDTL?KCRMWU QRP?RGTRGIM>U BCLWN,PVCG,JJFJ>QF ?N= RFLCLR?RGIMNM<FQFRTLWNFPCQGOL NMW;BF=KTUC<L?GNMJ>QIJFP:U LTP<XMLR?URFQIJFP;NP?EK?RGI=RFR? NMWWN,PVCGQRGUKML,BCURMWQRP?RM> KC QIMNG:URCRP,TPCU;I?GCH,TPCUI?G H:PMLR?U=RGR?NP,EK?R?S?VCGPMRCP:AMWL RMCNGIMGLTLG?I=CNGRCJC<MRMW*CYK?P,IF CH:BTQC:L?CLFKCPTRGI=QFKC<TK? RM MNM<MQ<EMWP??L?D:PCR?GQC ,JJFVOP?

GWNC>SWLMGRMW &!#+%"&!#):QRPCA?L RCJGI,RFLNCP?QK:LFC@BMK,B?:L?1IJGI2BCHG=RCP?RMIMK @<MLRFUCEP;EMPQFU:L?LRGRMWGM>RFUEP<NFU %PGQI=K?QRC NJ:MLQRFD,QF BFJ?B;QRM$$#$"!) 9QMBWQM<TLF IG?L?IM>ECR?G?WR;FCH:JGHF=QMIG?LIGLFRMNMGC<L:??LR?L?IJ? QRGI,?WRMQWLR;PFQFUBCLNPMQS:RCGR<NMR?I?GLM>PGMQR?;BF@C @?PFK:L?G?RPGI,RFU?LSPTN=RFR?U'?N=D?QFEG?RFL1NPM?ETE;2 RFUL:?UEP<NFUQR??LOR?R?IJGK,IG?CRMGK=RFR?UBCL?DMPM>QC R=QMR?NMGMRGI,RFUV?P?IRFPGQRGI,I?GRFLGI?L=RFR,RFUL?3QIM ROQCG=QMRMLNWP?KGBMCGB;RP=NMCH,NJTQ;URFU#RGUKCE,JCUR? V>RFRCUJMGN=LI?GQRFL'+ !'#'''RMWKCR?JJ?EK: LMWGM>I?JM>LR?GL?NPMQ?PKMQRM>LMGCJJFLGIM<WECGMLMKGIM<DM PC<UI?GMGNMJ<RCU .#CNR:K@PFUI?GMVCGKOL?UBCLC<L?GNMJ>K? IPG,I?GRM@,PMUNP:NCGL?N:QCG?N=ROP?QRFLNP=JFAF*CR,RFL RCJCWR?<?:IR?IRFQWLCBP<?QFRFU&SLGI;U&NGRPMN;U"?LBFK<?U P<NFUNPMQR:SFI?LQC=Q?;BFELTP<X?KCKCPGI:U?I=K?CLBG?D: PMWQCUCNGQFK,LQCGU U4N=RMNP<QK?RFUN?LBFK<?U?JJ,XCGM#%&!)'#+%#&! '#) *:VPGQ;KCP?IPM>QK?SCTPM>LR?L=NMGMUCKD,LGXCRFQW KNRTK?RMJME<?RMW'-I?GC<VCR?HGB:ACGQCI,NMG??N=RGUQCQF K?QK:LCUVOPCUWAFJM>IGLB>LMW &D=QMLNG?MG=UIWIJMDMPC<C JC>SCPMU?L,KCQ,K?UC<K?QRC=JMG"+" !%#&!' $BG,"PMQN?SOLR?UL?BGI?GMJME;QMWLR? ?BGI?GMJ=EFR? R?CNGIMGLTLG?I,1Q?ZLG?2 RMW"CLR?EOLMWN?P?B:VMLR?G=RGNPGL?N= RGUCIJME:URMW M*CYK?P,IFUC<VC N?P?BCVRC<=RGFSFRC<?BCLKNMPC<L? KCGTSC< 1?LBCLWJMNMGFSC<:L? QWEICIPGK:LMNP=EP?KK?2 #>KDTL?KCRM CNGRCJC<M*CYK?P,IF JMGN=L RMNP=EP?KK?

$#%&" && ! #& $ DMPMRM?LNCP,Q?KCNMR:R?Q>LMP?RFUVOP?U U.GCNGQR;KMLCUS?VPCG?QRC<7EG?I?J>RCP??NMRCJ:QK?R?7L?? L?KC<HMWLRMCK@=JGMRMWNLCWKMLG=IMIIMWI?GRM! #') $#*)%$) 6RQG?L?K:LCR?GL??NMD>EMWLRFLCKD,LGQFCNG NJMIOLNMWQRGUNGMMHC<CUCIBMV:URMWUS?KNMPM>Q?LL??NM@M>L KMGP?<CUEG?RGUXT:URTL?QSCLOL U.G" # "('(" CROLNMWN,QVMWL?N=VP=LG?LMQ;K? R?I?SOUI?GMGFJGIGTK:LMG,LTRTL I?J=C<L?GL?DPMLR<QMWLCL= ACGRMWVCGKOL?L?CK@MJG?QRM>LNPMICGK:LMWL??L?NR>HMWL?LM Q<? U.G<BGMG?WRM<NMJ<RCUNP:NCGL?I,LMWLI?GRML:MCK@=JGM?K:QTU K=JGUCGQ?VSC<QRFVOP?'CGQ;EFQFRMW&SLGIM>):LRPMW&NGVCGP; QCTL4EC<?UEG?RFLNPMK;SCG? '#!!+%("&(" RMWNMJW N=SFRMWQICW,QK?RMURPCJ:UNG:LCUMGD?PK?ICWRGI:UCR?GPC<CU :VCGE<LCG;BFBCIR;I?GBCBMK:LTLRTLWN?PV=LRTL? NMSCK,RTLBCL?L?K:LCR?GL?NPMI>ACGNP=@JFK?CN,PICG?U U.GNPMCGBMNMG;QCGUBCL?DMPM>LK=LMRFL?L?EI?<?VP;QFRTL?WR=,PVGQCL?WJMNMGC<R?GI?G,P? KNMPM>KCL?KCGOQMWKCRFSFRC<? &VMWKC I?GJ:KC U1"PMTS;SFI?LMG?N?GRM>KCLCU?JJ?E:U QRFVTPMS:RFQFRTLQRP?RMN:BTL2 ?L?D:PCGRMCLFKCPTRGI=RMW"CLR?EOLMW '?J;SCG?0<NMR?BCL:VCG?JJ,HCG QVCB=L I?L:L?QRP?R=NCBMBCL:VCGIJC<QCG '- =VGK=LMBCL:IJCGQCKML,BCU ?JJ, CEI?GL<?QCIG,JJCUQR?@=PCG?Q>LMP,K?U CGBGI,QCNCPGMV:UNMWMGB;K?PVMGC<L?G 1E?J,XGMG2 U1"PMTS;SFICFBG?BGI?Q<?EG?RFL FJCIRPMLGI;D>J?HFRTLKML,BTL2 &BO ECJ,KC &<L?GX;RFK??L:VMWLKNCGI,KCPCU QCBGA;DGM?PGSK=QRP?RMN:BTLIG?WR:UQC NMJJ:UNCPGNROQCGU=VGEG?RFD>J?HFRTL QRP?RMN:BTL?JJ,EG?N?P?IMJM>SFQFRTL D?LR,PTL CLR=UQRP?RMN:BTL U1$WH;SFICQFK?LRGI,M?PGSK=URTL CN?EECJK?RGOLMNJGROL&"."2  &"."WNFPCRM>L?WR;RFQRGEK;QRML QRP?R=HFP,UI?GM*CYK?P,IFU:VCG NPMEP?KK?R<QCGRFLNP=QJFAF,JJTL #>LMJM QI,PR? CL DS,LMWLM>RCEG?X;RTJ:LCMGQRP?R?<MG NMWI,LMWLJ=EMEG??PGSKFRGI;K?>PF RP>N? ?LBPOL U1.JMIJFPOSFICFKFV?LMPE,LTQFRTL QRP?RMJMEGIOLWNFPCQGOL2 0GS:JCGL?NCGM NMGFR;UI?GRGQV:QF:VCG?WR=KCRFKC<TQF RFUSFRC<?U BCLKNMPM>KCL? I?R?LM;QMWKC 0MCN=KCLMDM@CP=CNGVC<PFK?RTL ?LSPONTLRMW*CYK?P,IFC<L?G=RGCNCGB; BCLWN:EP?ACKCR?R,HCGURML+C@PMW,PGM I?GRML*,GM @P;ICI=QKMEG?RMLQRP?R= HFP,U 0MI=AGKMRTLKCR?R,HCTL?QD?JOU I?GC<L?GSCRGI=R?RMK:RPM ?JJ,=VG=RG :JWQCRMNP=@JFK?CN,LBPTQFURTL KML,BTLRMWQRP?RM>HFP,U *NMPC<RGUKCR?R,HCGUL?J:CG=RGRGU:IMAC M*CYK?P,IFU TQR=QMRFSFRC<?QRM L?WRGI=I?GRFL?CPMNMP<?BCLR=JKFQCL? RFL?EE<HCG ?D;LMLR?U?WR=RMK:RPMEG?RM "MGMUS?8L?GWNMWPE=UR=RC =KTU C<L?G:L?KCE,JMCPORFK?

U

CK@MJ<TL?JJ,I?GRFLI?R,VPFQF ',IPGRFJ;AF?LRGGIOLKNMPC< L?NPMI?J:QCGQM@?P:UN?PCL:PECGCU#CNMJJ:UVOPCU?L,RMLI=QKM :VMWLN?P?RFPFSC<AWVTQGI:UBG?R?P?V:UQCNMJ<RCUNMWN;P?LNPM JFNRGI,RMSCMNMGFK:LMR?KGDJM>$N?GRC<R?GJMGN=LI?J>RCPFCNM NRC<?CN<RMWS:K?RMU #I?G+*%! #C=RG?DMP,RFL:EI?GPFBG,ELTQFRWV=LIPMWQK,RTLF:KD?QF N?P?K:LCGQRFLR;PFQFRTLI?L=LTLNPMQTNGI;UWEGCGL;UNJ>QG KMVCPGOLNPMQMV;QRFLCN?D;RMWUKCR?K,RG?RFK>RFRMQR=K? ?NMDWE;QWEVPTRGQKOLQCIJCGQRM>UVOPMWUI,I?GQRFL,KCQF? L?X;RFQFG?RPGI;U@M;SCG?U0M' ("#RMW):LRPMW&N?D;UEG? RF-:?P<NFC<L?GRM &N<QFU?N=RFLCN=KCLFC@BM K,B??L?K:LCR?GL?JCGRMWPE;QCGEG?=QMWUNPM@JFK?R<XMLR?GQVC RGI,KCRFQWKNRTK?RMJME<?RMWU I?G:L?CGBGI=RCRP?A;DGM -M QMIMKC<??L?DMP,UN?P?K:LMWLRM1#GQK?L=EJCGM2 RM1#TRFP<?2 I?GRM1$RRGI=L2 RM16JCL?2I?GRM1$E<?#MD<?2QRFL$S;L? RM $5&"$QRF CQQ?JML<IFI?GRM"?LCNGQRFKG?I=-MQMIMKC<MQRM 'P,IJCGM#RFLWN=JMGNF&JJ,B?CHWNFPCRM>LR?-MQMIMKC<?$JC H?LBPM>NMJFU(T?LL<LTL):PIWP?U!,PGQ?U",RP?UI?G/=BMW 0MWNMWPEC<M R:JMU @P<QICR?GQCQWLCLLM;QCGUKCRMWUHCLMB= VMWURFUVOP?UCL=ACGRFURMWPGQRGI;UQCX=L )G?UCJN<QMWKC=RGBCLS?KCR?RP?NC<FVOP?RMLCN=KCLMVCGKOL? QCK<?RCP,QRG?IJ<LF3

U


 

UUU

#9JMQE VK;LV 

  

QL1#2MLVHO>Q:P>QBPQ>U9OF>P>T

Q> H>K>KQ9O:H>FQSKJFHO<QBOSKMVOLP?B

PQFT%MOFI;LVMBOFDO-C>JB<QFE#V

PQFHNK>BOLPH>CNKMLVB;K>FFAFLHQEP;>QET#L IBJFH:T%BOLMLO;>THLPQ;WBFMBO;MLV& ! BKNL>KQ;PQLFULTUO<KLTUO:PETQSKJF

OLP?BPQFH:LAEDB;Q>FLVPF>PQFH-DV JK:H>F>MLAVK>JSJ9KEPQEK>KQFMV

PRSJ9KSKBIFHLMQ9OSKPQLFU;WBF&! $BH-RBMBO;MQSPE B;K>FJ>REJ>QFH-?9?>FL <QFLFAF>UOLKFH9TM>RLD9KBFBTQETBIIEKFH:TAE

OFH:MBO;LALH>FDO-C>JB<QF16K>>H<JEH>FB G;PLV?>RF->DHVISJ9KLPQL$NJ>>DH-RFMLV >KL;DBF?>RF-MIED:BK<@BFQETBMBOU<JBKET>

J<PF>TAFL;HEPETABKR8-CEK>K>KBMEO9>PQE QEKMLIFQFH:QETA>PLMVO<P?BPET .FQ>DL;J>T

KQFMVOFH:TMBOF<ALV B;K>FLH;KAVKLT3>MLAE J;>TQSKBK>9OFSKJ9PSK

J>T9ULVK>MLAB;GBF<QFHV?BOKL=KJBDKNJLK> QEPVDHVO;> $QLMI>;PFL>VQ<M9OVPF JBQ-QEKM=OFKEHL PJLDLK;>QLV >MLOOLC:REHBPBJ;>K=UQ> QLVMLVODB;L!EJ<PF>T0-GET>M<QL'PSQBOF HNKH>FL>OJ<AFLTVCVMLVOD<T BKMOLHBFJ9KS LK>=>OULT #$ #$ B;UBH> REJBOFK:BMFHLFKSK;>J9PSJBQLJ9D>OL

0LDBDLK<T<QFQFTMOLEDL=JBKBTJ9OBTG>K- H-EHBL4JEQQ<T:<QF9UBF>MLJB;KBF>M8>VQ<K BMF?B?>FNKBF AVPQVUNT Q><P>DO-C>JB0><P> MBO;QSKMO<PC>QSK?OLUNKMLV<MSTL;AFLT B;MBLA:DEP>KQLK>OJ<AFLVCVMLVOD<5O +>OHLDF>KK-HEK>JEKMOLUSO:PBFPQEKBHJ; PRSPEMVOLP?BPQFHNKBIFHLMQ9OSK J>T MOL BQLFJ-WLVKDF>Q>UBFO<QBO> +;>>M<QFT?>PFH9T>FUJ9TQLVA<O>QLTQET #VOLP?BPQFH:TPBH-RB>KQFMVOFH:MBO;LALB; K>FQ>#! Q>LML;>BHJFPRNKLKQ>FJ9 PS>OJLPQB;>TA=LBIIEKFHNKBQ>FOBFNK>M<QL BGSQBOFH< $VKLIFH-H-RBUO<KLVMBKLFHF-WLKQ>F BIF H<MQBO> >M<Q>LML;> JBP>;LVQ= MLVJBH-ALH>F -II> ?>O9ST Q=MLV Q>LML;> JBQ>PQ>RJB= LVKPBBV>;PRE QBT V@EIL=

!!( !%&* %&!$&!( !% $' ")$!%%&# %'

HFKA=KLVMBOFL

%M<Q<QBJ9UOFP:JBO> <MSTR>AF>MFPQNP>QB PQ>QEIBLMQFH-ABIQ;>BFA:PBSKQSKQBIBVQ>;SK EJBONK BI-UFPQBTAF>CLOLMLF:PBFTVM:OG>K PQLLVPF>PQFH<PH9ILTQETVM<RBPET 4M:OG>K <JSTPQLMO>HQFH< #>O8<QFLFA=LBQ>FOB;BTMLVAF>UBFO;WLKQ>FQ>

MVOLP?BPQFH-BIFH<MQBO>MLVBHJFPRNKBFH- RBUO<KLQLBIIEKFH<!EJ<PFL!!# J<KL  BVON>M<Q>  QSKMOLEDL=JBKSKUO<KSKH>FRBSOB;Q>F?9?>FL

+>G;JLV MOLHBFJ9KLVK>BKEJBONKBFDF>QEKML OB;>H-RBCSQF-TH>FK>ILDLALQB;PQFTMBOFMQN PBFTBM9HQ>PETH>FAFB=OVKPETQLVH>Q>PQOLCF HL=MBO-PJ>QLT <MSTPVK9?EPQEKMBO;MQSPE QET/<ALV

   &$  &$ "&*& $!

   $%! $"! !)(&' & '   !)(&' & ' 

U9TDF>K>MBOF

<QFR>I-?LVKJ<KLQ>  MLV9ULVK

MLIL=KH>F?- ILVK-JBP>QFT MONQBT BPQ;BT

MOLYMLILDFPQB;DF>QEKVMBKLFH;>P:QLVT>M<Q> MBO;MLV  MLVR>HLPQ;PBFPQLQ9ILT LILD>OF>PJ<T A9UQEH>KK>PVJ?IERL=KBHK9LV

CSQF-TI;DLJB

H>FK>M>O>USO:PLVKQ>BK>9OF>J9P> PB9KABF

Q-QEKBHA:IS P:QLVT PB#-OKER> .IVJM;> &<IL F-KKBK> H>F>IIL=

GEH>I:TM;PQET (MONQE >VQ:MLVC9OKBFQ> !H>F

A>>M<QFTJBQ>HFK:PBFTH>FQFTJBQ>PQ>RJB=PBFT BIFHLMQ9OSKH>FMIEOSJ-QSK

Q> Q>BIFH<MQBO>JBQLVTH-ALVTAE I>A: PVJCNKEPBK>BMBHQB;KBFQEP=J?>PEI;

$QEK>KQFMVOFH:MBO;LALQLV ABKMIEON REH>KLFPUBQFH9TMO<PRBQBTA>M-KBT LFLML;BT JBQ>HVI;PQEH>K>M<UOLKF-PBUOLKF- BKNQL VMBOAFLDHNREH>KBG>FQ;>TQETVMBOUO:

5SO;T>VQ- % #&###QETMON QET>KQ>M<HOFPETPQLKH;KAVKLJBPVK9MBF>K> JBDFPQLMLFB;Q>FE>MBFI:>KBG9IBDHQETAF<DHS PETQLVH>Q>PQOLCFH-M=OFKLVBCF-IQE %M<M9OVPFEPVKLIFH:PQFTA=L>VQ9T BQ>FOB;BT>K9OUBQ>FPQLMLP<PQ>  BV ONH>F P=JCSK>JBQ>J9UOFQNO>LFHLKLJFHABALJ9K> ABKH>I=MQBQ>FJBQ;MLQ> $QLMI>;PFL>VQ<H>FJBAF>C>FK<JBKEQEK> AVK>J;>QLVA>KBFPJL=>M<G9KBTQO-MBWBT LFF AFLHQ:QOFBTBQ>FOB;BTQSKBIFHLMQ9OSK1M>W> OB=LVKULKQO-2MBOFJ9KLKQ>TH>FMF9WLKQ>TK> M-OLVKQ>UOSPQL=JBK> #OLPR9PQBBAN :J-IILK>C>FO9PQB>M<QL ILD>OF>PJ<QL QLVMOLYMLILDFPJL=DF>QEK QO9ULVP>>KQFMVOFH:MBO;LAL MOLTDKNPEH>F PVJJ<OCSPEPQ>J9QO>MBOFHLM:TQSKAEJ< PFSKA>M>KNKMLV>K>HL;KSPBLVMLVOD<T.F HLKLJ;>T F-KKET#>M>R>K>P;LV2

DBTEJ9OBTJBQ-QEAEJLP;BVPEQLVR9J>QLTPQL 1#2 EAB=QBOEMLV>KQFMOLPSMB=BFQ>1$H<O MFLK2>HLIL=REPBA=LEJ9OBTMOFK>M<Q>3QE

,9QLT<JST MLV-II>G>KLFPVKQBIBPQ9TBK AF>C9OLKQLT LFLML;LF?>RJF>;>JBQ>QLM;PQE H>KMOLTQ>J9UOFMO<QFKLTMLIFQFH->IVPFQBI: WEQ:J>Q>QSK>KQFBGLVPF>PQNKH>FJ9UOFMOFK> M<QFTBVOSBHILD9T>KQ;PQLFU>R9J>Q>QETI> ROLJBQ>K-PQBVPET BDH>Q>IB;CREHBQLCI9DLK R9J>QETA>PLMVO<P?BPET<MST-IISPQBMBO; QO>K>H>Q9ABFGBQLAEJLP;BVJ>QLV%MOFI;LV  $QL;AFLAEJLP;BVJ>B;UBD;KBFJKB;>DF>QEK> AFH>;SQELOD:QSKBMLUFHNKA>PLMVOLP?BPQNK MLVM>O<QFQLVTA<REHB7H>FJ-IFPQ>QOBFTCLO9T 7EAF>?B?>;SPE<QFR>JLKFJLMLFERL=K 9DFKBM> O>JLK:QET>KQFMVOFH:TPBW<K1-OPE2QSKVMB PUEJ9KSK JBQEKBM;HIEPEQSK-ABFSKQ>JB;SK %HLIL=REPBPVK-KQEPEQSKBHMOLPNMSKQLV PVKAFH>IFPQFHL=PSJ>QB;LVJB>GFSJ>QL=ULVT QET#VOLP?BPQFH:T DF>K>BHALRB;J;>>K>HL; KSPEH>Q>M9IQET MLVJBQ>G=-IISKPEJB;SKB Q>BG:T

IBLMQFH-OBMLOQ-W &9?>F> BQ>FOB;BTB;K>F>VQ9TH>FHLFQL=KQL

PETMLVMOLYM9RBPBEBCF>IQFH:QO>DSA;>QLV LILH>VQNJ>QLT %KRONMSKH>FA>PFHL=MIL= QLV

PVJC9OLKQLVT PB>KQ;RBPEJBQEKH>Q8BVCEJF PJ<KMLIFQFH:1J>HOLLFHLKLJ;>2QETA>PLMV O<P?BPET ELML;>UO<KLJBQLUO<KLAFLIFPR>;

*=HILFQET*>QBU-HEVMLPQEO;WLVK<QFH-RB UO<KLQ>JFPRSJ9K>BIFH<MQBO>JM>;KLVKPQE A>PLMVO<P?BPEMOLTQLQ9ILT)LVK;LV C9OKL

KBFMOLTQL?VR<QETUOBLHLM;>T

KQ>TSTM>O-ABFDJ>QEKMBOPFK:H>FRBSOEQFH-B

KQ>FK>M-OLVK K9LVTMVOLP?9PQBTDF>Q;B

MFQVUEJ9KEPBW<K <MLVJ9UOFQFT )LVK;LVB;

JB;TABKH-KLVJB B;J>PQBHLKQL; >DO-JJ>QLF

U>KM>O>IECRB;J<KLQ>>M<Q> ,9QLT I9KB QEKEJBOLJEK;>>VQ: )LVK;LV R>9ULVKM>O>IECRB;H>FQ> JB?-PEQLK

JBD-ILF JFHOL;H>FDHOFKF-OEABT

   *-RBUO<KL <MSTH>FC9QLT PQLPUBQFH<QJ: J>QLVMOLYMLILDFPJL=QETA>PLMVO<P?BPET H>Q>USO;WLKQ>F HBC-I>F> QET Q-GET QSK

 BVON 'J?<IFJ>?D>;KLVK>M<QLK HLO?>K--II>MBO;MLVJB  BVON H-RBUO<KL DF>K>H>IVCRL=KQVU<KM>O>Q-PBFT PQLPVJCSKEJ9KLUO<KLJ;PRSPETH>FQ>9GL

#!"%" MLVH>RLO;PQEHBMOFK>M<QEK BM;PEJE9K>OGEQET>KQFMVOFH:TMBOF<ALVMLV PVJM;MQBFJBQEK#OSQLJ>DF- ';K>FU>O>HQEOFPQFH< <MSTPVJMIEONKLVK <QFEH-RB9GLALTH>FEMQ:PEJF>TNO>TBK<T>M<

10LHVOF<QBOL<JST<ISKB;K>FEHLOLXA;>H>FL BJM>FDJ<TJ>T>M<QEK*V?9OKEPEDF>QEKA: RBKBOD>PF>H:J>T>MLH>Q-PQ>PE (LFHLKLJF H:HO;PEUQ=MEPBQEKM<OQ>QETUNO>TJ>T < MLV<JSTPVJC9OBFQLVTHV?BOKNKQBT $H9CQL

!BKPH9CQLKQ>F<JST<QFJBQ>;AF>UO:J>Q> MLVA;KLVKPQLK.%'!BKNB;J>PQB-KBODLF JML OL=KK>J>T>MLOOLC:PLVKPQLP=KLI<J>TPQL #$ H>FPQEK#LIFQFH:#OLPQ>P;>2 %M<QLHLTQETPQ-PETQLVT:Q>KLFHFKEQLMLF :PBFTMLVB;A>JBK>LOD>KNKLVKMOFK>M<I;DBTE J9OBTPB%R:K>H>F"BPP>ILK;HE

U


 

,=@D8 ?I>.?I 

  :9=->5G=5D D84?<?6?>.1D?I HB?>?IDB1 79;?0=1E8D-.,*4*)14"21:.1:1@/D?> @1=59>A>41?B;?>,1 ?;0;<?GD?I1.=1D?G 61.>5D19>1;<5.>59 @B?GD?@1B/>=5=910$ &1.1(10!$ #8>@BAD8=5D D?>?0>9?D?I

 /D1>8 $5;D,<5C5%D?>B5D1>/D1:.1BH?6! %'0"06'48 5.D5D9,7B165@B9>1@/D,CC5B9G=->5GCD? =1>96,CD?D8G8,HD1@1>1CD1DA> CD8>?@?.11@?4.459 D8>,15@.E5C881>D9DB?=?;B1D9;- $D8>@BAD8=1G5>,B7591CD?H?@?9-C1=5D8>1CDI>? =.1 #AB15.>19?949;?.=1G=1H/=5>?9CH8=1D9C=?.5> >D91CD?=9CE?6?B9;/CDB1D/D?I;1E5CDAD?G @/54A ;19@,B18;7 ; E5=@ DC?I;?CD.J59/C?;19=.15($! 4$ 5>AD1CA=1D D?IG1@?D5<?0>941>9;/C8=5.?5: C;8C8GC;?@?2?<-G 1=.1E<.3845>1:.J59791D16,B5 DB1@?IE(1BH.J?I>>1@1B5<10>?I> "91CDI>?=9;?.45>, H?I>?0D5/>?=1 ?0D58<9;.1 ,H?I>1@<AGD?21E=/;19 D?>I@8B5C91;/D?IG1B9E=/ 9(1ID/ /@FG;19D1>D/ >1DG@?IDBA>5 ,DC9;91ID?.45>5.>19FB1.?9HFB.G=91 DB0@1CD8=,C8% #?@1B1@ >F1>1DB9H91CD9 ;/DC9D D?-D1>D?@B?1>  ;B?IC=1D8G;<9= ;FC8GD8G 4B C8G5;=,B?IGD8G96$8  2$0$56$630 ;19@5B9<1=  21>/D1>CD8>@B?;-BI:-D8G  @?I48=?C950D8;5CD1$!,1%   1=,CFG=5D D8> @BAD85@.E5C-D8G;1D D?I1CDI>?=9;?0D=-=1D?G? BI41<<?0 @?I5.H57.>59=/<9G40?=,B5G>FB.D5B1 D8>.491@B?;-BI:8,7B161>$D8>5@.E5C-=1GHB8 C9=?@?9-C1=5,>1I@?@?<I2/<?D0@?I   ,>1@9CD/<9DF>;1EAG;19=911=I>D9;-H59B? 2?=2.41@?I45>5:5BB 78/D1>D8B.:1=5;1D1@ >FD?IG #IH5B?.1ID?. DIH?95=5.G D8>5@/=5>86?B 45>E1, H?I>D8>D0H8=5D?=,B?GD?IG% D E8;1>1>1DB9H91CD9; CI>5@5.GC5/D9@B?1>-7759 <1> @/D821<<9CD9;-CD?IG

; <I;5GDF>@?I ,B9:1>CD?> 5DA>I@1BH960<1;1D8G1>D9DB?=?;B1D9 ;-G%%$'-64+1 @B?,;I35/D9?9B.HD8;1>1@/D? @9CD/<9D?I?BI41<<?0 "9 <<?9 /=FG B?-<E1>1@/>,?' 7>FCD8GD1ID/D8D1G;19@B?, <5IC8G'/@<?;19 C0=6F>1=5D9G5;D9=-C59G 1@/8=9 1ID/=1D?D0@?I +H9/=FGD?I2$0$56$6+-1# )30$ @?I$1@1<<?DB9AE8;5%1@/D?>,>?@<?6B?IB/ D8G;1D?9;.1GD?I@BA8>@B?,4B?ID?I4'!1:)1: 7/#.1:'&!-1).1: CD8<I6 41  1<< 1@/ ; @?9? <<?I@?@?<I2/<?@?I$1@A<5C5%81CDI>?=.1 #?5BAD8=1@?I@B?;0@D595.>191>HB8C9=?@?9-E8;5 1ID/@?I1@?C@ CD8;51@/D?>$4.$/21/$0$6!&* @?I4?<?6?>-E8;5CD9G 5;5=2B.?I ,:F1@/D? C@.D9D?ID/D5B5D1>?0CDB1D9FD9;?01;/<?IE?I *CFG8 1@ >D8C8,<E591@/D8>1> <IC8DF>1B9E=A>C59B G CD?IG; <I;5GDF>C619BA>@?I7 JFC1>D?>I@1BH960 <1;1D8G1>D9DB?=?;B1D9;-G

 #?450D5B?5BAD8=1@?I=@1.>595.>191>/>DFG=5D8 4?<?6?>.1D?I%%$'-64+1: @1D,B15>/G1>-<9;?I @1949?0 HE5GD?@BF.CD11D-C91,;<59C5?/$67/018 -#-.18

#8>5@.E5C8CD?# ?BI41<<?01;?<?0E8C51B7/D5B1 =.1>,1,>?@<8;1D14B?=9;-5@9H5.B8C8 &D0@8C1>=5C61. B5G;195;B8;D9;/=8H1>9C=/@?I45>,C;1C5  D?> D8<5?@D9;/CD1E=/  D8>@B?;-BI:8@?I1;?<?0E8C5   @ <9CD1$ 1@?C16->9J1>/D9 $ID-8,>?@<85@.E5C8 /@FG;198@B?87?0=5>8 D9G E5FB?0=5;9>-C59G-@91G,>D1C8G @B?<?7.J?>D1G1ID/

¿

@BAD?G>5;B/G=5D D?>/>D5BG

@?IE15@1;?<?IE-C59 )48D?CH,49?D8G=/>9=8G1@59 <-G1BH.J59>(1@?4.459% 19<.7?@1B1; DF,;<59>1>=5 D8>1@59<-$0B9?948=?C9?7B 6?9 1ID-D86?B -BE1=5 CD8>@/BD1C1G D8>5@/=5>86?B /=FGE1=1G2B5.D5 CD1C@.D91C1G% 1GEI=.J59; D9C5CH,C8=5D1=/<9G@B?87?I=,>FG1 >17B16/=5>1 U
UUU

 

'=NQUI -PZO?PZ 

 '&'!&'" BSQPAXBSY?[FJOBBQPE?EFJIQSP TQ1VFJBUIXUPZSLJL>XEJQMWNB

*QJUSPQ>XUPZ(U*HJBOBFKFU1TPZOFQ?U@QPZ UBQSPCM>NBUBUIX LBUBQJFTN=OIXUPZSLJL>X

U?BXOBFHF?SFJV=NBAQBSKIX6UPZS LJL>X7NFJPO@UIUBX@YJN@OPOTUI

NFJPO@UIUBXTF.WLBJ4@EP UPYBM?HJB@TB QS@LFJUBJOBFJQWVPAOBQ@UPO6LPZNQ1SP7 TUIOQPMJUJL>IHFT?BUIX*MM1EBXF?YFFHLB?

$S1LIBMM1LBJTUIO.WLBJUI4@ EP NFUIOQM>SIBOPY>UWO*MM> OWOCPZMFZURONFMROUIX(ZO=MFZTIXUPZ(U*

SWXTUSWVF?U@TPBQ@UBVFTNJL1@SHBOBUPZ

LBJL1UWBQ@UI6YBNPHFMBTU>TJWQ>7U>XFQ? UWO*KWUFSJLROZQPZSH1SBXNBX

(ZNCPZM?PZUIX*ZSRQIX@TPLBJBQ@UPO?EJP UPO*SOUPH1O PPQP?PX N@MJXQSJOBQ@M?HFXN= SFX )'BQFS?GSBTUBV=NB6UPZSLJL>XNFJP

.SBUROUBXQBSBN1TYBMB@MB@TBQ=UZYBOPJ EJQMWN1UFXUPZT;BZU@UPFQ?QFEPLBUBGV1OFJ

O@UIUBX7TUI$S1LIBQPLBMROUBX N1MJTUB UPZXNPZTPZMN1OPZXUIXQFSJPY>X 5PASLPZX

NFVBASJP P LPZNQ1SPX &"(# " HJBOBQFJ TUPQFSJVRSJPUWOFLEIMRTFWOHJBUBFHLB?OJB UPZO=PZ/PZTF?PZUIX)LS@QPMIX TUPOLA SJP .RTUBLBJUIOLZS?B 2U@SB@UJ 1NBV= MPZOOBBOP?KFJI$FPMPHJL>(YPM>UIX91MLIX VBQS=QFJOBKFY1TPZOUI-")(+*. " "+ LBJOBBOBHOW

QPM?UFX (ZTYFU?[POUBXUIOLBU1TUBTIUIXNPZTPZM NBOJL>XNFJPO@UIUBXTUI$S1LINFUPV=NBUIX 91MLIXLBJUPZ'BUSJBSYF?PZP*SOUPH1OKF NQS@TUJBTFUPZXEJLPAXNBXM=HPOUBX@UJ 65B=YWBOBG=SFJQPMM=XGPS=XTUPOG?MP NPZUPO.BSBNBOM> 5B=YWQFJLBJTUIOLZS?B

! !" #! % $'("' $ % $ (" $$ #$# 

2U@SBLBJTUPOLASJP.RTUB #FONQPSPAO@ NWXOBZQFSBTQJTUPAOUPOFBZU@UPZX %=OFB QMRXVBUPEPANF )MM1FLF?GPCPAOUBJQPMA UIOQ?FTIUWON=TWOFOIN=SWTIX7 "JBOBNIOZQ1SYFJIQBSBNJLS>BNGJCPM?B HJBUPUJFOOPF?P5PASLPXQSWVZQPZSH@X QSP INFSROTFEIMRTFJXUPZF?YFBOBG=SFJ 65BN=MIUIX-FS1X(ZO@EPZQS=QFJOBF?OBJ

S?TPZOUBEJLBJR NBUBUIX(#-& +!#"((+ @YJN@OPTUI$S1 LIBMM1LBJTUIO *LBJUI # *ZVAOFX UPZM1 YJTUPOHJB# * & HASWBQ@UIO FK=MJKIBZU>XUIX ZQ@VFTIXLBUBHS1GPOUBJU@TPTUIOZQPZSH@ *KWUFSJLRO@TPLBJTUPZX:MMIOFXCPZMFZU=X QPZNFUF?YBOTUI(ZO=MFZTIUPZ(ZNCPZM?PZ UIX*ZSRQIX LBVRX""(&'" WX@ GFJMBO TUB@TBLBU@SVWTBOOB6QFS1TPZO7PJ

5PASLPJLPJOPCPZMFZUJLP?T;FLF?OPUPE>VFO FZOP\L@HJBUIO*MM1EB0>GJTNBUIX(ZO=MFZ TIXHJBUIO!&#LBJUI"# /FC1TIBZU@UP0>GJTNB QPZNJM1FJHJBUI EJBU>SITIUPZ$# ('!#,&(&UWOEAP6UPZSLJLROOITJRO7 PJ5PASLPJLBU@S VWTBO QSRUIGPS1 OBQFS1TPZOTFFQ?TINP LF?NFOP#JFVOPAX3SHBOJTNPAUPO@SP6UPZSLJ L@X7HJBUPOQSPTEJPSJTN@UWOTYPMF?WOUIX NPZTPZMNBOJL>XNFJPO@UIUBXTUI$S1LIBMM1 LBJOBFHF?SPZOV=NBAQBSKIX6UPZSLJL>XNFJP O@UIUBX7TF.WLBJ4@EP 2BZQFOVZN?TPZNF Q1OWT;BZU@ @UJP?EJPX PFJTIHIU>XUPZ0IG?TNBUPXP*MCFU@XTPTJB MJTU>XCPZMFZU>X "&+&#+F?YF6LBS GRTFJ7UPFMMIOJL@8'*&TUI(ZO=MFZTIUPZ

FQJTLFGVF?UIO.WLBJUI4@EPQSPLFJN=OPZOB TZOU1KFJ=LVFTIHJBUIOLBU1TUBTIUIXUPZSLJ L>XNFJPO@UIUBXTF.WLBJ4@EP ,BQPL1MZDIUPZ"LSPX=NFJOFBTYPM?BTUI LBJTUJX /B]PZ P?EJPX1OVSWQPX TZOF Q>XTUB@TBF?YFFKBHHF?MFJLBJUB@TBIUPZSLJ L>LPJOPCPZMFZUJL>EJQMWNBU?BUPO 6=TQSW KF7OBQS1KFJ LBU=VFTFN?BQS@UBTI0IG?TNB UPXTUIO.PJOPCPZMFZUJL>(ZO=MFZTIUPZ(U* QPZZQPHS1GFUBJBQ@ CPZMFZU=XN=MIUIX (ZO=MFZTIX BO1NFTBTUPZXPQP?PZXCS?TLP

5PASLPJZQ>LPPJ TANGWOBNFUI%W[1OOI )ZU>UITUJHN>UBN=MIUIX-FS1X(ZO@EPZEFO F?OBJQPM?UFXNBX )MM1FNF?XEF?KBNFLBUBO@I TILBJTFBZU@ 5PZXF?QBNF UPZM1YJTUPO OB L1OPZOB?UITIHJBUPZSLJL>ZQILP@UIUB *NF?XF?NBTUFFOU1KFJ 5J=LBOF@NWXI1MMI QMFZS15?QPUF #FOBO=YPOUBJPAUFUIM=KI

(U* @UBO Q=SZTJUPO-PAOJP QBS@OUPXUPZFQJ LFGBM>XUIX/*)(USBTCPASHPZQS=TCI )

OUBJ 5PASLPJCPZMFZU=XLBJP.AQSJPXCPZMFZ U>XUPZ#,(89S>TUPX'PZSHPZS?EIX

5PASLPXTUI#ZUJL>$S1LI 'RXNQPSF?5FMJ L1UPEJLBTU>SJPFK=EWTFBQ@GBTILBJBHYR

"'#-"# LBJ@MWOUWO*MM>OWOCPZ MFZURONFMROUIX(ZO=MFZTIX F?QF@UJ=YFJ> EIQ1SFJ=HLSJTIBQ@UIOFMMIOJL>QSFTCF?BOB

   

OUBJQBOUPANFUPO?EJPUS@QPUPE?LBJPUWONFJ POPU>UWO7

HPO@X@UJBZU1UBOITJ1EFOBQPUFMPATBON=SPXUIX*MM1EBX@UBOZQPHS1GUILFI(ZOV>LIUIX %W[1OOIXEFOVBQS=QFJO;BQPUFM=TFJBJU?BOBTUFSIVPAOPJUPZSLJLP?QMIVZTNP?UWOOITJROUB NFJPOPUJL1UPZXEJLBJRNBUB ,(ZO=MFZTIZQFOVZN?[FJ@UJPUPZSLJL@XQMIVZTN@XUIXNFJPO@UIUBXNFJROFUBJTZOFYRXB

,QSPTUBT?BUWOBOVSWQ?OWOLBJ!#"#(%"*! (*" BQPUFMF?UIOLBSEJ1UIXEPZ MFJ1XQPZH?OFUBJTUP(ZNCPAMJPUIX*ZSRQIX "J;

4 5

Q@UP  5BUPZSLJL1TYPMF?BTUIO.WLBJUI4@EPTUBN1UITBOOBMFJUPZSHPAOUP  (ANGWOBNFUJX UFMFZUB?FXQMISPGPS?FXNBX BQBHPSFAFUBJTUIOUPZSLJL>NFJPO@UIUBBZUROUWOOITJRO

!"$##$ '

SBLU>SBXUWOEAPUPZSLJLROOITJROWXNPOU=MPHJB TZOFSHBT?BBO1NFTBTUIO5PZSL?BLBJUIO*MM1EB HJBUPTZNG=SPOUWOBOVSRQWOQPZBGP SPAO ,LBU1TUBTIUIX(#-&+!#"((+TUI.W LBJUI4@EPVBQS=

QFJFQ?TIXOBFKFUBTUF? EJ@UJUBNFJPOPUJL1UPZXEJLBJRNBUBGB?OFUBJ@UJQBSBN=OPZOM@HPX BOITZY?BXHJBUIOUPZSLJL>LPJO@UIUB

3

U

QS@UBTI0IG?TNBUPXQPZLBU;BQPLMFJTUJL@UIUBQBSPZTJ1[FJUP6'7V=UFJUPV=NB

BZU@OUPOM@HPI.PJOPCPZMFZUJL>(ZO=MFZTITZ[> UITF=LVFTI"JBUIO<NCSPLBJUIO5=OF EP!2BEJBUISIVF?PEJBQPMJUJTNJL@XYB

2

'SPUPA @NWX LBUBGV1TPZOUBN=MIUIX

UIX6UPZSLJL>XNFJPO@UIUBX7TF.WLBJ4@EPTT@QPZUBPO@NBUBUWOOITJROHS1 GPOUBJTUB UPZSLJL1LBJV=UFJ FQ?TIX V=NBBNGJTC>UITIXUIXJTYAPXUIX(ZO

V>LIXUIX%W[1OOIX ,QS@UBTIDIG?TNBUPX=YFJWXFK>X 6,LBU1TUBTIUIXUPZSLJL>XNFJPO@UIUBXTUI4@EPLBJUIO.W 

1

VILBOHJBUPUJVBL1OPZO $BQS=QFJOBT=CP

5BNFJPOPUJL1EJLBJRNBUB @QWXQBSPZTJ1TUILBOTUI(ZOV>LIUIX%W[1OOIXUP  LBVRX LBJUBFZSWQB\L1TU1OUBSHJBUBEJLBJRNBUBUWONFJPOPU>UWO VBQS=QFJOB&!#'(#"

LBJTUPZXBOVSRQPZXQPZ=YPZOUPZSLJL>FVOJL>LBUBHWH>LBJN=OPZOT;BZU1UBOITJ1 5PHF

IFLQB?EFZTITUINIUSJL>UPZXHMRTTB #FOUPZXFQJ US=QFUBJPAUFOBPSHBOROPZOTYPMF?PHJBUIOFLN1VI TIUIXUPZSLJL>XHMRTTBXUP(BCCBUPLASJBLP>OBH? OPOUBJNBV>NBUBUPZSLJL>XHMRTTBXFLU@XFLQBJEFZ UJLPAQSPHS1NNBUPX

6

*Q?TIXIUPZSLJL>NFJPO@UIUBT;BZU1UBOITJ1CJROFJQFSJPSJTNPAXTUIO1TLITIUIXVSI TLFZUJL>XUIXMBUSF?BX 8QFOVZN?[FUBJ@UJIV=TIUPZNPZGU>QBSBN=OFJ1EFJBBQ@UP 

/@OP=OBBQ@UBZQ1SYPOUB U[BNJ1TUI4@EPMFJUPZSHF?HJBVSITLFZUJL=XZQISFT?FX

7

/FC1TIUBQBSBQ1OWFLGS1[PZNFUINFH1MINBXBOITZY?BHJBUIOLBU1TUBTIUIXUPZSLJ L>XNFJPO@UIUBXTUI4@EPLBJUIO.W

+IU1NFBQ@UP/QJSRUIX.( OBFKFU1TFJUIOLBU1TUBTIUIXUPZSLJL>XNFJPO@UIUBXT;BZU1

UBOITJ1LBJOBERTFJLBUFZVZOU>SJFXHSBNN=XTUIO*QJUSPQ>HJBOBTZOU1KFJN?B=LVFTIQB S@NPJBNFFLF?OIHJBUIO<NCSPLBJUIO5=OFEP7

U


 

UUU 

-=@D8 ?I>/?I 

 !>?>D2GD8I>E.;8D8GFJ!>>8G <!CD9H? >2D8>5@9;2 <5/D2948<24.0@?ID?>3?<5159;29>2D8E-D59I@02=69C3.

;.G1=32C8G>EBF@/>F>9;29F=!DF>;290H9>25@9;2<?1>D29 D8>2BH.D8G2=?93290D8D2G @?I@B?3<-@5D29CD8I>E.;8D8G

D8C80@?I45>D?>5:I@8B5D5/ ?%?1B;?G@BFEI@?IB70G6- B5D292@?62C9C=->?G>248=9?IB7.C59

=5D9G

FJ!>>8GD?I FG49;29?<?7/2792>22B>?1>D29>2562B=0J?I> ?B9C=->249;29A=2D2'

4.E5>D?IB;9;-G=59?>0D8D5GCD8B9J0=5>?G;29CD20C2 =-HB9DA B2 -H?I>2@?62C/C59D2E5C=9;!0B72>2D?II=3?I</?ID8GI BA@8G

!J?>D2G =!<9CD2 CD?/49? D9GCI=@5B96?B-G<<! 42G;29%?IB;/2GCD?E-=2D?IC532C=?1DF>49;29F=!DF>DF> EB8C;5ID9;A>=59?>?D.DF>CD9G41?2ID-GHAB5G 8@9DB?@. CD829792>25:87?1=5E2

1

@0D?>!BD9?D?I D-E8;5I@0@<.B82=69C3.D8C88 2BH.D8G2=?93290D8D2GD8GI>E.;8GD8GFJ!>>8G =53!C8

D8>?@?/22>D9=5DF@/J?>D29E-=2D2EB8C;5ID9;A>=59?>?D.DF>C5 <<!42;29%?IB;/2 2@0D8>@9DB?@."?=9;A>(@?E-C5F>;29 >EBF@/>F>9;29F=!DF>D8GI>-<5IC8GD?II=3?I</?ID8GI BA@8G @9DB?@. CD8>?@?/2CI==5D-H?I>;29*<<8>5G3?I<5ID-G =-<8D8GI>-<5IC8GD?II=3?I</?ID8GIBA@8G I9?E5DA>D2G D8>-;E5C8&B8C;5ID9;.5<5IE5B/2;29!<<22>EBA@9>249;29A =2D2792D?IG=8=?IC?I<=!>?IGD8G%?IB;/2G;29D8=?IC?I<=2 >9;.=59?>0D8D2CD8B!;8' -H592>26-B595IE2BCAG0D9 &%0C?8<<!420C?;298%?IB;/2@B-@59>22>D9=5DF@/J?I>D9G EB8C;5ID9;-G=59?>0D8D5GC1=6F>2=5D2CD!>D2BD8GIBF@2K

CH5D9;.D8G-;E5C8 @?IC1>D?=2E2-<E59792-7;B9C8CD8>#<? =-<592D8GI>-<5IC8GD?ID D?>/J590D9 &#941?HAB5GE2@B-@59>22>D9=5DF@/J?I>0<?IGD?IG@?</D5G D?IGHFB/G492;B/C59G;29HFB/G>2;?9D!J?I>@AGD?759D?>9;0;B! D?G=5D2H59B/J5D29D?IG49;?1GD?I@?</D5G' 29792>2=8>=5/>59;2=/22=693?</2792D?@?12;B93AGD?@!598 @9DB?@. ;2D2<.759=5D?0D9&85@2>2<2=32>0=5>8 2@0D8><<! 42;29D8>%?IB;/2 5@/;<8C8D8G   =5 3!C8D8CI>E.;8D?I FG3!C8792>22B>?1>D29>2562B=0 C?I>D249;29A=2D2DF>=59?>?D.DF>@?I2>26-B?>D29C52ID.> 5/ >292>2HB?>9CD9;.;29=@?B5/>22@59<.C59D8>5E>9;.CI>?H.D8G ;!E5HAB2G'

2

@0D?>?1>9?D?I ?5@/DB?@?G792D+2>EBA@9>249;29A =2D2D?II=3?I</?ID8GIBA@8G%0=2G)!=2B=@5B7;5=62

>/CD8;5C5-;E5C.D?I5@9;B9D9;0G792D8>5==?>.DF>5<<8>9;A> 2BHA>>2=8>2>27>FB/J?I>D?49;2/F=2D?ICI>5D29B/J5CE29;29 D8G48=9?IB7/2G>AC5F>C5=59?>?D9;-G?=!45G@?IJ?I>CD8HA B2 #)!=2B=@5B7;48<A>592>.CIH?G792D8>562B=?7.D?I >0=?ID8GC2B/2G @?I26?B!?9;?75>592;!;29;<8B?>?=9;!49;29 A=2D2DF><<.>F>=?IC?I<=!>F>D8GB!;8G 2@0D?IG=?I 6D.45G@?I49?B/J?>D292@0D?5<<8>9;0;B!D?G &54?=->?I0D9I@!BH59=8CI=32D0D8D2=5D2:12ID.GD8G@B2 ;D9;.G;29DF>5IBF@2K;A>;29495E>A>;2>0>F>2>EBF@/>F>49 ;29F=!DF> 5/>292>27;2/?>25;CI7HB?>9CD5/2ID.8@B2;D9;.;29>2 5>4I>2=FE5/?-<57H?GDF>49;2CD9;A>2@?6!C5F>DF>=?I6D.4F> 2@0D257HAB9249;2CD.B92'5/@5

3

%8>AB2@?ICD?I=3?1<9?D8GIBA@8G@B?FE?1>D2>8B0 D2C8 86/C=2D?GD?I;B?G792D8>&D?IB;9;.=59?>0D8D2CD8> F;29D8$04?' C5&=2>96-CD?'@?I5:-4FC58<570=5>8&I= 3?I<5ID9;.'CD8B!;8 D-E8;5J.D8=2&2>27>AB9C8G=59?>?D9 ;?1;2E5CDAD?GDF>?=?5E>A>CD8$04?;29CD8>F' ,@?9?G>?=/J590D9E2:5=@<-:5951;?<2=52ID-GD9G2@29D.C59G DF>%?IB;2<!4F>;29=5D9G5;E-C59GDF>IBF@2/F>6/<F>D?IG ;!>59=-72<!E?G 4A5/C2CD5;954A5/=2CD5

U


ˆ¸´¼¨­®²¦¾¶¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

–²“’–ŒŒ

¬­ª·¾¶ª¤³²º¿­¤¬ ·¤§¬³²®¬­½µ¨°½´¬¤

¨

ƸÇÆËÒ¼ÉøËÐļÌÈмÁÂƺÜÄËÆÌ

 ÓÁ¸ËÑÏÓÍÆÌÊɼÉÎÒɾüËÀʼÌ

¸ºÀÉËÀÊÇÈÆɼμÔʼ¿ÄÀÁÒʼÁÂƺÒÊ¥–§¤Ÿ 

ü˸Ô»À¸ÇÆÉÆÉËÑ¿¸Á¸Ë¸ÁËÆÙɸÄ¥–§¤Ÿ

Ó˸ÄÃÔ¸üºÑ¾ÒÁǾžºÀ¸Ø

ÈмÁÂƺÒÊËÆÌœüºÑ¾¸ÇÆÎÓËÆÙ»ÔļÀ

¢™ ŸŸš §©¦ž›– –¤§ ¤ÀÁÆÂغÆÀ

һȼÊ¢™ŸŸš§©¦ž›– –¤§Á¸À¤À

ÂÆÌʤÀ»¾ÃÆÉÁØÇÆÀÌÇÆÂغÀ½¸Ä¸ÇÆ

ÁÑÇÆÀ¼Ê¼ÂÇÔ»¼ÊüÈÀÁÓʸÄÑÁ¸ÃϾÊÎÐÈÔÊØÃÐÊ

¥ÈÑÉÀÄÆÀ Á¸À ÆÀÇÑ ÆÀÁª·«¹¸ÄËÔÉËÆÀθ

ÁÆÂغÆÀ¥ÈÑÉÀÄÆÀ

ÎÓºÙÈÐÉËÆ ÎÐÈÔÊĸÒÎÆÌÄ

ĸ»¼ÔÎļÀØËÀÃÇÆȼÔ¼ÙÁƸĸ¼ÇÀ¹ÀÜɼÀÃØÄÆÊ

¼ÔĸÀ¥–§¤Ÿ ÎÐÈÔʸÌËÆ»ÌĸÃÔ¸¢™

šÁËÀÃÑ˸ÀÂÆÀÇØÄØËÀÑÈÎÀɼĸ¸ÇÆ˼¼ÔÉƹ¸

ËÆÌÎÐÈÔÊÉÌÃøÎÔ¼ÊØÇÐÊÃÒÎÈÀÉÓüȸ

ŸŸš§©¦ž›–Á¸À –¤§šÅÑÂÂÆ̸ÄÆÀÇÈØ

ÈØ˸ËƼĻ¼ÎØüÄƾü˼ÅÒÂÀžËÆÌ»ÀÁÆÃøËÀ

É͸˼ʼÌÈмÁÂƺÒÊÓ˸ļ¿ÄÀÁÒÊ˸ÁØÃø˸

ÉÃÆÙɼ»ÀÇÆÂÀÉÃØ»ÀØËÀɼËÌÎØļǸĸ¾ÇËÀÁÒÊ

¸Ä¸ÂÌËÀÁØ˼ȸÉËÆÀμԸºÀ¸˾ĸÇÆÎÓËÐÄϾ ÍÆÍØÈÐÄËÆÌÇÆÌÏÓÍÀɸÄÒºÁÌÈÆÆÙ˼

«¸È¸Á˾ÈÀÉËÀÁѸÌËØ͸Ôļ˸À»ÀØËÀü¶µ¸µ

ºÀ¸˾ÄǸ¸ÀѸÇÆÎÓü˸ÅÙ¼¿ÄÀÁÜļÁÂƺÜÄ 

ƒ|€t}t…|…‡v}„|†|}ttƒ‚†x~x…t†tx}~‚vî€

§ËÆt¥uÉËÀÊÆÉÌļȺÑ˾ÊøÊ¢ÀÁÓ ˸Ê–¿¸ÄÑÉÀÆʘ§ÆÙÃǾÊǸÈÆÌÉÀѽÆÄ˸Ê

x{€|}x…x~‚vx…ÝÛÛß

˾ĸÄÑÂÌɾØÂÐÄËÐÄ»¾ÃÆÉÁÆÇÓɼÐÄËƼÔμ ¼ÇÀɾÃÑļÀ¿¼ÐÈÜÄ˸ÊØËÀ¾¸ÇÆÎÓÓ˸ĸ»Ùĸ

ƒ‚…‚…†t

Šzˆ‚|

Šzˆ‚|

ƒ‚…‚…†t

Šzˆ‚|

ƒ‚…‚…†t

Šzˆ‚|

Šzˆ‚|

ݔ

ݕ

ݔܔ

ޔ

ޕ

ߔ

ߕ

ߔޔ

ߔݔ

Šzˆ|…t€†x…

áßáÛàÚÛ

ÁÆÃÃÑËÐÄÁ¸ÀÀ»À¸Ô˼ȸËÐÄÃÀÁÈÜÄ ¤ÀÁÆÂغÐÄ

tƒ‚‰z

§©¦ž›– ÆÀÇÜÄ

t}‡„t~x‡}t

»ÀÁÆÃøËÀÉÃØÊüÃÒɾËÀÃÓ »¼Ä¸Ä¸ÃÒļ˸À

w|tˆ‚„x… x‡„îx}~

Šzˆ‚|

ËÐļÁÂƺÜÄÇÆÌ¿¸¼Ç¾È¼ÑɼÀ˸ÇÆÉÆÉËÑËÐÄ

 ÒǼɼÃÒɸ§¾Ã¼ÔÐɼǸÈѾ¸ØËÀÆ

w|tˆ‚„x…

ܕ

ãâãáàÜà

 ÉÌÄǾÄ Á¸ÀŸŸš ÉÌÄǾÄ

x‡„îx~‚vx…ÝÛÛä

ƒ‚…‚…†t

xvvxv„t%x€‚|

¸ÁØÃø˸ ¢™ ÉÌÄǾÄ ¥–§¤Ÿ

x{€|}x…x~‚vx…ÝÛÛâ

ܔ

ÈѾ¸ØËÀ¿¸Ó˸ÄÆÁ¸¿ÆÈÀÉËÀÁØÊǸÈѺÆÄ˸Ê

xv}‡„t

w|tˆ‚„x…

Šzˆ‚|

ËÆĸÇÒɼÀ¸ÇØËÆ Á¸ÀɾüÀÜÄÆÄ˸ÊǸ

¡¼ÃÀÁÈؼÙÈÆʸÇÆÁÂÔɼÐĺÀ¸˸ËÈÔ¸üºÑ

x‡„îx~‚vx…ÝÛÛß

ããÝââàÝ

ÞÛÜÝá

ããÛâãÛá

ãããßããÜ

ááÚáß

áàßÚ

àÜâÝàÝá

àÝÜÜ ÛÜâáãàÞ

áÝßßÚÜà

áÞÛß

ßÜàÛÚÝà

ßÜàÝ ÜÚãÝããÚ ÛÚÜÜàÚÛ

ÜÝÜàÚÜß

ÜÝßÚ

ÝàßßÜÜà

Ýàáâ

ÛÝÜãÜÚÛ

Ûààààá

ÜÜÚ

ÛàÛÚÚß

Üßà

ßààÜ

áÞÚÞãÝÞ

ãáâÚ

àÛÜÜàÝÜ

ãáÞÞ ÛÜâÜÝÚÜ

ßáÛÜã

ÜßàÝâãÛ

Üßâß

ÞáÝÞãßà

ÞáÝá

ÜÛáÛÚàß

ÛãàÚÜÚ

Üàá

ÛÝÝáãã

ÜßÞ

àÜÜÜÛ

ÜáÜÚà

áÛßãÚÚà

ãáÝÝ

ßÛÜáÜÝá

ãáÞà ÜÚÝÛáàã

ããßÝãß

ÛÚáãáÝÚ

}t†t€‚x… €w

ÝÝßãÚßâ

ÞßÝà

ÜàÝÝßáÞ

ÞÝÚÛ

áÜßÞâÞ

ÜããßÝÜâ

ÞÛâÞ

ÛàßßàÝà

ÝÜÜã ÛÝÝãàãÜ

ãááãÝâ

ƒt…‚}

ÝÚÚÜßÝÛ

ÞÚßß

ÜÚâÝÝÜá

ÝÞÚÝ

ãÛãÜÚÞ

ÜáÜáßâÛ

ÝâÛÚ

Ûâáââßã

ÝààÞ

âÞâáÜÜ

ÜÚÞÞàâ ÛßÜÛÛÝ

ĸ¸ººÔżÀËÆ Á¸ÀØËÀ¾¸ÌžÃÒľ¸ÇÆÎÓ¿¸

}}x

ÞÝàßáÝ

ßãÚ

ßâÚÝãà

ãÞâ

ÛÞÝâÜÝ

ßâÝÞßã

âÛß

ÞÜâÜâÝ

âÝß

ÛßßÛáà

¼ÔĸÀ¼Ç¸Î¿ÓʺÀ¸ËÆÌʤÀÁÆÂغÆÌÊ¥ÈÑÉÀÄÆÌÊ

…‡„|yt

ÜÞÛßÝã

ÝÜà

ÜßÞÞÞá

ÞÛà

ÛÜãÚâ

ÝàÚâÛÞ

ßÚÞ

ÜÞÚâãâ

ÞáÚ

ÛÛããÛà

ÛÝßÞã

~t‚…

ÛàÜÛÚÝ

ÜÛã

ÜßÜÞÜã

ÞÛÜ

ãÚÝÜà

ÜáÜÚÞÜ

ÝâÚ

ÝàààÛß

áÛß

ãÞßáÝ

ÛÛÞÛâà

¡¼¹Ñɾ˸˼ÂÀÁѸÇÆ˼ÂÒÉø˸Á¸ÀËÀÊü˸ ÁÀÄÓɼÀÊÉÌÉǼÀÈÜɼÀÊÁ¸À˾ĸÇÆÎÓ¸ÄÑÁØÃø

‚|}‚~ƒ„t…

ÇÆÌ»¾ÃÆÉÔ¼ÌɸÄüÈÀÁÒʼ˸ÀȼԼÊ»¾ÃÆÉÁÆÇÓ

~‚|ƒt

ɼÐÄÇÈÆÁÙÇËÆÌÄ˸¸ÁØÂÆÌ¿¸ÉÙÃÍÐĸÁ¸Àü ËÆÌʔ󧰫¹"""""""/°§¯/ÇÆ̼ÇÀüÂÓ¿¾Á¼Æ ÉÌļȺÑ˾ÊøÊ‘…–µÈ²¶±­¹

Ü

¡¼ºÑ¾¸ÇÆÎÓ¼ÔθÄÆÀϾÍÆÍØÈÆÀËÆÌ ØÂÐÄËÐÄÁÆÃÃÑËÐĨ¸ÇÆÉÆÉËÑ˾ÊÉÌļÀ

»¾ËÓʸÇÆÎÓʸÄÑÁØÃø¼ÁËÀÃÓ¿¾Á¸ÄÐʼÅÓÊ ¢™ ¥–§¤Ÿ ŸŸš §©¦ž›–

…‡€‚~t

Ú

ÚÚÚ

ÞÚâáÝ

Úàá

ÞÚâáÝ

áßÛáÚ

ÛÚß

ÛáâãàÞ

ÝÞã

ÛÚÝáãÞ

ÛÝâÚãÛ

ÜÚÝÛÝÚ

ÜáÞ

Üááßâà

ÞßÝ

áÞÞßà

ÛÞÞàÛÜ

ÜÚÜ

ÝááãâÜ

áÝâ

ÜÝÝÝáÚ

ÛÚÚÝãà

áÞÚÞãÝÞ

ÛÚÚÚÚ

àÛÜÜàÝÜ

ÛÚÚÚÚ ÛÜâÜÝÚÜ

áÛßãÚÚà

ÛÚÚÚÚ

ßÛÜáÜÝá

ÛÚÚÚÚ ÜÚÝÛáàã

ããßÝãß

ƒt„t†z„z…x|… Û —§¶µ¸µ¸ºÀº¿³¾­¼¯¸À³º¿³°§¯º­¹§¶µ½Â¹§³§¼Á·µ³º§¯¸ºµ»¹«©©«©·§²²Á³µ»¹ Ü —§¶µ¸µ¸ºÀº¿³À°»·¿³±«»°Ë³°§®Ë¹°§¯º¿³«©°È·¿³§³§¼Á·µ³º§¯¸ºµ»¹¾­¼Ã¸§³º«¹ Ý —§¶µ¸µ¸ºÀº¿³°§º§³µ²Ë³º¿³°µ²²Àº¿³§³§¼Á·µ³º§¯¸º§Á©°»·§ Þ —µÜÚÚÞ¸º¯¹«»·¿«°±µ©Á¹µ–˜‘°§ºÁ¨­°«²Ç³µ¹ºµ»”§·µ»¸Ã§§¶Çºµ³½Ë·µ«Ã½«²Ç³µºµ¾­¼µªÁ±º¯µº¿³‡»³§¯°Ë³ ¶µ»Á±§¨«ßßÚÚھ¼µ»¹¶«·Ã¶µ»

 –¤§ Á¸À¤ÀÁÆÂغÆÀ¥ÈÑÉÀÄÆÀÁ¸À

ƒ|€t}t…||ƒ|€t}t…t€t~‡†|}z…ƒ„‚x~x‡…z…u|‚~‚v|}z…tƒ‚‰z…t}‡„î€~x‡}‡€x|wz†z…tƒ‚‰z…

˾ʼÔĸÀÁ¸¿¸ÈÓÉÌļÀ»¾ËÓ¸ÇÆÎÓËÐÄÇÆÂÀËÜÄ

…†z~zÜ …†z~zÜ …†z~zÝ …†z~zÝ …†z~zÞ …†z~zß …†z~zß …†z~zà …†z~zà …†z~zá £¢¥¢¥§­ «¯©¢œ £¢¥¢¥§­ «¯©¢œ «¯©¢œ £¢¥¢¥§­ «¯©¢œ £¢¥¢¥§­ «¯©¢œ «¯©¢œ

