Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssund-marineforening.dk


Tørdokken er ment som et lokalt medlemsblad for Frederikssund Marineforening, og udkommer pt. i et oplag på 110 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 48 18 10 88 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. TIL NÆSTE NUMMER DER UDKOMMER MEDIO JUNI 2012 SKAL VÆRE REDAKTØREN I HÆNDE SENEST D. 27. MAJ 2012 PÅ OVENSTÅENDE ADRESSE.

til d u tilb t od mer g m e l r ed m upe s s gen - et n i n e for e n i Mar Enkeltradet blå blæzer Grå benklæder

1500,- kr. 700,- kr. 2200,- kr.

Medlemsrabat

-300,- kr.

Din pris - inkl. gratis påsyning

MORTEN Jernbanegade 33 - 3600 Frederikssund - Tlf.: 4738 9818 HUSK at medbringe denne annonce TØRDOKKEN nr. 2 - 2012

Forsidebillede: Der hyggeskaffes i Marinestuen efter veloverstået generalforsamling d. 3. februar.


Formandens minutter

Tradition

O

rdet tradition er vandret ind i sproget som mange latinske ord. Vi tolker det vel nærmest som noget hævdvundent, men egentligt betyder det overlevering, afledt af verbet tradere, at overlevere… Derfor hæger vi også om traditionerne i Marineforeningen, når vi sætter vores splitflag og synger ”Kong Christian” i vores Marinestue. Dannebrog som er Danmarks stærkeste nationalsymbol, som i over 800 år har fulgt os i glæde og sorg. Dannebrog har fulgt os i krig og fred. Dannebrog har i århundrede vajet fra agterstavnen af danske skibe overalt i verden. Som medlem af Marineforeningen bekræfter vi hinanden om, at vi lever op til Marineforeningens formål, og vi hærger om Søværnet, Marinehjemmeværnet og Søfart. Vi fremhæver vores værdier og sømandsskab, kammeratskab og de gode traditioner fra Orlogsflåden og Søfarten. Som mangeårige medlem af Marinehjemmeværnet (1973 – 2005), vil jeg hermed ønske tillykke, med de første 60 år. I 1952 blev Marinehjemmeværnet oprettet som ”Det Maritime Hjemmeværn” under ledelse af kommandør G.F. Lichtenberg, og her i jubilæumsåret har antallet af frivillige aldrig været større og er stadig stigende, samt at det materiel Marinehjemmeværnet nu råder over, fuldt ud lever op til tidens krav. Hvem har ikke hørt i radio og tv, at Søværnets Operative Kommando har iværksat en eftersøg-

ning med deltagelse af en helikopter og nogle marinehjemmeværnsfartøjer. Hver gang man hører en sådan efterlysning; tænker jeg, om alle mon egentlig er klar over, hvilket organisationsapparat, uddannelse og personlig offervilje, der ligger bag muligheden for at kunne deltage i en sådan indsats fra Marinehjemmeværnets side. Sikkert ikke noget mange tænker over. Derfor har marineforeningen, også fået en tradition, for at støtte op om et Marinehjemmeværn, der bare er klar til en indsats enten i fred eller hvis krigen skulle komme. Gennem disse 60 år har der været et tæt samarbejde mellem Marinehjemmeværnet og Marineforeningen – to forsvarspositive maritime organisationer, som har opbygget en tradition, med et godt lokalt samarbejde, hvormed der bibringes en større samhørighed. GOD SOMMER!

