{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssund-marineforening.dk


Tørdokken er ment som et lokalt medlemsblad for Frederikssund Marineforening, og udkommer pt. i et oplag på 100 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 48 18 10 88 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. TIL NÆSTE NUMMER DER UDKOMMER MEDIO DECEMBER 2012 SKAL VÆRE REDAKTØREN I HÆNDE SENEST D. 25. NOVEMBER 2012 PÅ OVENSTÅENDE ADRESSE.

I dette nummer kan du bl.a. læse: Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4

Bal på Dækket.

Side 5

Forsvarets Dag på Kronborg.

Side 6

Frederikssund for fulde sejl.

Side 7

Piratjagt ved Afrikas Horn.

Side 8

Opslagstavlen I.

Side 9 Side 10

Side 11

Vi kipper med flaget.

Side 12

Fregatskydning 2012.

Side 13

Jubilarstævne 2012.

Side 14

Tiden efter 29. august 1943.

Side 15

Y 311 Søløven - dykkerudd.

Side 16-17 ”Sænket af tyskerne”. Side 18

Turen gik til Tyskland.

Slopkisten.

Side 19

Opslagstavlen II.

Kvartalsprogram.

Side 20

Agterdækket.

Efteråret har også sin charme.

Forsidebillede: Fra en hyggelig eftermiddag i Nykøbing Falster Marineforening


Formandens minutter

En lille historie om kammeratskab/venskab Da jeg som frivillig hjælper, deltog endnu engang i årets jubilarstævne den 26. august 2012 på Holmen, til minde om indkaldelse til Søværnet, kom jeg til at tænke på min egen lille historie.

Efter kontraktudløb forsvandt nogle til civile jobs, andre forsatte en periode mere og enkelte blev i systemet indtil pensionen.

Den 8. januar 1960 mødte en lille flok meget unge drenge ved Værftsbrovagten på Holmen i Prinsessegade på Christianshavn. Vi havde alle meldt os som math-elever og nok de færreste viste egentlig, hvad vi faktisk havde skrevet under på, da vi var til optagelsesprøve nogle uger forud.

I 2010 tog en af drengene fra 1960 initiativ til at samle de, der var muligt at samle. Det blev til godt 10 ’halvgamle stødere’, der mødtes på Holmen, for at udveksle minder og man fortalte hvad livet har bragt hver enkelt.

Efter iklædningen på Holmen, hvor hver eneste mistede sin identitet ved at blive totalt (en papirsæk med alt det civile tøj blev sendt hjem til mor) og derefter iklædt diverse meget fremmeartede beklædningsgenstande som kradsede underbukser, sorte sokker, busseronne, tykke sorte benklæder og en rund hue samt en stor køjesæk med meget mere tøj og andet. En køretur, der endt på Avderød lejren, hvor der blev syet vasketøjsmærker, huebånd og math-elev distinktioner, i alt tøj til omkring midnat, var den dags afslutning.

Du skulle også prøve at få fat i dine kammerater fra dit hold og se om det ikke lykkes på samme måde, også ved at de kan blive medlem af Marineforeningen. Til slut vil ønske alle medlemmerne et godt efterår og opfordre til at fortsætte med den gode indsats til styrkelse af Frederikssund Marineforening og dens formål. At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark Med venlig hilsen

Efter et års strabadser (math-elev) og tænders gnidsel var den fremmødte skare skrumpet pænt ind og man fik ordre om at gøre tjeneste på math-skolen (Margretheholm), Sjællands Odde, Stevnsfort og flere af flådens skibe, fregatterne ROLF KRAKE, VALDEMAR SEJR og patruljebåden HUITFELDT.

Kurt Terkelsen


Lørdag d. 3. november kl. 18:00

I Marinestuen på Pedersholm.

HUSK MADPAKKEN OG DET GODE HUMØR

Jan ”GASSER” sørger, igen i år, for den rette stemning.

HUSK TILMELDING TIL KURT SENEST D. 28. OKTOBER (Du finder tlf. nummer og mailadresse på bagsiden)


Forsvarets Dag på Kronborg, søndag 17. juni 2012. der kun én enkelt marineforening, der stillede op i år, selvom flere var tilmeldt? Traditionen tro mødtes vi på Axeltorv i Helsingør, hvorfra man med Flyverhjemmeværnets Tamburkorps og 17 flag/faner i spidsen, for de mange medlemmer af marine- og soldaterforeninger, marcherer gennem byen til Kronborg Slot.