ÇÆÌÆͼÔ¼˸ÀÉ˾ĸÇƺÆÓ˼ÌÉÓËÆÌʸÇØËÆ ÇÆÂÀËÀÁØÉÙÉ˾øÂغÐÒ¼ÀϾÊÀ»¼Üľº¼ËÜÄ

ƒ‚…‚…†t†‚‡ ƒ„‚zv‚‡x€‚‡ xƒ|t„‰|}‚‡ÝÛÛâ

¾É¾ÊÀ»À¸Ô˼ȸËÐÄÄÒÐÄÒĸüºÑÂÆÁÆÃÃÑËÀ

xv}‡„t|}t€î€

¼˸ÀɼÂغÆÌʸ»À¸ÍÆÈÔ¸ÊÁ¸ÀþÇÆÂÀËÀÁÆÇÆÔ

…‡€x|wz†z tƒ‚‰z

uÝÛÛâxv}‡„t

¥ÒȸļÄØÊÁÆÃøËÀÆÙ˾ʸÇÆÎÓÊÇÆÌÆͼÔ

ƒ‚…‚…†t…‡€x| wz†z…tƒ‚‰z… xƒ||}t€î€

¸ÄËÔÉËÆÀθ

t}‡„t~x‡}t

ɾüËÀʼÌÈмÁÂƺÒÊËÆÌÁ¸ËÑ

ƒ‚…‚…†tt}‡ „î€~x‡}î€xƒ| |}t€î€

º¸ÂÙ˼ȾÁ¸ËÑÉ˸ÒºÁÌȸÁ¸ÀɼÉÎÒ

|}t€‚|€tŠzˆ| …‚‡€

t€t}‚t†î€Šzˆ‚ˆ‚„‚‡Šzˆ|…t€xv}‡„‚†‚ÝÛÛâ

§ÌÄÆÂÀÁÑɼÉÎÒɾüËƾ¸ÇÆÎÓÓ˸Äü

u|‚~‚v|}z tƒ‚‰z

ÍÆÍØÈÆÌÊËÆÌÇÆ̼ÔθÄϾÍÔɼÀÒºÁÌÈÆ

ƒ‚…‚…†tu|‚~‚ v|}z…tƒ‚‰z…

ÆÀÇÑŸØÃø˸ ɼÉÎÒɾÇÑÄ˸üËÆÌÊϾ

…†z ~zá” £¢¥¢¥§­

¸ÂÂÑÁ¸À¼ÂÇÔ»¸Ê¸Â¸ºÓÊËÆ̺¼ÄÀÁÜÊǸȾÁø

€w

ÞÛâÞ

ÜããßÝÜâ

ÝÚÚ

âãâàÚ

ÜãÚßÞàâ

ÜÚÚ

ßâÛÚã

ÝÚÚÚ

âáÛàÞÛ ÛãáßáÛâ

àßãà

ÉÃÒÄÆÌÇÆÂÀËÀÁÆÁÆÀÄÐÄÀÁÆÙÉÌÉËÓøËÆÊ

ƒt…‚}

ÝâÛÚ

ÜáÜáßâÛ

ÜßÚ

àâÛãÚ

ÜàßãÝãÜ

ÜÚÚ

ßÝÛââ

ÜßÚÚ

ààÞâÞâ ÛãÞÛÝßà

áÛÛâ

}}x

âÛß

ßâÝÞßã

ÜÚÚ

ÛÛààã

ßáÛáãÚ

ÛãÚ

ÛÚâàÞ

ÜÜÚÚ

ÛÜßáãÞ

ÞÝßÛÝÜ

áÞßâ

ÈÒɼÐÄÃÇÆȼÔĸ¿¼ÐȾ¿¼ÔØËÀÉÌÃü˼ÔθÄÆÀ

…‡„|yt

ßÚÞ

ÝàÚâÛÞ

ÜÚÚ

áÜÛà

ÝßÝßãâ

ÛãÚ

àáÛâ

ÝÜÚÚ

ÛÛÝÛßÛ

ÜÝÝáÜâ

àÞáâ

ÉÁ¾ÈÆÔÇÌÈÓļÊËÐÄ˼ÉÉÑÈÐÄǸȸ»ÆÉÀ¸ÁÜÄ

~t‚…

ÝâÚ

ÜáÜÚÞÜ

ÜßÚ

àâÚÛ

ÜàßÜÞÛ

ÛÚÚ

ÜàßÜ

ÛàÚÚ

ÞÜÞÝã

ÜÜÚÛßÚ

âÚãÜ

‚|}‚~

ÛÚß

áßÛáÚ

ÜÚÚ

ÛßÚÝ

áÝààà

ÛÚÚ

áÝá

ÜßÚÚ

ÛâÞÛá

ßÞßÛÝ

áÜßÜ

~‚|ƒt

ÜÚÜ

ÛÞÞàÛÜ

ÜÚÚ

ÜâãÜ

ÛÞÛáÜÚ

ÛÚÚ

ÛÞÛá

ÜßÚÚ

ÝßÞÝÚ

ÛÚÞâáÝ

áÜßÜ

ÛÚÚÚÚ

áÛßãÚÚà

ÛââÛÝÜ

àãáÚâáß

°ËÉÀÉ~¸ÌËÒÊËÀʼÁÂƺÒÊǾÄÃÀÁÈÜļŸÀ

ÁÆÀÄƹÆ̼ÌËÀÁÜÄÁÆÃÃÑËÐÄ

Ý

¤»ÀÁÆÃøËÀÉÃØʼÇÀ¹ÔÐɼ¸ÂÂÑÌÇÆÎÜȾɼ ɾøÄËÀÁÑÁ¸ËÑ ÓÁ¸ËÑÏÓ

ÍÆÌÊɼÉÎÒɾüËÆÁ¸À¸ÄËÔÉËÆÀθÁ¸ËÑ

…‡€‚~‚

ÛÝÝáãã

ÛâáÛáÛã ÞãàßÞáÚ


ˆ¸´¼¨­®²¦¾¶

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

ƒ|€t}t…|||…‡…ƒx|„î…x|…x†t}|€z…x|…

ƒ|€t}t…|.ƒ„tvt†|}x……‡…ƒx|„î…x|…x‡„îx}~‚vî€ÝÛÛä

…‡„|yt

~t‚…

‚|}‚~

~‚|ƒt

ÛÚ

ãÚ

àÚ

àÚ

âßà

ÝÚ

ÛÜÚ

ÝÚ

âÚ

àá

ÛÚ

âÜÚ

ßÚ

Úá

ÜÚ

Úâ

ƒt…‚}

ßÚ

}}x

ÛÜ

…‡„|yt

Úã

ÜÛ

Þß

àÞÚ

Úß

ÝÚ

ÜÚ

~t‚…

áÞ

Úâ

ÜÚ

ÛÚ

âÚÚ

ÛÚ

ßÚ

‚|}‚~

Üà

ÜÞ

ÜÞ

ãÚ

Ûã

áÚÚ

Ûß

~‚|ƒt

ßÝ

àÞ

Þà

âÚ

Þã

ÛÚÚ

áâÚ

ÜÛÛÛ

ÜÛÛÛ

ÜÛÛÛ

ÜÛÛÛ

ÜÛÛÛ

ÜÛÛÛ

ÜÛÛÛ

…‡€‚~‚

¼¿ÄÀÁÒʼÁÂƺÒÊüËÆÄ¢ØÃÆ¥¸ÌÂØÇÆÌÂÆÌ¼Ä »Òμ˸ÀÉƹ¸ÈÑĸ¸Ä¸½¾ËÓÉÆÌÄÉÌÃøÎԼʸÍ~ ¼ÄØÊüľ¢™üËÆÄ –¤§Á¸À¸Í~¼ËÒÈÆÌËÆ¥– §¤ŸüËÆÌʤÀÁÆÂغÆÌÊÁ¸ÀÇÀ¿¸ÄÜÊüËÆħ©¢ ÓÒĸËÃÓøËÆÌ §ËÆ»ÀÇÆÂÀÁØɼÄÑÈÀÆÆÀ»ÙƸÄËÔǸÂÆÀÉÌĸ ÉÇÀÉÃÆÔ ÐÊÉÌÃøÎÔ¸»ÙÆÁÆÃÃÑËÐÄÆÁ¸¿ÒĸÊ ¿¸żÁÀÄÆÙÄü ÒÁ¸ÉËÆÊÁ¸ÀÆÇÈÜËÆÊɼÏÓ ÍÆÌʸÇظÌËÆÙÊ¿¸ǸÔÈ ļÀËÆ»ÜÈÆËÐļ»ÈÜÄ ØÇÐʼÇÀËÈÒǼÀÆ¢ØÃÆÊ ¥¸ÌÂØÇÆÌÂÆÌ ¡ÇÆȼÔ ÂÆÀÇØÄĸÆ»¾º¾¿ÆÙüɼ ÆÈÀ¸ÁÓ»ÀÇÆÂÀÁÓüËÐÇÀÁÓ ¸Ä¸ÃÒËȾɾØÇÆÌÆÇÈÜ ËÆÊÃÇÆȼÔĸÉξøËÔɼÀÀ ÉÎÌÈÓ¸ÌËÆ»ÙĸþÁ̹ÒÈ ľɾ¼»ÈÜÄǼÈÔÇÆÌ

ÉǼÔÈÐÉÓËÆÌÒĸÄËÀËÐļÁÂƺÜÄËÆÌÓ˸Ä  ”ó§°§¹"/ 

u ƒ„tvt†|}x……‡…ƒx|„î…x|…x}~‚vî€ÝÛÛâ

€w

ÚààÚ

ááàÚ

ßÛÛâ

€w

ãÚÚÚ

âßÚÚ

áàßÚ

ƒt…‚}

ÚáÛÜ

âßàÚ

àÚãÝ

ƒt…‚}

âÞÚÚ

âáÚÚ

áÝÚâ

}}x

ÚáÞà

âÜÚÚ

àÛÛß

}}x

ãÞÚÚ

âÜÚÚ

ááÚâ

…‡„|yt

ÚàÞâ

àÞÚÚ

ÞÛÞà

…‡„|yt

ãÜÚÚ

àÝÚÚ

ßáãà

~t‚…

ÚâÚã

âÚÚÚ

àÞáÞ

~t‚…

âàÚÚ

áÞÚÚ

àÝàÞ

‚|}‚~

򇆧

áÚÚÚ

ßÚáà

‚|}‚~

iiii

iiii

iiii

~‚|ƒt

򇆧

áâÚÚ

ßàßá

~‚|ƒt

âÚÝÚ

ßàßÚ

ÞßÝá

»ÀÁÜÄËÆÌ»¾Â¸»ÓüÉÌÄÆÂÀÁÓÇÈØÉ¿¼Ë¾¸ÇÆÎÓ

˸¼¿ÄÀÁÑ¿Òø˸Á¸À»¼Ì˼ȼÌØÄËÐÊ˾ÄÁ¸ÂÙ˼

˜À¸˾ÄÁ¸ËÑÁ˾ɾ˾ÊÆÈÀ¸ÁÓʸÌËÆ»ÌĸÃÔ ¸ÊËÐļ»ÈÜÄÉËÀÊÇÈÆɼμÔʹÆ̼ÌËÀÁÒʼ ÁÂƺÒÊüËÆÄ¢ØÃƧÁ¸Ä»¸ÂÔ»¾ü¤ÀÁÆÂغÆÌÊ

 ¼ÇÔËÐļºÁÙÈÐÄËÆÌ Ó ÉÌÄÆÂÀÁÑ

Ⱦ»À¸Î¼ÔÈÀɾËÆÌÉÌÉËÓøËÆÊÁ¸À˾üÔÐɾËÐÄ

¼ÇÔËÐļºº¼ºÈ¸ÃÃÒÄÐÄÒĸÄËÀËÆÌ ËÆÌ

Á¼È»ÜÄËÐÄËȸǼ½ÜÄÁ¸ËÑͼȼĸÉ̺Á¼ÄËÈÜ

ÇÆÌÆ»¾º¼ÔɼÉÙÄÆÂƼºÁÙÈÐÄÏÓ

ɼÀÒĸɾøÄËÀÁØÁÆÃÃÑËÀ˾ʸÕÁÓÊ™¼ÅÀÑÊÁ¸À

¥ÈÑÉÀÄÆÌÊ  Á¸À ÆÀÇÑŸØÃø˸ ¼ÁËÀÃÑ˸ÀØËÀ¿¸ÎȼÀ¸ É˼ÔÇÆÉÆÉËØ ™¾Â¸»ÓüÇÀ¿¸ÄØÉÙ

ÍÐÄÁ¸Àü ÉÙÄÆÂÆ ÆÀÇÜÄŸÆÃÃÑËÐÄÃÒɸ

»¼Ä¼ÔĸÀ¹Ò¹¸ÀÆËÆÇÜÊÁ¸À¸Ä¿¸ËÆÎÑɼÀœÇȸº

É˸ÆÇÆÔ¸¿¸¼ÔĸÀÁ¸ÀÆÀ¤ÀÁÆÂغÆÀ¥ÈÑÉÀÄÆÀÁ¸À

øËÀÁÓÉÌÉǼÔÈÐÉÓËÆÌÒĸÄËÀËÐļÁÂƺÜÄËÆÌ

ÇÆÌÁ¸ÄÒĸ¸ÇظÌËÑ»¼Ä¿¸Í¿ÑļÀËÆ üÇÆ

Ó˸ľÇÀÆüºÑ¾¸ÇØØÂÆÌÊÓËÆÀ 

ÉÆÉËØ ÃÇÆȼÔĸÁÑļÀÆÈÀ¸ÁÓ¸ÌËÆ»Ùĸþ

ª«¹”ó§°§"/ œü˸ÁÔľɾ˾Ê¢™ÇÈÆÊ˸

Á̹ÒÈľɾ¼»ÈÜÄ

»¼ÅÀÑÃÇÆȼÔĸËÆÌ»¾ÃÀÆÌȺÓɼÀÇÈƹÂÓø˸

ÄÆÂƼºÁÙÈÐÄüÀÐÃÒ ÄÆÁ¸ËÑ ÒĸÄËÀËÆÌ ÓËÆÀ ¸ÄËÔËÐÄËÐÄ ¼¿ÄÀÁÜļÁÂƺÜÄËÆÌ ¿¸ ÎȼÀ¸É˼Ô « " ÏÓÍÆÌÊ ÓǼÈÀÉÉØ˼ ȼʸÇØØɼÊÇÓȼÉËÀÊ ÇÈØÉ͸˼ʼÌÈмÁÂÆ ºÒÊ –ÌËØ ¼ÔĸÀ ÇÆÂÙ ¼ ÇÀÉ͸ÂÒÊ ¸Ä ¾Ϳ¼Ô

–ÂÂÑÁ¸ÀËØ˼ËÆÙÎȼÀѽÆÄ˸À«

“„•’“Ä´´¨¬²¶°À­ª §¨°·²¸¨±¤µ¹¤®À©¨¬

œ¢™ÌÇÒÉ˾ÃÀ¸ü ºÑ¾ ÓË˸ ¼Å¸ÄËÂÜ Ä˸Ê Á¸À ËÆ θÈËÔ ËÆÌ Ÿ Ÿ¸È¸Ã¸ÄÂÓœÇȸºÃ¸ËÀÁÓ ÉÌÉǼÔÈÐÉÓ˾Ê ÇÆÉÆÉËØ ÇÈÆÉÒ¼ÌɾÊ ¼ÇÔ ËÆ ÇÆ ÉÆÉËØÉÌÉǼÔÈÐɾÊËÐÄ ϾÍÀÉÑÄËÐÄ ÒĸÄËÀ ËÐÄ ¼ÁÂƺÜÄ ËÆÌ Ó˸Ä  ”ó§°§¹"/ ¡¾Ò

t ƒ„tvt†|}x……‡…ƒx|„î…x|…ÝÛÛä

ÁÈÆÒÊËÆÌÇÈÆÊ˾¢™ ¸ÄËÔÉËÆÀθ ”ó§°§¹  ™¾Â¸»ÓɼÀÉƽٺÀÆÁÒÈ»ÀɼÂÔºÆÇÑÄиÇØ ÏÓÍÆÌÊ ”ó§°§¹/ œÇȸºÃ¸ËÀÁÓÉÌ

❛❛

Þ

xut…z†|…x{€|}x…x}~‚vx…†‚‡ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

…‡…ƒx|„î…z ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

Ûß

Ûá

}}x

ÝÛÛâ

ƒ„‚…x~x‡…z xv}‡„î€ÝÛÛß

ƒt…‚}

ááà

€w

ÝÛÛâ

ƒ„tvt†|}z …‡…ƒx|„î…z x‡„‚x}~‚vî€

€w

ÝÛÛâ

…‡…ƒx|„î…z

ÝÛÛä

ÝÛÛâ

ƒ„‚…x~x‡…z xv}‡„î€ÝÛÛâ

ÝÛÛâ†x~|}zƒ„tv t†|}z…‡…ƒx| „î…zÝÛÛâ

–²“’–ŒŒ

¤¸·²§¸°¤¯À¤

Š··ª¯¾°²¬‡ ­¤¬•—”Œ‰„ •·¤«¨´Ãµ¨³²µ²µ·Ã ¤®®½¯¨®¬¦Ã·¨´¨¶ »¿¹²¸¶·²ˆ

❜❜

ÌÇØϾ ØËÀ ¾ ¸ÇÆÎÓ

¸ÂÂÑËØ˼Á¸À¾¢™¿¸ÎÑɼÀ¸ÇØËÆÄÁ¼ÄËÈÜÆ

 "ÏÓÍÆÀÓ¼ÇÀÇÂÒÆÄ

ÎÜÈÆ

ËÐÄØÉÐÄÇÓȼÉËÀÊÇÈØÉ͸˼ʼÌÈмÁÂƺÒÊ

ã

à

¨ÆŸŸšÉÌÄËÓȾɼ˸ÇÆÉÆÉËÑËÆ̸ÂÂÑÒθ ɼÇÑÄиÇØÏÓÍÆÌÊœÇȸºÃ¸ËÀÁÓ

ÉÌÉǼÔÈÐÉÓËÆÌÒĸÄËÀËÐļÁÂƺÜÄËÆÌ Ó˸Ä ”ó§°§¹"/ 

á

¤§©¦ž›–ÌÇÒÉ˾¹¸ÈÀÑÓË˸œÇȸºÃ¸ËÀÁÓ ÉÌÉǼÔÈÐÉÓ ËÆÌ ÒĸÄËÀ ËÐÄ ¼ÁÂƺÜÄ ËÆÌ

Ó˸ÄÃØÂÀÊ ”ó§°§¹"/ ÇÆÌɾøÔ ļÀØËÀÃØÄÆÉËÆÌÊϾÍÆÍØÈÆÌÊËÆÌÇÆÌËÆÄ ÏÓÍÀɸÄËÆÒÍ˸ɼÉ˾ÄÁÑÂǾÁ¸ÀËÆÄŸĸ ÏÓÍÀɼËÆ–ÇØËÆÌÊϾÍÆÍØÈÆÌÊËÆÌËÆÙ ÉÌÉǼÔÈÐɼÃØÄÆËÆÄÉÁ¾ÈØËÆÌÇÌÈÓĸ ÇÆÌÉÌļÎÔ½¼Àĸ¸ÈÀ¿Ã¼ÔϾÍÆÍØÈÆÌÊ

¤À¤ÀÁÆÂغÆÀ¥ÈÑÉÀÄÆÀü¸Á¸¿ØÈÀÉËÆÉÌÄÆ ÂÀÁØÇÆÂÀËÀÁØÇÈÆÍÔÂÃÇÆȼÔĸÁ¸ËÑͼȸÄĸ

¼ÁÂÒÅÆÌļÌÈйÆ̼ÌËÓ¸ÂÂÑ»¼Ä¼ÔĸÀÉÔºÆÌÈÆ ØËÀ¿¸ÌǼȹÆÙÄËÆ ÉËÀʼÇØüļʼ¿ÄÀÁÒÊ ¼ÁÂƺÒÊœÇȸºÃ¸ËÀÁÓÉÌÉǼÔÈÐÉÓËÆÌÊÒĸÄËÀ ËÐļÁÂƺÜÄËÆÌÓ˸Ä ª«¹”ó§°§ "/ 

ä

¨¸ ÆÀÇÑŸØÃø˸¸ÙžɸÄÉÌÄÆÂÀÁÑËÀÊ»Ì ÄÑüÀÊËÆÌʸÂÂѺ¼ÄÀÁÑÃØÄÆÄÐÊ»¼Å¸Ã¼ÄÒÊ

ÏÓÍÐÄ»À¸Ã¸ÈËÌÈÔ¸ÊÃÇÆÈÆÙÄĸθȸÁ˾ÈÀ ÉËÆÙÄœÇȸºÃ¸ËÀÁÓÉÌÄÆÂÀÁÓÉÌÉǼÔÈÐÉÓËÆÌÊ ÒĸÄËÀËÐļÁÂƺÜÄËÆÌÓ˸Ä ª«¹

§ÌÄÆÂÀÁѾ–ÈÀÉ˼ÈÑǼÈÀØÈÀɼËÀÊÇÈÆËÑɼÀÊ

”ó§°§"/ –ÇØËÀÊÇÀÆÉƹ¸ÈÒÊǸÈÆÌÉÔ¼ÊÃÇÆ

˾ʺÀ¸˾ÍÆÈÆÂƺÀÁÓü˸ÈÈÙ¿ÃÀɾÉ˾ÍÆÈÆ

ÈÆÙÄĸθȸÁ˾ÈÀÉ¿ÆÙÄËÆÁØÃøËÐÄ¥¸Ç¸¿¼

ÂƺԸËÐÄÁ¼È»ÜÄËÐĸÄÐÄÙÃÐļ˸ÀȼÀÜÄÁ¸ËÑ

üÂÓ›ÆÌÈÑÈÀÁ¸¿ÜÊÁ¸À¾–¢¨–¦§©–¸ÇØ˾Ä

°§¹ ˜À¸ËÆÌÊÂغÆÌÊ ¸ÌËÆÙÊÇÆ̹¼¹¸ÔÐÊ ºÄÐÈÔ½ÆÌÄ˸¼ÇÀ˼¼ԸËÆÌÇÈƹѼÀËÆÄÉËØ

 ËÆŸŸšÁ¸ÀÁ¸ËÑ Æ§©¦ž›–ÎÐÈÔÊĸÇÈÆ

¼ÅÐÁÆÀÄƹÆ̼ÌËÀÁÓ–ÈÀÉ˼ÈÑÐÊÃÀÁÈØÊÇØÂÆÊ

¹Ñ¼ÀÁ¸ÄÒĸÑÂÂÆǸȸºÐºÀÁØÁÈÀËÓÈÀÆ°ËÉÀ¾

¸ÄËÔÉ˸ɾÊ

ÁÆÀÄƹÆ̼ÌËÀÁÓÒüÀļÉÌÄÆÂÀÁÑÉËÆ Á¸Àø½Ô

¨Æ¥–§¤Ÿ»¼ÄÇÒËÌμĸ»À¸ÃÆÈÍÜɼÀÉÆ ¹¸ÈØ¿¼ËÀÁØȼÙø¤À¼ÀÉÈÆÒÊËÆ̸ÇØËÆÌÊ ϾÍÆÍØÈÆÌÊ ˾Ê ¢™ Ó˸Ä ÃØÂÀÊ ËÆ  ËÐÄ

ÎÆ˾ʸÌËÆ»ÌĸÃÔ¸ÊÎÐÈÔÊØÃÐÊĸ¸ÇÆÁ¼ԼÀ ÉÌÃøÎÔ¼Ê ¥ÈÆ͸ÄÜÊÁ¸Ë¸Â¸¹¸ÔļÀØËÀÃØÄÆüüºÑ¾

ü˾ļÅÐÁÆÀÄƹÆ̼ÌËÀÁÓÃØÂÀÊÇÈÆÉÒººÀɼËÆ

ļƻ¾ÃÆÁȸËÜÄÇÆÌÏÓÍÀɸÄÁ¸ÀËÜȸÁ¸ÀÆÀ¼

¸ÇÆÎÓËÐÄϾÍÆÍØÈÐÄ˾Ê¢™Á¸ÀÃÀÁÈÓËÐÄ

ÜÛ ÜÜ

ÎÆÄ˸ÊǼÈÀ¿ÜÈÀ¸¼ÂÀºÃÜÄ Á¸À¸ÄËÆÁÂÔø»¼Ä¸ÂÂÑżÀ ¿¼¸Ã¸ËÀÁÑÁÀÄ»ÌļټÀĸ Æ»¾º¾¿¼ÔɼÁ¸¿¸ÈÓÓË˸ ÉËÀʼÇØüļʼ¿ÄÀÁÒʼ ÁÂƺÒÊü»À¸ÍÆÈÑ Á¸ÀÇÑÄÐ

ß

ËÐÄϾÍÆÍØÈÐÄËÆÌ ËÆÙ ËÜȸ Ó˸Ä ÏÓÍÆÀ ”ó§

 ØÇÐÊÁ¸ÀËƸÂÂÑÁ¸ÀËÆ ¤ –¤§üÉÌÄ¿Óø˸˾ĸÉÍѼÀ¸ËÐÄÇÆ

â

ÂÀËÜÄ˾»È¸ÉËÀÁÓüÔÐɾËÐÄü˸ĸÉËÜÄ

¤ÀÄÒÆÀϾÍÆÍØÈÆÀ»¼Ä¼Ç¾ÈҸɸÄ˸˼ ÂÀÁÑÇÆÉÆÉËÑËÐÄÁÆÃÃÑËÐÄ ¨¸ÑÁÌȸ¼ÌÁÑÒüÀĸÄÉ˸Ô»À¸ÇÆÉÆ ÉËѸÂÂÑüÀÜ¿¾Á¸ÄÐʸÇØÂÌËÆÀ¸ÈÀ¿

ÃÆÔÂغÐ˾ʸÇÆÎÓÊ

ƒ|€t}t….}t†t€‚zŠzˆî€t€t}‚txƒt~t|‚‡…Ú€x‚‡…Šzˆ‚ˆ‚„‚‡…

ÝÛÛä

ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

ÝÛÛâ

€w

ƒt…‚}

}}x

…‡„|yt

~t‚…

xv}‡„‚|Šzˆ‚|}t| ƒ‚…‚…†tÝÛÛätƒ‚ xv}‡„tÝÛÛâ

…‡€‚~‚ xv}‡„î€ ÝÛÛä

†x~|}t ƒ‚…‚…†tÛä

‚|}‚~

~‚|ƒt

Šzˆ‚|

Šzˆ‚|

Šzˆ‚|

ÛßÝÝÛßâ

ÝÝÚÚÝ

àßÜá

ÜÝÝá

ÛãâÛÞ

ÝÜáÛ

àÜãÜ

ÛàÚÞÞÚÜ

ÝÜÝÛ

ßÛÜÝß

ÛàßßàÝà

ÝÜÜã

ƒt…‚}

ãâáâà

ÛààÛâÚÛ

ÛÝÚßÞ

ÜâÚÞá

ààÚß

ÞÝàÛ

áÚÜá

ÛâÛãàâÚ

Ýààß

ßãÛáã

Ûâáââßã

ÝààÞ

}}x

ÜÝáÚã

ÛãÞÛÞ

ÝßàâÚâ

ÛÛàâà

ÛßÞÛ

ÛÚãÚ

âÝã

ÞÛßÚâá

âÝà

ÛÝÛãà

ÞÜâÜâÝ

âÝß

…‡„|yt

ÛááâÜ

ÞÚáàã

ÛãßâÛ

ÛÞãßâà

ÛÛÚÛ

ÛàÝß

ÜÚãâ

ÜÝÜßßÚ

Þàâ

âÝÞâ

ÜÞÚâãâ

ÞáÚ

ÛÞàÜÚÝ

ÛßßÝÛ

âáÚÝ

ÜÝÝá

ÛáàÛÜÚ

ßÞß

ßÜÞÞ

ÝßÞàâÝ

áÛÞ

ÛÛãÝÜ

ÝàààÛß

áÛß

‚|}‚~

ßÛÝàã

ÞàßãÝ

ÛÚÞÞÝ

ÜÛÚÝà

ÞÛâÝ

ÝâÛßã

ÛßáÝ

ÛáÝÝßß

ÝÞã

ßàÚã

ÛáâãàÞ

ÝÞã

~‚|ƒt

ÛÚÞáÛÝ

ÛÜÞÜÞá

ÜÚÚÛà

Ûâàãâ

ÛÚáâá

ßÞßÛ

âÛâÚÛ

ÝàßáÛÝ

áÝá

ÛÜÜàã

ÝááãâÜ

áÝá

ÜäâàâÜã

ÜäßÜÞàá

ßÞàÜÞÝ

ÝÞÞâÝã

ÝÝÛÜàÛ

àßàÜÞ

ÜÛßãâÞ

ßäáàßâÛ

ÜÛÛÛÛ

ÜáÜâáâ

àÜÝâÝÞâ

ÜÛÛÛÛ

€w

~t‚…

…‡€‚~t

ƒ‚…‚…†t

tƒ‚€x‚‡… Šzˆ‚ˆ‚ „‚‡…ÝÛÛä


!I8MBP

%:UHRL:P>7Q:F>>GAF>KJL>B D:EH7 F:PQKBLMB:GH7 IOPD'IHBHB>EEAG:K'=>PLMHG #%*).!'!(*) D:BMBP@9KO@>BMHGB5P>7 Q:G?M'L>BLMHLAF>7HG::I>BE6LHRG:D8FAD:B MHG:KQB>I7LDHIH:GMHEFH9L>G:I:K'LQ>B;H6N>B:LMHRP QBEB'=>PF>M:G'LM>PIHR;K5NAD:G>D>7 HBH6M:GMH#&'$(MHR:KQB>IBLD8IHR :=>E?H7%> M'M:N>MBD':IHM>E5LF:M:IHR>7Q:GM:LRLL7MB:MAP:K QB>IBLDHI6P@B:F>M:G'LM>PD:B'EEHRP:I8DEAKHRPMAP SO6PIHRHK@:GJNAD:GLMAGIE:M>7:$HRFHRG=H9KHR F>5FIMA #HRG7HR 

L7MB::RM' HB,D:N:K8:BFHB-MHRP:I'GMAL:GIOP :D8FA DB:GI'>B>D>7HKJMHPMAP"DDEAL7:P N:@7G>B@AP( %( " EHBI8G :=5K?B: ?:7G>M:BIOPHBM>E>RM:7>P>C>E7C>BPL2 :RM6MAGM:E:7IOKAI>KBHQ6H=6@AL:GL>)3#%*MHLQ5 =BH:RM8 !H6NAL>D:BA=K'LAD'IHBOG:RM8DEAMOG,IKH LM:MJG-MOGF>M:G:LMJG IHRGHF7SHRGIOP;K6D:GI:B QG7=B@B:G:I:7SHRGD:BG:IE:DJGHGM:BF>MHRP2,3-3# .!1 D:BMHIK'@F:MB:GNKOIBLMBD8LQ5=BH>@D:M:E>7?NA D>IKHPMHI:K8G $:BG:6M:GF8GH:RM8+BG'QMAD>LMHG:5K:8EAA=HR

$"! " " ' !"!&"!'!!" " "%#""%"$ $

KBDH7DEAKBDH7 IHRN5EHRGG:;HAN6LHRGMHRPLRG:GNKJ IHRPF:P:G>C'KMAM::I8?RE6 NKALD>7:D:BQKJF:=5K F:MHP:RM'IHRE5>BMH"R:@@5EBH=AE:=6 LD5?MAD:GG: HK@:GJLHRG:G'EH@:LRLL7MB:D:BLMBP@>BMHGB5PMOG: MAL7OG %8EBP5@BG>@GOLM6AIK8N>L6MHRP 'KQBL:GM:I:K: MK'@HR=:D:BHB/'%.$.!1 B'?HKHB>EEAG:K'=>PMH9P IKH>B=HIH7AL:GIOP :GMHEF6LHRGG:MHD'GHRG N:;KHRG D:D8FI>E':D8FADB:G?HK'G>K'L: 4M:GHBDEAKBDH7>I> L6F:G:GIOPFIHK>7G:>7G:BD:BH:KQB>I7LDHIHPLM:LRL

K

E>B'IHR>7Q:GD'G>B:RMH7HB6KO>PI:I'=>PMHR @7HR: GM>E>6FHG: HBHIH7HB>7Q:GHK@:GJL>BLRLL7MB:@B:>D:MH GM'=>P?MOQH=B:;8EHRPIHR;K5NAD:G>D>7D:BIKHLI' NAL:GG:MHRP=JLHRG5G:DHFF'MB<OF7+H>7I>D:N:K'MH I>K:LF5GH';;:MHLMAG'!3/!,*.3+H:KQBF:G=K7 MAP,*&+%*1!., $1 B>K:MBD8PIKHTLM'F>GHPMHRG: H9MHR @7HR:GM>E>6FHG: 1RG>Q7S>M:B:D8FA:RM6A;H6N>B:MHGKOM'A=AFH LBH@K'?HP 14QB @B:M7D'IHBHBF:P>FI8=BL:GG:MHD'GHRF>

1HBHB>7G:B:RMH7 1/GNKOIHBIHRF:PD:MA@8KAL:G8MBF>:RM8MHGMK8IH MHRPDK:M'F>>=JD:B=>GMHRP:?6GHRF>G:?9@HRG %:HB "#)*=>G>7Q:G8G>BKHG:?9@HRG:I8MH ?@:GBLM'GD:B G:5KNHRGLMAGIE:M>7:MHR @7HR:GM>E>6FHG: 3KN:G >=JI>KBLM:LB:D'D:B:9KBHN:I'G>D'IHR:EEH9 8IHR ;KHRG=HRE>B' +BG:IKHLN5LHRF>>F>7P :=5K?B:"D>7?M'L:F> $B:P 5QHRF>HBI>KBLL8M>KHB:I8F:P5G:IK8@HGH65G:LR@@>G6 F>M:G'LMA6IK8L?R@: U

:N5G:PF>MHGI8GHMHR :=5K?B: MAG

>7Q:G>FBE6L>B@B:FB:F>@'EAFI7SG:F>FI8EBDH

-3,(.*3@B:MHN5F: G'EH@A6M:GD:BAN5

*OM6NAD>EHBI8G@B:MH>G=>Q8F>GH>I5DM:

"EE'=:D'IHBHRPI:I'=>PMHRPDRGA@'

QK6F: 0MLB=K8FHI6K> =K8FH'?AL>D:B;K5NAD> IKBG:I8MK>BPF6G>PLMH$:M'K "D>7DHR;5GMB:L> F>MHRP>F7KA=>P@B:F>@'E>P>I>G=9L>BPL>>

LAMOG>F7KA=OG I8MAGIE>RK'MHRH$9IKBHP RIHRK@8P)BDHGHFBDJG>7I>LMA!HRE6IOPAF> @'EA=AFHLB8MAM:FIHK>7G:;E'<>BMAG>I5G=R

LAPLMH>COM>KBD8 MBPSAFB5PIHRI:KHRL7:L> MHIKJMHMK7FAGHMHRQK8GHR D:NJPD:B@B:'EE: SAM6F:M:MAPDRIKB:D6PHBDHGHFBD6PSO6PD:B IKHL5CM>MBP:I:GM6L>BPIHR5=OL> U %.%14$(%1 ,>G>7G:BE8@OMAPD:D6P=B H7DALAPMAP"EEAGBD6P+K'I>S:P IHM>E>7I:

G>>I>B=6M8EFAL:GG:=JLHRG5G:DHFF'MB <OF7L>>C:NEBOF5GHRPF>M:G'LM>P MAG +,*HB'GNKOIHBMAP"DDEAL7:P5QHRG'EEHRP GM:ED'=>P JPN:D'GHRGFI7SG>PF>MHRP ,!1 5K:F>IOPA"DDEAL7:MAP$9IKHR>7G:BL>

DM'L>BPIHR:G6DHRGLMAGI'FIEHRMA"DDEAL7: MAP%>@:EHG6LHR

LQ5LAD:BF>MHG:KBNF8MOGIBLMJGMAPAIEHR

 

LB8M>KALMHG)KN8=HCHD8LFH 5K:F>>I7LAP IOPF>@'EHMF6F:MOG>IBQ>BK6L>OGLMHGAL7

4IOP5@K:<:GHBDRIKB:D5P>?AF>K7=>P A IK8M:LAMHR.KRL8LMHFHRI>KBE'F;:G>MAGD: M:LD>R6RI>KL9@QKHGOGMHRKBLMBDJG>@D:M:

 &!% "( M6P:G6D>B RM8IHR=>GC5K:F>D:BMHF'N:F> M>E>RM:7:>7G:BIOPHBB>K5PDRIKB:D5PFI7SG>P5 ?M:L:GF>@'EAAQ'KAMHRPMOG$RIK7OG=> LIHM'=OGF5QKBD:BMHF:DKBG8DK'MHPMOG!( ,$ 0).*3., )-'$1-%.-)$16N>E>G:I'>B>D>7LMAG K:IB'IHRMHR2Q:G>FBE6L>B@B:FB:F>@'EAF' @BLL:M:F'@B:G:MHRE9L>B ):KQB>I7LDHIHP .KRL8LMHFHP IBHIK:DMBD8P'GNKOIHP:I8MHG HG>BKHI8EH+KBD:EBG8 I6@>LMAG K:IB'@B:M7MHR

LM'L>OGLMAG#+ F>F:K7G>P LR@DKHM6 F:M:F>RI>KIHERM>E>7P;7E>PDEI D'MB:G'EH @H=>GIKHONH9GHBAF5M>KHBK:LH?8KHBMAP "DDEAL7:PMAP$K6MAPLMA%HG6+HIEH9 D8FAIKHM'NAD:GA:CBHIH7ALAF>@'EAP5 DM:LAPDHGM'LMH:>KH=K8FBHMAP>RDOL7:P A

LA :?H9HB>F7KA=>P=>G@HRLM'KHRGIHEE' IHEE'F>>?AF>K7=>PD:BMAE>HK'L>BP &LM8LHMBPM>E>RM:7>PF5K>PMH=AFHLBH@K: ?BD8>G=B:?5KHGC9IGAL>I'EBD:B'KQBL:GHB! )*2'$.%&1!,0.-!%1 LMHG:KQB>I7LDHIH +B5 D:G>H.KRL8LMHFHP/KQBL>G:I>M'>BMAGFI'E: LMAG>C5=K:F>M:@GOLM',N:FBE6LO8M:GN: 5KN>BAJK:-

  4FOP =>G>7G:BF8GH:RMH7HBF>@'EHBNKA LD>RMBDH?BEHLH?BDH7FI>E'=>PMHRF:D:KBHM' MHR:KQB>IBLD8IHR(5:P#HRLMBGB:G6PD:BI'LAP $9IKHR 8IOP>7G:BHIE6KAPM7MEHPMHR 0Q>BD:B MHGGM:ED'MAP"EEAGBD6P+K'I>S:PMHRGALBH9 LMAGHIH7:A"DDEAL7:>7G:BF>@:EHF5MHQHP 0Q>B MHG+',$'!#2* :?H9D:M5Q>BMH MHRF> MHQBDH9D>?:E:7HR >GJHB'EEHBMK>BPF>@:EH F5MHQHB:I8 HD:N5G:P

=AFBHRK@7:IHERM>EH9PC>GH=HQ>7HRDHGM'L>

+BPM>E>RM:7>PAF5K>PM5NAD>S6MAF:>I5DM:

LMK:M8I>=HMAP"NGH?KHRK'PD:BMH.7EMHGMAP DRIKB:D6PIKOM>9HRL:P B:5G:=B'LMAF:A KQB>IBLDHI6M6KAL>LB@6

LAPMAPMK'I>S:PLMAG"EE'=: :EE'D:B>C:@H K'PMAP:I8MAG+K'I>S:$9IKHR $:BLMAGMK' I>S::RM6A"DDEAL7:D:M5Q>B>FF5LOPMH

@D8LFBH?:BG8F>GHAHBDHGHFBD6DK7LA IHR> IAK>'S>BD:BMBPMK'I>S>P %:P:GALRQ>7;5;:B: =B8MB=>GN:5QHRF>MH>BL8=AF:IHR>7Q:F>M: 'EE:QK8GB: :EE' 8IOP8EHPH'EEHPD8LFHPN: :GM5C>B N::GM5CHRF>D:B>F>7P- U %.-2 %.$1  5&1,+! 41G:F>M:?5K>BMAG5=K:MAPLMAG"EE'=:,B: F:P=>GLAF:7G>BM7IHM> I:K28EHIHR>@J>7F:B MAP@GJFAP8MB=>GIK8D>BM:BG:?9@>BA=B>9 NRGLAMAP:TD6P+K'I>S:P:I8MAG$9IKH )D #!)+*3'*1>7G:B5CRIGHPD:B=>G>IBNRF>7MA LRKK7DGOLAMAP:TD6PLMAG$9IKH "GI'LAI> KBIMJL>BFB:>G=>Q8F>GA?R@6MAPN: ?5K>BLRKK7DGOLALMHMK:I>SBD8L9LMAF:D: M'MAG'IH<6FHR- HBHP+KBL5D:BIHBHP:I:=6FHPMAP"RKO I:TD6P$>GMKBD6P+K'I>S:P :=5K?B:>GD:GH G7SHRGHB"RKOI:7HBG:I'KHRGMHG.KRL8LMHFH B:G:FAGIH9F>IOPD:B@B:MHG IHERF>MHQBD8 :G:NAG:TD8FB:Q:K'F'G:MS>KN:>7G:B

U


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌΜεταξύ τυρού... και ποντικιού...

°

ÎÐÇÆÌÂÒ˼ÒĸÑËÌÇÆ ÎØÃÇÀyØÎÀ¼ÃÃÆÄÀÁÑ ØÇÆ˼ËÆ¿ÌÃÑøÀyĸ żÁÆÂÂÑиÇØÁÑ»ÆÌÊÁ¸À ÉËÙÂÆÌÊ˸»À¸Í¾ÃÀÉËÀÁÑ ¸ÌËÆÁؾ˸Á¼À»¸ÈÑ»ÐÄÁ¸À ¹Æ¿ÈƼÁÁ¼ÄÐËÜÄÇÆ̼ĸÇÆËÔ ¿¼Ä˸Àü¿Æ»ÀÁÑËÆÒĸÇÑÄÐ ÉËÆÑÂÂÆ»¾ÃÀÆÌȺÜÄ˸ÊÃÀ¸ ËɸǸËÉÆÙÂÀÁ¾ÉËÈÜɾ¸ÇØ ¸Â¼ÇѾÂÆÌʼǸºº¼ÂøËÀ ÁÆÙÊÁÈÑÎ˼Ê tŸÀ¼ÉÙÃÐÈÓ½ÆÌÈÂÓºÀ¸ËÔ ˸żÁÆÂÂÑÊ u¿¸ÃÆÌǼÔ˼ ™ÀØËÀÃÆÌ˾ÉÇѼÀÇÆ̸ÁØþ ÁÀ¸ÌËÓ¾¸Ã¼Â¾ËÒ¸¸Ä¿ÌÇƼ ÇËÆÃÒȼÀ¸˾ÊÁ¸¿¾Ã¼ÈÀÄØ˾ ËÑÊøʼÔĸÀ¹ÆÌ˾ºÃÒľÉ˾Ä ¸ÉÌ»ÆÉÔ¸ËÆÙtÁÑÄÐØËÀºÆÌ ÉËÑÈÐÁ¸À¼ÅÌǾȼ˼ÔËÆÇÈÆ ÉÐÇÀÁØÃÆÌÃÀÁÈÆÉÌÃÍÒÈÆÄu ¸Ä¼ÅÑÈ˾˸¸ÇØËƸĹÈÆÃÔ½¼À Á¸À¸ÉξøÔļÀËÆÄÓ»¾¹ÈØÃÀÁÆ Á¸ÀÁ¸ÁÑÉξÃÆ»¾ÃØÉÀÆÎÜÈÆ øÊ ¨ÀÊÇÈÆѼÊÂÆÀÇØÄ ¼Á¼ÔÇÆÌǼÈǸËÆÙɸ »À¸ÇÀÉËÜÄÐØËÀÒÎÐ ÒĸĸĸÇÑ

Ä˼ÎÆÉÙÃøÎÆÉËÆ żÁؾøËÐÄÉÁ¸ËÆ Á¼À»¸ÈÑ»ÀÁÐĸÌËÆÁؾ ËÐÄ—Ò¹¸À¸ÆÃÀÁÈØÉÐÃÆÊ Á¸ÀøÌÈÀ»¼ÈØÊǸÉÀ͸ÄÜÊ ü˸ÄÑÉ˾ÊÇÆÌżÁظº¼˸ ¼ÇÔøθθÈËÑÁÀ¸»¼Ä»À¸Á¸Ë¼ ÎØ˸ĸÇØËÆ»ÀÁØÃÆÌǸ¸¹Ø ÁؾøüËÆżÁؾø¨¾ »Æ̼ÀÑËÆÌÒÁ¸Ä¼ÆÑÄ¿ÈÐÇÆÊ ÇÈÀÄÁÆÂÂÓɼÀËƸÌËÆÁؾËÆ ËÆÌ»ÀÁÆÙËÆ̼ȺƻØ˾¸ÇÆ ÃÑÁÈÌļüÉÌÄÆÇËÀÁÒÊ»À¸»À Á¸ÉÔ¼ÊËÆĸÄ˸ºÐÄÀÉÃØíÊ ¼»ÜÁ¸ÂÑ ¨ÆĹÂÒÇÐÇÆÌÂÒ˼ËÆÄ ¸ÂÂÆ»¸ÇظÌËÆÁƾËÑĸ żÁÆÂÂѼÀÒĸÃÑËÉƸÇØ »¸Ù˸¸ÇØÒĸÄÉËÙÂÆÁ¸Àĸ ˸ǼËѼÀÐȸԸÐȸԸÁÑËÐ ÉËÆǼ½Æ»ÈØÃÀÆ¡Æ̸ÄÑϸÄ ˸¸ÃÇÑÁÀ¸t§¸ÊǸȸÁ¸ÂÜu ËÆÌÂÒÐüÒĸÄÁÑÇÆÀƼÁļÌ ÈÀÉÃØtþÄ˸ǼËÑ˼ÁÑËÐu

–²u¤³²®Ä·¼¶·À³²·¤u ¡¼ÁÆÀËѼÀü¸ÇÆÈÔ¸Æü˸ÄÑ É˾ÊyüÁ¸Ë¸Â¸¹¸ÔļÀÑȸº¼ ¡ÐÈÒÃÀ¸θÈÑüÁ¸Ë¸Â¸¹¸Ô ļÀšÅÆÌÁ¸ÀºÌÈÔ½¼ÀÁ¸ÀÃÆÌ ÂÒ¼ÀüÒĸÁÈÑø»ÌÉÍÆÈÔ¸Ê Á¸ÀÃÀÁÈÆËɸÃÇÆÌÁÑÐʺÄÓÉÀ ÆÊ¢¼ÆÒ¾ĸÊtš¸ÌËØÇÆÂÙ øÁÈÀÑu¥ÆÀÆ ¤ÁÑ»ÆʸÇÆÈ ÈÀÃÃÑËÐÄ»À¸ºÐÄÔÐʸÇÒĸÄËÀ ™¼Ä¼ÔǸËÔÇÆ˸Á¸ÀËÆ~¾Ÿ ¼Á¼Ô§ÓÁÐɸ¸ÇÂÜÊ˸ÉÁ¸ËÆ ¸ÌËÆÁؾ˸¸ÇØÁÑËÐÁ¸À˸ ÇÒ˸Ÿ¼ºÜ¢ÆÃÔ½ÐÇÑÄËÐÊ ÇÐʸÄËÆÔ»ÀÆǼÈÀÉ˸ËÀÁؼÔμ É˾¿ÒɾËÆÌÈÌǸÔÄÆÄËÆÊ tżÁƾËÑuÒĸÄÉÌÄÒ¾ĸ ÃÑÂÂÆÄ¿¸¼Ôθ¼ÇÀüÔļÀÂN ǸȸÇÑÄÐÉ˾ÄÁ¸ËÓξɾ

Á¸À˾»À¸Ã¸ÈËÌÈÔ¸yÒËÉÀºÀ¸ ˾ÄËÀÃÓËÐÄǼ½Æ»ÈÆÃÔÐÄȼ º¸ÃÜËÆ–ÂÂÑËÜȸɼ¸ÌËØ ËÆÄËØÉÆÒ˼ÈÆÑÂÂÆÄËÀĸ ǼÀÊ ¥ÐʼüÔʼ»Ü»¼ÄËÆ ÁÑÄÆÌüÒËÉÀ ¥ÐÊ»¼ÄǼËÑü ¸ÄÒü¸ÎÑÃÐ˸ÉÁÆÌÇÔ»À¸ Ã¸Ê šºÜËÒËÆÀ¼Êø¸ÁԼʻ¼Ä ËÀÊÂÒкÀ¸ËÔ¿¸ÇÒɼÀÍÐËÀÑĸ üÁÑϼÀ Ÿ¸ÀËÆÉÁ¼ÍËØÃÆÌĸÌËØ ËÆÑÁ¸ÁÆÃÀÁÈÆǼÈÀÉ˸ËÀÁØ ÃÆÌËÜȸÇÆÌ˸¡ÒɸÉËÆÄ Á¸È¸Ë½¸Í¼ÈÀÁظÇؾÎÆËÐÄ ¼ÌÈиÇÆ˼¼ÉÃÑËÐÄǸÔ

½ÆÌÄÃÆÄÆøÄÜÊËÆ»À¸¹Ø¾ËÆ ü˸ĸÉ˼ÌËÀÁØŸ¸ÀØÉÆËÆ ÉÁ¼ÍËØÃÆÌÄËØÉÆÁ¸ËÒ¾º¸ ÇÐÊظ¸ÌËÑÇÆÌżÉËÆÃÔ½Æ Ä˸À¼ÉÎÑËÐÊÉ˸ÇÑļÂÁ¸À˸ ǸÈÑ¿ÌȸÒÄ¿¼ÄÁ¸ÀÒÄ¿¼ÄËÆÌ ü˸ĸÉ˼ÌËÀÁÆÙ½¾ËÓøËÆÊ ¼ÔĸÀÆɸÙËÐÊø¸ÁÔ¼ÊÁ¸À¿¸ ÇÒɼÀÍÐËÀÑĸøÊÁÑϼÀ–Ä »¼ÄÒμÀÇÒɼÀÓ»¾»¾Â¸»Ó ™ÀØËÀɼ¸ÌËÓ˾ÎÜȸ ÅÒÍȸºÆ¸ÃÇÒÂÀÆÁÑ¿¼¸ÇØ Á¾ÈÆÊÁ¸ÀÑǼÂÇÀÊÇÆÌż¹ÈÑ ½¼Ë¸À¸Çغ¾ÊÁ¸À¿¸ÂÑÉɾÊ

¹ÂÒǼÀºÙÈÐËÆÌ˾ĸÄÒͼ¾ ¸ÉÌ»ÆÉÔ¸Á¸ÀËÆÄËÌÎÑÈǸÉËÆ ¸ËÆÃÀÁÀÉÃØĸ¹¸ÉÀ¼ÙÆÌÄ §ÌļÇÜʺÀ¸ËÔ¼Á¼ÔÄÆʸÔÍľÊ ĸ͸ļÔ¸ÄÜ˼ÈÆÊËÐÄǼÈÀ ÉËÑɼÐÄ §ËÆÃÒËÈÆËÐÄ»ÀÁÜÄ ËÆÌ»ÌĸËÆËÓËÐÄÁ¸Àü¹Ñɾ Á¸ÀËÆÇÆÀØÄËÆÌ¿¸ÁÑļÀÁÀ ¸ÌËØÊËÀʸÃƺÀÒÊËÆÌËÀʺÆÌ ÈÆÌÄÀÒÊËÆÌ˸ÃÀÁÈÑÁ¸ÀüºÑ ¸¼ºÁÂÓøËÑËÆÌ ¨ÆÇÈع¾ÃÑøÊÂÒмºÜ »¼Ä¼ÔĸÀÆÀü˸ÄÑÉ˼Êy ¸¿È¸ÔÆÀÄØÃÀÃÆÀӸǼ¼ٿ¼ ÈÆÀ¨ÆÇÈع¾ÃÑøʼÔøÉ˼

¼Ã¼ÔÊÆÀÔ»ÀÆÀ¥Æ̸ÇØËÆ~ yÇÆÌÑÈÎÀɸÄĸÁ¸Ë¼¹¸ÔÄÆÌÄ ü˾ÉÒÉÆ̸ÆÀ–¹¸ÄÆÔÁÀ ¸ÈºØ˼ȸĸ¸Ä¼¹¸ÔÄÆÌÄÆÀ —ÆȼÀƸÍÈÀÁ¸ÄÆÔyËÆÃØÄÆÇÆÌ ÁÑĸüÓ˸ĸÇÆÂÙËÐÊËÔÇÆ ˸±ÃÑÂÂÆĸÁØþÁ¸ÂÙ˼ȸ ËÆÃØÄÆÇÆÌÁÑĸüÓ˸Äĸ ËÆÌÊǸÔÈÄÆÌüÉ˾»ÆÙ¼ÏÓ øÊy¡¸ººÔĸÃ~¸ÁÆÙÊ yºÀ¸ ËȼÀÊÁÀ¼ÅÓÄ˸ÎÐÈÔʸÉÍÑ ÂÀɾÎÐÈÔÊǼÈÔÉÁ¼Ï¾ÎÐÈÔÊ

¸À»Ü Ÿ¸À¸ÇØËÆ ¼ÇÔɾÃÆÁÈÑ ËÆʹҹ¸À¸ ÆÙ˼ÂغÆÊ ºÀ¸ÇÆÉÆ ÉËÜɼÀÊ ÆÌÉÀ¸ÉËÀÁÒÊ »À¼Ì¿¼ËÓ ɼÀʼļȺ¾ ËÀÁÒʸÇÆÍÑɼÀÊ üÉÆÇÈØ¿¼ÉÃÆÉμ»À¸ ÉÃØ´ËÀ¸ÈÇÑżÀÆÁÜÂÆÊøÊ ËÜȸÇÆ̺ÌÈÔ½¼ÀÁ¸ÀºÀ¸˸ ǼȸÀËÒÈйÂÒÇÆÌüÃÐÈÒŸ¸À ËÜȸÇÆÌÓÈ¿¼¸ÌËÓ¾ÇÆÂÌÍÌ ¼ËÀÁÓθ¹ÆÙ½¸ËÆ̧ÀÂÐÑÃÁ¸À ÒÉÁ¸É¼É˸ÃÆÙËȸøÊËÜȸ ÏÑÎÄÆÌüǸÄÀÁع¾ËÆÀºÀ¸ ¸ÄËÔ»ÆËÆÉËÆÌʘ¼ÐȺÀÑ»¾»¼Ê Á¸ÀÃǼÈÂÆÌÉÁÆÄÀÉÃÆÙÊ¥ÑÄ˸ üËÆĺÄÐÉËØËɸǸËÉÆÙÂÀÁÆ Á¸ÀÇÈÆÉÐÈÀÄØËÈØÇÆËÆÌËÉÀ ÈØËÆÌ §ËÆÄ®ºÀÆ¥¸Ä˼¼ÓÃÆĸ»¼Ä ÒÎÐÇѼÀ˼¼Ì˸Ը¤Ù˼Á¸À É˾Ä¥ÑËȸ–ÂÂѾÁ¸ËÑÉ˸ɾ ºÙÈиÇØ˾ĤÃØÄÆÀ¸¼ÔĸÀ ÇȸºÃ¸ËÀÁѸ¹ÔÐ˾Á¸À¸ºÈÀ ¼ÌËÀÁÓŸ¸ÀÃÒɸɼ¸ÌËÓ˾Ä Á¸ËÑÉ˸ɾÇÆ̸ÔÍľÊ¸Ä¸

®¯°À¡ª¦«¹« ²£¤¬ ¤¼¬ ¨®¨«¤³ ¬¹±³¤²® ¯°À¡ª¦«¹« ²¤¼«  ±³¤¤«¤¼²®¨¼£¨®¨®´  ¯À³®zu¯®´¹°¶¨ ± ¬¬ © ³¤¡ ¼¬®´¬ ®¨~ª¡ ¬®¼ ©¨ °¢À ³¤° ¬  ¬¤¡ ¼¬®´¬®¨ ®°¤¨® µ°¨© ¬®¼u³® «À¬®¯®´©¹¬ «¤»³ ¬  ¯®ªÁ³¸²³¼¯®³ ™ «¹ªª®¬  ©À«¦© ªÁ³¤ °  ³®«À¬®¯®´©¹¬ «¤ »³ ¬¬ ³®´²¯ ¼°¬®´«¤ ±³¦£®Áª¤·»« ²u ‰ ¢¢¼¬  «z ©®Á²u¢¨  ³°¤¨²©¨¤­»¬³  ¶¸°¼²  ±µ¹ª¨±¦ ¶¸°¼²¯¤°¼ ±©¤·¦ ¶¸°¼² ¨£Ä

ÁÑÂÌϸÄ¡¡šÁ¸ÀÇÆÂÀËÀÁÆÔ ÌÇÑÈÎÆÌĸÁØøÉÌÃǸËÈÀÜ˼Ê øÊÇÆÌÄÆÀÁÀѽÆÌĺÀ¸ÇÒÄ˼ »ÒÁ¸¼ÌÈÜËÆÌʼȼÀÇÐÃÒÄÆÌÊ ÎÜÈÆÌÊËÆÌÊÉËÆÁÒÄËÈÆ˾Ê –¿ÓĸÊɼ¸Ä¿ÈÜÇÆÌʸºÈÔ ÃÀ¸ÆÀÆÇÆÔÆÀÉËÆÁÑËÐÁÑËÐ »¼ÄÒÎÆÌÄĸÎÑÉÆÌÄËÔÇÆ˸ ÑÂÂÆÇÀ¸ ŸÀÒËÉÀØÂÆÀø½Ô¸ÄËÑø ¹ÆÌÂÀѽÆÌüØÂÆÁ¸À¹¸¿Ù˼ȸ É˸ÉÁ¸ËÑ
 

  

 


 

  

 
—µ”“‘—Ž¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

Ταενδήμω...

´º²°·¤¬«Ä¨®®¨¶

™²´ª¦À¤·¼° ˆŽ–„·²¸¶7TIGMEP 3P]QTMGW

š

ÔĸÀÃÔ¸ɾøÄËÀÁÓ¸ÇØ͸ɾ ËÐĚ¾ÄÀÁÜĨ¸ÎÌ»ÈÆüÔ ÐľÆÇÆÔ¸y¸Ä¼Å¸ÈËÓËÐÊ¸Ä »¼ÄÒμÀ¸ÁØþ¸Ä¸ÁÆÀÄп¼Ôy¿¸ ÇÈÒǼÀĸ¼Ç¸Àļ¿¼ÔvÁ¸À¸ÌËØ ºÀ¸ËÔ¸ÍÆÈÑËÆÌÊ8UJHNFQ 4Q^RUNHXÇÆ̸ÇÆ˼ÂÆÙÄÇÆÂÙ ɾøÄËÀÁÓÉËÀºÃÓºÀ¸˸ǸÀ»ÀÑ

üÄƾËÀÁÓÉËÒȾɾ 9¾Ä¸ÇØ͸ɾËÐÄš ¨–ÇÆÌ ¸ÅÔ½¼Àĸ¼Ç¸Àļ¿¼Ô¿¸¸Ä¸ÁÆÀÄÜ ɼÀ˾ļÈÎØüľ¼¹»ÆÃÑ»¸ ØÇÐÊø¿¸ÔÄÆÌüÆ»À¼Ì¿ÙÄÐÄ ÉÙùÆÌÂÆÊ˾ʼ˸ÀȼԸʧ˸ÃÑ ˾Ê¡¸ÙÈÆÊ ¤ÀǾÈÆÍÆÈÔ¼ÊÂÒļØËÀ˸ šÂ¾ÄÀÁѨ¸ÎÌ»ÈÆüԸü¸ÇØ ͸ɾËÆÌÄÒÆÌ»À¼Ì¿ÙÄÆÄËÆÊ ÉÌùÆÙÂÆ̸ĸ¸ùÑÄÆÌÄÎÆȾ ºØÊ˸ÎÌ»ÈÆÃÀÁÜÄÁ¸À˸ÎÌü˸ ÍÆÈÀÁÜÄÌǾȼÉÀÜÄÉËÆÌʸºÜ ļÊ8UJHNFQ4Q^RUNHXÇÆÌ ¿¸ºÔÄÆÌÄÉ˾Ä–¿ÓĸÌǾȼÉÔ¼Ê ÇÆÌËÆÁØÉËÆÊËÆÌʸĸÃÒļ˸À ĸ¸ÄÒ¿¼ÀÉËÆ»ÀØÂÆ̼ÌÁ¸Ë¸ ÍÈØľËÆÇÆÉØËÆ̼ÄØʼÁ¸ËÆà ÃÌÈÔÆ̼ÌÈÜ šÂÇÔ½ÆÌüØËÀ¾ÁÔľɾ¸ÌËÓ ÇÆ̸ĸÃÒļ˸Àĸ¸Ä¸ÁÆÀÄп¼Ô ÃÒɸÉ˾ļÇØüľ¼¹»ÆÃÑ»¸ ¸ÇØËÆħ˸ÃÑ˾¡¸ÙÈÆĸ¹È¼À ÃÀþËÒÊÁ¸À¸ÇØËÆÄ»¾ÃØÉÀÆ ¸ÂÂÑÁ¸ÀËÆÄÀ»ÀÐËÀÁØËÆÃÒ¸v

†š¦¢¨©¯¦¨•®¤ š¥š¦§š £³¤§”ª§¨£­ ˜¢œ˜¤–”™³Ÿ˜ ¢œ

§

¼ÁÀľËÆÇÆÀÓɼÀÊÉËÀʸÈÎÒÊ ËÆÌÁ¸ÂÆÁ¸ÀÈÀÆÙÇÈÆÎÜȾɸÄ ÆÀ¼Èº¸½ØüÄÆÀÉËÆÄÎÜÈÆ˾Ê ¨ÆÇÀÁÓÊ–ÌËÆ»ÀÆÔÁ¾É¾ÊÇÈÀĸÇØÂÔ º¼ÊÃÒȼÊÉÌÃüËÒÎÆÄ˸Ê¼Ä¼ÈºÑ É˾ĸǼȺԸÇÆÌÆȺÑÄÐɼ¾¥¸ ļÂÂÓÄÀ¸¤ÃÆÉÇÆĻԸšÈº¸½ÆÃÒÄÐÄ ÉËÆÌʤ¨– ¥¤š¤¨–ÇÈÆÁ¼ÀÃÒ ÄÆÌĸÂÙÉÆÌÄ˸¼Èº¸ÉÀ¸ÁÑÇÈÆ ¹ÂÓø˸ÇÆÌËÆÌʸǸÉÎÆÂÆÙÄ˸ ÆÇÆÔ¸ØÇÐÊ͸Ôļ˸ÀØÉÆǼÈÄѼÀ ÆÁ¸ÀÈØÊÉÌļÎÜÊÆÅÙÄÆÄ˸À«ËÌÇÓ ɸļËÀÊÇØÈ˼ÊËÐÄÌÇÆÌȺ¼ÔÐÄÆÀ ¼Èº¸½ØüÄÆÀÃØÄÆÇÆÌ͸Ôļ˸ÀØËÀ ÆÀÁ̹¼ÈÄÜÄ˼ÊÒÎÆÌÄÇÂÒÆÄÁÆÌ͸ ¿¼ÔÁ¸À»¼Ä¸Ä˸ÇÆÁÈÔÄÆÄ˸ÀÉËÆÀμÀ лÜÊÉËÀÊÍÐÄÒÊËÆÌÊ™ÌĸÃÀÁØ ÉÌÄ»ÀÁÑËƾ¥¤š¤¨–ÒμÀ»¼ÔżÀØ ËÀ»¼ÄtÁÐÂÜļÀuÃÇÈÆÉËÑɼÉÁ¾ ÈÒÊÁÀľËÆÇÆÀÓɼÀÊÁ¸ÀÒËÉÀËÆÃÓÄÌ øÇÆÌÒμÀÉ˼Ô¼ÀÇÈÆÊ˾ÄÁ̹ÒÈ ľɾ¼ÔĸÀɸÍÒÊv¨Æħ¼ÇËÒùȾ ÒÈÎÆÄ˸À¿Ù¼Â¼ÊÂÒļ˸É˼ÂÒξ ˾ʤÃÆÉÇÆĻԸÊÎÐÈÔÊĸ¸ÇÆÁ¼Ô ¼Ë¸ÀĸËÀÊ»ÆÙüÁ¸ÀÄÐÈÔ˼ȸv ¨ÀÁ¸À¸ÄÁÑÄÆÌļÇÆȼԼÊÁ¸ÀÁÀľ ËÆÇÆÀÓɼÀÊÆÀtÑÈÎÆÄ˼ÊuÁ¸ÀÆÀt¹¸ ÉÀÂÀÑ»¼ÊuËÆÌËØÇÆÌøÊËÆÌʸǸ ÄËÑļü˾ÄtÁ¸È¸ÃÒ¸u˾ÊÎȾ øËÆÇÀÉËÐËÀÁÓÊÁÈÔɾÊŸÈÔɾØ ÃÐÊÒǸ¿¸ÄÁ¸ÀÆÀ¼Èº¸½ØüÄÆÀ ÉËÆÌÊ»ÓÃÆÌÊÁ¸ÀËÀÊÁÆÀÄØ˾˼ÊÆÀ ÆÇÆÔÆÀØÇÐÊ͸Ôļ˸À¼ÔĸÀ¸ÇÆ͸ ÉÀÉÃÒÄÆÀĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄɼ»Ìĸ ÃÀÁÒÊÁÀľËÆÇÆÀÓɼÀÊÁ¸ÀÂÒļÇÐÊ »¼ÄÇÈØÁ¼À˸ÀĸÉ˸øËÓÉÆÌÄ™À ¼Á»ÀÁÆÙÄÇÈÆÉÂÓϼÀÊÃØÄÀÃÆÌÇÈÆ ÉÐÇÀÁÆÙüÇÂÓȾ¸Ç¸ÉÎؾɾü ÉÎÒɾ¼Èº¸ÉÔ¸ÊÀ»ÀÐËÀÁÆÙ»ÀÁ¸ÔÆ̸ ÆÈÔÉËÆÌÎÈØÄÆÌ˾ÄÇÂÓȾÁ¸¿ÀÒ ÈÐɾËПÈÒÐĸĿ̺À¼ÀÄÜļ

Ǹºº¼ÂÃÑËÐÄÉËÆ™¾ÃØÉÀÆÁ¸ÀËÆÌÊ ¤¨–üÑüɾ¼ÇÒÁ˸ɾËÆÌÁ¸¿¼ ÉËÜËÆÊÇÆÌÀÉÎÙ¼ÀÉËÆ.0&Á¸ÀºÀ¸˸ ¸ÄËÔÉËÆÀθ¼Ç¸ººÒÂø˸ÉËÆ™¾ÃØ ÉÀÆÁ¸ÀËÆÌÊ49&ÃÀ¸ÌÇØ¿¼É¾ÇÆÌ ¼ÔĸÀɼ¼ÁÁȼÃØ˾˸¼»ÜÁ¸À»¼Á¸ ¼ËԼʺ¼ºÆÄØÊÇÆ̸ÇÆ˼¼ÔÄËÈÆÇÓ ºÀ¸˾ļ¾ÄÀÁÓÇÆÂÀ˼Ը ¤À¼Èº¸½ØüÄÆÀÂÆÀÇØĽ¾ËÆÙĸ ÇÆ˼¼ÉøËÀÁÒÊÁ¸À¼ÀÂÀÁÈÀļÔÊ»À¸ ÇȸºÃ¸Ë¼ÙɼÀÊÃÀ¸¸ÅÀØÇÀÉ˾ÇÆÂÀ ËÀÁÓ¸ÃÆÀ¹ÜÄÁ¸À˾ļ͸ÈÃƺÓ¼ÄØÊ ÄÒÆÌÃÀÉ¿ÆÂƺÔÆÌËÆÆÇÆÔÆ¿¸ÒμÀ Ðʸͼ˾ÈÔ¸˸¼ÌÈÜÇÆÌ¿¸ ¼Å¸Í¸ÄÔ½¼ÀËÀʸ»ÀÁÔ¼ÊÁ¸ÀËÀÊÁ¸ËÑ ÍÐȼʸÄÀÉØ˾˼ÊÁ¸À¿¸ǸÈÒμÀÁÔ ľËȸºÀ¸˾ÄÁ¸ËѾϾ¿ÒɼÐÄ¼Ì ¿ÙľÊ›¾ËÑļĸÌÇƺÈÑÏÆÌÄü ˾ÄÁ̹ÒÈľɾ¼À»ÀÁÓÉÌÂÂƺÀÁÓ ÉÙù¸É¾¼Èº¸ÉÔ¸ÊÇÆÌĸÈÌ¿ÃÔ½¼À ËÆÄËÈØÇÆǸȸÁÈÑ˾ɾÊËÐÄÉÌÄ »ÀÁ¸ÂÀÉËÀÁÜļÀÉÍÆÈÜÄËÐļȺ¸½Æ ÃÒÄÐÄĸ¼Í¸ÈÃÆÉ˼ÔÉËÆÌÊ49&ËÆ ÐÈƺÀ¸ؼÊËÀÊÌǾȼÉÔ¼ÊÇÆÌ

°¨»«¤°®¤©£¦ªÄ±¤¸¬¢¨ ³ ©¤µ ª®¬¼³¨© ©° ±¨¹

–

¨¨³À­¨°·´² ·¤°ªµ¬½

¨

´¤µ²­¤·½°¸±ªµ·²Žª±²Ä´¬ ÈÎÔ½¼ÀÉÓüȸÉËÆ ¾ÅÆÙÈÀ˾ÊŸ¼Í¸ ÂÆÄÀÑÊËÆËÈÀÓüÈƼÁ»¾ÂÜɼÐÄdŒ«·¯ ³Ç­´µÈ·¯nÚãe ºÀ¸ ˾ÄÇÈƹÆÂÓËÆÌÁ¼Í¸ÂÆÄÔËÀÁÆÌÁȸÉÀÆÙÇÆÌ ¸ÇÆ˼ÂÆÙÄɼǼÈÀØ»ÆÌÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊÁÈÔɾÊ ØÇÐʸÌËÓÇÆÌ»À¸ÄÙÆÌüÒĸÃÓÄÌø¸ÀÉÀÆ »ÆÅԸʺÀ¸˾ÄÁÆÀÄÓÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸¸ÄËÀüËÜÇÀ ɾÊ˾ÊÁÈÔɾʧËØÎÆÊØÇÐÊÂÒļÆÀËÆÇÀÁÆÔ ǸÈѺÆÄ˼ÊÉ˾ÈÀ½ØüÄÆÀØÂÆÀÉËÀÊ»ÀÁÒÊËÆÌÊ »ÌÄÑüÀÊĸÉÌùÑÂÆÌÄÉ˾ÉÌÂÂƺÀÁÓÇÈÆ ÉÇÑ¿¼À¸ÇÆ̸ĸ»¼ÀÁÄÙ¼ÀËÆÉÙºÎÈÆÄÆÇÈØÉÐ ÇÆËÆÌľÉÀÆÙÁ¸À˾ļÇÀËÌξÃÒľÇÆÀÆËÀÁÓ ¼ÇÀμÀȾøËÀÁÓ»ÈÑɾÇÆ̸ÅÀÆÇÆÀ¼Ô˾ÄÇÂÆÙ ÉÀ¸ÆÀÄÀÁÓǸÈÑ»ÆɾÃÒɸ¸ÇØËÀÊËÈÀÓüȼÊ ¼Á»¾ÂÜɼÀÊ §ËÀʼÁ»¾ÂÜɼÀʸÌËÒʼÁËØÊËÐÄÑÂÂÐÄ ÉÌÃǼÈÀ¸ùÑÄÆÄ˸À¼Èº¸ÉËÓÈÀ¸ÇÆÌ¿¸Çȸº øËÆÇÆÀ¾¿ÆÙÄÉËÆ ¾ÅÆÙÈÀÁ¸ÀËÆ–ȺÆÉËØÂÀ ºÀ¸¸ÃǼÂÆÌȺÆÙÊü¿Òø˸ºÀ¸˾ÍÌËÆÇÈÆ