Med venlig hilsen

Kurt Terkelsen


Frederikssund Marineforening & Gardehusarforeningen Frederikssund arrangerer:

til Antvorskov Kaserne og Slagelse Marineforening

Lørdag den 19. maj Vi starter fra Frederikssund station kl. 08.00 og forventer at være fremme ved Antvorskov Kaserne kl. 10.00. Forventet hjemkomst til Frederikssund kl. 17.00 Turen er baseret på min. 30 deltager og max 40 deltager - efter først til mølle princippet. Der er adgang for familie og venner. Prisen er kun 200,- kr. pr. deltager. Inkl. bustransport, rundvisning og frokost (inkl.1. snaps/øl/vand) i Slagelse Marineforening. Tilmelding skal ske til Kurt på 47 52 99 46 eller kurts@mail.tele.dk Senest d. 13. maj


Lørdag

I

d. 16. ju ni

år har vi flyttet vores Grillparty fra Pedersholm til fregatten PEDER SKRAM på Holmen. Her byder foreningen endnu engang til Grillfest under devisen - sammenhold skaber livsglæde. Her vil man på PEDER SKRAM, tænde op i grillen, og som sædvanligt medbringer i selv det i vil lægge på grillen, mens bestyrelsen sørger for salat. Så kan vi spise vores medbragte bøffer og pølser eller hvad i nu har lyst i mandskabscafeteriet. Drikkevarerne købes ombord. Her vil jeg og vagterne give en generel orientering om fregatten, samt lave nogle rundvisninger. Der skal gøres opmærksom på, at toiletter er på kajen, ligesom der er rygeforbud indenbords. Der er adgang for familie og venner, med afgang fra Frederikssund S-station l. k in e er g ta el kr. pr d kl. 11.00 og forventer hjemkomst til Prisen er 200,til t le il b , rt o sp Frederikssund kl. 18.00 bustran

Kl. 12.00

M PEDER SKRA d. medbragte kø it d l ti r ø eh lb samt ti

HUSK KØD TIL AT LÆGGE PÅ GRILLEN

HUSK tilmelding til Kurt på 47529946 - 21292641 eller kurts@mail.tele.dk Senest d. 10. juni 2012


ske sømand og de danske soldater. Herefter vil, Kurt Terkelsen Distrikt II, lægge en krans ved minen. Herefter vil vi sammen med de lokale kirker mødes i Oppe Sundby Sognehus, hvor vi vil være opstillet, med faner og flag, kl. 19.30. Her vil man mindes og fortælle om tiden inden befrielsen og formidling af Anden Verdenskrig, samt synge fædrelandssange, som var med til at styrke sammenholdet og holde modet oppe, til stearinlys, kaffe, kage, vin og snacks. Til slut vil der være friheds- og fredsandagt i Oppe Sundby Kirke, hvor vi også vil stille med fane/flagvagt. Håber at mange medlemmer og venner vil deltage i denne lille højtidelighed.

S

om noget nyt ,vil soldaterforeninger og marineforeningen, i år sammen med de lokale kirker holde 4. maj sammen, da Marineforeningen skal til Sendemandsmøde i Ærøskøbing den 5. maj. Nordsjællands Gardeforening, Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn, De Blå Baretter Nordsjælland, De Danske Forsvarsbrødre, Frederikssund og Omegn, Flyvevåbnets Soldaterforening og Frederikssund Marineforening, med faner og flag, markere årsdagen for Danmarks Befrielse den 4. maj 1945 ved at lægge en krans ved marineforeningens mine på Sydkajen, Frederikssund. Man mødes kl. 18.30 hvor major. Jørgen Bech (Flyvevåbnet), vil sige nogle ord i anledning af begivenheden og orlogspræst, Frank Bjørn Christensen, holde en lille andagt, for den dan-