Forsvarets Dag på Kronborg blev igen en festlig markering af det venskab, marine og soldaterforeningerne har.

F

lere hundrede medlemmer, herunder Frederikssund marineforeningen og mange soldaterforeninger deltog i arrangementet, Forsvarets Dag på Kronborg 2012. Fra Frederikssund deltog flagbærer, Benny Bengaard Hansen og som flaghjælper, Kurt Terkelsen. Det var 36 gang. Forsvarets Dag blev gennemført, og selvom tilgangen ikke er, som arrangørerne kunne ønske det, så er arrangementet en ubrydelig tradition. Det er oberstløjtnant af reserven, Erik Petersen, som har været formand for Forsvarets Dag i fire år, som stod for arrangementet. De fleste regimenter var repræsenteret, dog var

Inden selve slottet blev der lagt kranse ved den gamle kaserne for at mindes de faldne i 2. verdenskrig. Paraden fortsatte herefter til Slotsgården, hvorefter de ”gamle orlogsgaster/soldater” og flag/ fanerne rykkede ind i Riddersalen, til musik af Hjemmeværnets Musikkorps, Nordsjælland. I Riddersalen var der taler af Helsingørs borgmester, Johannes Hecht-Nielsen og chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, for forsamlingen under temaet: De frivilliges betydning for Forsvaret og for et trygt og sikkert samfund. For Hjemmeværnet har altid bygget på frivillighed som værdi. Dagen sluttede som sædvanligt med en hyggelig frokost i Kasematten, hvor de gamle soldaterhistorier blev genoplivet. En festlig dag for forsvaret og de frivillige. Kurt


D

et strålende vejr lokkede flere tusinde mennesker til Frederikssunds "gamle Industrihavn", den 18. august 2012, der for sjette gang blev holdt Frederikssund for fulde sejl, til støtte for Frederikssund og Marbæk's Juniorsejlcenters ungdomsarbejde.

Fjorden, vandet, og den unikke beliggenhed vi har, er noget af det vi altid lægger vægt på både erhvers- og turistmæssigt sammenhæng når vi skal fortælle om vores by, og markedsfører den over for nye tilflyttere, blandt andet, om vores udmærkede maritime forening.

Her var et spændende og alsidigt program, hvor man både kunne opleve aerobic, fjernstyrede modelbåde, spejdersøslag, marinehjemmeværnsfartøj, beredskab og mange flotte og historiske originale både fra fjordene som er let at genkende. de er klinkbyggede, lave, brede og rundgattede, og de er riggede med gaffelsejl. Oprindelig blev de brugt til både fiskeri og fragt. De var solide, stabile og særdeles sødygtige. Det fortæller noget om skibstradition vi har haft her i byen, med værfter der siden slutningen af 1800-tallet byggede både og joller. Det var med til at sætte sit præg på byen, og på fjordfiskeriet. Selv om det ikke fylder så meget i dag, er det en vigtig del af Frederikssund historie. Frederikssund Marineforening kunne igen udbrede kendskabet for vores lokale afdeling, med gode oplevelser i en maritim atmosfære og med gode traditioner fra Orlogsflåden, Marinehjemmeværnet, Søfarten og Dannebrog, som er 6 til noget ganske med til at gøre vores forening særlig. Vi fik da også et, nyt medlem, der har sejlet med fregatten ESBERN SNARE i 196162, og en del fik brochure, blade og tlf.nr. med hjem, som vil tænke lidt over sagen.

Vi havde også besøg af vores gode samarbejdspartner, Marinehjemmeværnsflotille 361 ISEFJORD Hundested, med udstillingstelt og MHV 905 ASKØ, hvor der var åbent skib og besøg af en jævn strøm af mennesker og alle, der kom ombord, blev taget godt imod. Besætningen gjorde et stort stykke arbejde med at vise folk rundt og ikke mindst med at fortælle om skibet opgaver, som eftersøgning, søredning, olieforurening (med at trække eller udlægge flydespærringer) og opgaver for Søværnet/politi m.m. Det gælder om at vise flaget og samtidig gøre opmærksomhed på vores maritime afdeling og at vi hermed spreder vores budskab om hyggeligt samvær i en god og kammeratlig atmosfære i Frederikssund Marineforening.