…‡€xw„|‚€‚t„‰î€

É˸ÉÔ¸˾ʸÃÇÒÂÆÌÁ¸¿ÜÊÁ¸À¼Ä¾ÃÒÈÐɾ ËÐļÉËÀ¸ËØÈÐÄËÐÄÀ»ÀÆÁ˾ËÜÄÁ¸ÍÒÃǸÈ Á¸ÀÎÜÈÐĸĸÏÌÎÓʸÇؼżÀ»ÀÁ¼ÌÃÒÄÆÌÊ ÆÀÄÆÎØÆÌÊ ¥¸ÈѾ¸¿¸»À¼Å¸Î¿¼Ô¾Ã¼ÈÔ»¸ü¿Òø t¤ÀÄƺ¸ÉËÈÆÄÆÃÀÁØʨÆÌÈÀÉÃØÊÁ¸À¨ÆÇÀÁÓ –ÄÑÇËÌžu¼ÄÜÉËÆÌÊ»ÈØÃÆÌÊËÆÌ ¾ÅÆÌ ÈÀÆÙ¿¸»À¼Å¸Î¿ÆÙÄÇÂÓ¿ÆÊÇÆÂÀËÀÉËÀÁÜÄ ¼Á»¾ÂÜɼÐħ˸ÃǸÈÁ¸ÀËÆÌÊÎÜÈÆÌʸĸ ÏÌÎÓÊ¿¸ÇÈÆÉÍÒÈÆÄ˸À¼ÃÍÀ¸ÂÐÃÒĸÇÆÀÆËÀ ÁÑÁ¼Í¸ÂÆÄÔËÀÁ¸ÁȸÉÀÑüÉËØÎÆĸ˸ºÄÐ ÈÔÉÆÌÄÆÀÄÒÆÀ˾ÊÇؾʨÀʼÁ»¾ÂÜɼÀÊÇÆÌ ¿¸Á¼ÔÉÆÌÄüÎÆÈØɼÁ¸ÃÇËÆÌ ¾ÅÆÌ ÈÀÆÙÉÌÄ»ÀÆȺ¸ÄÜÄÆÌľ–ĸÇËÌÅÀ¸ÁӚ˸À ȼԸŸ¼Í¸ÂÆÄÀÑÊÁ¸Àž¿ÑÁ¾ÊɼÉÌļȺ¸ÉÔ¸ü ˾¢ÆøÈÎÔ¸Ÿ¼Í¸ÂÆÄÀÑÊÁ¸Àž¿ÑÁ¾ÊËÆÄ ™ÓÃÆ¥¸ÂÀÁÓÊËÆšÃÇÆÈƹÀÆ˼ÎÄÀÁØšÇÀü¾ ËÓÈÀÆËÆÌÄÆÃÆÙËÆħÙÂÂƺÆšÉËÀ¸ËØÈÐÄ˸ Ÿ¸ÍҡǸȠ¾ÅÆÌÈÔÆÌÁ¸ÀËÆÌʤÀÄÆÇÆÀÆÙÊ ˾ÊŸ¼Í¸ÂÆÄÀÑÊv

ÉÓüȸ¼ÈºÑ½ÆÄ˸ÀÜȼÊÁ¸ÀËÆ ÐÈƺÀ¸¸ÌËÆÙÊÇÆ̼ȺѽÆÄ˸À ÜȼÊü¾ÃÒȼʼȺ¸ÉÔ¸Êĸ»À¸ ÉÜÉÆÌÄ˸¸É͸ÂÀÉËÀÁÑËÆÌʨ¸Ã¼Ô¸ ¨–™Ÿ©Á¸À¨©™Ÿ©ºÀ¸ĸþĸ͸À ȼ¿ÆÙÄ˸»ÀÁ¸ÀÜø˸ËÐĸÉ͸ÂÀ ÉÃÒÄÐÄÁ¸ÀÉÌÄ˸ÅÀÆÙÎÐÄÁ¸ÀºÀ¸ĸ üÀпÆÙÄÆÀ¼ÀÉÍÆÈÒÊËÐÄÉÌÄ˸ÅÀ ÆÙÎÐÄÉËƨ©™Ÿ©É˸Ô»À¸ÇÆÉÆÉËÑ üËÆÌʼļļȺ¼Ô¸ÌǸÂÂÓÂÆÌÊ ¨ÒÂÆÊĸɾüÀÜÉÆÌüØËÀÆÀ¼È º¸½ØüÄÆÀÉËÆÌʤ¨–ËÑÉÉÆÄ˸À¼ ĸÄËÔÆÄËÐÄÀ»ÀÐËÀÁÆÇÆÀÓɼÐÄÁ¸À Á¸ËÑ˾Êü˸ÍÆÈÑʹ¸ÉÀÁÜĸÈÃÆ »ÀÆËÓËÐÄ˾ʨÆÇÀÁÓÊ–ÌËÆ»ÀÆÔÁ¾ ɾÊɼÀ»ÀÜ˼ÊÁ¸À»¾ÃÆËÀÁÒʼÇÀμÀ ÈÓɼÀÊÁ¸À˾Êt¼Í¸ÈÃƺÓÊËÆÌÄØ ÃÆ̺À¸ËÀÊÉÌÃÇÈÑżÀÊ™¾ÃØÉÀÆÌ Á¸Àž»ÀÐËÀÁÆÙ¨ÆÃÒ¸ÇÆÌËÌÎØļ ͸ÈÃƺÓËÆÌ¿¸¸ÇÆ˼ÂÒɼÀ˾Ä˸ ÍØǸÁ¸˾ʨÆÇÀÁÓÊ–ÌËÆ»ÀÆÔÁ¾ ɾÊu¢¸»ÆÙüÂÆÀÇØĸÄÆÀ¿Ù¼Â ¼Ê¿¸Ò¿ÆÌÄËÆħ¼ÇËÒùȾÓÄÐ ÈÔ˼ȸv

¸ÇÈƹÂÓø˸ÇÆÌ˸¸ÄÔ ½ÆÌÄËÆÌÊÁ¸ËÆÔÁÆÌÊËÐÄľ ÉÀÜÄØÇÐÊ˾ʸ¿ÈÆü˸ÄÑ É˼ÌɾÊËÐÄÉ̺ÁÆÀÄÐÄÀÜĸ ÂÑÁ¸ÀËÐļÀ»ÀÁÜÄÌÇÆ»ÆÃÜÄÓ ˸ÄÉËƼÇÔÁ¼ÄËÈÆËÐÄÉ̽¾ËÓ ɼÐÄÇÆÌÒºÀĸÄÉ˾¡ÌËÀÂÓľ ÉËÆǸÔÉÀÆËÆ̝¼Ã¸ËÀÁÆÙ§Ì ļ»ÈÔÆÌ˾Ê°ÄÐɾÊ¢ÆøÈÎÀ¸ ÁÜÄ–ÌËÆ»ÀÆÀÁÓɼÐÄšÂÂÑ»¸Êü ÁÙÈÀÆ¿Òø¼À»ÀÁÒÊÇÆÂÀËÀÁÒʺÀ¸ ËÆÄľÉÀÐËÀÁØÎÜÈÆÉËÆÆÇÆÔÆ ÉÌÃü˼ÔμüºÑÂÆʸÈÀ¿ÃØÊÄÆ øÈÎÜÄÁ¸À¸ÄËÀÄÆøÈÎÜĸÇØ ËÀÊǼÈÀÉÉØ˼ȼÊÄÆøÈÎÔ¼Ê˾Ê ÎÜȸÊ §Ë¸ÉÌÃǼÈÑÉø˸ËÆÌ¿¼Ã¸ ËÀÁÆÙÉÌļ»ÈÔÆÌÆÀÄÆÃÑÈμÊÁÑ ¼ɸÄ˾ÄÁ̹ÒÈľɾĸÇÈÆÎÐ ÈÓɼÀÉ˾ÂÓϾÃÒËÈÐĺÀ¸ËÆ Éƹ¸ÈØÇÈع¾ø˾ʸ¿ÈÆ ü˸ÄÑÉ˼ÌɾÊÒĸÇÈع¾ø ÇÆÌ˸¸ÀÇÐȼÔÀ»À¸Ô˼ȸ˾Ä –ÌËÆ»ÀÆÔÁ¾É¾É˸¸Ä¸ËÆÂÀÁÑ Á¸ÀÄØËÀ¸ÉÙÄÆȸ˾ÊÎÜȸÊ*ÇÔ ɾʸǸÔ˾ɸÄ˾»¾ÃÀÆÌȺԸ¼ ÄØʼÄÀ¸ÔÆÌÉÌÉËÓøËÆʸÅÀÆÂØ º¾É¾ÊÁ¸À»ÀÆÔÁ¾É¾ÊËÐĸÁËÆ ÇÂÆÕÁÜÄÌǾȼÉÀÜÄÇÆÌ¿¸¼Å¸ É͸ÂÔ½¼ÀÁ¸ÂÙ˼ȼÊÌǾȼÉÔ¼Ê ɼËÀÃÒʸÄÑÂƺ¼Êü¸ÌËÒÊÉËÀÊ ¾Ç¼ÀÈÐËÀÁÒÊǼÈÀÆÎÒÊÁ¸¿ÜÊÁ¸À »À¸ÉÙÄ»¼É¾ËÐÄľÉÀÜÄü˸ÅÙ ËÆÌÊšÇÀÇÂÒÆÄÉ̽Ó˾ɸÄÁ¸À ÉÌÃÍÜľɸÄØËÀËÆÇÈØÉ¿¼ËÆ ÁØÉËÆÊÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓÊÌÇÆ»ÆÃÜÄ Á¸À¼ÀËÆÌȺԸÊÌǾȼÉÀÜÄÂغÐ ËÐÄÀ»À¸Ô˼ÈÐÄθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÜÄ ËÐÄľÉÀÜÄÇÈÒǼÀĸÁ¸ÂÌÍ¿¼Ô ¸ÇØÁÆÀÄÆËÀÁÆÙÊÁ¸À¼¿ÄÀÁÆÙÊ ÇØÈÆÌʺÀ~¸ÌËØÁ¸ÀÆÀÄÆÃÑÈμÊ ü˾Äš¢–š»À¸ËÙÇÐɸÄ˾Ä ÇÈØ˸ɾØËÀ¾ÇÈع¼Ͼ¼ÄØÊ ÇÆÉÆÉËÆÙ ¼ÇÀÇÂÒÆĸÇØËÆ š§¥–Á¸ÀËÆÌÊŸ–¥šºÀ¸˾ĸÄÑ ÇËÌžÆȼÀÄÜÄÁ¸À»ÌÉÇÈØÉÀËÐÄ ǼÈÀÆÎÜÄĸÌÇÑÈżÀÁ¸ÀºÀ¸˸ ľÉÀÑ ´ÇÐÊÁ¸ÀĸÒÎÆÌÄÇÑÄËÐÊ˸ ÇÈѺø˸¼ÔĸÀº¼ºÆÄØÊØËÀ˸ ľÉÀÑøÊÁ¸ÀÉËÆ–Àº¸ÔÆÁ¸ÀÉËÆ žØÄÀƸÄËÀüËÐÇÔ½ÆÌÄÉƹ¸ÈÑ ÇÈƹÂÓø˸Ÿ¸À¹¼¹¸ÔÐʸÌËØ ÉÌù¸ÔļÀØÎÀÃØÄÆÉ˾ÎÜȸ øʸÂÂÑÁ¸ÀɼÆÂØÁ¾Ⱦ˾Ä šÌÈÜǾºÀ~¸ÌËØÁ¸ÀËƽÓ˾ø ¸Ç¸ÉÎƼÔ˾ÄšÌÈÐǸÕÁÓ°ÄÐ ɾ«ÈÓÉÀÃÆÂÆÀÇØÄ¿¸¼ÔĸÀĸ ÌÇÑÈÅÆÌÄǼÈÀÉÉØ˼ÈÆɸͼÔÊ Á¸ÀÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒļÊÇÈÆËÑɼÀʸ ÇØ˾ÄÇÆÂÀ˼Ը˾Äšš¸ÂÂÑ Á¸ÀËÀÊÔ»À¼ÊËÀÊÄÆøÈÎÀ¸ÁÒÊ¸Ì ËÆ»ÀÆÀÁÓɼÀÊ


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ...ενοίκω

À¤¤³Ã·¤À§¬¤¦¬¤·²¯¨·¤°¤µ·¨¸·¬­Ãu

´

ÇÐʸÁÈÀ¹ÜʼÔθüºÈÑϼÀ ÉËÆÇÈƾºÆÙüÄÆÍÙÂÂÆ ËƽÓ˾øËÐÄü˸ĸÉËÜÄ ËÒ¿¾Á¼¼ÁËØʾüÈÓÉÀ¸Ê»ÀÑ˸žÊ ÉËÆ»¾ÃÆËÀÁØÉÌùÆÙÂÀƸÌËÓ˾ ÍÆÈѸÇØËÆħÁ¸Ä»¸ÂÔ»¾¼ÄܺÀ¸ ÃÀ¸¸ÁØþÍÆÈÑÒºÀļÃÀ¸¼ÌÈÙ˸˾ É̽Ó˾ɾ¾ÆÇÆÔ¸»¼ÄÇÈØÉ¿¼É¼ ¸ÇÆÂÙËÐÊËÔÇÆ˸-É̽Ó˾ɾ¸ÌËÓ ¸ÇÒ»¼ÀżØËÀÁ¸ÃÔ¸ÆÌÉÀ¸ÉËÀÁÓÇÈØ ˸ɾ»¼ÄÌÇÑÈμÀ¸ÇØǼÌÈÑÊ »¾ÃÆËÀÁÓʸÈÎÓʸÂÂÑÁ¸ÀǸȸËÑ żÐļÄܾº¼ÙɾÇÆÌÒüÀļüËÑ ˾É̽Ó˾ɾÓ˸ÄØËÀÆÀǸȸËÑżÀÊ Á¸ÀÆ»ÓøÈÎÆÊǼÈÀÉÉØ˼ÈÆÒüÀ ĸÄÉËÀÊÁÆÃøËÀÁÒÊËÆÌÊ¿ÒɼÀÊ ǸÈÑ»À¸ËÙÇÐɸÄÇÈÆËÑɼÀÊÁ¸À¸ÇØ ØÇÆÀ¸ǼÌÈÑÁ¸À¸Ä»À¸ËÌÇÜ¿¾Á¸Ä ÆÈÀÉÃÒļʼÔĸÀ¸ÇÆÉǸÉøËÀÁÒÊÁ¸À ÇÈØμÀȼʤÁ¸¿ÒĸÊÇÈÆÉÇÑ¿¾É¼ ĸü˸¿ÒɼÀËÀʼ̿ÙļÊÉËÆÌÊ ÑÂÂÆÌʼÄÜ¿¸ÇÈÒǼÀĸɾüÀÜ ÉÆÌüØËÀ˸˼¼Ì˸Ը»ÙÆÎÈØÄÀ¸ ËÆÇÈع¾ø»ÀƺÁÜļ˸Àü¸ÇÔ É˼Ì˾˸ÎÙ˾˸ǸÈÑËÀʼÇÀɾ ÃÑÄɼÀÊÇÆ̺ÔÄÆÄ˸ÄËØÉƸÇØËÆÄ ¨ÙÇÆØÉÆÁ¸ÀËÆÇÀÁѸÇØ˸»À¸Ã¼ÈÔ Éø˸ÓËÆÌÊÉÌÂÂغÆÌÊ»ÀÑÍÆÈÐÄ ǼÈÀÆÎÜÄ˾Ê–¿ÓĸÊ –ÇØ˾ÄǼÌÈÑËÆÌÆŸ¸Á¸ÃÑ ľÊÃÔ¾ɼºÀ¸˾ĸÄѺÁ¾¼ÄÀ¸Ô¸Ê ÇÈØ˸ɾÊÁ¸ÀÉËÑɾÊÇÈƸĸººÒ ÂÆÄ˸ÊØËÀÉËƼÇØüÄÆ»¾ÃÆËÀÁØ ÉÌùÆÙÂÀÆ¿¸ÌÇÑÈżÀ¼ÀÉÓº¾É¾ºÀ¸ ÁÆÀÄÓ¿ÒɾËÆÌÉÌùÆÌÂÔÆ̸ÂÂÑ Á¸ÀÉÌĸÄËÓɼÀÊüËÆÌʸÈξºÆÙÊ ËÐÄÁÆÃÃÑËÐÄżÎÄÜÄ˸ʹҹ¸À¸ ØËÀØ˸ÄǸ¸ÀØ˼ȸËÆÌÒÁ¸Ä¼ÁÈÀËÀ ÁÓÁÑÇÆÀÆʺÀ~¸ÌËØËÆ¿ÒøÑÈÎÀɼ ĸÍÐÄѽ¼ÀÁ¸ÀĸÐÈټ˸ÀÂÒºÆÄ˸Ê ØËÀÆ»ÓÃÆÊ»¼Ä»À¸¿Ò˼ÀÂÀüÄÀÁغÀ¸ ĸÉ˸øËÓɼÀÉËÆ–Àº¸ÔÆËÆÌÊ ¸¿ÈÆü˸ÄÑÉ˼Ê2ÀÂÜÄ˸Ê»¼ºÀ¸ ˾ÄǸÀ»ÀÁÓθÈÑÉËÆÄ®ºÀÆ¥¸Ä˼ ¼ÓÃÆĸ¸ÍÆÙ¾Á¸ËÑÉ˸ɾÒÍ¿¸ ɼÉ˸ÑÁȸyÂԺƸÁØþÁ¸À¿¸ ÒǼÍ˼¹ÈÆÃØÅÌÂÆy¼ÔǼØËÀ¿¸¸Ä¸ ǸÉ˼ÔyËÜȸºÀ¸ËÔtÇÈÒǼÀĸǸÔ ½ÆÌÄ˸ǸÀ»ÀÑÁ¸ÀĸþÄǸԽÆÄ˸À

„±´¥»³¦±¦³¦¬¯¤° ±«º¬¦¤´³º° ±³®£¦«®³¨©À±´«¡®Áª¨®º£¤¨­¤³¦¬ ¯®´±¼  ¯®ª¨³¨©»²© ¨ ¯À³®¬£»«®³¦²¯°¸³¤Á®´± ² ÇÆÂÀËÀÁÑǸÀÎÄÔ»À¸uv –ÇØ˾ÄǼÌÈÑËÆÌƧÁ¸Ä»¸ÂÔ »¾ÊÃÔ¾ɼÁ¸À¸ÌËØʺÀ¸˾ĸÄѺÁ¾ ÁÆÀÄÓÊÇÈØ˸ɾÊÁ¸À¼ÌÈÙ˼ÈÐÄ ÉÌĸÀÄÒɼÐÄÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸ɾüÔÐɼ üÒÃ͸ɾØËÀtÁ¸ÂØ¿¸¼ÔĸÀĸ ÇÆÙü˾ºÄÜþøʺÀ¸ËÔɼÂN ¿¸ÂÒ¼À˾ºÄÜþÃØÄÆÆÁ¥Â¼Ù ȾÊużÎÄÜÄ˸ÊÁ¸À¸ÌËØÊØËÀ¾ ÃØľÇÈÐËƹÆÌÂÔ¸ÇÆ̼ÔμÇÑȼÀ ÇÈØÉ͸˸Ó˸ÄØËÀ¼ÇÀÉÁÒÍ¿¾Á¼ËÆÄ –¹È¸ÃØÇÆÌÂÆÇÈÀĸÇØǼÈÔÇÆÌ ÒĸÄÎÈØÄƽÓ˾ɼ˾ĸÇÆÃÑÁÈÌÄ ɾËÆ̤Ÿ–¢–¸ÇØËÆŸÒÄËÈÆ ÍÐËƺȸÍÓ¿¾Á¸ÄÁ¸À¸ÌËÓ˾ļÇÔ ÉÁ¼Ï¾¹ÑÍËÀɸÄÇÈÐËƹÆÌÂÔ¸ºÀ¸ ˾ĸĸ¹Ñ¿ÃÀɾËÆÌŸÒÄËÈÆÌv šÁÃÒÈÆÌÊ˾Ê»¾ÃÆËÀÁÓʸÈÎÓÊ ÉËÆħÁ¸Ä»¸ÂÔ»¾¸ÇÑÄ˾ɼÆŸÆÈÆ ÃÑÄ˽ÆÊÇÆÌθȸÁËÓÈÀɼ˾ÄÆÃÀ ÂÔ¸ËÆÌÇÆÂÀËÀÁÑÇÈÆÁ¾ËÀÁÓÁ¸À ËØÄÀɼØËÀtÆÀÇÈƾºÆÙüļÊÁ̹¼È ÄÓɼÀÊËÆÌ¥–§¤ŸÒÎÆÌļ̿ÙļÊ ºÀ¸ËÆÇÈع¾øu –ÇØ˾ÄǼÌÈÑ˾Ê&ÄÆÀÎËÓÊ ¥Ø¾Êy˾ÊǸÈÑ˸žÊÇÆÌÇÈØ

‰ ³¨º² ±³¦¬~§»¬  ☛¼ËÀÁÒÊÆÀ¼ÄËÌÇÜɼÀʸÇØ˾ÄǸÈÒà ¹¸É¾ËÆÌ»ÓÃÆ̺À¸˾ÉÌÄÆÂÀÁÓ¸ÇÆÁ¸ ËÑÉ˸ɾËÆÌǼÈÀ¹ÑÂÂÆÄËÆÊÎÜÈÆÌ˾Ê ªÆÀ˾ËÀÁÓÊšÉËÔ¸ÊÉ˾Ä¥¸Ë¾ÉÔÐÄÉËÆÄ –ºÀÆ ÆÌÁѰǼÀ˸¸ÇØÉÌļÄÄؾɾËÆÌ ÇÈÆÒ»ÈÆÌËÆÌš¿ÄÀÁÆÙž»ÈÙøËÆÊ¢¼Ø˾ ˸ÊŸ¥ÑÉÎÆÌÁ¸ÀËÆÌ»¾ÃÑÈÎÆÌ¢ÀÁÓ˸Ÿ¸Á¸ÃÑľÉÌļȺ¼Ô¸ ËÆÌ»ÓÃÆÌÇÈÆÎÜȾɸÄÉ˾ĸÄÑǸɾËÆÌÎÜÈÆÌÇȸÉÔÄÆÌ ¼ÉÇÔÉ˾Á¼¸ÇØËÆž»ÈÌøïÄÑɾËÆt—ȸ¹¼ÔÆïÄÑɾ ºÀ¸ËÆǼÈÀ¹ÑÂÂÆÄuËÆÆÇÆÔÆ¿¸¸ÇÆÄÒü˸ÀÁÑ¿¼»ÙÆ ÎÈØÄÀ¸ɼÉÌļȺ¸ÉÔ¸üËÀÊËÆÇÀÁÒʸÈÎÒÊ˾ÊÇؾÊ ËÆÌ–ùÆÙȺÆÌɼÇÈØÉÐǸÁ¸ÀÍÆȼÔÊÉÌÄÆ»¼ÌØüÄÆ ¸ÇØÎȾøËÀÁØÒǸ¿ÂƼÌÈÜ–ÂÓ¿¼À¸ü˾Ä –¿ÓĸÁ¸ÀËÆÌÊÌÇƹ¸¿ÃÀÉÃÒÄÆÌÊ»ÓÃÆÌÊËÆÌ ¼Á¸ÄÆ Ǽ»ÔÆÌÒμÀËÒËÆÀ¸ÉÌļȺ¸ÉÔ¸ËƲ»ÈÌøïÄÑɾ

ÉÁ¼À˸ÀÉËÆħ©¦ž›–yÆüÄ–żÂØÊ ¼ÔǼØËÀËƽÓ˾ø¼ÔĸÀ¼ÌÈÙ˼Èƾ ¥ÆÈËÑÂÀÆ̼ÇÀÉÓøļØËÀÆŸ¸È¸ ˽¸ÍÒȾÊÒºÀļÈÌ¿ÃÀÉËÓÊü˾Ä Á̹ÒÈľɾ¼ÄÜËÆ¥–§¤Ÿ¸ÁÆÂÆÌ ¿¼Ôv¨ÒÂÆÊÃÀÂÜÄ˸ʼÁÃÒÈÆÌÊ˾Ê

®¹¡¡ ³®†®´¬¼®´ ±³®¬ˆÀµ® ‡®ª¸¬®Á ˜ªª¦¬¤²© ¨«¤³ ¬¹±³¤²³®´ ‡´°¨ ©¹³¨©®´¶®ª¤¼®´‰¤³ ¬ ±³Ä¬± ² © ª®Á¬±³¦¢¨®°³»³®´²€¨ ³°¼³¦±´¬¤¶» ¶°®¬¨¹ § ¡°¤§®Á¬« ¥¼«¤© §º¬ ¬© ¨ © §¤«¨¹¯®´£¤¬§¤¸°¤¼³®´²«¤³ ¬¹±³¤² p©¼¬£´¬®q© ¨p ¯¤¨ª»¢¨ ³¦¶Ä° q «¤ ©¹§¤«¤³ ¬¹±³¦© ¨¯°À±µ´¢ ¯®´ ¢¸ ¬¨¹¢¨ ³® Á°¨®±¤«¨  µ¨ªÀ­¤¬¦‚´°Ä ¯¦¤«¨ ¤©£»ª¸±¦ ªª¦ª¤¢¢Á¦²© ¨ ©®¨¬®Á ¢Ä¬ &ªª»¬¸¬© ¨«¤³ ¬ ±³Ä¬ ¤«¨ º«¯° ©³¦ ¯À£¤¨­¦±´«¡¼¸±¦²© ¨ £¨¤©£¼©¦±¦²«¨ ²©®¨¬¸¬¼ ²¶¸°¼²­¤¬® µ®¡¼ © ¨° ³±¨±«À «¤¼± £¨© ¨Ä« ³  ¢¨ Àª®´²© ¨Àª¤²

§ÌÃǸÈÑ˸žÊ ÇÆÌÇÈØÉÁ¼À˸ÀÉËÆ ŸŸšÆ§ËÒÂÀÆÊ ÑÃÇÈÆÌÉÎÆÂԸɼ˸ ÉËȸËØǼ»¸É̺ÁÒÄËÈÐɾÊÇÆÌ ¼ËÆÀÃѽ¼À¾Á̹ÒÈľɾºÀ¸ËÆÌÊ ǸÈÑÄÆÃÆÌÊü˸ÄÑÉ˼ÊÁ¸À¼ÁËÔþ ɼØËÀ˸ÃÒËȸÇÆÌ¿¸¾ͿÆÙĺÀ~ ¸ÌËÆÙÊt¿¸¼Í¸ÈÃÆÉËÆÙÄÁ¸ÀºÀ¸ ËÆÌʸºÜļÊËÐÄ*ÂÂÓÄÐļȺ¸½Æ ÃÒÄÐÄu ˜À¸ÃÀ¸¸ÁØþÍÆÈÑÇÑÄËÐÊ¿¸ »À¸ËÌÇÜÉÆÌüÁÑËÀÇÆÌËÆÒÎÆÌü ºÈÑϼÀÁ¸ÀËÜȸ˼¼Ì˸Ը¸ÂÂÑÁ¸À Ǹ¸ÀØ˼ȸv´ËÀ»¾Â¸»ÓÆüº¸ÂÙ ˼ÈÆÊ»ÓÃÆÊ˾ÊÎÜȸÊÆ»ÓÃÆÊ˾Ê ÇÈÐ˼ÙÆÌɸÊËÆ̼¾ÄÀÁÆÙÁÈÑ ËÆÌÊ»¼Ä¼ÇÀËÈÒǼ˸À¼»ÜÁ¸À¼ÄÑÃÀ ɾÎÈØÄÆĸþÄÒμÀÉ̺ÁÈÆËÓɼÀ ÃÀ¸ÌϾÂÆÙ¼ÇÀÇÒ»Æ̼ÇÀÉ˾ÃÆÄÀÁÓ ÆÃÑ»¸ÇÆÌĸ»À¸ËÌÇÜļÀÇÈÆËÑɼÀÊ ¼Í¸ÈÃÆÉÃÒľÊÇÆÂÀËÀÁÓÊËØÉƺÀ¸ ˾ĸÇÆËÈÆÇÓ˾Ê»¾ÃÀÆÌȺԸÊËÐÄ ºÁÒËÆÉËÆÁÒÄËÈÆ˾Ê–¿ÓĸÊØÉÆ Á¸ÀºÀ¸˾ĸÄËÀüËÜÇÀɾËÐÄÇÈÆ ¹Â¾ÃÑËÐÄËÐÄü˸ĸÉËÜÄv¡ÒËȸ

Œ»²À¸º«ºµ§¶µ°±«¯¸º¯°Çª­²µ¸Ã«»²À²§¹¶«·Ãº¿³ §©¿©Ë³¶µ»«Ã½«°§º§®Á¸«¯­…‰”©¯§¶³«»²§º¯°À ª¯°§¯Ë²§º§¸ºµ»¹ªÂ²µ»¹°§¯°À®¯¬«ª­²À·½µ»¹i³»³ °§¯¶·Ë­³i§³º¯ª­²À·½µ»¹°§¯ª­²µº¯°µÈ¹¸»²¨µÈ ±µ»¹¸ºµ¸°§²³Ã–µ¼À¸°«¶ºÇ²«³µ¯¸º­ª­²µº¯°Â§·½Â ¶·µ½Ë·­¸§³¸«ª¯§¶·§©²§º«È¸«¯¹°§¯º«±¯°À«¶«º«È ½®­­¸»²¼¿³Ã§…¶Çµ¼«¯±Á¹¶³«»²§º¯°Ë³ª¯°§¯¿²À º¿³©¯§¸»³§»±Ã«¹¶µ±¯º¯¸º¯°Á¹°§¯°§±±¯º«½³¯°Á¹²µ» ¸¯°Á¹«°ª­±Ë¸«¯¹¼«¸º¯¨À±°§¯À±±§ºµ½·Áµ¹ºµ» ªÂ²µ»§³Á·½«º§¯¸«ÞßÚÚÚÚ«»·Ë¶µ»®§¶·Á¶«¯³§ ªµ®µÈ³²Á¸§¸«Þ²Â³«¹²«º­³¶·Ëº­ªÇ¸­³§°§º§ ¨À±±«º§¯À²«¸§ ÃÇÈÆÉËѸÇØ˾ļÔÉÆ»Æ˾ÊšÉËÔ¸ÊÁ¸ÀÉ˾»¾ÃÀÆÌȺԸ¼À»ÀÁÜÄ ¿ÒɼÐÄÉËѿüÌɾÊ»ÀÁÙÁÂÐÄ☛¡¼˾ļÌÁ¸ÀÈÔ¸ĸÇÆÙüØËÀ ÉËÆÄÒÆ»ÀÆÀÁ¾ËÀÁØÉÌùÆÙÂÀÆËÆÌš¿ÄÀÁÆÙž»ÈÙøËÆÊ¢¼Ø˾ ˸ÊËƺÄÐÉËØšž¢üËÒμÀÁÀÒĸʸÁØþºÄÐÉËØʸÇØËÆÄ »ÓÃÆÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸¼ÔĸÀ¸ÄËÀÇÈؼ»ÈÆÊËÆÌž»ÈÙøËÆÊv¥ÈØÁ¼À ˸ÀºÀ¸ËÆÄ«ÈÓÉËƦ¾ºØÇÆÌÂÆǸ¸ÀØÉÌļȺÑ˾ËÆÌ¡ÀÂËÀÑ»¾ °¹¼ÈËÁ¸À¸ÈºØ˼ȸËÆÌ ¼ÐÄÔ»¸ŸÆÌÈÓÇÆÌÒμÀ»À¸Ë¼ÂÒɼÀÁ¸À ÉËÒ¼ÎÆÊÉ˾¦¾ºÔ¾Ê☛šÁÇÂÓÉÉÆÄ˸ÀÁ¸À¸Ä¸ÈÐËÀÆÙÄ˸ÀËÀ ¸ÁÈÀ¹ÜÊ¿¸ÁÑÄÆÌÄ»ÓÃÆÊÁ¸ÀÄÆøÈÎÔ¸ÉËÆÄš¿ÄÀÁØŸÓÇÆØ˸Ä

ºÀ¸ĸþ»¾ÃÀÆÌȺÆÙÄ˸À˸ºÁÒËÆ ¸ÂÂÑÁ¸ÀÃÒËȸºÀ¸¼ÄÉÐÃÑËÐɾËÐÄ ü˸ĸÉËÜÄÁ¸À˾ÄǸÈÆÎÓÁÆÀÄÐ ÄÀÁÜÄÌǾȼÉÀÜÄÆÀÆÇÆÔ¼ÊÉÓüȸ ǸÈÒÎÆÄ˸À¸ÇØËÆÄ»ÓÃÆÁÌÈÔÐÊü ˾ļÇÒÁ˸ɾËÐÄÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄÌǾ ȼÉÀÜÄÇÆÌÒμÀÆȺ¸ÄÜɼÀºÀ¸ËÆÌÊ ÑÉ˼ºÆÌÊÁ¸ÀËÆÌÊÍËÐÎÆÙÊ ™¼Ä¼ÇÀËÈÒǼ˸ÀÆ™ÓÃÆÊ–¿¾Ä¸Ô ÐÄĸþļ͸ÈÃؽ¼ÀËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄ ØËÀ¼Í¸ÈÃؽÆÌÄÆÈÀÉÃÒļʼÌÈÐǸ ÕÁÒÊÇÈÐ˼ÙÆÌɼÊ˾ÊšÌÈÜǾÊÇÆÌ ÒÎÆÌĸÄËÀüËÐÇÔɼÀǸÈØÃÆÀ¸ÇÈÆ ¹ÂÓø˸v¨Øɸ˸ÅÔ»À¸ºÔÄÆÄ˸À ËÆÌÂÑÎÀÉËÆĸÊÇѼÀÃÀ¸»À¸Ç¸È¸Ë¸ ÅÀ¸ÁÓ¼ÇÀËÈÆÇÓÉ˾¦ÜþËÆ¥¸ÈÔ ÉÀ˾¡¸»ÈÔ˾ĸ¸ÄËÀºÈÑϼÀËÀ ¸ÁÈÀ¹ÜʺÔļ˸À¤ÁØÉÃÆÊ¿Ò¼À É̺Á¼ÁÈÀÃÒĸÇÈѺø˸ØÎÀÃØÄÆ ɼØËÀ¸ÍÆÈÑËÆÌÊÄØÃÀÃÆÌÊü˸ ÄÑÉ˼ÊyÇÆÌ»¼Ä¼ÔĸÀËÆüºÑÂÆ ÇÈع¾øy¸ÂÂÑÁÌÈÔÐʺÀ¸ËÆÌÊ ǸÈÑÄÆÃÆÌÊ šÔĸÀθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁØØËÀÃØÂÀÊ ˾ÄǼȸÉÃÒľ™¼ÌËÒȸËÆ»¾ÃÆËÀ ÁØÉÌùÆÙÂÀÆÙÉ˼ȸ¸ÇؼÀÉÓº¾ ɾ˾Ê»¾ÃÆËÀÁÓʸÈÎÓʼÄÒÁÈÀļ ˾ÉÌļȺ¸ÉÔ¸ËÆÌ»ÓÃÆÌüËÆ ŸÒÄËÈƚȼÌÄÜĺÀ¸Òø˸žÉØ˾ ˸Ê »¾ÃØÉÀÆÊÍÆÈÒ¸Ê˾ļÁÇØľ ɾÒȼÌĸÊÇÆ̸ÍÆÈÑÉËÆÄü˸ ĸÉ˼ÌËÀÁØǾ¿ÌÉÃØ˾Ê–¿Óĸʾ ÆÇÆÔ¸¿¸ǼÈÀ¸ùÑļÀ˸ÁÆÀÄÐÄÀÆ »¾ÃƺȸÍÀÁÑθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑËÐÄ ü˸ĸÉËÜÄÇÆ̽ÆÌÄÉËÆÄ»ÓÃÆ ˾Ê–¿ÓĸÊÁ¸¿ÜÊÁ¸À˾ÄÁ¸Ë¸ºÈ¸ ÍÓÁ¸À¸ÇÆËÔþɾËÆÌÒȺÆÌËÐÄ ÌǾȼÉÀÜÄÁ¸ÀËÐÄÇÈƺȸÃÃÑËÐÄ ÇÆ̸Ǽ̿ÙÄÆÄ˸ÀÉËÆÄü˸ĸ É˼ÌËÀÁØǾ¿ÌÉÃؚüÔÊ»¼Ä¿¸ ÇÆÙüØËÀÍ˸Ôļ˸¸ÇÆ˼ÂÒÉø˸ ËÐļÁÂƺÜÄ´ÃÐʼÔĸÀ¹Ò¹¸ÀÆØËÀ ˸ÇȸºÃ¸ËÀÁÑÇÈƹÂÓø˸Á¸À¾ ¼ÇÀÁ¸ÀÈØ˾˸ËÆÙÊÁÑļÀØÂÆÌÊÁ¸À ËÈÒÎÆÌÄyÁ̹ÒÈľɾÁØÃø˸Á¸À 9ÆÇÀÁÓ–ÌËÆ»ÀÆÔÁ¾É¾

ÂÒļ¸ÄÑǸɾÅÆ»¼ÙÆÄ˸ÊÃÑÂÀÉ˸¼ÌÈÜšÔĸÀ »ÌĸËØÄØ˸ÄÉÌù¸ÔÄÆÌÄظ¸ÌËÑÉËƼÌÈÙ˼ÈÆÁÒÄËÈÆ˾Ê –¿ÓĸÊü¸ÇÆËÒ¼ÉøĸÒμÀü˸¹Â¾¿¼ÔɼºÁÒËÆĸÅÆ»¼Ù ÆÄ˸ÀËØɸÇÆÂÂѼÍËѺÀ¸ËÆÄš¿ÄÀÁØŸÓÇÆÉËÆÄÆÇÆÔƺÔļ˸À ¸ÄÑǸɾ¼»ÜÁ¸ÀǼÈÔÇÆÌÎÈØÄÀ¸ ¥ÈÀÄÅÆ»¼Ì˼ÔÒÉËÐÁ¸ÀÒĸ ¼ÌÈܸʻƿ¼Ô¸Ä¸ÂÌËÀÁØʸÇÆÂƺÀÉÃØʺÀ¸ËÆÇØɸÁ¸ÀÇÆÙ ÒÎÆÌÄ»À¸Ë¼¿¼Ô¸ÇØ˾™¾ÃÆËÀÁÓšÇÀμÔȾɾ*¿ÄÀÁØÊ0ÓÇÆʸÇØ Ø˸ÄÉÌļÉËÓ¿¾ ¼ÇÔ»¾Ã¸ÈÎԸʢËØȸʘÀ¸ĸÁ¸Ë¸Â¸¹¸ÀÄØ øÉ˼ØÂÆÀv☛™À¸¹ÑɸüÉËÆYWTPYNPT˾ÄÁ¸Ë¸ºº¼ÂÔ¸¸Ä¸ ºÄÜÉ˾ÇÆÌÒϸÎļ˾»¾ÃÆËÀÁÓ¸ÉËÌÄÆÃÔ¸É˾Ä –ÈÃÆ»ÔÆÌÁ¸ÀüÒÁǾž¸Ä¸ÁÑÂÌϼǼÈǸËÜ Ä˸Êü¿¼ÈÃÆÁȸÉÔ¸ËÆÌÂÑÎÀÉËÆŸ¿ÃÜÄ ÉËÆÁÒÄËÈÆ˾Ê–¿ÓĸÊØËÀ˸ºÈ¸Í¼Ô¸˾Ê ¸ÇØËÆĪ¼¹ÈÆÌÑÈÀƹÈÔÉÁÆÄ˸ÀÉ˾Ä –ºÔÆÌŸÐÄÉ˸ÄËÔÄÆÌšÇÈØÁ¼ÀËÆǼÈÔ ÂÑ¿ÆÌÊËÆÌ»¾ÃÆËÀÁÆÙ¸ÉËÌÄÆÃÀÁÆÙ ÓÃÓÇÐÊÆ»ÓÃÆÊÎȾÉÀÃÆÇÆÀ¼Ô ¸ÁØþ˸Ǹ¸ÀÑÒÄËÌǸºÀ¸ËÀÊÁÂÓ ɼÀÊÇÆ̺ÈÑÍÆÌÄ˾ÄǸÂÀÑ»À¼Ù¿ÌÄ ɾ Ôº¾Éƹ¸ÈØ˾˸¸ÇØËÀÊÌǾȼÉÔ ¼Ê¿¸Ó˸ÄÀ»À¸Ô˼ȸÐÍÒÂÀþºÀ¸ ËÆÌÊÇÆÂÔ˼Ê


 

-@PHUDWR9,:SURGKPRVLHCHL?QDDSBVSDVPDDSBWR Q?RELEOARWR\<OOKQDGLDQRRCPHQR\WKZ.ULVWHU5Z(& 85%BA/=<E9<E PHWAWOR)# 048/@:60$?.@5 5"99& 10806A<!;A6@E@A5:68/$.;5:0+#:6<9<895?BA685:<8?0A.0- 2?628A68-5:<8?0A.0* WRRSRARN\ NORIRUHARVRQRCSYDSBWLZHNGBVHLZ2R\NNAGD 8RELEOARHMHW5]HLDU[LN5WKVKPHULQ@EDXL5<68<;<:688?.@5 KRSRADGHQHAQDL E?EDLD RCWHKSUTWKRCWHKWH OH\WDADWR\V\VW@PDWRZWKZRLNRQRPADZWKZDJRU5ZSR\ NDXLHUTXKNHHGTNDLSHUASR\G\RDLTQHZ DOO5HAQDLK SUTWKSDJNRVPLRSRLKP?QKNUAVK 8RGHCWHURVKPDQWLNB LGLDAWHUR [DUDNWKULVWLNBWKZ WU?[R\VDZNUAVKZHAQDLSYZGHQPSRUHAQD[DUDNWKULVWHA PBQRRLNRQRPLN@ DOO5DSRWHOHAWP@PDPLDZDNBPKVRED UBWHUKZ=<9E16&@A0A5C8?.@5C RLNRORJLN@Z SROLWLN@Z

SROLWLVPLN@ZNDLJHQLNBWHUDNRLQYQLN@Z 7V\JJUDI?DZ ORLSBQ GLHUH\Q5D\W5WDGCRX?PDWDVH V[?VKNDLPHWKQHSLGHLQRCPHQKHOOKQLN@SRO\GL5VWDWKNUA VKNDLPHWKQDQ5JNKJLD?QDQ?RDQWLV\VWKPLNBNAQKPDSR\ XDPDZRGKJ@VHLDSBWKVKPHULQ@KPLRORNOKUYWLN@9GK PRNUDWAD:VHPLDSUDJPDWLN@,HULHNWLN@*KPRNUDWADVWKQ RSRAD<?0:0A.F2A06WKE5VKWKZSROLWLN@ZNDLRLNRQRPLN@Z GUDVWKULBWKWDZQDDSRWHORCQRLGKPRWLN?ZV\QHOHCVHLZ VWLZV\QRPRVSRQGLRSRLRCPHQHZWRSLN?ZNRLQYQAHZ 78 4YWBSR\ORZVSRCGDVH6RPLN5NDL,ROLWLN?ZNDL 7LNRQRPLN?Z0SLVW@PHZVWR,DQHSLVW@PLR.XKQTQ -WD IRLWKWLN5WR\[UBQLDDQ?SW\MH?QWRQKDQWL0274LN@V\Q GLNDOLVWLN@GUDVWKULBWKWD .SBWR HJNDWDVW5XKNH VWR<;1.;< BSR\?NDQH PH\SRWURIADWR\,DQHSLVWK PAR\.XKQTQ WLZPHWDSW\[LDN?ZVSR\G?ZWR\VWD7LNR

,?PSWK 1R\QAR\QRPLN5VWK$#$#$$!$$#$" & -WKGL5UNHLDWKZ[RCQWDZDQ?SW\MHDQWLGLNWDWRULN@GUD VWKULBWKWDVWR+RQGAQR BSR\ PHWDMC5OOYQ V\QHUJ5 VWKNHPHWKQHIKPHUAGD93DP@: SR\HNGLGBWDQDSBWLZ 0SDQDVWDWLN?Z-RVLDOLVWLN?Z7P5GHZ0-7 .SBWR P?[ULWR @WDQNDXKJKW@Z7LNRQRPLNTQVWR,DQHSL VW@PLR/ +RQGAQR\ <UJDWR\?[R\QGKPRVLH\WHA HNWBZ DSBWDHOOKQLN5 VWDDJJOLN5 JDOOLN5 JHUPDQLN5 LWDOL N5 LVSDQLN5 ROODQGLN5 QRUEKJLN5 DUDELN5NDLWR\UNLN5 *LH\XCQHLWRSHULRGLNB      *LHXQ@Z 0SLXHTUKVKJLDWKQ,HULHNWLN@*KPRNUDWAD SR\N\NOR IRUHADSBWRQGLHXQ@HNGRWLNBRANR%) $('! VHROBNOKURWRQNBVPR 0SAVKZ HAQDLWDNWLNBZV\QHUJ5 WKZWKZ90OH\XHURW\SADZ:LV\Q?SHLHZWKZHQVYP5WYVKZWKZ[TUDZ VWKGLHXQRSRLKP?QKRLNRQRPADWKZDJR U5Z@WDQ BSYZSDQWRC ?QDSHOTULRNDL V\QH[TZGLRJNRCPHQR5QRLJPDPHWDMC DSBWKPLDPHUL5 WYQHOAWNDLWYQSURQRPLRC[YQ NRLQYQLNTQVWUYP5WYQSR\GU?SR\QWDRI?OK WKZNDSLWDOLVWLN@ZQHRILOHOHCXHUKZSDJNR VPLRSRAKVKZNDL DSBWKQ5OOK WR\\SBORLSR\ SOKX\VPRC RRSRARZ\SRI?UHLWLZV\Q?SHLHZWKZ DQHUJADZ=LGLDAWHUDHQGKPLN@ZDQ5PHVDVWR\Z Q?R\Z=DOO5NDLWKZ2?40@608-C0;0@3&9260C

N@ZPDZSDUDJYJ@Z=@GKNDWHEDAQR\QVWR\Z GUBPR\Z 2DLD\WBGLBWL HQTKSROLWLN@HOAWGHQ?[HLND Q?QDSUBEOKPDQDSDU?[HLDEADVWDGLVHNDWRP PCULDH\UTVWR\ZWUDSH]AWHZ PHVWB[RWKVYWK UADWR\LGLYWLNRCWUDSH]LNRCV\VW@PDWRZSR\ NLQG\QHCHLDSBNDW5UUH\VKVWKGAQKWKZGLH XQRCZ[UKPDWRSLVWYWLN@ZNUAVKZ GHQ?[HLNDPL5 G\QDWBWKWDP?VDVWKQ00 QDVTVHLDSBWKQR OLN@NDWDVWURI@WRPHAZBSYZR04?<A68/C SR\ HAQDLBPYZRSLRNUAVLPRZWRP?DZJLDWKQRLNRQR PLN@D\WRG\QDPADWKZ[TUDZ .QWAXHWD KSROLWLN@HOAWP5Z[RUKJHANAQKWUD JLDWKQHQAV[\VKWKZDJRU5ZRLNRNDWDVWURIL NTQ1;HQTE?EDLDK[TUDRCWHNDQGLDX?WHLD\ WRNLQKWRELRPK[DQAD SURIDQTZNDWBSLQV\ VW5VHYQWYQHOAWVWKQ00

NDLWKZIWT[HLDZ VWKQRSRADNDWDGLN5]HWDLV@ PHUDS5QYDSBWR

WR\SOKX\VPRC *HGRP?QR\BWL VWRSDUHOXBQ RLSHULVVBWH URLQ?RLVWKQ0OO5GDV\Q@XYZDSDV[RORCQWDQH SDJJHOPDWLN5VWRQVKPDQWLNBH\UCWHURGKPB VLRWRP?D KLGLYWLNRSRAKVKPHJ5OYQWPKP5WYQ WR\ V\QG\D]BPHQKPHWKQR\VLDVWLN@NDWD VWURI@WR\DJURWLNRCNDLWR\PHWDSRLKWLNRC

  7HOOKQLNBZODBZ SR\DU[LN5HA[HVWKQ SOHLRFKIADWR\SHLVXHAJLDWRQH\UYSD^NBSD U5GHLVR PHWDVWU?IHWDLV@PHUDPD]LN5NDL B SYZGHA[QHLSUBVIDWK?UH\QD 9JLDSUTWKIRU5

WRP?D YZV\Q?SHLDWR\DQRAJPDWRZWYQDJRUTQ ?[HLRGKJ@VHLVHPD]LN@DQHUJADDQ5PHVDVWR\Z Q?R\Z PHWKQ0OO5GDQD?[HL?QDDSBWD\FKOB WHUDSRVRVW5Q?YQDQ?UJYQVWKQ0\UY]TQK

!" !"#!

&"!#$# # #%  !%#$ #$ ,DU5OOKOD WR:<;A,9<0;&=AE75C SR\\LR XHW@XKNH WRRSRARVWKUA]HLWKQBOKDQ5SW\MK VWRQHMDJYJLNBWRP?D WLZM?QHZHSHQGCVHLZ WLZ

VHB[LPBQRVHD\MDQBPHQKHM5UWKV@WKZDSB

 GLV OLUTQ.JJOADZ @WDQPLDRLNRQRPLN@ND WDVWURI@ -\QHSTZ GHQHAQDLQDDSRUHANDQHAZSR\KVK

VPBZ RG@JKVHVH?QDSHOTULR?OOHLPPDVWR1VR ]CJLR,OKUYPTQ BSR\WR<OOHLPPD8UH[R\VTQ

WDNDSLWDOLVWLN5N?QWUD DOO5NDLVHNDWD VWURI@W@Z@GK\S5U[R\VDZSDUDJYJLN@ZGR P@ZWKZ YZV\Q?SHLDWKZHNWBSLVKZWYQHJ[T ULYQV\Q@XYZGDVPREAYWYQSUR^BQWYQDSB WDM?QD

-\QDOODJTQVWR.0,V[HGBQWULSODVL5VWKNHPH W5WKQ?QWDMKVWKQ072 00DSBSHUASR\ WKQWHOH\WDADGHNDHWADSULQDSBWKQ?QWDMK 

*HQSURMHQHA HSRP?QYZ ?NSOKMKWRBWLKSD URCVD[UKPDWRSLVWYWLN@NUAVKDQDP?QHWDLQD SO@MHL6160.A2?0@895?&A5;"99&10 B[LPB

 VH V@PHUD=WR\FKOBWHURVWKQ0\UY ]TQK .\WBVKPDAQHL=0A04>150=<AED.0 WR\BOR\

QRHMDLWADZWYQV\QHSHLTQWKZSDJNBVPLDZC

PHUAGDWR\O?RQWRZWR\IRURORJLNRCE5UR\Z

IHVKZVWRQWR\ULVPBNDLWKQD\WLOADWLZG\R

VWKQ0OO5GD\SBPRUI@SHULVVBWHUYQIBUYQ

NCULHZSKJ?ZV\QDOO5JPDWRZ OBJYWKZNDWD NBU\IKZSWTVKZNDLWYQGCRSR\SURNDOHAK SDJNBVPLDCIHVK DOO5 HSAVKZ HSHLG@WRGK

NDLOLJBWHUYQNRLQYQLNTQGDSDQTQ .\WBZHAQDLROBJRZSR\WR?QDPHW5WR5OORWD GL5IRUDNRLQYQLN5VWUTPDWD DU[A]RQWDZPH

PBVLR[U?RZWKZHAQDL HSAWR\SDUBQWRZ V[HGBQ AVRPHWRHXQLNBWKZSUR^BQ=PLDDSBWLZNOKUR QRPL?ZWYQ7O\PSLDNTQ.JTQYQVWKQ.X@QDWR

WR\ZDJUBWHZ=RLRSRARL?[R\QSOKJHALGLDAWHUD DSBWKQHQVYP5WYVKWKZHOOKQLN@ZRLNRQRPADZ VWKGLHXQRSRLKP?QKRLNRQRPADWKZDJRU5Z SR\

 RLRSRARL PHNBVWRZRUJ5QYVKZUHNBU

HS?IHUHNDLWKV[HGBQNDWDVWURI@WKZDJURWL

NDWDVNH\?ZNDLWLZ\SKUHVAHZBSYZRWR\UL

DQDSW\MLDNRCPRQW?OR\ BSYZ5OOYVWHHA[DSUR EO?FHL@GKDSBWDP?VDWKZGHNDHWADZWR\  *KODG@KD\MDQBPHQKHMYVWU?IHLDWKZHO OKQLN@ZRLNRQRPADZWKPHWDSROHPLN@SHUARGR [YUAZWKQSURKJR\P?QKDQ5SW\MKPLDZLV[\ U@ZSDUDJYJLN@ZGRP@Z DQDSBIH\NWDRG@JK

WTUDWRN?QWURE5UR\ZDU[A]HLQDVWU?IHWDLH QDQWARQWKZ00 PHWRWKZNRLQ@ZJQTPKZ QD?[HLNDLV\QHNWLN50?;5A68-4;>:5* 3RORQBWLKSOHLRFKIADDNBPKGHQVWU?IH

PHULQ@N\E?UQKVKD\W@WKVWLJP@GDQHA]HWDLPH HSD[XHAZBUR\ZVWLZSDJNBVPLHZDJRU?Z HQTWRQ ORJDULDVPB GKODG@WLZSHOTULHZGDS5QHZJLD

WDLHQDQWARQWKZAGLDZWKZ00 NDLIDAQHWDLD SOTZQDNDWDGLN5]HLWLZSROLWLN?ZWKZ HAQDL

WKQ9HM\SKU?WKVK:D\WRCWR\[U?R\Z XDWRQ SOKUTVR\QDUJBWHUDWDD0:59/A2?08<6;B;68& @A?>:0A0WDRSRAD SDUDGRVLDN5 I?UR\QWK

SURIDQ?ZSRCRGKJHAKG\QDPLN@D\W@PDNUR SUBXHVPD BVRV\QHLGKWRSRLHAWDLBWLRLSROLWL N?ZD\W?ZGHQHMDUWTQWDLDSBWRSRLRNBPPDHA QDLVWKQHMR\VAD DOO5HSLE5OORQWDLDSBWRA GLRWRXHVPLNBSODAVLRWKZNDSLWDOLVWLN@ZSD JNRVPLRSRAKVKZ ,DU>BODD\W5 K00 GHQDPILVEKWHAWDLB[LPB QRDSBWDNBPPDWDHMR\VADZ DOO5RCWHNDLDSB WKUHIRUPLVWLN@.ULVWHU5 '68<9/4<EC ?& @6;<EC NOS =VHDQWAXHVKPHWR$$" SR\ PR ORQBWLGHQE5]HLUKW5DAWKPD9?MYDSBWKQ00: VDITZX?WHLX?PDV\PPHWR[@ZPDZVHD\W@Q [Y


 +<?C7 >H=->H <40?>C+;4B<0C8F:0C0BG+B48FCE='C>HF #+;>F 7<4-EB7CE=4?8C>:-E=E54;4-<4=: ?>8>HF<44=H?.D7:03=480 0;;.G81+1080C7= ?;48>=.C7C0CE=5CEG.C4AE=?>;8C@= ?>H?A> B?0D>/==0:0;/2>H=?>;;+F0=6:4FC>HF<4 ?8BCEC8:+F:AC4F >8>?>-4F.<EF+G>H=$38:. C>HF4.%:084?81;;>H=?0=C>/H?+A>6:04?8 C.:80 :08=E +BCE:080=C04?-B7<04 ?8C.:80CE=:4=CA8:@=CA0?4I@=:>=C4/>H==0 <734=8BC>/=

    41B70HCC0343><+=0 6-=4C0850=4A,7 C098:,5/B7CE=<+CAE=?>H$48B76>/=C08%680 C7=;;30>8%0)4(2(47<0FC7F (CB8 94:8=@=C0F<4C7=H?.D4B7.C8>?;7DE A8B<.FH?4C-D4C>.C8D0?+B48BC> C>=A C8> ?A.C48=0=0HBC7A,;8C.C7C0BC8F37<.B84F 30?=4F:08:HA-EFBC>HF<8BD>/F <4C7=:H

 =4A6>8 4:C>94/>=C0FC7<+B70=4A6-0 C>=0=>HA8>BC> +=0=C8 C>CA-C>CA- <7=>C>H 4A8CC.=0C>=8BC4-.C84-=08:HA-EF>8=+>8?>H $?;7A@=>H=%C7=:A-B7 <4C>?>B>BC.0=4A6-0F BC>HF=+>HF 4C@==0+G485DB48C>=0=>H A8>BC> *<EF>8BH=+?484FC7F:A-B7F34=<4CA>/ =C08<.=>B4.A>HF0?0BG.;7B7F:08BH=0:. A-F=0BH=0ACC7=+9>3>0?.:?>80>HC>?8:, ?0=4HAE?0J:,A,97 (CB8> BC7A-I48C7= +BCE:080= :?>84FBH=8BC@B4FC>H37;@=>H=0=C8 0; ;?0A0<+=>H=B40HC.= BC>G4/>=C0FB4<80 $0;0:0AC%:080?>AA-?C>=C0F:?>84F?>;8 C8:+FC7F 0;;.G8C7=-380C7= 080HC.4=@6=EA-I>H=:0;.C8?0A.<>80 ?A>>?C8:,0=0CA>?,F$0?.<+B0%D4<4;80:@= ?>;8C8:@=4-=0803/=0C7 .G8<.=>;.6EC>HBH BG4C8B<>/3H=<4E=BC7=HA@?7CE= 0;; :0838.C834=D0C7=+:0=0=?>C+34:C,>8>8:>=> <8:+F4;-C:HA-EF>84HAE?0J:+F?>;H4D=8:+F ?>HBC7A-I>H=C7=0=?CH9,C>HFBC>384D=+F4 <?.A8>:08C7=4;4/D4A7:-=7B7:450;0->H :0

D=8:+F?4A8G0A0:@B48F% .?EF:?>8>8BC7=$0 A8BC4A%C7380BCA41;@=>H=

   #+;>F .B>=05>ABC8FBH=+?484FC7F :A-B7F 7:A-B734=+G48:0=5DB48)C7BC86<, ?>H6A5>=C08>86A0<<+F0HC+F?A-;7F )BC7=08G<,C7F 45.B>=<.;8FC@A0<?0-=>H<4 BC7=C>HA8BC8:,?4A->3>:08>C>HA8B<.F7 $10A818><7G0=-0%<0F :0CC>=G0A0:C7A8 B<.CE=4;-C?>H4-=08H?4/DH=4F680C7=:0C0 BCA>5,C7F?0A06E68:,F3><,FC7FG@A0F0

30?=7FCE=5CEG.C4AE==>8:>:HA8@= 0H9=> =C0=<4+=0<+B>.A> A/I8

 IH<0A8: =E?2A80 =E? 5A>/C0 ;0G0=8: 

D@F:08>8?>;8C8:+F4;-C)C>HF?>;H3?0=>HF4

4HA@B4BG+B7<4;;0=><- B<0C0 ED@=C0FC>HF;86.C4 A>HF45+C>FC>HA-BC4FB4 648C>=8:+F0=C06E=8BC8:+F

:>8=>1>H;4HC8:,FA8BC4AF 0;;0:.<7:08680 :?>8>HFBC>=".4)%*/93)"34)+ G@A>?>HH8

G@A4F4:C.FC7FI@=7FC>H 4HA@

>D4C>/=$0=0AG8:>/F%.?EF>83 -3+) ).. ,-0%24 : >8>?>->8H?>BC7A-I>H=C>=3,D4= $?A>>34HC8:.%A.;>C7F B4BG+B7<4C8F

!;;>F <46;7F+=C0B7F 4A60B-0F :;3>F0?0BG.;7 B7FBC7=;;30 >8+"4"

 C>=$?A>>34HC8:.%!<?<0+=0=C8C>H

3+%97 ,37+G48?;764-10 D8 .?EF34-G=>H=3486<0C> ;7?C8:+F+A4H=4FBC7=A,C7

0:+8=:;? :.<7 .<EF :087 #"& <800=C8BHBC7 <8:,BH<<0G-0 <>;>=.C8D+C48A7C0-C7<0$0 ?>3+B<4HB7F%C7F;;3>F0?.C7= >HB80 BC8:C>0=08A4-.C0=BH=0ACC7=0?>3+B<4H B7<4C>=$06@=0680C7=0=C8:0?8C0;8BC8:,384

><+B>F?;7DEA8B<.FC>=41A>HA8>,C0= >8C8<+FB410B8:060D:08H?7A4B-4F .?EFC0 0:.;>HD0?>H0?>C4;>/=B7<0=C8:.C<,<0C7F

=0<+=4C08=0?;764-8380-C4A0 .G8<.=>;.6EC7F 64=8:.C4A7F/54B7F 0;; :084908C-0FC7F0=.3>HC>H

:;>68:>/F06@=4FCE=>?>-E=:08.G8<.=>GA7 <0C>3>C>/= =C-BC>8G08BG/>H=:08680C<,<0C0C7F49E

;>HD7F5C@G480F 9-B>HB7<0=C8:+F4-=08:08>8 BH=+?484F0?.C8F3805>A8:+F4?8?C@B48FC7F:A- B7F?=EBC8FC8<+F >;>=.C834=H?AG>H= BC7=;;30BHBC7<0C8:+F<4;+C4F680C8F4"*) +739.0%)%74(7+23(7 C0H?AG>=C0BC0C8 BC8:BC>8G4-050=4A@=>H=B7<0=C8:+FC098:+F 380:A-B48F (CB8 B/<5E=0<4C0C4;4HC0-0BC>8G4-0 4=@

[[

      

\\

680?0A3486<0 +G48BC0<0 C,B487:0C0B:4H,:0C>8:8@= ?A>F?@;7B7:HA-EFB49+=>HF <4BH=+?4807"

D=8BC8:,A,97<4C7=HAE?0J:,(=EB7 C>=:0 ?8C0;8B<.:08C8F:H14A=,B48F?>H380G48A-I>=C08

.%2'"=0H?4A38?;0B80BC4-:08 0?.?>H, C0=C>=0=>HA8>C>H =05CB48BC>  C>=0=>HA8>C>H 

0HC,C7=?>;8C8:,% 7;03, <+GA8=06-=48B4CA-0C+A<8=07384 D=8BC8:,A,97<4C7= 7+9>3>F0?.0HC,=

H=>;8:BC7G@A0,37B7<48@=4C080;<0C@ 37F=>3>FC7F0=4A6-0F .?EF34-G=>H=:08C0 4;;8?,BC>8G4-0C7F& ?>H50=4A@=>H=.C8

?0A0?+<?4C08BC8F4;;7=8:+F:0;+=34F085H

0:.<7:08BC7=0AG,C7F:A-B7F 37;03,C7=?4

B8:70=C8BHBC7<8:,38:08>;.67B7C>H08C,<0 C>F680+9>3>0?.C7= 34=+G48BG+B7<4$4

A->3>!:CE1A->H 0=>H0A->H <4 CA,D7:0=0?.C7C0C8BC8:,&?7A4B-04?8?;+>=

.B?A80 /3A4HB70?>G+ C4HB7 0BC8:+FBH6:>8=E =-4F 7;4:CA8:.A4/<0 : <4-EB7C7FC8<,F4=.F ;;>H10B8:>/060D>/ C>H ;038>/ :0C 34=0=C8 BC0D<-I48 1+1080 C8F0H9, B48F0HC+F ?.C7=;;7<4A8 <>;> =.C8?0A0C7A4-C08<4-EB7BC7 64=8:,:0C76>A-0$BC+60B7% 0HC,34=05>ABC05CEG. C4A0BCA@<0C0?>H4-=084

=>8:80BC+F:080=C8<4CE?-I>H=.G8<.=>H27;. C4A04=>-:80 0;;:08H27;.C4A>HF;>60A80 B<>/F/3A4HB7F0?>G+C4HB7F 37<>C8:@=C4 ;@= H?7A4B8@=:>8=>GA,BCE=:087;4:CA8:>/ A4/<0C>F !/C4 1+1080 7<4-EB7CE=C8<@=0HC>:8=,

CE= :0D@F:08CE=:0HB-<E= 05>A>/=?>;;>/F BC05CEG.C4A0BCA@<0C0 0A:4C>-0?.C>HF> ?>->HF4-G0=?0A0BHAD4-0?.C04/:>;03=480 :08C@A003H=0C>/==0?;7A@B>H=C8F3.B48F

1+A=7B7BH=0:.;>HD0=0BCA+54C08B4$64==08 .3EA4F%0H9,B48FC7FC97FC>H 680C>HF<8 BD>/F .C0=>8C8<+FB4?>;;10B8:060D:08H ?7A4B-4F ?>H:HA-EF0?>C4;>/=C>$:0;D8%CE= <8:A><4B0-E= 0H9=>=C08<4?>;;0?;B8>HF AHD<>/F >8>?>->84;G8BC7BG+B7+G>H=<4C>= $<+B>%?;7DEA8B<. 0A;;7;0 $?A.C48=0=%C7=?0A0?+A0BHA A-:=EB7C>H$:>8=E=8:>/<8BD>/%:>8=E=8:+F 30?=4F680C7=H64-0 C7=:>8=E=8:,0B5;8B7 :;? @BC4=04?8C4HGD4-C>?4A81.7C> C>H 37<>B8>=><8:>/4;;4-<<0C>FB4BG+B7<4C> ?>H4?+10;47 9.5+(4/9"342)84 *<EF >C098:.FG0A0:C,A0FC7F:A-B7F?A> :/?C48.G8<.=>0?.C8F<4B4FBH=+?48+FC7F BC7=0=4A6-0:08C7=H?>0?0BG.;7B7 :0D@F:08 C8F+<<4B4FBH=+?48+FC7FB4BG+B7<4C8F3805> A8:+F0H9,B48FCE=C8<@= ?>H4?810A/=>H=:H A-EFC0:0C@C4A0BCA@<0C0:08E54;>/=C00 =@C4A0 A>:/?C48 .?EF4-30<4BC0?A>76>/<4=0 :080?.C0<+CA0?>H450A<.I>H=>8?>;8C8:+F :08>8:>=><8:+F4;-C680=094?4AB>H=C7=:A- B7 #>BH<?+A0B<04-=080HC>=.7C>7:A-B7. ?EF:08:D4;;7BC>?0A4;D.=<?>A4-<4==0 94?4A0BC4-<+B0BC>B/BC7<0 0;;B41A>F CE=:0C@C4AE=48B>37<0C8:@=BCAE<CE= .=> 4?><+=EF >"'1."7680=094?4A0BC4C>-38>C>B/BC7<0C7F:0?8C0;8BC8:,F>8:>=> <-0FC7F06>AF:08.G80?;@F=049EA0JBC4- .?EF?A>C4-=487A45>A<8BC8:,A8BC4A 7> ?>-034=0<58B17C4->/C4:0=C7= <41 B7C>0?0C7;.4?8G4-A7<0.C8D0<?>A>/B0<4 =04-<0BC4<+;7<80F 0;0:0AC GEA-FC> 0BCA8GCD0,C0=3H=0C.=0>376,B48B4<80 ;;7:>8=E=-0 GEA-F?0A.<>84F:0C0BCA>58 :+F:A-B48F

U

/#)#,/4/9+(64 0/9,/9

"'+ 3-)"23( ( ,,$"+")4/

.4)3934(-)+ .(-"5" 0"2/93)"34%4(.%0 -%.( -04( /9./9+")12"-- 34(. .63( .4"0/+2)41. ./9!0/9 "0 4/97 "."')14(/9-%.4+( +//,9#)4( )..("8)14(+") 4/.39''2"&"


œ´«´¤—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

¤º¤¬´¬½µ·²­À°ª¯¤ ˜¤µ¬µ·¬­¾¶³´¤­·¬­¾¶­¤¬s¨³¤°¤µ·¤·¬­Ã¶tº¤¥¤®¾¶

™

¼Ä¼ÔĸÀÃØÄÆÆÀ¼ÇÀ¿ÒɼÀʸÇØËÆ ÁÈÑËÆÊÓËÆǸȸÁÈÑËÆÊɼ¹ÑÈÆÊ ¸Ä¸ÈÎÀÁÜÄÓ¸ÈÀÉ˼ÈÜÄ͸ÉÀÉËÀÁÒÊ Á¸À¹Ñȹ¸È¼Ê >ÇÑÈÎÆÌÄÁ¸À¸ÈÁ¼ËÒÊѼÊ͸ÉÀÉËÀÁÒÊ ¼ÇÀ¿ÒɼÀʺÀ¸ËÀÊÆÇÆÔ¼ÊÁ¸ÂØ¿¸Ó˸Äĸ ¸ÈÎÔÉÆÌüĸÉÇÑü˾ÉÀÐÇÓºÀ¸ËÔØÉÆ ¸ÌËÓÉÌļÎÔ½¼Ë¸ÀºÔļ˸ÀÉÌÄÒÄÆξ 4t¼Ç¸Ä¸É˸ËÀÁØÊuθ¹¸ÂÒʼÔĸÀ¸ÁÔÄ »ÌÄÆÊØ˸ÄÃÒļÀɼ¼ÇÔǼ»¸¸»ÀÑÍÆȸÁ¸À ¸ÄÜ»ÌĸºÀ¸ËÀÊÀÉÆÈÈÆÇԼʸÄÑüɸɼ ÁÀÄÓø˸Á¸ÀÁÆÀÄÐÄÔ¸Ø˸ÄÁȸËѸÇÆ ÉËÑɼÀʸÇØ˾ÄÇÆÂÀËÀÁÓǸÈÒù¸É¾Á¸À ¼ÁËÆÄÜļ˸ÀÉËÆÉÇÔËÀÓÉËÆÁ¸Í¼Ä¼ÔÆØ˸Ä »¼ÄǸȸ¹Àѽ¼ÀÁ¸À»¼Ä¹Ñ½¼ÀɼÁÔÄ»ÌÄÆ ¸ÈÎÒʾ¿ÀÁÒÊÁ¸ÀØÈÀ¸ËÆÌÁÀÄÓøËÆʺÀ¸ ÒĸÁØÉÃƸǼ¼̿¼ÈÐÃÒÄƸÇØ˾ļÅÆÌ ÉÔ¸Á¸À˾Ĺ¸È¹¸ÈØ˾˸¸Ä¿ÈÜÇÆÌɼ ÑÄ¿ÈÐÇÆ 9¸˼¼Ì˸ԸÎÈØÄÀ¸ÒÎÆÌĸĸÇËÌο¼Ô ØÃÐÊɸÄÇÀÉÜǸ˼ÊøθÀÈÀÒÊÉËÆÉÜø ËÆÌÁÀÄÓøËÆÊtǸȼÆÙ¼Êuü͸ÉÀÉËÀÁÒÊ ÇȸÁËÀÁÒÊÇÆÌÒÎÆÌÄËØɾÉÎÒɾüËÆÄ