Kurt


V

i mangler nogle nye vagter, til museumsfregatten PEDER SKRAM, for åbningsperioder 2012. PEDER SKRAM's Venner har en meget trofast vagt- og omvisergruppe, men nogle af vores vagter hår måtte stoppe, på grund af alder og sygdom. Har du lyst til at indgå på frivillig basis i en vagtordning med 4 mand pr. vagt, hvor du er med til at vejlede de besøgende, samt føre tilsyn med, at udrustningsgenstande ikke bliver fjernet eller udsættes for hærværk. Du bestemmer selv, hvor mange vagter du vil have, i løbet af en åbningsperiode. Du vil den første dag, få en grundig introduktion i sikkerhed og vagttjeneste, af én af vores erfarne vagter. Vi kan desværre ikke give dig løn for din indsats. Men vi kan give dig mange spændende oplevelser i et dejligt samarbejde med de øvrige vagter. Foreningen betaler frokost, øl, vand og kaffe, ligesom du vil få udleveret kasket, poloskjorte og vindjakke med fregattens våbenskjold Vagterne møder om bord senest ½ time før åbningstiden, som er kl. 11 - 17, og fregatten har åbnet i 2012, således: 26.maj - 28. maj, 02. juni - 3.juni, 9.juni - 10.juni, 16.juni - 17.juni, 23.juni - 24. juni, 30.juni - 19.august, 25. august

- 26. august og 13. oktober - 21. oktober, samt kulturnatten 12.oktober. kl. 18 - 24. Kan det friste dig at arbejde på vores spændende og levende museum, som vagt/omviser, må du meget gerne ringe på tlf.4752 9946 / 2129 2641 eller sende en mail til kurts@mail.tele.dk . Det samme gælder, hvis du kender nogen, du vil anbefale til vagttjeneste. Fregatten PEDER SKRAM's Venner Kurt Terkelsen Vagtkoordinator www.pederskramsvenner.dk


Jens Møller besøgte Marinestuen og havde taget både Tordenskjold og Admiral Nelson med.

T

orsdag d. 23. februar gæstede Jens Møller fra Museumsskibet Peder Skram Frederikssund Marineforening. Det gjorde han med sit foredrag om Den Danske Flåde fra perioden 1750 - 1850. En yderst spændende periode i dansk Flådehistorie. Til drønende fra 24 punds kanonerne og den sviende røg, fortalte Jens Møller levende om bl.a. Slaget på Reden d. 2. april 1801 og englændernes bombardement af København i dagene fra d. 2. til d. 5. september 1807. Endvidere fik vi nogle udførelige beskrivelser om arbejdet med at bygge skibene i denne periode, lige fra model til fuld udrustede slagskibe. Jens Møller fortalte under tiden så levende, at Carl Erik, efter et besøg på toilettet, betroede undertegnede, at han havde mødt selveste Tordenskjold nede på toilettet. Naturligvis hører jeg ikke til dem, der tror på sådan noget overtroisk nonsens. Godt nok var det et yderst levende foredrag, vi var vidner til denne februar aften - Meeen. Trods min tvivl på Carl Eriks møde med den gamle søhelt, syntes Jette alligevel, at mit tøj lugtede af krudtslam, da jeg vente hjem. Så måske der var noget om snakken.

Foredragsholder Jens Møller (t.v.)

Tordenskjold.

Blot var det synd, at ikke flere medlemmer havde fundet vej til Marinestuen denne torsdag aften. Vi kunne godt bruge lidt mere opbakning til foreningens arrangementer. Tonny

”Café Tørdokken” serverer: Forloren Skildpadde m/kogte æg Torsdag d. 31. maj kl. 18:30

Café TØRDOKKEN

Husk tilmelding skal ske til Tonny via den fremlagte liste i Marinestuen, eller ved at ringe på 4818 1088 eller sende en mail til toerdokken@webspeed.dk Senest d. 24. maj.

KUN 30,kr.


C02 Cardigan C12 Polo-Shirt Marine eller Hvid.

F01 Indkøbspose

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå A 04 A 05 D 01 D 02 D 03 D 04 D 05 D 07 D 08 D 09 D 10 D 11 D 12

C23 Windbreaker Str.: 50 - 56

D01 Blazeremblem C 01 Sweatshirt, marine

Mini emblem Kendingstegn Blazeremblem Hue emblem Slips Blazerknap sæt ”Begyndersæt” blazer Skulderdistinkt. Badges Booswik læder bælte, sort Lærredsbælter, m-blå, sort Seler, blå, sort Dametørklæde

F 01 F 02 F 09 F 10000 F 10100 BR BR RO AM 06 AM 09 AM 05

Indkøbspose Messeforklæde Damenål, broche Vedhæng kendingstegn Vedh. Kendingst. Forgyldt Slipsenål Manchetknapper Autoemblem Lighter Grilllighter Nøglering + vognmønt

Herudover sælges der: C 05 Pullover; C 06 Slipover; C 13 T-shirt marine og hvid; Kasketter, Bordflag + stang. Priser spørg kassereren.