"Piratjagt ved Afrikas Horn" Foredrag v/ kaptajnløjtnant Allan Dan Jensen Torsdag den 27. september, klokken 19.00

D

anmark yder en vigtig indsats i kampen mod pirateri ud for Afrika. Det danske skib ESBERN SNARE har flere gange været med i NATOstyrken, som beskytter den internationale skibsfart mod piraterne. NATOs indsats suppleres af en EU-mission i området og af krigsskibe fra lande som Rusland, Kina og Indien. Så det er et forenet internationalt samfund, som står bag indsatsen. Den vestlige verdens velstand og vores frie samfund er afhængigt af, at vi handler intensivt sammen over hele kloden. Danmark er tilmed en stor søfartsnation og derfor er det væsentligt, at vi også gør en aktiv indsats for at håndtere problemet mod pirateri. Foredraget vil omhandle den generelle situation i området, den militære indsats mod pirateri samt krigsskibet ESBERN SNARE deployering december 2010 marts 2011. En periode, hvor blandt andet 9 danske statsborgere blev taget som gidsler af somaliske pirater. Foredragsholder er kaptajnløjtnant Allan Dan Jensen, der to gange har været udsendt til området, senest som operationsofficer på ESBERN SNARE Vi er glade for, at det er lykkedes os at få netop Allan til at komme, og ser frem til et stort fremmøde til dette spændende arrangement.

Danmark igen ind i piratjagt Mandag den 20. august 2012 gik Danmark igen aktivt ind i piratjagt i området omkring Afrikas Horn, da vi for første gang sender en dansk fregat IVER HUITFELDT og et Challenger- fly. Støtteskibene ABSALON og ESBERN SNARE har gjort en formidabel indsats, og vi skal kridte skoene for at gøre det ligeså godt, men det er jeg sikker på, at vi kan, siger kommandørkaptajn Kristian Haumann, som skal være chef på IVER HUITFELDT. Fregattens mission slutter i april 2013. Midt i perioden skifter skibets besætning. Fregatten skal optræde i en lightversion, så den kan afvæbne pirater, men den er ikke fuldt udrustet med missiler og langtrækkende sensorer. Ud over at forhindre piratangreb i Adenbugten skal Kristian Haumann og hans besætning også teste skibet. Der er stadig et halv år tilbage af fregattens to-årige garantiperiode og hvis de finder alvorlige fejl på skibet, kan de nå at blive rettet af værftet på alle tre fregatter. Kurt


Frederikssund Marineforening Byder velkommen ombord til:

Kaj Knudsen Per Erik Hansen Tag godt imod vore nye kammerater.

d tilbu

til

odt mer g m e l r med upe s s n - et nge i n e efor n i r Ma

I Marinestuen på Pedersholm Enkeltradet blå blæzer Grå benklæder

1500,- kr. 700,- kr. 2200,- kr.

Medlemsrabat

-300,- kr.

Din pris - inkl. gratis påsyning af knapper og emblem

1900,- kr.

MORTEN Jernbanegade 33 - 3600 Frederikssund - Tlf.: 4738 9818 HUSK at medbringe denne annonce TØRDOKKEN nr. 4- 2012


C02 Cardigan C12 Polo-Shirt Marine eller Hvid.

F01 Indkøbspose

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå A 04 A 05 D 01 D 02 D 03 D 04 D 05 D 07 D 08 D 09 D 10 D 11 D 12

C23 Windbreaker Str.: 50 - 56

D01 Blazeremblem C 01 Sweatshirt, marine

Mini emblem Kendingstegn Blazeremblem Hue emblem Slips Blazerknap sæt ”Begyndersæt” blazer Skulderdistinkt. Badges Booswik læder bælte, sort Lærredsbælter, m-blå, sort Seler, blå, sort Dametørklæde

F 01 F 02 F 09 F 10000 F 10100 BR BR RO AM 06 AM 09 AM 05

Indkøbspose Messeforklæde Damenål, broche Vedhæng kendingstegn Vedh. Kendingst. Forgyldt Slipsenål Manchetknapper Autoemblem Lighter Grilllighter Nøglering + vognmønt

Herudover sælges der: C 05 Pullover; C 06 Slipover; C 13 T-shirt marine og hvid; Kasketter, Bordflag + stang. Priser spørg kassereren.