¸Ä¸ÈÎÀÉÃØØÉÆÆt &4§uü˾»¾ÃÆÁȸËÔ¸ ÓËÆt¥&§40uüËÆÄÉÆÉÀ¸ÂÀÉÃØ ±È¿¼¾ÜȸĸÇÆÙüÇÐÊ»¼Ä»À¸ÎÐÈÔ ½ÆÌü¼ÇÀ¼ÁËÀÁѸÌËÓ˾¹Ô¸¸ÇØËÀÊÃÆÈ ÍÒʹԸÊÇÆÌ»ÀÆμ˼ÙÆÄ˸À¸ÇØËÆ0ÈÑËÆÊ ËÆÌÊǸȸÁȸËÀÁÆÙÊ˾ĸÉËÌÄÆÃÔ¸ ±È¿¼¾Üȸĸ¸ÈÎÔÉÆÌüĸÃÀÂÑüÁ¸À ºÀ¸˾͸ÉÀÉËÀÁÓ¼Á¼Ôľ¹Ô¸ÇÆÌ»¼Ä¼ÔĸÀ ÃØÄÆɼ¹ÑÈÆʸÈÀÉ˼ÈÜÄӸĸÈÎÀÁÜĸÂÂÑ ÉËÈÒͼ˸À¼ÄÑÄËÀ¸Á¸ÀɼÇÈØÉÐǸÁØÃø ˸ÆȺ¸ÄÜɼÀÊÓ¹À¹ÂÀÆÇмԸü˸ÆÇÆÔ¸ ÇÀ¿¸ÄÑÁ¸Àĸ»À¸ÍÐÄÆÙü ±È¿¼¾ÜȸĸÉ˸øËÓÉÆÌüĸtÁÈÌ ¹ØøÉ˼ÇÔÉиÇØËÆ»ÑÁËÌÂØøÊuÁÈÙ¹Æ Ä˸ÊËÀʸÂÓ¿¼À¼ÊtÁÑËиÇØËÆθÂÔuËÆÄ ͸ÉÀÉÃؼÁËØʸÇØËÆØËÀǸ¼ÙÆÌüĸ Ǽ¿ÑļÀÃÒɸøÊËÆÄÒÎÆÌü½ÐÄ˸ÄØÁ¸À ¸Ç¼À¾ËÀÁØtÃÒɸÉ˸ÇØ»À¸øÊu 4ÀËȸÃÇÆÌÁÀÉÃÆÔ¾ËÈÆÃÆÁȸËÔ¸Á¸ÀÆÀ ÅÌÂÆ»¸ÈÃÆÔ¼ÄÑÄËÀ¸ɼÍÆÀ˾ËÒÊÁ¸ÀÉËÆÄ Á¸¿¾º¾ËÓ¥¸ÄÆÙɾÃÒɸÉ˸ǸļÇÀÉËÓ ÃÀ¸ÆÀ¹¸Ä»¸ÂÀÉÃÆÔÁ¸ÀÆÀt¸Ç¸ÂÂÆËÈÀÜɼÀÊu ÃÒɸɼÉÎÆÂÒÊ˸ÉǸÉÔø˸Á¸À˸ÇÂÀÑ

ËÉÀÁ¸Á¸Ë¸É˾ÃÑËÐľ¸ËÆÃÀÁÓÁ¸ÀËÌÍÂÓ tÉ̺ÁÈÆÌÉÀ¸ÁÓ»ÈÑɾuÆÀ¼ÃÇȾÉÃÆÔËÐÄ ¹À¹ÂÀÆÇмÔÐÄÆüËÆtÒËÉÀ¿ÒÂÐu¸Ì˸ÈÎÀ ÉÃØÊÇÆÌ»ÀÒÁÆϼ˾Ä¿¼¸ËÈÀÁÓǸÈÑÉ˸ɾ t0ÔËÈÀÄƧÁÌÂÔuÆÀÁ¸Ë¸ÉËÈÆÍÒÊ˼¼Ì˸Ը ÉËƹÀ¹ÂÀÆÇмÔÆt*¾ÄÀÁјÈÑÃø˸uÉ˸ *ÅÑÈμÀ¸¼ÔĸÀüÈÀÁѸÇØ˸ÇÆÂÂѼǼÀÉØ »À¸ÉËÆÉÓÈÀ¸ÂÇÆÌÇÈƹѼÀɼ¼Ç¸ÄѾ ϾƸÌËÆÉÁÆÇØÊ˾ʹԸÊÁ¸ÀÉËÆÆÇÆÔÆÆÀ ¸Ä¸ÈÎÀÁÆÔØÎÀÃØÄÆ»¼ÄÒÎÆÌÄÍÌÉÀÁÑÁ¸ÃÔ¸ ÉÌÃüËÆÎÓ¸ÂÂÑ»¼ÄÇÈØÁ¼À˸Àĸ¸ÇÂÜ ÉÆÌÄÁ¸ÄÒĸÄÓøÉÌÄËÈÆÍÀÁØ˾˸ÊÉËÆÌÊ ÇÈÐ˸ºÐÄÀÉËÒʸÌËÆÙËÆÌÃÀÂÀ˸ÈÀÉËÀÁÆÙ ¿ÀÑÉÆÌ4ÀÇÈÐ˸ºÐÄÀÉËÒÊËÆ̸ÊøÊÁ¸Ë¸ ÎÐÈÓÉÆÌÄÉËÆÌʼοÈÆÙÊËÆÌÊ*ÁËØÊÁ¸À ¸Ä¼ÇÀÂÒÅÆÌÄ ËƼÌÎØøÉ˼Á¸ÀËÆ¿ÒÂÆÌü ¸ÄËÔ˾ÄǸºÔ»¸ËÆÌtÉÁ¾ÄÆ¿Ò˾u˾ĸºÁ¸ ÂÀÑËÆ̸ĸÈÎÀÉÃÆÙ *ÄÑÄËÀ¸ɼÁÑ¿¼¼Ô»ÆÌÊ͸ÉÀÉËÀÁÓ¹Ô¸ t*¼̿¼ÈÀ¸ÁÓ4ÈÆɼÀÈÑ&¾¼ººÙ¾Êu &ĸÈÎÀÁÓ¥ÈÐËƹÆÌÂÔ¸¸ÇØÄØËÀ¸˾Ê &¿ÓĸÊ0ØÈÀÄ¿Æ¥ÑËȸÁ¸À&ÔºÀÆ

¤¯¬½©¼¿§¨°¨À°¤¬®¤«´¤À¤

´

ÇÆÀÆÊÁ¸ÀØÇÆÀÆÄÉÁÆËÜļÀĸþÄÏÑÎļÀt&¾¼ººÙ¾u Á¸Àt§ÁÀÑĸÍ̸ο¼Ô¸ÇØËÆÄÓÂÀÆuv 2À¸ÃÀÁÈÓ»ÀÁ¸ÔÐɾºÀ¸ØÂÆÌÊøÊÁ¸ÀǼÈÀÉÉØ˼ÈƺÀ¸ ËÆÌÊ»ÀÁÆÙÊËÆ̼ÔĸÀ¾¸ÇÆÁÑÂÌϾ˾Ê˸ÌËØ˾˸ÊËÐÄÁ¸¿¸È ÃÑËÐÄÇÆÌ˸žüÈÜø˸ÉËÀÊ»ÆÂÆÍÆÄÓɸļºÀ¸ÂÔº¸ ÃØÂÀʼÌÈÜËÆÄÉÌÃÇÆÂÔ˾øÊü˸ÄÑÉ˾ ¼ÌËÒȾ9ÈÑÂÆÃÒɸ ÉËÆǼÈÔÇ˼ÈÆÇÆ̼Ⱥ¸½Ø˸ÄÉËÆ¥¸Â¸ÀتѾÈÆ ÉËÑɾ°»¼Ã *üÔÊÇÆ̼ÁÍÈÑɸüËØ˼ÒÃÇȸÁ˸˾ĸ¾¼ººÙ¾øÊÉ˾Ä ÆÀÁƺÒļÀ¸ËÆÙ¸º¸Ç¾ÃÒÄÆÌøÊ ¼ÌËÒȾÉ̺Á¼ÄËÈÜÄÆÄ˸Êü˾ ÉÌÃüËÆÎÓÎÀÂÀÑ»ÐĸĿÈÜÇÐÄÎÈÓø˸ºÀ¸˾ÄÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÉËÓ ÈÀž˾ʺÌĸÔÁ¸ÊËÆÌÁ¸ÀËÐÄËÈÀÜĸÄÓÂÀÁÐÄǸÀ»ÀÜÄËÆÌ¿¸ ÉÌļÎÔÉÆÌü˾ÉÌÃǸÈÑÉ˸ÉÓøÊɼ¼Á¼ÔÄÆÌÊËÆÌÊü˸ÄÑÉ˼Ê ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÆÙÊÁ¸ÀÇÆÂÀËÀÁÆÙÊÇÈØÉÍ̺¼ÊÇÆ̸ļÅÑÈ˾˸¸ÇØËÆ ÎÈÜø˾ÎÜȸ˾ºÂÜÉɸÓ˾¿È¾ÉÁ¼ÌËÀÁÓËÆÌÊÇÔÉ˾¸ºÐÄÔ ½ÆÄ˸Àø½ÔüØÂÆÌʼÃÑÊĸ¼ÇÀ¹ÀÜÉÆÌÄÁ¸ÀĸÉÌÄÌÇÑÈÅÆÌÄ ¼ÀȾÄÀÁÑɼǸÔÉÀ¸ɼ¹¸ÉÃÆÙ˾ʽÐÓÊÁ¸À˾ÊǼÈÀÆÌÉÔ¸ÊØÂÐÄ øÊ ˜À¸ËÔÇÈѺøËÀÁ¸ÃÔ¸½ÐӰ¾ĸÓ9ÆÙÈÁÆÌ&¹¸ÄÆÙÓ¥¸ÁÀ É˸ÄÆÙ&ͺ¸ÄÆÙÓ¥ÆÂÐÄÆÙ=ÈÀÉËÀ¸ÄÆÙÓ2ÆÌÉÆÌÂÃÑÄÆÌ»¼Ä ¸ÅÔ½¼ÀĸÇÄÔº¼Ë¸ÀÉËƸÔøÁ¸ÀĸǼËÀÒ˸À»ÙÆÃÒËȸÁÑËиÇØËÆ ÎÜøºÀ¸ËÆÄÄØÃÆ˾ʾÉ˼ԸÊ˾ÊøÍÔ¸ÊËÐÄĸÈÁÐËÀÁÜÄ ËÐÄØÇÂÐÄÁ¸ÀËÆÌÁÒÈ»ÆÌÊ ˜À¸ËÔÁ¸ÃÔ¸½ÐÓÁ¸ÀÁ¸Ä¼ÄØÊøÊ»¼Ä¼ÔĸÀ¸¿È¸Ô¸ ¸ÉÌļÎÔÉÆÌüĸ¼ÔøÉ˼ÁÆÄËÑɼ¼Á¼Ôĸ˸˸ÅÀÁѸ»ÒÈÍÀ¸ øÊɸÄËÆĸ»ÀÁÆθÃÒÄÆ ¼ÌËÒȾ9ÈÑÂƸÇØ˾Ä&¹¸ÄÔ¸ÇÆÌ ü˸ĸÉ˼ÙÆÌĸĸ½¾ËÜÄ˸ÊÄҼʼÌÁ¸ÀÈÔ¼ÊÁ¸À¼ÂÇÔ»¼ÊËÀÃÜ Ä˸ÊËƹ¸ÈÙØÄÆøÁ¸À˾ÄÆÌÉÔ¸˾ÊÇÈÆÉÍ̺ÀÑÊËÆļ¸ÌËØ ËÆÌÊËÆÌÊÌÇØÂÆÀÇÆÌÊÃÀÉ¿ÐËÆÙÊÉÌÃǸËÈÀÜ˼ÊËÆÌʸÂÂÑÁ¸À

˾ÎÜȸÇÆÌËÆÌÊÍÀÂÆżļÔÇÆÌ»¼Ä¿¸ºÔļÀÇÆËÒȸËÉÀÉËÀÁÓÁ¸À żÄÆÍƹÀÁÓ ¸ÉÌļÎÔÉÆÌüĸ¼ÔøÉ˼ÁÆÄËÑɼظ˸˸ÅÀÁѸ»ÒÈÍÀ¸ øʸÇØËÀÊѼÊÎÜȼÊÇÆÌÃÒɸɼÁÆÀÄÒʺÀ¸ØÂÆÌÊøʹÑÈ ¹¸È¼ÊÉÌÄ¿ÓÁ¼ÊÇÆÌǸÈѺ¼ÀÆѺÈÀÆÊÁ¸ÇÀ˸ÂÀÉÃØÊÃÆÀÈѽÆÄ˸À ø½ÔøÊËÆÌʸºÜļʺÀ¸ÃÀ¸ÁÆÀÄÐÄÔ¸¸Ç¼Â¼Ì¿¼ÈÐÃÒľ¸ÇØ˾Ä »Æ̼Ը˾ĸÄÀÉØ˾˸˾ļÁüËѼÌɾ˾ÄÁ¸Ë¸ÇԼɾ˾Ä ÍËÜμÀ¸Á¸À˾ĸ»ÀÁÔ¸ ¸ÉÌļÎÔÉÆÌüĸ¼ÔøÉ˼ÁÆÄËÑɼظ˸˸ÅÀÁѸ»ÒÈÍÀ¸ øʸÇØËÀÊѼÊÎÜȼÊÇÆÌÉÌļÀ»¾ËÑü˾ÄÁ¸¿¾Ã¼ÈÀÄÓÉËÑɾ ½ÐÓÊËÆÌÊÁ¸ÀËÆÒȺÆËÆÌʸÈÄÆÙÄ˸ÀĸǸȸÎÐÈÓÉÆÌÄËÆǸȸ ÃÀÁÈØ»ÀÁ¸ÔÐøÉËÆĥ¼ÙȾÉËÆÄ0¸È¸Ë½¸ÍÒȾÉËÆĘ¼ÐȺÀÑ »¾É˾Ä=ÈÌÉÓ&̺ÓÁ¸ÀɼÁÑ¿¼¸ÁȸԸÉÌÄ˾ȾËÀÁÓÍÐÄÓÇÆÌ ÉÇÒÈļÀËÆÃÔÉÆÊÁ¸À˾ÄÒοȸü˸ÅÙËÐĸÜÄĸÒμÀtÂغÆ ÙǸÈžÊuǸÈÀÉËÑÄÆÄ˸ÊËÆÄt»¾ÃÆÁÈÑ˾uÁ¸ÀËÆÄtǸËÈÀÜ˾u 9ÒÂÆÊ»¼Ä¸ÀÉ¿¸ÄØøÉ˼˾ÄÌÇÆÎÈÒÐɾĸ»ÜÉÆÌütÉ̺θ ȾËÓÈÀ¸uÉËÆ0ÈÑËÆÊÁ¸ÀÉ˾Ä*ÅÆÌÉÔ¸ºÀ¸˾ļÅÀÎÄԸɾ˾Ê »ÆÂÆÍÆÄÔ¸ÊËÆÌ ¼ÌËÒȾºÀ¸ËÔËØÉÆËÆÔ»ÀÆØÉÆÁ¸À¾¸ÉËÌÄÆÃÔ¸ ËÆÌǸȸÃÒÄÆÌÄÒĸÊÎÜÈÆÊÃØÂÌÄɾÊ˾ÊÁÆÀÄÐÄÔ¸ÊÒĸÊÎÜÈÆÊ ¹Ô¸Ê¸ËÀÃÐȾÉԸʸÄÆÃÔ¸ÊÁ¸ÀÉÁ¸Ä»ÑÂÐÄ 3¸þÄ»ÜÉÆÌütÒ»¸ÍÆÊuɼÁ¸Ä¼ÄØʼԻÆÌÊ͸ÉÀÉÃØÇÈÑž Á¸À»ÈÑɾĸÎÐÈÔɼÀ°Â¾ļÊÁ¸ÀÅÒÄÆÌʼȺÑË¼Ê 3¸þĸÍÓÉÆÌüËÆÄȸËÉÀÉÃØĸÎËÔɼÀ˼ÔÎÆʸÄÑüÉÑÃ¸Ê %ĸÈÎÀÁÓ¸ÄËÀ¼ÅÆÌÉÀ¸ÉËÀÁÓÇÈÐËƹÆÌÂÔ¸ ¸ÇØ˸ÄØËÀ¸˾Ê&¿ÓĸÊJWT_JW%^FMTTLW

•·²µ­¤¯°À ²¬¸³¨Ä«¸°²¬¦¬¤ ·ª°¸³Ã«¨µª·ª¶ ™¤·©ª§ª¯ª·´À²¸

–

ÈÎÔ½¼ÀÉÓüȸÉ˾«Ôƾ»ÔÁ¾ËÐÄÌ Ǽ̿ÙÄÐÄÇÆÌƻӺ¾É¸Ä˾»¾ÃÆ ÉÀƺÈÑÍÆ–ºº¼ÂÀÁÓ«¸Ë½¾»¾Ã¾ËÈÔ ÆÌÉ˾ĸĸǾÈÔ¸˜À¸ØÉÆÌÊÒÎÆÌÄżÎÑɼÀ ÇÈØÁ¼À˸ÀºÀ¸˾»¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆÇÆÌËȸÌ øËÔÉ˾Á¼¹¸ÈÙ˸˸ÉËÀÊ–ÇÈÔ¾ËÆÌ ÉËƼȺÆÉËÑÉÀÆ˾Ê™šœÉËÆŸÆÄËÑ ÈÀ˾Ê«ÔÆ̴˸Äü¸ÍÆÈÃÓÒĸ¹È¸ÎÌÁÙ ÁÂÐøÇÆÌÇÈÆÁѼɼ»À¸ÁÆÇӾ¼ÁËÈÆ »Ø˾ɾÊÉËÆľÉÔ¾»¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆÊ–ºº¼ ÂÀÁÓ«¸Ë½¾»¾Ã¾ËÈÔÆÌÇÈÆÉÇÑ¿¾É¼ĸÁÑ ļÀ¼ÇÀËØÇÀÆȼÇÆÈËѽºÀ¸ËÆÉÌùÑÄǸȼ ÃÇÆ»ÔÉ˾Á¼Á¸ÀÎËÌÇÓ¿¾Á¼¸ÇØËÆÄÍÙ¸Á¸ ɼÁÀÆÙÈÀËÀËÆ̼ȺÆÉ˸ÉÔÆÌ ¡¼Ë¸ÍÒÈ¿¾Á¼ÉËÆÄÆÉÆÁÆüÔÆ˾Ê«ÔÆÌ Á¸ÀüËѸÇؼºÁ¾øËÀÁÓÁ¸¿ÌÉËÒȾɾ ÆÂØÁ¾ȼÊÜȼʸ»À¸ÍÆÈÔ¸Á¸À¸¹Â¼ÏÔ¸ ËÆÌÀ¸ËÈÀÁÆÙÇÈÆÉÐÇÀÁÆÙ»À¸ÇÀÉËÜ¿¾Á¼ ÇÐʼÔμÌÇÆÉ˼ÔÀÉÎÌÈؼºÁ¼Í¸ÂÀÁؼǼÀ ÉØ»ÀÆÇÆÌÉ˾ÄÇÆȼԸÇÈÆÁѼɼɾø ÄËÀÁÒÊÆȺ¸ÄÀÁÒʹÂѹ¼Ê ŸÑÇÆÀÆÀØÎÀÃØÄÆ»¼Ä˾ÄÅÒθɸĸÌËÑ˸ ËÈÔ¸ÎÈØÄÀ¸ÇÆÌÁȸËÑËÆøÈËÙÈÀØ˾ʸ ÂÑ˾ÊÉÌÃǸȸÉËÒÁÆÄ˸ÀÒÃÇȸÁ˸œ– ĸÈÎÀÁÓ¥ÈÐËƹÆÌÂÔ¸¸ÇØÄØËÀ¸˾Ê–¿Ó ĸÊŸØÈÀÄ¿Æ¥ÑËȸÁ¸À–ÔºÀÆ ‰±«»®«·¯§ °Â“·µ¸«¯·À…±±­±«©©È­¹ ÑÄÆÀżº·§ ¶«¬¯°Ç±µ©§·¯§¸²ÇºÀ¸˾ÄÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓ¼ÄÔ ÉÎÌɾ˾Ê–ºº¼ÂÀÁÓʧ˾ĸĸÁÆÔÄÐÉÓ˾Ê ¾–ĸÈÎÀÁÓ¥ÈÐËƹÆÌÂÔ¸ü˸ÅÙÑÂÂÐÄ ɾüÀÜļÀ t¤¸ºÜĸÊÁÆÄËÑÉ˾Ä–ºº¼ÂÀÁÓÉÌļÎÔ ½¼Ë¸À ˜À¸˾Ä–ºº¼ÂÀÁÓ˾ÊÁ¸È»ÀÑÊøÊ˾Ä–º º¼ÂÀÁÓËÆ̸ºÜĸÇÆÌ»¼Ä¿¸ɸÊÁÑļÀ˾ ÎÑȾĸüÔļÀ{ÍÌËØ| §ÌÃǸÈÑÉ˸ɾÁ¸ÀÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓ¼ÄÔÉÎÌɾ É˾»¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆ–ºº¼ÂÀÁÓ«¸Ë½¾»¾Ã¾ ËÈÔÆÌÇÆ̸ǸÀ˼ÔÉ˾»ÔÁ¾ÇÆ̸ÈÎÔ½¼À˾Ä ¥ÒÃÇ˾É˾«ÔÆ˾ÄËÀÃÐÈÔ¸ÁÑ¿¼ ÌǼٿÌÄÆ̺À¸˸ÎÈØÄÀ¸˜ÆºƿÑËÓÊÌ º¼Ô¸Ê˾Ê ƺ¸ÈÀ¸ÉÃØÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓʼÄÔÉÎÌɾÊ É˾Ä–ºº¼ÂÀÁÓÉËÆĸÈÀ¿ÃØ ÚÚÜàÚÛÞÜãâÚÛÚÚàÞàÝàà ËÈÑǼ½¸ šZWTGFSPu ´ÇÆÀÆʼÇÀ¿ÌüÔĸÉÌÃǸȸÉ˸¿¼ÔÉ˾Ä –ºº¼ÂÀÁÓüÑÂÂÆÌÊËÈØÇÆÌÊÃÇÆȼÔĸÒÈ ¿¼Àɼ¼Ç¸ÍÓü˾Ä–ĸÈÎÀÁÓ¥ÈÐËƹÆÌ ÂÔ¸ÉËÆ˾ÂÒÍÐÄÆàãáÚââÜÛâÝÓ˾ľ¼ ÁËÈÆÄÀÁÓ»À¼Ù¿ÌÄɾ>KHS>KÜÚÚÚR:AHH @K


—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ’¬­²°²¯À¤ ¨žŸ¦©—šžœ–žª¢ž™ž–§¨žŸœŸž¢œ§œ¨œ§š¢žŸœ§˜ž––©£œ§œ¨¤©¡š¨¤«žŸ¤©¨œ§Ÿšª– –ž¤©

˜

ÆÄÑËÀɼ˾ĸºÆÈѾ¸ÀÍÄÀ»À¸ÉËÀÁÓÁÔ ľɾ˾Êš¿ÄÀÁÓʨÈÑǼ½¸ÊĸÁÀÄÓɼÀ »À¸»ÀÁ¸ÉÔ¼Êt¼ÅÇÈÒÊuºÀ¸¸ÙžɾËÆÌ üËÆÎÀÁÆÙ˾ÊÁ¼Í¸Â¸ÔÆÌÁ¸ËÑ»ÀÉ ¼ÌÈܼÄÃÒÉÐÁÈÔɾÊÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸ɼËÀÃÓÁ¸ËÑ θþÂØ˼Ⱦ¸ÇØ˾ÄËÈÒÎÆÌɸÁ¼Í¸Â¸ÀÆ ÇÆԾɾ˾ÊÁÆÈÌ͸Ըʼ¾ÄÀÁÓÊËÈÑǼ½¸Ê œÁÔľɾÇÈÆÁѼɼ¼ÙÂƺ¸¼ÈÐ˾øËÀÁÑØ ÉÆĸÍÆÈÑËÆ©¯§ºÃÎȼÀѽ¼Ë¸ÀÒĸËØÉÆüºÑÂÆ ÇÆÉØËÆÁ¸ËÑ˼ÁÃÓÈÀÆÀÉÎÌÈØ˼ÈÆÎȾøËÆÇÀ ÉËÐËÀÁØÔ»ÈÌø˾ÊÎÜȸʸÂÂÑÁ¸ÀËƸÄÃÇÆ ȼÔĸ§³ºÁ´«¯¾μÀø½ØüľÎȾøËÀÉ˾ÈÀ¸ÁÓ ¸ºÆÈÑÁ¸ÀƼÅØÎÐʸ»ÌĸËÀÉÃÒÄÆʼºÎÜÈÀÆÊ ËȸǼ½ÀÁØÊÁÂÑ»ÆÊ˾ÄÀ³º±­¸­ËØÉÐÄÇÆ ÂÜÄÁ¼Í¸Â¸ÔÐÄÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸ɼÉμËÀÁÑÉÙÄËÆÃÆ ÎÈÆÄÀÁØ»ÀÑÉ˾ø

Š¯¨¦½®ª³´¨¯²Ä´¤ ·²¸„´½³²¦®²¸

®®¨¬»ª¨¯³¬µ·²µÄ°ª¶ ¥ÆÂÂÆԸĸÂÌËÒÊÒÉǼÌɸÄĸ»¶µ¾¯§¸ºµÈ³ ØËÀ¾ÁÔľɾ˾Êš¿ÄÀÁÓÊÒ»¼ÀÎļd¶·«²µÈ·§e ÜÉ˼ĸ¸ÅÀÆÇÆÀÓɼÀ˾ÄÁ¸ÂÓy¸ÁØþ yÎȾ øËÀÉ˾ÈÀ¸ÁÓÉ̺ÁÌÈÔ¸ºÀ¸ĸ¼ÄÀÉÎÙɼÀǼȸÀ ËÒÈÐ˾ȼÌÉËØ˾ËÑ˾ÊÁ¸ÀÑȸÇÈƻԻ¼À˾Ä Ò¼ÀϾ¼ÃÇÀÉËÆÉÙľÊ¼ÁÃÒÈÆÌÊËÆ̹¸ÈØ üËÈÆÌ˾Ê ÇÈܾħÆÍÆÁÂÒÆÌÊÉËÀÊÇÈÆÆÇËÀ ÁÒÊ˾ʸºÆÈÑÊ ¡¼¸ÇÂÑÂغÀ¸¾¸ÔÉ¿¾É¾ÇÆÌ»¾ÃÀÆÌȺÓ ¿¾Á¼É˾ĸºÆÈѼÔĸÀØËÀ¾š¿ÄÀÁÓ¼ÇÀÂÒº¼Àĸ ²§¬Á¾«¯˸Á¼ÍѸÀ¸ËÜȸØÉÆËÆÁÂÔø»À¼ ¿ÄÜÊ»À¸Ë¾È¼Ô˸ÀÁ¸ÂØÁ¸ÀØÎÀĸǼÈÀÃÒļÀ¼Ä»¼ ÎØüľǼȸÀËÒÈй¼ÂËÔÐÉÓËÆ̺À¸ĸ¼ÇÀËÙμÀ ¼Ä»¼ÎÆÃÒÄÐÊÁ¸ÂÙ˼ÈÆÌÊØÈÆÌÊ–ȸ¸ÇÂÑ ÃÇÆȼÔĸþĹÂÒǼÀËÒËÆÀ¸¹¼ÂËÔÐɾÓÆÀ¸ÄÑ ºÁ¼Ê˾Êĸ¼ÔĸÀÇÀƶ¯«¸º¯°Á¹¸ÇØØÉÆ¿¼Ð ÈÆÙɼÃÒÎÈÀÉÓüȸ¾¸ºÆÈÑ Ÿ¸À˸»ÙƸÌËѼĻ¼ÎØüĸ¿¼ÐÈÆÙÄ˸À¼Ì ÂغÐʧ·³­º¯°ÀÁ¸ÀºÀ¸¸ÌËØËƫȾøËÀÉËÓÈÀÆ ¼ÀÉÒÇȸżÃÀ¸º¼ÄĸԸÌÇÆÎÜȾɾ˾ÊËÑžÊ ËÆÌ ¸ÃÒÉÐÊüËÑ˾ĸĸÁÆÔÄÐɾ˾ʸ٠žɾÊÁ¼Í¸Â¸ÔÆÌüËÀÊËȸǼ½ÀÁÒÊüËÆÎÒÊĸ ÎÑÄÆÌÄÃÒÎÈÀÁ¸À ˾ʸÅÔ¸ÊËÆÌÊÃÒɸɼÂÔ º¼ÊÃØÄÆÜȼÊ š¿ÄÀÁÓ *ZWTGFSP ¥¼ÀȸÀÜÊ &QUMF'FSP 2FWKNS5TUZQFW –¨šGFSP Á¸À9¸ ÎÌ»ÈÆÃÀÁب¸ÃÀ¼ÌËÓÈÀÆ 

–¨º°ª·¿½°²§²¶·¾®²¶ œÁÔľɾ˾Êš¿ÄÀÁÓÊÒÈμ˸Àĸ¼ÄÀÉÎÙɼÀ ˾ÄǼÇÆÔ¿¾É¾ÇÆÂÂÜÄǸȸºØÄËÐÄ˾ʸºÆ ÈÑÊØËÀ¹ÈÀÉÁØøÉ˼ÉËƺÁ±µ¹ËÆÌǸÈØÄËÆÊ ¸ÄÆ»ÀÁÆÙÁÙÁÂÆÌÁ¸ÀØËÀËÆÇÈØÉ͸ËÆÁ¸ÂØÁÂÔ øÉËƫȾøËÀÉËÓÈÀƼÔμÁ¸ÂÂÀ¼Èº¾¿¼Ô˼Îľ ÒÄËÐÊÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸÃÇÆÈÒÉÆÌÄÆÀËÈÑǼ½¼Ê ĸ²§¬Á¾µ»³·«»¸ºÇ¸ÇØ˾ĸºÆÈѺÀ¸ĸ Á¼ÔÉÆÌÄËÀÊËÈÙǼÊËÆÌÊÁ¸Àĸ¸ÇÆǾÈÜÉÆÌÄ ËÆǸÁÒËÆËÐÄ»ÀÉÜÉ˼ĸżÍÆÈËпÆÙÄ ËÆÄØÇÆÀÆÁȸËÀÁØÒ¼ºÎƼÇÀμÀÈÓ¿¾Á¼ĸËÆÌÊ ¸ÉÁ¾¿¼Ô §Ë¾ÉÌÄÒμÀ¸ÍÌÉÀÁÑÁ¸À¸ÍÆÙ¼ÔθĸÇÆÉÇÑ ɼÀ˸¬«¸ºÀ²«º·­ºÀ¿¸Ñ;ĸÄËÀÊüËÆÎÒÊ ËÆÌÊĸ°§º§··«È¸µ»³ÒÎÆÄ˸ÊÉ˾ÄÆÌÉÔ¸ºÀ¸ ѾÃÀ¸ÍÆÈÑÍÆÈËÜɼÀÉËƼǼĻÌËÀÁØÁÆÀÄØ ˾½¾ÃÀѸÇØ˸»ÀÁÑËÆÌÊÂÑ¿¾Á¸ÀËÀÊÇÈÆÁ¾ ËÀÁÒÊÉǸËѼÊ ˜À¸¸ÌËØÁ¸ÀÃØÂÀÊÆÀǼÀÉËÑÁÀʽ¼Ã¸ËÀÉÃÒÄÆÀ ÉËÆǸȼ¿ØĚ¾ļʼǼĻÌËÒÊÑÁÆÌɸĺÀ¸ ¸ÙžɾÁ¼Í¸Â¸ÔÆÌÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸øÃÆÙ¿Ò ÉǼÌɸÄĸÉÌÄÐÉËÀÉ¿ÆÙÄÉ˾ÄÁ´µªµÁÀÄ »ÙÄÆÌËÆ̫ȾøËÀÉ˾ÈÔÆÌпÜÄ˸Êɼ¼Â¼Ù ¿¼È¾ÇËÜɾ˾ÄǼÀÆÄØ˾˸ËÐÄüËÆÎÀÁÜÄ ËÔËÂÐÄ

❛❛

¤©¨Ä²¸°´¨¸µ·Ã ¦¬¤°¤­®¨Àµ²¸° ·¬¶·´Ä³¨¶·²¸¶

❜❜

¨ÆÁÂÔø¸Ä¾ÉÌÎÔ¸ÊÉ˾ĸºÆÈѼÄÀÉÎټ˸À Á¸À¸ÇØÍعÆÌÊØËÀÁ¸Àɼ»À¼¿ÄÒʼÇÔǼ»Æ¼ÇÔ Á¼À˸ÀÇÀ¿¸ÄÜÊüËÑËÆËÒÂÆÊËÆ̹~ËÈÀÃÓÄÆÌ ÃÀ¸ÀÉÎÌÈÓ»ÀØÈ¿Ðɾ˾ÄÆÇÆÔ¸ËƼÇÀ˼¼ÔÆ ˾Êš¿ÄÀÁÓʼÔĸÀɼ¿ÒɾĸºÄÐÈÔ½¼ÀÁ¸ÀºÀ¸¸Ì ËØÒÉǼÌɼĸ«°²«º§±±«»®«Ã˾ÄǸÈÆÙɸ ÉμËÀÁѼÌÄÆÕÁØ˼ȾÉ̺ÁÌÈÔ¸ šËÉÀ¼Å¾º¼Ô˸ÀÁ¸ÀËƸÀÍÄÀ»À¸ÉËÀÁØ˾ÊÁÔľ ɾÊÁ¸À¾»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¸¼ÅÇÈÒÊÇÆ̼ǼÂÒº¾ÜÉ˼ ¾¹¸ÉÀÁÓ»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¸ĸÒμÀÆÂÆÁ¾Èп¼Ô»À¸È ÁÆÙÄËÆÊËÆÌ¿ÒÈÆÌÊÆÇØ˼Á¸ÀÆÁÔÄ»ÌÄÆÊ˾Ê ¼ººÙ¾É¾ÊÇÆ̸ĸ¸ùÑÄÆÌÄÆÀ¸ÄÑ»ÆÎÆÀ˾Ê ¸ÙžɾÊĸǼÈÀÆÈÀÉ˼Ô ¤Â¸¸ÌËÑØÃÐÊÉÌļÇѺÆÄ˸ÀØËÀ¾ËÀÃÓ˾Ê

üËÆÎÓÊ˾Êš¿ÄÀÁÓÊ¿¸ÁÀľ¿¼ÔÇÈÆÊ˾ÄËÀÃÓ »ÀÑ¿¼É¾Ê ¼ÌÈܸÇØ˸¼ÇÔǼ»¸ËÐÄ¼Ì ÈÜÇÆ̼Ôμ¹È¼¿¼ÔÂÔº¼ÊÃØÄƾÃÒȼÊÇÈÀĸÇØ ˾ĸĸÁÆÔÄÐɾ˾ʸٞɾʼĻ¼ÎØüÄÆÇÆÌ »¼ÄÇÈÆÆÀÐÄÔ½¼Ë¸ÀºÃ¶µº§°§±ÇºÀ¸ËÀÊÇÈÆÆÇËÀ ÁÒÊËÆ̼¾ÄÀÁÆ٫ȾøËÀÉ˾ÈÔÆÌËÆÌÂÑÎÀ ÉËÆĹȸÎÌÇÈØ¿¼Éø ©ÇÑÈÎÆÌĹҹ¸À¸Á¸À¸ÌËÆÔÇÆÌÀÉÎÌÈÔ½ÆÄ˸À ØËÀ¾š¿ÄÀÁÓü˾ĸٞɾ«³ª»³§²Ë³«¯Ǽ ȸÀËÒÈÐ˾ÄÁ¼Í¸Â¸À¸ÁÓ˾ʹÑɾÁ¸À¼»È¸ÀÜ ļ˸ÀϾÂÑÉ˾ÂÔÉ˸¼ÌÈÐǸÕÁÜÄËȸǼ½ÜÄ ÇÆÌǸȸÁÆÂÆÌ¿ÆÙÄÆÀÅÒÄÆÀ¥ÈÆÉ¿ÒËÆÌļÇÔ ɾÊØËÀ¾θþÂÓËÀÃÓ»ÀÑ¿¼É¾Ê¸ÇÆ˼¼Ô¼ÍÀ ÁËؼÇÔǼ»ÆËÆÇÆ¿Ò˾ɾʸÁØþÁ¸ÀºÀ¸ËÆÌÊ °Â¾ļÊÀ»ÀÜ˼ÊÃÀÁÈƼǼĻÌËÒÊ ™¼ÄÁ¸ËÆÈ¿ÜÄÆÌÄÐÉËØÉÆĸÁ¸¿¾ÉÌÎÑÉÆÌÄ ËÀʸÃÍÀ¹ÆÂÔ¼ÊËÐÄ°§½È¶µ¶º¿³ÇÆ̼ÇÀÃÒ ÄÆÌÄĸ¸Ä¸ÈÐËÀÆÙÄ˸ÀËÀ¿Ò¼ÀŸÍÄÀÁÑËØÉÆ ÇÆÂÂѼÍËѾš¿ÄÀÁÓÁ¸À¸Ä¸ÉÙÈÆÌÄ«¼¯§±º¯ °À¸«³À·¯§ØÇÐÊ˾ĸÇØËÆþÑÄÆ»ÆËÐļÇÀ É͸¼ÀÜÄÀ»À¸Ô˼ȸÉËÀʸºÆÈÒÊ˾ʨÆÌÈÁÔ¸Ê Á¸À˾Ê–ĸËÆÂÀÁÓÊšÌÈÜǾÊØÇÆ̾ËÈÑǼ½¸ ¼ÔĸÀ¸ÈÁÆÙÄËÐʼÁ˼¿¼ÀÃÒľ Ÿ¸ÀÍÌÉÀÁѸÌËÒÊÆÀ¸Ä¾ÉÌÎԼʻ¼Ä¸ÍÆÈÆÙÄ ÃØÄÆËÆÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒÄÆÇÀÉËÐËÀÁØÔ»ÈÌø¸ÂÂÑ »À¸ÎÒÆÄ˸ÀÁ¸ÀÉËÆÌÊÌÇØÂÆÀÇÆÌÊËȸǼ½ÀÁÆÙÊ ËÔËÂÆÌÊü»¼»ÆÃÒÄÆØËÀÁ¸ÀÆÀ»ÀÆÀÁÓɼÀÊËÐÄ ÑÂÂÐÄËȸǼ½ÜÄ¿¸¸Ä¸ºÁ¸ÉËÆÙĸȺÑÓºÈÓ ºÆȸĸÁÀľ¿ÆÙÄÉ˸ÎÄÑÈÀ¸˾Êš¿ÄÀÁÓÊ

“¬½µ·ª­¤°µ·²°ij°² ¥ÈÆÊËÆǸÈØÄÇÑÄËÐÊÆÀ»¶Ç±µ¯¶«¹üºÑ¼Ê ¼Â¾ÄÀÁÒÊËÈÑǼ½¼Ê»¾ÂÜÄÆÌÄ ¸Ä¸ºÁ¸ÉËÀÁÑØ ËÀ»¼ÄÌÇÑÈμÀÂغÆÊĸ¸ÁÆÂÆÌ¿ÓÉÆÌÄËÆÄ

»ÈØÃÆ˾Êš¿ÄÀÁÓÊÁ¸ÀÉ˼ÂÒξËÆÌÊ»¾ÂÜÄÆÌÄ ØËÀÆÀ»¼ÔÁ˼ÊÁ¼Í¸Â¸À¸ÁÓʼÇÑÈÁ¼ÀÑÊËÆÌʹÈÔ ÉÁÆÄ˸ÀɼÌϾÂѼÇÔǼ»¸ ™¾ÂÜÄÆÌÄÃÑÂÀÉ˸ØËÀ¿¸ǸȸüÔÄÆÌÄÇÈÆ ɾÂÐÃÒļÊÉËÆÇÈغȸÃø¼ÄÔÉÎÌɾÊ˾ÊȼÌ ÉËØ˾˸ÊÁ¸À˾ÊÁ¼Í¸Â¸À¸ÁÓÊËÆÌʼÇÑÈÁ¼À¸Ê ÃÒÉÐÒÁ»ÆɾÊ¡¼Ë¸ËÈÒÏÀÃÐĤÃÆÂƺÀ¸ÁÜÄ ™¸Ä¼ÔÐÄ̹ÈÀ»ÀÁÜÄÁ¼Í¸Â¸ÔÐÄÁ¸ÀÁ¸ÂÌÃÃÒ ÄÐÄÆÃÆÂƺÀÜÄ §ÙÃÍÐĸüѼÊǾÈÆÍÆÈÔ¼ÊÇÑÄËÐʾ &QUMF—FSP»¼Ä¸ÇÆÁ¼Լ˸Àĸ¼Å¼ËÑɼÀ¸Ùž ɾü»ÀɼÌÈÜËÒÂÆÊËÆÌÓ¸ÈÎÒÊËÆÌ ¼ÄÜ*ZWTGFSP¥¼ÀȸÀÜÊy¸ÄÁ¸À»¼Ä¹ÀÑ ½ÆÄ˸Ày»¼ÄÃÇÆÈÆÙÄÁ¸Àĸ¸ÇÆÁ¼ÔÉÆÌÄÁ¸ÀËÔ ÇÆ˸ œ»¾ÇÒȸ¸ÇØËÀÊüºÑ¼ÊËÈÑǼ½¼Êɼ¸Ì ÅÓɼÀÊÁ¼Í¸Â¸ÔÆÌÇÈÆÎÐÈÆÙÄËƨ¨üÉËØÎÆ ĸ¸ÄËÂÓɼÀ¼Á¸Ë¼ÌÈÜÒÐÊËÀÊžÆÌÂÔÆÌɼ ¸ÙžɾÁ¼Í¸Â¸ÔÆ̼Á¸Ë¼ÌÈÜÇÈÆÎÐÈѼÀ¾ 5WTGFSP¾&YYNHF—FSPÉËÀÊÀÆÌÂÔÆÌÉ̺Á¸Â¼Ô º¼ÄÀÁÓÉÌÄÒ¼ÌɾºÀ¸ĸ¸ÇÆ͸ÉÔɼÀ¸Ùžɾ Á¼Í¸Â¸ÔÆÌü¼Á¸Ë¼ÌÈܼÄÜÁ¸À¾ ,JSNPNÉμ»Àѽ¼À¸Ùžɾ¼Á¸Ë¼ÌÈÜÃÒɸ ÉËÆÄžÆÙÂÀÆ –ÇÆ˼¼ÔÇÑÄËÐʺ¼ºÆÄØÊØËÀ¾ÁÔľɾ˾Êš ¿ÄÀÁÓÊËÆÌÊÇÈظ¹¼¸Ä»¼ÄËÆÌÊÒÇÀ¸É¼ÉËÆÄ ÙÇÄÆØÇÐÊÍÑľÁ¼Á¸À¸ÇØ˾ĸÁÙÈÐɾÉμ »ÔÐĺÀ¸ËÆÇÆ¿Ò˾ɾÀ»ÔÐÄüËÆÎÜÄǸÈÆÌÉÀÑ ɼÀÊÉËƼÅÐ˼ÈÀÁØÁ¸ÀÍÌÉÀÁÑËÀÊØÇÆÀ¼ÊÉÁÒ ϼÀÊÑüɾÊÇÈÆÉÍ̺ÓÊɼÑÄ˾ɾÁ¼Í¸Â¸Ô ÐÄ»ÔÄÆÄ˸ÊɾøÄËÀÁØÎÈÆÄÀÁØÇÈƹѻÀÉøÒ ĸÄËÀËÐĸÄ˸ºÐÄÀÉËÜÄ˾Ê ¤ÇÐÊÓ˸ĸĸüÄØüÄÆ˾ÄÁÔľɾ…·À¶µ ©±µ»ÒÉǼÌɸÄĸÉ˾ÈÔÅÆÌÄy¿ÒÂÆÄ˸ÊÁ¸Àþ y»ÀÑÍÆÈÆÀÁ̹¼ÈľËÀÁÆÔǸÈѺÆÄ˼Ê ¥ÈƹØ ÇÆÌÂÆÊŸ¸ÇÈÑÂÆÊÁÑÆÀÆÇÆÔÆÀÐÉËØÉÆǸ ȸ»Òο¾Á¸ÄØËÀ¾¸ºÆÈѹȸÎÌÇÈØ¿¼ÉøËÆÌ ÂÑÎÀÉËÆÄ¿¸ÇÀ¼É¿¼Ô §§£ÒÈÆÌüÅÒÈÆÌü˸ÇÈÜ˸¼Á¸ËØ ÎÈØÄÀ¸¼ÔĸÀ»ÙÉÁƸ šÁ¼ÔÄÆÇÆ̼ÔĸÀ¸»À¸ÃÍÀɹÓ˾ËÆÇÑÄËÐÊ¼Ô ĸÀØËÀÆ–ÈÑÇƺÂÆÌÒÈÀżËƺÑÄËÀÁ¸À˸øθÔ ÈÀ¸ü˸ÅÙËÐÄËȸǼ½ÀËÜÄÒÎÆÌÄÓ»¾¹º¼À ¤ÇÐʼÇÔɾÊÁ¸ÀËÆØËÀ¾ÇÆÂÙǸ¿¾ ÇÈܾÄ §ÆÍÆÁÂÒÆÌʺÁȼÃÔÉ˾Á¼ºÀ¸ѾÃÀ¸ÍÆÈÑy Á¸ÀÃÑÂÀÉ˸ÇÑÄÐÇÆ̼Ôμ¸ÈÎÔɼÀĸÉÌÄÒÈμ ˸ÀºÀ¸ÇÈÜ˾ÍÆÈÑüËÑ˾ÄÁÈÔɾyÁ¸ÀØÂÆÀ¼ üÔÊÆÀÌÇØÂÆÀÇÆÀ¿¸ǾÈÜÉÆÌü˾ÄÙ;¸ ÍÆÙ¾Ó»¾É˼ºÄÓ¸ÇØȼÌÉËظºÆÈÑ¿¸ÇÀ¼É¿¼Ô ¸ÁØþǸȸÇÑÄÐ §§¨Æ¼ÔǼÑÂÂÐÉ˼Á¸ÀÆ¡ÔθÂÆÊÎÐÈÔÊØ ÃÐʼÌËÌÎÜʸÌËÓ˾ÍÆÈÑĸÇÈÆ˼ÔļÀËƼ¸ ÉËÀÁØÐÈÑÈÀÆÐÊÂÙɾ ¨ÒÂÆÊ˸¹¸ÉÀÁѼÈÐËÓø˸ºÀ¸ËÆÌÊÇȸº øËÀÁÆÙÊÂغÆÌÊÇÆÌƻӺ¾É¸ÄÉ˾ĸٞɾ Á¼Í¸Â¸ÔÆÌǸȸÃÒÄÆÌÄÇÈÆÊËÆǸÈØĸĸÇÑ Ä˾˸ ¤ÇØ˼ÁÑËÀøÊÂÒ¼ÀØËÀ¿¸ÒÎÆÌüÁ¸ÀÉÌÄÒ μÀ¸


—µ”“‘—Ž¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

’¬­²°²¯À¤ š¦«š¨–ž§Ÿ œ¦œŸ–ž¥¤ ©š¨œ§ ž¨¤¨œ¨––¥¤¨œ¢š¦«¤¡š¢œš—™¤¡–™–¨–¢š–ª¤¦¤¥– ¤©Ÿž–

·²¬¯²¬°¤¯¤¶ ¯³¿±²¸°·¤°¾¤ º¤´½·µ¬¤

‡¯§ºÃ³§ºµ °·È¾¿²«³ À±±¿¸º«

¡

ÑÂÂÆÄÉËÆļ¸ÌËØ ËÆÌÁ¸À˸ÌÇØÂÆÀǸ t¸ÉËÒÈÀ¸uËÆÌÁÌ ¹¼ÈľËÀÁÆٽлÀ ¸ÁÆÙÁÙÁÂÆ̸ĸͼÈØ˸ÄÆÌ ÇÆÌȺØʤÀÁÆÄÆÃÀÁÜć¯À³³­¹ ”§¶§®§³§¸Ãµ»Ø˸Ä»ÓÂÐļÉËÀÊ ¸ÈÎÒÊ˾ʼ¹»ÆÃÑ»¸ÊØËÀt˸ÏÒ ø˸˼¼ÔÐɸÄuÁ¸ÀØËÀÒÈÎÆÄ˸À ¸°±­·À²Áº·§üÔÐɾÊËÐļ ¼ÀÃÃÑËÐÄÁ¸ÀËÆÌ»¾ÃÆÉÔÆÌÎÈÒ ÆÌÊ ¡ÀÂÜÄ˸ÊÉËÆd†Â²§º­¹Ž» ·¯§°Â¹e¾ÌÇÆÌȺÑȸ¸ÈÎÀÁÑøÊ ¼Ä¾ÃÒÈÐɼØËÀtÓüÀÜÄÆÌüËÆ Ò¼ÀÃøÓÇȸºÃ¸ËÀÁѹÆÌÂÀѽÆÌ üØÂÆÀø½ÔuÁ¸ÀÉ˾ÉÌÄÒμÀ¸ÉÌ ÃÇÂÓÈÐɼØËÀ»¼ÄÌÇÑÈÎÆÌÄøºÀ ÁÒÊÂÙɼÀʺÀ¸˾üÔÐɾËÆ̼ ¼ÔÃøËÆÊÁ¸ÀÑȸt¼Ô˼¿¸üÀÜ ÉÆÌüËÀÊ»¸ÇÑļʼÔ˼¿¸¸ÌÅÓ ÉÆÌü˸ÒÉÆ»¸¼Ô˼Á¸À˸»ÙÆu

–²¸³²°²²Ä¯¨°² Ÿ¸ÀºÀ¸ØÉÆÌÊ»¼ÄÒÇÀ¸É¸Ä¸ÁØ þËÆÌÇÆÄÆÆÙüÄÆ»À¼ÌÁÈÔÄÀɼ ØËÀt¾Á̹ÒÈľɾÒμÀ¸Ä¸ÁÆÀÄÜɼÀ ÒĸÍÀÂØ»ÆÅÆÉÎÒ»ÀÆǼÈÀÁÆÇÓÊ ÁȸËÀÁÜÄ»¸Ç¸ÄÜÄÁ¸ÀÒÐÊËÆËÒ ÂÆÊËÆÌžÆÌÄÔÆÌ¿¸¼ÁËÀÃÓɼÀ˾Ä ÇÆȼԸ¼ÁËÒ¼ɾÊËÆÌÇÈÆÛÇÆÂƺÀ ÉÃÆÙÁ¸¿ÜÊÁ¸À˸¹¸ÉÀÁÑüºÒ¿¾ ˾ÊÆÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊuÁ¸Àt¸ÄÎȼÀ¸É˼Ô ¿¸Âѹ¼ÀÇÈØÉ¿¼Ë¸ÃÒËȸuÁ¸ ¿ØËÀt¾ ÉÉÁ¸ÁÆÙȺ¸ÇÈÆ ÉÇÑ¿¼À¸ĸǼËÙÎÆÌüËÆÌÊÉËØ ÎÆÌÊÇÆÌÒÎÆÌü¿ÒɼÀª«³«Ã³§¯ «È°µ±­À»ÔÐÊɼÉÌÄ¿ÓÁ¼ÊÆÀÁÆ ÄÆÃÀÁÓÊÉ˸ÉÀÃØ˾˸ʸÂÂÑ¿¸ ÁÑÄÆÌüØËÀǼÈÄѼÀ¸ÇØËÆÎÒÈÀ øʺÀ¸ĸËÆÌÊǼËÙÎÆÌüu °¹¸Â¼ÃÑÂÀÉ˸Á¸ÀËÆÁ¼È¸ÉÑÁÀ É˾ÄËÆÙÈ˸¸ÇÆÁ¸ÂÙÇËÆÄ˸ÊØËÀ t˸ÃÒËȸ»¼ÄÇÈƸĸººÒÂÂÆÄ˸À ¸ÂÂѸĸÁÆÀÄÜÄÆÄ˸Àu—ȼÁÑÇÆÌ ËÆÇѼÀÁÑÇÆÌËÆÇѼÀ Ÿ¸ÀÇÆÙ¸ÂÂÆÙĸËÆÇѼÀ ªÌ

ÉÀÁÑÆüºÑÂÆÊËÆÌÁ¸¾ÃØʼÔĸÀ ĸÇÈƼËÆÀøÉËÆÙüºÀ¸ ÄÒ¸ ¸°±­·Â°§¯¶µ±»«ºÂ±¯ºÇº­º§Á¸À ÑüɾÂÓϾ¸ÄËÀ¸ÕÁÜÄÃÒËÈÐÄy ÇÆÌ¿¸ǼÈÀ¸ùÑÄÆÌÄÁ¸ÀÄÒÆÌÊ ÍØÈÆÌÊyüÉËØÎÆ˾üÔÐɾËÐÄ ¼Â¼ÀÃÃÑËÐÄ –ÁØþÁ¸ÀÃÒɸÉ˾ļÈÎØüľ ¼¹»ÆÃÑ»¸ÂÆÀÇØĸĸÃÒļ˸Àĸ¸ ĸÁÆÀÄпÆÙÄÆÀ¸ÇÆÍÑɼÀʺÀ¸˾Ä ¸ÙžɾËÐļÀ»ÀÁÜÄÍØÈÐÄÁ¸Ë¸ ÄÑÂÐɾÊɼÁ¸ÙÉÀøÇÆËÑËÉÀºÑ ȸÁ¸ÀÁÀľËÑ˾ÂÒÍÐĸÇÆÌ¿¸À ÉÎÙÉÆÌĸÇؾʞÆÌÂÔÆÌü¸ÇÆ Á¼ÀÉËÀÁØÉËØÎÆ˾ĸٞɾËÐļ ÉØ»ÐÄËÆÌ™¾ÃÆÉÔÆÌ ˜À¸ĸɸÊÍÙºÆÌÄ»¼Á¸ÀÆÀ˼ ¼Ì˸ԼÊÍÈÆÙ»¼Ê¼ÂÇÔ»¼ÊØËÀ˸ ÎÑÂÀ¸˾ʸºÆÈÑÊÁ¸À¾ÈÆÎѸËÐÄ ¼ÌÈмÁÂƺÜÄÃÇÆȼÔĸÉ̺Áȸ ËÓÉÆÌÄÁÑÇÐÊ˸Á¸ÃÑÈÀ¸øÊÆ ¥¸Ç¸¿¸Ä¸ÉÔÆÌżÁ¸¿¸ÈÔ½¼ÀØËÀĸÀ üÄËÆÃÓÄÌøÇÆÌÒ»ÐɼËƸÇÆ ËÒ¼ÉøËÐļÌÈмÁÂƺÜÄt¼ÔĸÀ ÒĸÁ¸¿¸ÈØÃÓÄÌø¸ÇƺÆÓ˼Ì ɾÊÁ¸À¼ÄÔÆ˼ÆȺÓÊu¸ÂÂÑt¸ÌËØ ÇÆ̸ÇÆ»ÆÁÀÃÑÉ˾Á¼ÉËÀʼÌÈм ÁÂƺÒÊ»¼Ä¼ÔĸÀËÆÁ̹¼ÈľËÀÁØ ÉÎÓøÉÌÄÆÂÀÁѸÂÂѾ½§²­±Â §¶Çªµ¸­ɼÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒÄÆÌÊËÆ üÔÊu Ÿ¸ÀüËÑËÀʺ¼ÄÀÁØ˾˼ÊÉ˾ ÉÌÄÒμÀ¸ÁÑļÀÂغÆÁ¸ÀºÀ¸˾Ä ˸ÃǸÁÀÒȸ t–ÌËغÀ¸ËÆÆÇÆÔÆ»¼ÉüÌËÓÁ¸ üÉËÀʆ·»´Á±±«¹¼ÔĸÀËÆÔ»ÀƺÀ¸ ËÆÆÇÆÔÆ»¼ÉüÌËÓÁ¸Ã¼Á¸ÀÇÈƼ ÁÂƺÀÁÑÉËÆļ¾ÄÀÁظؙ¼ ÉüÌËÓÁ¸Ã¼ØËÀËÆÄžÆÙÄÀÆ¿¸ÁÑ ÄÆÌü˾ĸÇÆËÔþɾ˾ÊÇÆȼԸÊ ˾ÊÆÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊÁ¸ÀËØ˼¿¸ÂѹÆÌ üËÀʸĸºÁ¸Ô¼Ê¸ÇÆÍÑɼÀÊ ÒÂÐØÃÐÊĸ¼ÇÀɾÃÑÄÐØËÀ˸ ¾Á²§º§Á¸ÀÆÀ»ÀÁ¸ÀÆÂƺԼÊ˼¼ÔÐ ɸı¿¸¸ÇÆ͸ÉÔÉÆÌüĸüÀÜ ÉÆÌüËÆÒ¼ÀÃøÁ¸ÀËÆÎÈÒÆÊÓ ËØ˼ÇÈѺøËÀ¿¸¨µ»±¯À´µ»²«Ø

„¸·½³²¸³´¾³¨¬°¤³¨´¬¯¾°¨·¨ –¤¸³Ã®²¬³¤º¤´½·µ¬¤³²¸³´¾³¨¬°¤³¨´¬¯¾°¨·¨

≥”Ä«¯¬µª®ª±¬³´Ã«¨µ¯¼°º´¨Ç° ≥˜Ã´²¨¬µ²§¿¯¤·²¶¦¬¤·²¯¨·¬¶¹²´²®²

¯¾º´¬·²·¾®²¶¤¸·²Ä·²¸¯¿°¤ ≥ˆ°¬¤À²–¾®²¶„­¬°¿·¼°·Ãµ²¦¬¤·²õ²­¤¬ ¦¬¤·² ·¤³¨´¬µµÃ·¨´¤§¨°¾º²¸°¤­Ã¯¤¤³² µ·¤®¨À 

¦¬­¾¶§ª®Çµ¨¬¶³²¸¾º²¸°¸³²¥®ª«¨À¹¾·²¶ “´²µ«¾µ·¨µ¨¤¸·½³¨´¬­²³¾¶§ª¯²µÀ¼°§¤³¤°Ç° ­¤¬¨³¬º²´ª¦¿µ¨¼°¤Ä±ªµª·²¸·¾®²¸¶µ¸°§´²¯ª

≥­·¤­·ª¨¬µ¹²´½¦¬¤·¤¨¬µ²§¿¯¤·¤·²¸²¬­²

·Ç°­¬°ª·¿¶·ª®¨¹¼°À¤¶¹²´²®²¦À¤µ·¤­¤´·²­¬°ª

°²¯¬­²Ä¾·²¸¶ ³²¸¤³²­·¿«ª­¤°§ª®¤§¿·²

·½¤Ä±ªµªµ·²¸¶µ¸°·¨®¨µ·¾¶¨¬µ²§¿¯¤·²¶µ·²ˆ

 ¦¬¤õ²¸¶¨Àº¤°·Ã·¨§ª®Çµ¨¬³½°¼¤³Ã

°¬¤À²–¾®²¶„­¬°¿·¼°­¤¬·¤·¾®ª­¸­®²¹²´À¤¶´¸«

¨¸´Ç·²°º´Ã°²

¯Àµ¨¬¶¦¬¤·ª°·¤­·²³²Àªµª·¼°ª¯¬¸³¤À«´¬¼°ºÇ

≥˜Ã´²¦¬¤·²­®¨Àµ¬¯²º´¿µ¨¼°¤³Ã·²¾¼¶

ÂÆÀø½Ô-Á̹ÒÈľɾÒμÀ¸Ä¸ ÁÆÀÄÜɼÀÒĸÍÀÂØ»ÆÅÆÉÎÒ»ÀÆǼ ÈÀÁÆÇÓÊÁȸËÀÁÜÄ»¸Ç¸ÄÜÄÁ¸ÀÜÊ ËÆËÒÂÆÊËÆÌžÆÌÄÔÆÌ¿¸¼ÁËÀÃÓɼÀ ˾ÄÇÆȼԸ¼ÁËÒ¼ɾÊËÆÌÇÈÆÛÇÆ ÂƺÀÉÃÆÙÁ¸¿ÜÊÁ¸À˸¹¸ÉÀÁÑü ºÒ¿¾˾ÊÆÀÁÆÄÆÃԸʟ¸À¸ÄÎȼÀ¸ É˼Ô¿¸Âѹ¼ÀÇÈØÉ¿¼Ë¸ÃÒËȸ œÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸ĸǼËÙÎÆÌü ËÆÌÊÉËØÎÆÌÊÇÆÌÒÎÆÌü¿ÒɼÀ »¼Ä¼ÔĸÀ¼ÙÁƾÀ»ÔÐÊɼÉÌÄ¿Ó Á¼ÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊÉ˸ÉÀÃØ˾˸ʸ ÂÑ¿¸ÁÑÄÆÌüØËÀǼÈÄѼÀ¸ÇØËÆ ÎÒÈÀøʺÀ¸ĸËÆÌÊǼËÙÎÆÌü

´¼°­²­ “¤´}¸·½­¤®Ã­¤®²­¤À´¬

­¤¬·² ³¨´¤À¼µª 

´ÂÆÀ¸ÁÆÙɸüËÆĶ·¿®»¶µ»· ©ÇËȼÀʾÃÒȼÊÇÈÀĸÇØËÀʼÁÂÆ ºÒÊĸ»¾ÂÜļÀɼÉÌÄÒÄ˼ÌÅÓËÆÌ ØËÀËÆÄžÆÙÄÀÆ¿¸¼ÁËÀÃÓÉÆÌü˾Ä ÇÆȼԸ¼ÁËÒ¼ɾÊËÆÌÇÈÆÛÇÆÂƺÀ ÉÃÆÙÁ¸À¸ÄÎȼÀ¸É˼Ô¿¸ÁÑÄÆÌü ËÀʸĸºÁ¸Ô¼ÊÇÈÆɸÈÃƺÒÊ

Šµ¸¯³¤¬¦°À¤ –ÄÃÒɸɼ¸ÌËÒÊÎȼÀ¸É˼Ôĸ¼ ÇÀ¹ÑÂÆÌüÁ¸ÀÍØÈÆÌʼÔǼØËÀ¿¸ ËÆÁÑÄÆÌü¨ÆÔ»ÀÆÒ¼º¸ÇÈƼ ÁÂƺÀÁÑÁ¸À¼ºÜ¥ÆËÒ»¼ÄÁÈÙϸ ü˾ĸÂÓ¿¼À¸u

¤ÌÇÆÌȺØʤÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊÃÑÂÀÉ˸ §¶µ°§±È¶º«¯ɼÉμËÀÁؼÈÜ˾ø ØËÀ¹Àѽ¼Ë¸ÀĸøÊÃÇÓżÀ˸ÄÒ¸ θÈÑËÉÀ¸ÜÉ˼ĸÀÁ¸ÄÆÇÆÀÓɼÀËÀÊ —ÈÌÅҼʸÍÆÙt¸Ä½¾ËÆÙɸü ËÜȸǸÈÑ˸ɾÎÐÈÔÊĸÒÎÆÌü ÇÈÆÉǸ¿ÓɼÀÁ¸À¸ÇÆ»¼ÔżÀÇÐÊ ÁÑÄÆÌüØËÀ¼ÔĸÀ»ÌĸËØÄ¿¸»Ô ĸüÂÑ¿ÆÊÃÓÄÌøÁ¸ÀÉËÀʸºÆ ÈÒÊÁ¸ÀÉËÆÌʼ˸ÔÈÆÌÊøÊÉ˾Ä šš¸ÌÇƹ¸¿ÃÔ½¸Ã¼˾ĸÅÀÆÇÀ ÉËÔ¸˾ÊÎÜȸÊøÊ˾ÉËÀºÃÓÇÆÌ ÆÉËØÎÆÊøʼÔĸÀĸ˾ļÄÀÉÎÙ ÉÆÌüÁ¸ÀĸÁ¼È»ÔÉÆÌü˾ļÃÇÀ


—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ„³¨¬®¾¶¤³Ã ·ª°²¯¬µ¬Ã°

šŸš§œ˜ž–¨œ¢–˜¤¦–š¦˜–§ž–§›œ¨œ§–¢¨–tš©¦í– ¡¤©¢ž–u

–²¯¨¦½®²±½¹´¬µ¯¤ š

À»ÀÁؼĻÀ¸ÍÒÈÆÄ»¼ÔÎÄÆÌÄ˸t¼ÌÈÐ ¸ÂÃÆÙÄÀ¸uºÀ¸˾ÄÁ¸ËÑÉ˸ɾËÐÄËȸǼ ½ÜÄÁ¸ÀºÀ¸˾ÄÒÁ¿¼ÉÓËÆÌÊÉ˸—¸ÂÁÑÄÀ¸ ¸ÂÂÑÁ¸ÀºÀ¸˾ÄÌǼÈÎÈÒÐɾËÐÄÄÆÀÁÆÁÌÈÀÜÄ Á¸À½¾ËÆÙÄĸǾÈÆÍÆȾ¿ÆÙĸľÁ̹ÒÈľɾ ÒμÀ¸Ä¸ÂÌËÀÁÑÉËÆÀμԸºÀ¸˾ÄÁ¸ËÑÉ˸ɾÉ˾Ä ¸ºÆÈѼȺ¸ÉÔ¸ÊÁ¸ÀÇÜÊÌÂÆÇÆÀÆÙÄ˸ÀØɸÒ ÎÆÌļŸºº¼Â¿¼ÔÁ¸ÀÎȾøËÆ»ÆËÆÙÄ˸À¸ÇØÁÆÀ ÄÆËÀÁØÎÈÓø ¨¸ÉËÆÀμԸÇÆÌ¿¸ǸÈÆÌ ÉÀ¸ÉËÆÙÄÁ¸ÀØËÀÑÂÂƽ¾Ë¾ ¿¼Ô ¿¸Á¸Ë¸ºÈ¸ÍÆÙÄÉ˾ ÉÌÄÒμÀ¸ɼÁ°®«¸­ÇÆÌÉÌ ÄËÑÉɼ˸À¸ÇØËÆÌÇÆÌȺ¼ÔÆ ¤ÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊÁ¸ÀËÆÆÀÁÆÄÆÃÀ ÁغȸͼÔÆËÆÌÇÈпÌÇÆÌÈ ºÆÙÁ¸À¿¸Á¸Ë¸Ë¼¿ÆÙÄÉËÀÊ †·»´Á±±«¹ºµ³–«¶ºÁ²¨·¯µ ¤ÇØ˼¼ÔĸÀżÁÑ¿¸ÈƸ»Ò ÍÀ¸ØËÀøÊÇÑļºÀ¸ÄÒÆÅÑ ÍÈÀÉøÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸Á¸ÂÆÁ¸À ÈÀÑËÀÁ¸ ¨ÆÇÆÀ¸¸ÁÈÀ¹ÜÊÃÒËȸ¿¸ ¸Ä¸ÁÆÀÄпÆÙÄËÜȸÁ¸ÀÇÆÀ¸ ¸Çا¼ÇËÒùÈÀÆü˾»ÈÆ ÉÆÙ¸»¼Ä¼ÔĸÀ¸ÁØþ¸ÇÆ ÂÙËÐÊżÁÑ¿¸ÈÆ §ÙÃÍÐĸüËÆÄ¥¸Ç¸¿¸ ĸÉÔÆÌÇÑÄËÐÊt™¼Ä¼ÔĸÀ ¼ÙÁÆÂÆĸÇÀÑÉÆÌüËÆÄ ÉËØÎÆøÊ–ÂÂÑ»¼ÄÃÇÆÈÜ Á¸ÀËÀÊÌǼȹÆÂÒÊ™À¸¹Ñ½Ð Á¸À¼ºÜÉËÀʼ;üÈÔ»¼Ê»ÀÑ ÍÆȼʸĸÂÙɼÀÊØËÀøÊ ÎȼÀѽÆÄ˸ÀÓ»¼ÄÅÒÈÐ ÇØɸ»ÀɼÌÈÜÁ¸ÀѸËÒ ËÆÀ¸ɼÄÑÈÀ¸¨¸ÇȸºÃ¸ËÀÁÑ üºÒ¿¾ØÃÐÊ¿¸ÇÈÆÁÙÏÆÌÄ ¸ÇØ˾ĸÅÀÆÂغ¾É¾ÇÆÌ»¼Ä ÒμÀ¸ÁØþÆÂÆÁ¾Èп¼Ôu ™ÀÑǸļĻ¼ÎØüÄÆÇÑ ÄËÐÊyÇÆÌÂÒ¼ÀÁ¸ÀËƺÄÐ ÉËظÄÒÁ»ÆËÆü˾ÄtÁƽ¼ ÈÔuyÆÌÍÌÇÆÌȺØʤÀÁÆÄÆ ÃÀÁÜÄ…³ºË³­¹¶Á¬§¹Ó»¾ ¼ÅÒ»Ðɼ¼ºÁÙÁÂÀÆÇÆÌÇÈÆ