Pin

Varekatalog i farver hos kassereren. Hvis ikke varen er hjemme, kan der bestilles hos kassereren.


Torsdag d. 26. april kl. 19.00 Pudseaften med kaffe og ostemad

Fredag d. 4. maj kl. 18.00 Kranselægning v/minen 4.maj arrangement på Elværket (Soldaterforeninger og Frederikssund Kirke) Lørdag d. 5.maj Sendemandsmøde Ærøskøbing. Lørdag d. 19. maj Udflugt til Antvorskov Kaserne og Slagelse Marineforening

Torsdag d. 31. maj kl. 19.00 Ulkeaften. (Kl. 18.30 serverer Café Tørdokken Forloren Skildpadde for 30,- kr. Husk Tilmelding)

Fredag d. 15. juni. Valdemarsdag Lørdag d. 16. Juni. Bustur/Grillfest på fregatten PEDER SKRAM


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Ole Thinghøj 75 år d. 10. maj Sven Holm 75 år d. 29. maj Martin Rønn Valentin 25 år d. 30. maj Poul Jensen 55 år d. 22. juni Gunnar Jensen 55 år d. 22. juni

samt til Aage Palmer Nielsen Carl Erik Nielsen Knud Erik Bjellekjær

05. april 20. april 29. april

Jan Verner Jørgensen (VØN) Ove Kragh

12. maj 19. maj

Henning Mørch Benny Krøl Birger Tykskov Finn Bager Poul Olsen Mogens Roerby Flemming Mørch Flemming Wael

02. juni 13. juni 14. juni 14. juni 15. juni 25. juni 27. juni 30. juni

Et stort og varmt TILLYKKE til jer alle


Referat fra generalforsamling i Frederikssund Marineforening fredag d. 3. februar 2012 Valg af dirigent og stemmetællere: Dirigent: Birger Tykskov. Stemmetællere: Freddy Lindahl og Henning Mørch. Bestyrelsen´s beretning v/ formanden: Kurt fremlagde bestyrelsens beretning, der blev vedtaget uden kommentarer. Aflæggelse af regnskab v/ kassereren: Henrik fremlagde, godt hjulpet af tidligere kasserer Birger, regnskabet for 2012. Et regnskab der udviste et smukt lille overskud på 8.187,95 kr. Regnskabet førte ikke til de nærmere kommentarer, men Henrik og Birger lovede, at punktet ”Tørdokken” fremover ville blive specificeret mere detaljeret, idet både drift af bladet og hjemmesiden var slået sammen under dette punkt. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. Indkomne forslag: Bestyrelsen bad om lov til at indfører Gæstekort for ikke medlemmer. Disse kort vil blive solgt for 10,- kr. pr. år, og give adgang til foreningens bankospil. Kortet giver ikke stemmeret og heller ikke direkte adgang til øvrige aktiviteter i foreningen. Gebyret kan endvidere kun ændres på en ordinær generalforsamling. Forslaget blev enstemmig vedtaget. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket betyder, at kontingentet for 2013 også vil være 300,00 kr. Forslaget blev enstemmig vedtaget.


Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til: Kurt Terkelsen (Formand) for 2 år. Henrik Holmgaard (Kasserer) for 2 år. Henning Mørch (Bestyrelsesmedl.) for 2 år. Carl Erik Nielsen (Bestyrelsesmedl.) for 2 år Benny Bengaard Hansen (Bestyrelsesmedl.) for 1 år. Jan Mogensen ønskede at trække sig som suppleant til bestyrelsen, såfremt en anden ville overtage posten. Som ny suppleant blev Aksel Højmark valgt med alle stemmer. Valg af revisorer for 1 år: Poul Carsten Hasfeldt blev genvalgt med alle stemmer. Kai Aakjær Hansen blev genvalgt med alle stemmer. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Sven Holm ønskede ikke genvalg, Claus Madsen blev valgt med alle stemmer. Valg af sendemænd til Sendemandsmødet i Ærøskøbing d. 5. maj 2012: Ingen ønskede på nuværende tid at melde sig. Kurt oplyste, at der var tilmeldingsfrist senest d. 3. april 2012. Valg af flagbærer for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt; Poul Carsten Hasfeldt blev genvalgt med alle stemmer. Valg af flagbærerreserve for 1 år: Benny Bengaard Hansen blev genvalgt med alle stemmer.


Eventuelt: Næstformand Freddy Lindahl roste medlemmerne for at være flinke til at huske medlemsemblemet ved foreningens møder. Samtidig gjorde Freddy opmærksom på, at han ønskede at trække sig tilbage fra næstformandsposten ved næste års generalforsamling. VØN foreslog et besøg hos VTS, der overvåger al sejlads i de danske farvande. Evt. kombineret med et besøg hos kammeraterne i Korsør Marineforening. Formanden noterede flittigt, og vil arbejde videre med idéen. Benny bad om et lovhæfte vedr. god etik ved div. arrangementer i Marineforeningen. Birger henviste til Marineforeningens vedtægter. Redaktøren vil overveje at sætte en artikel op i Tørdokken med en kort beskrivelse af, hvornår man bør bære uniform, samt om man skal bære medaljer eller blot ordensbjælker. Kurt meddelte, at Pedersholm mister sin faste pedel pr. 1. april 2012, og at kommunen vil udliciterer mange af opgaverne med vedligeholdelse af Pedersholm. Dette betyder bl.a., at brugerne selv skal forestå rengøring af stuerne efter brug. Herefter takkede Birger for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut. Med venlig hilsen

Tonny Poulsen


Hvor langt nåede vikingerne? Ved historikerne, hvor stor en del af verden vikingerne besøgte?

F

ra plyndringen af klostret på Lindisfarne i 793 og 200 år frem viste vikingerne skibe sig langs alle Europas kyster. Nogle gange kom de som handlende, men ofte var de på havet for at plyndre. En stor flåde sejlede i 859 mod syd fra Seinen i Frankrig og gennem Gibraltarstrædet. Vikingerne hærgede på det nuværende Marokkos kyst og besejrede en muslimsk hær, inden de fortsatte længere ind i Middelhavet. Flåden overvintrede i Rhône-floden, og i 860 blev de italienske byer Pisa og Luna plyndret. Derpå vendte nordboerne om, men andre ekspeditioner fulgte i deres kølvand.

Mod nord:

Vikingerne blev kejserens lejesoldater Ruslands floder var længe færdselsåre for handelsfolk og krigere fra Skandinavien på vej sydpå. I 860 hærgede en vikingeflåde i området omkring Konstantinopel – hovedstaden i det østromerske rige. Her imponerede nordboerne, og kejser Basil 2. skabte i 988 en garde af såkaldte “væringer” – bemandet med lejesoldater fra Skandinavien.

Mod vest:

Den første bosættelse i Grønland tilskrives Erik den Røde sidst i 900-tallet. Her er arkæologiske fund blevet dateret til 986. Ifølge sagaerne sejlede hans børn videre mod vest og opdagede ukendte områder – bl.a. Vinland. Rester af en vikinge-bosættelse fra omkring år 1000 er blevet udgravet på nordspidsen af Newfoundland. På den amerikanske østkyst har arkæologer også fundet runeindskrifter og skandinaviske mønter.

I 874 bosatte de første nordboer sig på Island. Vikinger slog sig også ned i Grønland i 986. Mod øst: Via de russiske floder nåede vikinger til både Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Mod syd: I år 859 blev Middelhavet hjemsøgt af vikinger, som bl.a. plyndrede byerne Pisa og Luna i Italien.