Pin

Varekatalog i farver hos kassereren. Hvis ikke varen er hjemme, kan der bestilles hos kassereren.


Torsdag d. 25. oktober kl. 19.00 Pudseaften med kaffe og ostemad.

Lørdag d. 3. november kl. 18.00. BAL PÅ DÆKKET (Husk tilmelding)

Torsdag d. 29. november kl. 19.00 Filmaften

Søndag d. 9.december kl. 14.00. Julebanko m/Gløgg og Æbleskiver.


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Martin Hernvig 35 år d. 6. oktober Hans Erik Andersen med de 75 år d. 24. oktober samt til Henrik Holmgaard Leif Hansen Hardy Højsgaard Asger Knudsen Niels Garboe Per Erik Hansen

02. oktober 05. oktober 07. oktober 23. oktober 26. oktober 27. oktober

Kurt Terkelsen 19. november Benny Hansen 02. december Svend Gert Severinsen 14. december Claus Søren Madsen 20. december

Et stort og varmt TILLYKKE til jer alle


Frederikssund Marineforening ødelagde ikke noget på fregatten

S

olen brød frem på en skyfri himmel, da 20 medlemmer med damer og det gode humør, traditionen tro afviklede den årlige fregatskydning, lørdag den 11. august, således drog vi til skydebanen i Melby, sammen med Hundested og Frederiksværk Marineforening. Fregatskydningen var nummer 36 i foreningens historie, som således i år, favoriseret af et pragtfuldt skydevejr, hvilke for en gangs skyld betoner bestyrelsernes nye succesfulde protegering af marineforeningernes valg af skydedag. Dagen blev sædvanen tro indledt, da Frederikssund Marineforening samledes ved Frederikssund station, med Jørgen ved rattet på vores bus. Første stop var traditionen tro ved Arresødal, hvor vi nød en forfriskning ved søen, som foreningen gav. Herefter gik turen til Hundested Marineforening, men der var ingen Fregatkaptajn at tage afsked med, da der ikke var nogen i 2011. Efter endnu en lille forfriskning kørte vi til Tollerup skydebane, hvor formanden fra Hundested, Jens Peter Hyldborg, byd velkommen til 48 gaster og 14 piger. Dung, dung, dung, dung, bragene kom fra de mange gaster der var mødt til den årlige fregatskydning, men Frederikssund Marineforening fik desværre ingen sejl skudt ned i år, men skydningen i 2012 var en succes for Hundested Marineforening, der skød 8 sejl ned samt krudtkammeret, medens Frederiksværk Marineforening skød Fore Bramsejl ned. Det var Michael Hultén, Hundested Marineforening som skød krudtkammer ned og blev kanonkommandør og årets FREGATKAPTAJN. Stort tillykke med titlen som Fregatkaptajn 2012 til Michael Hultén.

Ved middagstid blev skydningen indstillet, da vi skulle indtage den nye traditionsrige gode frokost, hvor man igen i år fik serveret helstegt gris med brød og salat Vores døde duer, som var genoplivet, blev sammen med nogle lotterier, som Henrik og Henning fik solgt, gav også en pæn sum, til vores fælles arrangement. Vi kom dog ikke tomhændet hjem (vores gaster vil ikke ødelægge noget), men vi havde nogle gode pragtfulde piger fra Frederikssund, som næsten ødelagde korvetten. Her skød Helle Hansen sejl nummer 1, 2 og 3 ned og Ellen Sørensen, skød nr. 4 ned. Frederikssund Marineforening var tilbage i Frederikssund ved 17. tiden, trætte men i højt humør, men alt i alt havde vi en hyggelig dag, mens nogle af os, traditionen tro, gik på Sommerlyst.... Følgende nummer blev udtrukket: 1010 - 355 - 883 - 496 - 940 249 - 144 - 457 - 561 - 190 - 453 Kurt


Jubilarstævne 2012

T

il smægtende toner af Kvindelige Mariners Musikkorps indledte årets jubilarstævne på Nyholmsporten, søndag den 26. august 2012. Frederikssund Marineforening havde i år to 50 års jubilarer. Aksel HøjmarkPedersen og Kaj Aakjær Hansen. Jubilarerne samledes ved Mindestenen, andagt ved orlogspræst, Peter Thyssen, Holmens Kirke, og dernæst kranselægning af ældste jubilar, OK Karlo Poulsen, årgang 1932 og landsformanden, march til jubilarstævnet, som sidste år, blev flyttet til Planbygningen, hvor der var tale fra Marineforeningens landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen. I pausen var der fotografering, og jubilarerne kunne besøge Københavns Marineforenings Marinestue eller fregatten PEDER SKRAM. Jubilarstævnet sluttede i aulaen på Søværnets