ÉËÆÉÙľËÐĸºÆÈÜÄu œ¸ÇØÂÌ˾¸»²¶§¯©³Ã§üËÀÊ —ÈÌÅÒ¼ÊØÃÐÊÍÑľÁ¼ËƧ¸¹¹¸ ËÆÁÙÈÀ¸ÁÆÇÆÌÇÒȸɼÁ¸ÀÉ˾ÉÌ ÄÒÄ˼ÌžÇÆÌÒ»ÐɼƺÄÐÉËØÊ …±²µÈ³¯§¹É˾ÄdŽ»·¯§°Àº¯°­‰ ±«»®«·µº»¶Ã§ešÁ¼ÔƼÇÔËÈÆÇÆÊ ºÀ¸˸ÆÀÁÆÄÆÃÀÁѸÇÆÁ¸ÂÙÇ˼ÀØËÀ ÆÙ˼ÂÔºÆÆÙ˼ÇÆÂÙ¾ŸÆÃÀÉÀØÄ ©³¿·Ã¬«¯Ó»¾˸ÃÒËȸÇÆÌÇÈÆËÔ ¿¼Ë¸ÀĸÇÑȼÀ¾Á̹ÒÈľɾÁ¸À½¾ ˼Ôĸ¼ÔĸÀtÍÀÂػƟ¸ÅÀØÇÀÉ˸Á¸À ĸÒÎÆÌÄÃØÄÀÃÆθȸÁËÓȸu ´ÇÐÊÂÒ¼ÀÆÔ»ÀÆÊt¤ÌÇÆÌȺØÊ

¹ÂÒǼÀ˾ĸĸÉÙÉ˸ɾËÐÄšÀ»ÀÁÜħÌļȺ¼ÔÐÄ ”·µ±­¶º¯°Ë³‰±Á©½¿³ ¨¸ÄÒ¸ÉÌļȺ¼Ô¸¿¸É̺ÁÈÆ˾¿ÆÙĸÇØ˾Ä ¾žÆÌÂÔÆÌÉËÀÊǼÈÀÆÎÒÊËÐÄ‘µ²Ë³…ºº¯°Â¹ Œ«¸¸§±µ³Ã°­¹…½§Å§¹‹·§°±«Ãµ»‰»¨µÃ§¹ š§±°¯ª¯°Â¹Ž«·°È·§¹Ž«¼§±±­³Ã§¹Á¸À”·Á ¨«¬§¹¿¸¼ÔĸÀ¼Ô˼»ÀüÂÓ¼Ô˼ËÈÀüÂÓÁ¸ËÑ ˾ÄÁÈÔɾËÆ̧ÌÄËÆÄÀÉËÓšÇØÇ˾Á¸À¿¸»À¼

¤ÀÁÆÄÆÃÔ¸Êü¼Ä¾ÃÒÈÐɼØËÀ¿¸ ¸Ä¸ÁÆÀÄÜɼÀÉÙÄËÆøÃÒËȸÜÉ˼ ËÆÒ¼ÀÃøĸþÄżǼÈÑɼÀÍÒ ËÆÊËÆ ¨ÆÇÈÒǼÀĸËÆ üÀÜɼ˼ÉËÆ ¥ÈÒǼÀĸÁ¸Ë¸ Âѹ¼Ë¼ØËÀ¸Ä¼ÅÑÈ˾˸¸ÇØ˾Ä ÁÈÔɾËÆ»¾ÃØÉÀÆÎÈÒÆʼÔĸÀ¼Å¸À ȼËÀÁÑÌϾÂؘÄÐÈÔ½¼Àư¾ĸÊ ÇÆÂÔ˾ÊØËÀǼÈÔÇÆÌËÆ ËÐÄ»¾ ÃÆÉÔÐÄÇØÈÐÄ»¾Â¸»ÓÇÑÄиÇØ »ÀɼÌÈÜÉǸ˸ÂÜÄ˸ÀºÀ¸˾Ä ¼ÅÌǾÈÒ˾ɾËÆÌ»¾ÃØÉÀÆÌÎÈÒ ÆÌÊ u Ÿ¸Â¼Ô»¼˾ÄÁ̹ÒÈľɾĸÇÈÆ

ļȺÆÙÄÇÈƾÇËÀÁÆÙʼÂÒºÎÆÌÊɼØÂÆÌÊ ËÆÌʼÇÀ˾»¼ÌøËԼʸļŸÈËÓËÐÊÙÏÆÌʸ Á¸¿¸ÈÔÉËÐļÉØ»ÐÄÁ¸ÀÄÆÃÀÁÓÊÃÆÈÍÓÊ ¤À»¼ÇÆÂÔ˼ÊÇÆÌ¿¸¼ÅÒÈÎÆÄ˸ÀËÐÄÁ¸Ë¸ É˾ÃÑËÐÄÌÇÆÎȼÆÙÄ˸Àĸ¼ÇÀ»¼ÀÁÄÙÆÌÄËÀÊ ¸ÇÆ»¼ÔżÀÊÓ˸ËÀÃÆÂغÀ¸˾ÊÉÌĸ¸ºÓÊÁ¸À ĸÉÌļȺѽÆÄ˸Àü˸ÉÌļȺ¼Ô¸ºÀ¸˾»À¼Ì ÁØÂÌÄɾËÆ̼¼ºÁËÀÁÆÙÒȺÆÌ

ÎÐÈÓɼÀÑüɸÉ˾ÄǼÈÀÉËÆÂÓËÐÄ ¼Â¼ÀÃÃÑËÐÄ tÒÂÐĸ»Ðĸ¼Í¸ÈÃؽÆÄ˸ÀÍÀ ÂػƟÁ¸ÀÇÈÆǸÄËØʸÅÀØÇÀÉ˸ ÃÒËȸyËÆËÆÄԽиÌËØyÉ˾Ä¸È ÎÓÜÉ˼ĸÌÇÆÎÐÈÓɼÀËÆÒ¼Àà øÁÑËиÇØËÆ ÃÒÎÈÀËÒ¾ËÆÌ –ÇؼÁ¼ÔÁ¸ÀÇÒȸ¾ÇÈÆÉÇÑ ¿¼À¸ÇÈÒǼÀĸ¸»³«½¯¸º«ÃÜÉ˼ĸ ÀÉÆÈÈÆÇÓɼÀÆÇÈÆÛÇÆÂƺÀÉÃØÊɼ »À¸È¿ÈÐËÀÁؼÇÔǼ»Æ¨Æ»À¸È¿ÈÐËÀ ÁØÒ¼ÀÃøÉ˾ÄšÂÂÑ»¸ËÆ Ó˸ÄÉËÆ Á¸ÀÍÒËÆʼÁËÀÃÑ˸ÀØ ËÀ¿¸żǼÈÑɼÀËÆ 

„®¯²Ä°¬¤¶ 𲯤­¤¬³´½¦¯¤

±»¾˸ÃÒËȸºÀ¸ ˸ÆÇÆÔ¸ü¼Ä¾ÃÒÈÐɼÆÁ ¥¸Ç¸¿¸Ä¸ÉÔÆÌÒÎÆÌÄ»À¸È ȼÙɼÀÉËÆÄ9ÙÇÆ–Çؼ Á¼ÔÁ¸ÀÇÒȸ¾Á̹ÒÈ ľɾÒμÀ˾Ä¼Ì¿Ùľ ĸ˸¼Å¾ºÓɼÀ ÉËÆÌʰ¾ļÊÇÆ ÂÔ˼Êu

¤

–ÂÃÆÙÄÀ¸ÊüË~ØÄÆø»¼Ä»À ÉËѽ¼ÀÁ¸¿ØÂÆÌĸøʧ¶«¯ ±Â¸«¯ÐÃÑØËÀ¸Ä¾šÂÂÑ»¸»¼Ä ˾ÈÓɼÀËÀÊ»¼ÉüÙɼÀʾŸÆÃÀÉÀØÄ¿¸ ÉÁ¾ÈÙļÀ˾ÉËÑɾ˾Êt¥ÈÆÊËÆǸ ÈØÄ˾ÈÆÙüÉËÑɾ¸Ä¸ÃÆÄÓÊØÃÐÊ ÉËÀʤÁËйÈÔÆ̾¸Ä¸ÃÆÄÓ¿¸˼ ¼ÀÜɼÀu»¾ÂÜļÀüËƸÇÔÉ˼ÌËÆ®·À ¸µ¹ÇÆÌËÆÌ»ÔļÀ¾¸ÈÃÆ»ÀØ˾ËÑËÆ̼ ÄËØÊ˾ʼÌÈÐ ÆÀÁÆ ÄÆÃÀÉÀØÄ Ÿ¸ÀÍÌÉÀÁÑ»¼ÄǸȸ¼ÔǼÀĸd¸¼§ ±¯§·Ã¸«¯eËÆÌÊ˼ÃÇÒ¾»¼Ê˾ʼÙÍÆ ȾÊÁ̹¼ÈľËÀÁÓÊÁÆÀÂÑ»¸Ê Á¸À˾ÊÑ ºÆľÊ¼Â¾ÄÀÁÓÊÆÀÁÆÄÆÃԸʸÉÁÜÄ˸Ê ÁÈÀËÀÁÓÁ¸ÀÉ˾ÄÇÆÂÀËÀÁÓÇÆÌÑÉÁ¾É¼ ÃÒÎÈÀÉÓüȸ¾¢ÆÌ»ÆÙ¸ÁÈÔÄÆÄËÑÊ ˾ĸÇÆËÌξÃÒľÁ¸ÀÁ¸ÂÜÄ˸Ê˾ĸ tÃÑ¿¼À¸ÇØ˸ÂÑ¿¾˾Êu Ÿ¸ÀÁ¸Ë¸ÂÓº¼Àt°Î¼Ë¼ÁÑļÀÂÑ¿¾˸ ˼¼Ì˸ԸËÒÉɼȸÎÈØÄÀ¸Á¸ÀÇÈÒǼÀĸ »À»¸Î¿¼Ô˼¸ÇظÌËѨÜȸÇÈÒǼÀĸ˸ »ÀÆÈ¿Üɼ˼É˸»À¸ÁÑÁ¸ÀÃØÄÀø¥ÈÒ ǼÀĸÇÈÆÎÐÈÓɼ˼ɼËÆÂþÈÒʸ¸ ºÒÊÁ¸Àĸ¼ÄÀÉÎÙɼ˼ËÀʼǼĻÙɼÀÊ ÇÆÌ¿¸¼ÄÀÉÎÙÉÆÌÄ˾ĸÄ˸ºÐÄÀÉËÀÁØ ˾˸u—ȼÆÌÉË ¨ÆżÉÑÂÐøËÐÄ»À¸ÍØÈÐÄ–ÂÃÆÌ ÄÔÐÄ͸Ôļ˸ÀÑÂÂÐÉ˼ǸÄËÆÙ¸ÍÆÙ¾ ŸÆÃÀÉÀØĸǸÀ˼Ô¼ÁËØÊËÐÄÑÂÂÐÄĸ ǼÈÑÉÆÌĸÇØËÆÃÀÁÈÆÉÁØÇÀØ˾ÊËÆ ÌÇÆÌȺ¼ÔƤÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊÁ¸À¾¨ÈÑǼ½¸ ˾ÊšÂÂÑ»ÆÊ ÓËÆ̚¸»ÀÉËÑĸÄÇÈÆ ËÀÃÑ˼ §ËƸĸÂÌËÀÁؼÈÐ˾øËÆÂغÀÆÇÆÌ ÒμÀÉ˼Ô¼ÀËÆÁÆÀÄÆËÀÁØØȺ¸ÄÆÉËÀʼ ¾ÄÀÁÒʸÈÎÒʺÀ¸ĸÇÈƼËÆÀøÉËÆÙÄ »À¸ÇÀÉËÜļÀÃÑÂÀÉ˸«°º·µ½¯§¸²Ç ËÆÌÇÈÆÛÇÆÂƺÀÉÃÆÙÁ¸À½¾ËÑĸÃÑ¿¼À ˸ÇÈØÉ¿¼Ë¸ÃÒËȸÇÆÌ¿¸¾ͿÆÙÄËÆ ¸ÁÈÀ¹ÒÊ»¾ÃÆÉÀÆÄÆÃÀÁØËÆÌÊØͼÂÆÊ ¸ÂÂÑÁ¸ÀÇØɸ¸ÇظÌËÑ¿¸ÒÎÆÌÄÃØÄÀ þÉÌļÀÉÍÆÈÑÉ˸ÒÉÆ»¸ –ǸÀ˼Ô¼ÇÔɾÊĸǾÈÆÍÆȾ¿¼ÔËÀ ¸Â¸ºÒʼËÆÀÃѽÆÌÄÉËƸÉ͸ÂÀÉËÀÁØ Á¸ÀÉËÆÉÙÉ˾ø̺¼Ô¸ÊºÀ¸ĸǼÈÀÆÈÀ É˼ÔËÆÎÈÒÆÊÇÜÊ¿¸üÀÜÉÆÌÄ˾ÍÆ ÈÆ»À¸Í̺Ó¸ÂÂÑÁ¸ÀÇÜÊ¿¸¼ÇÀ˸ÎÙ ÄÆÌÄ˾ĸÇÆÈÈØ;ɾËÐÄÁÆÀÄÆËÀÁÜÄ ÁÆÄ»ÌÂÔÐÄ
–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

’¬­²°²¯À¤ (48249*

2:19.7&2&&:7&

®–”¦ª¢¤š–³¦ ¥§¢ œ¥§œ¢£ž¢±³ ”–· ”Œ —¤¢¨

†¢£œ¢ž˜£§³ ”œ˜ž”©¤´D9HLGH §š¦”–¢¤­¦

™

¥

ÌĸÃÀÁØǸÈÜÄÉËÆľÉÔËÐÄŸÌÁÂÑ»ÐÄ Ò»ÐɼºÀ¸ËÈÔ˾ÉÌļÎÓÎÈÆÄÀѾ (TXRTYJÐÊ¡Òº¸Ê«ÆȾºØÊÉËÆÄ™À¼¿ÄÓ žÉËÀÆÇÂÆÕÁØ–ºÜĸ®Ä»ÈÆÌÇÆÌ»À¼ÅÓο¾ ¸ÇØËÀÊÒÐÊËÀÊžÆÌÄÔÆÌÇÈÆÉÁ¸ÂÜÄ˸Ê ¸¿Â¾ËÒʸÇØÆÂØÁ¾Ⱦ˾ÄšÂÂÑ»¸ĸÉÌà üËÑÉÎÆÌÄɼÃÀ¸ºÀÆÈËÓ¸¿Â¾ËÀÉÃÆÙÁ¸À ÇÆÂÀËÀÉÃÆÙ §ËÆǸÔÉÀÆ˾Ê»ÀÆȺÑÄÐɾÊ»À¼ÅÓο¾ ºÀ¸»¼Ù˼ȾÎÈÆÄÀÑËÆ»À¸ÉÌÂÂƺÀÁØÇÈÐËÑ ¿Â¾Ã¸ºÀ¸ǸÀ»ÀÑt(TXRTYJ4UYNRNXY(ZUu ǸÈÆÌÉÔ¸ËÆÌ“±»²¶¯µ³Ã°­”È··µ»ˆÂ²§ ¥È¼É¹¼ÌËӚ˸ÀÈÀÁÓʩǼ̿ÌÄØ˾˸Ê˾Ê (TXRTYJÆÆÇÆÔÆÊÒ»ÐɼÁ¸À˾ļÁÁÔľ ɾËÆ̸ºÜĸšÇÀÇÂÒÆÄËÆÁÆÀÄؼÔμ˾Ä ¼ÌÁ¸ÀÈÔ¸ĸºÄÐÈÔɼÀ¸ÇØÁÆÄËÑËÆÇÈƾºÃÒ ÄÆN5MTSJ,˾Ê(TXRTYJÁ¸Àĸ¸ÇƸÙɼÀ ËÀÊÃÆĸ»ÀÁÒÊËÆÌ»ÌĸËØ˾˼Ê

ÀÉËÓÉ˾ÄÇÈÐËÆÇÆÈÔ¸ÇÆÌ˾ĸĸ»¼ÀÁÄÙ¼À ÐÊËÆÄ5(*]UJWY˾ʸºÆÈÑʾ¼Ë¸ÀȼԸ 2ZQYNWFRFǸÈÆÌÉÀѽ¼ÀËÆÄÒÆ2ZQYNWFRF&ZWF ËÆÇÀƼÇËØÁ¸À¼Â¸ÍÈÙQFUYTU˾ʸºÆÈÑÊÁ¸À »ÔļÀ˾ļÌÁ¸ÀÈÔ¸ɼØÂÆÌÊËÆÌÊÁ¸Ë¸Ä¸ÂÐËÒÊ ĸ¸ÇÆÁËÓÉÆÌÄËÆÄÄÒÆÍÆȾËØÌÇÆÂƺÀÉËÓ ÌϾÂÓÊ˼ÎÄƺÄÐÉÔ¸ÊÁ¸ÀÉμ»À¸ÉÃÆÙɼËÀÃÓ SJYGTTP ¨ÆÄÒÆ2ZQYNWFRF&ZWF¼ÔĸÀ¼ÇËؼ¸ÍÈÙ ÃÆÄËÒÈÄÆüθþÂÓÊÁ¸Ë¸ÄÑÂÐɾʼǼżȺ¸ ÉËÓÁ¸ÀÑļËÆǾÁËÈÆÂغÀÆ™À¸¿Ò˼ÀØÃÐÊÁ¸À ÒĸÄøÁÈÙÁ¸ËÑÂƺÆüÇÂÆÙÉÀ¸˼ÎÄÆÂƺÀÁÑ θȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑ œÆ¿ØľËÆÌ2ZQYNWFRF&ZWF¼ÔĸÀÀÄËÉÜÄ Á¸ÀǸÈÒμÀ¸ÄÑÂÌɾÎUN]JQXüºÑ¾ ºÐÄÔ¸¿Ò¸É¾Ê¼ÌÁÈÔļÀ¸Á¸ÀÌϾÂÓÍÐ˼ÀÄØ˾ ˸ ¨Æ2ZQYNWFRF&ZWFÌÇØÉμ˸ÀĸÁ¸ÂÙϼÀËÀÊ ¸ÄѺÁ¼Ê¾»½§©¿©Ã§¹ËÆÌÀ»ÀÜ˾Á¸Ë¸Ä¸ÂÐËÓ ¸ÂÂÑÁ¸Àĸ¸ÇÆ˼ÂÒɼÀËÆÄÁ¸ËѾÂƸ»³«· ©Àº­ËÆÌ»ÌĸÃÀÁÆټǸºº¼ÂøËÔ¸¼ÄÁÀÄÓɼÀ ºÀ¸ËÆÄÆÇÆÔÆËÆQFUYTU»¼Ä¸ÇÆ˼¼ÔÃØÄÆËÆ ÇÂÒÆÄÉÙºÎÈÆÄÆÃÒÉƸÇÆ¿ÓÁ¼ÌɾÊǾÈÆÍÆ ÈÀÜĸÂÂÑÁ¸ÀÒĸ¼Èº¸Â¼ÔÆÇÆÂÙËÀÃƺÀ¸˾Ä ¼ÄÔÉÎÌɾ˾ÊǸȸºÐºÀÁØ˾˸ÊÁ¸ÀËÆļÁÉ̺ ÎÈÆÄÀÉÃØËÆÌǼÈÀ¹ÑÂÂÆÄËÆʼȺ¸ÉÔ¸Ê

–¨š–§ª– ž§¨žŸœ

‚œ¥§¤”§š–œ®¦ ”œš©œž¢¥¢©°” §š¦˜§”œ¤˜°”¦

tŸ»ÆÍÆÈԸʼÔĸÀËƚ˸ÀÈÀÁØøÊ

¼ÄËÈÀÁØÊ¡ÆÎÂØÊ–ÄÑÇËÌžÊÁ¸ÀŸ¼È

™ÔÁËÌÆvu»ÓÂÐɼü˸ÅÙÑÂÂÐÄÆ™À¼Ì¿Ù ÄÐħÙùÆÌÂÆÊ˾Ê–¨š–É͸ÂÀÉËÀÁÓÊ– ¥¸Ç¸ÄÀÁÆÂÑÆÌÉ˾ĜüÈÔ»¸¥ÐÂÓɼÐÄÇÆÌ »ÀÆȺ¸ÄÜ¿¾Á¼É˾¼ÉɸÂÆÄÔÁ¾ÊÉËÀÊËÆÌ ǼȸÉÃÒÄÆÌÃÓĸ §Ë¾ÄœÃ¼ÈÔ»¸ÆÄÒÆÊ»À¼Ì¿ÙÄÐÄÉÙùÆÌ ÂÆÊ˾Ê–¨š–É͸ÂÀÉËÀÁÓʼľÃÒÈÐɼ¼ÇÔɾÊ ËÆÌÊÉÌļȺÑ˼ÊËÆ̼˸ÀÈÀÁÆÙ»ÀÁËÙÆ̺À¸ ≥¨¾ÄÒ¸ÉËȸ˾ºÀÁÓ¼ÅÐÉËÈÒͼÀ¸Ê˾Ê ¼Ë¸ÀȼԸÊ ≥¨¾ÄÒ¸ÍÀÂÆÉÆÍÔ¸ÇÈÆÕØÄËÐÄÁ¸ÀÌǾȼ ÉÀÜÄ ≥¨¾Ä¸ÄÑ»¼ÀžËÆÌÄÒÆÌ»À¸»ÀÁË̸ÁÆÙ ËØÇÆÌ ≥¨ÆļÁÉ̺ÎÈÆÄÀÉÃØ˾ʼ˸ÀÈÔ¸Ê ≥¨ÆÌÊËÈØÇÆÌʼÄÔÉÎÌɾÊ˾ÊÁ¼È»ÆÍÆÈÔ ¸ÊËÆÌÊ )*:98(-*'&30Ý(7*).98:.88*

ƒ® §˜˜žžš œ®¦ §¤­£˜™˜¦Ÿ˜§”¡´ §¬ ÜÛ£¤·§¬ 

§

ÙÃÍÐĸüËÀʼÁ¿ÒɼÀÊ˾Ê)JZYXHMJ 'FSPÁ¸À˾Ê(WJINY8ZNXXJÉμËÀÁÑü˾Ä Á¼Í¸Â¸À¸ÁÓ¼ÇÑÈÁ¼À¸Á¸À˾ȼÌÉËØ˾˸ ËÐļÌÈÐǸÕÁÜÄËȸǼ½ÜÄÇÒÄ˼¼Â¾ÄÀÁÒÊ ËÈÑǼ½¼Ê¹ÈÔÉÁÆÄ˸Àü˸ÅÙËÐÄÇÈÜËÐÄ §Ë¾ÄÒÁ¿¼É¾˾Ê(WJINY8ZNXXJ¾š¿ÄÀÁÓ¨ÈÑ Ǽ½¸¹ÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÉ˾ÄÇÈÜ˾¿Òɾ˾ʺ¼ÄÀÁÓÊ ǸļÌÈÐǸÕÁÓÊÁ¸ËÑ˸žÊü»¼Ù˼Ⱦ˾ *ZWTGFSPÁ¸ÀËÈÔ˾˾Ä-8'(œ&QUMF'FSP ¹ÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÉ˾ľ¿Òɾ¾&9*GFSP¹ÈÔÉÁ¼ ˸ÀÉ˾ľ¿ÒɾÁ¸À¾¨ÈÑǼ½¸¥¼ÀȸÀÜÊÉ˾ ¾¿Òɾ˾ÊÉÌÄÆÂÀÁÓÊÁ¸ËÑ˸žÊ¹ÑɼÀ ËÐÄÁÈÀ˾ÈÔÐÄȼÌÉËØ˾˸Ê

§¨¤ž«šž–¨œ§¨šž¦š§ž–§–š

ÞÞà˜”§€¢œ”­ž¨£§˜¦˜£œ§”–®¦

¦

¸º»¸Ô¸¼ÇÀ»¼ÔÄÐɾ¼ÃÍÑÄÀɸÄÁ¸ÀËÆÄ ¡ÑÀÆÆÀ¼ºØüÄÆÀª«Ã°º«¹§¸¼»´Ã§¹ üËÀʸÁÑÂÌÇ˼ʼÇÀ˸ºÒÊÃØÄÆĸÍ¿Ñ ÄÆÌÄ˸ÝÝß«°§ºµ²²È·¯§«»·Ë¸ÇؼÁ¸ ËÆÃÃÙÈÀ¸¼ÌÈÜËÆĸÄËÔÉËÆÀÎÆÃÓĸËÆÌ ÃÀ¸ÑÄÆ»ÆÊÇÆ̸ÄËÀÉËÆÀμÔɼÇÆÉÆÉËØ §ÙÃÍÐĸü˸ÉËÆÀμԸÇÆÌÒ»ÐɼÉ˾ »¾ÃÆÉÀØ˾˸¾—«¯·«¸Ã§¹…‰Æ¡ÑÀÆÊ Á¸Ë¸ºÈÑͼ˸ÀÐÊƽ«¯·Çº«·µ¹ÃÓĸÊØÉÆÄ ¸ÍÆÈÑÉËÆÙÏÆÊËÐÄÉÌĸ¸ºÃ¸ËÀÁÜÄÎÐÈÔÊ ¸ÄËÔÁÈÀÉø¼ÄÜÉËƸ~ǼÄËÑþÄÆËÆÌÆÀ ¸ÁÑÂÌÇ˼ʼÇÀ˸ºÒÊÒÍ˸ɸÄÉ˸»ÀɼÁ¸ ËÆÃÃÙÈÀ¸¼ÌÈܸÇؼÁ¸Ë¼ÌÈÜËÆ ÃÀ¸¸Ùžɾ˾ÊËÑżÐÊËÆÌ ÃØÄÆ ¡ÒɸɼÃØÂÀÊÃÓļÊ»¾Â¸»Ó¼Ôθü ÛÝÜÚÚÚ§°À±»¶º«¹«¶¯º§©Á¹Ø˸ÄÆÂØÁ¾ÈÆ ËÆƸÈÀ¿ÃØʸÄÓ¿¼ÉËÀÊ §ÙÃÍÐĸüËÆĨ¼ÀȼÉÔ¸ËÆÄ¡ÑÀÆËÆÌ ÁÌÁÂÆÍØȾɸÄÉÌÄÆÂÀÁÑ˼ÃÑÎÀ¸ Ø˸ÄËÆÄ–ÇÈÔÂÀÆÁÌÁÂÆÍÆÈÆÙɸÄ˼ ÃÑÎÀ¸ÓËÆÀ¸Ùžɾ ¼ÄÜɼØËÀ¸ÍÆÈÑ ËÀʸÇÂÓÈÐ˼ÊÉÌĸ¸ºÃ¸ËÀÁÒÊËÆÄ¡ÑÀÆ ÁÌÁÂÆÍØȾɸÄ˼ÃÑÎÀ¸¼ÄÜËÆÄ–ÇÈÔ ÂÀÆƸÈÀ¿ÃØÊËÆÌÊÓ˸ÄÓËÆÀ¸Ùžɾ  ¨ÆÉÌÄÆÂÀÁØÇÆÉØÇÆ̸ÄѺ¼Ë¸Àɼ¸ÇÂÓ ÈÐ˼ÊÉÌĸ¸ºÃ¸ËÀÁÒÊËÆÄ¡ÑÀÆÍ¿ÑļÀ É˸¼Á¸Ë¼ÌÈÜØ˸ÄËÆÄ–ÇÈÔÂÀÆÒÍ˸ļ ˸¼Á¸Ë¼ÌÈÜÓËÆÀÇÆÉÆÉËظٞɾÊ 

§¼ظ¸ÌËÑÇÈÆÉ¿ÒÉ˼Á¸À˸¸ÁØÂÆÌ¿¸ ˸ÆÇÆÔ¸»ÔÄÆÌÄÃÀ¸º·µ²§°º¯°Â»¾ÃÆÉÀÆÄÆ ÃÀÁÓ«¯°Ç³§ºÀ¸˾ÎÜȸøÊ ¨¸»ÀɼÌÈÜÒÍ˸ɼËÆ»¾ÃØÉÀÆÎÈÒÆÊ ˾ÊÎÜȸÊÉËÆÇÈÜËÆËÈÔþÄÆËÆÌÒĸÄËÀ »ÀɼÌÈÜÇÆÌÓ˸ÄÉËÀÊ™¼Á¼Ã¹ÈÔÆÌ ÇÆÉØÇÆ̸ÄËÀÉËÆÀμÔÉ˸¼ÌÈÜ ºÀ¸ÁÑ¿¼°Â¾ĸÓ¼ÌÈܺÀ¸ÃÀ¸˼ ËȸüÂÓÆÀÁƺÒļÀ¸¸ÄÇÈÆËÀÃÑ˼ §ÙÃÍÐĸü˸ÉËÆÀμԸËÆ̇«³¯°µÈ µ©¯¸º­·Ãµ»ºµ»Ž·Àºµ»¹ÉËÆËÒÂÆÊ ¡¸ÈËÔÆÌËÆ«ÈÒÆÊ˾ÊŸ¼ÄËÈÀÁÓʟ̹ÒÈľɾÊ »À¸ÃÆÈÍÜ¿¾Á¼É˸»ÀɼÌÈÜÒĸÄËÀ »ÀɼÌÈÜÇÆÌÇÈÆҹ¼ǼÆÇÈÆÛÇÆÂÆ ºÀÉÃØʺÀ¸ËÆÉÙÄÆÂÆËÆÌÒËÆÌʸ̞ÃÒÄÆ ÇÑÄиÇØ ɼÉÎÒɾüËƸÄËÔÉËÆÀÎÆËÈÔ þÄÆÇÒÈÌÉÀ œ¸ÙžɾËÆÌ»¾ÃÆÉÔÆÌÎÈÒÆÌÊÆͼÔ¼˸À Á¸ÀÉËÆÄ»¸Ä¼ÀÉÃØËÆÌ»¾ÃÆÉÔÆÌÉËÆÇÈÜËÆ ¼ÅÑþÄÆËÆÌÆÆÇÆÔÆÊÒÍ¿¸É¼Éμ»ØÄ ˸»ÀɼÌÈÜÒĸÄËÀǼÈÔÇÆÌ»ÀɼÌÈÜ ÇÆÌÇÈÆҹ¼ǼÆÇÈÆÛÇÆÂƺÀÉÃØʼÄÜ tøÙȾËÈÙǸuÇÆÌżǼÈÄÑËÆ»ÀɼÌÈÜ ¼Ã͸ÄÔ½ÆÌÄ˸Á¸¿¸ÈÑÒÉÆ»¸ËÆÌÇÈÆÛÇÆÂÆ ºÀÉÃÆÙÉËÆÇÈÜËÆËÈÔþÄÆÁ¸¿ÜÊÆÀ»¸ÇÑļÊ ¸ÌÅÓ¿¾Á¸ÄÁ¸ËÑ Á¸À¸ÄÓ¿¸ÄÉ˸ »ÀɼÌÈÜÒĸÄËÀÉËØÎÆ̺À¸¸Ùžɾ ¼ÄÜ˸Á¸¿¸ÈÑÒÉÆ»¸¸ÄÓ¿¸Äɼ»ÀÉ ¼ÌÈܼÃ͸ÄÔ½ÆÄ˸ÊÃÑÂÀÉ˸ÆÈÀ¸ÁÓüÔÐɾ

 ɼÉÎÒɾüËƸÄËÔÉËÆÀÎÆËÈÔþÄÆ ËÆÌ °ËÉÀÉ˸»ÀɼÌÈÜ»À¸ÃÆÈÍÜ¿¾Á¼ ËÆÒ¼ÀÃøËÆÌÇÈÆÛÇÆÂƺÀÉÃÆÙËÆÇÈÜËÆ ËÈÔþÄÆËÆÌÒËÆÌÊÒĸÄËÀ»ÀɼÌÈÜ ÇÆ̼ÔĸÀ¾ÇÈع¼ϾËÆÌ”·µ©·À²²§ºµ¹ –º§®«·Çº­º§¹°§¯…³À¶º»´­¹ ¥§–ºÀ¸ÆÂØ Á¾ÈÆËÆÒËÆÊ §ÙÃÍÐĸ»¼ü˸ÉËÆÀμԸ¼ÁËÒ¼ɾÊËÆÌ ÇÈÆÛÇÆÂƺÀÉÃÆÙËÆ̘¼ÄÀÁÆÙ ƺÀÉ˾ÈÔÆÌ ËÆÌŸÈÑËÆÌÊËÆÇÈÜËÆËÈÔþÄÆËÆÌÒËÆÌÊ ¼ÀÉÇÈÑο¾Á¼ÃØÄÆËÆ ËÆÌÉÌÄØÂÆÌËÐÄ ¼ÉØ»ÐÄÇÆÌÇÈƹÂÒǼÀËÆ¥§–¼ÄÜÇȸºÃ¸ ËÆÇÆÀÓ¿¾Á¼ËÆ ËÐÄ»¸Ç¸ÄÜÄ §¼ØËÀ¸ÍÆÈѼÀ»ÀÁØ˼ȸËÆÌÊÑüÉÆÌÊ ÍØÈÆÌʼÀÉÇÈÑο¾Á¼ËÆ Á¸ÀÉËÆÌÊÒÃü ÉÆÌÊÍØÈÆÌÊËÆ ËÐļËÓÉÀÐÄÇÈƹÂÒ ϼÐÄËÆÌÇÈƺÈÑÃøËÆÊÉ˸¿¼ÈØ˾˸ÊÁ¸À ¸ÄÑÇËÌžÊ œ°»¨«·³­¸À·§øÊÍÌÉÀÁÑ˸ÈÔÎļÀظ ¸ÌËÑÉ˾ª¯«®³Â°·Ã¸­¾ÆÇÆÔ¸ÒμÀÆ»¾ºÓ ɼÀɼüÔÐɾ˾ʽÓ˾ɾÊÁ¸ÀËÐÄü˸¹À¹Ñ ɼÐĸÁÀÄÓËÐÄÁ¸À¸ÌËÆÁÀÄÓËÐÄÁ¸ÀɼüÔÐɾ ¼ÉØ»ÐĸÇØÁ¸ÙÉÀøÁ¸ÀØÎÀ¹Ò¹¸À¸É˾»ÀÑ ÂÌɾËÆÌÍÆÈƼÀÉÇȸÁËÀÁÆÙþθÄÀÉÃÆÙ¸ÇØ ËÆÌʺÄÐÉËÆÙÊ»¼ÅÀÆÙÊÁ¸À¸»ÒÅÀÆÌÊÇÆÌøÊ Á̹¼ÈÄÆÙļ ´ÇÐÊØÃÐʼÔǼÁ¸ÀÆ¥¸Ç¸¿¸Ä¸ÉÔÆÌ ËÆÌÊ˼¼ÀÜɸļ˸ÏÒø˸


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

œ

™š¥–¸ÇÆÁȸËÀÁÆÇÆÀ¼Ô˸À¸ÂÂÑØÎÀ ¼ÍÒËÆÊv¤À¼ÁËÀÃÓɼÀÊÇÆ̼Ի¸ÄËÆ ÍÐÊ˾Ê»¾ÃÆÉÀØ˾˸ÊÇÈÀĸÇØÂÔºÆÌÊ ÃÓļʺÀ¸˾Ä˸ÎÙ˾˸¸Ä¸½Ó˾ɾÊ Á¸À¸ÄÑ»¼ÀžÊËÆÌÉËȸ˾ºÀÁÆټǼĻÌËÓÉ˾Ä ¼Ë¸ÀȼԸ¸¼ÈÔÆÌ»À¸Ï¼ÙÉ˾Á¸Ä«¶¯¨«¨§¯Ë³µ³º§¹ ǸľºÌÈÀÁÑËÆt¥u –ÇØËÀÊ¡¸ÈËÔÆÌÇÈƼÀ»ÆÇÆÀÆÙɸüØËÀ¾»À¸ »ÀÁ¸ÉÔ¸¿¸¼ÔĸÀ½·µ³µ¨Ç·§Á¸ÀÌÇÑÈμÀüºÑ¾ ÇÀ¿¸ÄØ˾˸ĸþÄÆÂÆÁ¾Èп¼ÔÃÒɸÉËÆ šÇÔɾʼÔθüÇÈƼÀ»ÆÇÆÀÓɼÀØËÀ¼ÔĸÀËÆÂÀºØ˼ÈÆ ÇÈØÐÈÆĸ¹ÂÒÇÆÌÄËÆÍÐÊ˾Ê»¾ÃÆÉÀØ˾˸ÊÆÄØ ø˸üºÑÂÐļļȺ¼À¸ÁÜÄÆÃÔÂÐÄÇÆ̼Ã͸ÄÔ½Æ Ä˸ÀÐÊtÃľÉËÓȼÊuºÀ¸˾ļ˸ÀȼԸ ¨ÒÂÆʼ»ÜÁ¸ÀËȼÀÊÃÓļʼÔθü¶·µ¨±Á¾«¯ØËÀ ËÆÄÆÌÉÀ¸ÉËÀÁØ˼ÈÆÂغƺÀ¸˾ÄÆÂÆÁÂÓÈÐɾÓ ØÎÀ˾ÊÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒľÊ¸ÇÆÁȸËÀÁÆÇÆԾɾÊ¿¸ËÆÄ ÒμÀÆDz¯±µ¹Àº¸­Ðʹ¸ÉÀÁØÊÃÒËÆÎÆÊËÐÄtšÂ ¾ÄÀÁÜÄ¥¼Ëȼ¸ÔÐÄu˸ÆÇÆÔ¸»À¸¿ÒËÆÌÄÓ»¾ËÆ ËÐÄüËÆÎÜÄ˾Ê™š¥–Á¸À¼ÔĸÀºÄÐÉËؼ»Ü Á¸ÀÎÈØÄÀ¸ÇÐʼÇÀ¿ÌÃÆÙÄĸ¸ÌÅÓÉÆÌÄ˾ÉÌÃü ËÆÎÓËÆÌÊÉ˾ļ˸ÀȼԸ ¤À¼Å¼ÂÔżÀÊ»ÀÁ¸ÀÜÄÆÌÄÇÂÓÈÐÊËÆȼÇÆÈËѽÁ¸À ËÀʼÁËÀÃÓɼÀÊËÆÌt¥uÁ¸¿ÜÊظ»¼ÔÎÄÆÌÄØËÀ¾ ¸ÄÑ»¼Àž¸º·§º­©¯°µÈ«¶«³ª»ºÂ»¼Ä¼ÔĸÀÆÙ˼ ¼ÙÁƾÌÇØ¿¼É¾ÆÙ˼¿¸ÆÂÆÁ¾Èп¼ÔÉÙÄËÆø–¥¤–¢–—¤ œ§š–¢–—¤ œ¤ž–¥¤ª–§šž§˜ž––¢–™šž£œ§¨¦–¨œ˜žŸ¤©š¥š¢™©¨œ

˜«¬°²³¼´¬°¾¶ ²¬¤³²¹½µ¨¬¶ ¦¬¤·ª‡ˆ“„

ˆ¦Ç³½°·¼¶ µ¤¶·¤¨Àº¤³¨¬

’¬µ¸°¿«¨¬¶ij²³·²¬ ¨¾™¼ÌËÒȸÆÀÉÌĸÈÃØ»ÀÆÀÌÇÆÌȺÆÔ¤ÀÁÆÄÆÃÔ ¸ÊÁ¸À–ÄÑÇËÌžÊÉÌĸÄËÓ¿¾Á¸ÄüËÆÌʼÁÇÈÆÉÜ ÇÆÌÊËÐÄÎȾøËÆÆÀÁÆÄÆÃÀÁÜÄÉÌùÆÙÂÐÄÇÆÌ ÒÎÆÌĸĸÂѹ¼ÀºÀ¸Âƺ¸ÈÀ¸ÉÃØËÆÌ™¾ÃÆÉÔÆÌĸ tËÈÒÅÆÌÄu˾ÄÌÇØ¿¼É¾ ¥ÆÀÆÀ¼ÔĸÀÆÀÉÙùÆÌÂÆÀ ¤ÀÉÌÄÓ¿¼ÀÊtÙÇÆÇËÆÀu ºÀ¸ËÒËÆÀ¼Ê»Æ̼ÀÒÊ:'8Á¸À)JZYXHMJ'FSPÆ ÆÔÁÆÊ7TYMHMNQIÁ¸À¸Çؼ¾ÄÀÁÓÊǼÌÈÑʾ&Q UMF'FSP ˜À¸ĸÇÆÙü˸ÇÈѺø˸üË~ØÄÆÃÑËÆÌʾ ¼Ä¾ÃÒÈÐɾËÐÄÌÇÆÌȺÜÄ»¼ÄÇÈÒǼÀĸǼÈÀ¼ÂÑà ¹¸Ä¼ÁÑËÀËƼŸÀȼËÀÁØØÇÐÊÇÈÆÁÙÇ˼À¸ÇØËÀÊ ¼ÇÔɾüʸĸÁÆÀÄÜɼÀʸÂÂÑÁ¸À¸ÇØËÆȼÇÆÈËѽ œ¼Â¾ÄÀÁÓÁ̹ÒÈľɾ¼ÇÀ¿ÌüÔĸÒμÀËÀÊÉÌ ºÁ¼ÁÈÀÃÒļÊÇÈÆËÑɼÀÊËÐÄÉÌùÆÙÂÐÄÒÐÊËÆ ËÒÂÆÊËÆÌÁ¸ÂÆÁ¸ÀÈÀÆÙºÀ¸˾»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¸ÇÆÌ¿¸ ¸ÁÆÂÆÌ¿¾¿¼ÔÜÉ˼ĸ¸Ä¸»¼Àο¼ÔƼÇØüÄÆÊüº¸ ÂÆÃÒËÆÎÆÊ˾Ê™š¥– –ÌËؼÅÑÂÂÆ̼ÔĸÀÁ¸ÀËÆÆÌÉÀ¸ÉËÀÁØ˼ÈÆÁÆà ÃÑËÀ˾ÊÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸ÊÇÆ̺Ôļ˸ÀÁ¸¿ÜʸÇØËÆÌÊ ØÈÆÌÊÁ¸ÀËÀÊÇÈÆÛÇÆ¿ÒɼÀÊÇÆÌ¿¸˼¿ÆÙļŸÈËÑ ˸ÀÁ¸ËÑüºÑÂÆÇÆÉÆÉËØÁ¸ÀËƼÑÄ¿¸ÌÇÑÈżÀ ÆÌÉÀ¸ÉËÀÁؼĻÀ¸ÍÒÈÆĸÇØ´Á³µ»¹¼Ä¼Èº¼À¸ÁÆÙÊ ÆÃÔÂÆÌÊ ˜À¸ǸÈÑ»¼ÀºÃ¸¼ÑļÇÀ¼º¼Ô¾»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¸˾Ê ¶·µ«¶¯±µ©Â¹ XMTWYQNXY¿¸ÇÈÒǼÀĸÒÎÆÌĺÔļÀ ¼Å¸ÈÎÓÊżÁÑ¿¸ÈÆÀÆÀØÈÆÀü¹ÑɾËÆÌÊÆÇÆÔÆÌÊ ÇÈÆÁÈÔ¿¾Á¼ÃÔ¸¼ÇÀμÔȾɾÁÀ¸ÇÆÈÈÔÍ¿¾Á¼ÃÔ¸ Ѿ ´ÇÐʼÇÔɾÊ¿¸ÇÈÒǼÀĸżÁ¸¿¸ÈÀÉ˼Ô¼Ñľ ¼Â¾ÄÀÁÓÁ̹ÒÈľɾÇÈÆËÔ¿¼Ë¸ÀĸǸȸÎÐÈÓɼÀ üº¸ÂÙ˼ÈÆÇÆÉÆÉËظÇØËÆ ÇÆÌÒμÀ¸ÁÆÌ É˼ÔÁÀ¼ÑÄÉμ»Àѽ¼ÀĸǸȸÎÐÈÓɼÀ˾»ÀÆÔÁ¾É¾ ÉËÆÌÊÄÒÆÌÊüËØÎÆÌÊ §ÙÃÍÐĸüËÀʸĸÁÆÀÄÜɼÀÊ˾Ê™¼ÌËÒȸÊÆÀ Á”§¶§®§³§¸Ãµ»Á¸Àš§º¬­ªÀ°­¹½Ó˾ɸĸÇØ ËÆÌÊÉÌùÆÙÂÆÌÊĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄÉ˾ÉÙÄ˸ž ËÐÄÇÈÆËÑɼÜÄËÆÌÊü¹ÑɾËÆÀÉÎÙÆÄ¿¼ÉÃÀÁØ ǸÔÉÀÆÉ˾ÎÜȸøÊ˾ÄÇÆÂÀËÀÁÓÇÆ̼͸ÈÃؽ¼À ¾šÂÂÑ»¸ÉËÆÄËÆÃÒ¸ËÐĸºÐºÜÄÁ¸ÀËÆÉÌÃÍÒÈÆÄ ËÆÌ™¾ÃÆÉÔÆ̸ùÑÄÆÄ˸ÊÌÇØϾÁ¸ÀËƼÌÈÐ ǸÕÁØ»ÔÁ¸ÀÆ ´ÇÐʼÔĸÀ¼Ã͸ÄÒʾ»Æ̼ÀÑËÐÄÉÌùÆÙÂÐÄ »¼ÄÒμÀÁ¸ÄżÁÀÄÓɼÀü¸ÇÆËÒ¼ÉøĸǸȸÃÒ ÄÆÌÄÉËÆÉÁÆËÑ»À¹¸ÉÀÁÒÊǸÈÑüËÈÆÀËÆ̼ºÎ¼ÀÈÓ øËÆÊ

’¬³¤À­·¨¶ ·ª¶¨°¨´¦¨¬¤­¿¶ ¤¦²´½¶

Ÿ

©ÇظÌËÒÊËÀÊÉÌÄ¿ÓÁ¼Ê¼ÔĸÀ¼Ä˼ÂÜÊÇÈØÐÈÆ Á¸À¸ÇØÂÌ˸¸¹ÑÉÀÃÆĸ¸ÁÆÙº¼Ë¸ÀÆÀÉÎÌÈÀÉÃØÊ ØËÀÁÑÇÆÀÆÀüºÑÂÆÀØÃÀÂÆÀÒÎÆÌÄÓ»¾¼ÁÍÈÑɼÀËÆ ¼Ä»À¸ÍÒÈÆÄËÆÌʩǼĿÌÃÔ½ÆÌüØËÀÉ˾ÄÇÈÆÉÇÑ ¿¼À¸¸Ä¼ÙȼɾÊÉËȸ˾ºÀÁÆټǼĻÌËÓºÀ¸˾™š ¥–¼ÇÔ§¾ÃÔ˾Á¸ÀüÌÇÆÌȺؤÀÁÆÄÆÃԸʺµ³‘ š·¯¸ºµªµ»±À°­¸ÈÎÀÁѼÔθļÁ»¾ÂÜɼÀ¼Ä»À¸ÍÒ ÈÆÄüºÑÂÆÀØÃÀÂÆÀ¸ÂÂÑÉËÆËÒÂÆʸÇÒüÀļ ÃØÄƾ¯¸¶§³¯°Â :L':MNK:Eü˾ºÄÐÉËÓÁ¸ËÑ ¾žËÆÌ¿ÒøËÆÊ ¹ÂÒǼÉËÆȼÇÆÈËѽ˾Ê¾Ê ¡¸ÈËÔÆÌ ¨¾ÄÑÇÆϾ¸ÌËÓ¼ÄÀÉÎÙ¼ÀËƺ¼ºÆÄØÊØËÀÆÀÉÙà ¹ÆÌÂÆÀ»¼ÄÒÎÆÌÄżÁÀÄÓɼÀ¸ÁØþ˾tθÈËƺÈÑ ;ɾuËÐÄÆÃÔÂÐÄÇÆ̼Ļ¼ÎÆÃÒÄÐÊĸ¼ÇÀ»¼ÔÅÆÌÄ ¼Ä»À¸ÍÒÈÆĺÀ¸˾ļ¾ÄÀÁӼ˸ÀȼԸ¸¼ÈÔÆÌÁÑËÀ ÇÆ̼ÁËÀÃÑ˸ÀØËÀ¿¸Á¸Ë¸¿ÒÉÆÌÄø½ÔüËÀÊüÂÒ ˼ÊËÆÌÊÉËÆËÒÂÆÊ–̺ÆÙÉËÆÌ ¼ÐȼÔ˸À»¼»ÆÃÒÄÆØËÀÆÀüºÑ¼Ê¼ÇÀμÀÈÓɼÀÊ ËÆÌÁÂÑ»ÆÌ¿¸½¾ËÓÉÆÌÄ˾»ÀÆÔÁ¾É¾ÓËÆÌÂÑÎÀ ÉËÆıǩµÉ˾»ÀÆÔÁ¾É¾˾Ê™š¥–¼ÄÜ˸ÇÑÄ˸ ¿¸¼Å¸È˾¿ÆÙÄÁ¸À¸ÇØËÆ˼ÂÀÁØÙÏÆÊËÆÌÇÆÉÆ ÉËÆÙÇÆÌ¿¸»À¸¿ÒɼÀËƼ¾ÄÀÁØ™¾ÃØÉÀÆËÆ

ÆÇÆÔÆÉÓüȸÁ¸ËÒμÀËÆ ˾ʼÇÀμÔȾɾÊ §Ë¼ÂÒξËÐÄš ¥š¼ÅÑÂÂÆÌɼÇÈØÉ͸˼Ê »¾ÂÜɼÀÊËÆÌÊżÁ¸¿ÑÈÀɸÄØËÀÌÇÑÈμÀ¼Ä»À¸ÍÒ ÈÆĺÀ¸˾ļ˸ÀȼԸ¼ÄÜÑ;ĸÄĸ¼ÄÄƾ¿¼ÔØËÀ ÉËÆǸȼ¿ØÄÆØÃÀÂÆʸĸºÁÑÉ˾Á¼ĸü˸¹À¹Ñ ɼÀÉËƼ¾ÄÀÁØ™¾ÃØÉÀÆËƪ¯°§Ã¿²§«´§©µ·À¹ ¼ÇÀÇÂÒÆÄ ËÐÄüËÆÎÜÄ˾Ê™š¥–üÇÆÂÀËÀÁÓ ¸ÇØ͸ɾv íʺÄÐÉËØÄËÆ»ÀÁ¸ÔÐø¸ÌËØü˸¹À¹ÑÉ˾Á¼ É˾ˆ‰‹¾ÆÇÆÔ¸¼ÇÔɾʼÇÀ¿ÌüÔĸÂѹ¼ÀÃÒÈÆÊ ÉËÆÄt¸ºÜĸ»ÈØÃÆÌuºÀ¸˾ļ˸ÀȼԸ¸¼ÈÔÆ̸ ÂÑÁÀ¼»Ü¾¼ÇÀ¿ÌÃÔ¸ÇÈÆÉÁÈÆÙ¼ÀɼÇÆÂÀËÀÁÒʸÇÆ ÍÑɼÀÊ §¼ÁÑ¿¼ǼÈÔÇËÐɾÁ¸¿ÆÈÀÉËÀÁØÈØÂƺÀ¸˾Ä ÇÆȼԸËÐÄÇȸºÃÑËÐÄ¿¸ÒÎÆÌÄÁÌÈÔÐÊÆÀ¼Å¼ÂÔ żÀÊÉ˾ÄÇÆÂÀËÀÁÓÉÁ¾ÄÓ˾ÊÎÜȸÊǸÈÑÆÀÆÀÁÆ ÄÆÃÀÁÒÊÉÌÄ¿ÓÁ¼ÊÇÆÌ»À¸ÃÆÈÍÜÄÆÄ˸ÀÂغÐÁÈÔ ɾÊ œüËÑ¿¼É¾ËÐĸÇÆÍÑɼÐĺÀ¸ËƼ®¯³Ç¶¿·µ ¼Ä»¼ÎÆÃÒÄÐÊĸ»¾ÃÀÆÌȺ¼ÔÄÒ¸ÇÀ¿¸ÄØ˾˸Á¸¿Ì ÉËÒȾɾʼÑľÎÜȸÆ»¾º¾¿¼ÔɼøÁÈÑ ÓÉÌ ÄËÆÃØ˼ȾÇÆÀÆÊÅÒȼÀ ÇÈƼÁÂƺÀÁÓǼÈÔÆ»Æ

ÀÐʺÄÐÉËØËÒËÆÀ¼Ê¸ÇÆÍÑ ɼÀÊ»¼Ä¸ùÑÄÆÄ˸Àü˾Ä ÇÆÂÀËÀÁÓ¸ÄËÀǸÈÑ¿¼É¾É˸ÙϾv ©ÇØÁ¸ÄÆÄÀÁÒÊÉÌÄ¿ÓÁ¼ÊØÂÆÀÆÀ üºÑÂÆÀtǸÔÁ˼Êu˾ʼļȺ¼À¸ÁÓÊ ¸ºÆÈÑÊ¿¸Ó¿¼Â¸Äĸ¸ÇÆÁËÓÉÆÌÄ üÈÔ»À¸É˾ļ˸ÀȼԸÇÆÌÉÌÃü ËÒμÀÉËÆtÉËÈÜÉÀÃÆuÄÒÐĸºÐºÜÄ É˾ÄǼÈÀÆÎÓËÐÄ—¸ÂÁ¸ÄÔÐÄÁ¸À »À¸¿Ò˼ÀɼǸļÌÈÐǸÕÁؼÇÔǼ»Æ ËÀÊÁ¸ÂÙ˼ȼÊÇÈÆÆÇËÀÁÒʺÀ¸¸Â øËÜ»¾¸ÙžɾËÐĻȸÉ˾ÈÀÆËÓ ËÐÄ˾Ê Ÿ¸À¸ÇظÌËÒÊËÀÊ˼¼Ì˸ԼÊ»À¸ ÇÀÉËÜɼÀÊǾºÑ½¼ÀÁ¸ÀËƼÇØüÄÆ ɾüÔÆÇÆÌ¿¸ÇÈÒǼÀĸ»À¼ÌÁÈÀÄÔ ÉÆÌÄÆÀÉÙùÆÌÂÆÀ¸ÂÂÑɼ˼ÂÀÁÓ ¸ÄÑÂÌɾ¾Á̹ÒÈľɾ¡¸½Ôü˾ ™š¥–ÆÉËȸ˾ºÀÁØʼǼĻÌËÓÊ ¿¸ÒμÀÇÈØɹ¸É¾Á¸ÀÉËÆÄ™À¸Î¼À ÈÀÉËӚ¾ÄÀÁÆÙ§ÌÉËÓøËÆÊªÌ ÉÀÁÆÙ–¼ÈÔÆÌ ™š§ª–˾ʼ˸ÀȼÔ ¸Ê»¾Â¸»ÓÇÆÌÒμÀ¸Ä¸Âѹ¼ÀËÀÊ ÌÇÑÈÎÆÌɼÊÁ¸ÀËÀÊüÂÂÆÄËÀÁÒÊ ÌÇÆ»ÆÃÒÊ ¨Ø˼ËƼĻÀ¸ÍÒÈÆÄËÐÄÅÒÄÐÄ ¿¸¼ÁËÀĸο¼ÔÉ˸ÙϾ¸ÂÂÑÌÇÑÈ μÀÆÁÔÄ»ÌÄÆʸÄÑÂƺ¾Ê¸ÄØ»ÆÌ ËÆÌÇÆÂÀËÀÁÆÙ¿¼ÈÃØüËÈÆÌÁ¸ ¿ÜÊ¿¼ÐȼÔ˸À¹Ò¹¸ÀÆØËÀ¾¸ÄËÀÇÆ ÂÔ˼Ìɾ¿¸ÌÇÆÉ˾ÈÔżÀÇÐʾÁÌ ¹ÒÈľɾżÇÆÌÂÑ˾»¾ÃØÉÀ¸Ǽ ÈÀÆÌÉÔ¸–ÂÂÑÒÐÊËØ˼ÒÎÆÌü ¸ÈÁ¼ËØÁ¸ÀÈØv


—µ”“‘—Ž¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

™Šš¢Š „³¤¦²´¨Ä¨·¤¬ª²¬­²°²¯¬­¿­´Àµª °Ä¸Ê¦ÜÉÆʸÅÀÐøËÆÙÎÆʸǸºØȼÌɼɼØÂÆÌÊËÆÌÊÌÍÀ É˸ÃÒÄÆÌÊËÆÌĸÎȾÉÀÃÆÇÆÀÆÙÄ˾ÄÒÁÍȸɾdµ¯°µ³µ²¯°Â °·Ã¸­eü˾ĸǼÀÂÓ˾ʸÇØÂÌÉÓÊËÆÌʤ¼ÇÀÁ¼Í¸ÂÓÊ˾Ê ǼÈÀÆÎÓÊËÆÌ‘µ©°µ»Ã³¸°ÎÂøĸËÆÂÀÁÑ˾Ê¡ØÉθÊ ¼ÅÒ»ÐɼÆ»¾ºÔ¸¸Ç¸ºÆȼÙÆÄ˸ÊÉËÆÌÊ»¾ÃÆËÀÁÆÙÊÌǸ ÂÓÂÆÌÊĸÎȾÉÀÃÆÇÆÀÆÙĸÌËÓ˾ÄÒÁÍȸɾɼ»¾ÃØÉÀ¼Ê ÆÃÀÂÔ¼ÊËÆÌÊ t™¾ÃÀÆÌȺÓɸü¼»ÜؼÊËÀÊÇÈÆÛÇÆ¿ÒɼÀʺÀ¸ÍÌÉÀÆ ÂƺÀÁӼȺ¸ÉÔ¸ ÐÉËØÉÆÌÇÑÈ ÎÆÌÄÑÄ¿ÈÐÇÆÀ ÉËÀÊËÆÇÀÁÒÊ ¼ÇÀμÀÈÓɼÀÊ ÇÆ̸ÇÆÂÙÆÌÄ ÇÈÆÉÐÇÀÁØ¡¼ ËÆÇÈØÉξø˾Ê ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊÁÈÔ ɾʸÈÄÆÙÄ˸À ĸ¼ÁǾÈÜÉÆÌÄ ËÀÊÌÇÆÎȼÜɼÀÊ ËÆÌÊœÁÈÔɾ ¼ÔĸÀÉËÆÁ¼ÍÑÂÀ ËÆÌÊÁ¸ÀØÎÀ É˾ÄÆÀÁÆÄÆ ÃÔ¸u»¾ÂÜļÀ Ɔ±§³º¯²Ã· À¶º«¼ Ÿ¸ËÑ˾ºÄÜþËÆ̾ƻ¾ºÔ¸»¼ÄǸȸ¹Àѽ¼ÀËÆ»ÀÁ¸ÔÐø ËÐÄÌǸÂÂÓÂÐÄÉ˾ļ¼̿¼ÈÔ¸˾ÊÒÁÍȸɾÊtšÔĸÀËÆÔ»ÀÆ ÇÈѺøu¼ÔǼtØÇÐÊËÆĸ¸Ç¸ºÆȼÙÉÐÉËÀÊÌǸÂÂÓÂÆÌÊ ÃÆÌĸÒÈÎÆÄ˸ÀÉËƺȸͼÔÆüÃÔÄÀušÑÄÒĸÊÌÇѾÂÆÊ ¸Ä¸ÍÒȼÀ¸Ç¼ÈÔÍȸÉ˸˾ÂÒžtÁÈÔɾu¿¸¸ÇÆÂÌ¿¼Ô¸ÄËÆ ÁÑļÀÁ¸ËÑÂÑ¿ÆÊ¿¸É˼Ⱦ¿¼Ô¸ÇÂÜÊËÆtÇÈÀÃuÉÙÃÍÐĸü ËÆÄǸÄÒÅÌÇÄƦÜÉƸÅÀÐøËÆÙÎÆ

Ž¤º¤°Ã­ª³²¶µ·²³¤®½·¬·ª¶¥¤µÀ®¬µµ¤¶ ˜À¸ÇÈÜ˾ÍÆÈÑüËÑËÆÄ'~¥¸ºÁØÉÃÀƥؼÃƾ¨§¸Ã±¯¸ ¸§‰±¯¸À¨«º¼ÇÒËȼϼĸ»¾ÃÀÆÌȺ¾¿¼ÔÒĸÊÃÀÁÈØʸθ ÄØÁ¾ÇÆÊÃÒɸÉ˾ÄÁ¸È»ÀÑËÐĸĸÁËØÈÐÄËÆ̐¶À°¯©½§² ¸Ä¸ÁÆÔÄÐɼ¼ÇÔɾÃÆʼÁÇÈØÉÐÇÆÊËÐĸĸÁËØÈÐÄš»ÜÁ¸À ÒÅÀ¼¹»ÆÃÑ»¼ÊÆÀÁ¾ÇÆÌÈÆÔËÆÌ¡ÇÑÁÀºÎ¸ÃÒÎÆÌÄżÁÀÄÓ ɼÀĸÁ¸ÂÂÀ¼ÈºÆÙÄÄËÆÃÑ˼Ê͸ÉØÂÀ¸ÁȼÃÃÙ»À¸ÇÈÑɸ Á¸ÈØ˸¼ÄÜÆÈÀÉÃÒĸÆÇÐÈƸθÄÀÁÑÒÎÆÌÄ»ÜɼÀÓ»¾ËÆÌÊ Á¸ÈÇÆÙÊËÆÌʺÀ¸¸ÅÀÆÇÆԾɾÉ˾ÄÁÆ̽ÔĸËÆÌǸ¸ËÀÆÙ œ˼¼Ì˸ԸÍÆÈÑÇÆÌ»¾ÃÀÆÌȺӿ¾Á¼¸θÄØÁ¾ÇÆÊÉËÆÄ ÁÓÇÆËÆÌ¡ÇÑÁÀºÎ¸ÃÓ˸ÄÁ¸ËÑËÆÄ'~¥¸ºÁØÉÃÀƥؼÃÆ

Ø˸ľ¹¸ÉÀÂÀÁÓÆÀÁƺÒļÀ¸ÇÈÆÉǸ¿ÆÙɼĸ¼Ä¿¸ÈÈÙļÀ ËÆÌÊ—ȼ˸ÄÆÙÊĸÁ¸ÂÂÀ¼ÈºÆÙÄ˸»ÀÁÑËÆÌʱ§½§³¯°À˾Ä ÜȸÇÆ̾ÎÜȸÌÇÒͼȼ¸ÇØ˾ÄǸÈÆÎÓËÈÆÍÔÃÐÄü»¼Â ËÔÆ´ÃÐʸÌËÓ˾ÍÆÈÑƸθÄØÁ¾ÇÆÊÒÁ˸ɾÊËà Á¸ÂÂÀ¼Èº¼Ô˸ÀÎÐÈÔÊξÃÀÁÑÇÈÆÕØÄ˸Á¸ÀÇÈÆÆÈÔ½¼Ë¸Àĸ¹Æ¾ ¿ÓɼÀÉ˾»À¸ËÓȾɾÉÇØÈÐĸÇظǼÀÂÆÙüĸ¼Ô»¾ t™¼Ä¹Æ¾¿ÆÙüÃØÄÆĸ»À¸Ë¾È¾¿ÆÙĽÐÄ˸ÄÒÊǸÂÀÒÊ ÇÆÀÁÀÂÔ¼ÊÇÈÆÉ˸˼ÙÆÌü¼ÇÔɾÊ˾ÄÁ¾ÈÆÄÆÃÀÑÁ¸À˾Ä ÀÉËÆÈÔ¸u¼ÅÓº¾É¼ÆÌǼٿÌÄÆÊËÐÄÁÓÇÐÄËÐĸĸÁËØÈÐÄ ¥ÈƾºÓ¿¾Á¼¹Ò¹¸À¸¾ÇÈÜ˾ÁÌÈÔ¸ËÐÄœÄÐÃÒÄÐÄ¥ÆÂÀ˼ÀÜÄ ¡ÀÉÒ¤ÃÇÑøÇÆÌ»¾ÃÀÆÙȺ¾É¼ËÆÄ¡ÑÈËÀÆËÆÄÇÈÜËÆ ¹ÀÆÂƺÀÁظθÄØÁ¾ÇÆÉËÆÄ ¼ÌÁؤÔÁÆ