Vikinger kom til New-foundland omkring år 1000 og udforskede også dele af Nordamerikas østkyst. Kilde: Historisk Videnskab


ARRANGEMENT:

HER BÆRES:

AFDELINGSARRANGEMENTER: Alm. Medlemsmøder.

Medlemsemblem i revers - eller Ordensspænder samt miniemblem i revers.

Generalforsamling.

Dekorationer.

Festarrangementer. (Bal på dækket m.m.)

Dekorationer .

Fregatskydning.

Medlemsemblem i revers - eller Ordensspænder over brystlomme samt miniemblem i revers.

HØJTIDELIGHEDER: Kranselægninger.

Dekorationer.

Begravelser.

Dekorationer.

LANDSBESTYRELSESARRANGEMENTER: Sendemandsmøder. Kammeratskabsaften.

Ordensspænder over brystlomme samt miniemblem i revers.

Sendemandsmødet.

Dekorationer.

Festmiddag.

Dekorationer.

Jubilarstævner.

Dekorationer.

ANDRE ARRANGEMENTER: Distriktsmøder.

Medlemsemblem i revers - eller Ordensspænder over brystlomme samt miniemblem i revers.

Nordiske stævner. (Orlogs- og Soldaterstævner)

Dekorationer inkl. Nordiske i henhold til arrangørens retningslinjer.

OFFICIELLE ARRANGEMENTER såfremt intet er angivet i invitationen: a) Med deltagelse af personel fra Søværn eller Marinehjemmeværn Officerer i tjenestefrakke med sabel:

Dekorationer

Officerer i alm. tjenesteuniform:

Ordensspænder over brystlomme samt miniemblem i revers.


b) Med kongelig deltagelse. (f.eks. modtagelse af Dannebrog)

Dekorationer samt officielle dekorationer.

c) Øvrige arrangementer Hvor flaget er til stede.

Dekorationer.

Andet.

Ordensspænder over brystlommen samt Miniemblem i revers.

Bæring af dekorationer forudsætter naturligvis, at disse er anbragt i korrekt rækkefølge Emblemer og tegn på revers - og KUN emblemer og tegn med HØJESTE anciennitet - bæres i følgende rækkefølge regnet fra brystmidte mod venstre:

A

Æresmedlemsemblem / Medlemsemblem.

B

Æresmedlemsemblem / Medlemsemblem for Skyttelavet.

C

Hæderstegn tildelt af Landsbestyrelsen (Guld).

D

Hæderstegn tildelt af lokal afdeling (Sølv).

E

Hæderstegn tildelt af Skyttelavene (Blåt/Hvidt bånd).

F

Hæderstegn tildelt af lokalt Skyttelav (Blåt bånd).

G

Jubilartegn - KUN højeste anciennitet.

H

Øvrige tegn.

Officielle dekorationer bæres ALTID til højre for eller ovenover foreningens emblemer og tegn. Ordensspænder bæres i stedet for emblemer og tegn - d.v.s. aldrig sammen med disse.


Fregatten IVER HUITFELDT overdraget til Søværnet

D

en første af de tre nye fregatter IVER HUITFELDT er nu officielt overdraget til Søværnet, der er det mest kampstærke skib Søværnet nogensinde har rådet over, ved en ceremoni på Flådestation Korsør, den 6. februar 2012. Den første af den nye fregat IVER HUITFELDT skal nu afprøves og testes yderlig, før fregatten skal indsættes i kampen mod pirater. Fregatten IVER HUITFELDT blev navngivet i november 2010 og er siden blevet udrustet med en mængde udstyr og elektronik af Forsvarets Materieltjeneste. Selvom fregatten ikke er færdigudrustet overdrages den allerede nu til Søværnet, så besætningen kan teste både skibet og flere af de installerede systemer. Erfaringer og evt. justeringer kan herefter viderebringes til de to øvrige fregatter PEDER WILLEMOES og NIELS JUEL, som i øjeblikket udrustes af Forsvarets Materieltjeneste.