Officersskole med skafning: sild, Holmens luksusbiksemad, en snaps, en øl eller vand samt kaffe. Ingen kunne klage over betjeningen, som bestod af mange frivillige hjælpere, fra forskellige marineforeninger i hovedstadsområdet, herunder Carl Erik Nielsen og Kurt Terkelsen, Frederikssund Marineforening, som havde forrygende travlt med serveringsopgaver, hvor den faglige tovholder igen var Ole Julsrud, landsbestyrelsesmedlem Fyn. Skal man dryppe lidt malurt i bægeret, må det være, at man har sparret den fælles morgenkaffe med rundstykker, til alle de frivillige hjælpere, som gør et kæmpe arbejde. Nogen er kørt hjemmefra kl. 07.50, og fik intet før kl. 14.00. Kurt


Tiden efter d. 29. august 1943 Af Søren Nørby, Stud. mag. I dagene efter 29. august 1943 overtog tyskerne driften af Holmen og Orlogsværftet, og påbegyndte samtidigt hævningen af de sænkede flådeenheder.

S

amtidigt med at danskerne nægter at deltage i hævningen af de sænkede skibe lykkes det at ødelægge de opmagasinerede fly fra Marinens Flyvevæsen. Tysk flydekran får hævet de fleste af de danske enheder, hvoraf 15 enheder senere indgår i tysk tjeneste. Efter 29. august besatte tyske tropper Holmen, men trods dette fortsatte Orlogsværftets dets produktion. Værftet fortsatte dog med at vægre sig mod at udføre arbejde for tyskerne, og arbejdet på de to næsten færdigbyggede torpedobåde NAJADEN og NYMFEN blev fortsat for så lavt blus som muligt. For at opretholde fuld beskæftigelse på værftet, og derved vise tyskerne at man ikke havde mulighed for at lave arbejde for dem, indgik man en aftale med Statsbanerne om vedligeholdelse af DSB's færger m.v. I slutningen af september valgte værftets ledelse at gå af, og det igangværende arbejde med NAJADEN og NYMFEN og de tre T-41 nybygninger blev indstillet. Danskerne nægter at hæve skibene Tyskerne startede med at kræve at Orlogsværftet selv stod for hævning af de sænkede skibe. Tyskernes begrundelse for dette var, at skibene fortsat var dansk ejendom, og at det kun var brugsretten, der ville overgå til tyskerne. Fra dansk side nægtede man at udføre dette arbejde, men efter samtale med chefen for søværnet, der blev løsladt fra den tyske internering i starten af oktober, besluttede man at komme

Rigets Flag på Batteri Sixtus blev taget ned, men tyskerne valgte ikke at hejse hagekorset i stedet. (Foto: Orlogsmuseet)

tyskerne i møde ved at gå med til at udlevere apteringstegninger af de sænkede skibe.

Den tyske flydekran, Schwimmkran I/38, også kaldet "Der Lange Hendrik". (Foto: Orlogsmuseet)

Tysk flydekran på Holmen Tyskerne måtte dog selv hæve skibene. Først ved hjælp af to mindre bjergningsskibe fra Kiel, der kunne bringe de skibe, der kun var sænket via åbning af søventiler, flot. Til de skibe, der var sænket ved sprængning, fik tyskerne sejlet en stor flydekran fra Hamburg til København. Den ankom 3. oktober 1943, og da den var på plads kom der fart over bestræbelserne.


Siden 1843 har Søværnets Dykkerskole uddannet dykkere til det danske søværn. Søværnets Dykkerskole er en af de mest anerkendte skoler i landet. Og med et dykkerskib, som har mere en tyve forskellige sikkerhedsdispensationer, er Søløven en længe ventet arving.