–¥–¢¨œ§œ§¨ž§œ¥–¡š¤¡ž ž–—¤¡—–˜ž–¨¤¥– –ž§¨ž¢ž–Ÿ¤

’¨·¤°¬½º²¸¾¦´¤»¨ ·²°³¤´½­’¯³½¯¤

œ

ÇÆÂ̸ĸüÄØüľÆÃÀÂÔ¸ËÆÌ žÉȸ¾ÂÀÄÆÙ¶·¿®»¶µ»·©µÈ ¶«³¯§²Ã³‘«º§³¯À½µ»ÒǼɼ ÁÌÈÀƼÁËÀÁÑɸĨDz¨§ÉËÆ Ǹ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁØÉËȸËØǼ»Æ¸ÍÆÙÆÉÁ¾ ÈÆÇÌȾÄÀÁØʾºÒ˾Ê˾Ät¸ÄѺÁ¾ÍÀÂÆËÀÃÔ ¸ÄÇÆÀÆÙüÄÆÊu»Òο¾Á¼ÍȸÉËÀÁÑÁ¸À ÃØÄÆ˾ÄÙǸÈžÁÑÇÆ˼¼ÄØʸļÅÑÈ˾ ËÆÌǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÆÙÁÈÑËÆÌʸÂÂÑÒ¿¼É¼ ËØÉÆÌÊØÈÆÌÊÁ¸ÀÇÈÆÛÇÆ¿ÒɼÀÊÜÉ˼ ¸ÌËØĸ¼ÔĸÀÉμ»Øĸ»ÙĸËÆɼÆÇÆÀ¸ »ÓÇÆ˼ÂƺÀÁÓÇÈÆÆÇËÀÁÓ ¤¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌ¿Ò¾ɼü˾ÄÆÃÀÂÔ¸ËÆÌ ĸ¸Ç¸ÄËÓɼÀÉ˾ÄÀÉËÆÈÀÁÓÆÃÀÂÔ¸ËÆÌ &üÈÀÁ¸ÄÆÙÇÈÆÒ»ÈÆÌÉËÆŸÑÀÈÆÁ¸Àĸ ¼Ã͸ÄÀÉ˼ÔÐʾºÒ˾ÊÇÆÌÒμÀĸ¸ÄËÀǸ ȸ¿ÒɼÀÒĸØȸøºÀ¸˾ÎÜȸËÆÌÁ¸À ËÆĸØËÆÌËÆÆÇÆÔÆØÃÐÊÁ¸ËÑËÈØÇÆ ¼ÂÑÎÀÉ˸É̺Á¸ÂÌÃÃÒÄƸÄËÀǸȸËÔ¿¼Ë¸À ÇÂÓÈÐÊÉËÆØȸøËÆÌ“²¶À²§ºÀ¸˾ ¡Òɾ–ĸËÆÂÓÁ¸À¼ÌÈÙ˼ȸºÀ¸ËÆĸȸ ¹ÀÁØÁ¸ÀÀɸÃÀÁØÁØÉÃÆ ¤ÇÈпÌÇÆÌȺØÊËÆÌžÉȸÓÂÆÌÉÀ¸ÉËÀ ÁѽÓ˾ɼ¸ÇØËÆÌÊ¥¸Â¸ÀÉËÔÄÀÆÌÊĸ ¼ºÁ¸Ë¸Â¼ÔÏÆÌÄظ˸¸ÀËÓøËÑËÆÌÊÁ¸À ĸ¸ÇÆ»¼Î¿ÆÙÄËÆÌÊØÈÆÌÊÁ¸ÀËÀÊÇÈÆÛ ÇÆ¿ÒɼÀÊËÆÌÀÉȸ¾ÂÀÄÆÙÇÈпÌÇÆÌȺÆÙ ºÀ¸ĸ«»«±¶¯¸ºµÈ³ØËÀÁÑÇÆ˼¿¸¼Ì¸È¼ É˾¿¼ÔËÆžÉȸÓÂĸËÆÌÊǸȸÎÐÈÓɼÀ ÃÔ¸¼ÀÁÆÄÀÁÓ§³«´§·º­¸Ã§ ¥ÈÀĸÇ~ظÆÀ¥¸Â¸ÀÉËÔÄÀÆÀÇÈÒǼÀĸ ¸ÇÆ»¼Î¿ÆÙÄÁ¸Àĸ»À¸Á¾ÈÙÅÆÌÄØËÀËÆžÉ ȸÓ¼ÔĸÀËÆÁÈÑËÆÊËÆ̼¹È¸ÕÁÆÙ¸ÆÙ µÉ˼ȸ¿¸ÇÈÒǼÀĸ¸ÇÆ»¼Î¿ÆÙÄØËÀËÆ üÂÂÆÄËÀÁØǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁØÁÈÑËÆÊ¿¸¼ÔĸÀ ÇÂÓÈÐʸÇÆÉËȸËÀÐËÀÁÆÇÆÀ¾ÃÒÄÆ»¾Â¸ »Ó»¼Ä¿¸ÒμÀÒÄÆǼÊ»ÌÄÑüÀÊ»¼Ä¿¸ ÒμÀØǸ»¼Ä¿¸ÒμÀ»ÀÁØËÆ̼ĸÒÈÀÆ ÎÜÈÆÆÙ˼ÎÐÈÀÁÑÙ»¸Ë¸»¼Ä¿¸ÃÇÆȼÔ ĸÉÌÄÑÇ˼À¸ÃÌÄËÀÁÒÊÉÌÃÍÐÄԼʼÄÜ ¸ÄËÔÉËÆÀθËÆžÉȸÓ¿¸ÒμÀÂѹ¼Àظ˸ »ÌĸËÑÃÒËȸyÇÒȸ¸ÇØ˸ɾüÈÀÄÑ Á¸Ä¼ÔÊ»¼ÄÅÒȼÀÇØɸÁ¸ÀÇÆÀ¸ѸyºÀ¸ ĸ¼ÔĸÀÇÂÓÈÐʼŸÉ͸ÂÀÉÃÒÄÆ

sˆ°¬¤À¤­¤¬¤§¬¤À´¨·ªt ¨¸ÌËØÎÈÆĸÆ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆ̧·³Â®­°« Á¸Ë¾ºÆȾøËÀÁÑĸÉ̽¾ËÓɼÀ˾ÄÆÇÆÀ¸ »ÓÇÆ˼¼ÇÀÉËÈÆÍÓ¥¸Â¸ÀÉËÀÄÔÐÄÇÈÆÉÍÙ ºÐÄÉËÆÁÈÑËÆÊËÆÌžÉȸÓ¿ÒËÆÄ˸ÊÐÊ ¸ÅÔÐø˾¿ÒɾØËÀÆÀ¥¸Â¸ÀÉËÔÄÀÆÀÇÈØ ÉÍ̺¼Ê¿¸¸ÇÆÈÈÆ;¿ÆÙļÑÄ¿ÒÂÆÌÄ ¹Ò¹¸À¸¸ÇØËÆüÂÂÆÄËÀÁØǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁØ ÁÈÑËÆÊ °Ä¸¸ÁØþ¸ÇØ˸¼ÇÔøθɾüԸ˾Ê ÆÃÀÂÔ¸ÊËÆÌ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆ̼ÔĸÀ¾¸Ä¸ÍÆÈÑ ËÆÌÉ˾Äd«³¯§Ã§°§¯§ª¯§Ã·«º­ež¼ÈÆÌɸ ÂÓþÆÇÆÔ¸¿¸ǸȸüÔļÀt¸ÀÜÄÀ¸ÇÈÐ

–²´³À®ªµ·ª°¨¬´ª°¨¸·¬­¿³´²µ³½«¨¬¤ Š“¤®¤¬µ·¬°¬¤­¿„´º¿¯¨·ªµ¤¹¾µ·¤·ª·²³²«¾·ªµ¿·ª¶÷¬²¬«¾µ¨¬¶·²¸ ¨·¤°¬½º²¸s·²´³¬®À©²¸°·¬¶¨¬´ª°¨¸·¬­¾¶³´²µ³½«¨¬¨¶t¾§¼µ¨·²¯¾·´²·ª¶ ¤³Ã´´¬»ª¶·²¸¸³²·¬«¾¯¨°²¸°¾²¸¬µ´¤ª®¬°²Äµº¨§À²¸¦¬¤·²¨µ¤°¤·²®¬­Ã •·ª°­¤®Ä·¨´ª³¨´À³·¼µª²¨·¤°¬½º²¸³´²µ³¤«¨À°¤­¨´§Àµ¨¬º´Ã°²­¤¬°¤ ¯³¨´§¾»¨¬¤­Ã¯ª³¨´¬µµÃ·¨´²·¬¶³´¼·²¥²¸®À¨¶·²¸„¯¨´¬­¤°²Ä³´²¾§´²¸•·ª º¨¬´Ã·¨´ª§¨Àº°¨¬÷¬¤­Ã¯ª­¤¬¯¤­´²³´Ã«¨µ¯¤ªµª¯¨´¬°¿¬µ´¤ª®¬°¿ª¦¨µÀ¤ §¨°¨À°¤¬§¬¤·¨«¨¬¯¾°ª°¤¤°¤¦°¼´Àµ¨¬·²¤³®Ã­¤¬¤°¤¹¤À´¨·²§¬­¤À¼¯¤·¼° “¤®¤¬µ·¬°À¼°°¤¾º²¸°·²­´½·²¶·²¸¶ó¼¶²¬®¤²À·ª¶¦ª¶ ˼ÙÆÌɸËÆÌžÉȸÓÂu¸ÇÆÈÈÔÇËÆÄ˸ÊÒËÉÀ Á¸Ë¾ºÆȾøËÀÁÑ˾ÄÆÇÆÀ¸»ÓÇÆ˼»À¸Ôȼ ÉÓ˾ÊÉ˸»ÙƸÂÂÑÁ¸À˾ĸÇØÉǸɾ ¼ÄØʼÂÑÎÀÉËÆÌÃÀÁÈÆÙËÃÓøËØÊ˾ʺÀ¸ ĸ¸ÇÆ˼ÂÒɼÀ˾ÄÇÈÐ˼ÙÆÌɸËÆ̸ļ ÅÑÈ˾ËÆÌǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÆÙÁÈÑËÆÌÊ ¤¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌÌÇÓÈż¼ÅÔÉÆÌÁ¸Ë¾ºÆȾ øËÀÁØÊÉËÆ¿ÒøËÐĵ¯°¯¸²Ë³íʼÂÑ ÎÀÉ˾ǸȸÎÜȾɾÉ˾ĸǸÔ˾ɾËÆÌ –üÈÀÁ¸ÄÆÙÇÈÆÒ»ÈÆÌĸÉ˸øËÓÉÆÌÄĸ À»ÈÙÆÄ˸ÀÄÒÆÀÆÀÁÀÉÃÆÔÉ˸Á¸Ë¼ÎØüĸ Ǹ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁѼ»Ñ;Æ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌ»Ó ÂÐɼØËÀ»¼Ä¿¸À»ÈÌ¿ÆÙÄÄÒÆÀÆÀÁÀÉÃÆÔ ÆÙ˼¿¸Á¸Ë¸Éμ¿ÆÙÄѸǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÑ ¼»Ñ;¸ÂÂÑ»¼Ä¸ÄÒͼȼËÔÇÆ˼ºÀ¸˾ tÍÌÉÀÆÂƺÀÁÓuØÇÐÊÂÒļ¸ÄÑÇËÌžËÐÄ ɾüÈÀÄÜÄÆÀÁÀÉÃÜÄ šÔĸÀɸÍÒÊØËÀÆ.Éȸ¾ÂÀÄØÊÇÈпÌ ÇÆÌȺØÊ»¼ÄÇÈÆ˼ÔļÀÉÎÒ»ÀƺÀ¸˾ÂÙɾ ËÆÌ¥¸Â¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÆÙ¸ÂÂÑÆÌÉÀ¸ÉËÀÁÑ ¼Ç¸Ä¸Â¸Ã¹ÑļÀؼʺ¯¹§°·§Ã«¹®Á¸«¯¹ ÆÀÆÇÆԼʼÔĸÀÁ¸À¿ÒɼÀÊËÆ̼˼ÈØÁ¾ËÆÌ ÉÌĸÉÇÀÉÃÆÙÁÆÃÃÑËÐÄÇÆ̸ÇÆ˼¼Ô˾Ä Á̹ÒÈľÉÓËÆÌ ¤¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌ»ÔļÀÉ˾ĸüÈÀÁ¸ÄÀÁÓ ǼÌÈÑy¾ÆÇÆÔ¸¼Ã͸ÄÔ½¼Ë¸À¸ÇÆ͸ÉÀ

ÉÃÒľĸÇÀÒɼÀ˸ÇÈѺø˸yÃÀ¸¼ÂÑÎÀ É˾ǸȸÎÜȾɾ˾ɼ¸ØÈÀÉËÆÎÈØÄÆ Ô»ÈÌɾǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÆÙÁÈÑËÆÌʸÂÂÑ ¿Ò˼ÀÒĸÉÙÄÆÂÆÇÈÆÛÇÆ¿ÒɼÐÄËÀÊÆÇÆÔ ¼Ê¸Ç¸ÀËÆÙÄظ˸¸ÁȸԸÁØÃø˸ËÆÌ žÉȸÓÂÜÉ˼ÆÀ¥¸Â¸ÀÉËÔÄÀÆÀĸ¸Èľ¿ÆÙÄ ˾ÄÇÈÆÉÍÆÈÑËÆÌÁ¸À¼Á¼ÔÄÆÊĸ¹º¼ÀºÀ¸ ÃÔ¸¸ÁØøÍÆÈÑÁ¸Àĸ¼Ã͸ÄÀÉ˼ÔÐÊÆ ¼ÀȾÄÆÇÆÀØÊÆÆÇÆÔÆÊ˼ÔļÀÁÂÑ»Æ¼Â¸Ô¸Ê ØÃÐÊÆÀ¥¸Â¸ÀÉËÔÄÀÆÀÁ¸Àø½ÔËÆÌÊØÂÆÀÆÀ ®È¸¹¼Ê¸ÇÆÈÈÔÇËÆÌÄ˾ÄÇÈÆÉÍÆÈÑÑȸ »¼Ä¿¸ÇÈÒǼÀĸ¼ÇÀÁÈÔļ˸ÀËÆžÉȸÓ ¸ÂÂѾǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÓÁ¸À¾¸È¸¹ÀÁÓǼÌ ÈÑ ¨Æ®±¯¨«·Ç¼ÔĸÀØËÀËØÉÆÆÀœÄÐÃÒļÊ ¥ÆÂÀ˼ԼÊØÉÆÁ¸À¾‰»·¿¶§Ä°ÂŸ³¿¸­ »Òο¾Á¸Äü¯°§³µ¶µÃ­¸­Á¸ÀÐÊ¿¼ËÀÁØ ÇÈÜËƹÓøËÀÊ»¾ÂÜɼÀÊËÆÌ.Éȸ¾ÂÀÄÆÙ ÇÈпÌÇÆÌȺÆÙ¼ÄܺÀ¸ĸÉÌÃǾÈп¼Ô ËÆÉÁ¾ÄÀÁØÇÆÌ¿¸¼Ã͸ÄÔɼÀËÆÄ¢¼Ë¸ÄÀÑ ÎÆÌÐÊtÄÒ¸ǼÈÀÉ˼ÈÑu¼ÇÀÉËȸ˼Ù˾Á¸Ä ÆÀÇÀƸÁȸÔÆÀÒÇÆÀÁÆÀºÀ¸ĸËÆÄÁ¸Ë¾ºÆ ÈÓÉÆÌÄØËÀÉǼٻ¼Àĸ¸ÇÆ»¼Î¿¼ÔÒĸ ÒÉËÐÁ¸À¸ÇÆÉËȸËÀÐËÀÁÆÇÆÀ¾ÃÒÄÆǸ¸À ÉËÀÄÀ¸ÁØÁÈÑËÆÊËÆÆÇÆÔÆ¿¸¸ÇÆ˼¼ÔÁ¸À ¸ÌËظǼÀÂÓºÀ¸ËÆžÉȸÓÂ


—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ™Šš¢Š Œ´¤­¬°Ã³²§Ãµ¹¤¬´²¯¨µ¹¤À´¨¶ ¥Æ»ÆÉ͸ÀÈÀÁØʸºÜĸʸÄÑüɸɼÄÒÆÌʼÄØÊÎÐÈÀÆÙ ÄØËÀ¸˾Ê—¸º»Ñ˾Ê˼ÈøËÔÉ˾Á¼üÇؼÃƸÄÑüɸɼ ËÆÇÀÁÒÊÍÌÂÒÊÉ˾»ÀÑÈÁ¼À¸ËÐÄÆÇÆÔÐÄÇÒÄ˼ÑËÆøy ü˸ÅÙËÐÄÆÇÆÔÐÄ»ÙƺÌĸÔÁ¼ÊyËȸÌøËÔÉ˾Á¸Ä¸ÇØ ÇÌÈƹظØǸšÇÈØÁ¼ÀËƺÀ¸¸ºÜĸ¸ÄÑüɸÉ˾ĵ²Àª§ …±šµ»±½À±Á¸À˾ÄÆÃÑ»¸…±‰³À³º»ÙÆ͸ËÈÔ¼ÊÇÆ̸ÄÓ ÁÆÌÄÉ˾ÄÔ»À¸ÍÌÂÓ˾Ä…±©°·§ Ÿ¸ËÑ˾»ÀÑÈÁ¼À¸ËÆ̸ºÜĸÒĸÊļ¸ÈØÊ˾ʖ«ÆÌÂÎÑÂ

–¡ªž§—œ¨š.¨–žœšŸ ¤˜œ¨¤©–«¡–¢¨ž¢š¨›–¢¨y—ž–žš§™ž–™œ í§šž§

•¨¥¤«¬½­´Àµª·²Œ´½°

‰

Á¸ËÆÄËÑ»¼Ê ÎÀÂÀÑ»¼Ê »À¸»¾ÂÐËÒÊ Á¸ËÒ¹¾Á¸Ä ÉËÆÌÊ »ÈØÃÆÌÊ ˾Ê —«½«·À³­¹ ºÀ¸ ĸ »À¸Ã¸ÈËÌȾ ¿ÆÙĺÀ¸˾ļǸļÁÂƺÓËÆ̞ȸ ÄÆÙÇÈÆÒ»ÈÆ̐§½²µÈ³º…½²§³º¯³«º¬À³º Á¸À ĸ ¼ÁÍÈÑÉÆÌÄ ˾Ä ÌÇÆÉËÓÈÀÅÓ ËÆÌÊ ÉËÆĸÄËÔǸÂØËÆ̐¯· šµ¸«Å³ µ»¸§¨Ã ÆÆÇÆÔÆÊ¿¼ÐȼÔØËÀ¾ÄÔÁ¾ËÆÌ–ÎøÄËÀļ ˽ÑÄË ¼ÔĸÀ ¸ÇÆËÒ¼Éø ³µ®«Ã§¹ Á¸À ½¾ËÑ ˾ļǸÄѾϾËÐļÁÂƺÜÄ œüºÑ¾¼ÀȾÄÀÁÓ¸ÈÎÀÁÑ»À¸»ÓÂÐɾ ˾Ê™¼ÌËÒȸÊÇȸºÃ¸ËÆÇÆÀÓ¿¾Á¼˼ÂÀÁÑ ÒǼÀ˸¸ÇظǸºÆȼÙɼÀʼÄܼÔθÄÇÈÆ ¾º¾¿¼ÔÉÍÆ»ÈÒÊÉ̺ÁÈÆÙɼÀʸÄËÀÇÑÂÐÄ »À¸»¾ÂÐËÜÄÉËÆÌÊ»ÈØÃÆÌÊ˾ÊÀȸÄÀÁÓÊ ÇÈÐ˼ÙÆÌɸÊü˸ÌËØÎÈÆľ¨Ã§¯­Á¸Ë¸ ÉËÆÂÓËÐÄ»À¸»¾ÂÜɼÐĸÇØËÀÊ»ÌÄÑüÀÊ ˾ʸÉËÌÄÆÃÔ¸Ê œÄÔÁ¾ËÆÌ–ÎøÄËÀļ˽ÑÄËÇÈÆÁѼɼ µ·©ÂÉËÆÌÊÆǸ»ÆÙÊËÆÌ¡ÆÌɸ¹ÔÆÀ ÆÇÆÔÆÀÓÂÇÀ½¸ÄØËÀ¿¸¼ÇÀ¹ÑÂÆÌÄ»À¸ÍÆȼ ËÀÁÓÇÆȼԸÉËÆžÈÑĤÀ¼ÂÇÔ»¼ÊËÆÌÊ»À¸ ϼÙÉ˾Á¸ÄÁ¸¿ÜÊƸÄÜ˸ËÆʿȾÉÁ¼Ì ËÀÁØʾºÒ˾Ê˾ÊÎÜȸÊ…±Ãš§²«³«ÅÒÈÀż ËƹÑÈÆÊËÆÌÌÇÒÈËÆÌ–ÎøÄËÀļ˽ÑÄË Á¸ÂÜÄ˸ÊËÆÄ¡ÆÌɸ¹ÔĸÉÌļÎÔɼÀ˾Ä ¸ÃÍÀɹÓ˾ÉÓËÆ̸ÂÂÑÃØÄÆüÄØÃÀ ÃÆÌÊËÈØÇÆÌÊ

•¸¦­´²Äµ¨¬¶ §ÙÃÍÐĸü˸¼ÇÔɾø¸ÇÆ˼ÂÒÉø˸ Æ–ÎøÄËÀļ˽ÑÄ˼ŸÉÍÑÂÀɼËÆ ËÐÄ ÏÓÍÐÄÒĸÄËÀÃØÂÀÊ ºÀ¸ËÆÄ¡ÆÌ ɸ¹ÔÁÑËÀËÆÆÇÆÔƼÅÒǾżÁ¸ÀÇÆÂÂÒÊ »ÌËÀÁÒÊÇÈÐ˼ÙÆÌɼÊØÇÆÌÆÀüºÑ¼Ê ÁÀľËÆÇÆÀÓɼÀÊÀ»À¸Ô˼ȸÆÀ»À¸»¾ÂÜɼÀÊ ˾ÊļƸԸʼÔθÄ»¾ÃÀÆÌȺÓɼÀ˾Ä ¼ÄËÙÇÐɾØËÀÆ¡ÆÌɸ¹Ô¿¸Á¸ËÑͼÈļ ĸÁ¼È»ÔɼÀɼǼÔÉøËÆÌÀ¼È¸Ë¼ÔÆÌËÆ ÆÇÆÔÆ͸Ôļ˸ÀØËÀÉËÓÈÀż¸Ä¼ÇÀÍÙ¸Á˸ ËÆÄ–ÎøÄËÀļ˽ÑÄË ¨ÜȸÆÀ»À¸»¾ÂÜɼÀÊÁ¸ÀÆÀÉ̺ÁÈÆÙ ɼÀÊÁÑËÀ¶·¿ºµ¼§³Á¹ºÀ¸ËÆžÈÑÄËÆÌÂÑ ÎÀÉËÆÄ˸˼¼Ì˸ԸÎÈØÄÀ¸»¾ÃÀÆÌȺÆÙÄ ¸Ä¾ÉÌÎÔ¸ºÀ¸ËÀÊÇÀ¿¸ÄØ˾˼ʹԸÀ¾ÊÁ¸Ë¸

ÉËÆÂÓÊËÆÌʼÄÜÁÑÇÆÀÆÀÑÂÂÆÀ¼ÂÇÔ½ÆÌÄ ØËÀ¿¸¸ÇÆ˼ÂÒÉÆÌÄɾüÔÆÁ¸ÃÇÓÊÇÆÌ ÃÇÆȼÔĸÇÌÈÆ»ÆËÓɼÀ¼ÌÈÙ˼ȼʸ¸ ºÒÊ íÉËØÉÆÆÀºÄÜÉ˼ÊËÐÄÀȸÄÀÁÜļÉÐ ˼ÈÀÁÜÄÇȸºÃÑËÐÄ¿¼ÐÈÆÙÄØËÀ¼ÔĸÀ¸È Á¼Ëѧ¶Ã®§³µÆ¸ÄÜ˸ËÆʿȾÉÁ¼ÌËÀÁØÊ ¾ºÒ˾ÊĸǸÈÒù¼À½¾ËÜÄ˸ʼǸÄѾϾ ˾ʼÁÂƺÀÁÓÊ»À¸»ÀÁ¸ÉԸʺÀ¸ËÔÁÑËÀ ËÒËÆÀÆ¿¸ÃÇÆÈÆÙɼĸÇÈÆÁ¸ÂÒɼÀ½¯µ ³µ¸º¯¨Àª§§±±§©Ë³ÇÆÌ¿¸Æ»¾ºÆÙɸÄ ¸ÁØþÁ¸ÀÉ˾ĸÇܼÀ¸˾ÊÁÆÀÄƹÆÌ

ËÆÊËÐÄ»À¸»¾ÂÐËÜÄĸ¼ÁÍÈѽÆÌÄ˾ ºÄÜþËÆÌÊ–ļÅÑÈ˾˸ØÃÐʸÇØËÀÊ ¸ÃÍÀ¹ÆÂÔ¼ÊËÐÄ»ÌËÀÁÜÄÁ̹¼ÈÄÓɼÐÄ ºÀ¸ËƸÇÆËÒ¼ÉøÆÀ¸Ä¾ÉÌÎÔ¼ÊËÐÄ»Ì ËÀÁÜÄÁ̹¼ÈÄÓɼÐļÔĸÀºÀ¸ËÆÄËÈØÇÆ üËÆÄÆÇÆÔÆ¿¸¸Ä˸ÇÆÁÈÀ¿¼ÔËÆžÈÑÄÉ˸ ¸ÄÆԺø˸ËÆÌ–üÈÀÁ¸ÄÆÙÇÈÆÒ»ÈÆ̺À¸ »ÀÑÂƺÆÁ¸ÀÆÌÉÀ¸ÉËÀÁÓ»À¸ÇȸºÃÑ˼Ìɾ ºÙÈиÇØËƽÓ˾øËÐÄÇÌȾÄÀÁÜÄ ¥ÑÄËÐʾ¸ÃÍÀɹÓ˾ɾ˾ÊÇÈƼ »ÈÀÁÓʼÁÂƺÓÊ»¼ÔÎļÀØËÀËÆÀȸÄÀÁØ Á¸¿¼ÉËÜÊ»¼Ä¼ÔĸÀËØÉƸ»²¶§©Á¹ØÉÆ

‰ª·²Ä°¨­§ª¯²­´¤·¬µ¯Ã •·¤¯¨¦½®¤¤µ·¬­½­¾°·´¤­¤¬¬§¬¤À·¨´¤µ·ª°–¨º¨´½°ªª°¨²®¤À¤¾§¨¬±¨ ÷¬¨³¬«¸¯¨À²¸µ¬¤µ·¬­Ã¨­µ¸¦º´²°¬µ¯Ã­¤¬¨­§ª¯²­´¤·¬µ¯Ã·²¸µ¸µ·¿¯¤·²¶ ­½·¬·²²³²À²Àµ¼¶°¤¯ª°¯³²´²Ä°°¤¨­¹´½µ²¸°¤­Ã¯ª­¤¬²¬³¬²µ­®ª´²À ¤°·À³¤®²¬·²¸„º¯¤°·¬°¨·©½°·ó¼¶¨À°¤¬²²¸µ¤¥À¾°¤¶½°«´¼³²¶²²³²À²¶ ¤°¤§¨Àº«ª­¨¯¾µ¤¤³Ã·¤µ³®½º°¤·²¸«¨²­´¤·¬­²Ä­¤«¨µ·Ç·²¶­¤¬¸³¿´±¨ ³´¼«¸³²¸´¦Ã¶µ¨­´Àµ¬¯¨¶¹½µ¨¬¶·ª¶³´Ãµ¹¤·ª¶¬µ·²´À¤¶ Š¨³¬­´½·ªµª·²¸„º¯¤°·¬°¨·©½°·¤°·¨®¬­½¨³¬¥¨¥¤¬¼«¨À·¨®¨µÀ§¬­¤­¤¬§¨° ¸³½´±²¸°½®®²¸¨À§²¸¶¤°¤·´²³¾¶«¤µª¯¤À°¨¬÷¬ª¨°§¨ºÃ¯¨°ª§¬¤³´¤¦¯½ ·¨¸µª·²¸Œ´½°¯¨·¬¶Š“„«¤¦À°¨¬¤³Ã«¾µ¨¬¶¬µºÄ²¶·¼°µ­®ª´²³¸´ª°¬­Ç° ¾µ·¼­¤¬¤°·ª°·¨®¬­¿®¾±ª¦¬¤î¤·¤¯¨¦½®¤©ª·¿¯¤·¤§¨°·ª°¾º¨¬²¨­½ µ·²·¨³´Ã¨§´²¶¤®®½·²¬¨´¤·¨À²³²¸¨­¹´½©¨·¤¬¯¨·²°¤°Ç·¤·²³°¨¸¯¤·¬­Ã ª¦¾·ª™¤¯¨°¨Â ¼ÌËÀÁÓÊǼÀÆϾÍÔ¸ÊËƸÇØËÀÊ ÉÌÄ˾ȾËÀÁÒÊ»ÌÄÑüÀÊÇÆÌÉ˾ÈÔ½ÆÌÄËÆÄ ɾüÈÀÄØÇÈؼ»ÈÆ–ÎøÄËÀļ˽ÑÄË ŸÈÔÉÀþÉËÀºÃÓ¿¼ÐȼÔ˸À¾¸ÌÈÀ¸ÄÓ ÃÒȸÁ¸¿ÜÊÆ«¸Ã¼Ä¼Ö¿¸üËÑÉμÀÉ˾Ä ÇÈÆɼÌÎÓ˾Ê¥¸È¸ÉÁ¼ÌÓÊÁ¸À¸Ä½¾ËÓɼÀ »¾ÃÆÉÔÐÊĸÉ˸øËÓÉÆÌÄÆÀ»À¸»¾ÂÜ ɼÀÊËØ˼¿¸¼ÔĸÀªÈ¸°µ±µºÀ¸ËÆÄ¡ÆÌ ɸ¹Ôĸ»ÜɼÀ¸ÄËÔ¿¼Ë¼ÊÆ»¾ºÔ¼ÊÉËÆÌÊ ÌÇÆÉ˾ÈÀÁËÒÊÁ¸ÀÆǸ»ÆÙÊËÆÌ œ¼ÁÂƺÀÁӸĸÃÒËȾɾÉËÆžÈÑÄÒ»Ðɼ ˾»ÌĸËØ˾˸ÉËÀÊ‹”…Á¸À˾ĉ‰ĸ ¸ÌÅÓÉÆÌÄ˾Ķë¸ÂËÆÌʽ¾ËÜÄ˸ÊÆÌ ÉÀ¸ÉËÀÁӼǸÂÓ¿¼ÌɾËÆ̸ÇÆ˼ÂÒÉøËÆÊ ËÐļÁÂƺÜÄÁ¸Àɼ¹¸ÉÃØËÆÌ»ÀÁ¸ÀÜø

ÇÈÀĸÇØüÈÀÁÑÎÈØÄÀ¸œÉÁ¾ÈÓ¸ÃÍÀ ɹÓ˾ɾËÆÌɾüÈÀÄÆÙÇÈÆÒ»ÈÆÌÁ¸ËÑ ˾ÄÇÈƼÁÂƺÀÁÓǼÈÔÆ»ÆÁ¸ÀÀ»À¸Ô˼ȸ ÆÀÃÆÄÆøÎÔ¼ÊËÆÌÉ˾Ä˾¼Øȸɾü ËÆÄ¡ÆÌɸ¹ÔÒ»¼ÀŸÄØËÀËÆÇÆÂÀËÀÁƿȾ ÉÁ¼ÌËÀÁØÁ¸Ë¼É˾ÃÒÄÆÉ˾Ĩ¼Î¼ÈÑľ ǼÈÄѨ§®¯À°·Ã¸­¾ÆÇÆÔ¸¸Ä˸ĸÁÂÑ ˾ÄÁÈÔɾÇÆÌÉƹ¼ÔɼÆÂØÁ¾Ⱦ˾Ä ÁÆÀÄÐÄÔ¸ ¡À¸ ÁÈÔɾ ÇÆÌ »À¸ËÈÒμÀ ˾Ä ÀȸÄÀÁÓ ÁÆÀÄÐÄÔ¸ ÇѼÀ ÇÆÂÙ ÇÀÆ øÁÈÀÑ ¸ÇØ ËÀÊ ¼ÇÀÃÒÈÆÌÊ»À¸ÍÆÈÒÊËÐĸÅÀÐøËÆÙÎÐÄÓ ËÐļÁÇÈÆÉÜÇÐÄËÐÄÇÆÀÁÔÂÐÄȼÌÃÑËÐÄ ÇÆÌÒÎÆÌÄÇÈÆÁÙϼÀظ¸ÇØ˾ÄÀȸÄÀÁÓ ¼Ç¸ÄÑÉ˸ɾËÆÌ

ÒÉǸɼËÆÎÒÈÀËÆ̧ÙÃÍÐĸü˾»ÀÓº¾É¾ËÆ̼ÇÀÁ¼Í¸ ÂÓÊËÆÌ»ÓÃÆ̖«¼ÕÈÑËÎÂÃÄØËÀ¸˾Ê—¸º»Ñ˾ʾ ÍÑȸËÆ̽Ó˾ɼ¸ÃÒÉÐʸÇØËÆÌʸÄËÀÇÑÂÆÌÊĸǾÈÜ ÉÆÌħ¶µ¬­²Ã¿¸­É˾ĸÄËÔǸ¾ÍÌÂÓÁ¸Àĸ½¾ËÓÉÆÌÄ »¾ÃÆÉÔÐÊÉ̺ºÄÜþœѾǼÌÈѸÈÄÓ¿¾Á¼Á¸ÀËØ˼˸ ÃÒ¾˾ʖ«ÆÌÂÎÑÂÑÄÆÀŸÄÇÌÈ¥ÒÄ˼ÑËÆøÁ¸À¸ÄÑü ÉÑËÆÌÊ»ÙƺÌĸÔÁ¼ÊËȸÌøËÔÉ˾Á¸Ä «È¼ÀÑÉ˾Á¼¾¼ÇÒù¸É¾ËÐÄ»ÌÄÑüÐĸÉ͸¼ԸʺÀ¸ ĸÎÐÈÔÉÆÌÄËÀʼÃÇؼüÊÇÆ»ÆÉ͸ÀÈÀÁÒÊÆÃÑ»¼Ê¤À –üÈÀÁ¸ÄÆÔ»¼ÄÎȼÀÑÉ˾Á¼ĸǸÈÒùÆÌÄ

Šs¤´¦¤´À·¤t¦¬Ã´·¤µ¨·¤º´Ã°¬¤·ª¶ œ¢ÑÇƾºÀØÈ˸ɼ˸ÎÈØÄÀ¸˾ÊÇÔËɸÊ d§·©§·Ãº§eÇÆÌ»¾ÃÀÆÌȺӿ¾Á¼É˸ËÒ¾ËÆÌÆÌ ¸ÀÜĸü˸ÎÈÜø˸˾ÊÀ˸ÂÀÁÓÊɾøԸʧÙÃÍÐĸü ˾ÄǸÈÑ»Æɾ¾¹¸ÉÔÂÀÉɸ¡¸Èº¸ÈÔ˸˾Ê–§¨µÅ§¹½Ó˾ɼ ËƸÇØËÆÄÇÀÆ;ÃÀÉÃÒÄÆÇÀËɸ»ØÈÆ˾Ê¢ÑÇƾÊĸ ÎÆÈËÑɼÀ˾ÄǼÔĸËÆ̸ÆÙ ¡¼¸ÌËÓ˾ļÌÁ¸ÀÈÔ¸ÆǼÈÔ;ÃÆÊÃѺ¼ÀȸÊ»¾ÃÀÆÙÈ º¾É¼ÃÀ¸ÇÔËɸü˸ÎÈÜø˸˾ʼÄÆÇÆÀ¾ÃÒľÊžË¸ÂÔ¸Ê ¶·À¸¯³µ ¨§¸¯±¯°Ç¹ À¸¶·µ ²µº¸§·Á±§ Á¸À°Ç°°¯³µ ³ºµ²Àº§ Á¸À˾ÊÒ»ÐɼËÆØÄÆø˾ʹ¸ÉÔÂÀÉɸÊ–ÇØ ËØ˼¾ÇÔËɸ¸ÌËÓǸȸÉÁ¼Ìѽ¼Ë¸ÀɼÆÂØÁ¾ÈÆËÆÄÁØÉÃÆ ¥ÈÆοÒʼÁ¸ËÆÄËÑ»¼Ê¼ÆÈËѽÆÄ˼Ê»ÀÒÉÎÀɸÄÆÂØÁ¾ Ⱦ˾ÄÇؾüÁÆÌÉËÆÙÃÀ¸¼ÇÆÎÓʼÄÜÃÀ¸t¹¸ÉÔÂÀÉɸ ˾ʧ¸¹ÆÖ¸ÊuθÀȼËÆÙɼ˸ÇÂÓ¿¾¸ÇØ˾ÄÑøÅÑ˾Ê ªÈÆÄËÔ½ÆÄ˸Êĸþ¼ÈÜɼÀ˸øÁÈÀѼÌÁѺÑÄËÀ¸˾ʾ ¼É˼ÃÃÒľÁ¸Ë¸¹ÈØοÀ½¼ÁÆÃÃÑËÀ¸ÇÔËɸÊÇÆÌ˾ÊÇÈØÉͼ ȸÄ œǼÈÔ;þ¶¯º¸§·Ã§¶·À³º¯ØÇÆÌƦ¸Í¸Ò¼ šÉÇؽÀËÆ¡ÇÈÑÄËÀ»¾ÃÀÆÙȺ¾É¼˾ÄÇÈÜ˾t¡¸Èº¸ÈÔ˸u ¼ÔĸÀ¸Ç¸È¸Ô˾ËÆÊÉ˸¿ÃØʺÀ¸ËÆÌÊËÆÌÈÔÉ˼ÊÇÆÌǼÈÄÆÙÄ ¸ÇØ˾¢ÑÇƾ¸ÂÂѼÁ¼ÔÉÌÎÄѽÆÌÄÁ¸ÀÆÀ»ÀÑɾÃÆÀËÆÌ ÁØÉÃÆÌ˾ÊÇÆÂÀËÀÁÓÊÁ¸ÀËÆÌ¿¼ÑøËÆÊ
¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

–²“’–ŒŒ

™Šš¢Š ”…•…‰‘‰Ž˜•…•š‹ˆ˜‘…‹–—‹‡‰•…‘…‰—…—‹‘˜”“ší•‹–‹—í‘–“–…ˆ‹“Ž•…—í‘

s™·¸³½t±¤°½ ­¤¦­¨®¤´À¤ª œ¦¦¨®¤¾´­¨®

¥

ÂÜȾºÀ¸³Á§®­º«Ã§É˾Ä Á¸ºÁ¼Â¸ÈÔ¸¹Ñ½¼À¾©©« ±§Á·°«±¼ÄØϼÀËÐÄ ¹Æ̼ÌËÀÁÜļÁÂƺÜÄËÆÌ §¼Ç˼ùÈÔÆÌŸ¸ÀÃÑÂÀÉ˸ÎÐÈÔÊ˸ t¹¸ÈÔ»À¸uËÆÌ¡¼ºÑÂÆ̧ÌĸÉÇÀÉÃÆÙ üËÆÌʧÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁÈÑ˼Ê–ÄÁ¸À ÉËÀÊžÆÌÄÔÆÌËÆ=ÈÀÉËÀ¸ÄÆ»¾ÃÆÁȸ ËÀÁØ0ØÃø˾Ê¡ÒÈÁ¼Â»¶µ½Ë·­¸« Á¸ËÑÒÅÀÃÆÄÑ»¼ÊɼÉÎÒɾüËÆ Á¸ÀÁ¸ËҺȸϼ˾μÀÈØ˼Ⱦ ¼ÇÔ»ÆɾÇÆÌÒμÀɾüÀÜɼÀÇÆËÒɼ ¼ÌÈмÁÂƺÒÊÁ¸ËØÈ¿ÐɼĸǸȸ üÔļÀ¾°»·Ã§·½­ÇÆÂÀËÀÁÓ»Ùĸþ É˾ÎÜȸ¼ÂÒÐ˾ÊÌÇÆÎÜȾɾÊËÐÄ §ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁȸËÜÄ ¨ÆÀÉËÆÈÀÁاÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁȸËÀÁØ ŸØÃøü¾ºÒ˾ËÆÄÌÇÆÌȺØšÅÐ˼ ÈÀÁÜÄ™·§³°†À±º«·–º§Ä³²À©«· Á¸Ë¸ÇÆÄËÔÉ˾Á¼ÉËÆ yËÆÃÀ ÁÈØ˼ÈÆÇÆÉÆÉËØËÆ̼»ÜÁ¸ÀÒĸÄ ¸ÀÜĸ¤À§ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁÈÑ˼ÊÒÎÆÄ˸Ê Æ»¾º¾¿¼ÔɼÈÓžü˾ÄǸȸ»ÆÉÀ¸ ÁÓ¼ÁÂƺÀÁÓ¹ÑɾËÆÌÊy˸Á¸ËÜ˼ ȸÆÀÁÆÄÆÃÀÁÑÉËÈÜø˸yËÜȸ tǾÈÜÄÆÌÄËÆÃÑÈøÈÆu ¨¾ÄǼÈÔÆ»Æ˾ÊÁ¸ºÁ¼Â¸ÈÔ¸ÊËÆÌ ‡°Á·½§·³º–·Á³º«·ÆÀ§ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆ ÁÈÑ˼ÊÉ˾ÈÔο¾Á¸ÄÇÈÆÉÐÈÀÄѸÇØ ˸üɸԸÉËÈÜø˸É˾»ÀÑÈÁ¼À¸ ˾ʼÇÆÎÓÊ˾ʼÙÁƾʼ̾üÈÔ¸Ê

ËÐÄÎȾøËÀÉ˾ÈÔÐĨÜȸØÃÐÊy ü˾ÄÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÁÈÔɾyÎÑ¿¾Á¼ Á¸À¸ÌËÓ¾»¼Å¸Ã¼ÄÓÏÓÍÐÄÁ¸ÀÆÀ §ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁÈÑ˼ʹÈÒ¿¾Á¸Äü ¸ÁØþÇÀÆÉÌÈÈÀÁÄÐÃÒľ¼ÁÂƺÀÁÓ ¹Ñɾ §Ë¾ÄÇȸºÃ¸ËÀÁØ˾˸¹Ò¹¸À¸ËÆ ÁÌÈÔ¸ÈÎÆÃÓÄÌøËÐļÌÈмÁÂƺÜÄ É˾˜¼ÈøÄÔ¸Ó˸ľ§¶µªµ°¯²§¸Ã§ Á¸ÀËÐÄ»ÙÆüº¸ÂÙ˼ÈÐÄÁÆÃÃÑËÐÄ ¼ÅÆÌÉԸʡÀ¸¸ÇÆ»ÆÁÀøÉÔ¸ÇÆ̼Á ÍÈÑÉ˾Á¼ü˾Ä˼ÈÑÉËÀ¸¸ÇÆÎÓÁ¸À ˾ļÄÔÉÎÌɾËÐÄÃÀÁÈØ˼ÈÐÄÁÆÃÃÑ ËÐĤüºÑÂÆÊÁ¼È»ÀÉÃÒÄÆÊËÐÄ¼Ì ÈмÁÂƺÜÄÓ˸ÄÇÑÄËÐÊËÆÁØÃø ËÐĚ¼̿ÒÈÐÄ™¾ÃÆÁȸËÜÄÇÆÌ ¸Ä¸ÃÒļ˸ÀĸÉÌÃøÎÓɼÀü˾ ¡ÒÈÁ¼ÂüËÑËÀʹÆ̼ÌËÀÁÒʼÁÂÆ ºÒÊËÆ̧¼Ç˼ùÈÔÆÌÁ¸ÀĸÉξøËÔ ÉÆÌÄ˾ļÇØüľÁ̹ÒÈľɾ˾Ê ÎÜȸÊ

¥¤®¨­¤°Ã°¨¶ t˜À¸ĸÎÑɼÀ¾¡ÒÈÁ¼ÂËÀʼÁÂƺÒÊ ËÆ̧¼Ç˼ùÈÔÆÌ¿¸ÇÈÒǼÀĸÒμÀ ¸ÄËÔǸÂØ˾ÊËÆÄv¶§·À°“²¶À ²§eºÈÑͼÀθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑËƺ¼È øÄÀÁØǼÈÀÆ»ÀÁØd,IB>@>EetŸ¸ÀÆ ¸ÄËÔǸÂØÊ˾Ê,ªÈ¸ÄÁ—ÑÂ˼ȧ˸ÕÄ ÃѺ¼È»¼Ä¼ÔĸÀÍÌÉÀÁѤÃÇÑøu šÄÃÒÉÐÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊÁÈÔɾʾ

¡ÒÈÁ¼Â»¼Ä»ÔÉ˸ɼĸÌÀÆ¿¼ËÓɼÀ Á¼ÛÄÉÀ¸ÄÓÇÆÂÀËÀÁÓÌǸºÆȼÙÆÄ˸Ê °§³Ç³«¹É˾ĸºÆÈÑ–ÄËÀ¿ÒËÐÊÆÀ §ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁÈÑ˼ÊyǸÈÑ˸¸ÈÀÉ˼ ÈѸÄÆԺø˸ËÐÄ˼¼Ì˸ÔÐļ¹»Æ ÃÑ»ÐÄy¼Å¸ÁÆÂÆÌ¿ÆÙÄĸ«¶¯±Á©µ»³ ËÀÊļÆÍÀ¼¼ٿ¼È¼ÊÇÆÂÀËÀÁÒÊËÆÌ ¼ºØüÄÆÌ—·Ãºµ»ˆ·Ç²µ» ¨ÆμÀÈØ˼ÈƺÀ¸ËÆÌʘ¼ÈøÄÆÙÊ §ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁÈÑ˼ÊyØÇÐÊÁ¸ÀÉ˾ º¼ÀËÆÄÀÁÓ–ÌÉËÈÔ¸yÓ˸ÄØËÀ¾Á̹¼È ľËÀÁÓËÆÌÊÉÌļȺ¸ÉÔ¸ü˾«ÈÀ ÉËÀ¸ÄÆ»¾ÃÆÁȸËÔ¸ËÆÙÊÉËÆÔÎÀɼÇÆ ÂÙÁ¸¿ÜÊÌÇÆÎȼܿ¾Á¸Äĸ¼Í¸ÈÃØ ÉÆÌÄÇÀÉËÑ˾ÄÇÆÂÀËÀÁÓ˾Ê™¼ÅÀÑÊ ˜À¸ËÔĸÉËȸͼÔÂÆÀÇØÄÆϾÍÆÍØÈÆÊ ÇÈÆÊËƧÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁȸËÀÁØŸØÃø ˾ÉËÀºÃÓÃÑÂÀÉ˸ÇÆ̾¾º¼ÉÔ¸ËÆÌ ÉÌļȺѽ¼Ë¸ÀɼÁ̹ÒÈľɾÉÌĸÉÇÀ

ÉÃÆÙÌÇØ˾¡ÒÈÁ¼ÂÁ¸À˾™¼ÅÀÑ t¨¸ÁØÃø˸ÇÆ̼ÔθĸÇÆÉËÆÂÓ ĸ¸ÄËÀÁ¸Ë¸ÉËÓÉÆÌÄËÆÄÁ¸ÇÀ˸ÂÀÉÃØ üËÆÄÉÆÉÀ¸ÂÀÉÃØ»¼ÄÇÈÆÉÍÒÈÆÌÄ ¼Ä¸Â¸ÁËÀÁÓÇÈØ˸ɾ¼ÅÆÌÉÔ¸ÊuËÆÄÔ ½ÆÌÄÆÀdBG:G<B:E-BF>Le

s²¬¯Ç¯¨°ªº¨®Ç°¤t t¤ÀϾÍÆÍØÈÆÀºÙÈÀɸÄ˾ÄÇÂÑ˾ ÉËÆÌʧÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁÈÑ˼ÊÂغÐ˾Ê ÉÌÃüËÆÎÓÊËÆÌÊÉ˾ÄÁ̹ÒÈľɾ ¡ÒÈÁ¼Âž»À¸Ô˼ȸÃÑÂÀÉ˸ɼǼÈÀØ »ÆÌÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊÁÈÔɾÊÆÁØÉÃÆÊ ÒμÀ˾ļÄËÙÇÐɾØËÀÆÀÉÌÄ˾ȾËÀ ÁÆÔ¼ÔĸÀÁ¸ÂÙ˼ÈÆÀ»À¸Î¼ÀÈÀÉËÒÊ˾Ê ÆÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊuÂÒ¼ÀƐ¶Á·³§·³º†Á ¸«±¹ÇÆÂÀËÀÁØʸĸÂÌËÓÊËÆ̚¼٠¿¼ÈÆÌ¥¸Ä¼ÇÀÉ˾ÃÔÆÌËÆÌ—¼ÈÆÂÔÄÆÌ ¤ÎÈÆÄÆʧ˸ÕÄÃѺ¼ÈƼÇÆÄÆ

ø½ØüÄÆÊÁ¸ÀtÓȼÃÆÊ»ÀÇÂÐÃÑ ˾ÊuÁÑ¿¼ÑÂÂÆǸÈÑÃÇÆȼÔĸŸ ĸÍÒȼÀÉËÆÁØÃø˾ÄÇÈƾºÆÙüľ ¸ÔºÂ¾ËÆ̨ÀÊ˼¼Ì˸ԼʾÃÒȼÊÃÑ ÂÀÉ˸ÒμÀ¼Å¼ÂÀο¼Ôɼ²§©³Âº­ºÀ¸ ˸ǼÀÈѺø˸ËÆ̺¼ÈøÄÀÁÆÙ¨Ù ÇÆ̧ÎÆÂÀ¸ÉËÓÊ˾Êt'NQIuθȸÁËÓ ÈÀɼËÆħ˸ÕÄÃѺ¼ÈtÁÆÀÃÜüľμ ÂÜĸu ™ÀÁ¾ºØÈÆÊÁ¸Àt»¾ÃØÉÀÆÊÌÇѾ ÂÆÊu¸ÇØËÆƧ˸ÕÄÃѺ¼È»À¼ËÒ ¼ɼÉ˼ÄØÊÉÌļȺÑ˾ÊËÆÌÇÈܾÄ Á¸ºÁ¼ÂÑÈÀÆ̘ÁÒÈθÈÄ˧ÈÒÄ˼ÈÁ¸À ¼ÔĸÀÒĸÊÁ¸ÂØÊÇÆÂÀËÀÁØÊ»À¸Î¼ÀÈÀ ÉËÓÊÇÈƼÈÎØüÄÆÊÃÑÂÀÉ˸¸ÇØ˾Ä ÇÀÆÉÌÄ˾ȾËÀÁÓÇËÒÈ̺¸ËÆÌÁØÃø ËÆÊ œº·§©¿ªÃ§ËÆ̧ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁȸ ËÀÁÆÙŸØÃøËÆʼÔĸÀØËÀÉËÆÌÊËȼÀ ÉÓÃÀÉÀÃÓļÊÇÆ̸ÇÆÃÒÄÆÌÄÒÐÊËÀÊ ¹Æ̼ÌËÀÁÒʼÁÂƺÒÊ»¼ÄÃÇÆȼÔĸ ¸ÂÂÑżÀ¾ºÒ˾Ÿ¸À¼ÇÀÁÆÀÄÐÄÀ¸ÁÑ ¸ÁØþtƧ˸ÕÄÃѺ¼È»¼Ä¼ÔĸÀ§ÈÒ Ä˼ÈÇÆ̸ºÁÑÂÀ¸½¼˸ǸÀ»ÀÑÉËÆÄ »ÈØÃÆÓÒǸÀ½¼ÃÇѸÃÇÈÆÉËÑÉËÀÊ ÁÑüȼÊuÂÒ¼ÀÆ¡ÑÄÍȼĢÁÔÂļÈ »À¼Ì¿ÌÄËÓÊËÆÌÀÄÉËÀËÆÙËÆ̪ØÈɸ t™¼ÄÒμÀ˾ÄǼÔȸ˾ÊÇÈƼÁÂƺÀ ÁÓʼÁÉËȸ˼ԸÊÁ¸ÀǸÈ~ØËÀ¼ÔĸÀ »¾ÃÆÍÀÂÓÊÐÊÌÇÆÌȺØÊšÅÐ˼ÈÀ ÁÜĸÌËØ»¼Äü˸ÍÈѽ¼Ë¸Àɼ¸ÕÁÓ ÌÇÆÉËÓÈÀžºÀ¸˾ÄÁ¸ºÁ¼Â¸ÈÔ¸u t¤§Ë¸ÕÄÃѺ¼È͸Ôļ˸Àº¼È¸ÉÃÒ ÄÆÊÁ¸ÀÁÆÌȸÉÃÒÄÆÊ¥ÈÒǼÀĸ ÇÈÆÉǸ¿ÓɼÀÊÇÆÂÙºÀ¸ĸËÆÄÁÑļÀÊ ĸθÃƺ¼ÂÑɼÀuɾüÀÜļÀÆÇÆÂÀ˼À ÆÂغÆʕý§·³º–µÈº¬«t¡ÆÀѽ¼ÀǼ ÈÀÉÉØ˼ÈÆü¿¼ÔÆ˾Ê¡ÒÈÁ¼ÂǸ ÈÑü¸ÄËÔǸÂØ˾Ê™¼ÄÒμÀÇÑ¿ÆÊ »¼ÄÒμÀØȸøÆÙ˼Á¸ÄÒĸØļÀÈÆ ºÀ¸ËƸÙÈÀÆÇÆÌĸ¼ÃÇļÙɼÀËÆÄ ¸ØuÇÈÆÉ¿Ò˼À ¤Á¸¿¾º¾ËÓÊ¡ÇÒÈĸÈÄË—ÒɼÂÊ ¼ÔĸÀÃÑÂÀÉ˸Á¸Ë¾ºÆȾøËÀÁØÊt¤ §Ë¸ÕÄÃѺ¼È»¼Ä¿¸ºÔļÀÁ¸ºÁ¼ÂÑÈÀÆÊ ¨Æ§ÆÉÀ¸Â»¾ÃÆÁȸËÀÁØŸØÃø¿¸ÁÑ ļÀÁ¸ÂÑĸ¼ÇÀÉËÈÒϼÀÉ˾ħ³º¯¶µ ±Ãº«»¸­Á¸ÀÔÉÐʸÌËؼÔĸÀËƸĸ ºÁ¸ÔÆÉËÑ»ÀƺÀ¸˾ļǸÄÔ»ÈÌÉÓ ËÆÌu

’š¸º´Ã¶“²¶·²¸„´­·¬­²ÄÄ­®²¸

š

ÔĸÀËÆÄÒÆt‰±³ºµ·À³ºµuÁ¸ÀÁÑËиÇØ ËÆÌʸÀÜÄÀÆÌÊÇѺÆÌÊËÆÌÁÈÙ¹¼À˼ÈÑ ÉËÀ¸¸ÇÆ¿Òø˸ÍÌÉÀÁÆÙ¸¼ÈÔÆÌÁ¸ÀǼ Ëȼ¸ÔÆ̤–ÈÁËÀÁØÊŸÙÁÂÆʼÔĸÀËÆ ǸÄÑÁÈÀ¹ÆÃÓÂÆ˾Ê°ÈÀ»ÆʺÀ¸ÇÒÄ˼ǸÔÁ˼Ê˾ •¿¸Ã§ËÀÊ‹³¿²Á³«¹”µ±¯º«Ã«¹ËÆÄŽ§³§ªÀ ˾‘µ·¨­©Ã§Á¸À˾‡·µ¯±§³ªÃ§t¥ÆÀƸÇØ˸ ҿľºÙÈиÇØËÆÄ—ØȼÀÆ¥ØÂÆ¿¸Á¼È»ÔɼÀÉËÆ ǸÀÎÄÔ»À˾Ê–ÈÁËÀÁÓÊ¡ÆÄØÇÆÂ¾Ê u»À¼ÈÐËÑ˸À Ëƺ¼ÈøÄÀÁØǼÈÀÆ»ÀÁØd,IB>@>Ee œÁÂÀøËÀÁӸ¸ºÓÁ¸ÀËÆÂÀÜÉÀÃÆËÐÄÇѺÐÄ ÉËÆÄ–ÈÁËÀÁØ»ÔÄÆÌÄ˾»ÌĸËØ˾˸ÇÂÒÆÄÉËÀÊ ÎÜȼÊ˾ÊǼÈÀÆÎÓÊÇÆÌ¿¸¼ÇÀÂÙÉÆÌÄ˸˼ÎÄÀÁÑ ÇÈƹÂÓø˸Á¸À¿¸»À¸¿ÒÉÆÌÄ˸¸Ä¸ºÁ¸Ô¸ÁÆÄ »ÙÂÀ¸ĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄÉ˾ÄÑÄ˾ɾËÐÄÇÂÆÌ ËÆǸȸºÐºÀÁÜÄÇØÈÐÄ §¸ÍÒÊÇÈƹѻÀÉøÒμÀ¾¦ÐÉÔ¸ÇÆÌÉÙÃÍÐ ĸüËƺ¼ÈøÄÀÁØǼÈÀÆ»ÀÁØtÁȸËÑظ˸Á¸ ÂÑθÈËÀÑÁ¸À¼ÔĸÀ¾ÀÉÎÌÈØ˼ȸ¼ÅÆÇÂÀÉÃÒľ ÎÜȸºÀ¸ËÆüºÑÂÆǸÀÎÄÔ»ÀËÆÌ–ÈÁËÀÁÆÙu

œ¡ØÉθ»À¸¿Ò˼À»ÙƼÀ»ÀÁѹ¸¿ÌÉÁÑ;ËÙ ÇÆÌ2NWºÀ¸˾Ä¼Å¼È¼ÙľɾËÆÌÇÌ¿ÃÒĸÉËÆÄ –ÈÁËÀÁØÁ¸ÀÒÅÀºÀº¸ÄËÀ¸Ô¸ǸºÆ¿È¸ÌÉËÀÁÑÇÆÌ ÃÇÆÈÆÙÄĸÁÀÄÆÙÄ˸ÀÃÒɸÉËÆÌÊÇѺÆÌÊÆÇÆÀ¸ »ÓÇÆ˼¼ÇÆÎÓ¥ÈÆÎÐÈÑÃÑÂÀÉ˸É˾ĸÌÇÓº¾ ɾ˼ÉÉÑÈÐÄÇÌȾÄÆÁÔľËÐÄÉÁ¸ÍÜĺÀ¸ËÀÊ ¸ÄѺÁ¼ÊËÐļȼÌÄÜÄÁÑËиÇØËÆÌÊÇѺÆÌÊ œÈÐÉÀÁÓÁ̹ÒÈľɾÒμÀ¸ÌÅÓɼÀÃÑÂÀÉ˸˾ ¸º·§º¯¿º¯°Â˾ÊǸÈÆÌÉÔ¸Á¸À»ÈÑɾÉ˾ÄǼÈÀ ÆÎÓËÆÌ–ÈÁËÀÁÆÙ´ÂÆÁ¸ÀÇÀÆÉÌÎÄÑ˸ÈÐÉÀÁÑ ¸¼ÈÆÉÁÑ;ÇȸºÃ¸ËÆÇÆÀÆÙÄÇËÓɼÀÊɼÃÀÁÈÓ ¸ÇØÉ˸ɾ¸ÇØËÀÊÄÆȹ¾ºÀÁÒʸÁËÒÊÇÈÆÁ¸ÂÜ Ä˸Ê˾ÄÒÄËÆľ¸ÄËԻȸɾËÆÌ´ÉÂÆœ¡ØÉθ ÒμÀÌÇƹѼÀ¼ÇÔɾʸÇØËÆÉ˸œÄÐÃÒĸ °¿Ä¾ÎÑÈ˾üÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒļʼ»¸ÍÀÁÒÊ»À¼Á»À ÁÓɼÀÊÉËÆÄ–ÈÁËÀÁØÁ¸À¼ÄËØÊËÆÌÒËÆÌÊ¿¸¼Å¼ ˸É˼Ô¸ÇؼÀ»ÀÁÆÙÊËÆÌ»À¼¿ÄÆÙÊÆȺ¸ÄÀÉÃÆÙ ¤…·ºµÈ·—¸¯±¯©°À·µ¼¼Å¼È¼ÌľËÓÊËÆÌ¥Ø ÂÆÌÁ¸À¼ÁÇÈØÉÐÇÆÊ˾ÊÈÐÉÀÁÓÊÁ̹ÒÈľɾÊ ÇÈƼÀ»ÆÇÆԾɼÃÑÂÀÉ˸ØËÀ¸Ä»¼Ä¸Ä¸ºÄÐÈÀ

ÉËÆÙÄÆÀÈÐÉÀÁÒÊ»À¼Á»ÀÁÓɼÀʾ¡ØÉθ¿¸¸ÇÆ ÎÐÈÓɼÀ¸ÇØ˾§ÌÄ¿ÓÁ¾ËÆ̤œšºÀ¸Ëƈ𧯵 º­¹ŒÀ±§¸¸§¹

„§´¤°¨Àª’¸½µ¬¦­·²° ´ÉÆÁÀ¸Ä¸ÁÆÙº¼Ë¸ÀǼÈԼȺÆÉ˾ÄtÁÆÙÈɸu ËÆÌ–ÈÁËÀÁÆÙÆÀœÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼʼÔĸÀ¶µ±È ¶Ã¸¿t–ÄÉ˾ÄÁÆÙÈɸüËÒÎÆÌÄÇÒÄ˼ҿľÆÀ œÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼʼÔĸÀÉ˾ľ¿ÒɾuÂÒ¼ÀÆ ĸٸÈÎÆÊ˾ʸüÈÀÁ¸ÄÀÁÓʸÁËÆÍ̸ÁÓÊ—¬¯³ ¶·µ»°¹ –ÄËÀ¿ÒËÐʺ¼ÈÑÉËÆǸÀÎÄÔ»ÀÒμÀÃǼÀÆŸ¸Ä¸ »ÑÊÇÆÌÉμ»Àѽ¼ÀĸÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÑɼÀÒĸüºÑÂÆ ÂÀÃÑÄÀÉËÆÄ–ÈÁËÀÁØÒĸÁÒÄËÈÆÉËȸËÀÐËÀÁÓÊ ¼ÁǸԻ¼ÌɾʼÀ»ÀÁÑǼÈÀÇÆÂÀÁÑÉÁÑ;Á¸ÀÒĸ ǸºÆ¿È¸ÌÉËÀÁØœÁ̹ÒÈľɾËÆÌÇÈпÌÇÆÌÈ ºÆÙ–ºÃ¨«³šÀ·¶«·Á¸Ë¾ºÆȼÔ˸ÀÇÑÄËÐʸÇØ ˾ĸÄËÀÇÆÂÔ˼ÌɾØËÀÆÀ¼Ç¼Ä»ÙɼÀÊÇÆÌÒμÀÁÑ ļÀÉ˾ÄǼÈÀÆÎÓ»¼Ä¼ÔĸÀ¸ÁØþÀ»À¸Ô˼ȸɾø ÄËÀÁÒÊœ¹ÆȼÀØ˼ȾÁ¸Ä¸»ÀÁÓ¹Ñɾ®Â¼ÈËÇÆÌ

¹ÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÉËÆľÉÔ²ÂÉüȼÔĸÀÇÀÆÁÆÄËÑÉ˾ ¡ØÉθǸÈÑÉ˾ĤËѹ¸ œ˜ÈÆÀ¸ĻԸÇÆ̼ÁÇÈÆÉÐǼÔ˸ÀÇÆÂÀËÀÁѸÇØ ˾ˆ§³Ã§ÁÀļÔ˸À¼ÇÔɾʻȸÉËÓÈÀ¸ºÀ¸˾»À¸ ÃØÈÍÐɾÃÀ¸ÊÇÆÂÀËÀÁÓÊÂÙɾÊÉËÆÄ–ÈÁËÀÁØ ¨¸ÌËØÎÈÆĸØÃÐʾŸÆǼºÎѺ¾ÒμÀ»ÈÆÃÆÂÆ ºÓɼÀÒĸ¼Á˼˸ÃÒÄÆ«·«»³­º¯°Ç¶·Ç©·§²²§ üÉËØÎÆĸ¼Ç¼Á˼ÔļÀØÉÆËÆ»ÌĸËØÄǼÈÀÉÉØ ˼ÈÆËÀÊ»À¼Á»ÀÁÓɼÀÊ˾Ê –ÂÂÑÁ¸ÀºÀ¸˾¢Æȹ¾ºÔ¸ÇÆÂÂÑ¿¸¼Å¸È˾ ¿ÆÙĸÇØ˾ÉÌÃǼÈÀÍÆÈÑ˾ʦÐÉԸʨƴÉÂÆ ÒμÀÇÆÂÂÑĸ¼µ¨­®«Ã¸ÇØËÆÇØÉÆ»ÌĸÃÀÁÑ ¿¸ǸÔżÀËÆθÈËÔËÆÌ–ÈÁËÀÁÆÙ¾¡ØÉθ–ľ ¦ÐÉÔ¸¸ÁÆÂÆÌ¿ÓɼÀÉÁ¾ÈÆÇÌȾÄÀÁӺȸÃÃÓ¾ ¢Æȹ¾ºÔ¸¿¸¼ÔĸÀ¸ÌËÓÇÆÌ¿¸ÌÇÆÍÒȼÀǼÈÀÉ ÉØ˼ÈÆŸ¸ÀËØ˼¿¸¼ÃǸÁÆÙÄÍÌÉÀÁÑËØÉÆËÆ ¢–¨¤ØÉÆÁ¸À¾šÌÈÐǸÕÁÓ°ÄÐɾÉ˾ĸĸÃÒ ËȾɾ°Ä¸ÊÄÒÆÊ›»½·Ç¹”DZ«²µ¹ÉËÆÄǸºÐ ÃÒÄÆ–ÈÁËÀÁØ»¼Ä¼ÔĸÀÃØÄÆÉ˸¹À¹ÂÔ¸ËÆÌ¢Ë¸Ä ¡ÇÈÑÆÌÄ


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ™Šš¢Š —•—‹ˆ˜‘…‹–—‹‡……—“Ž“…—“˜‘—…‘‰Ž“‘”‰‘——

’s·½°¬t¾µ³¤µ¨·¤­²°·¾´

§

˸ËÆÌÎÈØÄÀ¸¿¸ ÃÇÆÈÆÙɼĸ¼ÔμÉÌ Ä˸ÅÀÆ»Æ˾¿¼Ô¸ÂÂÑÆ ‘º§³¯Á±Žµ³¶«³ºÃº Á¸ËÑͼȼĸ˸ȸÁÆÌÄÓɼÀÇÑÂÀ ˾º¸ÂÂÀÁÓÇÆÂÀËÀÁÓÉÁ¾Ä ÁØÃøËÆÌd‰»·Ë¶­“¯°µ±µ ©Ã§eÒÉǸɼظ˸ÁÆÄËÒÈÁ¸À ¸Ä¸»¼Ôο¾Á¼º·Ãº­ªÈ³§²­ÉËÀÊ ¼ÌÈмÁÂƺÒÊü ÔºÆ Ò¼ÀϼÃÑÂÀÉ˸ĸÌǼÈ͸¸º ºÔɼÀÁ¸ÀËÆÌʧÆÉÀ¸ÂÀÉËÒÊÇÆÌ ÓÈ¿¸Ä»¼Ù˼ÈÆÀyÇÆÉÆÉËÀ¸Ô¼Ê ÃÆÄÑ»¼ÊÇÔÉиÇØËÆÁØÃøËÆÌ –§·°µ¬Ãyü §¼ÇÆÂÂÒÊ ǼÈÀÍÒȼÀ¼ÊÆÀ§ÆÉÀ¸ÂÀÉËÒÊÒ θɸÄÃÑÂÀÉ˸˾»¼Ù˼Ⱦ¿Òɾ ¸ÇØËÆÌʤÀÁÆÂغÆÌÊ ¨ÒËÆÀÆ®·Ã§²¨µ»¼Ä¼ÔθÄ ÇÆËÒÁ¸Ë¸ÍÒȼÀĸ¼ÇÀËÙÎÆÌÄÆÀ ˜ÑÂÂÆÀ¥ÈÑÉÀÄÆÀÇÆÌü¼ÇÀÁ¼ ͸ÂÓÊ˾Ä‘ºµ²¯³Ã°†µ»§³Áº ¼ÔθĸÇÆÉÇÑɼÀÃØÂÀÊËÆ ÉËÀʼÁÂƺÒÊËÆÌ tœ¾žÆÌÄÔÆÌÓ˸ľ:R ˾ÊÇÆÂÀËÀÁÓÊÆÀÁÆÂƺԸÊu¼ÔǼ ÆŸÆġǼÄËÔËÆÇѸÀÇÆËÒ tŸØÁÁÀÄÆÊ¢ËÑÄÀuËÆ̘¸ÂÂÀÁÆÙ ¡Ñ¾ËÆÌ~ÉËÆÌÊÆǸ»ÆÙÊ ËÆÌyÒĸĸÇÔ¿¸ÄÆÉÌĻ̸ÉÃØ ÆÀÁÆÂغÐĺÀÑǾ»ÐĸÉËÜÄ ÃÇÆÒøºÈÆËÜÄ–ÌËØʼÔĸÀ ƹ¸ÉÀÁØÊÂغÆÊ˾ʼÇÀËÌÎÔ¸Ê ËÆÌŸÆġǼÄËÔË ¤Í¼Ô¼ÀÇÆÂÂѺÀ¸ǸÈÑ»¼Àº øɼѼʺÄÐÉËÒÊÇÈÆÉÐ ÇÀÁØ˾˼ÊÇÆÌÉÌļȺÑÉ˾Á¸Ä ø½ÔËÆÌÉ˾ÄtšÌÈÜǾ¤ÀÁÆ ÂƺԸu–ÄÑüÉÑËÆÌÊżÎÐÈÔ½¼À ƸºÈÆËÆÉÌÄ»ÀÁ¸ÂÀÉ˾ÊŠµ¬Á ¶µ¨ÁÇÆÌÒºÀļǸºÁÆÉÃÔÐÊ »ÀÑɾÃÆÊËÆØ˸ÄÉÌļ ÂÓÍ¿¾Á¸ÀÍ̸ÁÔÉ˾Á¼¼ÇÔ ¾ÃÒȼʺÀ¸˾ÄÁ¸Ë¸ÉËÈÆÍÓ Á¸Ë¸ÉËÓøËÆÊ2FH)TSFQI~X ɼÒÄ»¼Àž»À¸Ã¸ÈËÌÈԸʺÀ¸ ˸º¼Ä¼ËÀÁÜÊËÈÆÇÆÇÆÀ¾ÃÒĸ ËÈØÍÀø t¤ÀϾÍÆÍØÈÆÀÓ¿¼Â¸Äĸ É˼ÔÂÆÌÄÒĸÃÓÄÌø¨¾üºÑ ¾ËÆÌʧ³­¸»½Ã§ºÀ¸ËÆÃÒ ÂÆÄËÆÌǸÄÓ˾øÊÁ¸À˾Ä ÒÄËÆľ»À¸Ã¸ÈËÌÈÔ¸ËÆÌʺÀ¸ ËƧÆÉÀ¸ÂÀÉËÀÁØŸØÃøºÀ¸ËÆÄ ËÈØÇÆüËÆÄÆÇÆÔƼÀËÆÌȺ¼Ô ÉÓüȸuËØÄÀɼƹ¼Ë¼ÈÑÄÆÊ ÉÆÉÀ¸ÂÀÉËÓʹÆ̼ÌËÓÊŠ§³ §·Ã«‡°«³¼ÈþļÙÆÄ˸Ê ËƸÇÆËÒ¼ÉøËÐļÌÈмÁÂÆ ºÜÄ

s‡¬¤¥²®¬­Ã¶t –ÌËØÊÆt»À¸¹ÆÂÀÁØÊu˜¼Èø ÄƼ¹È¸ÔÆÊÇÆ̼Ôμ¸Ç¼Â¸¿¼Ô É˾˜¼ÈøÄÔ¸¸ÇØËÆÄÉËȸ˾ºØ ‘º«‡°µ±üËÑ˸º¼ºÆÄØ˸