Fregatten skal indrettes og udrustes som luftforsvarsfregat og skal fremadrettet kunne løse både nationale og internationale maritime opgaver. Med overdragelsen af IVER HUITFELDT til Søværnet handler det nu om at uddanne og træne besætningen i fregattens mange muligheder. På billedet ses den ene af nye 76 mm luftog sømålskanoner. "Det er et fantastisk skib. Vi har fået en fregat, der mindst er på højde med de andre fregatter, der findes i verden, og som der bygges en del af i øjeblikket, fastslår dets nye chef, kommandørkaptajn Kristian Haumann". Søværnet modtager i løbet af 2013 de øvrige fregatter. Den første fregat ventes at være klar til indsættelse i det fulde spektrum af maritime operationer i 2014. Kilde: SOK Kurt


æret til Jubiv e d v a h k ri tluen Carl E Min gamle v lmen, og stod nu ved bille t ille Ho r at købe en b larstævne på fo , n e rd å g e dban gen på Hove erikssund. en ved skran m hjem til Fred a d e d re a v s - Så gerne”, ken. 35 kr.” e at ”Det bliver 1 kendt for, ikk e, r e jo r e d , k idlern Carl Eri ed betalingsm m ig s m o e smid lde. t et slagtilfæ e få r æ n den e d v ha n. ”Jeg kan få a h te b rå ” r. - ”135 k ” i Ballerup… for det halve Hvis man har gæld i sædbanken, tror du så, man får en rykker? Eller skal det afskrives som klatgæld?

Forleden mødte jeg en af gutterne fra Marineforeningen. - ”Må jeg kondo lerer”, sagde jeg, ”Jeg hører din svigermor bl ev stanget ihjel af jeres tyr i sidste uge”. - ”Ja, det var ikke så godt”. Svarede kammeraten. - ”Hun var jo en kendt skikkelse i byen”, sagde jeg, ”Der var vel fyldt godt op i kirken?” - ”Ja, det tør sige s. Der var vel 3-40 0”. - ”Det var ikke så få” - ”Nej. Men hvis jeg skal være ærlig, så kom de 300 for at give et bud på ty ren”.

En af kamme rate gen - (Vi kald rne fra Marineforeniner der lød et skri ham CE), sad i stuen, da g fra sovevæ relset. Han styrtede derind, samti dig med at en r ind på en Café. mand stak ud Henning og Kurt gå ad vinduet. Konen græd og l, sætter sig ved et De bestiller to fadø lige voldtage sagde: ”Den mand har te t mig 2 gang især deres medbrag e”. bord og tager hver ”2 gange? H vorfor råbte sken. du ikke om madpakker op af ta hjælp første gan dem: skynder sig hen til ”Fordi jeg tro g?” og tte de r se en er en Tj ede, det var d ig, indtil han begyndte and rinde. e jeres egen mad he en gang ... ” is sp ke ik å ts al å m -I nanden og et kort øjeblik på hi er gg ki t ur K og ng Henni pakke. . bytter derefter mad

Formand

Kurt Terkelsen

47 52 99 46

kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Freddy Lindahl

47 31 46 56

freddy.lindahl@mail.dk

Kasserer

Henrik Holmgaard

40 60 64 07

hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Henning Mørch

20 12 04 93

aase41@paradis.dk

B-medlem

Benny Hansen

47 31 13 74

bennyh6@hotmail.com

B-medlem

Carl Erik Nielsen

47 31 33 41

carlbir@comxnet.dk

B-medlem

Asger Knudsen

47 33 58 87

asger@webnetmail.dk

Suppleant

Aksel Højmark

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken nr. 2 - 2012  

Nr. 2 - 2012

Tørdokken nr. 2 - 2012  

Nr. 2 - 2012

Profile for topo198
Advertisement