S

øværnets Dykkerskole's opgave er at uddanne dykkere til Søværnet. Men ligesom med alle andre uddannelser i forsvaret, har dykkerskolen også tilpasset sig kravene til den civile erhvervsdykkeruddannelse. Det betyder, at eleverne får de samme kompetencer, som hvis de havde taget en civil uddannelse. I stedet for det tidligere Dykkerskib LÆSØ har skolen fået et tidligere Patruljeskib af Standard Flex klassen. Y 311 eller SØLØVEN som er blevet ombygget til formålet, og hvad der kunne bruges fra LÆSØ er taget med over i det nye skib, det gælder blandt andet dykkerklokken og kranen, som bruges til udsætning af dykkere og af sikkerhedsfartøjet. SØLØVEN har fået en fast besætning på 9 mand og plads til 13 elever og en del instruktører. I stedet for at gå i havn hver aften kan man nu blive ude så længe en opgave kræver det. Y 311 kan bruges til alle former for søværts opgaver.

det mere end dobbelt så lang som LÆSØ, der kun målte 22 meter. Y 311 SØLØVEN, er et modificeret dykkerfartøj af Flyvefisken - klassen som blev benyttet af Søværnet og er navngivet efter sælarten søløven. Skibet indgik i Søværnet 1966 og hørte fra 2004 til 2010 under division 12 (patruljebådsdivisionen) i 1. Eskadre, hvor det fungerede som patruljeskib og havde pennantnummeret P 563. Skibet blev i perioden 2010 2011 ombygget til dykkerskib, hvor det overtog rollen som Søværnets dykkerskib Y 307 LÆSØ (Barsø - klassen). I alt fem skibe har båret navnet Søløven i dansk tjeneste. Kurt

Ombygningen af SØLØVEN har blandt andet gennemgået en omfattende renovering af broen, opbygning af et infirmeri og uddannelseslokaler til dykkerne. De skal bruge fartøjet til uddannelse i SCUBA- og dybdedykkeruddannelse med dyk ned til 80 meter. Med SØLØVEN vil dykkerne dermed få en langt mere plads, idet skibet er på 54 meter længden, og dermed er


Frank Horn

D

enne bog, som fortæller om de danske krigssejlere under anden Verdenskrig, baserer sig på interviews med sømænd, eller i værste fald, deres efterlevende hustruer og børn, som oplevede hvordan deres far eller mand vendte hjem, fysisk og psykisk nedbrudte på legeme og sjæl uden at få den respekt og opmærksomhed som de vitterlig havde fortjent. Og selv om de på det tidspunkt, 9. april 1940 lå i, for eksempel engelske havne, blev de alligevel mødt med stor mistænksomhed fordi Danmark i kraft af samarbejdspolitikken, og den hurtige overgivelse blev anset for nærmest at være på tyskernes side. Det gjorde det svært for de danske krigssejlere at blive accepteret af de allierede, selv om 98% af dem sagde ja til at gå i allieret tjeneste og dermed bland andet til livsfarlig konvojtjeneste over Nordatlanten til Murmansk. Ydermere blev de skibe der lå i engelsk havn beslaglagt og tvunget til at nedtage det danske flag. Det var én af de ydmygelser danske krigssejlere havde sværest ved. Jeg vover den påstand, at uden disse store mængder af krigsmateriel ville det ikke være lykkedes russerne at få bugt med

Den engelske ubåd E.13 sænket af tyskerne på dansk territorialfarvand hæves

tyskerne så hurtigt som tilfældet var. Ude i Nordatlanten lå de tyske U både, de såkaldte ulvekobler, og ventede på dem. De skibe der blev ramt af torpedoer kunne kun håbe på at sidste skib i konvojen, en opsamlerbåd, reddede de torpederede. Det var strengt forbudt for andre i konvojen at standse op. For krigssejlerne var det hårdt at se kammeraterne ligge i vandet uden at kunne hjælpe dem. I bogen nævner forfatteren gang på gang de U både og den skæbne der før eller senere blev dem til del. Mange af dem blev sendt til havets bund af de allieredes krigsskibe. Forfatteren, læge Svend Arvid Birkeland, har skrevet flere bøger om 2, Verdens-