–¤³´¼·²µ¾®¬§¤ ³ p¯ ¨£¨¹³¦² ©°¼±¦²q¤¼¬ ¨  µ¨¤°¸«º¬®³® ¤­Äµ´ªª®³®´¢¤° « ¬¨©®Á¯¤°¨®£¨©®Á p%FS4QJFHFMqp„  ¬ ±µ¹ª¤¨ ¤¼¬ ¨ ³®¡ ±¨©À¶ ° ©³¦ °¨±³¨©À ´³»²³¦² ¢¤¬¨¹² À¶¨«À¬® ªÀ¢¸³®´¶ «¦ª®Á ¤¨±®£»« ³®²  ªª¹ ©´°¼¸²ªÀ¢¸³¦² £¨ µ ¨¬À«¤¬¦²«®¬¨«À³¦³ ²³®´µ ¨¬®«º¬®´³¦²©®¨ ¬¸¬¨©»² ¬ ±µ¹ª¤¨ ²q

p‚¯¨³ºª®´²«À¬®²q ®Š¨©®ª¹ °©®¥¼ ¢°¹µ¤¨³®¢ ªª¨©À ¯¤°¨®£¨©Àp-F1PJOUq ±¶®ª¨¹¥®¬³ ²³¦ ¬¼©¦³®´©À«« ³®² 6.1³®´€¹ªª®´ ¯°®º£°®´±³¨²¤´°¸ ¤©ª®¢º²®¢ ªª¨©À ¯¤°¨®£¨©À©¹¬¤¨«¹ª¨ ±³ ªÀ¢®¢¨ p¯ ¬¨ ©Àq±³®®±¨ ª¨±³¨©À ,À«« 

‡¨°­´Ä¥¨¬·¬¶¹¬®²§²±À¨¶·²¸ •·ª§¬½´­¨¬¤·²¸³´²¨­®²¦¬­²Ä¤¦Ç°¤­¤·ª¦Ã´ªµ¤°·²°²°³¨°·À·¦¬¤³´²µ¾¦¦¬µª¯¨ ·²°¬­²®½•¤´­²©À³²¸¿«¨®¨¯¨­½«¨·´Ã³²°¤s­²°·Ä°¨¬t­¬½®®²·²¸¶•²µ¬¤®¬µ·¾¶Ž²¬ §²´¿«ª­¨¤³Ã·²¸¶¤°·¬³½®²¸¶·²¸÷¬s¾«¤»¨t¦¬¤³½°·¤·²¨±¨¦¨´·¬­Ã³°¨Ä¯¤·²¸½ª µ¸¯¥¬¥¤©Ã¯¨°²¶¯¨·ª°s¤³²®¬·¬­¿²¬­²®²¦À¤t –Ç´¤­¤¥½®¤µ·²­Ä¯¤·ª¶µ¸¦­¸´À¤¶­¤¬·ª¶¨­®²¦¬­¿¶¨³¬·¸ºÀ¤¶²²°³¨°·À·§¨° ­´Ä¥¨¬÷¬²¬¹¬®²§²±À¨¶·²¸±¨³¨´°²Ä°·¤µ·¨°½ô¬¤·ª¶†¤®®À¤¶s†¬¤·À«¾®¨·¨°¤¯¨³¨ ´¬²´Àµ¨·¨µ·²¨³À³¨§²¨°Ã¶¯¬­´²Ä¨³¤´º¬¤­²Ä³¤À­·ªt¤°¤´¼·¿«ª­¨²²°³¨°·À·µ·² ”ì·¨´¦¬¤°¤³´²µ«¾µ¨¬¯¨¾¯¹¤µªsˆ¦Ç«¾®¼°¤§´½µ¼µ¨³¤°¨¸´¼³¤Á­Ã¨³À³¨§²¨­¨À µ¸¯¥¤À°²¸°·¤¯¨¦½®¤³´½¦¯¤·¤t µ²¦¬¤·²¯¾®®²°·²¸œ§ª®²õ²­¤¬·²³Ãµ¨¶¤­Ã¯ª¹²´¾¶«¤¤®®½±¨¬³²®¬·¬­¾¶«¾ µ¨¬¶ ËÆ̡ѾËÆÌ~Á¸ËØÈ¿Ðɼ ĸ¼ÇÀÉËÈÒϼÀºÀ¸˸Á¸ÂÑÉËÆ ¶·µ¸°Â³¯µ¡¼ËÑ˾ÄÔÁ¾ËÆÌ ÉËÀʼÌÈмÁÂƺÒÊÈÐËÓ¿¾Á¼ ÃÑÂÀÉ˸¸ÇØÒĸÄ˾¼ÉÎÆÂÀ¸ ÉËӸĿ¸¼ÔĸÀÌÇÆÏÓÍÀÆʺÀ¸ ˾º¸ÂÂÀÁÓÇÈƼ»ÈÔ¸ËÆœ ¸ÇÑÄ˾ɾËÆÌŸÆġǼÄËÔËθ ȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÓt¸ÓÃÆÌÄÒĸÊ ¼·¯°ºÇ¹ÇÈƼ»ÈÀÁØÊÌÇÆÏÓÍÀ ÆÊŸ¸À»¼ÄÒÎÐÁ¸ÄÒĸÉÌÃÍÒ ÈÆÄĸ¼ÔøÀÍÈÀÁËØÊu t¡À¸ÍÆÈѺ§·§½µ¶µ¯Ç¹ ºÀ¸ÇÑÄ˸˸ȸÎÆÇÆÀØÊu–Ä Á¸Àº¼ÄľüÄÆÊÉ˾˜¸ÂÂÔ¸¸ÇØ ˜¸ÂÂƺ¼ÈøÄÆÙʺÆļÔÊÆŸÆÄ ¡Ç¼ÄËÔË»¼ÄÃÇÆȼÔĸ¿ÒɼÀ

ÌÇÆϾÍÀØ˾˸ºÀ¸˾º¸ÂÂÀÁÓ ÇÈƼ»ÈÔ¸¤ÉËȸ˾ºØʢ˼ ˜ÁƼÔμ¸Ä¸Á¸ÂÙϼÀüÆȺÓ ËÆØËÀÆd°Ç°°¯³µ¹‘ºÀ³¯e »¼Ä¼ÔĸÀ˜ÑÂÂÆʸÂÂј¼Èø ÄØÊ ¤tÁØÁÁÀÄÆÊ¢ËÑÄÀuy¸ÇØËÆ ÎÈÜøËÐÄøÂÂÀÜÄËÆ̸ÂÂÑ Á¸À˾ÊÇÆÂÀËÀÁÓÊËÆÌÑÇÆϾÊ Á¸ËÑËÆĺ¸ÂÂÀÁءѾyÒμÀ ¹Ò¹¸À¸¸ÇØÁ¸ÀÈظÂÂÑżÀ˾ tÎÈÐøËÀÁÓuËÆÌÇÆÂÀËÀÁ ¼Å¼ÂÒº¾Ä»ÓøÈÎÆÊ˾Ê ªÈ¸ÄÁÍÆÙÈ˾ÊÁ¸ÀËƼÁ ü˸¼ÌØüÄÆÊ˾»ÀÇÂÓËÆÌ ÌǾÁÆØ˾˸¼Å¼ÂÒº¾Ä¼ÌÈÐ ¹Æ̼ÌËÓÊËÐĥȸÉÔÄÐÄ˾Ê

˜¸ÂÂÔ¸Ê ¤ŸÆġǼÄËÔË»¾ÂÜļÀ tªÀ¼¼ٿ¼ÈÆÊ–ĸÈÎÀÁØÊu íÉËØÉÆÒμÀ¼ÇÀÉÙȼÀÇÆÂÂÜÄ ˾ªÃ°§¯­µ·©Â¼Ç¼À»Ó»¼Ä »ÔÉ˸ɼĸÌǼȸÃÌÄ¿¼ÔËÐÄ ¢–¨¤ÕÁÜĹÆù¸È»ÀÉÃÜÄ É˾˜ÀÆ̺ÁÆɸ¹Ô¸¼ÄÜ»¼Ä ÁÈÙ¹¼À˾ÉÌÃÇÑ¿¼ÀÑËÆÌÇÈÆÊ ˾ĨÆÌÈÁÔ¸ÌÇÒÈ˾ÊÆÇÆÔ¸Ê ËÆÇÆ¿¼Ë¼Ô˸ÀɼÁÑ¿¼¼ÌÁ¸ÀÈÔ¸ °Î¼ÀÁ¸Ë¾ºÆȾ¿¼ÔÇÆÂÂÑÁÀʸÇØ ËÆÌÊÇÆÂÀËÀÁÆÙÊËÆ̸ÄËÀÇÑÂÆÌÊ ºÀ¸Á¸ÀÈÆÉÁÆÇÀÉÃؼÄÜÉ˾Ä ¼ÅÒº¼ÈɾÉ˸ÌÇƹ¸¿ÃÀÉÃÒĸ ÇÈÆÑÉËÀ¸ËÆÌ¥¸ÈÀÉÀÆÙËÆ ËÓȾɼÆÌ»Ò˼ȾÉËÑɾ

p‰»¯¸²³ ¯ ¨£¨¹« ² ¢¼¬®¬³ ¨¶ ¥¹q £¨¤°¸³¹³ ¨³® ¡°¤³ ¬¨©À¯¤°¨® £¨©Àp1SPTQFDUq Á«µ¸¬ «¤ ³®¯¤°¨®£¨©À p®¨¬º®¨¯°º¯¤¨ ¯°Ä³  ¯zÀª ¬  «¹§®´¬¬ ±©º µ³®¬³ ¨  ¬³¼¬   ¬ ¥¦³®Á¬ ¯ªÄ² ¯ª¦°®µ®°¼¤² ±³®£¨ £¼©³´®„ ¤­¤Á°¤±¦¯ª¦°®µ®°¨Ä¬¤¼¬ ¨³®¤Á©®ª® ¦¤¯¤­¤°¢  ±¼ © ¨¦¤°«¦¬¤¼ ³®´²¤¼¬ ¨¦«¤¢¹ª¦¯°À©ª¦±¦q

³¨²¤¬ ªª ©³¨©º² ¯¦¢º²¤¬º°¢¤¨ ² µ¨ ¤°Ä¬¤¨³®¤­Äµ´ªªÀ ³®´³® «¤°¨© ¬¨©À ¯¤°¨®£¨©Àp3FBTPOq p„´¯À§¤±¦¤¼¬ ¨ ¥¸¬³ ¬»q¢°¹µ¤¨³® ¯¤°¨®£¨©À ±¦«¤¨Ä¬® ¬³ ²À³¨®¯°À¤£°®² Œ«¯¹« º¶¤¨´¯®±¶¤ §¤¼¬ p¤¯¤¬£Á±¤¨q £¨±¤© ³®««Á°¨  £®ª¹°¨ ³ ¤¯À«¤¬  ¶°À¬¨ ±³¦¬º°¤´¬ ¢¨ ¬º¤²¤¬¤°¢¤¨ ©º²¯¦¢º² –ªª¸±³¤®«¤¢¹ª®²µÀ¡®²³¦²¤­¹¬³ª¦±¦²³¸¬ ¯ ¢©À±«¨¸¬¯À°¸¬º¶¤¨ ¬³¨© ³ ±³ §¤¼ ¯À³®¬ ´¯¤°¡®ª¨©ÀµÀ¡®³¦²´¯¤°§º°« ¬±¦²³®´¯ª ¬»³¦


9JMQE%LVK;LV 6  1944  

!    )IIE LFBOJ>KL;VM9RBP>K<QFEH>HLH>FO;>ABK R>BM9QOBMBQLK>M<MILVQSK VJJ)USK>M<QE "OBQ>K;>H>FQEK=UQ>QET ETMOLTQEK E%LVK;LV ABKMO>DJ>QLMLF:REHBH>J;>MBOFMLI;>PQFT> HQ9TQET*LOJ>KA;>T

NTHH=SDF9=K;>=NCNOC2JMH=I?:=KJT8BD I@NODR -JTI:JTOJT

 TK9ME@CH@B=G< O@MC=K;P=G1NNCR@DN>JG9KJT@KDS@DM9PC

F@KJO8NOCI-NOJM:= )K;OCI8I=MEC8QROCG9ECOQI @KDS@DM9N@QI8G=>=IH8MJRK1IQ=K; @F=OJHH<MD= 1IPMQKJD =K;OJTRJKJ:JTRJD 9O=IOJKMJ

)@M=KJ>1N@DR -JTI:JT

)K7OJKMJNQKDF;CH@MJG;BDJOJTO=BH=O1MSC 0M:IOMDS51DI @KDO@G1MSCOCR*8MH=SO

NQKDF;OQINTHH=SDFLINF=ALI ,@KDS@:MCNCKJT E@F:ICN@=K;ODR>M@O=IDF8R=FO8R@:S@KMJJMDNH;OC

-#;K>F9ODLQSK>IBGFMQSQFPQNK STMOLSREJ9 KSK>MLPM>PJ)QSK>M<>9OLT K>H>Q>I>J?) KLVKPEJ>KQFH9TPQO>QEDFH9TR9PBFTH>FK>QFTAF> QEOL=KJ9UOFK>CQ)PLVKBHB;J>U<JBKBTLFUBO P>;BTJLK)ABT2PQEKMOLHBFJ9KEMBO;MQSPE LF AVK)JBFT>M<?>PET2H>FK>QFTBKPSJ>QNPLVK PQLDBKFH<J9QSML #MFMI9LK PQE*LOJ>KA;>R> JMLOL=P>KK>M>O>I=PLVKQEK)JVK>QET>HQ:T

S@MN;ICNJ.JO=IO8I NOCI=I=OJGDF9;SPCOJTKJO= HJ<3MIF=DOJIF;GKJOJT(CFJT1I= N@K8IO@K=M= G:@RH@O=FQ?DF1JI;H=O= # $!F=D" ,=K; >=NCKJT8H@GG@I==KJO@G8N@DOCI=MS9OJTO8GJTR OCRB@MH=IDF9RFTMD=MS:=R 8A@M@OCIFQ?DF9JIJH= N:= !" "#+KDS@:MCNC'JN@D?LI=R *= NDF9OCR@KD?:QEC9O=II=?CHDJTMB9N@D8I=KMJB@ A<MQH==K;OCI.=8I8QROJ5@M>J<MBJ H8NQOJTJ KJ:JTJD(<HH=SJDP=K@MIJ<N=INOM=O@<H=O==K;O= @?1ACOCR/@B1GCR*M@O=I:=RNOCICK@DMQODF9+T MLKC 4JH@B1GJ=TO;NOM=ODQODF;@BS@:MCH=JGJ FGCMLPCF@NODR)TBJ<NOJT ;O=IO=NTHH=SDF1 NOM=O@<H=O=?D8>CN=IOJI(CFJT1I= +KDF@A=G9R; GQIOQINTHH=SDFLI?TI1H@QIJM:NPCF@J)H@MDF1

BMFQFR9JBKLFBK>KQ;LKQSKFPUVONKR9PBSK>HOF ?NTAVQFH)QET>HQ:T !KLFBUROFH9TAVK)JBFTDF> QFTLML;BTB;U>JBBKEJBOSRB;B;U>KMO>DJ>QFH)B        MFCLOQFPQB;K>HO>QL=K>KLFUQ)Q>MBO)PJ>Q> >VQ<P:J>FKB<QFR>MO>DJ>QLMLFL=KQ>KP=KQL ULF PQLJBQ>G= B;U>KH>Q>C9OBFK>M>O>MI>K:PLVKQLVTBO J>JF>>M<?>PEHF<QFABKJMILC)OFW>KH>R<ILV. J>KL=T LFLML;LFM;PQBV>K<QFLAF>?<EQLTPQO>QED<T)QLK?OF PH<Q>KBHB;KEQEKMBO;LALPQL*Q<?BO MLVB;K>FQLHLKQFK<QB B<IEQEAF)OHBF>QETK=UQ>TQET ET%LVK;LV EPVJJ>UFH: OLPEJB;LJBQ>G=>II;>TH>F!DDI;>T JB>MLQ9IBPJ>K>MBOF J9KLVK>M<BHB;QEK>M<?>PE

IJR=MSDNOM1OCBJR2OJT1DO)VU@IS1JT@M +KD>:>=NC -JTI:JT

)K;OJKMJNQKDF;CH@MJG;BDJOJTKJG@HDFJ<=IO=KJFMDO9 6G=I/J<MS@IO

MO>DJ>QLMLFL=P>KQEKQBIFH:MOLP9DDFPE

ON@M I=TODFJ<=FJGJ<PJTOJT=ILO=OJT?DJDFCO9OCR(TH H=SDF9R+FNOM=O@TODF9R&<I=HCRNOCI+TMLKC

)K7OJKMJNQKDF;CH@MJG;BDJOJTTKJGJS=BJ<54 /K; JTI (<IO=BH=)I=OJGDFJ<%DJMFN1DM - QLH>Q)PQOSJ>QLVH>O9>GFSJ>QFHNK?)@>JBQ>MO<PSM)

- :JBO>QLMOS;L0FHM:DBPQE*<QF>OL?I:Q>>O9I>PET PQL<OQPJLVRDF>K>ABFQEKBMF?;?>PEJBOFHNK"OBQ>KNKPQO>

P>JBK>MOLUSO)JB>OD)H>F?D:H>JBPQEPHLQBFK:M>O>IF>H: /M:OU>KMLII)MIL;> Q<PLBHB;K>MLV9JM>FK>KPQLKMLORJ<<

QFSQNKPQ>>JC;?F>>ML?>QFH)PH)CE &!%  $ HLV?9KQ>JBQLVTPQO>QFNQBTM)KQ>QLV>KB?)WBFQEAF)RBPE 1H>KBJF>Q9QLF>HLV?9KQ>P:JBO>QLMOS; MLVJBQO;>PBH)MST

PLH>FBHB;K>MLVB;U>KPEHNPBFMINOEHFB;U>K>KL;GBFQFTJMLV

H>Q9?>FK>K>M<QEO)JM>H>FBMF?F?)WLKQ>KPQLKJBD)IL>KBI HVPQ:O>MLVQ>>K9?>WBPQLBM)KSH>Q)PQOSJ> +FK>=QBTCN K>W>KL9K>TPQLK)IILKH>RNTGBC<OQSK>KQ>CLOQED)PQLM) KSH>Q)PQOSJ> 7IEK=UQ>>HLVD<Q>KLDAL=MLT>M5QFT>O?=IBT M)KSPQLJBQ>IIFH<H>Q)PQOSJ>.

*LOJ>KA;>TQ>GEJBONJ>Q>QET ET%LVK;LV LF)KAOBTAF>Q) UQEH>KK>BMF?F?>PQL=KPQ>>ML?>QFH)PH)CE J9P>PQ>LML;>R>

.JIO1NOJ';MONHJTP -JTI:JT

)K7OJKMJNQKDF;CH@MJG;BDJOJTKGJ:=MSJT51MD( /KJ<

-=OSPQFTA9H>LF>GFSJ>QFHL;)OUFP>KK>MBOK)KBA;MI>>M5 QEC)I>DD>H>FK>CSK)WLVKPQLVTLAEDL=TK>GBHFK:PLVK !OU;

H>M<OQBTQLVTDF>K>ABUQL=KQ>LU:J>Q> #J)TJ>TB;U>KDO) @BFDF>QL>OJ>Q>DSD< !M5QEK>KLFUQ:MINOEQLV9?D>FKB CSTH>F>HL=DLKQ>KR<OV?LF ,L9K>JBQ)QL)IILQ>LU:J>Q>

>OJ)A>MBOKL=PBQL&>K)IF (Q)KLKQ>T9GS>M<QEK>HQ:QET

J>TJBJ>=OEHO9J>H>F>HL=P>JBQFTK>VQFH9TAF>Q>D9T >M5QLJBD)CSKL +FMBOFPP<QBOLFB;U>JBHLFKSK:PBFQEK&VOF>H: >II)L3M)QBO4B;UBK>J>TMBFI;D>I<DF> 8PQBO>JM:H>JBPQ> PH)CEFPLOOLMNKQ>TM)KSPQ>H>M<KF QLPH)CLTU>J:ISPB

QEKBVOFH<QEQ>MLVB;UBI<DSQETPVKKBCF)T BKNQLABIQ;LB;UB MOL?I9@BFEIFLC)KBF> &>RNTJFIL=PBPQLK,=ML MO<PBGB9GS>

H>FQBIFH)3!MLUNOEPEPH>CNK4 &FBKNDFK<Q>K>VQ< ?I9M>JB QOFD=OSQEKVM<ILFMEKELMLJM:JBQ>RSOEHQ)H>FQ>H>Q>AOL

M<QEKB;PLALQETPHEK:TQEP=KQLJE>K>I>JM:JF>TEIF>UQ;A>T H>FB;MB3F>ABT VM)OUBFH>FI;DLT:IFLT4.

JFH)K>?)IILVKJBQ>MVOL?<I>QLVTH)RBI;D>IBMQ)H>FQ>> KQFQLOMFIFH)K>BCLOJL=K.

O)DJ>QF PQFT %LVK;LVQLV

LH>FO<TABK:Q>KBVKLXH<T

)K7OJKMJNQKDF;CH@MJG;BDJOJT?@F=I8=4U+ 5DJTU J

H>FVM:OUBH;KAVKLTK>>K>?IERB;EMOLH>RLOFPJ9KE9K>OGEQSK BMFUBFO:PBSK 1QPFL0FHU>XABVQFH<QLV!XWBKU)LVBOAFH>FLIL

41BH= *=NDGDF;(<IO=BH=5=HN1DM  

DEJ9K>B;UBKBVOFH<QEQ> JF>HFLPUBQFH)>MO<?IBMQLTM>O)DSK

 'M>;KLVJBPQL! #!ML?>QFH< H)CLT#M;RBPET )I>PP>MLI=CLVOQLVKF>PJ9KE (Q)KLVJBPQEK>HQ:PQFT

;DLMOFK>M<QEK9K>OGEQET>M<?>PET EE!BOLJBQ>CB O<JBKE,>GF>OU;>H>Q)CBOBK>MBQ)GBFJB>BOLMI)K>M;PS>M<QFT

QLVH>FOL=ABKQLVBM9QOBMBK>MOLUSO:PBF?)PBFQLVMOLH> RLOFPJ9KLVPUBA;LV #HB;KBTQFTHO;PFJBTNOBTSPQ<PL LBMFHB

BUROFH9TDO>JJ9T 9QPFNPQBK>HO>Q:PBFPQLK9IBDU<QETD9CV OBTH>FAO<JLVTPQO>QEDFH:TPEJ>P;>TJB>PC)IBF> +F =JJ>

C>I:TQETJBQBSOLILDFH:TVMEOBP;>TMOL9?IB@B<QFLH>FO<T R>?BIQFSK<Q>KQ<PLNPQBK>BMFQO9@BFQEK>M<?>PE !M<QEK

 (LKFH)MVO) JBD)IBT>MNIBFBT 6JLVKQVUBO<T <G>QS BN &>R>O;P>JBQO;>USOF) ,OLJBO:J)UEH>F>M>;PFBTPHE K9TCO;HET


 

!8ILPD 'KUJ:KU     

 $# $

 "!  " #

  $"  " $  !UN,LNKANT;IAJ==L7PKTRNE; 3RNE;G=Q=N: OPDGA !9N=IA=ETI=HMPKUS &J<TP==NGAP,G=H9 =HH,OPK @,OKSL=N=IKJA<KUJANI=JK:=GNK>KHEOP8S(KEIDQ9G=IA8J= @:RNK

OPN=PERPEGMJ@UJ,IARJ E=L=N,@AECI= G=QKNEOPEG9UL9NFAD OUI>KH9PDSDHAGPNKJEG9SPATJKHKC:=S DKLK:=8QAOAAGP;SHAE PKUNC:=SP==L=NT=ERI8J=N=JP,NPDSCANI=JEG9SLHAUN,S %L: ODSG=P=OGAU,OPDGA8J=SULKQ=H,OOEKS=CRC;SIAP=BKN,SLA PNAH=:KU=L;PD$NAP=J:=OPD-KNI=J@:= /8HKSD=L;>=OD@E AUGKH<JQDGA=L;@UKLNKG=P=OGAU=OI8J=HEI,JE==J=TMI=P= LKUBPE,TPDG=J=L;GKUB,NE=AILKNEGMJLHK:RJ &=L;>=OD@AJUL9NFA=J=:I=GPD =JP:QAP=OUJK@A<PDGA=L; LN=CI=PEG9OB=C9OPESL=N=H:ASG=E=L:OPAUPD=EI=PKTUO:=OPD JKNI=J@EG9AJ@KTMN=LKUG;OPEOA>=N<P=PKP:IDI=OA=JQNM LEJASVR8SOPKUSG=PK:GKUSPDS-KNI=J@:=S .EQUO:AS=UP8SO9 I=J=JPDJ=NT9PKUP8HKUSAJ;S=EI=PDNK<LKH8IKUG=EA:T=JRS= LKP8HAOI=PDJ=LAHAUQ8NRODPDS=HH:=SG=EPDJ=LKB;NPEOD PKU(;GGEJKU"PN=PK<LKUA:TA9@DBP,OAEOP=LKHRJEG,O<JKN= "P=LANEQMNE=@A;HRJ=UPMJPRJEOPKNEGMJOPECIMJUL9NFA

  "9IAN==L:OPAUP=LUN,;HIRJG=EI,TDOPK@,OKS

G=EDGKGKNKI=T:=PRJOPN=PDCMJ#WVAJT,KUANG=E)KJPCG;IANE DKLK:=OUJAT:OPDGAG=EIAP,PKJL;HAIKIAPDIKNB9OUCCN=

!KHH8S=LMHAEAS ;F=PR AMAL8VDO=GE,HHDIE=I8N=   &I8N=G;H=ODS #JPAL:QAOD1

BEGMJ@EAJ8FARJ ;LKUK#WVAJT,KUAN=LKG=HA:PKJ4CCHKOUJ, @AHB;PKU0?UTKL=Q9G=EOUILHACI=PEG;1 CE=J=H,>AEPDJLHD

&=L;>=ODOPD-KNI=J@:=9NQALNKSAGLH9NRODAJ;SOTA@: KULKU9QAHAPD@E,JKEFDAJ;S@A<PANKUIAPMLKU6L8N==L;PK =J=PKHEG;6OPDUPEG9%UNMLD /KOT8@EK=UP;CAJJ9QDGAOPD O<JK@KPDS(=V=ILH,JG= PKJ'=JKU,NEKPKU G=E=LKB=O: OPDGAOPK(AIL8GPKJ#<CKUOPKPKU:@EKUTN;JKU *=:JAP=ELRSOPD@DIEKUNC:==UPK<PKUIAPMLKUOUIBR JK<O=JK"P,HEJG=EK/OMNPOEH #L;PDJ,HHDUL9NFAKHECRN:= PRJ"UII,TRJ 5CG=EN=DC=HHEG9=JP:OP=ODA:TAAE@KLKE9OAE IA=J=BKN8SPDSPESOUII=TEG8SULDNAO:AS=JPEG=P=OGKL:=S CE=PDJL=NKUO:=EOTUNMJ@UJ,IARJPAQRN=GEOI8JRJOPDJLA NEKT9PDS-KNI=J@:=S #UP9D=>HA?:=PDSOUII=TEG9S=JPE G=P=OGKL:=SUL9NFAD=EP:=LKHHMJOUII=TEGMJ=LRHAEMJG= P,PDJ=L;>=OD .E"<II=TKEL:OPAU=J;PEQ==JPEIAPMLEV=JGKUN=OI8JKUSAB8 @NKUSG=E>N8QDG=J=JPEI8PRLKEIAAL:HAGPASPAQRN=GEOI8JASIA N=NT:AS%S%SG=E=HAFELPRPEOPMJ =HH,G=E,NPE=BETQA:OAS=L;PK #J=PKHEG;)8PRLKAL:HAGPASIAN=NT:AS!AVEGK< /KJN;HKPKUS OPDJ=L;>=OD8L=EF=JAL:ODSP=KTUNRI=PEG,8NC==HH,G=EKEBU

NRI8JD=L,JPDODPKU)KJPCG;IANELKUQARNK<OA;PEK>=QI;S PKUP=CI=P,NTD8LABPALKH<>=N<SOPKJ4EG2

! 

J;P=JOPD),CTD #JG=E9P=JCJROP;;PEPDJLANEKT9PDS),CTDSPDJG=Q,NEV=J J=NG=HEAUPEG, D=JDOUT:=PRJLHDNRI,PRJ9P=J8G@DHD /=AH HDJEG,LHK:=9P=J=L;P=LNMP=LKU@E8OTEO=JP=ALEG:J@UJ=JAN, AGPAHMJP=SPDJ=LKOPKH9PKUS "PES P=FDIANMI=P=PDS/N: PDS 'KUJ:KU P=LHK:=OUJK@A:=S,NTEO=JPKIL=N,VOBUNKGK LMJP=SP=C=HHEG,L=N,HE= /==LK>=PEG,PKULNMPKUG<I=PKS G=PAUQ<JQDG=JOPDJ=GP9G=EOPES ,NTEOAD=L;>=OD PRJ=J@NMJ /=AHHDJEG,LKHAIEG,L=N8IAEJ=JOP==JKEGP,PRJ=GPMJLNK OB8NKJP=SG,HU?DOP==LK>=PEG, /K:@EK=L;CAUI= G=P,PK OK<NKULK OPDJLANEKT9PRJAHHDJEGMJLHK:RJAG@DHMQDGA=A NKLKNEG9AL:QAODPDSLKU=JPEIAPRL:OPDGA=L;P== JPE=ANKLKNEG,;LH=PRJLHK:RJ "PK>E>H:KPKU0(KI>;EPKU =J,PKU1LKUGUGHKBKNA:=L;PES AG@;OAES0/K!KJP:GE1K@DIKOEKCN,BKSG=EOUCCN=B8=S-:GKS !DC=@,S=BEANMJAE8J=OTAPEG;GAB,H=EKCE=PKUS=B=JA:S9NR

!=N,PDJG=PKT9PDSTMN=SI=S PKAHHDJEG;!KHAIEG;=U PEG;LKHAIK<OALH,EOPK>NAP=JEG;IALHDNMI=P=5HHDJAS=FER I=PEGK<S=HH,G=EAB8@NKUSJ=UPEGK<S=L;PKILKNEG;I=S=U

ASPKUILKNEGK<I=S=UPEGK< KEKLK:KEIAPDQ8HDO9PKUSLNK OB8NQDG=JJ=K@DC9OKUJ@UKAILKNEG,LHK:=OPES=B<H=GPAS

PEG; "UJ;@AU=JOUII=TEG8SJDKLKIL8SOPD)AO;CAEK9PKJ#PH= JPEG;+GA=J; "PDJEOPKNEG9=L;>=ODIAPA:T=JKEGKN>8PAS0(NEA

HAEPKUNC9OKUJRS=UPKOT8@EKEGUI=PKQN=<OPAS &=L:OPAUP=ALEG:J@UJD=UP9=LKOPKH9AGPAH8OPDGA@:TRSG= IE,G,HU?DOA=L;OP=OD=J=LJK9S=L;P=CANI=JEG,LKHU>K

V9S1G=E0/KL,VDS1 PK=JPEPKNLEHEG;0"=H=I:S1G=EAILKNEG, LHK:= #L;P=P8HDPKU#LNEH:KUPKU KEGU>ANJ9PASPRJAHHDJE GMJLHK:RJA:T=JH,>AEOTAPEG8SK@DC:ASCE=PDJALEGA:IAJD=L; >=OD /KI;JKLKU8IAJAJ=I,QKUJ9P=JKEOTAPEG8SDIANKID J:AS "PES 'KUJ:KU P=AHHDJEG,LHK:=8H=>=J@E=P=C8SLKUP=9 QAH=JJ=OUIIAP8TKUJOAIE=ODI=JPEG9=LKOPKH9 .EANI=JK:A:T=J@DIEKUNC9OAEOP=OPAJ,PDS),CTDSPAN, OPE=Q=H,OOE=J=NGKL8@E=P=KLK:=8BN=V=JPKJ@N;IKOPESOUI I=TEG8S=LK>=PEG8S@UJ,IAESLNKSPESC=HHEG8S=GP8S )LNKOP,=

&EOPKNEG9=L;>=ODULKOPDN:TPDGA=L;P=PAHAUP=:=ALE

L;P==LK>=PEG,G=EP=LHK:=OUJK@A:=SQ=LKNA<KJP=JJ=NG=HE AUPEG, P=KLK:=Q=8LNALAJ==JK:FKUJL8JPA=OB=HA:S@:=UHKUS I8O=OPK=T=J8SQ=H,OOEKJ=NGKL8@EK

PA<CI=P=PDSPATJKHKC:=S P=KLK:=AP8QDO=JOPDJULDNAO:=PRJ

.EGKN>8PAS0(NEAV9S1G=E0/KL,VDS1>N:OGKJP=JI=V:IA,HH=

OEG8S=JPEFK;PDPASPDSL=H:NNKE=SG=EPDSO=QN9S,IIKUOPESL= N=H:AS G=EKL,JP==LN;>HALPKSG=EN;SOPDJLANEKT9PDS),CTDS

OUII=TEG,LHK:=OPKJDO:KU,EPOPD-;PEK#CCH:= =LKOPKH9 LKUALEH8TPDGAJ=B8NKUJOAL8N=S9P=JDOUJK@A:=,HHRJLK HAIEGMJG=E=LK>=PEGMJLHK:RJLNKSPDJ=GP9 ;LKUQ== LK>E>=V;P=JD>NAP=JEG9 D)AN=NT:=!AVEGK<PDS$NAP=JEG9S DS"PN=PE,S/=LHK:=8LHA=JIAOEC9=OUNI,PKUG=EKE,J@NASA L,J@NRJ=J;HASPESQ8OAESI,TDS AJMDOBK@N9G=GKG=EN:=I=E

JKNI=J@EG8S=GP8SLNKGAEI8JKUJ=P=>UQ:OKUJOP=NDT,CE=J=

HA:= G=ECE7=UP;DOUCGAGNEI8JDOUII=TEG9ALETA:NDODT=N= GPDN:OPDGARS0(KI>;EPKU =J,PKU1 &.2,%.",#-.#%"',)&)!#%*)-*-'.*,),2)(.#* .)#&)    ,#--.,1*',.3,1(/,+*0(*)3*,0.!0(-."-( 4"-(*%)(.."(%),3 *)&'#%-,,$".)3)3#+( *#'&#  . ,-"#)(3-+(. %-#1,)1 U

xenofonb@gmail.com


 

/HY\`T 4[eZJ[e 

 UUU

@<3=@<30C:.7E3D66>AC1H 4/>3E3I2?3E@AC@LA3?E/ D@J>6DE9KB?9E9?ACG:?/"3: 8:3?33<C:4@=@8@2>6DE9? 

  &:F6C:?.H5:3<@A.H3?38<303 AC@LA1F6D98:3E9?;6<@2C3D9 A?62>3E@H<3:DB>3E@H60?3:AC@ EG?AJ=B?+ED:E3<3?$=:3<3=@2? E:H6765C606H?33?3=$4@2?E3 EG?ACG:?B?6?9>6CGE:<B?6<A@ >AB?AC@<6:>.?@J?38JC0D@J?@: ACGE38G?:DE.H5C:>2E6C@:E9?.3 D6K1? #64$D9E3DE@:I603A@J.I@J>6 >.IC:3JE/E9?BC3DE3I.C:3>3H <3:>6565@>.?9E9?ACGE:$EG?6 

* %( RMJZQ`MU [9^dbZ`Tc6UdMXMW[\[LX[e`[Y[U ^MJ[X9a[cWMUQ\U`HaTWQ_`M!$cQ\QUPI XHQU HPb_MZ\^UZ `Tc]^Mc\[eQ\UN9XXQU[ZKY[c`Uc\^[NXHOQUc`bZ*( %$!!'AH_`TWQPTXMPITR[^9PM_`[MX]ZUA*+# ')-$)",!)$ WMUWKYYM`MVH^[eZ`M*(%$!!'M\K`[YQ_T YH^U Cd[eZ`Uc\^]`QcQZPQJVQUcYH_MM\KYUM\M^9Z[YTPUM PUWM_JM\[eQ\U`^H\QUY9XU_`M_`MWKYYM`MZM\M^QYNMJ Z[eZWMU_`TZQWX[SUWIPUMPUWM_JM=5MUYUMcWMU[XKS[c SUM`UcQ`MU^QJQcPTY[_W[\I_QbZ `MWMZ9XUMWMU`M*(%$!!' SUM`JWMZQJcPQZYUX9QUSUM`Uc_eYN9_QUc\[eW9Z[eZH`_U] _`QZMHd[eZ`M\^]`MM\[`QXH_YM`MMW^UN]c`TZ]^M\[e WXQJZ[eZ[UW9X\QcA*((1 PQZ_eSWUZQJ`MUM\K`[SQ S[ZKcK`UMe`9`M*(%$!!'QJZMUYQ_`[UdQJM\[ePQZHd[eZ Me`[Lc\[eOIRU_MZ`[`QXQe`MJ[PJb^[ W^J_UY[SUM`[Z 3XXTZM`Tc`QXQe`MJMc_`USYIcA* (.01 [UM\[WMXLOQUc SUM`[ZU_de^K9ZP^M`[e,;.PJZ[eZWMU\MJ^Z[eZ M\K`M \M^M_WIZUMWMU`M\^b`[_HXUPM`[e?IYM`[c@`[ YHd^U PU9R[^Qce\[aH_QUc9XX[edM^MW`I^MA;U!$&'WUZ[L Z`MUHVe\ZMWMUM\QeaLZ[Z`MU\^[c`[ec[\MP[Lc RJX[ec WMUOTR[RK^[ec`[e/10;5 >TZNXH\[eZ`TfTYU9ZMH^ dQ`MU_`T6UdMXMW[\[LX[eWMU PQZ VH^[eZ \]c ZM MZ`UP^9 , "&(.$*)3 _[eZA*3'()3( WMU_`MA 2)3(("()3(-.) .[ZPJZM\Q^UW[\HcYU_a]Z WMU $%.3)'1 Y9XU_`M`bZ`TXQM_`H^bZA5M -.#('*&)"%-!$ WK\M^9PQUSYMSUM`[Q_b`Q^UWK , * `Tcd]^Mc`MK_M_eYNMJZ[eZ .#('$*& 3,%$ _`[ K\[e[U?M_`H^Qc@`[e '' .)(3 WMZMXU[LWXIaTWMZZMe\[_`[LZ 2,# * .#( & YQS9XQcYQU]_QUc_`UcMY[UNHc &# `[ecDWe^JbcMe`[JM^dJf[eZM \K`[ecWMX9MYQUNKYQZ[ecA ;_[UH\MU^ZMZ Qe^]e\[X[SJ_`QYUMYQJb_T Q Z]_`MYQS9XM\[^`[RKXUM[U\Q^UW[\HcaMRa9_[eZ`[ >[WMWK_`Td]^MYMcQJZMUK`UM^dJf[eZM\K`M Qe^] WMUWKN[eZWMUPL_W[XMMZQNMJZ[eZWMU\^[c`M\9ZbA* .`M9XXMTQNP[Y9PM_eZQdJ_`TWQYQ`[YQ`MZM_`Qe`U WKWMU`UcSZb_`Hce\Q^N[XHc`bZ`TXQ\M^Mae^9`bZ WMUM \KdaQc`[N^9PeHd[eYQKX[ec`[ec5X[ef]ZMW9Z[eZM ZMXL_QUcSUMYUMMWKYTR[^9SUM`TZ`^[Y[W^M`JM /IVMYQ MPHXRUMA2S9X`QWMUWMZHZMZR^H_W[_`TR9`_MWMU_`[Z XKS[\^K_b\[_`TZ`TXQK^M_T /IVMYQAG\bc\IVMYQWMU _`UcMW^[PQVUHcW[^]ZQcWMU`[WMWKQJZMUK`UW9\[U[UPQZ`[ WM`MXMNMJZ[eZWUKXMcA* ,.%$ HWMZQ[/M\MP^K_[c `[e!%`TZ\Q^M_YHZTQNP[Y9PM_QYMSMfJ_`[e8e^^I WMX]Z`McM^WQ`KWK_Y[M\K`[WMZ9XU ;WMZM\Hc\9Z`bc \[eQJdQW^M`TaQJSUM`[ec+Q^YMZ[LcHYQUZQ9PQU[c G_[ SUM`[ZXKS[\[eHSUZQ`[\9^`U QXHSdQ`MUbc MZMW^UNIcT \XT^[R[^JM\[eHXQSQSUM`TZQ\U`edJM`TcQW\[Y\Ic`bZ Qe^bQWX[S]Z 6KZ[PTY[_U[S^9R[UI`MZWMXQ_YHZ[UWMU PQZ\ISMZWMUKX[UA*.),$!0() `[e!5M^M YH^[cWMUBM^U`9`[c XJS[YQ`9`TXIVT`Tc`TXQ[\`UWIc`[ec QW\[Y\Ic_`[Z1:> 0`TYQ_TYQ^UMZI^MPU[RbZUWIf] ZT`[e0MNNM`[WL^UMW[e 

 A* ,)-*/ $ 1 SUMZM_eZQdU_`QJTYQ`9P[_T`bZMS]ZbZ`[e;XeY\UMW[L M\K`[Z!'W9ZQUTZHMUPU[W`T_JM5e^UMWJPT 1XXb_`Q YTZVQdZ9YQK`Ue\9^d[eZ_QZ9^UM_eYYQ`[dIc`[ePJPe Y[e.Me^QZ`U9PT5e^UMWJPT_`[Z\[XeYQ`[dUWK-^LX[A* *)2$,.#- `TZ_`IXT`[e_`[?/M^KZ@HZMcM\K`[ec \^]`[ec!$&'PTY[_U[S^9R[ec [:JW[c5M^MY\9_Tc WMUYQ`MWKYU_Q_`T?0RIZM@WMU`[^MPUKRbZ[`[e!'K \[eK\bcRMJZQ`MUaM_eZQ^SM_`QJWMUSUM`MUZ`Q^ZQ`UW9A* .) _eZQdJfQUWMU`TZQ\KYQZTd^[ZU9T1SSQXUWI:UW[ X[LXT e\[S^9R[Z`Mc`[ZH[_eYNKXMU[ QZ]\^[c`[(&WU Z[LZ`MU7]`Tc0Q^S[eXK\[eX[cWMU6M^JM6\MW[PIY[e MUNHNMUM`[EdMYQ\QUQP]WMUWMU^KK`U[1e`U9cWM`QeaL ZQ`MU\^[c`[!(&

š

# $#

7E9<3?F.=6E6=18GA6C:<@AB? F.=6E6@:3?3<3E3E$;6:HA@JD<. 7E@?E3:@:6C>3?@08:3E9?.3IC@ ?:$F.=6E6E3>386:C:<$A@JE@JH .<3ED3?>:3I3C$ ! E3ACG:?$E@JH(@D08@J C@60?3:AGH@:BC8@HJE:$HF3 A$6:5:3<@A.HAC@HE@E.=@H!@J?0@J <3:>6E$ <3:@%0<@H#$?6D9H 60?3:.E@:>@H8:3E3<3=@<3:C:?$E@J >A3?$<:3 &A1E63?3>.?@J>6DE@3<@JDE: <1>3H) E9?<C3E:</ '(E@505J>@! " ! F3A$6:5:3<@ A.H1AGH<$F6IC1?@>6 3A@E.=6D>3?3>9?<:?5J?62@J>6

# !"

   ?9>6CGE:<B?ACG:?B?6<A@>AB?. I@J>6<3:=.>6 DE@?%( @:BC 8@H3A35$<9HF337/D6:A:F3?1 E3E3E9D<JE$=9E9HACG:?/H6?9 >.CGD9HDE@JH  <3E$

 IGC0H?34$K@J >6<:1=3H@=1<=9C@E@I.C:>3HDE9 7GE:$,-D@8:3E@ABHF3<J=/ D6:E@6?9>6CGE:<1E@J3443E@<2 C:3<@J671D@?JA$C;6:E.E@:@6? 56I1>6?@A3C3>.?6:>.IC:D/>6C3 $8?GDE@

E@E3AC$8>3E360?3:=0 8@A@=2E305:3>6E:HAC@98@2 >6?6HIC@?:.H&  ! >6E@?  F3DEC@88J=@<3F/D@J?DE9F.D9 EG?"3>A@JC$<9&:<@?@>.36 ?B1AGHDJ?9F0K@J?DE@<3?$=: E9H#6D@860G?E33443E@<2C:3 <3F3>60?@J?8:3$==9>:3IC@ ?:$)3A1ACG:?/6?9>. CGD9 E@? F.=6E68:3E0E@D<.

?3A$F@J>6E@8?GDE1D2?5C@>@ DE.C9D9HA@JA3F30?@J?@:73?EG? >68$=G? 3DE6C:B? E@J) *==GDE6E3A3:5:$E9H '(.I@J?73?<3:>$=:DE3D66A0 A65@A@J1E3?@JC:EK/H=.>6EB C3=60A6:A.7E@J?3A3?GE$>9?2 >3E3<3:E9=67G?/>3E38:3?3>$ F@J?E9?E2I9E@J&:<@?1>@J JE$>.IC:<3:D/>6C3.>AE960 ?3:E3>6==@2>6?3EG?ACG:?B?6 ?9>6CGE:<B?6<A@>AB? U

   QMR[^YIWe^UMW9`UW[PTY[_JQeYM_`TZQRTYQ ^JPM`['YQaHYM`MY\X[SWWMU`[Z,&) \[eH\MUVMZ_`UcQe^bQWX[SHc _`[_`KdM_`^[`bZY\XK SWQ^N^HaTWMZ[,;.MXX9WMU[0`ML^[c8ed9^Tc WMU SJZQ`MUdMYKc >[Q\JYMd[^Q\[^`9f`[e?2IYM`[c@_`^QRK`MZ ( (.)(`bZY\X[SWc%&''"" (&$ ( $WMU#$#)' #)' _TYQU]Z[Z`McK`U*,#-(`[ZZKY[PJZ[Z`Mc \^[NXHOQUcSUM`[M\[`HXQ_YM`TcQWX[SUWIcY9dTc`Tc Tc4[eZJ[e\^UZM\K`Uc`[M\KSQeYM G\bcMZMRH^aTWQY9XU_`M_`[^Q\[^`9f?Me`ITYU W^IYQ^JPM`bZ!$'Q\U`QXQJd^HTW9P[eM\[^^UYY9 `bZ`bZYH_bZQZTYH^b_Tc@WMU`TZJPUM_`USYI?\^K WQU`MUSUMHZMZYUW^K \M^9XXTX[WK_Y[ K\[eWe^UM^ d[LZT\M^M\XT^[RK^T_TWMU[XMgWU_YKc@ /Q^Z]Z`Mc_`TZMZ`Q\JaQ_T`MY\X[SWMZHRQ^MZK`UT M\MSK^Qe_TYQ`9P[_TcU_dLQUSUM`M663 b_`K_[`M Y\X[SWPQZHd[eZ("(0,$-. I%.)23,0/ Q\J_T YMbcYH_[QZTYH^b_Tc >Me`Kd^[ZM HWMZMZXKS[SUM`[!'0.,)\[e[ZQU ^QL[Z`MUW9\[U[UZM`[ecN9X[eZWMUQ\HYQUZMZUPUMJ`Q^M _`[SQS[ZKcK`U[\^KQP^[c`bZd^T_`]Z`[eFZ`Q^ZQ`

:JW[c2M_UX9W[c \[e\M^[e_U9fQUQW\[Y\I_`TZ3<> SUM`[PUMPJW`e[MXX9Q^S9fQ`MUWUKXMc_`[%$&(!`[e ,;. QJZMU\MZ`^QYHZ[cYQ`TPUWTSK^[CXQZM0\e^[ \[LX[e `TZ[\[JMWMXQJ_`TZQW\[Y\I`[ebcZ[YUWI _LYN[eX[QUPUWQeYHZT_`MaHYM`MFZ`Q^ZQ` `UcZ[YUWHc _eYN[eXHc`Tc[\[JMcXMYN9ZQUe\KOT`[eWMU[,;. WMUY9XU_`MSUM`[_eSWQW^UYHZ[aHYM`UcPTY[_JQe_QD PJWTZSZbY[PK`T_TcD`[?2IYM@ C`_U9^dU_Q[\KXQY[c\[eSQZUWQLaTWQ_`[PUMPJW`e[ YQ`TZ?MZMWI^eVT@`[e8ed9^Tbc%&'$##$#&( `[ePUMPUW`L[e \^[`^[\Hc\^[c`[ec_H^RQ^ZM_M Y\[`9^[eZ`[?2IYM@ WMa]cWMUM\[WMXLOQUcSUM`[Z ^KX[WMU`Uc\M^QYN9_QUc`TcQRTYQ^JPMcWMU`[ePUQe aeZ`I`Tc_`M\[XU`UW9\M^M_WIZUM >TZJPUM_`USYI\[e_`MS^MRQJM`[e,TY[_U[S^MRU W[L;^SMZU_Y[LHdQUMZMW[UZbaQJ *-#' PJZ[Z`Mc XL_T_QHZMYQS9X[\^KNXTYM K`UM\K T4[eZJ[eK_[U P[LXQeMZYQY\X[W9WU_`[?2IYM@MXX9WMU_`MHZaQ`9 `[eHd[Z`McWMaTYQ^UZI\M^[e_JM_`T6UdMXMW[\[L X[e (.2/#%(_`[YU_a[XKSU[WMUaMWXTa[LZ\[XL S^IS[^MZMe\[S^9O[eZ`MPH[Z`MSUMMe`Hc`Uc\Q^U \`]_QUc U


 

7O`cg[ >blaQbl 

1  !! ! "!

 !#

TlgR^T_b^TQe\TaT`OaXgT\aTcXeB fblab\XeZTmR`Xab\fgba&*# ^T

W\Rg\Te^XgbQOkblaYSZX\`Xg[acedg[X hX_blfQTMcdjhTUZTQablab\X\WPfX\jgbl

hdjYTQaXgT\Rg\ +$ $,)*)/$gTfX aBe\TZ\TWXSgXeb^S`TXhX_bSf\TjX]R

keRabl 7TeB__[_T gbgX_XlgTQbW\Bfg[`Tfg[a

Wbl`Xkeba\^RbeQmbagTMdfgXaTOkbla

?BagmTX]X_QffXgT\^T\OaTXaW\TYOeba (+-)/ ! - `XgT]SgblCQ^bl@BaXf[ ^T\gia2Xe`Tada\W\b^g[gdagbl^TaT_\gX_X\dfX\R_TMgba8XcgO`Ue\b FTlgRkebaT ceOcX\aThXieXQgT\ $'#( ()#[TcRYTf[g[jW\bQ^[f[jgblg[_X bcg\^bSfgTh`bS fS`YiaT`Xg\jQW\Xj c_[ebYbeQXj Rg\TaWXaXlbWihXQbfkX W\Tf`RjcblcebZeT``TgQmX\Z\T`XQif[ gblcebfic\^bSfXR_TgTXcQcXWT hTl

bS D@BaXf[jWXaOkX\lcbZeBVX\T^R`[ g[aTaTaOif[gblfl`Ub_TQblgbl W\Rg\ Rcij_OZXgT\ WXaWOkXgT\aTTaT_BUX\g[a ^Th[`Xe\aPMcXgfb^b``Oa[Mcei\aPX

:OUT\T fXTlgRgbf[`XQbXQaT\fifgRj bcebU_[`Tg\f`RjcbllcBekX\fg[a?B

a[`Oeif[g[jXcR`Xa[jkeba\Bj^T\\fkl eQmXgT\Rg\TlgBgTXQkTa% &0-. $fg\j flm[gPfX\jZ\Tg[aTaTaOif[g[jfl`Yi

agmT^T\_OX\Rg\T^R`[^T\Z\Tg[&$"#-Xa[ `Oeif[cbl ZblfgBeblaaTcebfYO eblab\2Xe`TabQ keX\BmbagT\W[`bf\b ZeBYb\ 9a &' *4)^T\B__b\R`ijM

eQiaH D\2Xe`TabQ TcRg[ac_XleBgblj XQkTa GgeO]X\HaT^_XQfblagba@BaXf[dfgXaT

cBe]blaTcb_SfX\j

aQTjgblj^T\XQkXlcBe]X\Gfl`YiaQT^l

UUU

ceb_BUblaXaWXkR`Xa[G`XgT^R`\fPHgbl ^T\gdeT +$()*4)aTTaT_BUX\TlgRjfg[ hOf[gbl2\deZbl9lg\BTcRgba8XcgO` Ue\b ;]B__bl g[acXeTf`Oa[XUWb`BWTfl aXWeQTfXgb38 gbl&*# fgbbcbQbfl` `XgXQkX^T\b3[`Pge[j?bagb`[aBj `X f^bcRaTcBeX\TcbYBfX\jgRfbZ\TgbB `Xfb^T_b^T\e\aR`O__baRfb^T\Z\Tm[ gP`TgTg[jaOTjg[_Xbcg\^Pjkeba\Bj Lgf\ TcbYTfQfg[^XRg\[cei\aPXa[`X eig\^Pmda[hTXQaT\1-#2W\Be^X\Tj gbceiQ Xc\^ledh[^XRg\+-() $b 5B^[j5TmRcbl_bjfg[a?BagmT RcijT aOYXeX^T\bQW\bjfgbgX_XlgTQbXcX\fRW\b g[jX^cb`cPjgbl Xadb\\hSabagXjgblg[ _Xbcg\^bSfgTh`bSgRa\fTaRg\hTTcbYS Zblag\j .( . $2`X`T^eBjW\Be^X\Tj fl`UR_T\T

U

#" $#" laXWe\BfX\jXcQflaXWe\B fXia `cTj^T\UeXhXQ[cb _lcRh[g[_Sf[Z\Tg[aX^_bZP cebXWeXQblfg[a;8=;9 cbl `Rab`OfTTcRflaXeZTfQThT ceb^SVX\_RZiX^_bZ\^bST cbgX_Of`Tgbj ZQabagT\^T\hT flaXkQfblaaTZQabagT\g\jXcR `XaXjXUWb`BWXj 7ebkhOjFeQg[ceTZ`Tgb cb\Ph[^XkieQj\W\T\gOeXjX]X _Q]X\j[cedg[`XgBg\jX^_bZOj flaXWeQTf[gblaObl38 fgT ZeTYXQTg[j;8=;9`Xgblj X^_XZ`OabljX^cebfdcblj giacTeTgB]Xia D7Babj8R`cb_bjTaTYOe h[^X^TgTekPafg[a^ThTePaQ ^[ TcRc_XleBjVPYia g[j cTeBgT]Pjgbl XadmPg[fXg[ fgPe\][R_iagiaflaW\^T_\ fg\^daWlaB`Xiaceb^X\`Oabl aTXcTaX^_XZXQceRXWebjg[j Laif[j =8lfcXQeif[3[`bf\bZeB Yia3bSeX\bjFScbjFeQ`[j CgTUTaO__bj 9Zeb_B`cbj GBab\]XHg[flmPg[f[giafl aXeZTf\dacebgXQabagTjfg[ @TkR`Xa[3[`bf\bZeTYQT^T\ fg[a3[`bf\bZeTY\^P;aRg[ gTaTfgPfblaGOaTcebbWXlg\ ^RcebXWeXQbH D7TaTZ\dg[jEB``bj TcR g[@TkR`Xa[3[`bf\bZeTYQT ceRgX\aXTcRg[ac_XleBgbl g[flZ^eRg[f[XaRjTag\ceb ficXlg\^bScebXWeXQbl Xad BY[fXaTXaab[hXQ`XgT_XZR 

 #"l^_bYRe[fXkhXj[+-,/#O^Wbf[b\^bab`\^Pj

XY[`XeQWTjfX`beYP!+ *+ ,, DG8S`Ubl_bjHgbl )/,)# &*4' `XX^WRg[gba

7TaTZ\dg[@cblf`cbleO_[ W\XlhlagPgbaCQ^b8T `bn_[^T\aOb&1).-fX fX_QWXjW\ThOgX\+'*.$'# ^T\`XZB_[X\W[fXbZeTYQT Rk\Tlfg[eBb\^bab`\^P ^T hdjcXe\OkX\cb_\g\^PTaB_lf[ ' $^T\Th_[g\^B D!+ *+ ,,G8S`Ubl_bjHXQaT\ *($*2 hT^l ^_bYbeXQ^BhXFXgBeg[^T\[W\Tab`PhTZQaXgT\fX X c\_XZ`OaTf[`XQTfg[a9hPaT ;cQf[j hTW\TaO`XgT\fX`XZB_T% )**3 T__B^T\ c_bQT lcBekX\X\W\^Pfl`YiaQTaTUeQf^XgT\fX& )/-$& &/./(/ geTcXmda;ha\^P +!$( 7X\eT\djFT klWeb`\^RFT`\XlgPe\bXadhTfgO_aXgT\TcNXlhXQTjfX Xc\_XZ`OaTceRficTcblcXe\_T`UBablacb_\g\ ^bSj Xc\kX\e[`TgQXj geTcXmQgXj X^WRgXj ke[`Tg\fgOj W\TY[`\fgOj X\fTZiZXQjTlgb^\aPgia FbcedgbgSci`Tgia YS__ia %)/'0#& fXcb_S`XZB_bUTh`R^T\b\lcXShlab\g[jXY[`XeQWTj hTglcdfblaXc\^ble\^BB__T YS__TZ\Tg[aT ZbeBgbl8TUUTgb^Se\T^bl ?T_PXc\glkQT

U

`XaBgblcijfXXcQcXWbceb ZeT``Tg\^Pjfl`YiaQTj`X g[a;aRg[gT^T\g[8lfcXQei f[fSZ^_\f[TcRVXiacebjgb cTeRaWXalcBekX\ =CTaB CgTblagB^[X]OYeTfXg[acX cbQh[f[cijGWXa`cbebSaaT `cblaR_Xjb\cTeTgB]X\jfgb QW\bgfblUB_\H D3[`Pge[jFfT_TcBg[jij X^ceRficbj g[j ?Qa[f[j ;cTZZX_`Tg\da3[`bf\bZeB YiaXQcXcij[8lfcXQeif[`X g[a;aRg[gT]X^\abSaTcRg[a TYXg[eQTgiagXffBeiafl` UbS_ia^T\UeQf^bagT\fXTaT mPg[f[Z\Tfl``TkQXj Xad gblj^Tg[ZRe[fXRg\Xc\W\d ^bla g[ W\kbgR`[f[ g[j ;8=;9eQkabagTjfgba?T\BWT g[acTeBgT][8R`cb_bl^T\ g[a?;3 =3[`bf\bZeTY\^P;aRg[gT gO_bj W\Bgbl3[`Pge[?bl `c\B]X^ThBe\fXRg\GW\T_OZX gT\`Rabfg[UBf[`\Tjfl` YiaQTj `X g[ 8lfcXQeif[ 3bSeX\bjFScbj^T\g[@TkR `Xa[3[`bf\bZeTYQT WlaB `X\jcblkieQjT`Y\Ub_QT`cb ebSaaTcBaX`cebfgBgbfla W\^T_\fg\^R`Tjfi`TgXQbIH 8P`XeT fg\j gb`Xf[`Oe\ TaT`OaXgT\X^aOblflaBag[f[ giaX^_XZ`OaiaX^cebfdcia g[j;8=;9^T\TjX_cQfbl`X cijhT^TgT_P]blafX`\Tfl aT\aXg\^P_Sf[Z\Tgb^T_Rgbl ^_BWbl

U

 

* $"g[WlfYbeQTcblY[`b_bZXQgT\Rg\lcBekX\Z\Tg[a 7XgebS_TX^XQfgb-+5OZTaXb\I^T^XageXkXQjRg\^Bg\[cT eblfQTg[jfg[aO^hXf[+)-$^T\b\YigbZeTYQXjg[jcbl g[aOWX\kaTaaTcXe\XeZBmXgT\I`XgbU_O``T^Bg\Wba[gOj^B g\[cTeblfQTg[jM`XgbTm[`QigbcebYTadjMfX^TYO`cTe fg[Ra\gfTZ\TW[`Rf\bhOT`T^T\Z\TaTcX\gba^T\eRXQkTaX abk_PfX\IATQaXgT\Z\TgQg[hO_blaaTZWSaXgT\Tcb^_X\fg\^B Z\Tgb^TaB_\I* )/12 `XgBgTkT`[_BUTeb`Xge\^Bg[j 7XgebS_Tjfg[ag[_XhOTf[fgb-+Bek\fTaaTcebU_[`T gQmbagT\Z\Tgbg\hT^BaX\fg[aXcR`Xa[fXmRa D\c_[ebYb eQXj_OaXRg\f^OYgbagT\aTg[jTaThOfblaX^cb`cP`TZX\e\^Pj M( 0)( *-Mfg[acei\aPmda[ 9a`cX\[7XgebS_Tfg[a ^blmQaT`Xg\jlV[_OjhXe`b^eTfQXjcebU_OciaT`[aTYPaX\ ebSkbZ\TebSkbXcBaig[jI* +!.# gblcebOWebl g[j;EFfS`Ubl_bj?\a[`TgbZeTYQTjgbcbhXgPh[^Xb2\de Zbj9eUTaQg[j ceRXWebjg[j;c\gebcPj9]\b_RZ[f[j7eb gBfXia8l`cTeTZiZPj?\a[`TgbZeTY\^daFT\a\dag[j;EF 8g[aXc\gebcP`XgOkblaXcQf[jbW\Xl hlagPj@blfXQbl9ekXQblg[j;EFCQ  / +*4 ^bj8YOgfTj^T\bflagba\fgPj7eb (+*- )4+- ZeB``Tgbj?dfgTj3P`bjij`O_[I* 3 $40 )/$&" **$ 0)2 flaOWe\bGKgb`T`XTaT '5$*&$ ''#)$ c[eQT^T\@@;HW\beZTadaX\[2Xa\^P &++"'&$ 2eT``TgXQTc\^b\aiaQTj^T\a[`Oei +*4/4/3-*) f[jfgb?OagebFScblAeTZ^bSW[ ($' $&$&$)5$ ^T\9_7Bagbl?T__\hOTfg\j

 >bl &  ,/ - aQbl

 TaT_lg\^B fgb +-*. 3,2 000' ' $"+ * -*4.$ ./#& [aOTG3\TW\^glT^P7S_[7TebkPj_X^geba\^dac[ eXf\da7ebfg\hO`Xa[j]QTjgbl__[a\^bSble\f`bSH[b cbQTUeQf^XgT\fg[a[_X^geba\^PW\XShlaf[000'1"(-)"+ * 4//#)4-$&fg\j gbTcRZXl`Tfg[C;Fb8XeT YXQ`AlagTaQW[jfg[aX^cb`cPgblflm[gBZ\TgbcTeX_hRa gbcTeRa^T\gb`O__bagblgble\f`bS`XgbaceRXWebgbl ;DF2\Baa[?bYQa[gbaceRXWebg[jLaif[j6XabWRkia9gg\ ^Pj2\Baa[EOgfb^T\gbaXc\kX\e[`TgQTgblkdebl8cSeb2^Qa[ * 4) -$5 $ TSe\b[flagba\fg\^P;c\gebcP8laXeZTmR `Xaia;adfXiafgbakdebgia@@;Z\TaTTfkb_[hXQ`X$/ 6Oa\b^T\g\j8l__bZ\^Oj8l`UBfX\j;eZTfQTjg[j;87=F^T\ gia5\hbZeBYia 4Xe`PXUWb`BWTTaT`OaXgT\`Xgebc\^Oj ^TgT\ZQWXj * ,!#*-# flaBWX_Ybjgbl`\ag\T^bS eXcbegBm cTeblf\BmX\g[3XlgOeTfg\jgbUeBWlfg[a ;8=;9gbWXSgXebU\U_Qbg[j`XcbQ[f[`XgQg_bG3[`Rf\T ZeTYPHX^WRfX\j>i_^Rj F[acTeblfQTf[hT^Bablab\?d fgTj8^TaWT_QW[j Adg[j?blUO_[j^T\4TaBf[jC\Bekbj 9cbfcBf`TgThTW\TUBfX\bKe[j5X`cXfRcbl_bjflagba\ fgPjg[jX^WP_if[jhTXQaT\bJePfgbj6TahB^[j XadkT\ eXg\f`RhTTcXlhSaX\b:TfQ_[j@bl_Rcbl_bj *#) -.& 4>blaQbl[X^cb`cPG(( +$-1&. ,H^T\b4T aBf[j@PaTjY\_b]XabSag[8dg[Fe\TagTYS__bl`OfTTcRg[ flkaRg[gT  G8gb?R^^\abH@XTYbe`PgT`lh\fgbeP`T gBg[jG8BUUTgbUeBWlfg[aB^e[g[jcR_[jH^T\G9Se\b `\T B__[kdeTHcblXcTaX^WRh[^TaceRfYTgThTZQaX\`\T^bl UOagTXYNb_[jg[jS_[j`Xg[ZaifgPflZZeTYOTMW[_i`Oa[ +)%!(MaTXc\_OZX\[QW\TgeTZbSW\T ?T_R`BjT^bSZXgT\ ***/ 3*2 gblGKeW[aHOkX\OaTW\c_RTY\Oei`T ?T gTc\BaXgT\`Xgb7bag\T^R<Pg[`T^T\g[aTaTmicSeif[gia TZdaiagblcbag\T^bSX__[a\f`bSZ\Tg[aTaTZade\f[g[j ZXab^gbaQTjgblX__[a\f`bSg[j@\^eBj9fQTj 8gbTY\Oei`T b?Aig\BW[jceTZ`Tgbcb\XQOaTbWb\cbe\^Rfgba7RagbTcR gb cJb:_9ZgmQW[jZeBYX\Z\Tg[acb_\g\f`\^P^T\cb _\g\^PTaBcgl][gia;__Paiafg[8bU\Xg\^PLaif[^T\b: FblefbSacTeblf\BmX\gbljX__[aRYiablj`blfbl_`Bablj gbl7RagblI9lgB Z\Tg\gTlcR_b\cT^TgBg[aTaBZaif[ ** g[acXeTf`Oa[7O`cg[ cbS_[fXfg[a9hPaT YS__T F[acebcXeTf`Oa[7O`cg[ cbS_[fXcT aX__TW\^B YS__T

U
  

U CxlKownjbbzvb_sfuiefjhnbupmid_bbq`upejl`nbx uplb vinfsjo`PI]opznfEmmKebQVqpzgbhrvilfobnbxqspwvf_ upzqpzshf_pOpzsjtnpaV hjbobqKsfufnjbbgpsn^obnpztuf_ mfufubejlKtbxPqbv^nbubQ qbsbuis^tfjxhjbupoupzsjtn` nbx

U Froi

zqfsupzsjtujl^Afubm_ejIfttio_b @fopepyf_pq] oufbtu]swo Ajt_ofx hznobtu^sjb tqb epszgpsjl^$%lbjefo tznnb{fafubj CmmKup[oufsofuqfs_qpzboaqbslup

PHptu_{fj]obfzsrhjbe]lbmfquKQqmispg`sitbobgjlopanf opg_mptuisftfdj`o

PHbjhjbupzxqfmKufxQ PIb gztjlKRpauwx^Kmmwxfern`opnfupzxqfmKufxepz mfapznf'11/3)197/:+Q

U Gbm^vfjbf_obj`ujtujxn]sfxnbxfqju]mpzxubqfsjtt`ufsb kfopepyf_bqsptg]spzoewsfKoqs`tcbtitfbtasnbup[oufs ofu upzmKyjtupotupzxqfmKufxupzx CmmKzqKsypzolbjlKqpjb Kmmb qpzqKofobPbsn]kpzoQupzxMmmboepax upzx=Kmmpzx lbjupzx=fsnbopaxqfmKufxupzx qsptg]spouKxupzxwxbnfj c`nfoizqisft_blKujqpztujxn]sfxnbx]gubtfobf_objlbj qs]qfjobf_obju{Knqb U Hbjh_opoubjqfs_qpzsf{_mj qsptqbvroubxobtusjnrkpzoupo Dpsfjpfzswqb_pqfmKuiupzx qpzlpzcKmitfnb{_upz]obz qfstahyspopmKqupq tf]obewnbujKljus_bufusbhwojlKhjbob epzm]dfjtzo^vwxtfzqpmphjtu]xqbmjKxufyopmph_bx nfpv` ofx

nbpaofx U JztjlK upewnbujKljf_objqKoubKefjplbjpjjejplu^ufxupn` opqpzfjtqsKuupzof_obji

ymfaiuwoupzsjturo >j`ujujxlfs eptlpqjl]xqsblujl]xupzxzqpopnfafjqswu_tuwxi_ejbiuf yopmph_b GnfubgpsKefepn]owonfupljoiu`upzx nfphlp ys]wti n]twufyopmph_bx(19+8448. lptu_{fjmjh`ufsp U PGtbnqKojbW6/78'1Xeinjpzsh^vilffoopf_ubjtuioqfsjpy^ .'25'-3+tui=bmm_bup hjbupoOtKspCm]kboespupo p uixNwt_bxQ