krig og denne bog er baseret på over 100 interviews som er gengivet på et meget almindelig dansk. Desværre ligner mange af beretningerne hinanden, hvilke vel ikke er så mærkeligt, det var jo den samme krig de deltog i. At det heller ikke var indbringende at være krigssejler fremgår også ganske tydeligt i bogen, mange af sømændene havde kun fra hånden og i munden, og familien derhjemme måtte klare sig som de bedst kunne. Bogen indeholder også en del statistik samt vers fra meget relevante digte, men med sine 460 sider bliver læserne bragt vidt omkring, det må have kostet megen research at sætte dette minde over danske krigssejlere hvoraf kun få er tilbage, og som nævnt indledningsvis var der ikke mange af sømændene der fik den anerkendelse de havde fortjent: Efter at have læst bogen er jeg blevet mere klar på mange ting. Mange af sømændene deltog også i invasionen i Normandiet. Forfatteren skriver at på selve D - dagen deltog otte danske skibe med dansk besætning samt to engelske skibe med danske kaptajner. Med al respekt for modstandsbevægelsens indsats, så kom sidstnævnte jo først for alvor med et langt stykke hen i krigen, men da havde krigssejlerne allerede i flere år gjort en forskel. Alligevel måtte de i forhold til modstandsfolkene, stå med hatten i hånden for blot at få den mindste erstatning. Først i 1988 tilgodeså erstatningsloven de strandede sømænd (under visse betingelser), men da var der ikke mange tilbage af krigssejlere der for eks. var strandet i Shanghai eller Vichyafrikanske havne. Af gode grunde kunne søfolk, der var strandet i udlandet under hele krigen, ikke møde op for at aftjene deres værnepligt, af hvilken grund de vat tæt på at blive arresteret når de vendte hjem. I det hele taget fik de en tarvelig behandling i mange år efter. Et kapitel for sig er kapitlet om det såkaldte krigssejlersyndrom som en gruppe læger længe efter krigen gav sig til at udrede blandt krigssej-

Rygtet siger, at tyskerne dræbte alle om bord på HMAS Sydney. Nu har arkæologer bevist, at en torpedo sænkede skibet.

lerne, men som man efter min mening nok skal være læge eller psykolog for at kunne forstå. Dog opfatter jeg krigssejlersyndromet som summen af de lidelser som krigssejlerne gennemgik. At også de allierede begik uhyrligheder overfor de sømænd som var i deres tjeneste vidner katastrofen i den italienske havn, Bari om. Havnen var fyldt med skibe, blandt andet det danske skib SS LARS KRUSE, men også et amerikansk Liberty skib som var lastet med Sennepsgas som ifølge konventionerne var forbudt og denne last skulle for enhver pris holdes hemmelig. Den 2. december 1943 blev skibene angrebet af tyske fly, Liberty skibet eksploderede og sendte sin dødbringende last ud over skibene og havnen, og sømændene måtter springe overbord fra de brænderne skibe og ud i det giftfyldte vand. Læger der forsøgte at redde de forbrændte søfolk fik intet at vide om giftgassens tilstedeværelse, de allieredes anseelse kom før menneskeliv. Efter min opfattelse er krig en lang række af uhyrligheder. Bogen er tung, men alligevel læsning for alle uanset alder. Den kan købes i boghandelen samt hos Gyldendals forlag, Fagbogsredaktionen, Klareboderne 3, 1001 København K. Pris kr. 349,95.

NB: Denne artikel er med tilladelse af UDKIGGEN Københavns Matineforening, redaktør Frank Horn.


L

ørdag den 8. september, drog Frederikssund Marineforening mod sydlige himmelstrøg, nærmere betegnet Fleggaard i Burg. Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor der var blæst til afgang klokken 8.00 fra Frederikssund Station. Bussen var fyld til bristepunktet (40 personer) men Frederikssund Marineforening er også snar ekspert i planlægning og gennemførelser af busture, mange rejsebureauer kan godt være misundelige, vi har allerede en tur i støbeskeen til Polen, næste år. Vores buschauffør Jørgen tog sig godt af os og vi takker også især for den gode kørsel, den var virkelig god.

Vi kunne også i Nykøbing Falster overrække, Jørgen Bang, et jubilartegn 50 år, til minde om 50 året for indkaldelse til Søværnet 1961, En utrættelig rejseleder Henning Mørch. og vi må sige at det var en noget bevæget Jørgen, der kvitterede med en omgang til stuen. Vi må aldrig glemme, at forberedelserne til sådan et arrangement er et stort arbejde, og uden Henning og Henriks arbejde vil det ikke være muligt for os at nyde en så afslappet og veltilrettelagt tur, som vi gjorde.

Der var hverken Toldere eller Syndere, da Marineforeningen drog syd for grænsen.

Efter et meget kort pit-stop undervejs anløb vi vores bestemmelsessted planmæssigt. Her blev indkøbsvognene fyldt til randen, alle havde sat sig ind i toldbestemmelserne, og kun købt ind til eget forbrug, men vi så heller ingen toldere på vores tur. Turen blev rundet af med en herlig frokost hos vennerne i Nykøbing Falster Marineforening, der gæstfrit åbnede dørene, stor tak til formand, Viggo Engell Staberg, og hans svende.

Det viser jo, at der stadig i Marineforeningen findes folk, som yder et fantastisk arbejde for vores medlemmer. Vi fik en perfekt tur til Tyskland. Alt klappede, god chauffør, dejlig tur alt var i den skønneste orden. Vi vender tilbage en anden gang. Kurt


I pausen serveres der glögg og varme æbleskiver

Tørdokken’s on-line service - til dig der har det med at glemme. Hører du til dem, der gerne vil være fri for at glemme et arrangement i Marinestuen, er hjælpen nær. Send et par ord til:

toerdokken@webspeed.dk Så sørger jeg for, at du modtager en mail med en reminder, ca. 1 uge før et arrangementet løber af stablen. På den måde får du en chance for, at blive mindet om, hvad og hvornår der sker noget i Frederikssund Marineforening. Ordningen er gratis. Med venlig hilsen Tonny


En præst tilbyder en nonne et lift. Hun sætter sig ind, krydser benene så hun kommer til at vise noget af benet. Præsten er ved at køre galt. Efter at have fået kontrol over bilen igen, lader han en hånd glide op af hendes ben. Nonnen siger: - Fader, husk salme 129. Præsten fjerner sin hånd, men da han skifter gear lader han igen hånden glide op af hendes ben. Igen siger nonnen: - Fader, husk salme 129". Præsten undskylder: - Undskyld Søster, men kødet er svagt. Da de kommer til klosteret, går nonnen sin vej. Da præsten kommer til kirken, skynder han sig at slå salme 129 op. Der står "Gå fremad og søg højere oppe - og du vil opleve himlen". Moralen: Hvis du ikke holder dig vel informeret i dit job, risikerer du at gå glip af store muligheder.

På en gale ans gangene o talt løb der en patien g råbte: "J eg er Napo t rundt på Napoleon! leon, "" du er ikke ÅÅRH hold nu op m jeg er Na ed det pjat men patien poleon" sagde en sy geplejersk ten råbte b e, ar ER NAPO LEON JEG e endnu højere " JEG ER NAPO Så blev de LEON!!" nødt til at s æ Så var der tt e h a m ned en "hvem pok sygeplejerske der sp på en stol. ke ur leon?" "GU r har bildt dig ind at gte: du D Napoleon" har sagt jeg er Napo er Napoleon, jeg e r "NEJ!!! de t har jeg ald rig sagt" sa den patien t. gde en an-

Ved du hvordan lommetyve kommer på afvænning? De bliver sendt på 4 ugers ophold i en nudist lejr!

t hør te e g o n . tue arines nem 100 år M i d g a n ning s fartøjer ge mod Kurt o n e H s g r Kurt o om Flåden ing sig ove g n a n es d u y foredr g læner Hen s d a Hv li s prut. Pludse : ø l d y l r n hviske r lige slået e a ”Jeg h gøre?” ” al arat… p p a jeg sk arer: e r dit hø v Kurt s nyt batteri i t ”Put e

Formand

Kurt Terkelsen

47 52 99 46

kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Freddy Lindahl

47 31 46 56

freddy.lindahl@mail.dk

Kasserer

Henrik Holmgaard

30 49 25 36

hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Henning Mørch

20 12 04 93

aase41@paradis.dk

B-medlem

Benny Hansen

47 31 13 74

bennyh6@hotmail.com

B-medlem

Carl Erik Nielsen

47 31 33 41

carlbir@comxnet.dk

B-medlem

Aksel Højmark

27 26 92 47

Suppleant

Asger Knudsen

47 33 58 87

asger@webnetmail.dk

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken nr. 4 - 2012  

Nr. 4 - 2012

Tørdokken nr. 4 - 2012  

Nr. 4 - 2012

Profile for topo198
Advertisement