U PROioqfs_pepflf_oiilbuKtubtituioNwt_b^uboKtubui lbjputKspxgpc`ubohjbui{w^upzRMjfoupm]xupz^ubokflK vbsfxObnqpzlKmjbobf_objejKgbobhjbobgb_ofubjboqfsj] ypzoc`ncb^puje^qpufKmmpvbnqpspatfobupoepmpgpo^tfj `qwxvbnqpspatffalpmbobh_ofjn]tbt]obuzqjl`qsKtjop nqpzlKmjQ

U PUutjeinjpzsh^vilfupejKgbopnqpzlKmjnfupo_tjpqKupup pqp_phjbobbou]yfjuioq_ftilbubtlfzKtuilfbq`lbvbs`1+'* )6<78'1RGW6/78'1Xf_objiqsruiW56+78/-+)9:++XtbnqKojblbj tupfnq`sjplzlmpg`sitfnfuKup Gfu^tjbqbsbhwh^uix efokfqfsoKujx gjKmfxtlfguf_uf`ujiI4+8.'3*43 kfqfsoKfjlbuKqpmaub nqpzlKmjbQ U Afsjhsbg]xtboujxqbsbqKowlbvrxlbjqpmm]xKmmfxys^tj nfxqmispgps_fx o]b pjojl]xqsblujl]x tzofoufakfjxlbjbkjp mph^tfjxvbcsf_ufhjbflbupouKefxejfvopaxg^nixlsbtjKtup ;;; 06'7/'-6 (14-7548 )42 Op]dbkblbjP]qbvbQ

U HsbtjKbq``miuioEmmKeblbjupol`tnpqbspztjK{poubj typmjK{poubj PcbvnpmphpaoubjQhjbupzxmKusfjxupzf_epzx

CmmKejbcK{fubjfzyKsjtublbjbq`upzx

tufhopax U Hzs_wxhjbu_qfsj]yfjlbjqspuKtfjxhfztjhowt_bxbq`ejKti npzxnfusuixEmmKebxlbjupzfkwufsjlpa qpzgztjlKbouj tupjy_{poubjtujxboKmphfxpjojl]xqspuKtfjx CoujhsKgwn_btz oubh^ q y qpztzopefafubjnfP.'8+'9.+:'1 1'3)Quixqf sjpy^xupz#'/38 2/11/43upRejl`npz U PIptyKsj&'-<9 fmbgsrxdin]opObsuKsnfgaljb t]mfsj b ou_ejb bymKejlbjlbs`uptftKmutbl`lljopzlsbtjpalbjqjlK oujlpmKejn]oubxQ U EouKkfj sfqbjejK BuinfhKmiboKhlilbjpnpztblKxRdjmp usrhfubj PCqs`lmiuifq_vftiQBzhhorniO] mpxqKouwo Hbm]xejblpq]x

  A]nqui pzo_pz 

q]suixejbgpsfujl`uiubxVHbuK uwoejbls_tfwoQf_objupv]nbqK

ubjtupzxMQUW[RWPZ?OW_^\Q^;; pjp

upoPEzswqb|l`Lfbojl`OaqpQlbjupPEz swqb|l`H]ousp>inptjphsbg_bxQ Bupo

owtuppqp_pvblmivpaoeinptjphsKgpj uwoimfluspojlrolbj]ouzqwoIIEob

qp_pjn]twuixepzmfjKxupzxtzncKmmpzo tuiolbmaufsilbubo`itiuwopgfmroqpz qsplaqupzobq`uioqpjljmpnpsg_blbjuio

qfstjo`ejbhwojtn` upcsbcf_pnpjsK tuilboezpeinptjphsKgpjbq`uiof ginfs_ebC!+* !D tui=bmm_blbjuio

lbubqpm]nitiuwoejbls_tfwo

Mejbhwojtn`xfouKttfubjn]tbtup

fginfs_ebP<11'3*7 !478+3Quix>bo_bx

\tpjqjtup_qspt]mvfuf mpjq`o fg`

MRLP]VR[\WKVqsplfjn]opzobejflejl^ tpzonjbv]titupRcKvsp =jb]luitzofy`nfoiyspojKi;_Z]

sbti 5468'17 Mejbhwojtn`xbqfzvaof

"!%$"% ## &#%!"%

tpolbubv]tfufujxbju^tfjxtbxtup $//,&+0-*(%./1- ./+, %.-%)%*/%+*%*"+ IfuKuim^kiuix qfsj`epzzqpcpm^xtznnfupyro fvoj l]xlsjujl]xfqjuspq]xvbtzofesjKtpzo lbjtub lsKui n]miuixE E hjbobf

XL`SH;XR\ZWXH ejpshborofjupoeinp tjphsbgjl`ejbhwojtn`qpzg]upxqfsj

qmb_tjpuixfltusbuf_bxhjbuioboblp_ owtiuixEzswqb|l^xEqjuspq^xPSq]s

qjm]kpzoublbmaufsbKsvsb

Buitzo]yfjb njbfzswqb|l^fqjuspq^

mbncKofjnjbfjejl^lbuihps_bhjbKsvsb nffq_lfouspupotztyfujtn`nfubka guryfjbxlbjejbls_tfwo

uixejbgpsfujl`uiubxVHbuKuwoejbls_

vbfqjm]kfjubus_blbmaufsbKsvsbupz qbofzswqb|lpacsbcf_pzeinptjphsb

Opcsbcf_pupzejbhwojtnpanqpspaoob ejflejl^tpzoMQUW[RWPZ?OWRqpzfshK {poubjtf]ouzqbfginfs_efx qfsjpejlK lbjimfluspojlKIIEsbej`gwopuimf`

tfwoQnfuiopqp_bqspKhfubjiXWT_ UWZOILlbjilbmaufsifoin]swtihjbub ejlbjrnbubqsptubt_bxbq`ujxejbls_ tfjxtfpm`lmisiuioEzsrqi

Mejbhwojtn`xejpshborofubjbq`uio CFV][Q;_Z]XLI]V4QUW[RWPZ?O]VD

g_bx nfupoojliu^upzqsrupzcsbcf_ pzoblfse_{fj fzsr upzefaufspz csbcf_pz fzsrlbjupzus_upz fzsr

Hbm^fqjuzy_btupzxtznnfu]ypoufxU

%"# imatilbjfllbvKsjtiupzsbejpgwoj lpaeinpujlpatubvnpaC6GVRW^ 

D bqpgKtjtftuioqmfjpdig_bupz uioqf sbtn]oi>fzu]sb  upeinpujl`tzn cpamjpuwoEV]5RW[I]V nfupqsptwqjl`ob nfubg]sfubjtupoe^nplbjtupofzsaufspei n`tjpupn]b

Gbq`gbtibzu^ `qwx^ubobobnfo`nfop einjpashitfufsKtujbtzoejlbmjtujl^bob tuKuwti nfupzxqsp]espzxuwo;VY[N]V BKXW_ obus]ypzoqbojl`cmiupjobqspmKcpzo ujxfkfm_kfjx

AbsKmmimbtup_ejpeinpujl`tzncpamjp bqpgbt_tuilfobnfubcjcbtupaoiKefjblbji tzyo`uiubupztubvnpatup upz >^npzCtqspqashpz `qpzp>^npxTow?jp t_wotznnfu]yfjnf Binfjrofubj`ujupei npujl`tzncpamjpuwoEV]5RW[I]V qpzf_yf mKcfjuiobq`gbtitznnfupy^xnf tup $$$%blzsrvilfbq`uioqfsjg]sfjb

Oioqfsbtn]oiOs_ui]hjofhfojl^tzo]mfz tiuwofshb{pn]owonfupzxqsp]espzxuwo

;7<;: ;87<B lbj;B;Abqpzt_b{fiEBGEC m`hwtzo]mfztixhjbuioboKefjkiqspfesf_ pzlbjbqpgbt_tuilfobqbs]ypzotupzxfs hb{`nfopzxqm^siopnjl^lbjtzoejlbmjtujl^ lKmzdiqsplfjn]opzobnioybvf_paufnjbv] tifshbt_bx

Buihfojl^tzo]mfztiuwofshb{pn]owonf ubqspfesf_buwo;VY[N]Vblpatuilfnfub kaKmmwoqwxPbgpabqbkjrvilfqm^swxub us_bufmfzub_bys`ojbptubvn`x nffzvaofx uixejp_litix t^nfsb{iupaobq`upzxfshb {`nfopzxf_ufobnfubgfsvpaotupoe^npwx einpujlp_zqKmmimpjyws_xobfkbtgbm_{p oubjfq_uixpzt_bxubbtgbmjtujlKupzxejlbj rnbublbjpjBBE f_ufobbqp{injwvpaolbj obbqpyws^tpzoQ

Ojxfq`nfofxn]sfxqKouwx tangwobnf qmispgps_fx bobn]ofubjobtzobouivpaoub qspfesf_buwoEortfwonfupozgzqpzsh` Etwufsjlrobsn`ejphjbv]nbubIIE=Y[\L 3SRW_TGSL qsplfjn]opzobcsfvf_Knftbmati tupufsKtujpbzu`qs`cminb U

bvbsKhzobjlf_bz q`vftigb_ofubj`uj f_objibhpsKuwoqfsjpej lro bgpaiqmfjpo`uiub uixqsruixeflKebxb qfzvaofubjtujx

lzs_fx lbjujxeftqpjo_efx

Uutj hjbupoIKjp qsrup qfsjpejl`tuim_tubuwo qwm^tfwo^uboup C+.),+(%/*Dnf

 qwm^tfjx Buitzo]yfjb blpmpavitboupC0'2D nf  upC%--+-Dnf  upC()+0-Dnf  upC-%!(%-!D nf

 upC*/2(!Dnf  iC8WKXNZ=L\N ZIVLD nf  up C+-)D nf  up C,+-/2Dnf lbjup 8458+3lmf_ofjnfup C+0*#Dqpzf_yf qwm^tfjx U'&$ "#"#$!# 

plbmplbjsKljtuiob lsphjbmjKlbjnZ]obsb ejpgwoKljbhlbmjKgb_ofubj obuichK{pzopjqfsjtt`uf spjbq`upzxmpz`nfopzx

Czu`uptznq]sbtnbqspla qufj`yjbq`ejl^nbx]sfzob bmmK bq` ub tupjyf_b uix :;>:Aqpznfusroubxujx fsu{jbo]xqspujn^tfjxuwob lspburof_efqwxbq`

] wx upzus]ypoupx]upzxup YsjkbotuioRdzybhwh_b

Gtahlsjtihjbuiodzyb hwhjl^fqboKtubtiuwoL SZWL\YVnfus^vilf nfcK ti ub bqpufm]tnbub uix qspihpanfoixn]usitixb

q` ]wx 

Ab_sopznfmpjq`oybsu_ lbjnpmacjlbjkfljoKnfui tahlsjtiqsrubnfupzxfoi nfswujlpax `qpzhjbqpmmp tu^gpsKubufmfzub_bys` ojbV^nbtuboojpjlbjhfsK tbnfVtuiolpszg^uwosb ejpgwojlroqspujn^tfwo cs_tlfubjp8=:9nf ] obouj upoqspihpanfop n^obtinfjropoubxnjls^ qurti 

Clpmpzvpaotuiefaufsi v]titubvfsKp!( nf bnfuKcmiupxbq`uio qspihpanfoin]usiti tuio us_uiv]tip:@B %+ nf

]oboujlbjbakiti  Buiou]ubsuiv]ti uwofoinfswujlroqKoubsb ejpgwojlrotubvnrocs_ tlfubjp(,$ %+ nf bq` i@;Bnf bq` p(.$nf bq` p%/2nf bq` 

Ojxufmfzub_fxv]tfjxlmf_ opzopj :ZR[\NZ?[\L nf  8\W=JSSRVW nf bnfuKcmiupbq`uio qspihpanfoin]usitilbjup =LV?TR upz AfjsbjK nf yws_xlbn_bbzkpnf_w titubqptptuKupz

Bupzxdzybhwhjlpaxqpz Kmmwtuf]ypzotfupauiui

n]usitiuioujniujl^upzx qbsbm_blbjybmKswticm] qfufbqpnblsaopzouiofoi n]swtiuioqsruieflKeb nftinboujl^KopeptflK qpjfxqfsjqurtfjxps_{pzopj Nzvn`xbq`?VW MW^  /772bq` ?VWMW^ ?Kndi bq`8.+37++'< bq`  ?VWMW^  >_ftibq` +68/ ?VWMW^  "+* ?VW MW^  >s`npx ?VWMW^ Ifmwe_b    ?VWMW^  #,+6' 

U


4EHL@ "GQF6GQ 

    IOM92L9F&J9?=LGR=KL7C9DGC9A J&CA <6PNOFLGE&L9C9AC9JHGQR& CA,<A=JNL&L9AGHGA@L5OD6?GHJAF9CGQEH5 K=AL@FH4F9LGQH&FNKLGD=QC7P9JL6 C9A KQF=P6R=ALG:9MQKL7P9KLGL@OKC4;@O LGQ-+HIOF92L9F&J9?=@M=JAF5E9OL@D= <A9KC4<9K@<6PNO6KRUMXYC9A)=LAJ4, )6E9<=FC&F=A?A9F9LG:&DGQE=K=KL6PG HGA5E9LGO 9DD&E9O>L&F=A LGQD&PAKLGF NO9>GJE5 ?A9F9QEF5KGQE=LAOP6DA=OC9A E69->GJ4OHGQH9EH&D9A=OK=AJ4O4PGQF ?=E6K=AL9C=F&L@OM=JAF5O^SVPYZ^TUIaH= JA7<GQ #% VPa =HALQP6=OE=L=J&KLAG:=D@F= C4OC9AE=M499H7LGECP^T\HFM94JMGQF ?A9<A9CGKAGKL5=ACGKL5<=8L=J@1HD&C9 C&FGQE=1>GJ&KL@EACJ5GM7F@ @GHG69 LGQOC9DGC9AJAFG8OE5F=OD7?N4DD=A;@O >9FL9K69O?6F=L9AEACJ7L=J@ IO&DDNKL=FG=6L9AC9DGC96JA<6PNO =cMRRPVKZYcVYUMT5TYcV@US F9LK9CI FGFL9AKL9EH9DC7FA9LGQ+)=LAJ4,E=L9>4 JGFL9OL@F=DD@FAC5HJ9?E9LAC7L@L9L@O <=C9=L69OLGQ3E4KNL@O=H9F&D@;@O KL@FHJIL@<=C9=L69LGQ YcMT[XM $= L9B8E9OC9E699DD9?5K=KQEH=JA>GJ4OC9A FGGLJGH6=O ?A39QL7&DDNKL=HGQD&=A9C7E@ C9AK5E=J9 E;ZM\@OPb^YTSF =6F9AL9QL7PJGF9@H= J6HLNK@F9H=J&K=AC9DGC96JA<6PNOF9H& JGQE=EA9?=8K@9H7L@FL=LJ&<9HGQKLA? E&LAK=L@F=DD@FAC5A<ANLAC5L@D=7J9K@ ?ZYX@^]YaM_@XM^Ya 9MZMOYZYLVYc ?ZHdYaUMT9MZMOKZYcVYa KL4DFGQFPJ7 FA9LIJ9E4KNL@OGEIFQE@OL@D=GHLAC5O K=AJ&OE;ZM\@OPb^YTFLGE5FQE9HNOLG C9D7=6F9A<A9PJGFAC7C9A<8KCGD9LG:9JA4 K9A #&LAK9FLGC9JHG8RA =FQH&JP=AC9 DGC96JAPNJ6O98LG $= E6LY 8HXYcaF K= EA9 JGE9FLAC5 E-*!#'1 F =6F9A9JCG8FLNOHAM9F7FF9C9 L9D5B=AO K= E<JY ;X_K]ZM\^YF E= LGDGC9F&DAF9L=D=AGHGA=6L@F=H9F&D@ ;@L@O=H9F&D@;@O-N=H9F&D@;@ E=;@ >G>GJ69KLG<A9<6CLQG *AM4DGQE=F9HG8E=E=9QL7 %4LGOLG ?A9F9<A9>GJGHGA@M=69H7LAOHJG@ ?G8E=F=OPJGFA4O<@EAGQJ?=6WYXYWMbJPa K=AJIFE4KNLGQ<A9<ACLQ9CG8AKL7LGHG8 LGQ 7HGQGL@D=M=9L5OM9EHGJ=6F9;@>6 R=AL@K=AJ&HGQ=HAMQE=6F9<=AK==H9F&D@ ;@LGQP^TXKUMVYUMJ\T :^YX;AD LIJ9EBTWPXUMTYTOPF M9 E9OMQE6RGQF?A9EA99C7E@>GJ&=CL7O=Q P&JAKLGQ9HJG7HLGQH7KGE=?9DIK9E=@ DACA9C& 9H7L@F@E4J9=C=6F@HGQHJNLG H96PL@C9FKL@EACJ5GM7F@ =FIEDSa=VV@ OYa^M9MTOT@F M9QH=J6HL9FL9A E=L&K=AO P9E@DIFHL5K=NF=F6GL=LAOE=K@E=JA9F4O IJ=O L@F6<A9KLA?E5HGQGA=JNLAC4OLJ9 ?=D9>AC4OH=JAH4L=A=OLGQ7?C9FGQKLG E=UPJXPaUTPR[F M9<6FGQFC9AM9H96JFGQF *AM9EHGJG8F&J9?=F99FLAH9J9:&DGQF L9QH7DGAH9C9F&DA9EHJGKL&KLAO=H9F9 D5;=AOLNFHJNLGH7JNFLGQ=6<GQO'* C9A*6HGL99HGD8LNO *ACA9FHJG KH9MG8FF9E9O<JGK6KGQFE=9L=D=6NL=O KLA?E4OP9J&OC9A=QLQP69O9H7L@?LUYXY E=@E6?QEF=OKADGQ4L=OHGQPGJ=8GQFE= MQKE4F=OH&FNK=EH&J=O:D4H=<=DL69 HJNAFGE=K@E=JA9FG9HG?=QE9LAFG:J9<AF& LGQ *ACA9F<G8E=C9AB9F9<G8E==H64F9M=JA F7^\JWSXYKQF=PIOLAO6<A=O=DD@FAC4O19 KHJ7E9QJ=OC9A4?PJNE=O1L9AF6=O9H7LGF #9F4F99H7L9H9J9H&FNL@D=GHLAC&K8F <JGE9<=FEHGJ=6F99FLAC9L9KL5K=ALAO MJQDAC4OK=AJ4OLNFZ\`^YZK\`XLGQ=6 <GQO /DDNKL= E9OLG<A<&KC=AC9ALG?FNKL7 J@L7+ H9F&D@;@WI^S\H&K@OE9M5K=NO, E4PJAO7LGQLG=EH=<IKGQE=#9D7C9DG C96JA C9D7C9DGC96JA C9D7C9DGC96JA-

U

 >\I^S ..................87,5 =X7PcU[...................87,7 0'0 ....................88,0 '** %# .......................88,3 -&,/##) .................88,6 /##"-+....................88,9 //#, "'- .............89,2 C:=UUVS]JMa ^Sa=VV@OYa ..............89,5 6\KWYa ................89,8  ;\T]^P\@]^M.90,1 >MX@VT9PT\MT@ ........90,4 5VcQ@OM ..............90,6 C@OTYG]^c ................90,7 =C;D\J^Y ...................90,9 9PT\MeUI=UUVS]JM .....91,2 >\S^TUICMOTYQ`XJM..91,4 A=D ................91,6 + 105,8 * 34 ...................92,0 7@WNS .................92,3

#01 "'- .................92,6 '00 ......................92,9 / ,%# ......................93,2 -0+-0 .....................93,6 =ZTUYTX`XJM ...............94,0 8HXTYa ........................94,3 -2 .-/1 ...........94,6 Cc_WKa ......................94,9 1&#,0## 4 ...........95,2 * 0& .........................96,0 #" ......................96,3 '( !)  .................96,6 -!) ....................96,9 AD .........................97,2 -2# "'- .................97,5 # * .....................97,8 ;_IXM ................98,3 #/1' ..........................98,6 *.& "'- ...............98,9 ?PV`OJM ....................99,2

'14 ....................99,5 :U@T .........................100,3 6JP]S .......................101,3 =C;:ZY\ ..................101,8 $#/ ........................102,2 A'1/- "'- ..............102,5 =C;6PL^P\Y ............102,9 #,1/ ................103,3 =C;6PL^P\Y ............103,7 9M\HM ................104,0 1&#,0&-!) "'- .104,6 1* ,1'0 ...................105,2 :^YUKUUTXY ..............105,5 9MVWKa ....................105,6 " "'- ...............106,2 C ;\RY]M\`XTUKa ....106,4 '%'1 * ................106,7

 U L@FL=F=C=<G8HGD@LNF9C9L9F7@LNFL9QLGL5LNF H7?FNK@KLAOL=D=6=OLNFKQF9AKM@E&LNFLNF HJNLG>9FIF=C<@DIK=NFL@ODG?AC5OLNF=HAP=AJ@E&LNF $A9=FL=DIO@M=D@E4F@C9AGPD@J59LE7 K>9AJ9B=H=L&?=L9A?=E&L@9H7E9QJG>GJ=E4F=OKCA4OP9E@DNE4F=O9H7LG:&JGOEA9ODG?AC5OHGQ<=F 4P=AG8L=9F9DQLAC5=HAP=AJ@E9LGDG?699DD&G8L=KQFM=LAC5<@EAGQJ?AC7L@L9=J6HLNK@KQEH=JA>GJ&O =F7OH9J@CE9KE4FGQCGAFG8C9L=QMQF7E=FGQ9H7L@J@LGJAC5L@OKQE>GJ&OC9AL@OLK9PHAFA&O=F7O NJ9AGHGA@E4FGQ@D6MAGQ9F=C<7LGQ U #9MAKE4FGOKLG9H4F9FLAH9?C&CA4:D=H9LGFKC8DGF9H96R=AE=  LGCGFK=J:GCG8LA (M7JQ:GO=CCN>9FLAC7OC9AH9J9H4J9LG9?C9   

MNL7KQJE9L7HD=?E9=6P=KLGDAKL=6E=PADA&<=OD9EHA7FA9 9H39Q L&L9HGD8PJNE9 HGQ>LA&PFGQFL9P9E7?=D9KLAO=GJL9KLAC4O9CG DGQM6=O U 0F9OEACJ7OBQH7DQLGOE=4F9LJAC7:J7EACGC9A4F9CGFLG:J&CA P9E4FGOKLGDQH@L=J7LGH6GHGQLGQ>LA&B9F=C&HGAGA9L&D9FLGA= D9AGPJNE9LAKL4OE=>9FL9PL=J&HAF4D9H=J6E=F=F9H=J&K=A@EH7J9 F9>L&K=AKL@:J8K@F9J6B=AD6?GF=J7KLGC@DA<NE4FG9H7L9D9 KH7F=J9HJ7KNH7LGQ 0F9OKC8DGO 4F9CGFK=J:GCG8LA 4F99?C9 MNL7KQJE9L7KPGAFGC9AEA9H9A<AC5E9LA&HGQH=J6E=F=L@<JGKA& U #GAL&O<=BA&C9A9FLAD9E:&F=K9ALGH=JAKK7L=JG<=BA&HGQF7EAR=O7LA=6P=P9M=6KLGGF=AJGH7D@E9L@O <A5?@K@OLNF<J7ENFHGQ9PF&>ILAR9FLGF@JNAKE7L@OFA7L@OKGQ U #GAL&O9JAKL=J&C9A=C=6@E=D9?PGD69C9L9C&M=L9AKLGL=D=6NE9L@OD4B@O9>5FGFL9OLAOEACJ4O9F&K=O F9B=H=J&KGQFLGF5PGL@O=JE@F=69O9QL5OL@OFGKL9D?AC5O<@EAGQJ?AC5O4FFGA9O U0F9EGF9PAC79H7?=QE9C&LN9H74F9F5DAGHGQLGQB=>=8?=AHG8C9AHG8C9F4F9P9E7?=DG4LKA?A9F9<A C9AGDG?5K=ACA9QL7OL@M4K@LGQKLGKL=J4NE9 $A9B=:J&CNL@=AC7F9GEGJ>A&OHGQ9HGCD=6=AL@EG FGLGF699H7LG:9MQKC7L=AFGL@OC9M@E=JAF7L@L9O U %L&K9E=K=4F9FKL9ME7C9AH=JAE4FGQE=EH9OC9A>9F=6 LG>GQ?&JGKL@KLJG>5 LGLGH6GL@O9FQH9JB69OHGQG.H=  J6NF<AGJAKE4FGO>4??=A9H7;@D&C9A@=D5F@P9E@DIF=AC9  

 L7HAF<A9L9?5O U*G9HJ7KE=FG LGP&<AL@O:JGP5O GA>QDDNKA4OGALJ=E& E=F=O 9C7E9CA9QL7OGCQE9LAKE7OL@OM&D9KK9OL@O9H4 J9FL@OK=<A9L=L9?E4F@QH@J=K69 0F9EF@EGM4KAGFA<=IF HD@JG>GJAIFC9AKQF9DD9?IF 4F9K8FGDGQH9DD@D6KCNFK= =L9AJ=69<A9FGE5O U #9APADA&<=OKL9QJG69J9PFA9KE4FGAKL9E9JE&JAF9<&H=<9 7JMAGA<A9C7HLGQFE=LGKP5E9LGQOL@F=HAMQE69?A9GHGA9 <5HGL=E=L&:9K@KLGE=L9>QKAC7L@OC9L9F7@K@O U #A=K8>=8?=AOKLAOH9J9D6=OC9L=QMQF7E=F99H=FGPGHGA @E4FGOCA9<A&>GJGOC9AMGDIF=AOL9F=J&9FL6F9H=L&B=AOC9L&EGQLJ9L@F9FL6<J9K@KL@FC&DH@LGQO U (AGANFGKC7HGAK8KKNEGA4C9F9FEA9E=?&D@5LL9F9>96F=L9AEACJ5C9AKL@F=HGP5L@O<AC9AGDG?@E4 F@O9E>A:GD69O=K8P9EG?=D&O?A9L64P=AKCD@J8F=AGFGQOC9ALG<&PLQDG<=FB8F=ALGC98C9DGE=9HGJ69 =<IC9APJ7FA9 U #9AKLAO9J&<=OLNFHGDQL=DIF?J9>IFLGQC9MGJAKEG8LGQHGDALACG8HJG?J9EE9LAKEG89D9R7F=O <AHDGHJ7KNHGAC9L=QM8FGQFE=H=JA?J9>AC5<8F9E@H=J6KKA9L9K=F&JA9L@OAKLGJ69OC9AGA=EHF=Q KE4FGA&JPGFL=O9CGDGQMG8FC9L&?J&EE9L9K=F&JA9LNF=CDG?AC=QE4FNF<A9<AC9KAIFLNFHJGL&K= NF U =4F9FC7KEGHGQ@M&D9KK99CGDGQM=6LG:AGD6L@OC&LN9H74F9FGQJ9F7HGQ<=FPGDGKC&?A9L6HGL9 C9AGKLJ9L@?7O&F=EGOKQF=P6R=AF99HGC9D8HL=AL@F9FAC9F7L@L9LNF9FMJIHNFHGQCQ:=JFG8F4F9FL7 HGHGQR=ACA9F9HF4=AKL@F=FL9LAC5E=L@FQHGKL5JAB@E@P9F@E&LNF U $A9LJ9?N<699DD=H&DD@DNF=QMQFIF4P=A>4J=AL@FHD@MNJAC7L@L9L@OP9QF7L@L9OF9=CH4EH=L9A 9H77D9L9H9J9MQJ7>QDD9L@O7EGJ>@OGD6PF@O U!IJ9H=JFG8K=K=D6?GM99JP6R9F=GA=A<5K=AOC9A=K8C9L4KLJ=>=OLGK8FM=E9HGQ4:D=H=O9FG6?GFL9O L9E&LA9KGQLGQORN?J9>AKE4FGQOP&JL=O&?FNKL9F@KA& KH6LA9E=?9DGHJ=H5 =AC7F=OC9AH9J9LQH6=O L@O@MAC5O =>A&DL=OE=E=?&D=OE8L=O U =OF9H=AOCA4F9LJ9?G8<AC9A<=FEHGJ=6O 9QL5@C9J9C&  B9=C=6H&FNE=L@E98J@?J9:&L9L@FC9MGDACIOGJM7<GB@  

KQEH=JA>GJ&4P=A9<J&B=ALGEACJ7>NFGC9AEGFGDG?=6 =  

C&M=<=DL6G@6<A9>NF5F9>NF&R=A?A9F9P9KCG?=DG8FL9 KCA&PLJ9L@O9F=CLAC7L@L9O U #9AE7FG=C=6FGOGEACJ7OG9D@L&EHGQJ9OH=JAE4F=ALGF KC8DGF9H&J=ALGCGFK=J:GCG8LAF9=B9>9FAKLG8FL9D9 EHA7FA99H3LGKQJE9L7KPGAFG '99FG6B=AL@:J8K@F9:?&D=A LAOC@D6<=O9H3L@D&KH@HGQLGQH=L&B9F=7L9F?QJFIFL9O9H3 LGKPGD=A7=6<==C=6FGLGKH9KE4FGDGQDG8<AC9ALGE&R=;= 9>5FGFL&OLGKLGEACJ7F=J7D9CCGF9HA=AF9RNFL9F4;=A U $A9E=?&D@9F9HFG5C9A=C=6FGLGDGQDG8<AKL@EACJ5?G8:9LJGE9?E4FG4P=A9 HGE=6F=AF9H=JAE4F=A4F9H=J9KLAC7P&<AC9A4F9>NL9?N?@E4FGH=J:7DAE=KQFLJG>A& U DD&=K8HG8F9HJGK4B=AO C9C7EGAJ= H7K9KH9KE4F9DGQDG8<A9H9L&OC&M=E4J9K>QJ6RGFL9O9 <A&>GJ9 U #9AH7K=OEACJ4O&?A=ODAEFG8D=OF=J74P=AO9HG>8?=A?A9F9E@D=JIK=AOL9DGQ KLJ6FA9KGQ U =J9KLAC4H=JAKLJ=>7E=F=H=RGH7J=

 

  
–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ

•³²´

œ

¾º¼ÉÔ¸ËÆÌÌÍÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ–¿Â¾ËÀ ÉÃÆÙÁ¸À¾ÄÒ¸¾º¼ÉÔ¸˾ʚ¾ÄÀ ÁÓʤÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊšÇÀËÈÆÇÓÊ ÉËÆ ¼ÅÓÊš¤š¼Ì¸ºº¼ÂÔ½ÆÄ˸ÀÒĸÄ °§®§·Ç§®±­º¯¸²ÇÁ¸ÀÁ¸¿¸ÈÑüËÑÂÂÀ¸ÉËÆ ÃÒÂÂÆÄ–ÌËØ¿ÒÂÆÌÄÁ¸ÀØÂÆÀÆÀ°Â¾ļÊÍÔ¸ ¿ÂÆÀ¤ÀÉÁ¼ÇËØüÄÆÀËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄÁ¸ÀØÎÀÆÀ ǸľºÌÈ˽ӻ¼ÊÇÆ̸ǸÀËÆÙÄ»ØżÊÇÑɾ ¿ÌÉÔ¸Á¸ÀǸÄËÔËÈØÇÐ –ÌËÓÓ˸Ä»ÌÉËÌÎÜÊ˸ÇÈƾºÆÙüĸÎÈØ ÄÀ¸¾ÇÆÂÀËÀÁÓøÊÉËÆĸ¿Â¾ËÀÉÃØšÄØϼÀ ËÆÌÁ¸ÀËÆÌt¼¿ÄÀÁÆÙÆÈÑøËÆÊu˾Ê Á¸ËÑÁ˾ɾÊØÉÆËÆ»ÌĸËØÄǼÈÀÉÉØ˼ÈÐÄ ü˸ÂÂÔÐĸĸÇËÙο¾Á¸ÄËØÉÆËÆǼÈÀ¹Ø¾ËÆ ¸½Áª¯µdŽÇ··µ¯¨µ¹eØÉÆÁ¸ÀѸÇÆÌ»¼Ä ¼Ô»¸ÄËÆÍÐÊ˾Ê»¾ÃÆÉÀØ˾˸ʪËÑɸüÒËÉÀ ÉËÀÊÄËÈÆÇÀ¸ÉËÀÁÒÊÀÉËÆÈÔ¼Êü˸tËÈÆθԸu Á¸ÀÉ˸üËÑÂÂÀ¸ÇÆÌǸľºÌÈÔ½¸Ã¼ËØ˼yÁ¸À ˸Á¸Ժ¸Ã¼¸ÈºØ˼ȸØ˸ÄÇÀÑÄÆÄ˸ÄÆÀ ÇÈÐ˸¿Â¾ËÒÊøÊÄËÆǸÈÀÉÃÒÄÆÀ ¡¼ËÑËÆÇÒȸÊËÐĤÂÌÃÇÀ¸ÁÜÄ–ºÜÄÐÄ˾Ê –¿ÓĸÊÁ¸À¸ÍÆÙÁ¸Ë¸ÂѺÀ¸É¼¾ÉÁØľ Á¸À¾ ÎÈÌÉØÉÁÆľÆÁØÉÃÆÊÑÈÎÀɼĸÒμÀÃÀ¸»À¸ ÍÆȼËÀÁÓ¸ÄËÀüËÜÇÀɾËÐÄÇÈÐ˸¿Â¾ËÜÄÁ¸À ËÐļÇÀËÌÎÀÜÄËÆÌÊœÁ¸È¸ÃÒ¸ËÐÄtÁ¸ÁÜÄ ÅÒÄÐÄÇÆÌøʽ¾Â¼ÙÆÌÄuÒÂÀÐɼÇÀƺÈÓºÆȸ ¸ÇØǸºÐËØÇÆÌÃÒļÀ¼ÁËØÊÁ¸ËÑÏÌžÊËÆÄ žÆÙÂÀÆÉËÆÁÒÄËÈÆ˾Ê–¿ÓĸÊ —ÆÓ¿¾É¸Äɼ¸ÌËØÁÑÇÆÀ¸»¾ÃÆÉÀ¼Ùø˸ ÇÆÌy¸ÁØþÁ¸ÀÁØÄËȸÉËÆȼÙøyÒ¿Àº¸ÄËÆ ÇÈع¾ø¥ÆÂÂѸÇ~¸ÌËÑÁ¸ÀÉËÆt¥uÇÆÌ ºÀ¸ÎÈØÄÀ¸¼ÇÒüļø½Ôü¼ÂÑÎÀÉËÆÌÊÑÂÂÆÌÊ ظ˸~ÉÁÀ¸½¼¾ÍƹÒȸËÆÌμ̸ÉÃÆÙ¸ÇØ ËÆÌÊtÄÀÁ¾ËÒÊuÁ¸À˸ÇÂÑÁÐļ¾tÉÁ¸¹ÀÑu˾Ê »ÔϸÊËÐÄÉÌļÂÂÓÄÐĺÀ¸üËÑÂÂÀ¸ÇÑɾ ¿ÌÉÔ¸ ¡¼ËÑËÀʸÇÆÁ¸ÂÙϼÀÊÇÈÆÁ¸ËÑ˾»ÀÑÈ Á¼À¸Á¸ÀüËÑËÆËÒÂÆÊËÐĤÂÌÃÇÀ¸ÁÜÄ–ºÜ ÄÐÄËÆÌ¥¼ÁÔÄÆÌÁ¸À˸³Á§°·µÈ¸²§º§ÄËØ ÇÀĺÁÂÔºÆÀÒÄÀÐɸÄÒÁǾžÂÔϾĸÀ¢ËÈÆ ÇÓÉÔºÆÌȸ–º¸ÄÑÁ˾ɾɸÍÜÊ

–’“Œ†

ªœ¥§”§¢¡œ­Ÿ˜§­žžœ” ”œ¥§””›”¤­

Š¤³²¦²¿·¨¸µª·¼°¤«®ª·Ç° ˜À¸ÒĸĶ·¿º§®±­ºÂËÆμÀÈØ˼ÈÆÇÆÌ ÃÇÆȼÔÊĸËÆÌÁÑļÀʼÔĸÀĸËÆĹѽ¼ÀÊÉËÆ Ô»ÀÆËÉÆ̹ÑÂÀüÑÂÂÆÌÊ´ÇÐÊÁÑ¿¼ѿ¾ø ÒμÀ˸»ÀÁÑËÆÌθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑÁ¸ÀËÀÊ»ÀÁÒÊ ËÆÌ»ÌÉÁÆÂÔ¼ÊÒËÉÀÁ¸ÀÁÑ¿¼ÇÈÐ˸¿Â¾ËÓÊ»¼Ä ¼ÔĸÀÔ»ÀÆÊüËÆÄÑÂÂÆ ¡¼ËÑ˸ØɸÒºÀĸÄÉËÆ”«°Ã³µËÆÇÈÜËÆ ÃÒ¾øËÐÄǸÀ»ÀÜÄÇÆÌ»À¸ÁÈÔ¿¾Á¸Äü˾Ä ¸ÅÔ¸ËÆÌÊÁ¸ÀÎÐÈÔÊǸÈÑÄÆþ¹ÆÓ¿¼À¸Ó˸Äĸ ¸ÇÆ»¼ÔÅÆÌÄØËÀ»¼Ä¼ÔĸÀ¼ÂÒ͸Ä˼ÊÁ¸ÀØËÀ»¼Ä ¼ÔĸÀØÂÆÀÆÀ°Â¾ļʸ¿Â¾ËÒÊÄËÆǸÈÀÉÃÒÄÆÀ œÎÜȸøÊÃÇÓÁ¼ÉËÆÃÑËÀØÂÐĸÍÆÙ˸ ÁÈÆÙÉø˸Ó˸ĸ¼ÇѾ¸Á¸ÀɼÇÆÂÂÑ ¸¿ÂÓø˸´ÇÐÊÂÒ¼ÀÁ¸ÀÃÀ¸ǸÈÆÀÃÔ¸øÊ tÁ¸ÂÙ˼ȸĸÉÆ̹º¼ÀËÆÃÑËÀǸÈÑËÆØÄÆ øuŸ¸ÀÉËÆÌʰ¾ļʸ¿Â¾ËÒÊËÆ Á¸ÁØØÄÆ øÒμÀ¹º¼ÀºÀ¸˸Á¸ÂÑ™ÌÉËÌÎÜÊ

–¤¨­¤·¨¸´Ç ´Â¸¸ÌËÑ˸¸Ä¸ÍÒÈÆÌüü¸ÍÆÈÃÓÃÀ¸ ¼Ô»¾É¾˾ÊǼȸÉÃÒľÊ¼¹»ÆÃÑ»¸Ê¾ÆÇÆÔ¸ ÇÒȸɼÉ˸ÏÀÂÑÉ˾ÄǼÀÆÄØ˾˸ËÐÄ¡¡š ¸ÍÆÙÌÇÓÈθÄѸÇÀÆtÉƹ¸ÈÑu¿Òø˸ œ¼Ô»¾É¾ÂÆÀÇØĸÄÒͼȼØËÀÉËÀʸÈÎÒÊžÆÌ ÄÔÆÌÒºÀļÉËÆÌÇÆÌȺ¼ÔƤÀÁÆÄÆÃÀÁÜÄÉÙÉÁ¼ Ͼü˸ÅÙËÆ̸ÈÃØ»ÀÆÌÌÍÌÇÆÌȺÆÙ˜ ”§¶§®§³§¸Ãµ»ËÆÌÆÃÆÂغÆÌËÆÌÉËÆÄ ¸¿Â¾ËÀÉÃؘžÐ¸ÄÄÔ»¾Á¸ÀËÐļÁÇÈÆÉÜÇÐÄ ˾Êš¤šŽ§³«±±À°­ ¸ÄËÀÇÈؼ»ÈÆÊŽ§º¸¯§

“´Ç·¤ª“¨µ­½´¤ œÇÈÜ˾¼ÇÔɾþüºÑ¾»ÀÆȺÑÄÐɾüËÑ˾ÉÙÉÁ¼Ï¾ËÐļÁ¸Ë¼ÌÈܼÔĸÀÆÀÛ൯ «¸µ©«¯§°µÃ…©Ë³«¹œ»ÀÆȺÑÄÐɾ¿¸ÍÀÂÆżľ¿¼ÔÉ˾Ä¥¼ÉÁÑȸ˾ʞ˸ÂԸʸÇØËÀÊ žÆÌÄÔÆÌÒÐÊËÀÊžÆÌÂÔÆÌÁ¸À¾šÂÂÑ»¸ÉÌÃüËÒμÀü˾ÄÇÆÂÌǾ¿ÒÉ˼Ⱦ¸ÇÆÉËÆÂÓØÂÐÄ ËÐļÇÆÎÜĸ¿Â¾ËÒÊÁ¸À¸¿ÂÓËÈÀ¼Ê¿¸ÇÑÈÆÌÄÃÒÈÆÊɼ¸¿ÂÓø˸ü˾ļÂÇÔ»¸ØËÀ ¿¸¼ÁÇÈÆÉÐÇÓÉÆÌļÇÑÅÀ¸˾ÎÜȸ –ÌËÆÔÆÀ¸ºÜļʼÔĸÀËÆÇÈÜËÆ˼ÉË˾ÊÄҸʚ¤š¾ÆÇÆÔ¸»¼Ä¿Ò¼ÀüËÔÇÆ˼ĸÉÁÒÍ˼ ˸À˾ÄÇÀ¿¸ÄØ˾˸ĸÇÀ¸É˼ÔÄËÆǸÈÀÉÃÒÄÆÊÁÑÇÆÀÆʰ¾ĸÊœÎÜȸøÊ¿¸ÍÀÂÆżÄÓɼÀ ÑÂÂÐÉ˼ɼËÒÉɼȸÎÈØÄÀ¸˾»ÀÆȺÑÄÐɾÉËÆĆDZµÁ¸À˾À·¯¸§Á¸ÀÍÀÂÆ»ÆżÔĸ˾Ê »ÜɼÀ˾ÄǸÂÀÑ˾ʸԺ¾

ªÀ°­ ººÁ¸À†§¸¯±«¯Àª­ ÇÈؼ»ÈÆÊšÇÀËÈÆ ÇÓʤÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊ¥ÈƼËÆÀøÉÔ¸Ê …¶µ¼§¸Ã¸º­°«ØËÀÃÒÎÈÀËÆÁ¸ÂÆÁ¸ÔÈÀËÆÌ Á¸À¼ÄØϼÀËÐĤÂÌÃÇÀ¸ÁÜÄ–ºÜÄÐÄËÆÌ µ³ªÃ³µ»¿¸»À¸Ë¼¿ÆÙĺÀ¸˾ĸÈËÀØ˼Ⱦ ÇÈƼËÆÀøÉÔ¸ËÐĸ¿Â¾ËÜļÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸ ¼ÌÈÜ ¤ÉÁÆÇØʹҹ¸À¸¼ÔĸÀĸÒÎÆÌÄÆÀ°Â¾ļÊ ÇÈÐ˸¿Â¾ËÒÊËÀÊÁ¸ÂÙ˼ȼʼÌÁ¸ÀÈÔ¼ÊÜÉ˼ĸ »À¼Á»ÀÁÓÉÆÌļÇÀËÌÎÔ¼ÊÉ˾ĸººÂÀÁÓÇÈÐ˼Ù ÆÌɸ–ÇØËÆÉÌÄÆÂÀÁØÇÆÉؼÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸ ¼ÌÈÜ¿¸»Æ¿ÆÙÄËÆÇÈÆɼÎÒʼÅÑþÄÆ ÃÒÎÈÀ ËÆËÒÂÆÊËÆÌÒËÆÌÊÉËÀʼ¿ÄÀÁÒÊÆÃÆÉÇÆĻԼÊ

ËÐÄÆÂÌÃÇÀ¸ÁÜĸ¿Â¾ÃÑËÐļÄÜ˸ÌÇØÂÆÀǸ ¿¸»Æ¿ÆÙÄÉ˸»À¸ÁÑ §¸ÍÜÊÆÇÈÐ˸¿Â¾ËÀÉÃØÊÒμÀÒÅÆ»¸Á¸À ɸÍÜÊÇÈÒǼÀĸ¼Å¸É͸ÂÀÉ˼ÔºÀ¸ËÆÌʸ¿Â¾ ËÒÊøʾÁ¸ÂÙ˼Ⱦ»ÌĸËÓÇÈƼËÆÀøÉÔ¸ ¡ÓÇÐÊØÃÐÊÇÈÆËÆÙ¹À¸ÉËÆÙüĸθÈÆÙü ºÀ¸˾º¼ÄĸԸÁȸËÀÁÓ¼ÄÔÉÎÌɾÉËÆĸ¿Â¾ËÀ ÉÃØøÊÇÈÒǼÀĸżÁ¸¿¸ÈÔÉÆÌüËÀÊ¸ÈľËÀ ÁÒÊÀÉËÆÈÔ¼ÊǸȼ¿ØÄËÐļËÜÄ ¤—¸ÉÀ¼ÀÑ»¾ÊÇÈÆ͸ÄÜÊǸȸÉÌÈÃÒÄÆÊ ¸ÇØËÆļĿÆÌÉÀ¸ÉÃØÇÆÌÇÈÆÁѼɼ¾¸Ä¸ ÁÆÔÄÐɾËÆÌɼ¹¸ÉËÆÙÇÆÉÆÙÌÇÆÉÎÒ¿¾Á¼ ǼÈÀÉÉØ˼ȼʼÇÀËÌÎԼʸÇØØËÀÉ˾ÄŸÔĸÁ¸À

ÃÑÂÀÉ˸Á¸¿¸ÈÒÊ¡¸ÁÑÈÀ–ÂÂѾºÌĸÔÁ¸ËÆÌ Ÿ¸Ôɸȸ»¼ÄÇÈÒǼÀÃØÄÆĸ¼ÔĸÀËÔÃÀ¸ÇÈÒǼÀ Á¸Àĸ͸Ôļ˸ÀŸ¸ÀÉËƼÅÓÊÁÑ¿¼ǼÈÀÉ˸ËÀÁØ ÄËÆǸÈÀÉÃÒÄÆ̸¿Â¾ËÓ¿¸ÇÈÆÉ¿Ò˼ÀÑÂÂÆÒĸ ÉËԺøÉ˾ļÀÁØĸËÐÄšÂÂÓÄÐĸ¿Â¾ËÜÄ

Šµ¸°¾°·¨¸±ª·²¸Œ¤­Ç¥²¸ ŸÑÇÆ˼Ó˸ÄËÆÇÂÒÆÄǼÈÀ½Ó˾ËÆÇÈØÉÐÇÆ ÉËÆÄÎÜÈÆËÆ̼¾ÄÀÁÆÙ¸¿Â¾ËÀÉÃÆÙ¤š·Â ¸ºµ¹§°Ë¨µ»ǸÈÓº¸º¼ÇÈÐ˸¿Â¾ËÒÊÁ¸À »À¸ÁÈÔɼÀÊÇÆ̼ÁËØżÌɸÄËƼ¿ÄÀÁØÍÈØľø É˸ÙϾ™ÙÆÃÒȼÊÇÈÀĸÇØ˾ÉÙÉÁ¼Ï¾ ÇÆ̸ĸÍÒȸüÇÈÐËÙ˼ȸ ËÀÉÆ̼ÔĸÀÆÀ ÉÌÃÇËÜɼÀÊÒ»ÐɼÉÌÄÒÄ˼ÌžɼǼÈÀÆ»ÀÁØ ØÇÆÌÌǼȸÃÙÄ¿¾Á¼˾ÊÁ¸¿¸ÈØ˾˸ÊËÐÄ ¼Â¾ÄÀÁÜļÇÀËÌÎÀÜÄÁ¸À¼ÔǼÇÆÂÂѼĻÀ¸ÍÒ ÈÆÄ˸ºÀ¸¼Ä»ÀÑüÉÆÌʼÀɸºÐº¼ÔÊ͸ÈÃÑÁÐÄ ºÀ¸¼ÈºÆÉËÑÉÀ¸ËÆ̼ÅÐ˼ÈÀÁÆÙü˸ÆÇÆÔ¸ÐÊ ÎÜȸ¼ÔθüØÇÐʼÔǼÆž¸ÁܹÆÌÁ¸ÂÓ ÉÌļȺ¸ÉÔ¸ –Ä»¼ÄżÁ¸¿¸ÈÔÉÆÌÄÂÆÀÇØÄÆÈÀÉËÀÁÑÆÀ ǸÂÀÒʸÌËÒÊÁ¸Ë¸ÉËÑɼÀÊÁ¸À»¼Ä»¼ÔÅÆÌüØËÀ ØÄËÐÊÐÊÎÜȸÇÓȸüÃÒËȸÁ¸ËÑËÆÌÄËØ ÇÀĺÁ»ÙÉÁƸÆÀÅÒÄÆÀ¿¸Âƺ¸ÈÀѽÆÌÄËÀÊ ØÇÆÀ¼Ê¼ÇÀËÌÎÔ¼ÊËÐĸ¿Â¾ËÜÄøÊÐÊËÔÃÀ¼Ê Ÿ¸À¸ÁØþÇÀÆ»ÙÉÁƸ¿¸¹ºÆÌÄÆÀ°Â¾ļÊ ÉËÆÌÊ»ÈØÃÆÌʺÀ¸ĸǸľºÌÈÔÉÆÌÄ


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾žÆÌÄÔÆÌ³²¸®¤®²Ä°³²®®½­²­Ã´¬¤

¬­´½¬­´½

✍ ✍

¨Æ¿¼ÈÃØüËÈÆØÂÆÁÀ¸Ä¼¹¸ÔļÀ¸ÂÂÑ ÉËÆü˼ººÈ¸ÍÀÁØǼ»ÔÆÆÌ»ÒÄļØ˼ÈÆ ¨¸ÆÄØø˸ÉÌļÎÔ½ÆÌÄĸǸȼ¸ÙÄÆÌÄÉËÀÊ ¼Í¾Ã¼ÈÔ»¼ÊÆÀÇÈÐ˸ºÐÄÀÉËÒÊÁÑÄÆÌÄÆÂÆÒĸ »¾ÂÜɼÀʸÂÂѸÇØÆÌÉÔ¸þ»ÒÄ œÇÂÑÁ¸¹¼¹¸ÔÐʼÔĸÀØËÀɼÂÔº¼ÊÃÒȼÊ ¸ÈÎÔ½ÆÌÄÆÀÇÈƼËÆÀøÉÔ¼ÊËÐÄÆÃÑ»ÐÄ Á¸ÀÌÇÆËÔ¿¼Ë¸ÀØËÀÆÀÇÈÆÇÆľËÒÊ¿¸ÇÈÒǼÀĸ ÒÎÆÌĸÇØ˾ĸÈÎÓËÆÌÂÀÁغÀ¸ĸ¼ÔĸÀÒËÆÀ üÊÉËÀʼÌÈÐǸÕÁÒÊÌÇÆÎȼÜɼÀÊËÆÌžÆÌÂÔÆÌ ¨Æ¸ÁØþμÀÈØ˼ÈƼÀ»ÀÁѺÀ¸ËÆÌÊ »ÙƸÀÜÄÀÆÌʼÔĸÀØËÀÄÆÃÔ½¼ÀÁ¸Ä¼ÔÊ ÇÐʹÈÀÉÁØøÉ˼ÉËÆǼÈÉÀÄØÁ¸ÂÆÁ¸ÔÈÀ ¸ÍÆÙ˸ÆÄØø˸ÇÆÌÇÈÐ˸ºÐÄÀÉËÆÙļÔĸÀ ˸Ô»À¸ œ–šŸ¸ÇØ˾ÄǼÌÈÑ˾ʽ¼ÀÉËÀʸÈÎÒÊ ˾Ê»¼Á¸¼ËÔ¸ÊËÆ̨Ø˼ÇÆ̼Ôμ ÇÈÆÇÆľËÓËÆжÀ©¯«¨¯º¹Á¸ÀƐ§³¿±À¹ Òͼ̺¼ºÀ¸˾¢ÑÅƸǼÀÂÜÄ˸ÊĸÈÔżÀøÙȾ ÇÒËȸÇÔÉÐËÆ̨Ø˼ÒËȼμÁ¸ÀËÆÄÒͼÈļ ÇÔÉÐÆ¢ÔÁÆÊ¥¸ÈÔɾʨÜȸÇÆÀÆÊ¿¸ËÆÁÑļÀ ¡ÇÆȼÔÆÀ–ºº¼ÂØÇÆÌÂÆÀĸÉÇÈÜÎÄÆÌÄ ½¼ÉËØÎÈÓøÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ¼Á¿ÈÆÄÔ ÉÆÌÄËÆÄ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁظÂÂÑÆÀǼÈÀÇËÜɼÀÊ ËÐжµ»·µÈ¸­Á¸À”·Ã³º«¬­¸ÇÆ»¼ÀÁÄÙÆÌÄ ØËÀËÆÎÈÓø»¼ÄÍÒÈļÀÇÑÄ˸˾ļÌËÌÎÔ¸¤À »ÙÆ»À¼¿Ä¼Ôʰ¾ļʸÇÆËÒ¼ɸÄËÀÊÁÆÂØļÊ ËÆ̤ÂÌÃÇÀ¸ÁÆÙÁ¸ÀÆÀɼÀÈÓļÊËÆÌ‘†…Óξ ɸĺÂÌÁÑÉË~¸ÌËÀÑËÆÌÊ ƺÀÁÑÆÀ¸Ç¸ÀËÓɼÀÊ

✍ ✍

ɼÀ˼ÂÀÁѾÀÉËÆÈÔ¸ÇÆÀÆÊ¿¸Í˸ԼÀ –ÇظÇØÂÌ˾¼ÇÀËÌÎÔ¸ÉËÒÍ¿¾Á¼¾tÇÈÑ ÉÀľu¸ÇÆÉËÆÂÓÉ˾ÄžÉǸÄÔ¸¨ÆÌÂÑÎÀ ÉËÆÄÍÐËƺȸÍÀÁÑÉÁÔɸļ ¤ÇÈؼ»ÈÆʸÇØ˾ÄѾüÈÀÑ»¼Ä ÒμÀËÒËÆÀ¸Ѻξ¥¼ÈÀÃÒļÀĸtËÉÀÃÇÓ ÉÆÌÄuÆÀ–ºº¼ÂØÇÆÌÂÆÀÉËÆ»ØÂÐø˾Ê¥–š Á¸Àü˾¹ÆÓ¿¼À¸ËÆÌÍÀÂÀÁÆÙËÆ̨ÙÇÆÌÇÆÌ Á¸¿¾Ã¼ÈÀÄѸĸºÈÑͼÀËÀÊt¼Å¼ÂÔżÀÊuÃÇÆȼÔ ĸ˸Á¸Ë¸ÍÒȼÀŸ¸ÀüËÑ¿¸¸ÈÎÔɼÀËÀÊü˼º ºÈ¸ÍÒÊ ¡ÒÎÈÀËÜȸËÀÊÁ¸ÂÙ˼ȼÊü˼ººÈ¸ÍÒÊ ÉÌÄÆÂÀÁÑÒμÀÁÑļÀÆ¥–¤ŸÇÆ̼ÄÀ ÉÎÙ¿¾Á¼ɼÇÆÂÂÒÊ¿ÒɼÀÊÁ¸ÀËÀÊÁ¸ÂÙ˼ȼÊ ÇÆÀÆËÀÁÑƮȾÊÇÆÌüËÆĘÁȸÉÀÑÄÁ¸ÀËÆÄ –ÃÇÈÒÆÌÃÇÆȼÔĸÁÑļÀ¿¸Ùø˸ ÈÀ¸Ã¹¼ÌËÀÁѼżÂÔο¾Á¼ºÀ¸ËÆħÆÍÆ ÁÂÓ¥ÀÂѹÀƾ˼¼Ì˸Ըº¼ÄÀÁÓÉÌÄÒ¼Ì ɾ˾Êš¥¤¸ÍÆÙÇÒȸɼظØɸÓ¿¼Â¼¼Ô˼ ÆÃØÍÐĸ¼Ô˼ü˼ÈÑÉËÀ¸ǼÀÆϾÍÔ¸ ¤™±µ·«³ºÃ³µ”Á·«®ÇÓȼÍÆÈÑÁ¸À üËÑËÆÌÊŸ¸ÁÑÁ¸À¦ÆÄÑÂÄËÆ¿Ò¼Àĸ ¸ºÆÈÑɼÀÁ¸ÀËÀʼÌÈÐǸÕÁÒÊ»ÀÆȺ¸ÄÜɼÀÊ íȸԸ»ÆÁÀÃÓÒÁ¸Ä¼¾š¦¨üËÆŸÙǼÂÂÆ §ÌÄÆÃÆÉÇÆÄ»ÀÜÄœÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒľ»ÀÆÈ ºÑÄÐɾ¼ÀËÆÌȺ¼ÔÐÊÇÈع¸˽¼Ä¼ÈѼºÀ¸ËÆ ¼ÁÑÉËÆ˼¼Ç¼ÈÎØüÄÆ¥¸ºÁØÉÃÀÆŸÙǼÂÂÆŸ¸À ºÀ¸˾ÄÆȺ¸ÄÐËÀÁÓ¼ÇÀËÈÆÇÓÁ¸ÀºÀ¸ËÀÊ˾¼Æ ÈÑɼÀÊœ¼Â¾ÄÀÁÓÂÆÀÇØÄøÊÒ»¼ÀżËÆøËÊ žÉǸÄÔ¸¢Ò¸›¾Â¸Ä»Ô¸ØÎÀ¸Ç¼Ì¿¼Ô¸Ê¸ÂÂÑü Á¸¿ÌÉËÒȾɾ¼ÇËÜÄËƼºØüÄÆ1N[J IJQF^¨ÆÔ»ÀÆ¿¸ÁÑÄÆÌÄÁ¸ÀÉËÆ¡ÆÌÄËÀÑÂËÆÌ ÎÈØÄÆÌ

ËÆÌÊÇÓº¸Ä¸ÄÑÂƺ¸üËÆÃÇØÀËÆÌÊÇÈѺ øÂƺÀÁظÍÆÙ»¼ÄÒÎÆÌÄ˾ÄÁ¸ËÑÁ˾ɾ ÁÑÇÆÀÐÄËÔËÂÐÄÐʸÄËÔ¹¸ÈÆ –ÇØ˾ÄѾÁ¸ÀÆ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØʼÇÀμÀ ȼÔüÔÐɾ¸ÇÆ»ÆÎÜÄËÆ̇¯§¸¯°«¨Ã º¸¯µ»¹ ƺÀÁظÍÆÙÉ˸ËÆÌÁ¸Àü˾ »¼»ÆÃÒľÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÁÈÔɾ˸¼Á¸Ë¼ÌÈÜ ¼Ë¾ÉÔÐʼÔĸÀÇÆÂÂÑ™ÙÆÇÈƹÂÓø˸ØÃÐÊ ÌÇÑÈÎÆÌĺÀ¸ËÆÌʘÀ¸ÄĸÁØÇÆÌÂÆÌÊ¥ÈÜËÆÄ ØËÀƤÃÇÈÑÄËƹÀËÊ¿Ò¼À»À¸Á¸ÜÊ˾ÄǸȸ ÃÆÄÓËÆÌt§ÑȸÊu™¼Ù˼ÈÆÄÆ À¿Æ̸ÄØÊ»¼Ä

½Ó˾ɼ¸ÌËÑ˸ÎÈÓø˸ÇÆ̸ĸºÈÑÍÆÄ˸À ÉËÆÉÌùظÀÆËÆ̸ÌËÆÔËÆÌ˸ÇÈÆÉÒͼȸÄ œ–šŸǼÈÄѼÀǼÈÔÆ»ÆÁÑËÀÉÎÄÐĸº¼ÂÑ »ÐÄ–ÍÆÙ»À¸ÇØÃǼÌɸÄËÆØÄÆÃÑ˾Ê ÆŸ¨É¸ÁÔȾÊÁ¸ÀƘŸÆÃÇØ˾ÊǼÈÀÃÒļÀĸ ÇÆÌÂÓɼÀËÆĉ³ºÃ³¯µÁ¸ÀËÆÄ¡¸ÕÉËØÈƹÀËÊ ÜÉ˼ĸÁÑļÀü˼ººÈ¸ÍÒÊ §ËÆÄ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØ¿¼ÐÈÆÙÄüºÑ¾¼ÅÌ ÇÄÑ»¸ØËÀÒÉǼÌɸÄĸ»À¸»ÜÉÆÌÄɼ ÍÔÂÆÌÊÁ¸ÀtÍÔÂÆÌÊu˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸tÁÑËиÇØ ËÆËȸÇÒ½ÀuºÀ¸ËÆÄŽ§º¸µ»·À³­ Ÿ¸À¸ÄθÂÑ

✍ ✍

✍ ✍

À¤°¾¤¯¨¦½®ª³´²µ¹²´½¤³Ã·²s“t

Οι καλύτερες στιγμές της αστυνομικής λογοτεχνίας

Πέμπτη, 25 Ιουνίου, κυκλοφορούν

•–Š„‹Š„

•–Šˆ“„”™Œ„
UUU !"#"  

$$ "$

   +$ % " %& %  , "&+%! $!+ & $! ' "!&%!+ !) %&$&!) " +&)$'!" ! $)&( &($!( &!)&! &!$!' "$!&&!+ &!+ %( '  & %&$! %'!

!+ )+*%& "&$#) ! $'!)  '&&! %!,! $! (& ) %7.*57;:>54>7,! *1!3*&361-4>?4%30&.*#2&. =7$3;3,6&)*1+"24>-!2-0&.4 5&554%<*#2&89*8*!3&0 25.3,02*804>5.82!34><1&:742* 9&389*<043989-397&&11 84>1!;&1":*.&*2*#<)*3*#2&89* 8&394><114><*2*#</*'+4>2* 5&554%<24>*#5*3&84>,7(;$9. *#2*:&&'47#,.3*<,.&3&0&9&1'*.< 2$34<84>$9.)*35748+*7$2&89*,.& *04%8.&*5&3&5746:-8-4.4<1& :742*9&389-</!7*.94><*#2*:&& '47#,.3*< 40&0$*#3&.$9.*#5*0. 11&9!94.&?4>7&7.08&>94%<54> 2&<+47968&3*89-3014%'&,.&>9$ 0&.9*1.02&<=68&3*'&:%9*7& 9*#1*8*5&7&0&169430%7.402*!3&)#1.974254>01.,&109;2& 3&2&<03*.949*8994>.01?0 843,.&9#&3)*3+%,*.,7",47&94 +4%24:&52*).&045!<894&0. 893 1&7=.8&30%7.*57;:>54>7,!9-3 5*7&82!3- *>9!7&$9&3425&25< &8589-0*94 $,2&&704,.&330- 5&554%<1!*.$9.!,.3*1.25*79#34< 0>3.0$<85&,047&22!34<24.741 97-<2-)*3.89"<0&.5&3-1#:.4<2& ?#4>&>924>+&#3439&.*2!3&=*. 7$9*7&0.&5943&"9&3*89!1*=4<894 0$22&84>$1.<04>8*89-39-1* $7&8-943>+>54>7,$8;9*7.0633& 1!*.5;<)*3!=*.3$-2&3&51-7634> 2*,.&*1.0$59*7&0&.3&8'"34>2* +;9.!<*+$843>57=*.5*7#59;8-3& '7!/*.2.&0&.34%7.&5#8;5$79& 34./*8942>&1$94>5$0*.10.8*94 &/.&0$94>8%89-2&54899-8*-14 ,.0"94>"7*94%+4<94>*1$54> 14>&2!8;<2*954>!=*.&241"8*. 9-=-2.06<*5*/*7,&82!3-*/>53)& 8&304>7&)#98&840419&<0.7=.8* 3&80!+9*9&.+;3&=90&.3&1!*.

9-+%8-0&.89-34.04342#&9#549& )*=3*9&. 1&2*9&97!5439&. * =7*.?*9&.3&34.&?$2&89*,.&974+" &+4%2&<4)-,*#94!389.0949-<&> 948>39"7-8-<57=*.).&:!8.2=1;7#)&0&.5&3#)&,1.897#)&8.3 5.&'1#9&&39#).& .&94><2-'*9?. 9!7.&3<5748+!7439&.9&?6&9&5*

9*.394>4>7&34%0&.4.114.3:7; 54.8*54>2547*#3&'7!/*.0&.94 233& .&9#14.5$33&51-7634>2* 84%5*7270*9 *3=7*.&?$2&89*5* 7#:&1(-&+4%).&:!94>2*2-=&3. 824%<&>94@&8-< *2&<=7*.?*9&. &359>/-&+4%>57=4>3*9&/!3& )3*.& *3&5&.9*#9&.*5&,,*12&9. 0$<5748&3&941.82$<,.&9#>57=4>3 9&'%82&9&.$9&3)*3>57=4>3'% 82&9&>57=*.&07.'4)#0&.-0&.,*3. 0"&3*7,#&7&)*3=7*.?*9&.3&).& 9#:*39&.043)%1.&4%9*,.&&.)*#&. *)654>9&1!2*)*3*#3&.&5&7&#9-94 0&.3&2*,&163*.0&3*#<5&.).,.&9# $14.4.3:7;54.9-3#).&0&91-/-! =4>2* .&9#3&34.?*9&.0&3*#<,.&9).&.63.8-9-<?;"<&+4%>57=*.4 :3&94<&539&25474%33&1> :4%35748;7.3&5$2$3&94><!;<$ 94>).&5.89;:*#$9.*#3&.*39*16<2 9&.& &*#5*$1&&>90.%89*7&"7:*0&. 2&<'7"0*89-304>?#3&54>5&#?&2* 9?!3,0&0&.2&<*#5*3&39>:4%2*3& 52*2.&'$19&894&3$7&2&4%1&<

[[

# " !"% !% $#" " " & " !" "!!" "' !% !""$" "' & "# " !% ' " & 

\\

3&5&7&89"84>2*94><>2-99&8.$3* :*1439!<98.0.!,.3* -367&54>"2&89&389439$549-< 0&9&8974+"<0%7.*57;:>54>7,!2* 0&24>+1&7.82!34><97$54><425& 25<2<5&7!8>7*043989.<*89#*< :*9$84!5&.73*89.<=4%+9*<94> 2.&8'-82!3-=4%+9&07'4>3&0&. 9=&9>=&#&+9*73.?$9&325748989& 57$8;52&<243414,639&< 39&89.3 )*,4>#3941,4>#&7.<39&89.3)*,4> #390$3-89433*2443=&80$ 3-89433*24*#2&89*&>90&.2 &>9,#3&2*0&.4.97*.<8&3&*#=&2* 348-1*>9*#8*:1&24>5*7:*9.04% 8417.4>2&<+$79;8*/&3894 &>940#3-940.*36*#=*")-8049*.3. 8*.2&<5",*0&.2&<+-8*89-351& 9*#&99.0"<$54>=9.89"0&2*8*9?!3 ,0&2&?#2**0&9439)*<114><2* 1&2(4%<5&7&9-2!34><&<!);8* &5$!3&*>76,.&5&,;9$0&.2*98>2'4>1"3&57485&:"84>2*3&&3& 09"84>2*94-:.0$2&<514.43!09-2& 2&'7*:4%2*054.&89.,2"&)*.& 82!34.89-:1&88&2&<*>=":-0* 0&1"9%=- .&045!<89-30&9&80" 3;8-)*3:!1&9* .&045!<*#3&.0.&> 9!<?25&+&@9?25&*2'$1.&); 7*3*.8.9"7.4,.&2.&3!&&7="0&.* 5#)42&,.&9.<5769*<&3,0*<%9* 4.&'47#,.3*<)*3!=4>33&1&2'34>3 9$8&2&<!,7&(*2*)&07>82!3& 04>25.8942"3>2&54>!89*.1*894 0.3-9$9-<!2-<&<5"7&3*2* 014%'*<&5$9-351&9*#&0&.2&<+! 7&3*8*!3&025.3,0& 89!74<&39-3&359>/-9-<=67&< *#3&.-541>9!1*.&*)60!(4>$9.4 0&25.3!<*#3&.89-304>+1&*3$<0& 2!34>)!3974>,.&>9$0&.+!74>2* $14.8943545$;<).&07.9.0$!3&3,07. )&09%1.4 !=7.8"2*7&0%7.*689&$14.84> 89!13&3*,722&9&,.&3&84>&3& 04.3684>3$9.+*%,4>35740*.2!34> 3&8*'4-:"84>32*#<84>89!1 34>2*,722&,.&3&2-3&+"8*.<3& 2&<+%,4>30&.3&2&<'4-:"8*.< #289*97*.<&'47#,.3*<5$89.,2" 8*89.,2":&!7:4>33&2&<*5&3& 574;:"84>368*94><1&:74541# 9*<84>

  


18.06.2009  

topontiki,arxeio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you